ČEPS Invest, a.s., IČO: 24670111 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ČEPS Invest, a.s. Údaje byly staženy 24. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 24670111. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24670111 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 4. 2010
Obchodní firma
od 16. 11. 2011

ČEPS Invest, a.s.

od 27. 4. 2010 do 16. 11. 2011

PREVRO, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 4. 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Michle
Ulice: Elektrárenská
Adresní místo: Elektrárenská 774/2
PSČ: 10100
IČO
od 27. 4. 2010

24670111

DIČ

CZ24670111

Identifikátor datové schránky:8wip4pd
Právní forma
od 27. 4. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16164 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 2. 2012
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 13. 2. 2012
- projektová činnost ve výstavbě
od 13. 2. 2012
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 13. 2. 2012
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 13. 2. 2012
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 27. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 27. 4. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 15. 1. 2014
- Společnost se zcela podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 1. 2014
- Na společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze slo učením na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013, podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014, jmění, včetně všech práv a povinností, jakož i práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bez likvidace zrušené společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273, jako zanikající společnosti. Společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, je podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014 a na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ENERGO EK OPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273.
od 16. 11. 2011 do 12. 12. 2011
- Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud u v Praze, oddíl B, vložka 16164, z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií be z veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 200 (slovy: dvě stě) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kótované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově upisovaných (vydaných) akcií je 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílení ekonomické stability společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností Energotis, s.r.o., se sídlem se sídlem Šumperk, Žiž kova 5, PSČ 787 01, IČ: 646 11 728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8880. 5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 6) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl B, vložka 5597. 7) V termínu do dvou týdnů po podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři - společnosti ČEPS, a.s. návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku. Upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obch odního rejstříku. Přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný n ávrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. K upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti. 8) Emisní kurs jedné akcie o jmenovité 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 9) Místem upisování je sídlo společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), tedy Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52. 10) Upisovatel - společnost ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164. 11) Lhůta pro upisování akcií je 15 (patnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti PREVRO, a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po té, co bude podán návrh na změnu zápisu údajů v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 13) Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 107-59xxxx vedený u Komerční banky, a.s. v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku ve lhůtě do patn ácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 14) Pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti. 15) Jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je využití přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný.
Kapitál
od 12. 12. 2011
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 2010 do 12. 12. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 220 v listinné podobě.
od 27. 4. 2010 do 12. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 18. 6. 2021
Bc. MARTIN KOTAS - místopředseda představenstva
