Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MIDIO, a.s.
IČO: 14889757

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 3. 1991
Obchodní firma
od 1. 3. 1991

MIDIO, a.s.

Sídlo
od 27. 10. 1997 do 6. 12. 2016
Praha 10, Na křivce 58
od 22. 3. 1993 do 27. 10. 1997
Praha 2, Pařížská 7, PSČ 120 00
od 1. 3. 1991 do 22. 3. 1993
Praha 5, Janáčkovo nábř. 51, PSČ 150 00
IČO
od 1. 3. 1991

14889757

DIČ

CZ14889757

Identifikátor datové schránky:d5hrdxv
Právní forma
od 1. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka550 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 1. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 10. 1997
- kosmetické služby
od 10. 9. 1997 do 29. 1. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 3. 1991 do 10. 9. 1997
- Nákup a prodej luxusních výrobků, kosmetických a jiných výrobků v ČSFR, řízení obchodů, vytváření a provozování salonu krásy, účast na veškerém podnikání, která je přímo nebo nepřímo spojena s činnostmi v oblasti výrobků luxusních, kosmetických a jiných ve vztahu k předmětu činnosti společnosti.
Ostatní skutečnosti
od 20. 12. 2016
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 8.12.2016 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 31.555.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, ná sledovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 156.318.240,- Kč na jeho novou výši 187.873.240,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, druh: všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zv láštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako cenné papíry, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem) (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smysl u § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5 , 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296 (dále též jen Předem určený zájemce), tedy 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.00 0,- Kč, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 156.318.240,- Kč, e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude Předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán Předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs u počtu 31.263 kusů akcií bude činit 5.000,- Kč a u 1 kusu akcie bude činit 3.240,- Kč, g) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 76891950, IBAN formát GB07MIDL40051576891950, SWIFT kód MIDLGB22, vedený u banky HSBC Bank plc, h) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich úpisu, i) připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka, následovně: - připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296, za společností MIDIO, a.s., vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 5.273.375,- EUR, v přepočtu podle kurzu České národní banky k dnešnímu dni ve výši 142.592.060,- Kč, evidované v účetnictví Společnosti, proti pohledávce společnosti MIDIO, a.s., vůči předem určenému zájemci společnosti MARIONNAUD-INA GmbH na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 156.318.240,- Kč, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této smlouvy, a tím ke splacení emisního kurzu upisovaných akcií; má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí písemný návrh dohody o započtení doručit Společnosti do patnácti (15) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, - nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povi nen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část na účet uvedený v tomto rozhodnutí ne jpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 28. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 7. 2000 do 4. 12. 2000
