Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Rezidence Na Hřebenkách a.s., IČO: 24152285 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Rezidence Na Hřebenkách a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 24152285. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24152285 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
31. 8. 2011
Datum výmazu
30. 6. 2022
Obchodní firma
WENDEN a.s.
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 13. 9. 2012
Rezidence Na Hřebenkách a.s.
zapsáno 13. 9. 2012 vymazáno 30. 6. 2022
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Na slupi 134/15, 128 00 Praha - Vyšehrad
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Malé náměstí 138/4, 110 00 Praha 1
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 30. 6. 2022
IČO
24152285
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 30. 6. 2022
DIČ
Identifikátor datové schránky
u765e7b
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 30. 6. 2022
Spisová značka
B 17464/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 30. 6. 2022
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

30. 6. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Šárka Strejčková
30. 6. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Štěpán Bareš
30. 6. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu JUDr. Jan Suk
30. 6. 2022
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Předseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Ostatní členové jsou oprávněni zastupovat společnost vždy jenom společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
30. 6. 2022
Vymazán skutečný majitel Jan Suk

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Rezidence Na Hřebenkách a.s., IČO: 24152285: vizualizace vztahů osob a společností

Rezidence Na Hřebenkách a.s., IČO: 24152285

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 30. 6. 2022
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 30. 6. 2022
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 17. 12. 2013
84 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 12. 2013 vymazáno 30. 6. 2022
Akcie
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 31. 8. 2011
10 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 7. 10. 2014
41 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč
zapsáno 17. 12. 2013 vymazáno 7. 10. 2014
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 30. 6. 2022
41 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 30. 6. 2022
Ostatní skutečnosti
Dne 4.12.2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to následovně: - Částka o kterou se zvyšuje základní kapitál činí 82 000 000,-Kč (slovy osmdesát dva milionů korun českých) upsáním 41 (slovy čtyřicet jeden) kus nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), které budou upsány ve formě nepeněžitého vkladu. - Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. - Jediný akcionář se zcela vzdal přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku z důvodu realizace developerského projektu. - Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci jedinému akcionáři JUDr. Janu Sukovi, nar. 10.4.1953, trvale bytem Roztoky, Václavská 1556. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. - Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a začíná prvým dnem po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku. - Představenstvo společnosti se pověřuje, aby upisovateli zaslalo oznámení o stanovení počátku běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií a to nejpozději následující den po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: Rodinný dům Smíchov, č.p. 908 na pozemku parcele č. 3900 /zastavěná plocha a nádvoří/, pozemek parcela č. 3900 /zastavěná plocha a nádvoří/, pozemek parcela č. 3901/1 /zahrada/, pozemek parcela č. 3901/2 /ostatní plocha/, pozemek parcela č. 3901/3 /ostatní plocha/ a pozemek parcela č. 4849/5 /ostatní plocha/ v katastrálním území Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 2985 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. - Předmět nepeněžitého vkladu byl soudem určeným znalcem Ing. Jaroslavou Hromádkovou, Kolektivní 1030/19, Praha 4, PSČ 142 00 jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 5757/2013-12, ze dne 14.11.2013, právní moc 26.11.2013, dle znaleckého posudku tohoto znalce č. 4203/177/2013, ze dne 2.12.2013, oceněn na částku 82 000 000,-Kč (slovy osmdesát dva milionů korun českých) - Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno: 41 (slovy čtyřicet jeden) kus nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). - Emisní kurz upisovaných akcií je roven nominální hodnotě upisovaných akcií. - Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do 30 dnů od upsání akcií. - Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku se představenstvu ukládá, aby podalo do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
zapsáno 9. 12. 2013 vymazáno 17. 12. 2013
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 30. 6. 2022
Na základě Projektu přeměny formou Fúze sloučením ze dne 17.5.2022 došlo ke sloučení společnosti Opidum Develop a.s., se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00, IČ: 241 45 416, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17394 - Nástupnická společnost se společností Opidum Horoměřice s.r.o. se sídlem: Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00, IČ: O66 94 977, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287262 - Zanikající společnost č. 1, se společností Zahrady Horoměřice s.r.o. se sídlem: Praha 2 Vyšehrad, Na Slupi 134/15, PSČ 120 00, IČ: 267 05 834, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333914 - Zanikající společnost č. 2 a se společností Rezidence Na Hřebenkách a.s., se sídlem Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00, IČ: 241 52 285, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17464 - Zanikající společnost č. 3. Společnost Rezidence Na Hřebenkách a.s., zanikla sloučením a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Opidum Develop a.s. Právním důvodem výmazu společnosti Rezidence Na Hřebenkách a.s., z veřejného rejstříku je její zánik v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností Opidum Develop a.s., se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00, IČ: 241 45 416.
zapsáno 30. 6. 2022 vymazáno 30. 6. 2022

