Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Czech Grid Holding, a.s., Praha, IČO: 24310573 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Czech Grid Holding, a.s.. Údaje byly staženy 7. 12. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 24310573. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24310573 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
30. 5. 2012
Obchodní firma
RWE Grid Holding, a.s.
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 1. 9. 2016
innogy Grid Holding, a.s.
zapsáno 1. 9. 2016 vymazáno 15. 10. 2019
Czech Grid Holding, a.s.
zapsáno 15. 10. 2019
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 - Strašnice
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 5. 2. 2021
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Prosek
Ulice: Prosecká
Adresní místo: Prosecká 855/68
IČO
24310573
zapsáno 30. 5. 2012
DIČ
Identifikátor datové schránky
hwadrev
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 30. 5. 2012
Spisová značka
B 18283/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 30. 5. 2012
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

5. 12. 2023
Zapsán skutečný majitel Samuel Andrew Newman, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
18. 7. 2023
Zapsána akcie 38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 626 Kč
18. 7. 2023
Vymazána akcie 38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 626 Kč
30. 3. 2023
Změna adresy: člen dozorčí rady Howard Charles Higgins
13. 10. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Igor Lukin, jako člen představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Czech Grid Holding, a.s., IČO: 24310573: vizualizace vztahů osob a společností

Czech Grid Holding, a.s., IČO: 24310573

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 30. 5. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 14. 1. 2013
Základní kapitál
1 080 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 14. 1. 2013
38 580 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 1. 2013 vymazáno 3. 9. 2013
28 066 950 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 9. 2013 vymazáno 5. 4. 2016
26 066 962 800 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 4. 2016 vymazáno 20. 6. 2017
25 170 363 600 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 6. 2017 vymazáno 6. 4. 2018
24 158 024 400 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 6. 4. 2018
Akcie
1080000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 14. 1. 2013
38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 14. 1. 2013 vymazáno 26. 2. 2013
38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Při převodu akicí mají akcionáři vzájemné předkupní právo na převáděné akcie, které je upraveno ve smlouvě ze dne 19.12.2012 mezi Smetana Holdings S.à r.l. a RWE Gas International N.V.
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 3. 9. 2013
38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 728 Kč Při převodu akicí mají akcionáři vzájemné předkupní právo na převáděné akcie, které je upraveno ve smlouvě ze dne 19.12.2012 mezi Smetana Holdings S.à r.l. a RWE Gas International N.V.
zapsáno 3. 9. 2013 vymazáno 5. 4. 2016
38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 676 Kč Při převodu akicí mají akcionáři vzájemné předkupní právo na převáděné akcie, které je upraveno ve smlouvě ze dne 19.12.2012 mezi Smetana Holdings S.à r.l. a RWE Gas International N.V.
zapsáno 5. 4. 2016 vymazáno 20. 6. 2017
38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 652 Kč Při převodu akicí mají akcionáři vzájemné předkupní právo na převáděné akcie, které je upraveno ve smlouvě ze dne 19.12.2012 mezi Smetana Holdings S.à r.l. a RWE Gas International N.V.
zapsáno 20. 6. 2017 vymazáno 6. 4. 2018
38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 626 Kč Při převodu akicí mají akcionáři vzájemné předkupní právo na převáděné akcie, které je upraveno ve smlouvě ze dne 19.12.2012 mezi Smetana Holdings S.à r.l. a RWE Gas International N.V.
zapsáno 6. 4. 2018 vymazáno 18. 7. 2023
38580000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 626 Kč
zapsáno 18. 7. 2023
Ostatní skutečnosti
RWE Gas International N.V., zastoupená Mgr. Přemyslem Dubem, v působnosti valné hromady Společnosti činí toto- ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti RWE Grid Holding a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 1.080.000.000,- Kč (jedna miliarda osmdesát milionů korun českých) o částku 37.500.000.000,- Kč (třicet sedm miliard pět set milionů korun českých) na částku 38.580.000.000,- Kč (třicet osm miliard pět set osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 37.500.000 (třicet sedm milionů pět set tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie. - Emisní kurz upisovaných akcií činí 37.500.000.000,- Kč (třicet sedm miliard pět set milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých). - Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. - Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s – Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodní a průmyslové komory v Brabantu, vložka č. 34168241 (dále též jen „RWE Gas International N.V.“). Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 (dále jen „Sídlo Společnosti“). - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti RWE Gas International N.V., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně jeden (1) pracovní den předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Přítomnost člena představenstva Společnosti ve smyslu čl. 33 odst. 3 písm. c) stanov Společnosti není vyžadována. - Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce : Předmět nepeněžitého vkladu: Určený zájemce - společnost RWE Gas International N.V.