Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TRANSPED a.s. Hradec Králové
IČO: 13583026

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1991
Obchodní firma
od 1. 1. 1991

TRANSPED a.s. Hradec Králové

Sídlo
od 9. 1. 1996 do 21. 9. 2016
Hradec Králové, Dvorská 232, PSČ 503 11
od 5. 12. 1995 do 9. 1. 1996
Hradec Králové, 232, PSČ 503 11
od 1. 1. 1991 do 5. 12. 1995
Hradec Králové II, Horova 180, PSČ 501 66
IČO
od 1. 1. 1991

13583026

Identifikátor datové schránky:4wzckii
Právní forma
od 1. 1. 1991
Akciová společnost
Spisová značka94 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 9. 7. 2002
- Zastupování v celním řízení
od 3. 6. 1993
- Silniční motorová doprava
od 3. 6. 1993
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 6. 1993
- Zprostředkování přepravní činnosti
od 1. 1. 1991 do 3. 6. 1993
- Obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi druhy dopravních prostředků a činnosti s tím související.
od 1. 1. 1991 do 3. 6. 1993
- Vykonávání těchto činností zahrnuje: - obstarávání přepravy věcí (zásilek) vlastním jménem v zájmu a na účet příkazce - poradenství a odborné zpracování optimálního způsobu dodání zásilky - přepravní balení, přejímku a podej zásilek - sjednávání a uzavírání přepravního pojištění - sjednávání a uzavírání smluv a dohod s partnery - skladování, balení, kompletaci, dělení a distribuci zásilek - kontrolní činnost související se zásilkami - zajišťování služeb v nácestných a pohraničních pracovištích - akviziční činnost, komisionářská činnost - nákup zboží (materiálů, výrobků a pod.) za účelem dalšího prodeje organizacím a občanům
od 1. 1. 1991 do 3. 6. 1993
- Rozhodnutím č. 106/90 z 8.11.1990 Vč KNV v Hradci Králové bylo vydáno povolení provozování silniční dopravy v rozsahu vnitrostátní spedice, zahraniční doprava nákladní.
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2002
- Jediný akcionář rozhodl dne 11. října 2001 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:
od 9. 7. 2002
- 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.000.000,--Kč, zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.
od 9. 7. 2002
- 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou registrované.
od 9. 7. 2002
- 3) Přednostního práva akcionářů na upisování akcií se jediný akcionář dle § 204a odstavce 7) obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu při výkonu působnosti valné hromady.
od 9. 7. 2002
- 4) Upsání všech 10 kusů listinných, kmenových akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci, a to jedinému akcionáři - Jiřímu M a r t í n k o v i, r.č. 53 01 07/011, bytem Havlovice čp. 45.
od 9. 7. 2002
- 5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové na adrese Hradec Králové, Svobodné Dvory, Dvorská 232, PSČ 503 11, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí čtyři týdny a počíná běžet dnem doručení náv rhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci Jiřímu Martínkovi.
od 9. 7. 2002
- 6) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.
od 9. 7. 2002
- 7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost TRANSPED a.s. Hradec Králové upisovateli písemně doporučeným dopisem, jehož nedílnou součástí musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
od 9. 7. 2002
- 8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude upsána emisním kursem 100.000,--Kč.
od 9. 7. 2002
- 9) Celý základní kapitál ve výši 1.000.000,--Kč bude upsán peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: Připouští se možnost, aby celý emisní kurs upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč byl splacen započtením takto: Pohledávka společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1.000.000,-Kč za určitým zájemcem Jiřím M a r t í n k e m, r.č. 53 01 07/011, bytem Havlovice čp. 45, byla započtena proti části peněžité pohledávky urč itého zájemce Jiřího Martínka za společností TRANSPED a.s. Hradec Králové ve výši 1.000.000,--Kč vzniklé z titulu dohody o uznání dluhu uzavřené dne 9. října 2001 panem Jiřím Martínkem, na straně jedné jako věřitelem, a společností TRANSPED a.s. Hradec Kr álové, na straně druhé jako dlužníkem. Pohledávka pana Jiřího Martínka za společností TRANSPED a.s. Hradec Králové představuje dlužnou jistinu. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanovují takto: Dohodou o započtení ve smyslu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu je společnost TRANSPED a.s. Hradec Králové povinna uzavřít bez odkladu poté, co jí bude návrh dohody o započtení panem Jiřím Martínkem doručen. Dohoda o započtení musí být uzavřen a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do tří měsíců ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 14. června 2000 o zvýšení základního jmění takto:
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 20 (dvacet) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (padesátitisících korun českých) znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebu dou veřejně obchodovatelné.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 3) Přednostní právo jediného akcionáře k upsání akcií se vylučuje z důvodu důležitého zájmu společnosti - řešení hospodářské situace společnosti. Upsání akcií společnosti bude nabídnuto určitému zájemci, a to Michalu Urbanovi, r.č. xxxx, bytem Kost elec nad Orlicí, Stradinská čp. 796.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové na adrese Hradec Králové, Svobodné Dvory, Dvorská 232, PSČ 503 11, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v  Hradci Králové, na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upsání akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, že se jedná o vklad peněžitý, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro spl ácení upsaných akcií, jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatelem, a její podpis.