Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FP majetková a.s.
IČO: 24743364

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 10. 2010
Obchodní firma
od 6. 10. 2010

FP majetková a.s.

Sídlo
IČO
od 6. 10. 2010

24743364

DIČ

CZ24743364

Identifikátor datové schránky:8afuwyz
Právní forma
od 6. 10. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16524 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 10. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 10. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 14. 12. 2018
- Na společnost FP majetková a.s., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, IČO: 24743364, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16524, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúz e sloučením jmění společnosti Agro Hlučínská s.r.o., se sídlem Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 24160491, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184236, jako společnosti zanikající.
od 1. 2. 2017
- Na společnost FP majetková a.s., IČO 24743364, jako společnost nástupnickou, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti FP pozemky a.s., IČO 28937651, se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, za psané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce číslo 15454, uvedená v projektu přeměny.
od 26. 7. 2013 do 25. 9. 2013
- Valná hromada společnosti FP majetková a.s. dne 18. 7. 2013 rozhodla v souladu s § 203 ObchZ o zvýšení základního kapitálu společnosti FP majetková a.s., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, IČ: 247 43 364, zapsané v obchodním re jstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16524, z částky 36.657.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů ko run českých) a horní hranicí ve výši 36.657.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) na částku nejméně 41.657.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set padesát sedm tisíc korun českých) a nejvíce 73.314.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta čtrnáct tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno nejméně 5.000 (slovy: pět tisíc) a nejvíce 36.657 (slovy: třicet šest tisíc šest set padesát sedm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií činí nejméně 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a nejvíce 36.657.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován zá kladní kapitál společnosti. 3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s tím, že v souladu se zněním § 204a ObchZ budou nové akcie nabídnuty nejprve k upsání stávající akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání vše ch upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům. 4) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 6) S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náležejí ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurz každé jedné takto upisované akcie činí 1.322,-- Kč (slovy: jeden tisíc tři sta dvac et dvě koruny české), a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 322,-- Kč (slovy: tři sta dvacet dvě koruny české). 7) Úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu: a) Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti FP majetková a.s., na adrese sídla Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, a to v pracovní dny od 10 do 14 hodin ve lhůtě 15 dnů, počínaje dnem, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 ObchZ), které bude zveřejněno dle Článku VII. odst. 5 stanov Společnosti. b) Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat nejméně 0,1363995 kusu a nejvíce jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- K č (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. c) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. d) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, tedy den, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představ enstva, které bude zveřejněno dle Článku VII. odst. 5 stanov Společnosti 8) Úpis nových akcií bez využití přednostního práva: a) Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům. b) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům: - Bc. Ivaně Blažkové, narozené 20. 1. 1980, bytem Dolní Břežany, Za Sídlištěm 449, - společnosti Farma Polabí s.r.o., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, IČ: 281 91 323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131773, - Ing. Petru Hanákovi, narozenému 4. 3. 1976, bytem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, - Ing. Davidu Formánkovi, narozenému 22. 6. 1968, bytem Praha 2, Vinohrady, Na Kozačce 1272/12, - Ing. Marku Smýkalovi, narozenému 25. 1. 1974, bytem Klecany, Na Kopečku 567, - panu Davidu Kovářovi, narozenému 17. 11. 1985, bytem Praha 4, Modřany, Vokrojova 3377/6, - panu Tomáši Němčanskému, narozenému 10. 3. 1976, bytem Olomouc 9, Stiborova 25, - panu Janu Noskovi, narozenému 6. 11. 1969, bytem Praha 4, Mandova 447/18, - panu Tomáši Svobodovi, narozenému 7. 12. 1971, bytem Praha 6, Dejvice, Kotěrova 1586/4, - Ing. Petru Šebestovi, narozenému 5. 8. 1974, bytem Praha 10, Záběhlice, Chmelová 2814/9, - panu Karlu Plevovi, narozenému 21. 5. 1961, bytem Praha 4, Chodov, Kloboukova 1212/53, - panu Pavlu Hoffmanovi, narozenému 14. 1. 1971, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratice 1577/3H, - panu Tomáši Hrnčířovi, narozenému 15. 2. 