Domov sociálních služeb Slatiňany, IČO: 15053814 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Domov sociálních služeb Slatiňany Údaje byly staženy 6. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 15053814. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 15053814 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 1. 2004
Obchodní firma
od 10. 2. 2007

Domov sociálních služeb Slatiňany

od 3. 1. 2004 do 10. 2. 2007

Ústav sociální péče Slatiňany

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 3. 1. 2004

15053814

DIČ

CZ15053814

Identifikátor datové schránky:f5vu2sv
Právní forma
od 3. 1. 2004
Příspěvková organizace
Spisová značka734 Pr, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět činnosti
od 27. 8. 2014
- Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo s myslovým. Dále je služba poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář - služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je j inak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižení, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov sociálních s lužeb Slatiňany dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3), - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální sl užby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních s lužbách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, a to tehdy, pokud to v konkrétním případě dovolují jeho provozní a kapacitní možnosti, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 21. 11. 2012 do 27. 8. 2014
- Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smysl ovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslový s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář - služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov sociální služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služby je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak peč ováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na základě zákona o sociální službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ambulantní sociální služba denní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnosti jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti výchovné - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domov sociálních služeb Slatiňany dále na základě zájmů klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jak např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají. Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právním předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 21. 4. 2009 do 21. 11. 2012
- Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osob y s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mláděže s mentálním postižením. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje následující sociální služby: a) domov pro osoby se zdravotním postižením b) odlehčovací služby c) denní stacionář d) chráněné bydlení Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kr aje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování sociálních služeb. Hlavní předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany zabezpečuje sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let věku, které: - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí v případě umožnění nezbytného odpočinku osobám, které o ně pečují - potřebují pobytové služby sociální péče Služby domova nejsou určeny pro: - osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční choroby - osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nastabilizovanou duševní nemoc nebo závislost - osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků - osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí - osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Smyslem poskytovaných sociálních služeb je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci svých klientů v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb prostřednictvím následujících činností: 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při jejich zvládání, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 2. poskytnutí ubytování s vyjímkou denního stacionáře 3. poskytnutí stravování a pomoc při zajištění stravy v chráněném bydlení 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5. pomoc při zajištění chodu domácnosti v chráněném bydlení 6. zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické a sociální diagnostiky klientů ÚSP včetně poradenské činnosti 7. pomoc při uplatňování práv klientů, jejich oprávněných zájmů a při obstarávání jejich osobních záležitostí 8. sociálně terapeutické činnosti 9. respektování a uplatňování práva klientů podílet se na plánovaní a průběhu poskytované sociální služby 10. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, intergrace a inkluze do společnosti včetně pracovního uplatnění klientů na volném trhu práce 11. zajištění vychovně vzdělávacího procesu a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních dovedností a návyků klientů v závislosti na jejich individuálních schopnostech 12. rozvíjení osobnosti klientů při terapiích - muzikoterapie, arteterapie v keramické dílně, ergoterapie v chráněných dílnách, pedagogické ježdění na koni, canisterapie 13. vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času klientů nabídkou zájmových aktivit, zájmových a rekreačních akcí 14. zajištění ošetřovatelské, rehabilitační a zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním s výjímkou denního stacionáře 15. výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje: - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení , drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb (např. stříhání, pedikúra, holení aj.) nezaopatřeným dětem
od 10. 2. 2007 do 21. 4. 2009
- Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osob y s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mláděže s mentálním postižením. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje následující sociální služby: a) domov pro osoby se zdravotním postižením b) odlehčovací služby c) denní stacionář d) chráněné bydlení Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kr aje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování sociálních služeb. Hlavní předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany zabezpečuje sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let věku, které: - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí v případě umožnění nezbytného odpočinku osobám, které o ně pečují - potřebují pobytové služby sociální péče Služby domova nejsou určeny pro: - osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční choroby - osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nastabilizovanou duševní nemoc nebo závislost - osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků - osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí - osoby jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Smyslem poskytovaných sociálních služeb je vytvářet podmínky pro důstojnou existenci svých klientů v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb prostřednictvím následujících činností: 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při jejich zvládání, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění 2. poskytnutí ubytování s vyjímkou denního stacionáře 3. poskytnutí stravování a pomoc při zajištění stravy v chráněném bydlení 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5. pomoc při zajištění chodu domácnosti v chráněném bydlení 6. zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické a sociální diagnostiky klientů ÚSP včetně poradenské činnosti 7. pomoc při uplatňování práv klientů, jejich oprávněných zájmů a při obstarávání jejich osobních záležitostí 8. sociálně terapeutické činnosti 9. respektování a uplatňování práva klientů podílet se na plánovaní a průběhu poskytované sociální služby 10. