Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FATO invest a.s., Hradec Králové
IČO: 15062597

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 5. 1991
Obchodní firma
od 28. 11. 1995

FATO invest a.s., Hradec Králové

od 17. 5. 1991 do 28. 11. 1995

FATO - INVEST, akciová společnost

Sídlo
od 19. 12. 2000 do 15. 5. 2020
Hradec Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03
od 6. 9. 1996 do 19. 12. 2000
Skladištní oblast 904, Hradec Králové, PSČ 500 03
od 17. 5. 1991 do 6. 9. 1996
Hradec Králové, Sušilova 1337
IČO
od 17. 5. 1991

15062597

DIČ

CZ15062597

Identifikátor datové schránky:d49d3rn
Právní forma
od 17. 5. 1991
Akciová společnost
Spisová značka185 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 7. 11. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 11. 2011
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 3. 8. 2006
- projektová činnost ve výstavbě
od 20. 2. 1998 do 7. 11. 2011
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 5. 3. 1997 do 19. 12. 2000
- vodoinstalatérství
od 5. 3. 1997 do 19. 12. 2000
- zámečnictví
od 5. 3. 1997 do 19. 12. 2000
- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
od 5. 3. 1997 do 7. 11. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 3. 1997 do 7. 11. 2011
- ubytovací zařízení
od 5. 3. 1997 do 7. 11. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 5. 3. 1997 do 7. 11. 2011
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 6. 9. 1996 do 7. 11. 2011
- zemní práce pomocí stroje
od 2. 8. 1993 do 20. 2. 1998
- stavitel
od 2. 8. 1993 do 20. 2. 1998
- provádění průmyslových staveb
od 2. 8. 1993 do 20. 2. 1998
- provádění inženýrských staveb
od 2. 8. 1993 do 20. 2. 1998
- provádění bytových a občanských staveb
od 17. 5. 1991 do 2. 8. 1993
- a/stavební a montážní práce včetně modernizací a rekonstrukcí b/obchodní a inženýrská činnost c/výroba prvků pro stavební výrobu a d/zahraničně obchodní činnost (v souladu s § 4 vyl. č..27/91 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 7. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 12. 2003 do 20. 5. 2004
- Valná hromada konaná dne 26. listopadu 2003 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 7.300.000,-- Kč, tzn. z původního základního kapitálu ve výši 27.700.000,-- Kč na částku 35.000.000,--Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 72 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva a 10 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnot ě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali přohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 72 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva a 10 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějí cích na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci, kterým je pan Nikolaj Alexandrovič Menčickij, narozený 12. prosince 1958, trvale bytem Běloruská republika, Minsk, L. Ukrainki 16-26. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové v Hradci Králové, Dřevařská 904, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií urči tému zájemci. 6. Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost FATO invest a.s., Hradec Králové určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení ve smyslu odstavce 9 tohoto usnesení. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Krá lové. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsána emisním kur zem 10.000,-- kč. 9. Celý základní kapitál ve výši 7.300.000,-- Kč bude upsán peněžitým vkladem určitého zájemce. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se, aby celý emisní kurs byl splacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové za určitým zájemcem Nikolajem Alexandrovičem Menčickým ve výši 7.300.000,-- Kč z titulu splacení emisního kursu upsaných ak cií proti peněžité pohledávce určitého zájemce Nikolaje Alexandroviče Menčického za společností FATO invest a.s., Hradec Králové ve výši 7.300.000,-- Kč z titulu dohody o privativní novaci uzavřené dle ustanovení § 570 občanského zákoníku dne 5. listopadu 2003.
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- Valná hromada konaná dne 11. září 2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto:
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 10.800.000,-- Kč (desetmilionůosmsettisíc korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 108 (jednostoosm) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno.