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 6) Základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsáno peněžitým vkladem určitého zájemce takto: Michal Urban, r.č. xxxx, bytem Kostelec nad Orlicí, Stradinská čp. 796, upíše 20 (dvacet) kusů listinných akcií společnosti v e jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (padesátitisících korun českých) znějících na majitele, peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou -20 (dvacet) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (padesátitisících korun českých) znějících na majitele, tedy bude upsáno emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 8) Celý emisní kurs je upisovatel povinen splatit na účet společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové č. 1080xxxx vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., pobočky v Hradci Králové nejpozději do třiceti dnů ode dne upsání akcií.
od 1. 1. 1991
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zák. č. 104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově, zakladatelem společnosti je ČSAD s.p. Hradec Králové.
Kapitál
od 1. 1. 1991
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1991
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 8. 2017 do 25. 11. 2017
ŠÁRKA MIKEŠOVÁ - Člen představenstva
Třebechovice pod Orebem, Vítězná, PSČ 503 46
den vzniku členství: 3. 4. 2001 - 3. 7. 2006
od 5. 3. 2014
JIŘÍ MARTINEK - Předseda představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 3. 4. 2001
den vzniku funkce: 3. 4. 2001
od 5. 3. 2014 do 6. 8. 2017
ŠÁRKA MIKEŠOVÁ - Člen představenstva
Třebechovice pod Orebem, Bědovická, PSČ 503 46
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 24. 5. 2004
Jaroslav Jansa - Člen představenstva
Havlovice, 129
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 5. 3. 2014
Šárka Filipová - Člen představenstva
Třebechovice pod Orebem, Hradecká 881
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 8. 12. 2000 do 12. 6. 2001
Michal Urban - Člen představenstva
Kostelec nad Orlicí, Stradinská čp. 796
od 22. 9. 1995 do 12. 6. 2001
Petr Vyskočil - Člen představenstva
Svitavy, U křižovatky 4
od 17. 3. 1995 do 8. 12. 2000
Ing. Josef Vlk - Člen představenstva
Horní Ředice, 38
od 17. 3. 1995 do 5. 3. 2014
Jiří Martínek - Předseda představenstva
Havlovice, 45
den vzniku členství: 3. 4. 2001
den vzniku funkce: 3. 4. 2001
od 7. 2. 1995 do 22. 9. 1995
Jiří Kulhánek - Člen představenstva
Hradec Králové, Baarova 1378, PSČ 500 02
od 1. 1. 1991 do 7. 2. 1995
Ing. Ladislav Motyčka - Člen představenstva
Kostelec nad Orlicí, 1191
od 1. 1. 1991 do 17. 3. 1995
Robert Žemlička - Člen představenstva
Hradec Králové, Gollova 465
od 1. 1. 1991 do 17. 3. 1995
Ing. Jiří Kojzar - Člen představenstva
Pardubice, Nábřeží Závodu míru 1856
od 9. 7. 2002
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis k tomu oprávněná osoba.
od 1. 1. 1991 do 9. 7. 2002
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo, které je tříčlenné, jako její statutární orgán. Za společnost podepisuje představenstvo a to tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 5. 3. 2014
MILOSLAVA MARTINKOVÁ - Člen dozorčí rady
Janské Lázně, Černohorská, PSČ 542 25
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 5. 3. 2014
JAROSLAV JANSA - Člen dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 6. 11. 2003
JUDr. Pavel Krotil - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Sekaninova 464
den vzniku členství: 3. 4. 2001
den vzniku funkce: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 5. 3. 2014
Miloslava Martinková - Člen dozorčí rady
Havlovice, 45
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 5. 3. 2014
Jaroslav Jansa - Člen dozorčí rady
Havlovice, 129
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 8. 12. 2000 do 12. 6. 2001
Ing. Josef Vlk - Člen dozorčí rady
Horní Ředice, čp. 38
od 22. 9. 1995 do 12. 6. 2001
Ing. Jiří Půža - Člen dozorčí rady
Hlinsko v Čechách, Wilsonova 887
od 17. 3. 1995 do 22. 9. 1995
Petr Vyskočil - Člen dozorčí rady
Svitavy, U Křižovatky 4
od 17. 3. 1995 do 8. 12. 2000
Robert Žemlička - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Gollova 465
od 17. 3. 1995 do 12. 6. 2001
Ing. Luděk Veselovský - Člen dozorčí rady
Libníkovice, 37
od 3. 6. 1993 do 17. 3. 1995
Jiří Klapka - Člen dozorčí rady
Pardubice, Jožky Jabůrkové 220, PSČ 530 09
od 3. 6. 1993 do 17. 3. 1995
Ing. Jaroslav Jaroš - Člen dozorčí rady
Chotěboř, Severní 1146, PSČ 583 01
od 3. 6. 1993 do 17. 3. 1995
Ing. Alena Hamšíková - Člen dozorčí rady
Kostelec nad Orlicí, Erbenova 587, PSČ 517 41
Akcionáři
od 5. 3. 2014
JIŘÍ MARTINEK
Havlovice, , PSČ 542 32
od 9. 7. 2002 do 5. 3. 2014
Jiří Martínek
Havlovice, čp. 45
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

1. 8. 2020 | | Jiří Hovorka

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

30. 7. 2020 | | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo zareagovat na další posun termínu pro daňové přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám je proto nutné podat o 14 dnů dřív, než končí lhůta pro samotné přiznání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 681,20 Kč
ČSOB 2 681,20 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 703,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+6
+
-
2.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-3
+
-
3.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-28
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-30
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-35
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i...

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i k sobě samé

Zážitek ze dne na den zastaveného světa a uzavřených hranic nejspíš poznamenal úplně každého....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services