Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VIG FUND, a.s.
IČO: 24220809

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu1. 3. 2012
Obchodní firma
od 1. 1. 2017

VIG FUND, a.s.

od 1. 3. 2012 do 1. 3. 2012

VIG FUND uzavřený investční fond, a.s.

od 1. 3. 2012 do 1. 1. 2017

VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 1. 3. 2012 do 27. 10. 2015
Praha 1, Templová , PSČ 110 00
IČO
od 1. 3. 2012

24220809

Identifikátor datové schránky:gb2a72u
Právní forma
od 1. 3. 2012
Akciová společnost
Spisová značka17896 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 3. 2012 do 1. 1. 2017
- kolektivní investování
Předmět činnosti
od 1. 1. 2017
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 20. 12. 2019 do 20. 12. 2019
- Představenstvo společnosti rozhodlo dne 21. listopadu 2019 na základě pověření valné hromady uděleného dne 13. listopadu 2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 596 800,-- Kč (pět set devadesát šest tisíc osm set korun českých), vydáním 2 984 (dvou tisíc devíti set osmdesáti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun čes kých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je přibližně 28 116 381,50 EUR (dvacet osm miliónů jedno sto šestnáct tisíc tři sta osmdesát jedno euro pade sát centů) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva k upsání akcií; všechny nové akcie, které nebudou ups ány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 5.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 6.upsání dohodou akcionářů: 6.1. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 9 414,65 EUR (devět tisíc čtyři sta čtrnáct euro šedesát pět centů) (emisní ážio) 6.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 6.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 6.2.2. návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 6.2.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 7.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 Z OK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 15 (patnácti dnů) od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu; místem upisování je advokátní kancelář CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., IČO 25602381, Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin 8. emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 31. 12. 2019 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího devatenáctého) na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro splacení vkladu takto: 8.1.částku v korunách českých na účet číslo 6xxxx, I BAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 8.2.částku v euro na účet číslo 6xxxx, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162.
od 15. 11. 2019
- Valná hromada podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2019 pověřila představenstvo společnosti VIG FUND, a.s., aby za podmínek ur čených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti VIG FUND, a.s., až o částku 596 800,-- Kč (pět set devadesát šest tisíc osm set korun českých) upisováním až 2 984 kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na jmé no, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Předs tavenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. prosince 2019.
od 9. 10. 2018 do 9. 10. 2018
- Představenstvo spolenčosti rozhodlo dne 21. září 2018 na základě pověření uděleného dne 10. května 2018 o zvýšení základního kapitálu: 1.společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 671 600,-- Kč (šest set sedmde-sát jeden tisíc šest set korun českých), vydáním 3 358 (tří tisíc tří set pa-desáti osmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podob ě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je přibližně 30 167 247,81 (třicet miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet sedm euro osmdesát jeden cent) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva k upsání akcií 5.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájem-cům takto: 5.1.1 958 kusů akcií - VIG-CZ Real Estate GmbH, společnosti zapsané v ra-kouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Ra-kouská republika, Vídeň, Schottenring 30 5.2.113 kusů akcií - INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnosti zapsané v polském rejstříku společností pod číslem REGON 010644132, se sídlem Varšava, Stanisława Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika 5.3.104 kusy akcií - COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnosti zapsané v polském rejstříku společností pod číslem REGON 006216959, se sídlem Polská republika, Varšava, Aleje Jerozolimskie 162 5.4.46 kusů akcií - InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, spo-lečnosti zapsané v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 8043, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 5.5.46 kusů akcií - InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnosti zapsané v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 12059, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 5.6.55 kusů akcií - společnosti KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefá-nikova 17 5.7.370 kusů akcií - společnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna In-surance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratisla-va, Štefanovičova 4 5.8.78 kusů akcií - společnosti AAS "BTA Baltic Insurance Company", zapsa-né v lotyšském obchodním rejstříku pod registračním číslem 40103840140, se sídlem Lotyšská republika, Sporta iela 11, Riga, LV-1013, 5.9.131 kusů akcií - společnosti Compensa Vienna Insurance Group, akciné draudimo bendrové, zapsané v Registru právnických osob spadajícím pod Státní centrum registrů vedeném pobočkou ve Vilniusu v Litvě pod regis-tračním číslem 304080146, se sídlem Litva , Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmerges g.280 5.10.131 kusů akcií - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., společ-nosti zapsané v chorvatském rejstříku společností pod číslem MBS 080026313, se sídlem Republika Chorvatsko, Záhřeb, Slovenska uli-ca 24 5.11.326 kusů akcií - Compensa Life Vienna Insurance Group SE, se sídlem Narva mnt 63/2, Tallinn 10152, Estonsko, společnosti zapsané v estonském obchodním rejstříku pod registračním číslem 10055769 6.