Kaprona Invest, a.s., IČO: 09225404 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Kaprona Invest, a.s. Údaje byly staženy 5. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 09225404. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 09225404 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 6. 2020
Obchodní firma
od 8. 6. 2020

Kaprona Invest, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 6. 2020
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Hálkova
Adresní místo: Hálkova 1406/2
PSČ: 12000
IČO
od 8. 6. 2020

09225404

Právní forma
od 8. 6. 2020
Akciová společnost
Spisová značka25315 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 6. 2020
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 8. 6. 2020
- Správa vlastních aktiv
Ostatní skutečnosti
od 21. 7. 2020
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 21.7.2020 o zvýšení základního kapitálu : a) částka zvýšení základního kapitálu základní kapitál společnosti se zvyšuje z jeho dosavadní výše 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých) o 744.000.000,-Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři miliónů korun českých) na částku ve výši 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát miliónů korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b)počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, takto: celkový počet nově upisovaných akcií: 2.976 (slovy: dva tisíce devět set sedmdesát šest) kusů, jmenovitá hodnota každé nově upsané akcie: 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: akcie na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem, označení nově upisovaných akcií: A0019 až A1501, A1508 až A2251 a A2252 až A3000, c) emisní kurz upisovaných akcií celková výše emisního kursu všech nově upsaných akcií bude ve výši 744.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři miliónů korun českých), přičemž bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií, když jmenovitá hodnota jedné akcie bude 250.000,- Kč (slovy: dvě st ě padesát tisíc korun českých); d) přednostní právo akcionářů zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním každé nově upisované akcie, jejíž emisní kurz má být splacen nepeněžitým vkladem; ve smyslu ust. § 484 odst. 1 zákona č. 80/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacíc h) je přednostní právo akcionářů na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu vyloučeno; e) upsání nově upisovaných akcií a lhůta všechny nově upsané akcie, tedy 2.976 (slovy: dva tisíce devět set sedmdesát šest) kusů nově upsaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 744.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři miliónů korun českých) budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterým i jsou: společnost Kaprona, první nadační a.s. se sídlem Stroupežnického 2328/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 037 20 101 a společnost Kaprona Capital AG se sídlem Švýcarsko, 6300 Zug, Allmendstrasse 1, identifikační číslo CHE-109.478.0 93 (dále jen Kaprona Capital AG); všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií uzavřených mezi předem určeným zájemcem a společností, která musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích; návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude každému z předem určených zájemců, jakožto upisovateli, předložen bezprostředně po skončení dnešní valné společnosti oproti potvrzení o jejím převzetí, Nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem ve lhůtě do dvou (2) dnů ode dne konání dnešní valné hromady. f) místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu - určuje, že místem pro vnesení nepeněžitých vkladů, kterými se upisují všechny nově upisované akcie je místo konání dnešní valné hromady společnosti, - předem určený zájemce vnese nepeněžitý vklad účinností smlouvy o vkladu uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností, která musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny, a která musí být uzavřena a nabýt účinnosti ve lhůtě nejpozději do pěti (5) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; to platí i v případě zápisu zvýšení základního kapitál Společnosti dle § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů g) nepeněžitý vklad a jeho ocenění zvýšení základního kapitálu bude provedeno vnesením nepeněžitých vkladů oceněných znaleckým posudkem ze dne 13.7.2020 vypracovaným Ing. Ladislavem Kollárikem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady závodů, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.6.2002, č.j. Spr 2324/2002, pod č. 300 13/2020 znaleckého deníku (dále jen Znalecký posudek) celkovou částkou 1.099.630.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát devět miliónů šest set třicet tisíc korun českých), když předmětem ocen ění je majetek společnosti Maestoso Advanced Materials a.s. se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 018 93 475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10950 (dále jen Maestoso Advanced Materials a.s.); společnost Maestoso Advanced Materials a.s. vydala 100 (jedno sto) kusů akcií Akcií A, se kterými jsou spojena práva a povinnosti podle článku 3.3. stanov společnosti ze dne 12.6.2017 obsažených v notářském zápisu Mgr. V áclava Vody, notáře se sídlem v Praze, č. NZ 762/2017, ve znění změny ze dne 15.6.2017 sepsané notářským zápisem Mgr. Václava Vody, notáře se sídlem v Praze pod č. NZ 779/2017, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, v listinné podobě a 5.000 (pět tisíc) kusů akcií Akcie B, se kterými jsou spojena práva a povinnosti podle článku 3.4. stanov společnosti ze dne 12.6.2017 obsažených v notářském zápisu Mgr. Václava Vody, notáře se sídlem v Praze, č. NZ 762/2017, ve znění změny ze dne 15.6.2017 sepsané notářským zápisem Mgr. Václava Vody, notáře se sídlem v Praze pod č. NZ 779/2017, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých ) každá, v listinné podobě; přičemž podle závěru ve Znaleckém posudku je 