Uničov - Benkov, , PSČ 783 91
den vzniku členství: 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 18. 6. 2021
OLDŘICH NOGA - předseda představenstva
Říčany, Wolkerova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 16. 4. 2020
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 19. 5. 2021
Ing. MILAN VÁŠA - člen představenstva
Kamenný Újezd, Na Vyhlídce, PSČ 373 81
den vzniku členství: 1. 6. 2021
od 27. 5. 2020 do 19. 5. 2021
Ing. KAREL SLONČÍK - předseda představenstva
Nový Malín, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 29. 4. 2019 - 1. 4. 2021
den vzniku funkce: 16. 4. 2020 - 1. 4. 2021
od 27. 5. 2020 do 18. 6. 2021
Ing. OLDŘICH NOGA - místopředseda představenstva
Říčany, Wolkerova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 16. 4. 2020
den vzniku funkce: 16. 4. 2020 - 1. 6. 2021
od 27. 5. 2020 do 18. 6. 2021
Ing. JIŘÍ JÍLEK, MBA - člen představenstva
Plzeň - Radčice, Družstevníků, PSČ 322 00
den vzniku členství: 16. 4. 2020 - 31. 5. 2021
od 25. 7. 2019 do 27. 5. 2020
Ing. KAREL SLONČÍK - místopředseda představenstva
Nový Malín, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 29. 4. 2019
den vzniku funkce: 14. 5. 2019 - 16. 4. 2020
od 30. 4. 2019 do 25. 7. 2019
Ing. KAREL SLONČÍK - člen představenstva
Nový Malín, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 29. 4. 2019
od 26. 5. 2016 do 27. 5. 2020
Ing. JIŘÍ JÍLEK, MBA - předseda představenstva
Plzeň - Radčice, Družstevníků, PSČ 322 00
den vzniku členství: 15. 4. 2016 - 15. 4. 2020
den vzniku funkce: 15. 4. 2016 - 15. 4. 2020
od 26. 5. 2016 do 27. 5. 2020
Ing. OLDŘICH NOGA - člen představenstva
Říčany, Wolkerova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 15. 4. 2016 - 15. 4. 2020
od 15. 12. 2015 do 26. 5. 2016
Ing. LUBOMÍR KOHOUT - Předseda představenstva
Praha - Čakovice, Marty Krásové, PSČ 196 00
den vzniku členství: 2. 11. 2015 - 14. 4. 2016
den vzniku funkce: 2. 11. 2015 - 14. 4. 2016
od 7. 7. 2015 do 15. 12. 2015
Ing. LUBOMÍR KOHOUT - předseda představenstva
Praha - Čakovice, Marty Krásové, PSČ 196 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 1. 11. 2015
den vzniku funkce: 3. 11. 2011 - 1. 11. 2015
od 29. 5. 2015 do 26. 5. 2016
Ing. STANISLAV ŠACHL, MBA - Člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 2, Lipová, PSČ 370 05
den vzniku členství: 23. 4. 2015 - 14. 4. 2016
od 29. 5. 2015 do 30. 4. 2019
Ing. KAREL SLONČÍK - Místopředseda představenstva
Nový Malín, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 28. 4. 2015 - 28. 4. 2019
den vzniku funkce: 6. 5. 2015 - 28. 4. 2019
od 14. 1. 2013 do 29. 5. 2015
MIROSLAV PROKEŠ - místopředseda představenstva
Říčany, Olivova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 28. 4. 2015
den vzniku funkce: 3. 11. 2011 - 28. 4. 2015
od 13. 2. 2012 do 7. 7. 2015
Ing. Lubomír Kohout - předseda představenstva
Praha 9 - Čakovice, Marty Krásové, PSČ 196 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2011
od 16. 11. 2011 do 13. 2. 2012
Lubomír Kohout - předseda představenstva
Praha 9 - Čakovice, Marty Krásové, PSČ 196 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2011
od 16. 11. 2011 do 14. 1. 2013
Ing. Miroslav Prokeš - místopředseda představenstva
Černčice, Tylova, PSČ 439 01
den vzniku členství: 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2011
od 16. 11. 2011 do 29. 5. 2015
Ing. Václav Čulík - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 23. 4. 2015
od 27. 4. 2010 do 16. 11. 2011
Ing. Lenka Kovačovská - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, U vršovického nádraží, PSČ 101 00
den vzniku členství: 27. 4. 2010 - 1. 11. 2011
od 13. 3. 2018
Společnost zastupují členové představenstva. Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. To neplatí pro právní jednání činěné v písemné formě, které zavazuje společnost vůči třetím osobám; v tomto případě zastupuje společnost navene k buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 27. 6. 2012 do 13. 3. 2018
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 16. 11. 2011 do 27. 6. 2012
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 27. 4. 2010 do 16. 11. 2011
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 6. 2022
JUDr. MICHAELA POBOŘILOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Hodkovičky, Jitřní, PSČ 147 00
den vzniku členství: 26. 11. 2019
od 1. 1. 2022
Ing. JIŘÍ HRBEK - Člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Lamačova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 3. 8. 2021
od 23. 12. 2021