1976, bytem Praha 3, Žižkov, Biskupcova 2737/44, (dále též „Předem určení zájemci“ nebo jednotlivě „Předem určený zájemce“). c) Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií, Předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy Předem určenému zájemci do 5 dnů po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a souč asně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště nebo osobně doručeným. Upsat Předem určenými zájemci lze nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva. Konkrétní p očet akcií nabídnutých jednotlivým Předem určeným zájemcům k úpisu bude stanoven dohodou mezi Předem určeným zájemcem a Společností, přičemž platí, že Společnost bude vůči všem zájemcům postupovat stejně. d) Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude adresa sídla Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00. 9) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10) Lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši tak, aby úhrada za emisní kurz všech jimi upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet Společnosti s účetním datem nejpozději posle dního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií Předem určenými zájemci. 11) Místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený za tím účelem podle § 204 odst. 2 ObchZ, číslo účtu 2109xxxx vedený u Unicredit Bank Czech Republic,a.s. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. 12) Pro zvýšení základního kapitálu Společnosti „s“ i „bez“ využití přednostního práva rozhoduje valná hromada, ve smyslu § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) ObchZ v platném znění, o připuštění možnosti započtení celých nebo části peněžitých pohledávek každého z Předem určených zájemců za společností FP majetková a.s. ve výši součtu jmenovitých hodnot jím nově upisovaných akcií proti pohledávce společnosti FP majetková a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení emisního ku rzu všech jím nově upisovaných akcií. - Ing. David Formánek má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 3.7.2012, - Karel Pleva má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 12.7.2012, - Tomáš Hrnčíř má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 11. 6. 2013, - společnost Farma Polabí s.r.o. má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 660.000,-- Kč (slovy: šest set šedesát tisíc korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 25. 1. 2013, - pan Pavel Hoffman má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 19. 3. 2013. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že pohledávky nebo jejich části zanikají ke dni uzavření této smlouvy. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí Předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; pohledávky Předem určeného zájemce určené k započten í představují půjčky poskytnuté Předem určenými zájemci Společnosti podle výše uvedených smluv, uzavřených mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, přičemž započtena bude část pohledávek ve výši součtu emisního kurzu Předem určeným záje mcem nově upisovaných akcií; emisní kurz jím nově upsaných akcií bude splacen v penězích nebo započtením; smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na záp is zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Existence pohledávek byla ověřena zprávou Ing. Leslava Pasovského, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 0422 ze dne 18. 7. 2013.
od 14. 10. 2011 do 5. 12. 2011
- Valná hromada společnosti FP majetková a.s. konaná 5.10.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 22.800.000,-- Kč (dvacet dva milionů osm set tisíc korun českých) o částku 13.857.000,-- Kč (třináct milionů osm set padesát sedm tisí c korun českých) na částku 36.657.000,-- Kč (třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) a to vydáním 13.857 (třinácti tisíc osmi set padesáti sedmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v zaknihova né podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všichni akcionáři prohlásili, že se v soulad u s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upsání akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: 830 akcií Ing. Františku Kopřivovi, nar. 24. října 1951, bytem Praha 5, Hlubočepy, Ke Smíchovu 1076/8; 830 akcií Ing. Janu Pudilovi, nar. 20. prosince 1969, bytem Praha 4, Nusle, Kotorská 1579/3; 1 660 akcií společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., IČO 474 52 722, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce číslo 832; 200 akcií Davidu Zmrzlému, nar. 25. října 1974, bytem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 411/131; 170 akcií Tomáši Němčanskému, nar. 10. března 1976, bytem Olomouc 9, Stiborova 25; 200 akcií Davidu Kovářovi, nar. 17. listopadu 1985, bytem Praha 4, Modřany, Vokrojova 3377/6; 1 660 akcií společnosti LogicStream s.r.o., IČO 276 78 318, se sídlem Zdiby, U Cihelny 204, PSČ 250 66, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 139596; 4 323 akcií společnosti Farma Polabí s.r.o., IČO 281 91 323, se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce číslo 131773; 1 660 akcií Tomáši Svobodovi, nar. 7. prosince 1971, bytem Praha 6, Dejvice, Kotěrova 1586/4; 1 660 akcií Filipu Tománkovi, nar. 10. června 1972, bytem Praha 6, Dejvice, Štiplova 2671/1; 664 akcií Davidu Formánkovi, nar. 22. června 1968, bytem Praha 2, Vinohrady, Na Kozačce 1272/12. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci činí 1.205,-- Kč (jeden tisíc dvě stě pět korun českých). Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do jednoho měsíce od konání valné hromady, která rozhodla o zvýš ení základního kapitálu, doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Předem určen í zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě tří měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 9, Libeň, Kovanecká 2124/30, PSČ 190 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin. K u psání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bud e vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejp ozději do jednoho měsíce od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2101xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. Část výtěžku z navyšování základního kapitálu bude použita na další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti a část bude použita na splacení krátkodobých půjček, přičemž tyto půjčky byly použity na další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti.
