Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Innova Healthcare MRI, s.r.o.
IČO: 08492549

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 9. 2019
Obchodní firma
od 6. 9. 2019

Innova Healthcare MRI, s.r.o.

Sídlo
IČO
od 6. 9. 2019

08492549

Právní forma
od 6. 9. 2019
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka319804 C, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 6. 9. 2019
- Správa vlastního majetku
Kapitál
od 6. 9. 2019
Základní kapitál 50 000 Kč
Statutární orgán
od 6. 9. 2019
LUKÁŠ UHLÍK - jednatel
Prostějov, Emila Králíka, PSČ 796 04
den vzniku funkce: 6. 9. 2019
od 6. 9. 2019
Ing. JURAJ BUJŇÁK - jednatel
Čadca, SNP 740/46, PSČ 022 04, Slovenská republika
den vzniku funkce: 6. 9. 2019
od 6. 9. 2019
Každý jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci s vkladem
od 6. 9. 2019
Innova Healthcare a.s., IČO: 06998925
Praha - Krč, Na strži, PSČ 140 00
Vklad: 47 500 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 95
od 18. 9. 2019
- Zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s., identifikační číslo 25083325, sídlo U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, spisová značka B 4353 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Zástavní věřitel), k zajištění následujících dluhů vznikajících vůči Zástavnímu věřiteli, ať už existujících nebo budoucích, podmíněných či nepodmíněných, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím (dále též Zajištěné dluhy): a)dluhy společnosti Innova Healthcare MRI, s.r.o., identifikační číslo 08492549, sídlo Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 319804 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Dlužník) vůči Zástavnímu věřiteli týkající se splacení ji stiny úvěru až do celkové výše 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) (dále též Úvěr) čerpaného na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.09.2019 (osmnáctého září roku dva tisíce devatenáct) mezi Zástavním věřitelem jako úvěrujícím /věřitelem a Dlužníkem jako úvěrovaným/dlužníkem (dále též Smlouva o úvěru); b)dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakékoli rámcové treasury smlouvy (včetně rámcové dohody ISDA, rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích, ve formě publikované Českou bankovní asociací či jakékoli jiné rámcové dohody o treasury obchodech) uzavřené mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Rámcová smlouva o obchodování na finančních trzích), jakéhokoli potvrzení nebo jakékoli jiné dohody či ujednání podle Rámcové smlouvy o obchodov ání na finančních trzích, na základě nichž dojde k uzavření derivátových operací mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Hedgingové dokumenty) nebo s takovou transakcí související (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného vyrovnání nebo z vyp ořádání takových transakcí); c)veškeré další dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní a/nebo na základě jiného Finančního dokumentu (tj. Smlouva o úvěru, každý Zajišťovací dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, každý Hedgingov ý dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, žádost o čerpání Úvěru, každé Potvrzení o plnění ve smyslu Smlouvy o úvěru, a další dokument tak označený Zástavním věřitelem a Dlužníkem) nebo v souvislosti s ním, které nejsou uvedeny v bodě a) nebo b) výše, a to vč etně následujících dluhů: i.)dluhů týkajících se splacení jistiny úvěru čerpaného na základě jakéhokoli dodatku ke Smlouvě o úvěru uzavřeného po datu Zástavní smlouvy k podílu společníka Innova Healthcare a.s., identifikační číslo 06998925, sídlo Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Pra ha 4, spisová značka B 23355 vedená u Městského soudu v Praze, v Dlužníku mezi Zástavním věřitelem jako zástavním věřitelem, na základě které bude zřízeno zástavní právo k podílu v Dlužníku ve výši 95% (slovy: devadesát pět procent), kterému odpovídá vkla d do základního kapitálu ve výši 47.500,- Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc pět set korun českých), a to k zajištění pohledávek Zástavního věřitele z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (dále též Zástavní smlouva); ii.)dluhů vznikajících z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakéhokoli dodatku ke kterémukoli z Hedgingových dokumentů uzavřeného po datu Zástavní smlouvy, nebo dluhů s takovou transakcí souvisejících (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného v yrovnání nebo z