Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Pivo Hostivar, a.s., Praha, IČO: 24257711 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Pivo Hostivar, a.s.. Údaje byly staženy 18. 10. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 24257711. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24257711 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
7. 8. 2012
Obchodní firma
Pivo Hostivar, a.s.
zapsáno 7. 8. 2012
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Nábřežní 87/2, 150 00 Praha, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 31. 3. 2014
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Horní Měcholupy
Ulice: Lochotínská
Adresní místo: Lochotínská 656
IČO
24257711
zapsáno 7. 8. 2012
DIČ
Identifikátor datové schránky
fgyjiv2
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 7. 8. 2012
Spisová značka
B 18446/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 7. 8. 2012
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

16. 10. 2023
Zapsán skutečný majitel Ing. Milan Wimmer, jako přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
16. 10. 2023
Zapsán skutečný majitel Jan Rett, jako přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
16. 10. 2023
Zapsán skutečný majitel Ing. Jiří Sedláček, jako přímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
16. 10. 2023
Vymazán skutečný majitel Jan Rett
16. 10. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Jiří Sedláček

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Pivo Hostivar, a.s., IČO: 24257711: vizualizace vztahů osob a společností

Pivo Hostivar, a.s., IČO: 24257711

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Hostinská činnost
zapsáno 7. 8. 2012
Pivovarnictví a sladovnictví
zapsáno 7. 8. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 7. 8. 2012
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 18. 12. 2014
Základní kapitál
22 222 200 Kč
Splaceno: 7 407 400 Kč
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 20. 5. 2013
22 222 200 Kč
Splaceno: 22 222 200 Kč
zapsáno 20. 5. 2013 vymazáno 31. 3. 2014
28 028 000 Kč
Splaceno: 28 028 000 Kč
zapsáno 31. 3. 2014 vymazáno 28. 3. 2018
56 456 400 Kč
Splaceno: 56 456 400 Kč
zapsáno 28. 3. 2018 vymazáno 19. 11. 2019
84 084 000 Kč
Splaceno: 84 084 000 Kč
zapsáno 19. 11. 2019 vymazáno 30. 11. 2022
42 000 000 Kč
Splaceno: 42 000 000 Kč
zapsáno 30. 11. 2022
Akcie
111 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 200 Kč
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 21. 12. 2012
111 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 200 Kč Převoditelnost akcií je omezena, akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 21. 12. 2012 vymazáno 31. 3. 2014
140 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 200 Kč Převoditelnost akcií je omezena, akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 31. 3. 2014 vymazáno 28. 3. 2018
282 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 200 Kč Převoditelnost akcií je omezena, akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 28. 3. 2018 vymazáno 19. 11. 2019
420 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 200 Kč Převoditelnost akcií je omezena, akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 19. 11. 2019 vymazáno 30. 11. 2022
420 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převoditelnost akcií je omezena, akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 30. 11. 2022
Ostatní skutečnosti
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 5,805.800,- Kč (slovy: pět milionů osm set pět tisíc osm set korun českých) z částky ve výši 22,222.200,- Kč (slovy: dvacet dva miliony dvě stě dvacet dva tisíce dvě stě korun českých) na částku ve výši 28,028.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů dvacet osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 29 (slovy: dvacet devět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) každá. c) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Vzhledem k tomu, že všechny akcie mají být splaceny započtením peněžité pohledávky, kterou má předem určený zájemce za Společností proti pohledávce, kterou bude mít Společnost za předem určeným zájemcem z titulu Smlouvy o upsání akcií, přednostní právo akcionářů se z povahy věci vylučuje. Nad rámec tohoto se všichni akcionáři Společnosti přítomní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci svého přednostního práva vzdali. d) Předem určeným zájemcem je pan Ing. Martin Kulík, nar. 22. října 1967, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Hákova 543/9, PSČ 109 00 (dále jen „Zájemce“), který upíše 29 (slovy: dvacet devět) kusů akcií. e) Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Zájemci počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Součástí oznamovací dopisu o počátku lhůty bude též návrh Smlouvy o upsání akcií Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých). f) Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to část pohledávky ve výši 5,805.800,- Kč (slovy: pět milionů osm set pět tisíc osm set korun českých) vzniklé a existující na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2013 uzavřené mezi Zájemcem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku jistiny ve výši 6,000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2014. Valná hromada souhlasí se započtením části této pohledávky i před její splatností. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena v rozsahu uvedeném shora.