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vylučují 7.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci, tj. bez před-nostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 975,88 (osm tisíc devět set sedmdesát pět euro osmdesát osm centů) ( emisní ážio) 8.člen představenstva společnosti je povinen nejpozději do 5 (pěti) dnů od roz-hodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit předem určeným zájemcům: 8.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 8.2.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti 9.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu; místem upisování je advokátní kancelář CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., IČO 25602381, Pra ha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 9. 00 do 15.00 hodin 10.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchod-ních společnost ech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro spla-cení vkladu takto: 10.1.částku v korunách českých na účet číslo 6xxxx, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 10.2.částku v euro na účet číslo 6xxxx, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162
od 15. 5. 2018
- Valná hromada společnosti rozhodnutím ze dne 10. května 2018 podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, pověřila představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 1.045.000,-- Kč upisováním až 5.225 kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč každé, vý lučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí -li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. prosince 2018.
od 30. 1. 2017
- Společnost VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO 248 38 233, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Templová 747/5, PSČ 11001, která je jediným členem představenstva společnosti VIG FUND, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město , 110 00 Praha 1, udělila prokuru Mag. BIRGIT WEBER, dat. nar. 28. října 1967, 1220 Wien, Angoraweg 13/2, Rakouská republika.
od 31. 12. 2016
- Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., IČO 24220809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako na společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením veškeré jmění zanikající společnosti VIG FUND Revoluční s.r.o., IČO 27147274 , se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 99860.
od 8. 7. 2016
- Představenstvo společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. dne 1. června 2016 rozhodlo na základě pověření uděleným valnou hromadou společnosti o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých), vydáním 1 544 (jednoho tisíce pěti set čtyřiceti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je přibližně 13 055 121,-- (třináct miliónů padesát pět tisíc jedno sto dvacet jedno euro) 2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům takto: 4.1.992 kusy akcií - VIG-CZ Real Estate GmbH, společnost zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schottenring 30 4.2.191 kus akcie - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 4.3.33 kusů akcií - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefanovičova 4 4.4.28 kusů akcií - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., zapsaná v chorvatském rejstříku společností pod číslem MBS 080026313, se sídlem Republika Chorvatsko, Záhřeb, Slovenska ulica 24 4.5.23 kusů akcií - KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefánikova 17 4.6.15 kusů akcií - InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 12059, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.7.16 kusů akcií - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 35 851 023, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 48 4.8.16 kusů akcií - INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 010644132, se sídlem Varšava, Stanisława Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika 4.9.16 kusů akcií - COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, společnost zapsaná v polském rejstříku společností pod číslem REGON 006216959, se sídlem Polská republika, Varšava, Aleje Jerozolimskie 162 4.10.9 kusů akcií - InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB 8043, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5 4.11.65 kusů akcií - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 4.12.140 kusů akcií - Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47452820, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vylučují 6.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 447,99 (osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm euro devadesát devět centů) (emisní ážio) 7.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit předem určeným zájemcům: 7.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 7.2.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti 8.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu; místem upisování je advokátní kancelář WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pob řežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 15.00 hodin 9.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostec h a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pro splacení vkladu takto: 9.1.částku v korunách českých na účet číslo 6xxxx, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 9.2.částku v euro na účet číslo 6xxxx, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162
od 27. 5. 2016
- Valná hromada přijala dne 27. května 2016 toto usnesení: Valná hromada podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 308 800,-- Kč (tři sta osm tisíc osm set korun českých) upisováním až 1 544 kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 31. července 2016.
