TRANSPED a.s. Hradec Králové, IČO: 13583026 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové Údaje byly staženy 13. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 13583026. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 13583026 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1991
Obchodní firma
od 1. 1. 1991

TRANSPED a.s. Hradec Králové

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 9. 1. 1996 do 21. 9. 2016
Hradec Králové, Dvorská 232, PSČ 503 11
od 5. 12. 1995 do 9. 1. 1996
Hradec Králové, 232, PSČ 503 11
od 1. 1. 1991 do 5. 12. 1995
Hradec Králové II, Horova 180, PSČ 501 66
IČO
od 1. 1. 1991

13583026

DIČ

CZ13583026

Identifikátor datové schránky:4wzckii
Právní forma
od 1. 1. 1991
Akciová společnost
Spisová značka94 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 9. 7. 2002
- Zastupování v celním řízení
od 3. 6. 1993
- Silniční motorová doprava
od 3. 6. 1993
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 6. 1993
- Zprostředkování přepravní činnosti
od 1. 1. 1991 do 3. 6. 1993
- Obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi druhy dopravních prostředků a činnosti s tím související.
od 1. 1. 1991 do 3. 6. 1993
- Vykonávání těchto činností zahrnuje: - obstarávání přepravy věcí (zásilek) vlastním jménem v zájmu a na účet příkazce - poradenství a odborné zpracování optimálního způsobu dodání zásilky - přepravní balení, přejímku a podej zásilek - sjednávání a uzavírání přepravního pojištění - sjednávání a uzavírání smluv a dohod s partnery - skladování, balení, kompletaci, dělení a distribuci zásilek - kontrolní činnost související se zásilkami - zajišťování služeb v nácestných a pohraničních pracovištích - akviziční činnost, komisionářská činnost - nákup zboží (materiálů, výrobků a pod.) za účelem dalšího prodeje organizacím a občanům
od 1. 1. 1991 do 3. 6. 1993
- Rozhodnutím č. 106/90 z 8.11.1990 Vč KNV v Hradci Králové bylo vydáno povolení provozování silniční dopravy v rozsahu vnitrostátní spedice, zahraniční doprava nákladní.
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2002
- Jediný akcionář rozhodl dne 11. října 2001 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:
od 9. 7. 2002
- 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.000.000,--Kč, zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.
od 9. 7. 2002
- 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou registrované.
od 9. 7. 2002
- 3) Přednostního práva akcionářů na upisování akcií se jediný akcionář dle § 204a odstavce 7) obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu při výkonu působnosti valné hromady.
od 9. 7. 2002
- 4) Upsání všech 10 kusů listinných, kmenových akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci, a to jedinému akcionáři - Jiřímu M a r t í n k o v i, r.č. 53 01 07/011, bytem Havlovice čp. 45.
od 9. 7. 2002
- 5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové na adrese Hradec Králové, Svobodné Dvory, Dvorská 232, PSČ 503 11, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí čtyři týdny a počíná běžet dnem doručení náv rhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci Jiřímu Martínkovi.
od 9. 7. 2002
- 6) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.
od 9. 7. 2002
- 7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost TRANSPED a.s. Hradec Králové upisovateli písemně doporučeným dopisem, jehož nedílnou součástí musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
od 9. 7. 2002
- 8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude upsána emisním kursem 100.000,--Kč.
od 9. 7. 2002
- 9) Celý základní kapitál ve výši 1.000.000,--Kč bude upsán peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: Připouští se možnost, aby celý emisní kurs upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč byl splacen započtením takto: Pohledávka společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1.000.000,-Kč za určitým zájemcem Jiřím M a r t í n k e m, r.č. 53 01 07/011, bytem Havlovice čp. 45, byla započtena proti části peněžité pohledávky urč itého zájemce Jiřího Martínka za společností TRANSPED a.s. Hradec Králové ve výši 1.000.000,--Kč vzniklé z titulu dohody o uznání dluhu uzavřené dne 9. října 2001 panem Jiřím Martínkem, na straně jedné jako věřitelem, a společností TRANSPED a.s. Hradec Kr álové, na straně druhé jako dlužníkem. Pohledávka pana Jiřího Martínka za společností TRANSPED a.s. Hradec Králové představuje dlužnou jistinu. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanovují takto: Dohodou o započtení ve smyslu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu je společnost TRANSPED a.s. Hradec Králové povinna uzavřít bez odkladu poté, co jí bude návrh dohody o započtení panem Jiřím Martínkem doručen. Dohoda o započtení musí být uzavřen a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do tří měsíců ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 14. června 2000 o zvýšení základního jmění takto:
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 20 (dvacet) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (padesátitisících korun českých) znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebu dou veřejně obchodovatelné.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 3) Přednostní právo jediného akcionáře k upsání akcií se vylučuje z důvodu důležitého zájmu společnosti - řešení hospodářské situace společnosti. Upsání akcií společnosti bude nabídnuto určitému zájemci, a to Michalu Urbanovi, r.č. xxxx, bytem Kost elec nad Orlicí, Stradinská čp. 796.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové na adrese Hradec Králové, Svobodné Dvory, Dvorská 232, PSČ 503 11, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v  Hradci Králové, na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upsání akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, že se jedná o vklad peněžitý, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro spl ácení upsaných akcií, jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatelem, a její podpis.
