Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Advantage Group, a.s.
IČO: 24123927

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 6. 2011
Obchodní firma
od 2. 5. 2014

Advantage Group, a.s.

od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014

CAPRESSA, a.s.

Sídlo
od 23. 1. 2017 do 3. 5. 2018
Praha, Bořivojova , PSČ 130 00
od 2. 5. 2014 do 23. 1. 2017
Praha, V jámě , PSČ 110 00
od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014
Praha 3, Koněvova , PSČ 130 00
IČO
od 3. 6. 2011

24123927

Identifikátor datové schránky:nyz3i3c
Právní forma
od 3. 6. 2011
Akciová společnost
Spisová značka17232 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 5. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 3. 6. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2015 do 18. 12. 2015
- Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti přijaté rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 30.9.2015 ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, č. NZ 370/2015, N 407/2015, takto: 1. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti formou upsání nových akcií: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.300.000,- Kč na jeho novou výši 5.300.000,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 13 (slovy: třináct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. pan Mgr. Zdeněk Dvořák (dále též jen Určený zájemce), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.300.000,- Kč, e) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje, f) všechny Nově upisované akcie musí být Určeným zájemcem upsány nejpozději do 1.10.2015 a splaceny nejpozději do 31.10.2015 a budou upsány v písemné smlouvě uzavřené mezi Určeným zájemcem a Společností, g) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, tj. Určeného zájemce, vůči Společnosti, proti pohledávce Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení emisního kursu; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze Smlouvy o zápůjčce č. AG 2014/014, uzavřenou dne 1.9.2014 mezi Určeným zájemcem jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, jejímž předmětem je povinnost Společnosti splatit Určenému zájemci zápůjčku ve výši 1.200.000,- Kč s příslušenstvím, tj. s úroky ve výši 8% p.a. (slovy: osm procent ročně), tj. představující k dnešnímu dni pohledávku nejméně ve výši 1.300.000,- Kč; existence pohledávky jediného akcionáře, resp. Určeného zájemce, za Společností, byla ověřena nezávislým auditorem, kterým je společnost BDO Audit, s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, č. osv. 018, zastoupená partnery pány Ing. Ondřejem Šnejdarem, č. osv. 1987 a Ing. Vlastimilem Hokrem, č. osv. 0071, ve zprávě ze dne 16.9.2015; h) připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, neb o její části, současně připouští možnost splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Určeným záje mcem, zcela splacen, písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost a doručí ji Určenému zájemci bez zbytečného odkladu, dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu dle písm. f) tohoto rozhodnutí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu mu sí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kursu všech upsaných akcií, má-li Určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, nevyužije-li Určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu Nově upisovaných akc ií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs všech Nově upsaných akcií, na účet založený pro Společnost dle § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích, číslo xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s., v e lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu dle písm. f) tohoto rozhodnutí, tj. nejpozději do 31.10.2015 (slovy: třicátého prvního října roku dva tisíce patnáct), ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; i) schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zástupcem.
od 2. 10. 2014 do 2. 10. 2014
- 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) vydáním 20 (dvaceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (jedno sto tisíc kor un českých) 2. upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč upsat 1 (jednu) novou akcii o stejné jmenovité hodnotě, tj. celkem 20 (dvacet) kusů nových akcií na stávajících 20 (dvacet) již vydaných akcií o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých); emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) 4. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Advantage Group, a.s., v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 15 (patn ácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 5. emisní kurs nových akcií upsaných je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na bankovní účet společnosti číslo xxxx zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu 6. v případě, že jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upsání nových akcií, upsání bez využití přednostního práva se vylučuje, akcie neupsané s využitím přednostního práva nebudou upsány žádným ze způsobů určených zákonem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se dnem marného uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva zrušuje.
od 2. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 5. 2014 do 2. 10. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 2. 5. 2014 do 2. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
Kapitál
od 20. 10. 2015
Základní kapitál 5 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 10. 2014 do 20. 10. 2015
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 6. 2011 do 2. 10. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 53 v listinné podobě.
od 18. 12. 2015
převoditelnost akcií je omezena předkupním právem ostatních akcionářů a podmíněna souhlasem představenstva společnosti
od 20. 10. 2015 do 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 53 v listinné podobě.
od 2. 10. 2014 do 20. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 2. 5. 2014 do 2. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 7. 4. 2018
Mgr. ZDENĚK DVOŘÁK - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Nad sadem, PSČ 111 01
