Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Simply Fair Insurance a.s., Praha, IČO: 08020400 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Simply Fair Insurance a.s.. Údaje byly staženy 15. 2. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 08020400. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 08020400 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
Datum vzniku a zápisu
25. 3. 2019
Obchodní firma
Simply Fair Insurance a.s.
zapsáno 25. 3. 2019
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha - Chodov
zapsáno 25. 3. 2019 vymazáno 5. 12. 2019
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Chodov
Ulice: Líbalova
Adresní místo: Líbalova 2348/1
IČO
08020400
zapsáno 25. 3. 2019
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 25. 3. 2019
Spisová značka
B 24309/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 25. 3. 2019
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

14. 2. 2024
Vymazán skutečný majitel Martin Podávka, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
14. 2. 2024
Změna informací: přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Martin Podávka
14. 2. 2024
Vymazán skutečný majitel Marcel Beno, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
14. 2. 2024
Změna funkce: Marcel Beno z přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb. na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
14. 2. 2024
Vymazán skutečný majitel Filip Bouček

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Simply Fair Insurance a.s., IČO: 08020400: vizualizace vztahů osob a společností

Simply Fair Insurance a.s., IČO: 08020400

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět činnosti
Správa vlastního majetku
zapsáno 25. 3. 2019
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 25. 3. 2019 vymazáno 21. 12. 2023
2 315 040 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 12. 2023
Akcie
1000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč Převod akcií je možný pouze za podmínky předchozího souhlasu valné hromady dle článku IV. odst. 6. stanov ze dne 19.3.2019.
zapsáno 25. 3. 2019 vymazáno 1. 10. 2021
99000 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 Kč Akcie typu A, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6. stanov. Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionáře typu B dle článku 6.6. a 6.8. stanov ze dne 1. 10. 2021.
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 21. 12. 2023
1 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie typu B, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6. stanov. Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionáře typu B dle článku 6.6. a 6.8. stanov ze dne 1. 10. 2021.
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 21. 12. 2023
1 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie typu C, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6. stanov. Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionáře typu B dle článku 6.6. a 6.8. stanov ze dne 1. 10. 2021.
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 21. 12. 2023
99000 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 Kč Akcie na jméno typu A, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6. stanov. Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionáře typu B dle článku 6.4. a 6.10. stanov společnosti.
zapsáno 21. 12. 2023
1 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno typu B, se kterou jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6. stanov. Převoditelnost akcie je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionáře typu B dle článku 6.4. a 6.10. stanov společnosti.
zapsáno 21. 12. 2023
1 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno typu C, se kterou jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6. stanov. Převoditelnost akcie je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionáře typu B dle článku 6.4. a 6.10. stanov společnosti.
zapsáno 21. 12. 2023
15752 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 Kč Akcie na jméno typu D, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedená v článku 6. stanov. Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionáře typu B dle článku 6.4. a 6.10. stanov společnosti.
zapsáno 21. 12. 2023
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.12.2023 následovně: S ohledem na skutečnost, že společnost hodlá dle prvního rozhodnutí této valné hromady vydat Akcie typu D, zvyšuje se základní kapitál společnosti Simply Fair Insurance a.s., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 08020400 (dále jen ,,Společnost) z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 315.040,- Kč (tři sta patnáct tisíc čtyřicet korun českých) na novou výši 2.315.040,- Kč (dva miliony tři sta patnáct tisíc čtyřicet korun českých) za následujících podmínek: -upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15.752 ks (patnáct tisíc sedm set padesát dva kusů) nových listinných Akcií typu D na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20,- Kč (dvacet korun českých) každá (dále jen Nové Akcie), - Nové Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích, -Nové Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: i) RNDr. Jakubovi Strnadovi, Ph.D., nar. 09.02.1975, bytem Dobřejovice, Žitná 172, okr. Praha-východ (dále jen Předem určený zájemce 1) bude nabídnuto 14.374 ks (čtrnáct tisíc tři sta sedmdesát čtyři kusů) Nových Akcií na jméno v listinné podobě, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Předem určeným zájemcem 1, ii) Bc. Marcelovi Benovi, nar. 29.06.1986, bytem Bratislava, Kapicova 13, Slovenská republika (dále jen Předem určený zájemce 2) bude nabídnuto 689 ks (šest set osmdesát devět kusů) Nových Akcií na jméno v listinné podobě, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Předem určeným zájemcem 2, iii) Mgr. Martinovi Podávkovi, nar. 15.01.1975, bytem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jasmínová 2203, okr. Praha-východ (dále jen Předem určený zájemce 3) bude nabídnuto 689 ks (šest set osmdesát devět kusů) Nových Akcií na jméno v listinné podobě, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Předem určeným zájemcem 3, (Předem určený zájemce 1, Předem určený zájemce 2 a Předem určený zájemce 3 dále též společně jako Předem určení zájemci) - emisní kurs každé Nové Akcie činí 920,- Kč (devět set dvacet korun českých) a je roven součtu její jmenovité hodnoty (20,- Kč) a emisního ážia (900,- Kč), -emisní kurs Nových Akcií splatí každý z Předem určených zájemců na účet Společnosti č. 2308244/5800, vedený u J & T BANKA, a.s., a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi Předem určeným zájemcem a Společností, -každý z Předem určených zájemců upíše Nové Akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se Společností. představenstvo Společnosti doručí návrh Smlouvy o úpisu Předem určeným zájemcům do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení. lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií pro každého z Předem určených zájemců samostatně, -v případě, že Předem určení zájemci neupíší nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím v plné výši, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ustanovení § 493 zákona o obchodních korporacích zrušuje a vkladová povinnost zaniká, -návrh na zápis nové výše základního kapitálu podle tohoto usnesení podá představenstvo až po upsání všech Nových Akcií a po splacení jejich emisního kursu (tj. emisního ážia i jmenovité hodnoty) v plné výši.
zapsáno 21. 12. 2023

