VINOLOK, a.s.
IČO: 06812759

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 1. 2018
Obchodní firma
od 1. 4. 2018

VINOLOK, a.s.

od 29. 1. 2018 do 1. 4. 2018

Sublime, a.s.

Sídlo
IČO
od 29. 1. 2018

06812759

Právní forma
od 29. 1. 2018
Akciová společnost
Spisová značka2683 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 29. 1. 2018
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pro obory činnosti: -Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Výroba plastových a pryžových výrobků -Výroba a zpracování skla -Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků -Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků -Broušení technického a šperkového kamene -Výroba neelektrických zařízení pro domácnost -Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů -Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Pronájem a půjčování věcí movitých -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -Testování, měření, analýzy a kontroly -Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Zasilatelství a zastupování v celním řízení -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Ostatní skutečnosti
od 2. 4. 2018
- Jediný akcionář společnosti Sublime, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 23.3.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti Sublime, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 634.000,-- Kč (slovy: šest set třicet čtyři tisíc korun českých) na částku 2.634.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tř icet čtyři tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 634 ks (slovy: šest set třicet čtyři kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo jediného akcionáře na upsání nových akcií se neuplatní, a to s ohledem na ust. § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 5) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností PRECIOSA ORNELA, a.s., IČO 287 12 226, se sídlem č.p. 317, 468 25 Zásada, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2079, a to jako pře dem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 6) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel se společností Sublime, a.s., se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 068 12 759, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B a vložce 2683, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o upsání akcií) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.0 0 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 8) Emisní kurs akcií bude ve výši 198.106.000,-- Kč (slovy: sto devadesát osm milionů sto šest tisíc korun českých), přičemž tento nebude odpovídat jmenovité hodnotě akcií, neboť jmenovitá hodnota akcií bude celkově 634.000,-- Kč (slovy: šest set třicet č tyři tisíc korun českých) a zbývající částka ve výši 197.472.000,-- Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio. 9) Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., který valná hromada tímto schvaluje, když nepeněžitým vkladem je část obchodního závodu společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., se sídlem č.p. 317, 468 25 Zásada, IČO: 287 12 226 označovaná jako Zátky, kterou představuje soubor hmotných osobních, jakož i nehmotných složek podnikání, tvořící samostatnou organizační složku se samostatným účtováním v rámci účetnictví společnosti, jak je tato vymezena v rozhodnutí představens tva společnosti o vyčlenění části závodu ze dne 19. 3. 2018 (dále jen nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 198.106.000,-- Kč (slovy: sto devadesát osm milionů sto šest tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 562-28/2018, vypra covaným v souladu s ust. § 251 ve spojení s ust. § 478 zákona o obchodních korporacích dne 16. 3. 2018 znaleckým ústavem APELEN Valuation a.s., IČO: 248 17 953, se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18000 (dále jen znalecký posudek), při čemž společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. bude za uvedený nepeněžitý vklad vydáno 634 ks (slovy: šest set třicet čtyři kusů) nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 1. 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 10) Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. (také jen vkladatel) svůj nepeněžitý vklad do společnosti Sublime, a.s. vnese na základě smlouvy, kterou uzavře se společností Sublime, a.s. podle ust. § 21 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouv a o vkladu) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o vk ladu. Smlouva o upsání akcií a smlouva o vkladu, na základě kterých dojde k upsání akcií a ke splacení emisního kursu upsaných akcií, budou obsaženy v jedné listině.
od 2. 4. 2018
- S účinností ke dni 2.4.2018 byla část závodu společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., se sídlem č.p. 317, 468 25 Zásada, IČO: 287 12 226, která je v rámci účetnictví společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. vymezena jako Zátky a představuje samostatnou organizační slo žku ve smyslu § 2183 občanského zákoníku, převedena na společnost Sublime, a.s. (nově VINOLOK, a.s.) se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 068 12 759, a doklad o koupi byl uložen ve sbírce listin.
od 1. 4. 2018
- Na společnost Sublime, a.s. (nově VINOLOK, a.s.) přešla část jmění rozdělované společnosti PRECIOSA GS, a.s., se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 282 50 524, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26.2.2018, kt erý byl schválen oběma společnosti zúčastněnými na přeměně dne 29.3.2018.
Kapitál
od 2. 4. 2018
Základní kapitál 2 634 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 1. 2018 do 2. 4. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 634.
od 29. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 29. 1. 2018
Ing. STANISLAV KADLEC - Předseda představenstva
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Na Vyhlídce, PSČ 460 14
den vzniku členství: 29. 1. 2018
den vzniku funkce: 29. 1. 2018
od 29. 1. 2018
Ing. ALEŠ URBÁNEK - Místopředseda představenstva
Liberec - Liberec XXIV-Pilínkov, Ke Hluboké, PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 1. 2018
den vzniku funkce: 29. 1. 2018
od 29. 1. 2018
Ing. LUBOMÍR MÁLEK - Člen představenstva
Rádlo, , PSČ 468 03
den vzniku členství: 29. 1. 2018
od 29. 1. 2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, nebo řadový člen představenstva společně s předsedou, nebo místopředsedou představenstva. Při zastupování společnosti se písemná právní jednání podepisují ta k, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo řadový člen představenstva společně s předsedou, nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 30. 3. 2018
Ing. JITKA CVRKALOVÁ - Člen dozorčí rady
Stráž nad Nisou, Větrná, PSČ 463 03
den vzniku členství: 29. 1. 2018
od 29. 1. 2018 do 30. 3. 2018
Ing. JITKA CVRKALOVÁ - Člen dozorčí rady
Stráž nad Nisou, V Kopečkách, PSČ 463 03
den vzniku členství: 29. 1. 2018
Akcionáři
od 29. 1. 2018 do 2. 4. 2018
PBO, a.s., IČO: 61058793
Liberec - Liberec VI-Rochlice, Drážní stezka, PSČ 460 06
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+45
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-107
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-135
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-267
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-458
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.