Kapitál
od 25. 9. 2013
Základní kapitál 57 260 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 12. 2011 do 25. 9. 2013
Základní kapitál 36 657 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 10. 2010 do 5. 12. 2011
Základní kapitál 22 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 2015
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 57 260.
od 25. 9. 2013 do 5. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 57 260.
od 5. 12. 2011 do 25. 9. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36 657.
od 6. 10. 2010 do 5. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 22 800.
Statutární orgán
od 31. 5. 2017
PETR HANÁK - místopředseda představenstva
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 1. 2017
den vzniku funkce: 18. 4. 2017
od 31. 1. 2017 do 31. 5. 2017
PETR HANÁK - člen představenstva
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 1. 2017
od 8. 1. 2016
Ing. MAREK SMÝKAL - předseda představenstva
Klecany, Na Kopečku, PSČ 250 67
den vzniku členství: 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 8. 1. 2016
PETR BLAŽEK - člen představenstva
Dolní Břežany, Za Sídlištěm, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 10. 2015
od 8. 1. 2016 do 3. 5. 2018
MARTIN BURDA - člen představenstva
Praha - Klánovice, Podlibská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 3. 4. 2018
od 12. 6. 2015 do 8. 1. 2016
MAREK SMÝKAL - předseda představenstva
Klecany, Na Kopečku, PSČ 250 67
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 6. 10. 2010 - 1. 10. 2015
od 12. 6. 2015 do 8. 1. 2016
MARTIN BURDA - člen představenstva
Praha - Klánovice, Podlibská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 5. 2. 2015 - 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 5. 2. 2015
od 5. 2. 2015 do 12. 6. 2015
MARTIN BURDA - člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, Podlibská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 5. 2. 2015
od 4. 6. 2014 do 5. 2. 2015
ADAM BLECHA - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 5. 2. 2015
od 6. 10. 2010 do 4. 6. 2014
Adam Blecha - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Opatovická, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010
od 6. 10. 2010 do 12. 6. 2015
Marek Smýkal - předseda představenstva
Klecany, Na Kopečku, PSČ 250 67
den vzniku členství: 6. 10. 2010
den vzniku funkce: 6. 10. 2010
od 6. 10. 2010 do 8. 1. 2016
Petr Blažek - člen představenstva
Dolní Břežany, Za Sídlištěm, PSČ 252 41
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 1. 10. 2015
od 31. 1. 2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 27. 10. 2010 do 31. 1. 2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 6. 10. 2010 do 27. 10. 2010
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti , jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
Dozorčí rada
od 5. 2. 2015
LUKÁŠ VÁCHA - člen dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, Domkovská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 5. 2. 2015
od 7. 8. 2013 do 5. 2. 2015
JUDr. PETR ŠULC - předseda dozorčí rady
Mníšek pod Brdy, Zahradní, PSČ 252 10
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 6. 10. 2010 - 5. 2. 2015
od 29. 6. 2013 do 5. 2. 2015
JIŘÍ DIVOKÝ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, U Zahradního města, PSČ 106 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 5. 2. 2015
od 6. 10. 2010 do 29. 6. 2013
Jiří Divoký - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, U Zahradního Města, PSČ 106 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010
od 6. 10. 2010 do 7. 8. 2013
JUDr. Petr Šulc - předseda dozorčí rady
Mníšek pod Brdy, Zahradní, PSČ 252 10
den vzniku členství: 6. 10. 2010
den vzniku funkce: 6. 10. 2010
od 6. 10. 2010 do 5. 2. 2015
Pavel Suchánek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, V Bokách III, PSČ 152 00
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 5. 2. 2015
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 631,00 Kč
Expobank CZ 2 633,70 Kč
Komerční banka 2 637,24 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+1
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-18
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-29
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-50
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-52
+
-

Články na Heroine.cz

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Zdravím z noční. #10 Cukrovka

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: hmotná nouze
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > hmotná nouze

Otázka: Dobrý den, otec/42 let/ mé manželky měl v dubnu 2019 mozkovou mrtvici. Při výpočtu nemocenské jsme vycházeli z toho, že to bude dlouhodobá léčba a orintačně od 61. dne nemoci bude brát cca. 299 Kč/ 1 den,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services