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
Žitná, 251 01 Dobřejovice - Dobřejovice
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2019
zapsáno 25. 3. 2019
Počet členů
1
zapsáno 25. 3. 2019
Způsob jednání
Společnost zastupuje člen představenstva ve všech věcech samostatně.
zapsáno 25. 3. 2019 vymazáno 1. 10. 2021
Za společnost jedná pouze člen představenstva, a to samostatně.
zapsáno 1. 10. 2021

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Jan Barta
Baranova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 25. 3. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2019
zapsáno 25. 3. 2019 vymazáno 15. 11. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Borkovec
Krasová, 614 00 Brno - Maloměřice
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 6. 2020
zapsáno 25. 3. 2019 vymazáno 17. 6. 2020
Předseda dozorčí rady
Jan Barta
Na bateriích, 162 00 Praha - Břevnov
Den vzniku funkce: 25. 3. 2019
Den zániku funkce: 16. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 6. 2020
zapsáno 15. 11. 2019 vymazáno 17. 6. 2020
Předseda dozorčí rady
MgA. Martin Hudeček
Roháčova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 16. 6. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2020
zapsáno 17. 6. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Matěj Kumstýř
Horňátecká, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2020
zapsáno 17. 6. 2020
Člen dozorčí rady
RNDr. Petr Zapletal
Na zahrádkách, 149 00 Praha - Šeberov
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2020
Den zániku členstvi: 31. 8. 2022
zapsáno 17. 6. 2020 vymazáno 26. 10. 2022
Člen dozorčí rady
Sonia Mihaylova Slavtcheva
Na Fialce II, 163 00 Praha - Řepy
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2022
zapsáno 26. 10. 2022
Počet členů
2
zapsáno 25. 3. 2019 vymazáno 17. 6. 2020
3
zapsáno 17. 6. 2020