Ing. RADEK HARTMAN - místopředseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Tomkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 4. 2019
den vzniku funkce: 26. 8. 2021
od 16. 9. 2021 do 1. 1. 2022
Ing. JIŘÍ HRBEK - Člen dozorčí rady
Praha - Hodkovičky, K Zátiší, PSČ 147 00
den vzniku členství: 3. 8. 2021
od 27. 5. 2020 do 16. 9. 2021
Ing. STANISLAV VOTRUBA - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Vl. Rady, PSČ 370 08
den vzniku členství: 13. 4. 2020 - 30. 6. 2021
den vzniku funkce: 21. 4. 2020 - 30. 6. 2021
od 23. 1. 2020 do 22. 6. 2022
JUDr. MICHAELA POBOŘILOVÁ - člen dozorčí rady
Krhová, Barvířka, PSČ 756 63
den vzniku členství: 26. 11. 2019
od 13. 9. 2019 do 23. 1. 2020
Ing. MARTIN FRÉLICH - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, U Nesypky, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 25. 11. 2019
od 25. 7. 2019
Ing. PETR LAMAČ - člen dozorčí rady
Mnichovo Hradiště, Havlíčkova, PSČ 295 01
den vzniku členství: 24. 6. 2019
od 25. 7. 2019
Ing. LUKÁŠ RIEDL - člen dozorčí rady
Louny, U Pramenu, PSČ 440 01
den vzniku členství: 24. 6. 2019
od 30. 5. 2019 do 23. 12. 2021
Ing. RADEK HARTMAN - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Tomkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 4. 2019
od 8. 3. 2019 do 25. 7. 2019
Ing. PETR LAMAČ - člen dozorčí rady
Mnichovo Hradiště, Havlíčkova, PSČ 295 01
den vzniku členství: 8. 1. 2019 - 23. 6. 2019
od 8. 3. 2019 do 13. 9. 2019
Ing. MARTIN FRÉLICH - člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, Brzorádových, PSČ 158 00
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 28. 2. 2019
Ing. MARTIN DURČÁK - předseda dozorčí rady
Jesenice, V Lukách, PSČ 252 42
den vzniku členství: 2. 11. 2018
den vzniku funkce: 29. 1. 2019
od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019
Ing. MARTIN DURČÁK - člen dozorčí rady
Jesenice, V Lukách, PSČ 252 42
den vzniku členství: 2. 11. 2018
od 8. 9. 2018 do 1. 1. 2019
Ing. JAKUB SKAVROŇ - člen dozorčí rady
Praha - Michle, Magistrů, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 6. 2018 - 2. 11. 2018
od 13. 3. 2018 do 27. 5. 2020
Ing. STANISLAV VOTRUBA - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Vl. Rady, PSČ 370 08
den vzniku členství: 12. 4. 2016 - 12. 4. 2020
den vzniku funkce: 20. 2. 2018 - 12. 4. 2020
od 12. 11. 2017 do 1. 1. 2019
Ing. JAN KALINA - Předseda dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Kosmákova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 11. 2015 - 2. 11. 2018
den vzniku funkce: 20. 4. 2016 - 2. 11. 2018
od 6. 8. 2017 do 8. 9. 2018
Ing. PETR HANÁK, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Kamýk, Olbramovická, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 1. 2017 - 19. 6. 2018
od 20. 7. 2017 do 8. 3. 2019
Ing. VLADIMÍR SKLENÁŘ - člen dozorčí rady
Praha - Písnice, Výletní, PSČ 142 00
den vzniku členství: 6. 6. 2017 - 13. 12. 2018
od 31. 3. 2017 do 6. 8. 2017
Ing. PETR HANÁK, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Na Havránce, PSČ 143 00
den vzniku členství: 3. 1. 2017
od 31. 3. 2017 do 23. 2. 2018
Mgr. VÍTĚZSLAV KULICH - místopředseda dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Rybalkova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 4. 2016 - 19. 1. 2018
den vzniku funkce: 18. 1. 2017 - 19. 1. 2018
od 18. 11. 2016 do 1. 1. 2019
Ing. RADEK GRIESZL - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, PSČ 323 00
den vzniku členství: 18. 10. 2016 - 28. 11. 2018
od 26. 5. 2016 do 20. 1. 2017
Ing. JIŘÍ MACEŠKA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Braník, Roškotova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 4. 2015 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 4. 2016 - 31. 12. 2016
od 26. 5. 2016 do 31. 3. 2017
Mgr. VÍTĚZSLAV KULICH - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Rybalkova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 12. 4. 2016
od 26. 5. 2016 do 12. 11. 2017
Ing. JAN KALINA - Předseda dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 11. 2015
den vzniku funkce: 20. 4. 2016
od 26. 5. 2016 do 13. 3. 2018
Ing. STANISLAV VOTRUBA - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Vl. Rady, PSČ 370 08
den vzniku členství: 12. 4. 2016
od 2. 3. 2016 do 16. 9. 2016
Ing. PAVEL KOCANDA - Člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Zdiměřická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 9. 2. 2016 - 31. 8. 2016
od 15. 12. 2015 do 26. 5. 2016
Ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ - Předseda dozorčí rady
Praha - Písnice, Výletní, PSČ 142 00
den vzniku členství: 2. 11. 2015 - 1. 4. 2016