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým je peněžitá pohledávka společnosti RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE Aktiengesellschaft, Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu v Essenu pod HRB 14525 (dále jen „RWE AG“). Jedná se o pohledávku skládající se z jistiny a úroků na základě: Úvěrové smlouvy, uzavřené dne 7.12.2012 mezi společností RWE Gas International N.V., jako „Půjčovatelem“ a společností RWE AG, jako „Vypůjčitelem“, (dále jen „Úvěrová smlouva“), na základě které má k 14.12.2012 (čtrnáctému prosinci roku dva tisíce dvanáct) společnost RWE Gas International N.V. vůči společnosti RWE AG pohledávku na vrácení jistiny a výplatu úroků ve výši jistiny 37.500.000.000,-Kč (třicet sedm miliard pět set milionů korun českých) a úroků ve výši podle Úvěrové smlouvy. - Hodnota nepeněžitého vkladu – výše jeho ocenění, určeného na základě znaleckého posudku č. 2012/720/140 vypracovaného dne 12.12.2012 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Strážní 1420/13, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, znalcem jmenovaným soudem, je 37.500.000.000,- Kč (třicet sedm miliard pět set milionů korun českých). - Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37.500.000 (třicet sedm milionů pět set tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) každé akcie. - Jmenovitá hodnota akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, se v tomto případě rovná hodnotě nepeněžitého vkladu. - Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky je Sídlo Společnosti. - Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu (postoupení) pohledávky činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií.
zapsáno 18. 12. 2012 vymazáno 14. 1. 2013
ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI SNÍŽENÍM JMENOVITÉ HODNOTY AKCIÍ - Základní kapitál RWE Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 38.580.000.000,- Kč (třicet osm miliard pět set osmdesát milionů korun českých) o částku 10.513.050.000,- Kč (deset miliard pět set třináct milionů padesát tisíc korun českých) na částku 28.066.950.000,- Kč (dvacet osm miliard šedesát šest milionů devět set padesát tisíc korun českých). - Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti. - Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na částku 727,50 Kč (sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů) každé akcie, a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. - Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionáři(řům) Společnosti, a to na bankovní účet, který pro tento účel akcionář(ři) Společnosti sdělí. - Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložil(i) Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98.
zapsáno 13. 2. 2013 vymazáno 3. 9. 2013
Valná hromada RWE Grid Holding, a.s. dne 29.10.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál RWE Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 28.066.950.000,- Kč (dvacet osm miliard šedesát šest milionů devět set padesát tisíc korun českých) o částku 1.999.987.200,- Kč (jedna miliarda devět set devadesát devět milionů devět set osmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých) na částku 26.066.962.800,- Kč (dvacet šest miliard šedesát šest milionů devět set šedesát dva tisíce osm set korun českých). Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 727,50 Kč (sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů) za akcii na částku 675,66 Kč (šest set sedmdesát pět korun českých šedesát šest haléřů) každé akcie a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionářům Společnosti a to na bankovní účet, který Společnosti sdělili. Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98.
zapsáno 6. 11. 2015 vymazáno 5. 4. 2016
Základní kapitál innogy Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 26.066.962.800,- Kč (dvacet šest miliard šedesát šest milionů devět set šedesát dva tisíce osm set korun českých) o částku 896.599.200,- Kč (osm set devadesát šest milionů pět set devadesát devět tisíc dvě stě korun českých) na částku 25.170.363.600,- Kč (dvacet pět miliard sto sedmdesát milionů tři sta šedesát tři tisíce šest set korun českých). Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 675,66 Kč (šest set sedmdesát pět korun českých šedesát šest haléřů) za akcii na částku 652,42 Kč (šest set padesát dva korun českých čtyřicet dva haléřů) každé akcie a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionářům Společnosti, a to na bankovní účet, který Společnosti sdělili. Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98.
zapsáno 13. 2. 2017 vymazáno 20. 6. 2017
Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 24. 11. 2017: Základní kapitál innogy Grid Holding, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 25.170.363.600,- Kč (dvacet pět miliard sto sedmdesát milionů tři sta šedesát tři tisíc šest set korun českých) o částku 1.012.339.200,- Kč (jedna miliarda dvanáct milionů tři sta třicet devět tisíc dvě stě korun českých) na částku 24.158.024.400,- Kč (dvacet čtyři miliard sto padesát osm milionů dvacet čtyři tisíc čtyři sta korun českých). Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 652,42 Kč (šest set padesát dva korun českých čtyřicet dva haléřů) za akcii na částku 626,18 Kč (šest set dvacet šest korun českých osmnáct haléřů) každé akcie a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionářům Společnosti do 70 (sedmdesáti) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu, a to na bankovní účet, který Společnosti sdělili. Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98.