- Dne 6.4.2000 rozhodl jediný akcionář společnosti MIDIO a.s., z důvodu posílení finanční situace společnosti s cílem jejího dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb zákazníkům, o zvýšení základního jmění společnosti, z částky 26.850.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůosmsetpadesáttisíc korun českých) o částku 4.705.000,- Kč(slovy: čtyřimilionysedmsetpěttisíc korun českých) na částku 31.555.000,- Kč (slovy: třicetjedenmilionpětsetpadesátpěttisíc korun českých) bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno úpisem počtu 941 ks (slovy: devětsetčtyřicetjedna kusů) nových kmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každé akcie (dále jen "Nové akcie") jediným akcionářem společnosti. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem jediného akcionáře s tím, že emisní kurs každé této nové akcie se rovná její nominálnéí hodnotě a emisní ážio se neupisuje. Tyto Nové akcie společnosti budou zaručovat akcionáři stejný rozsah práv jako akcie původní. K upsání Nových akcií dojde do čtrnácti dnů ode dne, kdy usnesení o tomto zvýšení základního jmění společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, a to na účet č. 01 00067 001 00 0 u Credit Lyonnais Banka Praha, a.s..
od 27. 10. 1997 do 26. 4. 2000
- Dne 20.5.1997 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního jmění z 10.000.000,- Kč o 16.850.000,-Kč na 26.850.000,-Kč toto zvýšení bude provedeno vydáním 5370 kusů nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 5.000,-Kč. Částka o níž se základní jmění zvyšuje bude jediným akcionářem složena na účet společnosti do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. emisní kurz nově vydávaných akcií se rovná nominální hodnotě akcií (tj. bez emisního ážia) s tím, že tyto akcie budou zaručovat akcionáři stejná práva ve stejném rozsahu jako akcie původní.
od 1. 3. 1991
- Akciová společnost MIDIO byla založena ustavující valnou hromadou a zakladatelskou smlouvou obojí ze dne 12.12.1990. Byla uzavřena zakladatelská smlouva s tím, že byly schváleny stanovy akciové společnosti, jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů. Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.1.1991 splaceno 30%.
od 1. 3. 1991
- Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí, povolený rozhodnutím FMFO ČSFR ze dne 7.12.1990 pod čj. XI/2-26878/90.
Kapitál
od 20. 12. 2016
Základní kapitál 187 873 240 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 12. 2000 do 20. 12. 2016
Základní kapitál 31 555 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2000 do 4. 12. 2000
Základní kapitál 26 850 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 10. 1997 do 26. 4. 2000
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
Základní kapitál 4 000 000 Kč
od 20. 12. 2016
Akcie na jméno 5 000, počet akcií: 37 574.
od 20. 12. 2016
Akcie na jméno 3 240, počet akcií: 1.
od 28. 8. 2014 do 20. 12. 2016
Akcie na jméno 5 000, počet akcií: 6 311.
od 4. 12. 2000 do 28. 8. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 941.
od 26. 4. 2000 do 28. 8. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 370.
od 27. 10. 1997 do 26. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
Statutární orgán
od 26. 10. 2017
CHRISTIAN NICOLAS ROGER SALBAING - člen představenstva
Genéve, 1 rue du Cloitre, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 1. 10. 2017
od 26. 10. 2017
MARIA EMMA RAMI - člen představenstva
Paris, 69 Avenue des Ternes, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2017
od 10. 10. 2017
MARK WILLIAM NUNN - předseda představenstva
Majadahonda(Madrid), Crta. Boadilla del Monte, 120 Portal 1, 3B, PSČ 282 20, Španělské království
den vzniku členství: 1. 10. 2017
den vzniku funkce: 1. 10. 2017
od 10. 10. 2017 do 10. 10. 2017
MARIE EMMY RAMI - člen představenstva
Paris, 69 Avenue des Ternes, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2017
den vzniku funkce: 1. 10. 2017
od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017
CHRISTIAN NICOLAS ROGER SALBAING - člen představenstva
Genéve, 1 rue du Cloitre, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 1. 10. 2017
den vzniku funkce: 1. 10. 2017
od 10. 10. 2017 do 26. 10. 2017