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 3) Upsání všech akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Vědecko-výrobní společnost "KOMKON", se sídlem Běloruská republika, Minsk, ul. L. Ukrajinky 14.
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové na adrese Hradec Králové, Dřevařská 904, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na zák ladě tohoto rozhodnutí valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí třicátým dnem ode dne nabytí právní moci usnesení.
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnota vkladu s uvedením, že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, e misní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno a sídlo upisovatele a jeho podpis.
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 108 (jednostoosm) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno tedy bude upsáno emisním kursem 10.800.000,-- Kč (desetmilionůosmsettisíc korun českých).
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 7) Základní jmění ve výši 10.800.000,-- Kč (desetmilionůosmsettisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši10.832.251,90 Kč (desetmilionůosmsettřicetdvatisícedvěstapadesátjedna90/100 koruna česká), který je tvořen v nominální hodnotě vložen ou pohledávkou společnosti Vědecko-výrobní společnost "KOMKON", se sídlem Běloruská republika, Minsk, ul. L. Ukrajinky 14, za společností FATO invest a.s., Hradec Králové ve výši 10.832.251,90 Kč (desetmilionůosmsettřicetdvatisícedvěstapadesátjedna90/100 koruna česká) vzniklou z titulu smlouvy o uznání závazku uzavřené dne 11. září 2000 mezi společností Vědecko-výrobní společnost "KOMKON", na straně jedné jako věřitelem, a společností FATO invest a.s., Hradec Králové, na straně druhé jako dlužníkem. Tent o nepeněžitý vklad se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 10.832.251,90 Kč (desetmilionůosmsettřicetdvatisícedvěstapadesátjedna90/100 koruna česká). Nepeněžitý vklad bude splacen účinností smlouvy o postoupení výše uvedené pohledá vky uzavřené v sídle společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové, Dřevařská 904, mezi společností Vědecko-výrobní společnost "KOMKON", na straně jedné jako postupitelem, a společností FATO invest a.s., Hradec Králové, na straně druhé jako postupníkem (k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají), a to nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitým vkladem ve výši 10.832.251,90 Kč (desetmilionůosmsettřicetdvatisícedvěstapade sátjedna90/100 koruna česká) bude upsáno 108 (jednostoosm) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.
od 19. 12. 2000 do 29. 3. 2001
- 8) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne rozhodnutí valné hromady podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 2. 8. 1993 do 19. 12. 2000
- Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 28.5.1993.
od 28. 6. 1991 do 19. 12. 2000
- Údaje o zřízení: Akciová společnost je podnikem se zahraniční majetkovou účastí ve smyslu zák. č.173/88 Sb. v platném znění.
od 17. 5. 1991 do 2. 8. 1993
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí Kčs 1.000.000,-- a je rozdělen na sto akcií znějících na jméno po Kčs 10.000,-- jmenovité hodnoty, dle potvrzení komerční banky pobočka Hradec Králové, bylo ke dni 11.3.1991 složeno Kčs 1.000.000,--.
od 17. 5. 1991 do 19. 12. 2000
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24.4.1991 podle § 25 a násl. zák. č.104/90 Sb. o akciových společnostech.
Kapitál
od 18. 5. 2004
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2001 do 18. 5. 2004
Základní kapitál 27 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 1995 do 29. 3. 2001
Základní kapitál 16 900 000 Kč
od 2. 8. 1993 do 28. 11. 1995
Základní kapitál 1 100 000 Kč
od 18. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 341.
od 18. 5. 2004
- v listinné podobě Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 18. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 89.
od 18. 5. 2004
- v listinné podobě Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 18. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 18. 5. 2004
- v listinné podobě Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 6. 3. 2002 do 18. 5. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 269.
od 6. 3. 2002 do 18. 5. 2004
v listinné podobě Převod akcií na jméno je omezen souhlasem představenstva společnosti (§ 4/6 stanov společnosti).
od 6. 3. 2002 do 18. 5. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 79.
od 6. 3. 2002 do 18. 5. 2004
