RETAIL VISION a.s., IČO: 24759856 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti RETAIL VISION a.s. Údaje byly staženy 20. 4. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 24759856. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24759856 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 11. 2010
Obchodní firma
od 17. 1. 2011

RETAIL VISION a.s.

od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011

Monolithos Trade a.s.

Adresa sídla
od 23. 11. 2015 do 30. 1. 2017
Praha, Na strži , PSČ 140 00
od 17. 1. 2011 do 23. 11. 2015
Praha 4, Na Strži , PSČ 140 62
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Praha 6, Moravanů , PSČ 169 00
IČO
od 8. 11. 2010

24759856

DIČ

CZ24759856

Identifikátor datové schránky:iksvpv3
Právní forma
od 8. 11. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16633 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 1. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 30. 4. 2013 do 30. 1. 2017
- r o z h o d n u t í ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku Účastník prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti RETAIL VISION a.s. se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1702/65, 140 62, IČ 24759856 (dále jen společnost), jejíž existenci jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským sou dem v Praze, oddíl B, vložka č. 16633 a jako takový je oprávněn a vykonávat ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady této společnosti. Účastník prohlásil, že je způsobilý přijímat rozhodnutí, neboť je jediným akcionářem společnosti. Skutečnost, že Ing. Lukáš Reisinger je jediným akcionářem, dokládá předložením 20 kusů kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jeden kus. Ing. Lukáš Reisinger prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Ing. Lukáš Reisinger rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,- Kč o částku 3.500.000,- Kč na částku 5.500.000,- Kč peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Účastník prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Účastník upíše emisní kurs 35 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva u upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověře ny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty, sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídla p ísemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hrom ady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Účastník rozhoduje o tom, že vyslovuje souhlas ve smyslu § 163 odst.3 obchodního zákoníku s tím, aby na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií byly započítány pohledávky v celkové výši 3.500.000,- Kč jediného akcionáře Ing. Lukáše Reisingera vů či společnosti z titulu neuhrazení společností přijatých finančních půjček ve výši 3.500.000,- Kč, které budou započteny na zvýšení základního kapitálu o 3.500.000,- Kč, a prohlašuje, že uznává existenci těchto půjček co do důvodu a výše, a že tyt o půjčky jsou nepromlčené a k dnešnímu dni trvají. Přehled těchto půjček byl ověřen auditorem Ing. Janem Bartasem dne 18.12.2012 (prohlášení auditora tvoří přílohu tohoto notářského zápisu), a je následující: datum půjčky půjčená částka 7.8.2012 10.000 EUR (25,120)=251.200 CZK 3.9.2012 28.000 EUR (24,895)=697.060 CZK 29.10.2012 22.000 EUR (25,020)= 550.440 CZK 22.11.2012 13.800 EUR (25,420) = 350.796 CZK 31.5.2012 1.599.000 CZK 16.11.2012 100.000 CZK Důvodem navrhovaného započtení je skutečnost, že vrácení výše uvedených finančních prostředků by znamenalo pro společnost značné omezení jejích podnikatelských aktivit, přičemž vklad výše uvedených peněžních prostředků do základního kapitálu znamená pro společnost oddlužení, a tím velmi významné kapitálové posílení a zajištění její finanční stability. Účastník rozhoduje o tom, že pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto : Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti jediného akcionáře Ing. Lukáše Reisingera vůči společnosti na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce tohoto akcionáře vůči společnosti na základě neuhrazení přijatých finančních p ůjček vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií výše uvedeným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek budou započteny pohledávky společnosti vůči Ing. Lukáši Reisingerovi na splacení emisního kursu upsaných 35 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč proti pohledávce In g. Lukáše Reisingera vůči společnosti z titulu neuhrazených půjček v celkové výši 3.500.000,- Kč. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se pro Ing. Lukáše Reisingera stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny.
Kapitál
od 30. 1. 2017
Základní kapitál 5 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 10. 2013 do 30. 1. 2017
Základní kapitál 5 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 2010 do 26. 10. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 2. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 55 v listinné podobě.
od 1. 2. 2017
Účastník upsal emisní kurs 35 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií ze dne 27.6.2013, kterou uzavřel se společností. Emisní kurs 35 ks akcií byl splacen smlouvou o započtení pohledávek ze dne 9.7.2013, kter ou účastník uzavřel se společností.
od 26. 10. 2013 do 1. 2. 2017
Akcie na majitele err, počet akcií: 55 v listinné podobě.
od 26. 10. 2013 do 1. 2. 2017
Účastník upsal emisní kurs 35 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií ze dne 27.6.2013, kterou uzavřel se společností. Emisní kurs 35 ks akcií byl splacen smlouvou o započtení pohledávek ze dne 9.7.2013, kter ou účastník uzavřel se společností.
od 8. 11. 2010 do 26. 10. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Více ukazatelů
Statutární orgán
od 1. 2. 2017
Ing. LUKÁŠ REISINGER - člen správní rady
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
od 1. 2. 2017 do 1. 1. 2021
Ing. LUKÁŠ REISINGER - statutární ředitel
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
od 4. 10. 2015 do 1. 2. 2017
LUKÁŠ REISINGER - předseda představenstva
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 13. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 4. 10. 2015
LUKÁŠ REISINGER - předseda představenstva
Praha - Veleslavín, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013
den vzniku funkce: 13. 2. 2013
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
DANA REISINGEROVÁ - místopředseda představenstva
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 13. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
PETR ZNAMENÁČEK - člen představenstva
Čakovičky, Dubová, PSČ 250 63
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Ing. Lukáš Reisinger - člen představenstva
Praha 6 - Veleslavín, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Jan Lustig - jediný člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Moravanů, PSČ 169 00
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
od 1. 2. 2017 do 1. 1. 2021
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
Představenstvo má tři členy. Za společnost jednají a podepisují předseda a místopředseda představenstva ve všech věcech samostatně.
od 8. 11. 2010 do 30. 4. 2013
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Pokud má představenstvo jediného člena, jedná tento člen samostatně.
Dozorčí rada
od 23. 11. 2015 do 1. 2. 2017
LUCIE SVITÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Vizovice, Lázeňská, PSČ 763 12
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 23. 11. 2015
LUCIE SVITÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Vizovice, Lázeňská, PSČ 763 12
den vzniku členství: 8. 2. 2013
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
RADKA ZNAMENÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Čakovičky, Dubová, PSČ 250 63
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 30. 4. 2013 do 1. 2. 2017
MILADA REISINGEROVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zákoutí, PSČ 616 00
den vzniku členství: 8. 2. 2013 - 1. 2. 2017
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Ing. Dana Reisingerová, MBA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Denisa Reisingerová - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zákoutí, PSČ 616 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 17. 1. 2011 do 30. 4. 2013
Milada Reisingerová - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zákoutí, PSČ 616 00
den vzniku členství: 21. 12. 2010 - 8. 2. 2013
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Mgr. Drahoš Lustig - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Moravanů, PSČ 169 00
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Veronika Houdová - člen dozorčí rady
Dolní Zálezly, U kaolinky, PSČ 403 01
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Jaroslava Kramperová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Matoušova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 21. 12. 2010
den vzniku funkce: 8. 11. 2010
Akcionáři
od 4. 10. 2015
Ing. LUKÁŠ REISINGER
Praha - Krč, Paprsková, PSČ 140 00
od 17. 1. 2011 do 4. 10. 2015
Ing. Lukáš Reisinger
Praha 6 - Veleslavín, Na Petřinách, PSČ 162 00
od 8. 11. 2010 do 17. 1. 2011
Společnosti pro Vás s.r.o., IČO: 28383605
Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
Hodnocení firmy
-11
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+32