zapsáno 7. 3. 2014 vymazáno 31. 3. 2014
Valná hromada dne 18.12.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 28.028.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů dvacet osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií postupem podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK) o 28.428.400,- Kč (slovy: dvacet osm milionů čtyřista dvacet osm tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši 56.456.400,- Kč (slovy: padesát šest milionů čtyři sta padesát šest tisíc čtyři sta korun českých) s tím, že upisování pod tuto částku se připouští. b) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 142 (slovy: sto čtyřicet dva) jmenovitá hodnota:200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) druh: kmenové forma:na jméno podoba: listinná emisní kurz: 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) c) Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Akcie budou upisovány pouze s využitím přednostního práva stávajících akcionářů a dvěma předem určenými zájemci, a to takto: i. U 140 kusů ze 142 kusů nových akcií budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů společnosti. Stávající akcionáři společnosti upíší část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu každého stávajícího akcionáře společnosti ve smyslu § 484 odst. 1 ZOK, tj. každý akcionář společnosti upíše takový počet akcií, který odpovídá počtu akcií jím vlastněných. Akcionáři mohou vykonat své přednostní právo (tedy upsat akcie) ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů, počínaje dnem, kdy bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku (ostatní skutečnosti). Představenstvo akcionáře upozorní na tuto skutečnost mailovou zprávou ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů, počínaje dnem provedení zápisu. Přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti, nedohodne-li se společnost a konkrétní akcionář jinak. Akcie se upisují ve smlouvě o upsání akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých). S využitím přednostního práva může být celkem upsáno 140 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě každé akcie. ii. U 2 kusů ze 142 kusů nových akcií se přednostní právo akcionářů vylučuje a tyto dvě nové akcie budou tedy upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, a to tak, že budou nabídnuty předem určeným zájemcům panu Janu Tržilovi, dat. nar. 4. září 1982, bytem Chvatěrubská 352/8, Praha 8, PSČ 181 00 a panu Františku Poláčkovi, dat. nar. 4. prosince 1987, bytem Staré Ouholice 79, Nová Ves, PSČ 277 52. Předem určení zájemci pan Jan Tržil a pan František Poláček upíší každý po jedné nové akcii. Akcie, které budou upsány předem určenými zájemci, budou upsány ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů, počínaje dnem, kdy bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku (ostatní skutečnosti). Představenstvo předem určené zájemce upozorní na tuto skutečnost mailovou zprávou ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů, počínaje dnem provedení zápisu. Přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti, nedohodne-li se společnost a konkrétní předem určený zájemce jinak. Akcie se upisují ve smlouvě o upsání akcií. Emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci se rovná jejich jmenovité hodnotě. d) Připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek upisovatelů na splacení emisního kurzu 142 kusů nově upisovaných akcií a schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: Valná hromada připouští, aby pohledávky všech stávajících akcionářů a předem určených zájemců za společností byly započteny s pohledávkou společnosti za všemi stávajícími akcionáři a předem určenými zájemci na splacení emisního kursu (které vzniknou na základě uzavření příslušných smluv o upsání akcií). Všichni stávající akcionáři a předem určení zájemci mají za společností pohledávky na základě smluv o zápůjčce nebo o úvěru uzavřených se společností, a to ve výši minimálně rovnající se částce emisního kursu akcií, které mohou na základě rozhodnutí této valné hromady upsat. Po uzavření každé jednotlivé smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny příslušné smlouvy o započtení, a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií. Návrh