od 31. 12. 2014
- Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Burzovní Palác Investment s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 275 86 634, zaps ané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117197.
od 13. 10. 2014
- 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tisíc osm set korun českých), vydáním 3 699 (tří tisíc šesti set devadesáti devíti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podob ě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je 32,171,484.25,-- EUR (třicet dva milióny jedno sto sedmdesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát čtyři euro dvacet pět centů) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 1.7.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 2.Upsání dohodou akcionářů: 2.1.emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 690,10 EUR (osm tisíc šest set devadesát euro deset centů) 2.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 2.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 2.2.2.návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 2.2.3.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 2.3.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od rozhodnutí představenstva (jeho jediného člena) o zvýšení základního kapitálu v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 17.00 hodin 2.4.emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu takto: 2.4.1.částku v korunách českých na účet číslo 6xxxx, IBAN CZ21 0800 0000 0000 0618 4082 2.4.2.částku v euro na účet číslo 6xxxx, IBAN CZ92 0800 0000 0000 0618 4162
od 12. 8. 2014 do 8. 7. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 5. 2014
- Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti HAVLÍČKOVA INVESTMENT a.s., se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 274 27 625, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10567.
od 13. 5. 2014
- Valná hromada podle § 511 zákona o obchodních korporacích pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 739 800,-- Kč (sedm set třicet devět tis íc osm set korun českých) upisováním nových kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí připustit splacení emis ního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního ka pitálu se uděluje na dobu do 31. prosince 2014.
od 9. 5. 2014 do 12. 8. 2014
- 1.Společná ustanovení: 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 254 000,-- Kč (dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých), vydáním 1 270 (jednoho tisíce dvou set sedmdesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2.důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3.předpokládaný výnos z emise nových akcií je 11.055.435 EUR (jedenáct miliónů padesát pět tisíc čtyři sta třicet pět euro) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK 1.7.upsání nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští. 2.Upsání dohodou akcionářů: 2.1.emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8.697,79 EUR (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedmdesát devět centů) 2.2.představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit akcionářům: 2.2.1.písemnou informaci o možnosti upsání akcií 2.2.2.návrh dohody o upsání akcií podle § 491 ZOK obsahující náležitosti podle § 491 odst. 2 ZOK 2.2.3.oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK 2.3.dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 491 ZOK musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwä lte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4.emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu takto: 2.4.1.částku v korunách českých na účet číslo 100xxxx, IBAN CZ73 0800 0000 0001 0000 0382 2.4.2.částku v euro na účet číslo 100xxxx, IBAN CZ47 0800 0000 0001 0000 0462
od 7. 4. 2014 do 12. 8. 2014
- Valná hromada podle § 210 obchodního zákoníku pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti až o částku 461 800,-- Kč (čtyři sta šedesát jeden tisíc osm set korun českých) upisováním nových kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, s neomezenou převoditelností, vydávaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) každé, výlučně peněžitými vklady. Představenstvo nesmí při pustit splacení emisního kursu nových akcií formou započtení pohledávek. Představenstvo je oprávněno určit výši emisního kurzu. Představenstvo může základní kapitál společnosti zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 30. června 2014.