MARIA EMMA RAMI - člen představenstva
Paris, 69 Avenue des Ternes, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2017
den vzniku funkce: 1. 10. 2017
od 6. 12. 2016 do 10. 10. 2017
LINDA ALBLAS - předseda představenstva
Badhoevedorp, Pasteurstraat 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 7. 2009 - 30. 9. 2017
den vzniku funkce: 21. 7. 2009 - 30. 9. 2017
od 29. 1. 2010 do 7. 12. 2011
Ing. Bronislava Baláková - člen představenstva
Praha 6, Vondroušova 1207/52, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 24. 10. 2011
od 30. 10. 2009 do 29. 1. 2010
Franck Maria Leon Experton - člen představenstva
Pefki-Attiki, Parmenidon 5, Řecká republika
den vzniku členství: 8. 7. 2009 - 21. 12. 2009
od 30. 10. 2009 do 29. 8. 2012
Alex Marko Galli - člen představenstva
Buttwil, Flammbach 1 c, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 8. 7. 2009 - 6. 6. 2012
od 30. 10. 2009 do 6. 12. 2016
Linda Alblas - předseda představenstva
Badhoevedorp, Pasteurstraat 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 7. 2009
den vzniku funkce: 21. 7. 2009
od 19. 10. 2007 do 30. 10. 2009
Antonis Machairidis - člen představenstva
Atény, Isavron 35, Řecká republika
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 8. 7. 2009
od 27. 2. 2006 do 30. 10. 2009
Franck Maria Leon Experton - člen představenstva
Pefki-Attiki, Parmenidon 5, 15121, Řecká republika
den vzniku členství: 25. 1. 2006 - 25. 4. 2009
den vzniku funkce: 25. 1. 2006 - 25. 4. 2009
od 20. 12. 2004 do 27. 2. 2006
Stuart Grant Simpson - předseda představenstva
East Barn, Hall Road, Great Totham, Essex CM9 8NN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 6. 10. 2004 - 25. 1. 2006
den vzniku funkce: 6. 10. 2004 - 25. 1. 2006
od 23. 3. 2004 do 20. 12. 2004
Jean Louis Bourbouse - předseda
Praha 10, Pod Sychrovem 47
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 6. 10. 2004
den vzniku funkce: 25. 2. 2004
od 23. 3. 2004 do 20. 12. 2004
Ana Cvetkovič - člen
Praha 10, Pod Sychrovem 47
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 6. 10. 2004
od 23. 3. 2004 do 30. 10. 2009
Marijana Cvetkovič - člen
Praha 10, Pod Sychrovem 47
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 8. 7. 2009
od 23. 3. 2004 do 30. 10. 2009
Bronislava Baláková - člen
Praha 6, Vodroušova 1207/52
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 8. 7. 2009
od 27. 10. 1997 do 23. 3. 2004
Alexandr Spiridakis - člen
Praha 10, Na Křivce 58
od 27. 10. 1997 do 23. 3. 2004
Györgyne Kurtos - člen
Praha 10, Na Křivce 58
od 27. 10. 1997 do 23. 3. 2004
Spyridon Georgantas - člen
Praha 10, Na Křivce 58
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
Armand de Penthaud - Člen představenstva
Beulogue, Francie, rue Gallieni, Billancurt 76
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
- nar. 27.10.1938
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
Genevieve Ducret - Člen představenstva
Paris, Francie, 15 Avenue Beaucour
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
- nar. 31.3.1930
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
JUDr. Josef Šeda - Člen představenstva
Praha 4, Zapomenutá 14, PSČ 140 00
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
- nar. 29.5.1930
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
JUDr. Josef Šeda - Generální ředitel společnosti
Praha 4, Zapomenutá 14, PSČ 140 00
od 10. 10. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva samostatně.
od 29. 1. 2010 do 10. 10. 2017
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.
od 20. 12. 2004 do 29. 1. 2010
Jménem spolenosti jsou oprávněni jednat předseda představesntva a jeden člen představenstva společně.
od 23. 3. 2004 do 20. 12. 2004
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.
od 27. 10. 1997 do 23. 3. 2004
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva a to každý znich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden člen představenstva.
od 17. 3. 1992 do 27. 10. 1997