textu smlouvy o započtení, tak, jak tento tvoří přílohu č. 4 notářského zápisu, schvaluje valná hromada spolu s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Dle vyjádření auditora A.D.U. spol. s r.o. (osvědčení KAČR č. 002), jednající prostřednictvím auditorky Ing. Aleny Svobodové (osvědčení KAČR č. 0055) ze dne 15. prosince 2017 jsou závazky společnosti vůči všem jejím akcionářům a předem určeným zájemcům řádně vedeny a údaje v tomto zápisu uvedené odpovídají skutečnému stavu. Níže se uvádí seznam všech stávajících akcionářů (včetně počtu jím dosud vlastněných akcií) a předem určených zájemců, včetně data, kdy byla uzavřena příslušná smlouva o zápůjčce nebo o úvěru s určením její výše s tím, že předmětem započtení bude pouze částka emisního kurzu, který bude muset ten který upisovatel zaplatit. Pořadové Jméno a příjmení Počet dosud Datum uzavření Výše Částka, která číslo akcionáře vlastněných akcií smlouvy o půjčky/úvěru může být zápůjčce/úvěru započtena 1 Abraham Tomáš, Mgr. 1 1.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 2 Absolon Tomáš, Ing. 3 1.6.2016 700.000,- Kč 99.400,- Kč 29.11.2017 600.600,- Kč 501.200,- Kč 3 Botek Radomír, Ing. 4 2.8.2017 800.800,- Kč 800.800,- Kč 4 Buček Martin, Ing. 1 21.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 5 Černý Hynek, Ing. 1 25.7.2015 200.200,- Kč 200.200,- Kč 6 Dlabola Jan, Ing. 2 10.5.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 7 Dražanová Šárka 1 31.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 8 Dvořák Libor 1 12.6.2016 250.000,- Kč 200.200,- Kč 9 Dymeš Tomáš 1 17.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 10 Engliš Karel, Ing. 1 29.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 11 Glemba Ivan, Ing. 1 6.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 12 Golovinský Petr, Mgr. 1 6.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 13 Hampl Milan, Ing. 1 24.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 14 Hampl Petr, Ing. 1 29.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 15 Hampl Štěpán, Ing. 1 17.6.2016 1.000.000,- Kč 200.200,- Kč 16 Havlas Štěpán, Ing. 1 12.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 17 Heřman Hynek, MUDr. 1 12.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 18 Holík Petr 1 12.10.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 19 Hulata Karel 1 19.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 20 Jakubec Ivana 1 9.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 21 Jirkovec Zdenek, RNDr. 1 9.10.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 22 Jirutka Roman, Ing. 3 25.11.2017 600.600,- Kč 600.600,- Kč 23 Kabele Lukáš 1 24.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 24 Kejval Martin, Mgr. 2 2.8.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 25 Kejvalová Jana, Ing. 1 14.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 26 Klega Pavel, Ing. 3 22.11.2017 600.600,- Kč 600.600,- Kč 27 Klement Pavel 1 12.6.2016 500.000,- Kč 200.200,- Kč 28 Kokoška Jaroslav, Ing. 1 4.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 29 Kolář Petr, Mgr.A. 2 19.7.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 30 Kolínský Petr, Ing. 1 10.7.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 31 Kout Jan, Ing., st. 4 30.6.2017 800.800,- Kč 800.800,- Kč 32 Kout Jan, Ing., ml. 1 30.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 33 Kovář Michal 1 23.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 34 Kovář Pavel 1 29.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 35 Kraus Jiří, Ing. 1 29.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 36 Krejčoves Kamil 1 26.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 37 Kučera Martin, Mgr. 1 8.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 38 Kula Vladimír 1 29.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 39 Kulík Karel 3 3.6.2016 400.000,- Kč 1.7.2017 200.600,- Kč 600.600,- Kč 40 Kulík Martin, Ing. 21 30.11.2017 4.204.200,- Kč 4.204.200,- Kč 41 Lehocký Martin, JUDr. 1 26.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 42 Lexa Martin 1 23.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 43 Lukeš František, Ing. 2 30.6.