vypořádání takových transakcí); iii.)veškerých poplatků, provizí, odměn, výdajů a nákladů, smluvních pokut a dalších sankčních plateb a plateb z titulu povinnosti odškodnění; iv.)veškerých nákladů na výkon zástavního práva dle Zástavní smlouvy a dalšího zajištění dle Smlouvy o úvěru a nákladů spojených s vymáháním splnění dluhů vzniklých na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní nebo na základě jiného Finančního dokum entu, v souvislosti s ním či na základě Zástavní smlouvy, které nejsou příslušenstvím dluhů (či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím) uvedených v bodě a) a c) i) nebo b) a c) ii) výše; v.)náhrady újmy vzniklé porušením povinností Dlužníka dle Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy a účelně vynaložených nákladů vzniklých Zástavnímu věřiteli v důsledku porušení Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy, ledaže jsou již zahrnuty v náhradě újmy; vi.)plnění v důsledku odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, výpovědi nebo jiného ukončení závazku ze Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, a/nebo plnění z titulu vydán í bezdůvodného obohacení, stane-li se nebo ukáže-li se být Smlouva o úvěru neplatnou, neúčinnou nebo zdánlivou nebo jiný Finanční dokument neplatným, neúčinným nebo zdánlivým; a vii.)splacení záporných zůstatků na kterémkoli z účtů vedených Zástavním věřitelem pro Dlužníka v důsledku zatížení kteréhokoli z těchto účtů za předpokladu, že takové zatížení s následkem záporného zůstatku na účtu bylo provedeno za účelem úhrady Zajiště ného dluhu; přičemž z dluhů uvedených v bodech b) a c) výše budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou v období od uzavření Smlouvy o úvěru do 30. 9. 2036 (slovy: třicátého září roku dva tisíce třicet šest) až do celkového součtu jistin těchto dluhů 144.000. 000,- Kč (sto čtyřicet čtyři milionů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně) a jejich příslušenství; a věcné právo zákazu zcizení a zákazu zatížení podílu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, a to na dobu trvání výše uvedeného zástavního práva, nejdéle však do 30.9.2036 (třicátého září roku dva tisíce třicet šest).
od 6. 9. 2019
Ing. JURAJ BUJŇÁK
Čadca, SNP 740/46, PSČ 022 04, Slovenská republika
Vklad: 2 500 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 5
od 18. 9. 2019
- Zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s., identifikační číslo 25083325, sídlo U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, spisová značka B 4353 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Zástavní věřitel), k zajištění následujících dluhů vznikajících vůči Zástavnímu věřiteli, ať už existujících nebo budoucích, podmíněných či nepodmíněných, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím (dále též Zajištěné dluhy): a)dluhy společnosti Innova Healthcare MRI, s.r.o., identifikační číslo 08492549, sídlo Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 319804 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Dlužník) vůči Zástavnímu věřiteli týkající se splacení ji stiny úvěru až do celkové výše 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) (dále též Úvěr) čerpaného na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 18.09.2019 (osmnáctého září roku dva tisíce devatenáct) mezi Zástavním věřitelem jako úvěrujícím /věřitelem a Dlužníkem jako úvěrovaným/dlužníkem (dále též Smlouva o úvěru); b)dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakékoli rámcové treasury smlouvy (včetně rámcové dohody ISDA, rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích, ve formě publikované Českou bankovní asociací či jakékoli jiné rámcové dohody o treasury obchodech) uzavřené mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Rámcová smlouva o obchodování na finančních trzích), jakéhokoli potvrzení nebo jakékoli jiné dohody či ujednání podle Rámcové smlouvy o obchodov ání na finančních trzích, na základě nichž dojde k uzavření derivátových operací mezi Dlužníkem a Zástavním věřitelem (dále též Hedgingové dokumenty) nebo s takovou transakcí související (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného vyrovnání nebo z vyp ořádání takových transakcí); c)veškeré další dluhy Dlužníka vůči Zástavnímu věřiteli vznikající na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní a/nebo na základě jiného Finančního dokumentu (tj. Smlouva o úvěru, každý Zajišťovací dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, každý