v listinné podobě Převod akcií na jméno je omezen souhlasem představenstva společnosti (§ 4/6 stanov společnosti).
od 6. 3. 2002 do 18. 5. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 6. 3. 2002 do 18. 5. 2004
v listinné podobě Převod akcií na jméno je omezen souhlasem představenstva společnosti (§ 4/6 stanov společnosti).
od 29. 3. 2001 do 6. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 269.
od 29. 3. 2001 do 6. 3. 2002
v listinné podobě
od 29. 3. 2001 do 6. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 79.
od 29. 3. 2001 do 6. 3. 2002
v listinné podobě
od 29. 3. 2001 do 6. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 29. 3. 2001 do 6. 3. 2002
v listinné podobě
od 28. 11. 1995 do 29. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 161.
od 28. 11. 1995 do 29. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 79.
od 28. 11. 1995 do 29. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 2. 8. 1993 do 28. 11. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 110.
Statutární orgán
od 27. 6. 2018
Ing. JIŘÍ FRÁŇA - předseda představenstva
Třebechovice pod Orebem - Štěnkov, , PSČ 503 46
den vzniku členství: 27. 7. 2017
den vzniku funkce: 27. 7. 2016
od 27. 6. 2018
Ing. JOSEF TOŠOVSKÝ - místopředseda představenstva
Týniště nad Orlicí, U Dubu, PSČ 517 21
den vzniku členství: 27. 7. 2016
den vzniku funkce: 27. 7. 2016
od 27. 6. 2018
Ing. VLADIMÍR NACHÁZEL - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Čajkovského, PSČ 500 09
den vzniku členství: 27. 7. 2016
od 7. 5. 2014 do 27. 6. 2018
Ing. JOSEF TOŠOVSKÝ - místopředseda představenstva
Týniště nad Orlicí, U Dubu, PSČ 517 21
den vzniku členství: 26. 7. 2011 - 26. 7. 2016
den vzniku funkce: 26. 7. 2011 - 26. 7. 2016
od 7. 5. 2014 do 27. 6. 2018
Ing. VLADIMÍR NACHÁZEL - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Čajkovského, PSČ 500 09
den vzniku členství: 26. 7. 2011 - 26. 7. 2016
od 31. 10. 2013 do 27. 6. 2018
Ing. JIŘÍ FRÁŇA - předseda představenstva
Třebechovice pod Orebem - Štěnkov, , PSČ 503 46
den vzniku členství: 26. 7. 2011 - 26. 7. 2016
den vzniku funkce: 26. 7. 2011 - 26. 7. 2016
od 7. 11. 2011 do 31. 10. 2013
Ing. Jiří Fráňa - předseda představenstva
Býšť, , PSČ 533 22
den vzniku členství: 26. 7. 2011
den vzniku funkce: 26. 7. 2011
od 7. 11. 2011 do 7. 5. 2014
Ing. Josef Tošovský - místopředseda představenstva
Týniště nad Orlicí, U Dubu, PSČ 517 21
den vzniku členství: 26. 7. 2011
den vzniku funkce: 26. 7. 2011
od 7. 11. 2011 do 7. 5. 2014
Ing. Vladimír Nacházel - člen představenstva
Hradec Králové, Čajkovského, PSČ 500 09
den vzniku členství: 26. 7. 2011
od 10. 8. 2006 do 7. 11. 2011
Ing. Jiří Fráňa - předseda představenstva
Býšť, 172, PSČ 533 22
den vzniku členství: 25. 7. 2006 - 25. 7. 2011
den vzniku funkce: 25. 7. 2006 - 25. 7. 2011
od 10. 8. 2006 do 7. 11. 2011
Ing. Josef Tošovský - místopředseda představenstva
Týniště nad Orlicí, U Dubu 964, PSČ 517 21
den vzniku členství: 25. 7. 2006 - 25. 7. 2011
den vzniku funkce: 25. 7. 2006 - 25. 7. 2011
od 10. 8. 2006 do 7. 11. 2011
Ing. Vladimír Nacházel - člen představenstva
Hradec Králové, Čajkovského 945, PSČ 500 09
den vzniku členství: 25. 7. 2006 - 25. 7. 2011
od 3. 8. 2006 do 10. 8. 2006
Ing. Josef Tošovský - Místopředseda představenstva
Týniště nad Orlicí, U Dubu 964, PSČ 517 21
den vzniku členství: 22. 8. 2001 - 25. 7. 2006
den vzniku funkce: 24. 8. 2001 - 25. 7. 2006
od 16. 4. 2002 do 3. 8. 2006
Ing. Josef Tošovský - Místopředseda představenstva
Týniště nad Orlicí, Vrchlického 942
den vzniku členství: 22. 8. 2001
den vzniku funkce: 24. 8. 2001
od 16. 4. 2002 do 10. 8. 2006
Ing. Jiří Fráňa - Předseda představenstva
Hradec Králové, Štefánikova 374
den vzniku členství: 22. 8. 2001 - 25. 7. 2006
den vzniku funkce: 24. 8. 2001 - 25. 7. 2006
od 6. 3. 2002 do 16. 4. 2002
Ing. Jiří Fráňa - Člen představenstva
Hradec Králové, Štefánikova 374
den vzniku členství: 22. 8. 2001
od 6. 3. 2002 do 16. 4. 2002
Ing. Josef Tošovský - Člen představenstvo
Týniště nad Orlicí, Vrchlického 942
den vzniku členství: 22. 8. 2001
od 6. 3. 2002 do 10. 8. 2006
Ing. Vladimír Nacházel - Člen představenstva
Hradec Králové, Čajkovského 945
den vzniku členství: 22. 8. 2001 - 25. 7. 2006
od 28. 11. 1995 do 6. 3. 2002
Ing. Jiří Fráňa - Předseda představenstva
Hradec Králové, Štefánikova 374
od 28. 11. 1995 do 6. 3. 2002
Ing. Josef Tošovský - Místopředseda představenstva
Týniště nad Orlicí, Vrchlického 942
od 28. 11. 1995 do 6. 3. 2002
