Jitka, a.s., IČO: 13502905 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Jitka, a.s. Údaje byly staženy 26. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 13502905. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 13502905 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 3. 1991
Obchodní firma
od 15. 6. 2000

Jitka, a.s.

od 15. 6. 2000 do 15. 6. 2000

JITKA, a.s.

od 21. 12. 1999 do 15. 6. 2000

JITKA a.s.

od 25. 3. 1991 do 21. 12. 1999

JITKA a.s. cizojazyčné mutace :JITKA,Company Limited,JITKA,Aktiengesselschaft,JITKA,Sociéte Anonyme,JITKA,Sociedad Anonima,JITKA,akcioněrnoe ob

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 2. 2016 do 19. 9. 2016
Jindřichův Hradec, , PSČ 377 01
od 10. 11. 2001 do 1. 2. 2016
Jindřichův Hradec, Otín 3, PSČ 377 01
od 25. 3. 1991 do 10. 11. 2001
Jindřichův Hradec,
IČO
od 25. 3. 1991

13502905

Identifikátor datové schránky:h4ccfdv
Právní forma
od 25. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka96 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 21. 1. 2009
- Barvení a chemická úprava textilií
od 21. 1. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 1. 2009
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 16. 10. 1997
- Výroba elektřiny
od 16. 10. 1997
- Rozvod elektřiny
od 16. 10. 1997
- Výroba tepla
od 16. 10. 1997
- Rozvod tepla
od 16. 10. 1997 do 20. 2. 2007
- Ubytovací služby
od 16. 10. 1997 do 20. 2. 2007
- Hostinská činnost
od 16. 10. 1997 do 21. 1. 2009
- Výroba textilií a konfekce
od 16. 10. 1997 do 21. 1. 2009
- Barvení látek a příze
od 16. 10. 1997 do 21. 1. 2009
- Výroba, opravy a montáž textilních strojů
od 16. 10. 1997 do 21. 1. 2009
- Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení
od 20. 12. 1993 do 16. 10. 1997
- l. Výroba textilií a konfekce
od 20. 12. 1993 do 16. 10. 1997
- 2. Barvení látek a příze
od 20. 12. 1993 do 16. 10. 1997
- 3. Výroba, opravy a montáž textilních strojů
od 20. 12. 1993 do 16. 10. 1997
- 4. Ubytovací služby
od 20. 12. 1993 do 16. 10. 1997
- 5. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení
od 20. 12. 1993 do 16. 10. 1997
- 6. Hostinská činnost
od 25. 3. 1991 do 20. 12. 1993
- 1./ Výroba a prodej bavlnářských výrobků /příze a tkanin/. 2./ Výroba a prodej tepelné a elektrické energie 3./ Výroba a montáž strojírenských výrobků a opravy základních prostředků pro textilní průmysl rezortu MP ČR a MP SR.
od 25. 3. 1991 do 20. 12. 1993
- 4./ Provoz sociálních zařízení a sociální činnosti sloužící převážně pracovníkům společnosti a jejich rodinným příslušníkům. 5./ Maloobchodní prodej textilních výrobků podniku bavlnářského průmyslu. 6./ Poskytování služeb. 7./ Zahraničně obchodní činnost na vývoz a dovoz s vyjímkou dovozu věcí, k jejichž provádění se vyžaduje povolení.
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2015 do 1. 2. 2016
- Valná hromada společnosti Jitka, a.s. na svém jednání konaném dne 31.8.2015 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Jitka, a.s.: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 513,987.000,- Kč (slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých) o částku ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm s et dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 116,161.062,- Kč (slovy: sto šestnáct milionů sto šedesát jedna tisíc šedesát dva korun českých), z důvodu překapitalizace společno sti za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií vydaných společností o 774,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři korun českých) na jednu (1) akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 226,- Kč (slovy: dvě stě dvac et šest korun českých) na jednu (1) akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě jednoho měsíce, která počne běžet dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých), o níž se snižuje základní kapitál společnosti, bude vyplacena akcionářům na jejich účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, a to nejpozději do 30 dní od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 7. 8. 2014 do 1. 9. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 7. 8. 2014 do 1. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 4. 9. 2009