zapsáno 27. 11. 2017 vymazáno 6. 4. 2018
Počet členů statutárního orgánu: 6
zapsáno 14. 4. 2014 vymazáno 15. 10. 2019
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 14. 4. 2014 vymazáno 15. 10. 2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 14. 4. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
JUDr. Ivan Cestr
Nad Panskou zahradou, 252 62 Horoměřice
Den vzniku funkce: 30. 5. 2012
Den zániku funkce: 31. 7. 2012
Den vzniku členstvi: 30. 5. 2012
Den zániku členstvi: 31. 7. 2012
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 1. 8. 2012
Předseda představenstva
Holger Carl
Kllerstrasse, 45239 Essen, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. 8. 2012
Den zániku funkce: 30. 1. 2013
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2012
Den zániku členstvi: 30. 1. 2013
zapsáno 1. 8. 2012 vymazáno 26. 2. 2013
Předseda představenstva
Martin Friedrich Herrmann
Pod rozvodnou, 149 00 Praha - Šeberov
Den vzniku funkce: 6. 2. 2013
Den zániku funkce: 31. 1. 2018
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 1. 2. 2018
Člen představenstva
Thomas Merker
28. října, 466 01 Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 1. 2. 2018
Člen představenstva
Jan Valenta
Hlavní, 250 73 Podolanka - Podolanka
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 1. 2. 2018
Člen představenstva
Axel Gerhardy
Willi Geldmacher Strasse, 448 79 Bochum, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 20. 3. 2015
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 20. 5. 2015
Člen představenstva
Mark William Braithwaite
Rottingdean BN2 7DB, Lawrence, 13 Bazehill Road , Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 1. 2. 2018
Člen představenstva
Jiří Zrůst
Karla Dvořáka, 262 02 Stará Huť - Stará Huť
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 1. 2. 2018
Člen představenstva
William David George Price
Brondesbury Road 99, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 21. 3. 2015
Den zániku členstvi: 30. 9. 2019
zapsáno 20. 5. 2015 vymazáno 15. 10. 2019
Předseda představenstva
Martin Friedrich Herrmann
Pod rozvodnou, 149 00 Praha - Šeberov
Den vzniku funkce: 1. 2. 2018
Den zániku funkce: 17. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 17. 9. 2019
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 1. 10. 2019
Člen představenstva
Thomas Merker
28. října, 466 01 Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 30. 9. 2019
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 15. 10. 2019
Člen představenstva
Jan Valenta
Hlavní, 250 73 Podolanka - Podolanka
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 30. 9. 2019
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 15. 10. 2019
Člen představenstva
Mark William Braithwaite
Lawrence, 13 Bazehill Road, Rottingdean, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 12. 7. 2019
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 10. 9. 2019
Člen představenstva
Jiří Zrůst
Karla Dvořáka, 262 02 Stará Huť - Stará Huť
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 17. 12. 2021
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 2. 2. 2022
Člen představenstva
Martin Gebauer
Rybova, 251 01 Říčany - Radošovice
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2019
Den zániku členstvi: 2. 10. 2019
zapsáno 10. 9. 2019 vymazáno 15. 10. 2019
Člen představenstva
William David George Price
Brondesbury Road 99, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2019
zapsáno 15. 10. 2019
Člen představenstva
Jaroslava Korpancová
9 Clapham Common North Side, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2019
Den zániku členstvi: 26. 7. 2022
zapsáno 15. 10. 2019 vymazáno 13. 10. 2022
Předseda představenstva
Martin Gebauer
Rybova, 251 01 Říčany - Radošovice
Den vzniku funkce: 3. 10. 2019
Den vzniku členstvi: 13. 7. 2019
zapsáno 15. 10. 2019
Člen představenstva
Richard Dinneny
2278 Greenlands road, Victoria, Britská Kolumbie, Kanada
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2019
Den zániku členstvi: 28. 1. 2021
zapsáno 15. 10. 2019 vymazáno 14. 4. 2021
Člen představenstva
Lincoln Hillier Webb
1345 Victoria Avenue, Victoria, Britská Kolumbie, Kanada
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2019
zapsáno 15. 10. 2019
Člen představenstva
Christopher Train
10 Denton Croft, Dorridge, Solihull, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 25. 11. 2019
Den zániku členstvi: 6. 3. 2020
zapsáno 18. 12. 2019 vymazáno 5. 4. 2020
Člen představenstva
Gary Wheatley Mazzotti
Statenická, 252 62 Statenice - Statenice
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2020
Den zániku členstvi: 14. 10. 2021
zapsáno 5. 4. 2020 vymazáno 8. 12. 2021
Člen představenstva
Jerry Divoky
2385 Zela Street, Victoria, Britská Kolumbie, Kanada
Den vzniku členstvi: 29. 1. 2021
zapsáno 14. 4. 2021
Člen představenstva
Neil Corrigall
Bellemere Road 15, Hampton-In-Arden, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 17. 11. 2021
zapsáno 9. 2. 2022
Člen představenstva
Igor Lukin
Nymphenburger Str. 40, 803 35 Mnichov, Spolková republika Německo
Den vzniku členstvi: 27. 7. 2022
zapsáno 13. 10. 2022
Počet členů
7
zapsáno 15. 10. 2019
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo. za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. Je-li představenstvo jednočlenné, jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 14. 4. 2014
Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
zapsáno 14. 4. 2014 vymazáno 15. 10. 2019
Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou představenstva společnosti.
zapsáno 15. 10. 2019

