Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RETAIL VISION a.s.
IČO: 24759856

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 11. 2010
Obchodní firma
od 17. 1. 2011

RETAIL VISION a.s.

od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011

Monolithos Trade a.s.

Sídlo
od 23. 11. 2015 do 30. 1. 2017
Praha, Na strži , PSČ 140 00
od 17. 1. 2011 do 23. 11. 2015
Praha 4, Na Strži , PSČ 140 62
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Praha 6, Moravanů , PSČ 169 00
IČO
od 8. 11. 2010

24759856

DIČ

CZ24759856

Identifikátor datové schránky:iksvpv3
Právní forma
od 8. 11. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16633 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 1. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 30. 4. 2013 do 30. 1. 2017
- r o z h o d n u t í ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku Účastník prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti RETAIL VISION a.s. se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1702/65, 140 62, IČ 24759856 (dále jen společnost), jejíž existenci jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským sou dem v Praze, oddíl B, vložka č. 16633 a jako takový je oprávněn a vykonávat ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady této společnosti. Účastník prohlásil, že je způsobilý přijímat rozhodnutí, neboť je jediným akcionářem společnosti. Skutečnost, že Ing. Lukáš Reisinger je jediným akcionářem, dokládá předložením 20 kusů kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jeden kus. Ing. Lukáš Reisinger prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Ing. Lukáš Reisinger rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,- Kč o částku 3.500.000,- Kč na částku 5.500.000,- Kč peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Účastník prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Účastník upíše emisní kurs 35 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva u upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověře ny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty, sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídla p ísemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hrom ady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Účastník rozhoduje o tom, že vyslovuje souhlas ve smyslu § 163 odst.3 obchodního zákoníku s tím, aby na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií byly započítány pohledávky v celkové výši 3.500.000,- Kč jediného akcionáře Ing. Lukáše Reisingera vů či společnosti z titulu neuhrazení společností přijatých finančních půjček ve výši 3.500.000,- Kč, které budou započteny na zvýšení základního kapitálu o 3.500.000,- Kč, a prohlašuje, že uznává existenci těchto půjček co do důvodu a výše, a že tyt o půjčky jsou nepromlčené a k dnešnímu dni trvají. Přehled těchto půjček byl ověřen auditorem Ing. Janem Bartasem dne 18.12.2012 (prohlášení auditora tvoří přílohu tohoto notářského zápisu), a je následující: datum půjčky půjčená částka 7.8.2012 10.000 EUR (25,120)=251.200 CZK 3.9.2012 28.000 EUR (24,895)=697.060 CZK 29.10.2012 22.000 EUR (25,020)= 550.440 CZK 22.11.2012 13.800 EUR (25,420) = 350.796 CZK 31.5.2012 1.599.000 CZK 16.11.2012 100.000 CZK Důvodem navrhovaného započtení je skutečnost, že vrácení výše uvedených finančních prostředků by znamenalo pro společnost značné omezení jejích podnikatelských aktivit, přičemž vklad výše uvedených peněžních prostředků do základního kapitálu znamená pro společnost oddlužení, a tím velmi významné kapitálové posílení a zajištění její finanční stability. Účastník rozhoduje o tom, že pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto : Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti jediného akcionáře Ing. Lukáše Reisingera vůči společnosti na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce tohoto akcionáře vůči společnosti na základě neuhrazení přijatých finančních p ůjček vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií výše uvedeným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek budou započteny pohledávky společnosti vůči Ing. Lukáši Reisingerovi na splacení emisního kursu upsaných 35 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč proti pohledávce In g. Lukáše Reisingera vůči společnosti z titulu neuhrazených půjček v celkové výši 3.500.000,- Kč. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se pro Ing. Lukáše Reisingera stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny.
Kapitál
od 30. 1. 2017
Základní kapitál 5 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 10. 2013 do 30. 1. 2017
Základní kapitál 5 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 2010 do 26. 10. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 55.
od 1. 2. 2017
Účastník upsal emisní kurs 35 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií ze dne 27.6.2013, kterou uzavřel se společností. Emisní kurs 35 ks akcií byl splacen smlouvou o započtení pohledávek ze dne 9.7.2013, kter ou účastník uzavřel se společností.
od 26. 10. 2013 do 1. 2. 2017
Akcie na majitele err, počet akcií: 55.
od 26. 10. 2013 do 1. 2. 2017
Účastník upsal emisní kurs 35 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií ze dne 27.6.2013, kterou uzavřel se společností. Emisní kurs 35 ks akcií byl splacen smlouvou o započtení pohledávek ze dne 9.7.2013, kter ou účastník uzavřel se společností.
od 8. 11. 2010 do 26. 10. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 1. 2. 2017
Ing. LUKÁŠ REISINGER - statutární ředitel
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
od 4. 10. 2015 do 1. 2. 2017
LUKÁŠ REISINGER - předseda představenstva
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 13. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 4. 10. 2015
LUKÁŠ REISINGER - předseda představenstva
Praha - Veleslavín, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013
den vzniku funkce: 13. 2. 2013
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
DANA REISINGEROVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 13. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
PETR ZNAMENÁČEK - člen představenstva
Čakovičky, Dubová, PSČ 250 63
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Ing. Lukáš Reisinger - člen představenstva
Praha 6 - Veleslavín, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Jan Lustig - jediný člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Moravanů, PSČ 169 00
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
od 1. 2. 2017
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
Představenstvo má tři členy. Za společnost jednají a podepisují předseda a místopředseda představenstva ve všech věcech samostatně.
od 8. 11. 2010 do 30. 4. 2013
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Pokud má představenstvo jediného člena, jedná tento člen samostatně.
Správní rada
od 1. 2. 2017
Ing. LUKÁŠ REISINGER - člen správní rady
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
Dozorčí rada
od 23. 11. 2015 do 1. 2. 2017
LUCIE SVITÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Vizovice, Lázeňská, PSČ 763 12
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 23. 11. 2015
LUCIE SVITÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Vizovice, Lázeňská, PSČ 763 12
den vzniku členství: 8. 2. 2013
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
RADKA ZNAMENÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Čakovičky, Dubová, PSČ 250 63
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
MILADA REISINGEROVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zákoutí, PSČ 616 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Ing. Dana Reisingerová, MBA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Denisa Reisingerová - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zákoutí, PSČ 616 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Milada Reisingerová - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zákoutí, PSČ 616 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Mgr. Drahoš Lustig - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Moravanů, PSČ 169 00
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Veronika Houdová - člen dozorčí rady
Dolní Zálezly, U kaolinky, PSČ 403 01
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Jaroslava Kramperová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Matoušova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
Akcionáři
od 4. 10. 2015
Ing. LUKÁŠ REISINGER
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
od 17. 1. 2011 do 4. 10. 2015
Ing. Lukáš Reisinger
Praha 6 - Veleslavín, Na Petřinách, PSČ 162 00
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Společnosti pro Vás s.r.o., IČO: 28383605
Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
Hodnocení firmy
-10
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 1 komentářů

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 11 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-3
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-38
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-46
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-109
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Smlouva pro finanční pomoc rekonstrukce

Otázka: Dobrý den. Přítelkyně rekonstruuje dům. Po rekonstrukci tam budeme bydlet spolu. Peníze jí nestačí tak jsem jí navrhnul, že jí finančně pomůžu. Chtěl bych poradit jakou smlouvou to ošetřit. Podmínka je...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services