- Usnesení valné hromady ze dne 31.7.2009: Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti takto: 1.Důvod snížení: úhrada ztráty společnosti 2. Rozsah snížení: základní kapitál se snižuje se současné výše 568.993.000,-Kč, slovy: pět set šedesát osm milionů devět set devadesát tři tisíc korun českých o částku 55,006.000,-Kč, slovy: padesát pět milionů šest tisíc korun českých, odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti na novou výši 513,987.000,- Kč, slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých. 3. Způsob, jak má být snížení provedeno : výlučně zničením vlastních akcií v majetku společnosti. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou vlastní akcie fyzicky zničeny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. 4. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 55,006.000,-Kč, slovy : padesát pět milionů šest tisíc korun českých, bude použita zčásti na úhradu ztrát společnosti z minulých let ve výši 47,065.942,- Kč, slov y čtyřicet sedm milionů šedesát pět tisíc devět set čtyřicet dva korun českých, což odpovídá rozdílu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou vlastních akcií, a zčásti na vyrovnání účtu vykazovaného v položce ,,A.I.3. Změny vlastního kapitálu" ve výši 7,940.058,-Kč, slovy sedm milionů devět set čtyřicet tisíc padesát osm korun českých, po zničení vlastních akcií. Zničení vlastních akcií zaúčtuje společnost ve prospěch účtu vykazovaného v položce ,,A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly" a na v rub účtu vykazovaného v polžce ,,AI.3. Změny vlastního kapitálu".
od 30. 6. 1994 do 23. 2. 2002
- Dosavadní stanovy a.s. se od l.6.1994 nahrazují novými stanovami společnosti.
od 30. 6. 1994 do 23. 2. 2002
- Působnost valné hromady a.s. JITKA vykonává od l.l.1994 FOnd národního majetku.
od 16. 2. 1994 do 12. 12. 1995
- Výše základního jmění společnosti činí 568,993.000,-Kč, slovy: pětsetšedesátosmmilionůdevětsetdevadesáttřitisíce korun českých.
od 16. 2. 1994 do 12. 12. 1995
- Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 568.993 akcií po l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obcho- dovatelných cenných papírů. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě.
od 8. 11. 1991 do 23. 2. 2002
- Podle usnesení valné hromady z 31. 7. 1991 o doplnění stanov a. s. se zapisuje: Stanovy a. s. JITKA, Jindřichův Hradec se doplňují o nový článek X a, upravující spolupráci s odborovými orgány.
od 29. 3. 1991 do 16. 2. 1994
- 2./ Základní kapitál společnosti činí 514.689 tis. Kčs. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla práva a závazky zrušeného státního podniku JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec, včetně práv k patentům a průmyslovým vzorům. K majetku v hodnotě 13 567 tis. Kčs, který sloužil státnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání a který představuje hod notu středního odborného učeliště textilního v J. Hradci včetně internátu, má akciová společnost pouze právo hospodaření.
od 29. 3. 1991 do 16. 2. 1994
- byla převedena ze státního podniku JITKA, bavlnářské závody Jindřichův Hradec rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR. Dále je vydána jedna akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 514.589 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno, je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno, je minister stvo průmyslu ČR jako jediný akcionář.
od 29. 3. 1991 do 16. 2. 1994
- Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna
od 29. 3. 1991 do 16. 2. 1994
- hromadná akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs, která
od 29. 3. 1991 do 30. 6. 1994
- Výkon práv a povinností valné hromady: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti/, a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií /zatímních listů/ stane další akcionář společnosti.
od 29. 3. 1991 do 23. 2. 2002
- Podle rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 182/1991 o zrušení státního podniku JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s. Jitka schválila valná hromada akciové společnosti JITKA dne 26.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám.
od 29. 3. 1991 do 23. 2. 2002
- Rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám a.s. JITKA Jindřichův Hradec byly připojeny. V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1./ Vypouští se slovo "zakladatel" v kterémkoliv mluvnickém pádě, kdekoli je v textu uvedeno v souvislosti se státním podnikem JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec a nahrazuje se termínem "valná hromada".
od 25. 3. 1991
- Den vzniku 25. 3. 1991.
od 25. 3. 1991
- Akciová společnost byla založena jednorázově státním podnikem JITKA, bavlnářské závody, JIndřichův Hradec podle zakladatelského plánu ze dne 11.2. 1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy akciové společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstva průmyslu ČR č.j. 600/ 450/91 ze dne 5.3.1991.