od 27. 11. 2013 do 18. 12. 2013
- 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 161 600,-- Kč (jedno sto šedesát jeden tisíc šest set korun českých), vydáním 808 (osmi set osmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité h odnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) 1.2. důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na zamýšlené akvizice 1.3. předpokládaný výnos z emise nových akcií je 7 033 694,- € (sedm miliónů třicet tři tisíce šest set devadesát čtyři euro) 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.6. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku 1.7. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 200,-- Kč upsat 0,07119 jedné nové akcie, tj. celkem 808 (osm set osm) kusů nových akcií, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pou ze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 697,07 € (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedm centů) 2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 3 pracovních dnů od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu odeslat akcionářům na jejich adresu zapsanou v seznamu akcionářů nebo doručit proti potvrzení o převzetí písemnou informac i o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu 2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku 2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (de-vadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 204 odst. 2 obchodníh o zákoníku pro splacení vkladu takto: 2.6.1. částku v korunách českých na účet číslo 5xxxx, IBAN CZ57 0800 0000 0000 0580 6492 2.6.2. částku v euro na účet číslo 5xxxx, IBAN CZ31 0800 0000 0000 0580 6572 3. Upsání dohodou akcionářů: 3.1. emisní kurs každé nové akcie upsané dohodou akcionářů, tj. bez přednostního práva, se rovná součtu částky 200,-- Kč (dvě stě korun českých) (jmenovitá hodnota akcie) a částky 8 697,07 € (osm tisíc šest set devadesát sedm euro sedm centů) 3.2. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů doručit akcionářům: 3.2.1. písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahují alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 3.2.2. návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku 3.2.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku 3.3. dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku v sídle organizační složky společnosti (advokátní kanceláře) WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Praha 8, Pobřežní 12, v pracovní dny v době od 9. 00 do 14.00 hodin 3.4. emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozd ěji do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účty společnosti zřízené podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu takto: 3.4.1. částku v korunách českých na účet číslo 5xxxx, IBAN CZ57 0800 0000 0000 0580 6492 3.4.2. částku v euro na účet číslo 5xxxx, IBAN CZ31 0800 0000 0000 0580 6572
od 31. 5. 2013
- Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti BB C - Building C, s.r.o., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, IČ: 630 79 666, zapsané v obchodní m rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202916.
od 30. 10. 2012 do 12. 12. 2012
- 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 270 000,--Kč (dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), vydáním 1 350 (jednoho tisíce tří set padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie činí součet částek 200,-- Kč (dvě stě korun českých) a 8 854,16 € (osm tisíc osm set padesát čtyři eura šestnáct eurocentů), přičemž částka v euro je emisním ážiem 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům 3.1. VIG CZ Real Estate GmbH, společnost zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 364493 w, se sídlem Rakouská republika, 1010 Vídeň, Schottenring 30, počet upisovaných akcií: 524; 3.2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 1897, počet upisovaných akcií: 153; 3.3. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 35 851 023, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 48, PSČ 832 68, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 3085/B, počet upisovaných akcií: 66; 3.4. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO 00 585 441, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefanovičova 4, PSČ 816 23, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 79/B, počet upisovaných akcií: 133; 3.5. KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, IČO 31 595 545, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 05, společnost zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 3 345/B, počet upisovaných akcií: 88; 3.6. InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Spolková republika Německo, 65203 Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Wiesbadenu pod číslem HRB 12059, počet u pisovaných akcií: 88; 3.7. InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Spolková republika Německo, 65203 Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem ve Wiesbadenu pod číslem HRB 8043, počet upisovan ých akcií: 55; 3.8. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, identifikační číslo REGON 006216959, daňové identifikační číslo NIP 5260214686, se sídlem Polská republika, Varšava, kód 02-342, ul. Aleje Jerozolimskie 162, společnost zapsaná v polském obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 49, počet upisovaných akcií: 66; 3.9. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, identifikační číslo REGON 010644132, daňové identifikační číslo NIP 5260038806, se sídlem Polská republika, Varšava, kód 00-668, ul. Stanisława Noakovskiego 22, společnost zapsa ná v polském obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 52, počet upisovaných akcií: 66; 3.10. HELIOS Vienna Insurance Group d.d., identifikační číslo MBS 080003004, OIB 59369087232, se sídlem Chorvatská republika, Záhřeb, Poljička ulica 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Záhřebu, počet upisovaných akcií: 1 11 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku se vylučují 5. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií 6. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je adresa společnosti WOLF THEISS advokáti s.r.o., IČO 261 40 624, Praha 8, Pobřežní 12, PSČ 186 00, v pracovní d ny v době od 9.00 do 14.00 hodin 7. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií takto: 7.1. částku odpovídající jmenovité hodnotě akcií v korunách českých na zvláštní účet společnosti číslo 5xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 7.2. částku odpovídající emisnímu ážiu v evropské měně EURO na zvláštní účet společnosti číslo 2002xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu
od 31. 8. 2012
- Na společnost VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti VIG BM a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11000, IČ: 24133779, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17304.