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Mgr. Zbyněk Solecký
Augustinova, 148 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku členstvi: 30. 5. 2012
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 1. 8. 2012
Člen dozorčí rady
PhDr. Patrik Bauer
Jiřího Macháčka, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku členstvi: 30. 5. 2012
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 1. 8. 2012
Člen dozorčí rady
Mgr. Kristýna Kleinová
Nebušická, 160 00 Praha 6 - Nebušice, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku členstvi: 30. 5. 2012
Den zániku členstvi: 30. 1. 2013
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 26. 2. 2013
Předseda dozorčí rady
Mgr. Zbyněk Solecký
Augustinova, 148 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den zániku funkce: 30. 1. 2013
Den vzniku členstvi: 30. 5. 2012
Den zániku členstvi: 30. 1. 2013
zapsáno 1. 8. 2012 vymazáno 26. 2. 2013
Místopředseda dozorčí rady
PhDr. Patrik Bauer
Jiřího Macháčka, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den zániku funkce: 30. 1. 2013
Den vzniku členstvi: 30. 5. 2012
Den zániku členstvi: 30. 1. 2013
zapsáno 1. 8. 2012 vymazáno 26. 2. 2013
Člen dozorčí rady
Josef Benda
Na Hrádku, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 23. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Ivan Cestr
Nad Panskou zahradou, 252 62 Horoměřice - Horoměřice
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 23. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Howard Charles Higgins
Solihull, West Midlands B94 6PU, Church Farm, Glasshouse Lane, Hockley Heath, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 26. 2. 2013 vymazáno 1. 2. 2018
Předseda dozorčí rady
Josef Benda
Na Hrádku, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou
Den vzniku funkce: 25. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 23. 4. 2013 vymazáno 1. 2. 2018
Místopředseda dozorčí rady
Ivan Cestr
Nad Panskou zahradou, 252 62 Horoměřice - Horoměřice
Den vzniku funkce: 25. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
zapsáno 23. 4. 2013 vymazáno 27. 7. 2014
Místopředseda dozorčí rady
Ivan Cestr
Pod vyhlídkou, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 25. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2013
Den zániku členstvi: 31. 1. 2018
zapsáno 27. 7. 2014 vymazáno 1. 2. 2018
Předseda dozorčí rady
Josef Benda
Na Hrádku, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou
Den vzniku funkce: 1. 2. 2018
Den zániku funkce: 30. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 30. 9. 2019
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 15. 10. 2019
Místopředseda dozorčí rady
Ivan Cestr
Pod vyhlídkou, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 1. 2. 2018
Den zániku funkce: 30. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 30. 9. 2019
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 15. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Howard Charles Higgins
Church Farm, Glasshouse Lane, Hockley Heath, Solihull, West Midlands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2018
Den zániku členstvi: 1. 2. 2023
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 30. 3. 2023
Člen dozorčí rady
Howard Charles Higgins
B946PU Hockley Heath, Solihull, West Midlands, Church Farm, Glasshouse Lane, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2023
zapsáno 30. 3. 2023
Počet členů
1
zapsáno 15. 10. 2019