od 25. 3. 1991 do 29. 3. 1991
- Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíc korun čsl.. Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylo doloženo. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel.
od 25. 3. 1991 do 29. 3. 1991
- Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíc korun čsl.. Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylo doloženo. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel.
od 25. 3. 1991 do 30. 6. 1994
- Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva.
od 25. 3. 1991 do 23. 2. 2002
- Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí ministerstva průmyslu ČR o udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny. Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem.
Kapitál
od 1. 2. 2016
Základní kapitál 116 161 062 Kč, splaceno 116 161 062 Kč.
od 4. 9. 2009 do 1. 2. 2016
Základní kapitál 513 987 000 Kč, splaceno 513 987 000 Kč.
od 12. 12. 1995 do 4. 9. 2009
Základní kapitál 568 993 000 Kč
od 1. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 226, počet akcií: 513 987.
od 7. 8. 2014 do 1. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 513 987.
od 4. 9. 2009 do 7. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 513 987.
od 26. 5. 2006 do 4. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 568 993.
od 12. 12. 1995 do 26. 5. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 568 993.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 7. 8. 2014
JIŘÍ ŠMEHLÍK - předseda představenstva
Rousínov, Čsl. armády, PSČ 683 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2014
od 7. 8. 2014 do 1. 9. 2015
Ing. IGOR FAIT - člen představenstva
Brno - Židenice, Stará osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 31. 8. 2015
od 7. 8. 2014 do 1. 9. 2015
Ing. LUBOR TURZA - člen představenstva
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 31. 8. 2015
od 7. 6. 2013 do 7. 8. 2014
Ing. IGOR FAIT - předseda představenstva
Brno - Židenice, Stará osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 7. 8. 2014
Ing. LIBOR ŠPARLINEK - člen představenstva
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 7. 8. 2014
Ing. LUBOR TURZA - člen představenstva
Luhačovice, Úprkova, PSČ 763 26
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2010 do 7. 6. 2013
Ing. Igor Fait - předseda představenstva
Brno, Stará Osada, PSČ 615 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2010 do 7. 6. 2013
Ing. Libor Šparlinek - člen představenstva
Blansko, Erbenova 2426/2a, PSČ 678 01
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2010 do 7. 6. 2013
Ing. Lubor Turza - člen představenstva
Luhačovice, Úprkova 406, PSČ 763 26
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 24. 9. 2008 do 5. 8. 2010
Ing. Libor Šparlinek - člen představenstva
Blansko, Erbenova 2426/2a, PSČ 678 01
den vzniku členství: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
od 24. 9. 2008 do 5. 8. 2010
Ing. Lubor Turza - člen představenstva
Luhačovice, Úprkova 406, PSČ 763 26
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 12. 7. 2010
od 11. 8. 2005 do 11. 8. 2005
Ing Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00
den vzniku členství: 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 22. 7. 2005
od 11. 8. 2005 do 24. 9. 2008
Ing. Libor Šparlinek - člen představenstva
Blansko, Krajní 1951/2, PSČ 678 01
den vzniku členství: 22. 7. 2005
od 11. 8. 2005 do 24. 9. 2008
Ing. Radek Kozák - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Horní Žďár 78, PSČ 377 01
den vzniku členství: 22. 7. 2005 - 20. 6. 2008
od 11. 8. 2005 do 5. 8. 2010
Jiří Šmehlík - předseda představenstva
Rousínov, Čsl. armády 169/34, PSČ 683 01
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 12. 7. 2010
den vzniku funkce: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
od 11. 8. 2005 do 5. 8. 2010
Ing. Igor Fait - místopředseda představenstva
Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00
den vzniku členství: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
den vzniku funkce: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
od 11. 8. 2005 do 5. 8. 2010
Ing. Martin Leskour - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, PSČ 591 01
den vzniku členství: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
od 26. 4. 2005 do 11. 8. 2005
Ing. Bohumil Vrhel - předseda představenstva
Strakonice, Českých lesů 248
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 1. 4. 2005 - 22. 7. 2005