Jednání a podepisování za společnost: Za společnost MIDIO, a.s. jsou oprávněni jednat navenek a za společnost podepisovat vždy nejméně dva členové představens- tva společnosti a současně jsou oprávněni za společnost po- depisovat jednotliví prokuristé, avšak s každým prokuristou musí podepisovat také jeden člen představenstva.
od 1. 3. 1991 do 17. 3. 1992
Společnost bude navenek zastupována představenstvem, že podepiso- vat za společnost budou vždy nejméně dva členové představenstva.
Prokura
od 17. 3. 1992 do 22. 3. 1993
Adolf Semerák
Praha 1, Klimentská 48, PSČ 110 00
od 17. 3. 1992 do 27. 10. 1997
Kolekt.prokur. Jaroslava Králová
Praha 10, Strašnická 14, PSČ 100 00
Dozorčí rada
od 6. 12. 2016
ALAN JOHN HEATON - člen dozorčí rady
Hong Kong - Tai Po, Yung Yi Road, Čínská lidová republika
den vzniku členství: 6. 6. 2012
od 6. 12. 2016 do 10. 10. 2017
GUILLAUME WILLIAM CLAUDE KOEBERLÉ - člen dozorčí rady
Küsnacht, Im Schuberdorfli 12, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 8. 7. 2009 - 30. 9. 2017
od 6. 12. 2016 do 10. 10. 2017
CHRISTIAN NICOLAS ROGER SALBAING - člen dozorčí rady
, Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 8. 7. 2009 - 30. 9. 2017
od 29. 8. 2012 do 6. 12. 2016
Alan John Heaton - člen dozorčí rady
Hong Kong - Tai Po, Yung Yi Road, Čínská lidová republika
den vzniku členství: 6. 6. 2012
od 5. 11. 2009 do 6. 12. 2016
Guillaume William Claude Koeberlé - člen dozorčí rady
Küsnacht, Im Schuberdorfli 12, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 8. 7. 2009
od 5. 11. 2009 do 6. 12. 2016
Christian Nicolas Roger Salbaing - člen dozorčí rady
Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 8. 7. 2009
od 30. 10. 2009 do 5. 11. 2009
Guillaume William Claude Koeberlé - člen dozorčí rady
Küsnacht, Im Schubefdorfli 12, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 8. 7. 2009
od 30. 10. 2009 do 5. 11. 2009
Christian Nicolas Roeger Salabaing - člen dozorčí rady
Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 8. 7. 2009
od 23. 3. 2004 do 30. 10. 2009
Georges Georgantas - člen
5, rue Parmenidou, Atény, Řecká republika
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 8. 7. 2009
od 23. 3. 2004 do 30. 10. 2009
Spyridon Georgantas - člen
7-9 A.G. Papandreou, Melissia, Řecká republika
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 8. 7. 2009
od 23. 3. 2004 do 30. 10. 2009
Philippe Avis - člen
23, rue Berger, Paříž, Francouzská republika
den vzniku členství: 18. 12. 2003 - 8. 7. 2009
od 27. 10. 1997 do 23. 3. 2004
Jitka Saradopulosová - člen
Praha 6, Skuteckého 1087
od 27. 10. 1997 do 23. 3. 2004
Adrien Claude Guy Delbes, nar. 14.11.1938 - člen
Praha 4, Zapomenutá 4
od 27. 10. 1997 do 23. 3. 2004
Ina Argyrion - člen
Halandri Atény, Ilias 10, Řecká republika
od 22. 3. 1993 do 27. 10. 1997
Philippe Avis - člen dozorčí rady
Tigy Loiret, Francie, Vilas du Poirer
od 1. 3. 1991 do 22. 3. 1993
Patrice Vannier Fourmen
Paříž, Francie, 30 AV Hoche
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
Francois Fortin
Francie, Saint Jean de Braye 45804
od 1. 3. 1991 do 27. 10. 1997
Ing. Petr Mihek
Bratislava, Nejedlého 3, PSČ 810 00
Akcionáři
od 20. 12. 2016
MARIONNAUD-INA GmbH
Frankfurt nad Mohanem, Beethovenstrasse 5, PSČ 603 25, Spolková republika Německo
od 6. 12. 2016 do 20. 12. 2016
MARIONNAUD-INA GmbH
Beethovenstrasse 8-10, 60325 Franfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
od 10. 12. 2003 do 10. 12. 2003
MARIONNAUD-INA GmbH
Beethovenstrasse 8-10, 60325 Franfurt na Mohanem, Spolková republika Německo
od 10. 12. 2003 do 6. 12. 2016
MARIONNAUD-INA GmbH
Beethovenstrasse 8-10, 60325 Franfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 6 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-3
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-46
+
-
3.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-50
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services