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 44 Malý Igor 1 24.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 45 Martinka Jiří, Ing. 1 24.7.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 46 Meluzin Radek 1 29.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 47 Mentlík Roman, Ing. 1 2.8.2016 500.000,- Kč 200.200,- Kč 48 Měšťan Jiří, Ing. 1 4.10.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 49 Miler Martin, Mgr. 1 1.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 50 Mlejnský Dalibor, Ing. 1 8.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 51 Moravec Vilém 1 8.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 52 Musil Tomáš, Mgr. 1 27.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 53 Nárožník Martin 2 1.12.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 54 Nasli Radwan, Ing. 1 12.6.2016 500.000,- Kč 200.200,- Kč 55 Neumann Lukáš, Ing.Arch. 2 28.6.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 56 Nováček Milan 1 24.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 57 Novák Martin, Ing. 2 19.6.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 58 Ornst Ladislav, Ing. 2 24.7.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 59 Palacká Kristina 5 15.6.2017 1.001.000,- Kč 1.001.000,- Kč 60 Paták Ondřej, Ing. 1 24.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 61 Paták Pavel, Ing. 1 31.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 62 Pecič Ranko 1 2.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 63 Pradáč Václav 1 27.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 64 Sazima Richard 2 28.6.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 65 Sedláček Jiří, Ing. 5 15.6.2017 1.001.000,- Kč 1.001.000,- Kč 66 Spousta Jiří, JUDr. 1 24.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 67 Spoustová Olga, Mgr. 1 24.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 68 Synáček Zdenek, Ing. 1 29.11.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 69 Šlauf Jaroslav 1 19.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 70 Šoltys Marek 1 19.6.2016 400.000,- Kč 200.200,- Kč 71 Šonka Jan, Ing. 1 12.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 72 Šonka Milan, Ing. 1 2.1.2017 1.000.000,- Kč 200.200,- Kč 73 Švihlík Marek, Ing. 1 18.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 74 Švihlík Martin, Ing. 3 15.9.2017 600.600,- Kč 600.600,- Kč 75 Švík František, Ing. 2 19.6.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 76 Velík Martin, Mgr. 1 6.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 77 Votava Bořek, Ing. 2 24.5.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 78 Vrátný Petr, Ing. 1 2.10.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 79 Vrzák Pavel, Ing. 1 6.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 80 Winkler Pavel 1 14.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 81 Závadová Eva, MUDr. 1 5.12.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 82 Závodný Martin, Ing. 2 26.9.2017 400.400,- Kč 400.400,- Kč 83 Zelenka Jakub 1 29.6.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 84 Zídek Jiří, Ing. 1 31.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 85 Poláček František 1 25.5.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč 86 Tržil Jan 1 15.7.2017 200.200,- Kč 200.200,- Kč
zapsáno 1. 1. 2018 vymazáno 30. 5. 2018
Řádná valná hromada společnosti dne 2.září 2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a)Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 56.456.400,- Kč (slovy: padesát šest milionů čtyři sta padesát šest tisíc čtyři sta korun českých) upsáním nových akcií postupem podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK) o částku 28.028.