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Petr Borkovec
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 5. 2019
zapsáno 30. 5. 2019 vymazáno 17. 1. 2022
Skutečný majitel
Radim Lukeš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 5. 2019
zapsáno 30. 5. 2019 vymazáno 17. 1. 2022
Skutečný majitel
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 5. 2019
zapsáno 30. 5. 2019 vymazáno 17. 1. 2022
Skutečný majitel
Dušan Šenkypl
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 5. 2019
zapsáno 30. 5. 2019 vymazáno 17. 1. 2022
Skutečný majitel
Jan Barta
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 5. 2019
zapsáno 30. 5. 2019 vymazáno 17. 1. 2022
Skutečný majitel
David Holý
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 5. 2019
zapsáno 30. 5. 2019 vymazáno 17. 1. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 20,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2020
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 24. 1. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petr Borkovec
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 100,00 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 17. 1. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Radim Lukeš
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 30,00 %
Podíl na prospěchu: 16,24 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2020
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 24. 1. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Petr Borkovec
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 30,00 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 17. 1. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Dušan Šenkypl
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 16,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2020
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 24. 1. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Jan Barta
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 16,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2020
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 24. 1. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petr Borkovec
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 30,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2020
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 24. 1. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
David Holý
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 8,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 4. 2020
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 13. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 17. 1. 2022 vymazáno 24. 1. 2022
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 28,10 %
Podíl na prospěchu: 28,10 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 9. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 4. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 24. 1. 2022 vymazáno 4. 2. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mgr. Dušan Šenkypl
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 14,10 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 9. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 4. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 24. 1. 2022 vymazáno 4. 2. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Jan Barta
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 14,10 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 9. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 4. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 24. 1. 2022 vymazáno 4. 2. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mgr. David Holý
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 7,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 9. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 4. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 24. 1. 2022 vymazáno 4. 2. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petr Borkovec
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 25,30 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 9. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 4. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 24. 1. 2022 vymazáno 4. 2. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Radim Lukeš
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 30,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 9. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 4. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 24. 1. 2022 vymazáno 4. 2. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Petr Altman
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Václav Dejčmar
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Martin Ducháček
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Karel Janeček
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Karel Janeček
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Tomáš Janeček
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Bronislav Kandrík
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Jakub Petrásek
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Michal Šaňák
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Anton Tyutin
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce
Filip Bouček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 15. 6. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marcel Beno
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 0,70 %
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 22. 12. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Martin Podávka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 0,70 %
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 22. 12. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jakub Strnad
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 20,00 %
zapsáno 4. 2. 2022 vymazáno 22. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 78,60 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 15. 6. 2022 vymazáno 16. 6. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Filip Bouček
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
zapsáno 15. 6. 2022 vymazáno 14. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 78,60 %
zapsáno 16. 6. 2022 vymazáno 22. 12. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marcel Beno
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 1,20 %
zapsáno 22. 12. 2023 vymazáno 14. 2. 2024
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Martin Podávka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 1,20 %
zapsáno 22. 12. 2023 vymazáno 14. 2. 2024
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jakub Strnad
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 29,70 %
zapsáno 22. 12. 2023 vymazáno 14. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 67,90 %
zapsáno 22. 12. 2023 vymazáno 14. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marcel Beno
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
zapsáno 14. 2. 2024
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marcel Beno
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 1,20 %
zapsáno 14. 2. 2024
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Martin Podávka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 1,20 %
zapsáno 14. 2. 2024
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jakub Strnad
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 29,70 %
zapsáno 14. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 67,90 %
zapsáno 14. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Martin Podávka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
zapsáno 14. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jakub Strnad
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
zapsáno 14. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2021
zapsáno 14. 2. 2024

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

klasická lyžařka a manažerka

752
-
+
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

modelka, vítězka Miss World

1461
-
+
Michael Kocáb

Michael Kocáb

zpěvák

-190
-
+
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-609
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

179
-
+
Roman Šmucler

Roman Šmucler

stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-407
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.