Hedgingov ý dokument ve smyslu Smlouvy o úvěru, žádost o čerpání Úvěru, každé Potvrzení o plnění ve smyslu Smlouvy o úvěru, a další dokument tak označený Zástavním věřitelem a Dlužníkem) nebo v souvislosti s ním, které nejsou uvedeny v bodě a) nebo b) výše, a to vč etně následujících dluhů: i.)dluhů týkajících se splacení jistiny úvěru čerpaného na základě jakéhokoli dodatku ke Smlouvě o úvěru uzavřeného po datu Zástavní smlouvy k podílu Ing. Juraje Bujňáka, datum narození 15.08.1983, bydliště SNP 740/46, 022 04 Čadca, Slovenská republika, v Dlužníku mezi Zástavním věřitelem jako zástavním věřitelem, na základě které bude zřízeno zástavní právo k podílu v Dlužníku ve výši 5% (slovy: pět procent), kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set koru n českých), a to k zajištění pohledávek Zástavního věřitele z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (dále též Zástavní smlouva); ii.)dluhů vznikajících z jakékoli transakce dohodnuté na základě jakéhokoli dodatku ke kterémukoli z Hedgingových dokumentů uzavřeného po datu Zástavní smlouvy, nebo dluhů s takovou transakcí souvisejících (včetně např. dluhů vznikajících ze závěrečného v yrovnání nebo z vypořádání takových transakcí); iii.)veškerých poplatků, provizí, odměn, výdajů a nákladů, smluvních pokut a dalších sankčních plateb a plateb z titulu povinnosti odškodnění; iv.)veškerých nákladů na výkon zástavního práva dle Zástavní smlouvy a dalšího zajištění dle Smlouvy o úvěru a nákladů spojených s vymáháním splnění dluhů vzniklých na základě Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní nebo na základě jiného Finančního dokum entu, v souvislosti s ním či na základě Zástavní smlouvy, které nejsou příslušenstvím dluhů (či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím) uvedených v bodě a) a c) i) nebo b) a c) ii) výše; v.)náhrady újmy vzniklé porušením povinností Dlužníka dle Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy a účelně vynaložených nákladů vzniklých Zástavnímu věřiteli v důsledku porušení Smlouvy o úvěru, jiného Finančního dokumentu nebo Zástavní smlouvy, ledaže jsou již zahrnuty v náhradě újmy; vi.)plnění v důsledku odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, výpovědi nebo jiného ukončení závazku ze Smlouvy o úvěru nebo jiného Finančního dokumentu po datu Zástavní smlouvy, a/nebo plnění z titulu vydán í bezdůvodného obohacení, stane-li se nebo ukáže-li se být Smlouva o úvěru neplatnou, neúčinnou nebo zdánlivou nebo jiný Finanční dokument neplatným, neúčinným nebo zdánlivým; a vii.)splacení záporných zůstatků na kterémkoli z účtů vedených Zástavním věřitelem pro Dlužníka v důsledku zatížení kteréhokoli z těchto účtů za předpokladu, že takové zatížení s následkem záporného zůstatku na účtu bylo provedeno za účelem úhrady Zajiště ného dluhu; přičemž z dluhů uvedených v bodech b) a c) výše budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou v období od uzavření Smlouvy o úvěru do 30. 9. 2036 (slovy: třicátého září roku dva tisíce třicet šest) až do celkového součtu jistin těchto dluhů 144.000. 000,- Kč (sto čtyřicet čtyři milionů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně) a jejich příslušenství; a věcné právo zákazu zcizení a zákazu zatížení podílu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, a to na dobu trvání výše uvedeného zástavního práva, nejdéle však do 30.9.2036 (třicátého září roku dva tisíce třicet šest).
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Komerční banka 2 589,17 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 643,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+87
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+40
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-50
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-55
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-70
+
-

Články na Heroine.cz

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Léčebné možnosti u akutních cévních mozkových příhod se neustále rozšiřují. Je to sotva...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Doplatek na bydleni a na zivobyti
Poradna > Poradna při finanční tísni > Doplatek na bydleni a na zivobyti

Otázka: Jsem telesne postizeny na 75%-3.stupen invalida samozivitel mam v peci 8 letyho syna na urade P-7 nemam na rok na zivobyti a doplatek na bydleni pri odecteni nakladu na bydleni me zustava kdyz zaplatim...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services