den vzniku funkce: 18. 11. 2015 - 1. 4. 2016
od 15. 12. 2015 do 26. 5. 2016
Ing. JIŘÍ VRBA - Člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Jasmínová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 2. 11. 2015 - 12. 4. 2016
od 15. 12. 2015 do 26. 5. 2016
Ing. JAN KALINA - Místopředseda dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 2. 11. 2015
den vzniku funkce: 18. 11. 2015 - 20. 4. 2016
od 18. 9. 2015 do 15. 12. 2015
Ing. MILAN KOVAŘÍK - místopředseda dozorčí rady
Krašovice, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 1. 11. 2015
den vzniku funkce: 7. 11. 2011 - 1. 11. 2015
od 16. 7. 2015 do 15. 12. 2015
Ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ - předseda dozorčí rady
Praha - Písnice, Výletní, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 1. 11. 2015
den vzniku funkce: 7. 11. 2011 - 1. 11. 2015
od 7. 7. 2015 do 16. 7. 2015
Ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Písnice, Výletní, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 7. 11. 2011
od 7. 7. 2015 do 18. 9. 2015
Ing. MILAN KOVAŘÍK - místopředseda dozorčí rady
Krašovice, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 27. 7. 2011
den vzniku funkce: 7. 11. 2011
od 7. 7. 2015 do 15. 12. 2015
Ing. JIŘÍ VRBA - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Jasmínová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 1. 11. 2015
od 7. 7. 2015 do 2. 3. 2016
Ing. JIŘÍ RONOVSKÝ - člen dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Solidarity, PSČ 709 00
den vzniku členství: 8. 2. 2012 - 8. 2. 2016
od 7. 7. 2015 do 25. 7. 2019
Ing. MILAN ŠILAR - Člen dozorčí rady
Ohrazenice, , PSČ 511 01
den vzniku členství: 23. 6. 2015 - 23. 6. 2019
od 29. 5. 2015 do 26. 5. 2016
Ing. JIŘÍ MACEŠKA - Člen dozorčí rady
Praha - Braník, Roškotova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 4. 2015
od 18. 8. 2014 do 29. 5. 2015
Ing. Karel Slončík - člen dozorčí rady
Nový Malín, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 8. 2. 2012 - 27. 4. 2015
od 17. 7. 2013 do 29. 5. 2015
SVATOPLUK VNOUČEK - člen dozorčí rady
Mrač, , PSČ 257 21
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 21. 4. 2015
od 3. 4. 2012 do 18. 8. 2014
Ing. Karel Slončík - člen dozorčí rady
Šumperk, Prievidzská, PSČ 787 01
den vzniku členství: 8. 2. 2012
od 3. 4. 2012 do 7. 7. 2015
Ing. Jiří Ronovský - člen dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Solidarity, PSČ 709 00
den vzniku členství: 8. 2. 2012
od 13. 2. 2012 do 7. 7. 2015
Ing. Jiří Vrba - člen dozorčí rady
Praha 10, Jasmínová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011
od 16. 11. 2011 do 13. 2. 2012
Jiří Vrba - člen dozorčí rady
Praha 10, Jasmínová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011
od 16. 11. 2011 do 20. 6. 2013
Ing. Pavel Šolc - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Šárkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 17. 4. 2013
od 16. 11. 2011 do 7. 7. 2015
Ing. Vladimír Tošovský - předseda dozorčí rady
Praha 4, Výletní, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 7. 11. 2011
od 16. 11. 2011 do 7. 7. 2015
Ing. Milan Kovařík - místopředseda dozorčí rady
Krašovice, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 27. 7. 2011
den vzniku funkce: 7. 11. 2011
od 27. 4. 2010 do 16. 11. 2011
Ing. Petr Zeman - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Horní Počernice, Na Nové silnici, PSČ 193 00
den vzniku členství: 27. 4. 2010 - 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2010 - 1. 11. 2011
od 27. 4. 2010 do 16. 11. 2011
Ing. Milan Kovařík - člen dozorčí rady
Krašovice, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 27. 4. 2010 - 27. 7. 2011
od 27. 4. 2010 do 16. 11. 2011
Ing. Petr Vaněk - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Paťanka, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 4. 2010 - 1. 11. 2011
Akcionáři
od 7. 7. 2015
ČEPS, a.s., IČO: 25702556
Praha, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52
od 27. 4. 2010 do 7. 7. 2015
ČEPS, a.s., IČO: 25702556
Praha 10 - Michle, Elektrárenská, PSČ 101 52
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+85

+
-
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+10

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-2

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-10

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-28

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-42

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 332 833 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services