Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Domov sociálních služeb Slatiňany, IČO: 15053814 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Domov sociálních služeb Slatiňany. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 15053814. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 15053814 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
3. 1. 2004
Název
Ústav sociální péče Slatiňany
zapsáno 3. 1. 2004 vymazáno 10. 2. 2007
Domov sociálních služeb Slatiňany
zapsáno 10. 2. 2007
Adresa firmy
Klášterní 795, 538 21 Slatiňany, Česká republika
zapsáno 3. 1. 2004
IČO
15053814
zapsáno 3. 1. 2004
DIČ
Identifikátor datové schránky
f5vu2sv
Právní forma
Příspěvková organizace
zapsáno 3. 1. 2004
Spisová značka
Pr 734/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 3. 1. 2004
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

6. 3. 2021
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kubín
27. 8. 2014
Zapsán předmět činnosti: Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář - služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižení, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov sociálních služeb Slatiňany dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3), - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, a to tehdy, pokud to v konkrétním případě dovolují jeho provozní a kapacitní možnosti, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
27. 8. 2014
Vymazán předmět činnosti: Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslový s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociální služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služby je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na základě zákona o sociální službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ambulantní sociální služba denní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnosti jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti výchovné - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domov sociálních služeb Slatiňany dále na základě zájmů klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jak např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají. Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právním předpisy v oblasti sociálních služeb.
21. 11. 2012
Zapsán předmět činnosti: Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslový s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociální služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služby je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na základě zákona o sociální službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ambulantní sociální služba denní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnosti jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti výchovné - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domov sociálních služeb Slatiňany dále na základě zájmů klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jak např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají. Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právním předpisy v oblasti sociálních služeb.
21. 11. 2012
Vymazán předmět činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mláděže s mentálním postižením. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje následující sociální služby: a) domov pro osoby se zdravotním postižením b) odlehčovací služby c) denní stacionář d) chráněné bydlení Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování sociálních služeb. Hlavní předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany zabezpečuje sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let věku, které: - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí v případě umožnění nezbytného odpočinku osobám, které o ně pečují - potřebují pobytové služby sociální péče Služby domova nejsou určeny pro: - osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční choroby - osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nastabilizovanou duševní nemoc nebo závislost - osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků - osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí - osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Smyslem poskytovaných sociálních služeb je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci svých klientů v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb prostřednictvím následujících činností: 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při jejich zvládání, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 2. poskytnutí ubytování s vyjímkou denního stacionáře 3. poskytnutí stravování a pomoc při zajištění stravy v chráněném bydlení 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5. pomoc při zajištění chodu domácnosti v chráněném bydlení 6. zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické a sociální diagnostiky klientů ÚSP včetně poradenské činnosti 7. pomoc při uplatňování práv klientů, jejich oprávněných zájmů a při obstarávání jejich osobních záležitostí 8. sociálně terapeutické činnosti 9. respektování a uplatňování práva klientů podílet se na plánovaní a průběhu poskytované sociální služby 10. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, intergrace a inkluze do společnosti včetně pracovního uplatnění klientů na volném trhu práce 11. zajištění vychovně vzdělávacího procesu a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních dovedností a návyků klientů v závislosti na jejich individuálních schopnostech 12. rozvíjení osobnosti klientů při terapiích - muzikoterapie, arteterapie v keramické dílně, ergoterapie v chráněných dílnách, pedagogické ježdění na koni, canisterapie 13. vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času klientů nabídkou zájmových aktivit, zájmových a rekreačních akcí 14. zajištění ošetřovatelské, rehabilitační a zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním s výjímkou denního stacionáře 15. výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje: - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení , drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb (např. stříhání, pedikúra, holení aj.) nezaopatřeným dětem

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Domov sociálních služeb Slatiňany, IČO: 15053814: vizualizace vztahů osob a společností