20 (dvacet) kusů akcií společnosti Maestoso Advanced Materials a.s. oceněno částkou 209.453.333,33 Kč (slovy: dvě stě devět miliónů čtyři sta padesát tři tisíc tři sta třicet tři kor un českých a třicet tři haléřů) a 60 (šedesát) kusů akcií společnosti Maestoso Advanced Materials a.s. oceněno částkou 628.360.000,- Kč (slovy: šest set dvacet osm miliónů tři sta šedesát tisíc korun českých); a) nepeněžitý vklad akcionáře - společnosti Kaprona, první nadační a.s.: 20 (dvacet) kusů akcií společnosti Maestoso Advanced Materials a.s. označených jako Akcie A, se kterými jsou spojena práva a povinnosti podle článku 3.3. stanov společnosti ze dne 12.6.2017 obsažených v notářském zápisu Mgr. Václava Vody, notáře se sídlem v Praze, č. NZ 762/2017, ve znění změny ze dne 15.6.2017 sepsané notářským zápisem Mgr. Václava Vody, notáře se sídlem v Praze pod č. NZ 779/2017, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, v listinné podobě s číselným označením A021 až A040, oceněných ve Znaleckém posudku s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti Kaprona, první nadační a.s vydáno 744 (sedm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jmén o, o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) každá, označených A1508 až A2251, s celkovým emisním kursem 186.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest miliónů korun českých), b) nepeněžitý vklad akcionáře - společnosti Kaprona Capital AG: 60 (šedesát) kusů akcií společnosti Maestoso Advanced Materials a.s., označených jako Akcie A, se kterými jsou spojena práva a povinnosti podle článku 3.3. stanov společnosti ze dne 12.6.2017 obsažených v notářském zápisu Mgr. Václava Vody, notáře se sídl em v Praze, č. NZ 762/2017, ve znění změny ze dne 15.6.2017 sepsané notářským zápisem Mgr. Václava Vody, notáře se sídlem v Praze pod č. NZ 779/2017, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, v listinné podobě s číselný m označením A041 až A100, oceněných ve Znaleckém posudku s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti Kaprona Capital AG vydáno 2.232 (dva tisíce dvě stě třicet dva) kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jm éno, o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) každá, označených A0019 až A1501 plus A2252 až A3000, s celkovým emisním kursem 558.000.000,- Kč (slovy: pět set padesát osm miliónů korun českých), - schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu určené ve znaleckém posudku, podle kterého byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 837.813.333,33 Kč (slovy: osm set třicet sedm miliónů osm set třináct tisíc tři sta třicet tři korun českých a třicet tři haléře), když z toho Nepeněžitý vklad Kaprona, první nadační a.s. částkou 209.453.333,33 Kč (slovy. dvě stě devět miliónů čtyři sta padesát tři tisíc tři sta třicet tři korun českých a třicet tři haléřů), a Nepeněžitý vklad Kaprona Capital AG částkou 628.360.000,- Kč ( slovy: šest set dvacet osm miliónů tři sta šedesát tisíc korun českých), rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií označených A0019 až A1501, A1508 až A2251 a A2252 až A3000, tedy částka ve výši 93.813.333,33,- Kč (slovy: devadesát tři tisíc osm set třináct tři sta třicet tři korun českých a třicet tři haléřů), se použije na tvorbu rezervního fondu, e) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 21. 7. 2020
Základní kapitál 750 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 6. 2020 do 21. 7. 2020
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 21. 7. 2020
Akcie na jméno 250 000, počet akcií: 3 000 v listinné podobě.
od 8. 6. 2020 do 21. 7. 2020
Akcie na jméno 3 000, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 5. 2021
PETR BORSKÝ - člen představenstva
Popůvky, Veselská, PSČ 664 41
od 21. 7. 2020
JIŘÍ PROMBERGER - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Slezská, PSČ 120 00
od 21. 7. 2020
Ing. MARTIN ŠULC - předseda představenstva
Praha - Radotín, U sanatoria, PSČ 153 00
od 21. 7. 2020 do 6. 5. 2021
PETR BORSKÝ - člen představenstva
Troubsko, Hodakova, PSČ 664 41
od 8. 6. 2020 do 21. 7. 2020
JIŘÍ PROMBERGER - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Slezská, PSČ 120 00
od 21. 7. 2020
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně až do výše 5.000.000,- Kč (slovy:pět miliónů korun českých) včetně. V případě právního jednání s plněním nad 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně.
od 8. 6. 2020 do 21. 7. 2020
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 10. 3. 2022
MARINA SULCOVA - člen dozorčí rady
Praha - Radotín, U sanatoria, PSČ 153 00
od 2. 8. 2020 do 10. 3. 2022
MARINA IGNATYEVA - člen dozorčí rady
Praha - Radotín, U sanatoria, PSČ 153 00
od 21. 7. 2020
KAMILA HAVALOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Dětská, PSČ 100 00
od 21. 7. 2020
BLANKA MAŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Třebotov, Hlavní, PSČ 252 26
od 21. 7. 2020
KAREL VÁVRA, Dis. - předseda dozorčí rady
Mirošovice, Za Dálnicí, PSČ 251 66
od 21. 7. 2020
VERONIKA ČERNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Ke Konstruktivě, PSČ 155 00
od 21. 7. 2020 do 2. 8. 2020
MARINA IGNATYEVA - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
od 10. 7. 2020 do 21. 7. 2020
Ing. MARTIN ŠULC - předseda dozorčí rady
Praha - Radotín, U sanatoria, PSČ 153 00
od 8. 6. 2020 do 10. 7. 2020
Ing. MARTIN ŠULC - předseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
Akcionáři
od 8. 6. 2020 do 21. 7. 2020
Kaprona, první nadační a.s., IČO: 03720101
Praha - Smíchov, Stroupežnického, PSČ 150 00
Hodnocení firmy
+8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+106

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+65

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-13

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-33

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-163

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-166

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services