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů dvacet osm tisíc korun českých) na novou výši 84.484.400,-- Kč (slovy: osmdesát čtyři miliony čtyřista osmdesát čtyři tisíce čtyřista korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští a upisování pod tuto částku se připouští. b)Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 140 (slovy: jedno sto čtyřicet) jmenovitá hodnota:200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurz: 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) c)Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou upsány předem určenými zájemci. Seznam předem určených zájemců a počet akcií, který každý z nich upíše, je uveden níže. Akcie, které budou upsány předem určenými zájemci, budou upsány ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem, kdy bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku (ostatní skutečnosti). Představenstvo předem určené zájemce upozorní na tuto skutečnost mailovou zprávou ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů, počínaje dnem provedení zápisu. Předem určení zájemci toto své právo mohou vykonat v sídle společnosti, nedohodne-li se společnost a konkrétní předem určený zájemce jinak. Akcie se upisují ve smlouvě o upsání akcií. Emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci se rovná jejich jmenovité hodnotě. Předem určení zájemci a počet akcií jimi upisovaných: Jméno, Počet upisovaných akcií, Nominál, Adresa Abraham Tomáš, Mgr., 1, 200 200, U Golfu 638, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Absolon Tomáš, Ing., 3, 600 600, Sudkova 575/25, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Botek Radomír, Ing., 4, 800 800, Drtikolova 4, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Buček Martin, Ing., 1, 200 200, Sudkova 4, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Černý Hynek, Ing., 1, 200 200, Hákova 546/15, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Dlabola Jan, Ing., 2, 400 400, Sudkova 8, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Dražanová Šárka, 1, 200 200, Ruských legií 352/III, 377 01 Jindřichův Hradec, Dvořák Libor, 1, 200 200, Královická 1689, 250 01 Brandýs nad Labem, Dymeš Tomáš, 1, 200 200, Sudkova 15, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Engliš Karel, Ing., 1, 200 200, Horní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa, Glemba Ivan, Ing., 1, 200 200, U Golfu 636, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Golovinský Petr, Mgr., 1, 200 200, Rozvodova 1093/26, 143 00 Praha 4, Hampl Milan, Ing., 1, 200 200, Fadějevova 10/569, 148 00 Praha 4, Hampl Petr, Ing., 1, 200 200, Hákova 17, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Hampl Štěpán, Ing., 1, 200 200, Na Viničních horách 2, 160 00 Praha 6, Havlas Štěpán, Ing., 1, 200 200, Drtikolova 516, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Heřman Hynek, MUDr., 1, 200 200, Vodnická 528, 140 00 Praha 4, Holík Petr, 1, 200 200, Zeyerova alej 664/37, 162 00 Praha 6 - Břevnov, Hulata Karel, 1, 200 200, Křenická 2255/7, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Jakubec Ivana, 1, 200 200, R. A. Dvorského 600, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Jirkovec Zdenek, RNDr., 1, 200 200, Dolnomlýnská 1545/9, 148 00 Praha 4 - Kunratice, Jirutka Roman, Ing., 3, 600 600, Teplická 268/44, 190 00 Praha 9, Kabele Lukáš, 1, 200 200, Ve Vilkách 338, 252 62 Horoměřice, Kejval Martin, Mgr., 2, 400 400 ,Kladenská 44, 160 00 Praha 6, Kejvalová Jana, Ing., 1, 200 200, Na okraji 46, 162 00 Praha 6, Klega Pavel, Ing., 3, 600 600, Hákova 7, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Klement Pavel, 1, 200 200, Kunčičky u Bašky 325, 739 01 Baška, Kokoška Jaroslav, Ing., 1, 200 200, Evy Olmerové 8, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Kolář Petr, Mgr.A., 2, 400 400, U Golfu 634, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Kolínský Petr, Ing., 1, 200 200, Mezi Domy 370/8, 142 00 Praha 411, Kout Jan, Ing., st., 4, 800 800, Hákova 6, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Kout Jan, Ing., ml., 1, 200 200, Velké Popovice 599, 251 69, Kovář Michal, 1, 200 200, Na Beránku IV.265, 252 25 Ořech, Kovář Pavel, 1, 200 200, Sudkova 6, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Kraus Jiří, Ing., 1, 200 200, Hlavní 2730/149, 141 00 Praha 4, Krejčoves, Kamil, 1, 200 200, Sudkova 17, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Richtr Michal, 1, 200 200, Nuselská 78, 140 00 Praha 4, Kula Vladimír, 1, 200 200, Pod Vartou 616, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Kulík Karel, 3, 600 600, Sudkova 21, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Kulík Martin, Ing., 21, 4 204 200, Dolní Malá Úpa 89, 542 27 Malá Úpa, Lehocký Martin, JUDr., 