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+1

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-30

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-31

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-31

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-100

+
-

A tohle už jste četli?

Tohle jsou Kanceláře roku. Chtěli byste tady pracovat?

Tohle jsou Kanceláře roku. Chtěli byste tady pracovat?

Fotogalerie: Prohlédněte si výjimečné interiéry firem, které ocenila porota pátého ročníku soutěže Kanceláře roku.

Konec otravného volání. Na telemarketing se chystá stopka

Konec otravného volání. Na telemarketing se chystá stopka

Poslanci dnes schválili rozsáhlou novelu zákona o elektronických komunikacích. Ta má kromě jiného změnit situaci u nevyžádaného marketingu přes telefon.

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Před rokem organizátoři Smetanovy Litomyšle improvizovali a vyšla z toho akce s jedinečnou atmosférou. Letos pro jistotu pracovali se dvěma variantami, vyhrála ta zkrácená. Přijedou lidi, když se budou muset nechat otestovat? A kde ušetřit, když sponzoři letos nejsou tak štědří? Jak se během pandemie chystá jeden z největších festivalů v Česku, popisuje jeho ředitel Jan Pikna.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 214 556 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Bezos letí do vesmíru. Na křídlech bezohlednosti k dělníkům Amazonu

Bezos letí do vesmíru. Na křídlech bezohlednosti k dělníkům Amazonu

Dřív se o ovládnutí vesmíru praly velmoci. Dnes v jeho dobývání soupeří nejbohatší lidé světa. Země je...

„Řvala jsem někdy k Pánu Bohu!“ Řádové sestry vzpomínají na Akci Ř

„Řvala jsem někdy k Pánu Bohu!“ Řádové sestry vzpomínají na Akci Ř

Uprostřed noci musely nasednout do autobusu. Netušily, kam je povezou. Šuškalo se, že asi na Sibiř. Tak...

Partners Financial Services