Domov sociálních služeb Slatiňany, IČO: 15053814

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět činnosti
Doplňková činnost V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba porcelánových a keramických výrobků Ve věci vydání živnostenského listu pro činnost - výroba porcelánových a keramických výrobků, bylo u Živnostenského úřadu v Chrudimi zahájeno správní řízení. Oprávnění k výkonu živnostenské činnosti bude dodáno nejpozději do 15. května 2003.
zapsáno 3. 1. 2004 vymazáno 13. 7. 2006
Hlavní předmět činnosti Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní sociální péče, především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže, zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické, lékařské a sociální diagnostiky pro mentálně postižené děti a mládež a poskytování sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedíl ná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - výkon níže uvedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, Chrudim a Zařízení pro výkon pěstounské péče, Řestoky 90, obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně děti, ve znění pozdějších předpisů, která byla na příspěvkovou organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Slatiňany delegována zřizovatelem: - hradit podíl nákladů na domácnost podle článku IV dohody uzavřené dne 30.1.2003 mezi zřizovatelem a zařízením pěstounské péče, - přenechat pěstounovi (spolu s manželem) v zařízení užívání jedné místnosti pro vlastní potřebu, - hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení a jeho vybavení, pokud v jednotlivém případě přesahují 100 Kč, a průběžně vybavovat či obměňovat zařízení a další předměty (kupř. lůžkoviny) s ohledem na potřeby svěřených dětí a to ve spolupráci s pěstounem, o předání dalších předmětů, které budou sloužit potřebám dětí, či vybavení zařízení bude vyhotoven zápis, - při péči o čtyři a více dětí nebo jestliže alespoň jedno ze svěřených dětí vyžaduje mimořádnou péči zabezpečit pěstounovi trvalou nebo dočasnou výpomoc při vedení domácnosti další osobou, která se řídí pokyny pěstouna, výběr vhodné osoby dohodne příspěvková organizace Ústav sociální péče Slatiňany s pěstounem, může jím být manžel pěstounky, - poskytovat pěstounovi a svěřeným dětem v plné výši náhradu jízdních výdajů např. spojených s cestami za účelem úředních jednání, popřípadě preventivně léčebných úkonů nutných v zájmu dítěte, - poskytovat pěstounovi na jeho žádost příspěvek na pobyt v zařízení za osobu, která byla do zletilosti v péči tohoto pěstouna a koná základní (náhradní) službu v ozbrojených silách nebo civilní službu, výši tohoto příspěvku upravuje § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebného pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Ústavu sociální péče Slatiňany, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.
zapsáno 3. 1. 2004 vymazáno 10. 2. 2007
Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Hlavní účel: Ústav sociální péče Slatiňany je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, které jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže se začleněným diagnostickým oddělením pro zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické, lékařské a sociální diagnostiky pro mentálně postižené děti a mládež. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadu, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však pobyt i na přechodnou dobu. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování celoroční ústavní sociální péče.
zapsáno 3. 1. 2004 vymazáno 10. 2. 2007
Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mláděže s mentálním postižením. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje následující sociální služby: a) domov pro osoby se zdravotním postižením b) odlehčovací služby c) denní stacionář d) chráněné bydlení Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování sociálních služeb. Hlavní předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany zabezpečuje sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let věku, které: - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí v případě umožnění nezbytného odpočinku osobám, které o ně pečují - potřebují pobytové služby sociální péče Služby domova nejsou určeny pro: - osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční choroby - osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nastabilizovanou duševní nemoc nebo závislost - osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků - osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí - osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Smyslem poskytovaných sociálních služeb je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci svých klientů v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb prostřednictvím následujících činností: 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při jejich zvládání, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 2. poskytnutí ubytování s vyjímkou denního stacionáře 3. poskytnutí stravování a pomoc při zajištění stravy v chráněném bydlení 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5. pomoc při zajištění chodu domácnosti v chráněném bydlení 6. zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické a sociální diagnostiky klientů ÚSP včetně poradenské činnosti 7. pomoc při uplatňování práv klientů, jejich oprávněných zájmů a při obstarávání jejich osobních záležitostí 8. sociálně terapeutické činnosti 9. respektování a uplatňování práva klientů podílet se na plánovaní a průběhu poskytované sociální služby 10. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, intergrace a inkluze do společnosti včetně pracovního uplatnění klientů na volném trhu práce 11. zajištění vychovně vzdělávacího procesu a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních dovedností a návyků klientů v závislosti na jejich individuálních schopnostech 12. rozvíjení osobnosti klientů při terapiích - muzikoterapie, arteterapie v keramické dílně, ergoterapie v chráněných dílnách, pedagogické ježdění na koni, canisterapie 13. vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času klientů nabídkou zájmových aktivit, zájmových a rekreačních akcí 14. zajištění ošetřovatelské, rehabilitační a zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním s výjímkou denního stacionáře 15. výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje: - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení , drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb (např. stříhání, pedikúra, holení aj.) nezaopatřeným dětem - výkon níže u vedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, Chrudim a Zařízení pro výkon pěstounské péče, Řestoky 90, obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů, která byla na příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Domov sociálních služeb Slatiňany delegována zřizovatelem.
zapsáno 10. 2. 2007 vymazáno 21. 4. 2009
Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mláděže s mentálním postižením. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje následující sociální služby: a) domov pro osoby se zdravotním postižením b) odlehčovací služby c) denní stacionář d) chráněné bydlení Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování sociálních služeb. Hlavní předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany zabezpečuje sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let věku, které: - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí v případě umožnění nezbytného odpočinku osobám, které o ně pečují - potřebují pobytové služby sociální péče Služby domova nejsou určeny pro: - osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční choroby - osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nastabilizovanou duševní nemoc nebo závislost - osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků - osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí - osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Smyslem poskytovaných sociálních služeb je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci svých klientů v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb prostřednictvím následujících činností: 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při jejich zvládání, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 2. poskytnutí ubytování s vyjímkou denního stacionáře 3. poskytnutí stravování a pomoc při zajištění stravy v chráněném bydlení 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5. pomoc při zajištění chodu domácnosti v chráněném bydlení 6. zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické a sociální diagnostiky klientů ÚSP včetně poradenské činnosti 7. pomoc při uplatňování práv klientů, jejich oprávněných zájmů a při obstarávání jejich osobních záležitostí 8. sociálně terapeutické činnosti 9. respektování a uplatňování práva klientů podílet se na plánovaní a průběhu poskytované sociální služby 10. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, intergrace a inkluze do společnosti včetně pracovního uplatnění klientů na volném trhu práce 11. zajištění vychovně vzdělávacího procesu a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních dovedností a návyků klientů v závislosti na jejich individuálních schopnostech 12. rozvíjení osobnosti klientů při terapiích - muzikoterapie, arteterapie v keramické dílně, ergoterapie v chráněných dílnách, pedagogické ježdění na koni, canisterapie 13. vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času klientů nabídkou zájmových aktivit, zájmových a rekreačních akcí 14. zajištění ošetřovatelské, rehabilitační a zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním s výjímkou denního stacionáře 15. výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje: - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení , drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb (např. stříhání, pedikúra, holení aj.) nezaopatřeným dětem
zapsáno 21. 4. 2009 vymazáno 21. 11. 2012
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslový s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociální služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služby je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na základě zákona o sociální službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ambulantní sociální služba denní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnosti jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti výchovné - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domov sociálních služeb Slatiňany dále na základě zájmů klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jak např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají. Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právním předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 21. 11. 2012 vymazáno 27. 8. 2014
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář - služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižení, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov sociálních služeb Slatiňany dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3), - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, a to tehdy, pokud to v konkrétním případě dovolují jeho provozní a kapacitní možnosti, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
zapsáno 27. 8. 2014
Doplňková činnost
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba porcelánových a keramických výrobků - výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
zapsáno 13. 7. 2006 vymazáno 18. 8. 2010
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
zapsáno 18. 8. 2010 vymazáno 17. 3. 2011
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - ubytovací služby
zapsáno 17. 3. 2011 vymazáno 21. 11. 2012
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - ubytovací služby. Tyto činnosti vykonává Domov Sociálních služeb Slatiňany na základě zvláštního povolení.
zapsáno 21. 11. 2012