Jediný akcionář

Jediný akcionář
RWE Gas International N.V.
Willemsplein 4, 5211AK, ´s-Hertogenbosch, Nizozemské království
Registrační číslo: 34168241
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 20. 3. 2013
Jediný akcionář
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS S.À R.L.
20 Boulevard Royal, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství
Registrační číslo: B233444
zapsáno 24. 10. 2019

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Martin Friedrich Herrmann
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2018
zapsáno 19. 12. 2018 vymazáno 30. 11. 2021
Skutečný majitel
Thomas Merker
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2018
zapsáno 19. 12. 2018 vymazáno 30. 11. 2021
Skutečný majitel
RNDr. Jan Valenta
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2018
zapsáno 19. 12. 2018 vymazáno 30. 11. 2021
Skutečný majitel
Jiří Zrůst
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2018
zapsáno 19. 12. 2018 vymazáno 30. 11. 2021
Skutečný majitel
William David George Price
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2018
zapsáno 19. 12. 2018 vymazáno 30. 11. 2021
Skutečný majitel
Mark William Braithwaite
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2018
zapsáno 19. 12. 2018 vymazáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Leigh Peter Harrison
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 21. 4. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021 vymazáno 11. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
James Christopher Dyckhoff
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021 vymazáno 11. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Adam Trevor Lygoe
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 20. 6. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021 vymazáno 11. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Philip Hogan
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Bradley Martin
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 4. 2022
zapsáno 11. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Gillian Susan Evans
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 6. 2022
zapsáno 11. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Anita Huynh
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 3. 2022
zapsáno 11. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Samuel Andrew Newman
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 5. 2023
zapsáno 5. 12. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

-50
-
+
David Černý

David Černý

výtvarník

-206
-
+
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

bývalý tenista

815
-
+
Jaroslav Stárka

Jaroslav Stárka

podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-455
-
+
Roman Janoušek

Roman Janoušek

podnikatel a lobbista

-589
-
+
Petr Kellner

Petr Kellner

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-1031
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.