od 26. 4. 2005 do 11. 8. 2005
- generální ředitel a.s.
od 23. 11. 2004 do 11. 8. 2005
Ing. Radek Kozák - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Horní Ždár 78, PSČ 377 01
od 11. 12. 2003 do 23. 11. 2004
Ing. Radek Kozák - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Otín 217
od 10. 11. 2001 do 11. 8. 2005
Ing. Zdeněk Šťástka - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Starochodovská 530
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 22. 7. 2005
od 18. 7. 2000 do 11. 12. 2003
Ing. Radek Kozák - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Otín č.10
od 10. 1. 2000 do 26. 4. 2005
Jiří Kubák - před. předst. a gen. řed. a.s.
Jindřichův Hradec, Dolní Pěna 116
od 5. 2. 1998 do 10. 1. 2000
Jiří Kubák - před. předst. a gen. řed. a.s.
Jindřichův Hradec, Sídliště Vajgar 703/III
od 5. 2. 1998 do 18. 7. 2000
Jan Měkuta - člen představenstva
Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov 60
od 5. 2. 1998 do 11. 8. 2005
Ing. Petr Kachlík - místopředseda představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami 398
od 16. 10. 1997 do 11. 8. 2005
Ing. Václav Beneš - člen představenstva
Říčany, Táborská 934
od 2. 7. 1997 do 16. 10. 1997
Václav Beneš - člen představenstva
Říčany, Táborská 934
od 2. 7. 1997 do 5. 2. 1998
Ing. Petr Kachlík - místopředseda představenstva
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 30
od 7. 11. 1995 do 2. 7. 1997
ing. Michael Moravec - člen představenstva
Praha 8, Křivenická 429
od 7. 11. 1995 do 10. 11. 2001
ing. Alfons Kachlík, CSc. - člen představenstva
Praha 5, Destinové 7
od 19. 10. 1995 do 7. 11. 1995
ing. Alfons Kachlík - člen představenstva
Praha 5, Destinové 7
od 19. 10. 1995 do 7. 11. 1995
ing. Michal Moravec - člen představenstva
Praha 8, Křivenická 429
od 3. 8. 1995 do 19. 10. 1995
Alfons Kachlík - člen představenstva
Praha 5, Destinové 7
od 3. 8. 1995 do 19. 10. 1995
ing. Michal Moravec - člen představenstva
Praha 8, Křivenecká 429
od 3. 8. 1995 do 2. 7. 1997
ing. Antonín Kachlík - místopředseda představenstva
Praha 9, Kukelská 928/20
od 3. 8. 1995 do 5. 2. 1998
Jiří Kubák - před.předst. a gen.řed. a.s.
Jindřichův Hradec, Sídliště Vajgar 703/III
od 3. 8. 1995 do 5. 2. 1998
- rodné číslo 48 07 09/4020
od 3. 8. 1995 do 5. 2. 1998
Jan Měkuta - člen představenstva
Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov 60
od 3. 8. 1995 do 5. 2. 1998
- rodné číslo 34 12 08/0740
od 20. 12. 1993 do 20. 12. 1993
Jiří Kubák - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Vajgar 703/III., PSČ 377 01
od 20. 12. 1993 do 3. 8. 1995
Jiří Kubák - předs. představ. a řed.a.s.
Jindřichův Hradec, Vajgar 703/III.
od 7. 10. 1993 do 20. 12. 1993
Ing. Jaroslav Bém - předseda předst. a ředitel a.s
Otín 9, J. Hradec, , PSČ 377 01
od 23. 12. 1991 do 3. 8. 1995
Jan Měkuta - místopředseda představenstva
Rodvínov 60, p. Jarošov nad Nežárkou
od 23. 12. 1991 do 3. 8. 1995
Ing. Jiří Lexa - člen představenstva
Třeboň, Táboritská 1104, PSČ 379 01
od 23. 12. 1991 do 3. 8. 1995
Ing. Pavel Kercl - člen představenstva
Kardašova Řečice, 657, PSČ 378 21
od 8. 11. 1991 do 7. 10. 1993
Ing. Jaroslav Bém - předseda předst.a ředitel a.s.
Nová Včelnice, Čsl. armády 464
od 25. 3. 1991 do 8. 11. 1991
Václav Johne - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Vajgar 688/III
od 25. 3. 1991 do 23. 12. 1991
Zdeněk Staněk - člen představenstva
Třeboň, Svobody 1020/II
od 25. 3. 1991 do 23. 12. 1991
Ing. Jan Hynek - člen představenstva
České Budějovice, Jindřicha Jindřicha 6
od 25. 3. 1991 do 23. 12. 1991
Jan Měkuta - člen představenstva
Rodvínov 60 p.Jarošov n.Nežár.,
od 25. 3. 1991 do 3. 8. 1995
Ing. Ludmila Šmídová - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 34
od 5. 8. 2010
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.
od 10. 11. 2001 do 5. 8. 2010
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu firmy připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 2. 7. 1997 do 10. 11. 2001
Za společnost mohou v souladu s čl. 29 stanov jednat a podepisovat: a) společně předseda a další člen představenstva nebo společně místopředseda a další člen představenstva b) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Při podepisování za společnost postupují všechny oprávněné osoby tak, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 28. 3. 1996 do 2. 7. 1997
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, popřípadě místopředseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocněním představenstva mohou takto pode- pisovat i zmocněné osoby. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 30. 6. 1994 do 28. 3. 1996