Statutární orgán

Ředitel
Ing. Miroslav Kubín
Václavská 1036, 537 01 Chrudim, Česká republika
Den vzniku funkce: 1. 1. 2003
zapsáno 3. 1. 2004 vymazáno 9. 9. 2009
Ředitel
Ing. Miroslav Kubín
Svatopluka Čecha, 537 01 Chrudim
Den vzniku funkce: 1. 1. 2003
zapsáno 9. 9. 2009 vymazáno 6. 3. 2021
Ředitel
Ing. Miroslav Kubín
Svatopluka Čecha, 537 01 Chrudim - Chrudim III
Den vzniku funkce: 1. 1. 2003
zapsáno 6. 3. 2021
Způsob jednání
Způsob jednání: Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat jménem organizace Ústav sociální péče Slatiňany samostatně ve všech věcech týkajících se této organizace. Podepisování za tuto organizaci se děje tak, že ředitel připojí k napsanému nebo natištěnému názvu organizace svůj podpis.
zapsáno 3. 1. 2004

Zřizovatel

Zakladatel
Pardubický kraj, IČO: 70892822
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice - Pardubice - Staré Město
zapsáno 13. 7. 2006

Hodnocení firmy

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

zpěvák

-154
-
+
Jaroslav Beck

Jaroslav Beck

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-249
-
+
Tomáš Břínek

Tomáš Břínek

výtvarník, TMBK

-255
-
+
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

723
-
+
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

zakladatel Seznam.cz

-403
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

341
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.