den vzniku členství: 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 17. 4. 2014
od 18. 12. 2015 do 23. 3. 2017
Ing. MILOŠ DUBOVSKÝ - člen představenstva
Láz, , PSČ 262 41
den vzniku členství: 3. 12. 2015 - 23. 3. 2017
od 18. 12. 2015 do 23. 3. 2017
Ing. ILJA MORAVEC - člen představenstva
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 11
den vzniku členství: 3. 12. 2015 - 23. 3. 2017
od 18. 12. 2015 do 23. 3. 2017
Mgr. PETRA MALOŇOVÁ - člen představenstva
Hradčany, Sportovní, PSČ 666 03
den vzniku členství: 3. 12. 2015 - 23. 3. 2017
od 20. 10. 2015 do 18. 12. 2015
Ing. JAROSLAV SOPUCH - člen představenstva
Praha - Lipence, Jílovišťská, PSČ 155 31
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 3. 12. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 20. 10. 2015 do 18. 12. 2015
Ing. MARIÁN FABIAN, MBA - člen představenstva
Prievidza, Vrchárska 12, PSČ 971 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 3. 12. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 20. 10. 2015 do 23. 3. 2017
Ing. RADIM VAŠKO - místopředseda představenstva
Havířov - Město, Moskevská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 23. 3. 2017
den vzniku funkce: 30. 9. 2015 - 23. 3. 2017
od 2. 5. 2014 do 20. 10. 2015
Ing. MILOŠ DUBOVSKÝ - člen představenstva
Příbram - Příbram V-Zdaboř, Drkolnovská, PSČ 261 01
den vzniku členství: 17. 4. 2014 - 30. 9. 2015
od 2. 5. 2014 do 18. 12. 2015
ĽUBOMÍR ČERVEŇÁK - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Bašteckého, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 4. 2014 - 3. 12. 2015
od 2. 5. 2014 do 7. 4. 2018
Mgr. ZDENĚK DVOŘÁK - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Nad sadem, PSČ 109 00
den vzniku členství: 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 17. 4. 2014
od 12. 6. 2013 do 2. 5. 2014
Ing. VILÉM DOSTÁL - člen představenstva
Lidice, Josefa Štemberky, PSČ 273 54
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 17. 4. 2014
od 3. 6. 2011 do 12. 6. 2013
Ing. Vilém Dostál - člen představenstva
Lidice, Josefa Štemberky, PSČ 273 54
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 17. 4. 2014
od 23. 3. 2017
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.
od 28. 10. 2015 do 23. 3. 2017
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 2. 5. 2014 do 28. 10. 2015
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014
(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Dozorčí rada
od 14. 11. 2019
Ing. ILJA MORAVEC - Předseda dozorčí rady
Praha - Čakovice, Bermanova, PSČ 196 00
den vzniku členství: 25. 9. 2019
den vzniku funkce: 25. 9. 2019
od 18. 12. 2015 do 23. 3. 2017
PAVEL ŠIMSA - člen dozorčí rady
Slaný, Lacinova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 3. 12. 2015 - 23. 3. 2017
od 20. 10. 2015 do 18. 12. 2015
Ing. ILJA MORAVEC - člen dozorčí rady
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 11
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 3. 12. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2015
od 20. 10. 2015 do 23. 3. 2017
Bc. JIŘÍ FOLWARCZNÝ - člen dozorčí rady
Albrechtice, Na Zámostí, PSČ 735 43
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 23. 3. 2017
den vzniku funkce: 30. 9. 2015 - 23. 3. 2017
od 20. 10. 2015 do 14. 11. 2019
MIECZYSŁAW MOLENDA - předseda dozorčí rady
Albrechtice, Na Zámostí, PSČ 735 43
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 25. 9. 2019
den vzniku funkce: 30. 9. 2015 - 25. 9. 2019
od 2. 10. 2014 do 20. 10. 2015
Ing. PAVLÍNA VANČUROVÁ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Bohnice, Vratislavská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 10. 9. 2014 - 30. 9. 2015
od 2. 5. 2014 do 2. 5. 2014
JANA BABŮRKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 3. 6. 2012 - 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2012 - 17. 4. 2014
od 2. 5. 2014 do 2. 5. 2014
MICHAEL ZWIENER - člen dozorčí rady
Jeseník, Klicperova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 3. 6. 2012 - 17. 4. 2014
od 2. 5. 2014 do 2. 5. 2014
KATEŘINA DUFKOVÁ - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Jižní, PSČ 360 01
den vzniku členství: 3. 6. 2012 - 17. 4. 2014
od 2. 5. 2014 do 2. 10. 2014
Bc. TOMÁŠ DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Tolstého, PSČ 101 00
den vzniku členství: 17. 4. 2014 - 10. 9. 2014
od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014
Jana Babůrková - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 17. 4. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2011 - 17. 4. 2014
od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014
Petra Janáková - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, PSČ 278 01
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 3. 6. 2012
od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014
Mirka Vogeltanzová - člen dozorčí rady
Postřekov, , PSČ 345 35
den vzniku členství: 3. 6. 2011 - 3. 6. 2012
Akcionáři
od 2. 5. 2014 do 10. 11. 2015
Mgr. ZDENĚK DVOŘÁK
Praha - Dolní Měcholupy, Nad sadem, PSČ 109 00
od 3. 6. 2011 do 2. 5. 2014
CRYSTAL RIVER, s.r.o., IČO: 24711951
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Komerční banka 2 589,17 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 641,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+40
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+28
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-42
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-82
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-90
+
-

Články na Heroine.cz

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Léčebné možnosti u akutních cévních mozkových příhod se neustále rozšiřují. Je to sotva...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Doplatek na bydleni a na zivobyti
Poradna > Poradna při finanční tísni > Doplatek na bydleni a na zivobyti

Otázka: Jsem telesne postizeny na 75%-3.stupen invalida samozivitel mam v peci 8 letyho syna na urade P-7 nemam na rok na zivobyti a doplatek na bydleni pri odecteni nakladu na bydleni me zustava kdyz zaplatim...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services