1, 200 200, Bratislavská 1488/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Lexa Martin, 1, 200 200, Dolní Malá Úpa 79, 542 27 Malá Úpa, Lukeš František, Ing., 2, 400 400, Děkanská vinice 1541/18, 140 00 Praha 4, Malý Igor, 1, 200 200, Křemenáčová 183, 104 00 Praha 10 - Pitkovice, Martinka Jiří, Ing., 1, 200 200, Hákova 549/21, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Meluzin Radek, 1, 200 200, Drtikolova 11, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Mentlík Roman, Ing., 1, 200 200, Hostivice, Letní 1538, 253 01, Měšťan Jiří, Ing., 1, 200 200, Sudkova 554/5, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Miler Martin, Mgr., 1, 200 200, Horní Malá Úpa 107, okres Trutnov, 542 27, Mlejnský Dalibor, Mgr., 1, 200 200, Jarníkova 1875, 148 00 Praha 11, Moravec Vilém, 1, 200 200, Hostišovská 732/9, 102 00 Praha 10, Musil Tomáš, Mgr., 1, 200 200, Jagellonská 1473/27, 130 00 Praha 3, Nárožník Martin, 2, 400 400, 815-518 Moberly Rd., Vancouver, BC, V5Z 4G3, Canada, Nasli Radwan, Ing., 1, 200 200, Bělinského 964/7, 102 00 Praha 10, Neumann Lukáš, Ing.Arch., 2, 400 400 Herrova 1461/9, 148 00 Praha 4, Nováček Milan, 1, 200 200, Hekrova 853/10, 149 00 Praha 4, Novák Martin, Ing., 2, 400 400, Křimická 563, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Ornst Ladislav, Ing., 2, 400 400, Vodičkova 32/700, 110 00 Praha 1, Palacká Kristina, 5, 1 001 000, Pražská 36, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Paták Ondřej, Ing., 1, 200 200, Edisonova 429, 109 00 Praha 15 - Petrovice, Paták Pavel, Ing., 1, 200 200, Edisonova 429, 109 00 Praha 15 - Petrovice, Pecič Ranko, 1, 200 200, Řehořova 973/7, 130 00 Praha 3, Pradáč Václav, 1, 200 200, Sáňkařská 908, 102 00 Praha 10, Sazima Richard, 2, 400 400, Zelenečská 43/502, 198 00 Praha 9, Sedláček Jiří, Ing., 5, 1 001 000, Šťastného 1524/9, 148 00 Praha 4 - Kunratice, Spousta Jiří, JUDr., 1, 200 200, Drtikolova 24, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Spoustová Olga, Mgr., 1, 200 200, Drtikolova 24, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Synáček Zdenek, Ing., 1, 200 200, Řepčická 1261/24,102 00 Praha 10, Šlauf Jaroslav, 1, 200 200, Královny Žofie 1688, 148 00 Praha 4, Šoltys Marek, 1 200 200, K Železnici 294, 190 11 Praha 9, Šonka Jan, Ing., 1, 200 200, Hákova 14, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Šonka Milan, Ing., 1, 200 200, Sudkova 561/19, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Švihlík Marek, Ing., 1, 200 200, Hornoměcholupská 74, 102 00 Praha 10, Švihlík Martin, Ing., 3, 600 600, Hákova 544/11, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Švík František, Ing., 2, 400 400, Hákova 3, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Velík Martin, Mgr., 1, 200 200, Mnich 39, 378 21 Kardašova Řečice, Votava Bořek, Ing., 2, 400 400, Měchenická 2563, 141 00 Praha 4, Vrátný Petr, Ing., 1, 200 200, Hákova 1, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Vrzák Pavel, Ing., 1, 200 200, Drtikolova 9, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Winkler Pavel, 1, 200 200, Ledečská 975/3, 197 00 Praha 9, Závadová Eva, MUDr., 1, 200 200, Václavkova 30, 160 00 Praha 6, Závodný Martin, Ing., 2, 400 400, Šťastného 1533/10, 148 00 Praha 4, Zelenka Jakub, 1, 200 200, Jihozápadní VI 1928/16, 141 00 Praha 4, Zídek Jiří, Ing., 1, 200 200, Drtikolova 7/520, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, d)Účet u banky a lhůta, v níž upisovatelé splatí emisní kurs: Emisní kurs bude splacen na účet společnosti č. 2841512309/0800 ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 13. 9. 2019 vymazáno 5. 5. 2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 18. 12. 2014