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, popřípadě místopředseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocněním představenstva mohou takto pode- pisovat i zmocněné osoby. Představenstvo společnosti může zastupováním a podepisová- ním za společnost písemně zmocnit ředitele, případně jiné osoby nebo udělit prokuru.
Dozorčí rada
od 7. 8. 2019
JIŘÍ ŠMEHLÍK - člen dozorčí rady
Rousínov, V Sídlišti, PSČ 683 01
den vzniku členství: 15. 12. 2018
od 30. 1. 2019 do 7. 8. 2019
JIŘÍ ŠMEHLÍK - člen dozorčí rady
Rousínov, Čsl. armády, PSČ 683 01
den vzniku členství: 15. 12. 2018
od 7. 8. 2014 do 30. 1. 2019
LIBOR ŠPARLINEK - člen dozorčí rady
Blansko, Erbenova, PSČ 678 01
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 14. 12. 2018
od 7. 6. 2013 do 7. 8. 2014
Ing. LADISLAV ŠÍBL - předseda dozorčí rady
Brno - Židenice, Révová, PSČ 628 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 7. 6. 2013 do 7. 8. 2014
Ing. MARTIN LESKOUR - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 4, Neumannova, PSČ 591 01
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2010 do 7. 6. 2013
Ing. Ladislav Šíbl - předseda dozorčí rady
Brno, Révova 4430/28, PSČ 628 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2010 do 7. 6. 2013
Ing. Martin Leskour - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Neumannova, PSČ 591 01
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 5. 8. 2010 do 7. 8. 2014
Ing. Olga Petříková - člen dozorčí rady
Brno, Horská 6, PSČ 616 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 25. 6. 2014
od 24. 9. 2008 do 5. 8. 2010
Ing. Ladislav Šíbl - předseda dozorčí rady
Brno, Révova 4430/28, PSČ 628 00
den vzniku členství: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
den vzniku funkce: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
od 24. 9. 2008 do 5. 8. 2010
Ing. Olga Petříková - člen dozorčí rady
Brno, Horská 6, PSČ 616 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 12. 7. 2010
od 11. 8. 2005 do 24. 9. 2008
Ing. Ladislav Šíbl - předseda dozorčí rady
Brno, Bzenecká 4190/4, PSČ 628 00
den vzniku členství: 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 22. 7. 2005
od 11. 8. 2005 do 5. 8. 2010
JUDr. Dušan Dvořák - člen dozorčí rady
Rozdrojovice 298, PSČ 664 34
den vzniku členství: 22. 7. 2005 - 12. 7. 2010
od 10. 11. 2001 do 11. 8. 2005
Ing. Petr Brabenec - předseda dozorčí rady
Praha 4, Podolská 138
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 22. 7. 2005
den vzniku funkce: 29. 6. 2001 - 22. 7. 2005
od 10. 11. 2001 do 11. 8. 2005
Ing. Alfons Kachlík - člen dozorčí rady
Praha 5, E. Destinové 7
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 22. 7. 2005
od 10. 11. 2001 do 24. 9. 2008
Ing. Zdeněk Eichler - člen dozorčí rady
Kunžak, Hradecká 161
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 20. 6. 2008
od 18. 7. 2000 do 10. 11. 2001
Jan Měkuta - člen dozorčí rady
Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov 60
od 21. 12. 1999 do 18. 7. 2000
Ing. Tomáš Franc - člen dozorčí rady
Praha 9, Sokolská 244
od 21. 12. 1999 do 10. 11. 2001
Jiří Holakovský - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 703/III
od 16. 10. 1997 do 21. 12. 1999
Ing. Ivona Přečková - člen dozorčí rady
Havířov, Dlouhá třída 87c
od 16. 10. 1997 do 10. 11. 2001
Ing. Zdeněk Ouředník - předseda dozorčí rady
Praha 6, Španielova 1253
od 12. 12. 1996 do 16. 10. 1997
Ing. Zdeněk Ouředník - člen dozorčí rady
Praha 6, Španielova 1253
od 3. 8. 1995 do 12. 12. 1996
ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Říčany, Táborská 934/52
od 3. 8. 1995 do 16. 10. 1997
ing. Jaroslav Šafařík - předseda dozorčí rady
Praha 4, Nuselská 26
od 3. 8. 1995 do 21. 12. 1999
Jiří Holakovský - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, sídliště Vajgar 703/III
od 20. 12. 1993 do 3. 8. 1995
ing. Jaromír Smejkal - předseda
Jindřichův Hradec, Vajgar 712/III.
od 20. 12. 1993 do 3. 8. 1995
Jiří Holakovský - místopředseda
Jindřichův Hradec, Vajgar 703/III.
od 20. 12. 1993 do 3. 8. 1995
Jan Dobeš - člen
Jindřichův Hradec, Vajgar 702/III.
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

0

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

0

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

0

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

0

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

0

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

0

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services