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 6) Základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsáno peněžitým vkladem určitého zájemce takto: Michal Urban, r.č. xxxx, bytem Kostelec nad Orlicí, Stradinská čp. 796, upíše 20 (dvacet) kusů listinných akcií společnosti v e jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (padesátitisících korun českých) znějících na majitele, peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou -20 (dvacet) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (padesátitisících korun českých) znějících na majitele, tedy bude upsáno emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).
od 8. 12. 2000 do 9. 7. 2002
- 8) Celý emisní kurs je upisovatel povinen splatit na účet společnosti TRANSPED a.s. Hradec Králové č. 1080xxxx vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., pobočky v Hradci Králové nejpozději do třiceti dnů ode dne upsání akcií.
od 1. 1. 1991
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zák. č. 104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově, zakladatelem společnosti je ČSAD s.p. Hradec Králové.
Kapitál
od 1. 1. 1991
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1991
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 8. 2017 do 25. 11. 2017
ŠÁRKA MIKEŠOVÁ - Člen představenstva
Třebechovice pod Orebem, Vítězná, PSČ 503 46
den vzniku členství: 3. 4. 2001 - 3. 7. 2006
od 5. 3. 2014
JIŘÍ MARTINEK - Předseda představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 3. 4. 2001
den vzniku funkce: 3. 4. 2001
od 5. 3. 2014 do 6. 8. 2017
ŠÁRKA MIKEŠOVÁ - Člen představenstva
Třebechovice pod Orebem, Bědovická, PSČ 503 46
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 24. 5. 2004
Jaroslav Jansa - Člen představenstva
Havlovice, 129
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 5. 3. 2014
Šárka Filipová - Člen představenstva
Třebechovice pod Orebem, Hradecká 881
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 8. 12. 2000 do 12. 6. 2001
Michal Urban - Člen představenstva
Kostelec nad Orlicí, Stradinská čp. 796
od 22. 9. 1995 do 12. 6. 2001
Petr Vyskočil - Člen představenstva
Svitavy, U křižovatky 4
od 17. 3. 1995 do 8. 12. 2000
Ing. Josef Vlk - Člen představenstva
Horní Ředice, 38
od 17. 3. 1995 do 5. 3. 2014
Jiří Martínek - Předseda představenstva
Havlovice, 45
den vzniku členství: 3. 4. 2001
den vzniku funkce: 3. 4. 2001
od 7. 2. 1995 do 22. 9. 1995
Jiří Kulhánek - Člen představenstva
Hradec Králové, Baarova 1378, PSČ 500 02
od 1. 1. 1991 do 7. 2. 1995
Ing. Ladislav Motyčka - Člen představenstva
Kostelec nad Orlicí, 1191
od 1. 1. 1991 do 17. 3. 1995
Robert Žemlička - Člen představenstva
Hradec Králové, Gollova 465
od 1. 1. 1991 do 17. 3. 1995
Ing. Jiří Kojzar - Člen představenstva
Pardubice, Nábřeží Závodu míru 1856
od 9. 7. 2002
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis k tomu oprávněná osoba.
od 1. 1. 1991 do 9. 7. 2002
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo, které je tříčlenné, jako její statutární orgán. Za společnost podepisuje představenstvo a to tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 5. 3. 2014
MILOSLAVA MARTINKOVÁ - Člen dozorčí rady
Janské Lázně, Černohorská, PSČ 542 25
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 5. 3. 2014
JAROSLAV JANSA - Člen dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 6. 11. 2003
JUDr. Pavel Krotil - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Sekaninova 464
den vzniku členství: 3. 4. 2001
den vzniku funkce: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 5. 3. 2014
Miloslava Martinková - Člen dozorčí rady
Havlovice, 45
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 12. 6. 2001 do 5. 3. 2014
Jaroslav Jansa - Člen dozorčí rady
Havlovice, 129
den vzniku členství: 3. 4. 2001
od 8. 12. 2000 do 12. 6. 2001
Ing. Josef Vlk - Člen dozorčí rady
Horní Ředice, čp. 38
od 22. 9. 1995 do 12. 6. 2001
Ing. Jiří Půža - Člen dozorčí rady
Hlinsko v Čechách, Wilsonova 887
od 17. 3. 1995 do 22. 9. 1995
Petr Vyskočil - Člen dozorčí rady
Svitavy, U Křižovatky 4
od 17. 3. 1995 do 8. 12. 2000
Robert Žemlička - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Gollova 465
od 17. 3. 1995 do 12. 6. 2001
Ing. Luděk Veselovský - Člen dozorčí rady
Libníkovice, 37
od 3. 6. 1993 do 17. 3. 1995
Jiří Klapka - Člen dozorčí rady
Pardubice, Jožky Jabůrkové 220, PSČ 530 09
od 3. 6. 1993 do 17. 3. 1995
Ing. Jaroslav Jaroš - Člen dozorčí rady
Chotěboř, Severní 1146, PSČ 583 01
od 3. 6. 1993 do 17. 3. 1995
Ing. Alena Hamšíková - Člen dozorčí rady
Kostelec nad Orlicí, Erbenova 587, PSČ 517 41
Akcionáři
od 5. 3. 2014
JIŘÍ MARTINEK
Havlovice, , PSČ 542 32
od 9. 7. 2002 do 5. 3. 2014
Jiří Martínek
Havlovice, čp. 45
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+19

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+2

+
-
Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+1

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-3

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-18

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-29

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services