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20. července 2022 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se snižuje z důvodu přebytku vlastních zdrojů a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům (důvod a účel snížení). Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 42.084.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony osmdesát čtyři tisíce korun českých), a to z částky ve výši 84.084.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři miliony osmdesát čtyři tisíce korun českých) na částku ve výši 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, kdy jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z částky 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) na částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a tato změna bude vyznačena na dosavadní akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům ve prospěch jejich bankovního účtu uvedeného v seznamu akcionářů nejpozději ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je povinen předložit akcie Společnosti ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a částka určená k výplatě akcionáři bude akcionáři vyplacena ve lhůtě do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nikoliv však před předložením akcií Společnosti.
zapsáno 22. 7. 2022

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Jiří Sedláček
Šťastného, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 26. 2. 2016
Předseda představenstva
Ing. Martin Kulík
Hákova, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Den vzniku funkce: 7. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 27. 7. 2014
Člen představenstva
Martin Lexa
Dolní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa - Dolní Malá Úpa
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 11. 8. 2015
Předseda představenstva
Ing. Martin Kulík
Dolní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa - Dolní Malá Úpa
Den vzniku funkce: 7. 8. 2012
Den zániku funkce: 7. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
Den zániku členstvi: 7. 10. 2017
zapsáno 27. 7. 2014 vymazáno 27. 3. 2018
Člen představenstva
Martin Lexa
Dolní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa - Dolní Malá Úpa
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
Den zániku členstvi: 7. 10. 2017
zapsáno 11. 8. 2015 vymazáno 27. 3. 2018
Člen představenstva
Ing. Jiří Sedláček
Šťastného, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
Den zániku členstvi: 7. 10. 2017
zapsáno 26. 2. 2016 vymazáno 27. 3. 2018
Předseda představenstva
Ing. Martin Kulík
Dolní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa - Dolní Malá Úpa
Den vzniku funkce: 18. 12. 2017
Den zániku funkce: 20. 7. 2022
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
Den zániku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 27. 3. 2018 vymazáno 12. 8. 2022
Člen představenstva
Ing. Jiří Sedláček
Šťastného, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
Den zániku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 27. 3. 2018 vymazáno 12. 8. 2022
Člen představenstva
Jan Rett
Pražská, 102 00 Praha - Hostivař
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
Den zániku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 27. 3. 2018 vymazáno 12. 8. 2022
Předseda představenstva
Ing. Jiří Sedláček
Šťastného, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku funkce: 29. 7. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 12. 8. 2022
Člen představenstva
Jan Rett
Pražská, 102 00 Praha - Hostivař
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 12. 8. 2022
Člen představenstva
ing. Milan Wimmer
Ve Lhotce, 142 00 Praha - Lhotka
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 12. 8. 2022
Počet členů
3
zapsáno 18. 12. 2014
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 18. 12. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 18. 12. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Blanka Kocourková
Herrova, 148 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 13. 9. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Martinka
Hákova, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Den vzniku funkce: 7. 8. 2012
Den zániku funkce: 7. 11. 2013
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
Den zániku členstvi: 7. 11. 2013
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 18. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Milan Šonka
Sudkova, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
Den zániku členstvi: 7. 11. 2013
zapsáno 7. 8. 2012 vymazáno 18. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Blanka Kocourková
Herrova, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku členstvi: 7. 8. 2012
Den zániku členstvi: 7. 11. 2013