Kapitál
od 20. 12. 2019
Základní kapitál 5 002 600 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 10. 2018 do 20. 12. 2019
Základní kapitál 4 405 800 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 2016 do 9. 10. 2018
Základní kapitál 3 734 200 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 10. 2014 do 8. 7. 2016
Základní kapitál 3 425 400 Kč, splaceno 3 425 400 Kč.
od 9. 5. 2014 do 13. 10. 2014
Základní kapitál 2 685 600 Kč, splaceno 2 685 600 Kč.
od 18. 12. 2013 do 9. 5. 2014
Základní kapitál 2 431 600 Kč, splaceno 2 431 600 Kč.
od 12. 12. 2012 do 18. 12. 2013
Základní kapitál 2 270 000 Kč, splaceno 2 270 000 Kč.
od 1. 3. 2012 do 12. 12. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 20. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 25 013 v listinné podobě.
od 9. 10. 2018 do 20. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 22 029 v listinné podobě.
od 8. 7. 2016 do 9. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 18 671 v listinné podobě.
od 13. 10. 2014 do 8. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 17 127 v listinné podobě.
od 9. 5. 2014 do 13. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 13 428 v listinné podobě.
od 18. 12. 2013 do 9. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 158 v listinné podobě.
od 12. 12. 2012 do 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 350 v listinné podobě.
od 1. 3. 2012 do 12. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 000 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 23. 7. 2019
VIG Asset Management, a.s., IČO: 24838233 - člen představenstva
Praha - Staré Město, Templová, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 7. 2019
od 2. 11. 2017 do 23. 7. 2019
VIG Asset Management, a.s., IČO: 24838233
Praha - Staré Město, Templová, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014 - 16. 7. 2019
od 13. 10. 2014 do 2. 11. 2017
VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO: 24838233
Praha 1 - Staré Město, Templová, PSČ 110 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 12. 8. 2014 do 13. 10. 2014
VIG Asset Management investiční společnost, a.s., IČO: 24838233 - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Templová, PSČ 110 01
den vzniku členství: 16. 7. 2014
od 12. 8. 2014 do 13. 10. 2014
- Zastoupení právnické osoby: DI CAROLINE MOCKER, dat. nar. 9.4.1971 Kaiserstrasse 91/1, 1070 Vídeň, Rakouská republika Člen představenstva společnosti VIG Asset Management investiční společnost, a.s. Zastoupení právnické osoby: Ing. Mag. CHRISTOPH ROISER, dat. nar. 11.8.1975 Schinaweisgasse 52, A-1140 Vídeň, Rakouská republika Člen představenstva společnosti VIG Asset Management investiční společnost, a.s. Zastoupení právnické osoby: Ing. LUDĚK MAREK, dat. nar. 03.07.1963 Počernická 3226/2g, Strašnice, 100 00 Praha 10 Člen představenstva společnosti VIG Asset Management investiční společnost, a.s.