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, intergrace a inkluze do společnosti včetně pracovního uplatnění klientů na volném trhu práce 11. zajištění vychovně vzdělávacího procesu a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních dovedností a návyků klientů v závislosti na jejich individuálních schopnostech 12. rozvíjení osobnosti klientů při terapiích - muzikoterapie, arteterapie v keramické dílně, ergoterapie v chráněných dílnách, pedagogické ježdění na koni, canisterapie 13. vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času klientů nabídkou zájmových aktivit, zájmových a rekreačních akcí 14. zajištění ošetřovatelské, rehabilitační a zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním s výjímkou denního stacionáře 15. výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje: - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení , drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb (např. stříhání, pedikúra, holení aj.) nezaopatřeným dětem - výkon níže u vedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, Chrudim a Zařízení pro výkon pěstounské péče, Řestoky 90, obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,v e znění pozdějších předpisů, která byla na příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Domov sociálních služeb Slatiňany delegována zřizovatelem.
od 3. 1. 2004 do 13. 7. 2006
- Doplňková činnost V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba porcelánových a keramických výrobků Ve věci vydání živnostenského listu pro činnost - výroba porcelánových a keramických výrobků, bylo u Živnostenského úřadu v Chrudimi zahájeno správní řízení. Oprávnění k výkonu živnostenské činnosti bude dodáno nejpozději do 15. května 2003.
od 3. 1. 2004 do 10. 2. 2007
- Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Hlavní účel: Ústav sociální péče Slatiňany je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, v ýjimečně i déle, jakož i pro klienty, které jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže se začleněným diagnostickým oddělením pro zabezpečování speciálně pedagogi cké, psychologické, lékařské a sociální diagnostiky pro mentálně postižené děti a mládež. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního p ostižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadu, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však pobyt i na přechodnou dobu. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování celoroční ústavní sociální péče.
od 3. 1. 2004 do 10. 2. 2007
- Hlavní předmět činnosti Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní sociální péče, především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže, zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické, lékařské a sociální diagnostiky pro mentálně postižené děti a mládež a poskytování sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené ment álním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené me ntálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedíl ná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - výkon níže uvedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, Chrudim a Zařízení pro výkon pěstounské péče, Řestoky 90, obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně děti, ve znění pozdějších předpisů, která byla na příspěvkovou organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Slatiňany delegována zřizovatelem: - hradit podíl nákladů na domácnost podle článku IV dohody uzavřené dne 30.1.2003 mezi zřizovatelem a zařízením pěstounské péče, - přenechat pěstounovi (spolu s manželem) v zařízení užívání jedné místnosti pro vlastní potřebu, - hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení a jeho vybavení, pokud v jednotlivém případě přesahují 100 Kč, a průběžně vybavovat či obměňovat zařízení a další předměty (kupř. lůžkoviny) s ohledem na potřeby svěřených dětí a to ve spolupr áci s pěstounem, o předání dalších předmětů, které budou sloužit potřebám dětí, či vybavení zařízení bude vyhotoven zápis, - při péči o čtyři a více dětí nebo jestliže alespoň jedno ze svěřených dětí vyžaduje mimořádnou péči zabezpečit pěstounovi trvalou nebo dočasnou výpomoc při vedení domácnosti další osobou, která se řídí pokyny pěstouna, výběr vhodné osoby dohodne příspěv ková organizace Ústav sociální péče Slatiňany s pěstounem, může jím být manžel pěstounky, - poskytovat pěstounovi a svěřeným dětem v plné výši náhradu jízdních výdajů např. spojených s cestami za účelem úředních jednání, popřípadě preventivně léčebných úkonů nutných v zájmu dítěte, - poskytovat pěstounovi na jeho žádost příspěvek na pobyt v zařízení za osobu, která byla do zletilosti v péči tohoto pěstouna a koná základní (náhradní) službu v ozbrojených silách nebo civilní službu, výši tohoto příspěvku upravuje § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro v lastní zaměstnance v rozsahu potřebného pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Ústavu sociální péče Slatiňany, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 6. 3. 2021
Ing. MIROSLAV KUBÍN - Ředitel
Chrudim - Chrudim III, Svatopluka Čecha, PSČ 537 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2003
od 9. 9. 2009 do 6. 3. 2021
Ing. Miroslav Kubín - Ředitel
Chrudim, Svatopluka Čecha 394, PSČ 537 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2003
od 3. 1. 2004 do 9. 9. 2009
Ing. Miroslav Kubín - Ředitel
Václavská 1036, 537 01 Chrudim
den vzniku funkce: 1. 1. 2003
od 3. 1. 2004
Způsob jednání: Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat jménem organizace Ústav sociální péče Slatiňany samostatně ve všech věcech týkajících se této organizace. Podepisování za tuto organizaci se děje tak, že ředitel připojí k napsanému nebo natiště nému názvu organizace svůj podpis.
Nadační fond
od 13. 7. 2006
Pardubický kraj, IČO: 70892822
Pardubice - Pardubice - Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+7

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-57

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-89

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-143

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-197

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-260

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Miliardy lítají, ale vlaky stojí. Česká železnice přestává dávat smysl

Bublalo to několik posledních let, teď už je situace zoufalá. Cestování vlakem po hlavních českých trasách...

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Oblíbená destinace Čechů se změnila v místo dramatu. Na šovinismus se těžko ukazuje prstem, říká režisérka

Pár dní před porodem svého prvního dítěte přijela Antoneta Alamat Kusijanović autem z Chorvatska do Cannes,...

Partners Financial Services