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Veronika Matoulková
Sokolovská, 541 01 Trutnov
Den vzniku funkce: 31. 8. 2011
Den zániku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2011
Den zániku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Místopředseda představenstva
Petr Jirásek
Zborovská, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 31. 8. 2011
Den zániku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2011
Den zániku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Člen představenstva
Marek Pilát
Jungmannova, 110 00 Praha 1
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2011
Den zániku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Předseda představenstva
JUDr. Jan Suk
Václavská, 252 63 Roztoky u Prahy
Den vzniku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 30. 11. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Štěpán Bareš
Sulova, 150 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 30. 12. 2015
Člen představenstva
Ing. Šárka Strejčková
Svatoplukova, 128 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 1. 4. 2016
Předseda představenstva
JUDr. Jan Suk
Václavská, 252 63 Roztoky - Roztoky
Den vzniku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 30. 11. 2013 vymazáno 30. 6. 2022
Místopředseda představenstva
Ing. Štěpán Bareš
Sulova, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 14. 12. 2016
Člen představenstva
Ing. Šárka Strejčková
Pod svahem, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 1. 4. 2016 vymazáno 30. 6. 2022
Místopředseda představenstva
Ing. Štěpán Bareš
K nové škole, 156 00 Praha - Zbraslav
Den vzniku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 30. 6. 2022
Počet členů
3
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 30. 6. 2022
Způsob jednání
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Za společnost jedná jménem společnosti a společnost zavazuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 7. 10. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Předseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Ostatní členové jsou oprávněni zastupovat společnost vždy jenom společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 30. 6. 2022

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Antonín Pechar
Hlaváčova, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 31. 8. 2011
Den zániku funkce: 13. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2011
Den zániku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Petr Kafka
Václavská, 252 63 Roztoky
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2011
Den zániku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Tomáš Krejčí
Na Vinobraní, 106 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2011
Den zániku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 31. 8. 2011 vymazáno 6. 9. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Renáta Hronková
Malé náměstí, Praha 1
Den vzniku funkce: 16. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 30. 12. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Štěpán Bareš
Sulova, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 1. 11. 2017
Člen dozorčí rady
Pavel Pokorný
Slovenská, 120 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 6. 9. 2012 vymazáno 30. 6. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Renáta Hronková
Malé náměstí, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 16. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 30. 12. 2015 vymazáno 30. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Štěpán Bareš
Hrachov, 262 56 Svatý Jan - Hrachov
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2012
zapsáno 1. 11. 2017 vymazáno 30. 6. 2022
Počet členů
3
zapsáno 7. 10. 2014 vymazáno 30. 6. 2022

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Jan Suk
Václavská, 252 63 Roztoky - Roztoky
zapsáno 17. 12. 2013 vymazáno 30. 6. 2022

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Jan Suk
Václavská, 252 63 Roztoky - Roztoky
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 12. 2013
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 30. 6. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

4601
-
+
Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-492
-
+
Jaroslav Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-671
-
+
Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-573
-
+
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

herec, režisér

-967
-
+
Milan Hnilička

Milan Hnilička

hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

1481
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.