zapsáno 13. 9. 2013 vymazáno 18. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Jan Rett
Pražská, 102 00 Praha - Hostivař
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2014
Den zániku členstvi: 18. 12. 2017
zapsáno 18. 12. 2014 vymazáno 27. 3. 2018
Předseda dozorčí rady
Ing. Karel Engliš
Horní Malá Úpa, 542 21 Malá Úpa - Horní Malá Úpa
Den vzniku funkce: 7. 10. 2014
Den zániku funkce: 18. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2014
Den zániku členstvi: 18. 12. 2017
zapsáno 18. 12. 2014 vymazáno 27. 3. 2018
Člen dozorčí rady
Jan Kout
Hákova, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2014
Den zániku členstvi: 18. 12. 2017
zapsáno 18. 12. 2014 vymazáno 27. 3. 2018
Předseda dozorčí rady
Ing. Karel Engliš
Horní Malá Úpa, 542 21 Malá Úpa - Horní Malá Úpa
Den vzniku funkce: 18. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
zapsáno 27. 3. 2018 vymazáno 11. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Martin Lexa
Dolní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa - Dolní Malá Úpa
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
zapsáno 27. 3. 2018 vymazáno 26. 9. 2018
Člen dozorčí rady
Jan Kout
Hákova, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
Den zániku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 27. 3. 2018 vymazáno 12. 8. 2022
Člen dozorčí rady
Martin Lexa
Kratonohy, 503 24 Kratonohy - Kratonohy
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
Den zániku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 26. 9. 2018 vymazáno 12. 8. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Karel Engliš
Horní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa - Horní Malá Úpa
Den vzniku funkce: 18. 12. 2017
Den zániku funkce: 20. 7. 2022
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2017
Den zániku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 11. 2. 2019 vymazáno 12. 8. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Karel Engliš
Horní Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa - Horní Malá Úpa
Den vzniku funkce: 5. 8. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 12. 8. 2022
Člen dozorčí rady
Jan Kout
Hákova, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 12. 8. 2022
Člen dozorčí rady
Tomáš Dymeš
Sudkova, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 20. 7. 2022
zapsáno 12. 8. 2022
Počet členů
3
zapsáno 18. 12. 2014

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Martin Kulík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 2. 2020
zapsáno 26. 2. 2020 vymazáno 16. 10. 2023
Skutečný majitel
Ing. Jiří Sedláček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 2. 2020
zapsáno 26. 2. 2020 vymazáno 16. 10. 2023
Skutečný majitel
Jan Rett
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 26. 2. 2020
zapsáno 26. 2. 2020 vymazáno 16. 10. 2023
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Sedláček
Šťastného, 148 00 Praha - Kunratice
Automatický průpis: ne
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
Jiný skutečný majitel neexistuje nebo jej nelze nalézt.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Pozice osoby ve vrcholovém vedení.
zapsáno 16. 10. 2023
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Jan Rett
Pražská, 102 00 Praha - Hostivař
Automatický průpis: ne
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
Jiný skutečný majitel neexistuje nebo jej nelze nalézt.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Pozice osoby ve vrcholovém vedení.
zapsáno 16. 10. 2023
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
ing. Milan Wimmer
Ve Lhotce, 142 00 Praha - Lhotka
Automatický průpis: ne
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
Jiný skutečný majitel neexistuje nebo jej nelze nalézt.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Pozice osoby ve vrcholovém vedení.
zapsáno 16. 10. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-510
-
+
Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-1780
-
+
Ivo Rittig

Ivo Rittig

podnikatel a lobbista

-695
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

820
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

-10
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1480
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.