Ing. Vladimír Nacházel - Člen představenstva
Hradec Králové, Čajkovského 945
od 28. 11. 1995 do 6. 3. 2002
Jaroslav Drábek - Člen představenstva
Týniště nad Orlicí, Pod stávkem 813
od 28. 11. 1995 do 6. 3. 2002
Jiří Strnad - Člen představenstva
Svinary, 166
od 17. 5. 1991 do 28. 11. 1995
Ing. Jiří Fráňa - člen představenstva
Hradec Králové 11, Štefánikova 374
od 17. 5. 1991 do 28. 11. 1995
Ing. Josef Tošovský - člen představenstva
Týniště nad Orlicí, Vrchlického 942
od 7. 5. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.
od 19. 12. 2000 do 7. 5. 2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v plném rozsahu samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 28. 11. 1995 do 19. 12. 2000
Společnost navenek zastupuje představenstvo společnosti a dále statutární zástupci společnosti. Podepisování za akciovou společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu skciové společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo mís topředseda představenstva.
od 17. 5. 1991 do 28. 11. 1995
Společnost zastupuje představenstvo jako statutární orgán, ředitel společnosti nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden člen představenstva . Právo podepisovat může být přeneseno i na další pracovníky společnosti písemnou plnou mocí, ve které musí být uveden okruh záležitostí, ve kterém mohou pracovníci za společnost jednat.
Dozorčí rada
od 27. 6. 2018
Ing. JAN FRÁŇA - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Svatojánská, PSČ 500 11
den vzniku členství: 27. 7. 2016
den vzniku funkce: 27. 7. 2016
od 27. 6. 2018
Ing. LUBOMÍR DOUBIC - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Moravské Předměstí, Šantrochova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 27. 7. 2016
od 27. 6. 2018
Ing. JITKA MATUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem, Šárovcova, PSČ 503 46
den vzniku členství: 27. 7. 2016
od 27. 10. 2017 do 27. 6. 2018
Ing. LUBOMÍR DOUBIC - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Moravské Předměstí, Šantrochova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 27. 11. 2013 - 26. 7. 2016
od 26. 2. 2014 do 27. 10. 2017
Ing. LUBOMÍR DOUBIC - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Severní, PSČ 500 03
den vzniku členství: 27. 11. 2013
od 26. 2. 2014 do 27. 6. 2018
Ing. JAN FRÁŇA - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Svatojánská, PSČ 500 11
den vzniku členství: 27. 11. 2013 - 26. 7. 2016
den vzniku funkce: 27. 11. 2013 - 26. 7. 2016
od 26. 2. 2014 do 27. 6. 2018
Ing. JITKA MATUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem, Šárovcova, PSČ 503 46
den vzniku členství: 27. 11. 2013 - 26. 7. 2016
od 7. 11. 2011 do 26. 2. 2014
Ing. Jan Fráňa - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Svatojánská, PSČ 500 11
den vzniku členství: 27. 11. 2008 - 27. 11. 2013
den vzniku funkce: 27. 11. 2008 - 27. 11. 2013
od 7. 11. 2011 do 26. 2. 2014
Ing. Lubomír Doubic - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Severní, PSČ 500 03
den vzniku členství: 27. 11. 2008 - 27. 11. 2013
od 7. 11. 2011 do 26. 2. 2014
Eva Hanousková - člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem, Orebitská, PSČ 503 46
den vzniku členství: 27. 11. 2008 - 27. 11. 2013
od 15. 12. 2003 do 7. 11. 2011
Ing. Jan Fráňa - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, E. Destinové 973
den vzniku členství: 26. 11. 2003 - 26. 11. 2008
den vzniku funkce: 26. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 15. 12. 2003 do 7. 11. 2011
Ing. Lubomír Doubic - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Severní 769
den vzniku členství: 26. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 15. 12. 2003 do 7. 11. 2011
Eva Hanousková - Člen dozorčí rady
Třebechovice pod Orebem, Orebitská 332
den vzniku členství: 24. 11. 2003 - 26. 11. 2008
od 28. 11. 1995 do 15. 12. 2003
Josef Štěpánek - Předseda
Hradec Králové, Severní 749
od 28. 11. 1995 do 15. 12. 2003
Marie Kopečná - Člen
Hradec Králové, P.Jilemnického 101
od 28. 11. 1995 do 15. 12. 2003
Jiří Hanuš - Člen
Hradec Králové, Truhlářská 263
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 852,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+30
+
-
2.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-61
+
-
3.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-73
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-86
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-355
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services