od 1. 3. 2012 do 12. 8. 2014
DI Caroline Mocker - člen představenstva
Vídeň, Kaiserstrasse 91/1/27, PSČ 1070, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 16. 7. 2014
od 1. 3. 2012 do 12. 8. 2014
Ing. Luděk Marek - člen představenstva
Praha 10, Počernická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 16. 7. 2014
od 1. 3. 2012 do 12. 8. 2014
Ing. Mag. Christoph Roiser - člen představenstva
Vídeň, Schinaweisgasse 52, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 16. 7. 2014
od 1. 1. 2017
Za společnost jedná jediný člen představenstva. Je-li jediný člen představenstva právnickou osobou, zastupuje ho při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně.
od 12. 8. 2014 do 12. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jediného člena představenstva zastupuje při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně.
od 12. 8. 2014 do 1. 1. 2017
Za společnost jedná jediný člen představenstva. Jediného člena představenstva zastupuje při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně.
od 1. 3. 2012 do 12. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti libovolní dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 28. 6. 2019
ROLAND GRÖLL - místopředseda dozorčí rady
Vídeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 117 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2019
od 28. 6. 2019
Mag. NICOLAS MUCHERL - člen dozorčí rady
Vídeň, Breitenfurter Strasse 372D/9/17, PSČ 123 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 27. 5. 2019
od 31. 1. 2019
Mag. GERHARD LAHNER - předseda dozorčí rady
Mistelbach, Gartengasse 21, PSČ 213 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 8. 2017
den vzniku funkce: 13. 12. 2018
od 31. 1. 2019 do 28. 6. 2019
ELISABETH STADLER - Místopředseda dozorčí rady
Langenlois, Höllgasse 32, PSČ 355 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2018 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 13. 12. 2018 - 30. 4. 2019
od 20. 11. 2018 do 31. 1. 2019
ELISABETH STADLER - Člen dozorčí rady
Langenlois, Höllgasse 32, PSČ 355 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 20. 11. 2018 do 28. 6. 2019
ROLAND GRÖLL - Člen dozorčí rady
Vídeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 117 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 30. 8. 2017 do 31. 1. 2019
Mag. GERHARD LAHNER - Člen dozorčí rady
Mistelbach, Gartengasse 21, PSČ 213 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 8. 2017
od 27. 10. 2015 do 30. 8. 2017
GARY WHEATLEY MAZZOTTI - člen dozorčí rady
Statenice, Statenická, PSČ 252 62
den vzniku funkce: 17. 4. 2012 - 31. 5. 2017
od 8. 7. 2014 do 20. 11. 2018
Mag. ROLAND GRÖLL - člen dozorčí rady
Vídeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 117 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 1. 10. 2018
od 8. 7. 2014 do 20. 11. 2018
Dr. MARTIN SIMHANDL - člen dozorčí rady
Purkersdorf, Hiessbergergasse 27, PSČ 300 2, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 1. 10. 2018
od 16. 5. 2012 do 27. 10. 2015
Gary Wheatley Mazzotti - člen dozorčí rady
Statenice, Statenická, PSČ 252 62
den vzniku funkce: 17. 4. 2012
od 1. 3. 2012 do 16. 5. 2012
Mag. Gerald Weber - člen dozorčí rady
Vídeň, Angoraweg 13/2, PSČ 1220, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 17. 4. 2012
od 1. 3. 2012 do 8. 7. 2014
Dr. Martin Simhandl - předseda dozorčí rady
Purkersdorf, Hiessbergergasse 27, PSČ 3002, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 1. 6. 2013
den vzniku funkce: 1. 3. 2012 - 1. 6. 2013
od 1. 3. 2012 do 8. 7. 2014
Mag. Roland Gröll - člen dozorčí rady
Vídeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 1170, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2012 - 1. 6. 2013
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-9
+
-
2.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-42
+
-
3.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-43
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-56
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-80
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services