Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., Praha, IČO: 24825557 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.. Údaje byly staženy 31. 1. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 24825557. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24825557 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
22. 3. 2011
Obchodní firma
EURO HOME ALFA a.s.
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 6. 3. 2012
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s.
zapsáno 6. 3. 2012
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Řeznická 1486/5, 110 00 Praha 1
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 23. 3. 2021
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Řeznická
Adresní místo: Řeznická 1486/5
IČO
24825557
zapsáno 22. 3. 2011
DIČ
Identifikátor datové schránky
666zc99
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 22. 3. 2011
Spisová značka
B 17042/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 22. 3. 2011
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

26. 1. 2024
Zapsán člen statutárního orgánu Kateřina Nová, jako člen správní rady
26. 1. 2024
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Miloš Bačík
15. 6. 2023
Změna základního kapitálu z 19 000 000 Kč na 19 000 000 Kč
15. 6. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Miloš Bačík, jako člen správní rady
15. 6. 2023
Počet členů statutárního orgánu: 1

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., IČO: 24825557: vizualizace vztahů osob a společností

EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., IČO: 24825557

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 22. 3. 2011
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 20. 3. 2012
7 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 14. 4. 2014
19 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 4. 2014 vymazáno 15. 6. 2023
19 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 15. 6. 2023
Akcie
2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 20. 3. 2012
7 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 14. 4. 2014
19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 14. 4. 2014
Ostatní skutečnosti
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech 5 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445, (dále též jen \"FPD CORPORATION CZ a.s.\" nebo jen \"určitý zájemce\"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EURO HOME ALFA a.s. v Praze 1, Řeznická 1486/5, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EURO HOME ALFA a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude upsána emisním kursem 1.000.000,- Kč. 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 den ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME ALFA a.s. ve výši 5.000.000,- Kč za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část peněžité pohledávky společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. za společností EURO HOME ALFA a.s. ve výši 5.000.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2011 mezi společností FPD CORPORATION CZ a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME ALFA a.s., na straně druhé jako dlužníkem. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME ALFA a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
zapsáno 6. 3. 2012 vymazáno 20. 3. 2012
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále společně též jen Akcie). Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem. Upsání všech Akcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČ 276 43 549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11445 (dále též jen Zájemce). Akcie je možno upsat ve lhůtě 21dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Společnosti doručeno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Zájemce upisuje písemnou smlouvou uzavřenou se Společností dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, na níž musí být podpisy úředně ověřeny. Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs akcií se navrhuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, protože i vlastní kapitál připadající na jednu akcii odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč bude upsána emisním kursem 1 000 000,- Kč. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 dnů ode dne upsání Akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12.000.000,- Kč za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. ve výši 12 000 000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2011 mezi Zájemcem, na straně jedné jako věřitelem, a společností EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně poskytnutí úvěru ve výši 100 000 000,- Kč (dále též jen Započtení pohledávek). Akcionář ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií.
zapsáno 14. 4. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 16. 6. 2014
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 16. 6. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 16. 6. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Jan Kašpárek
Nádražní, 696 03 Dubňany
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2011
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 11. 9. 2014
Člen představenstva
Jan Kašpárek
Nádražní, 696 03 Dubňany - Dubňany
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2011
Den zániku členstvi: 15. 6. 2023
zapsáno 11. 9. 2014 vymazáno 15. 6. 2023
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 16. 6. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva.
zapsáno 16. 6. 2014 vymazáno 15. 6. 2023

Správní rada

Člen správní rady
Ing. Miloš Bačík
Popelákova, 628 00 Brno - Líšeň
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2023
Den zániku členstvi: 10. 1. 2024
zapsáno 15. 6. 2023 vymazáno 26. 1. 2024
Člen správní rady
Kateřina Nová
Bieblova, 613 00 Brno - Černá Pole
Den vzniku členstvi: 10. 1. 2024
zapsáno 26. 1. 2024
Počet členů
1
zapsáno 15. 6. 2023
Způsob jednání
Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.
zapsáno 15. 6. 2023

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Karel Svoboda
Tržní, 696 11 Mutěnice
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2011
Den zániku členstvi: 8. 2. 2012
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 6. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Horák
Plucárna, 695 01 Hodonín
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2011
Den zániku členstvi: 8. 2. 2012
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 6. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Robert Veselý
Kounicova, 602 00 Brno
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2011
Den zániku členstvi: 8. 2. 2012
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 6. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Anton Siekel
Šustekova, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2012
Den zániku členstvi: 4. 6. 2014
zapsáno 6. 3. 2012 vymazáno 16. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Tomáš Šupa
Havlíčkova, 696 11 Mutěnice
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2012
Den zániku členstvi: 4. 6. 2014
zapsáno 6. 3. 2012 vymazáno 16. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Eva Pavlechová
Semilská, 197 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2012
Den zániku členstvi: 4. 6. 2014
zapsáno 6. 3. 2012 vymazáno 16. 6. 2014
Člen dozorčí rady
FPD CORPORATION CZ a.s., IČO: 27643549
Na příkopě 850/8, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku členstvi: 4. 6. 2014
zapsáno 16. 6. 2014 vymazáno 5. 5. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Tomáš Šupa
Jarní, 696 11 Mutěnice - Mutěnice
zapsáno 23. 3. 2021 vymazáno 5. 5. 2021
Člen dozorčí rady
FPD CORPORATION CZ a.s., IČO: 27643549
Na příkopě 850/8, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku členstvi: 4. 6. 2014
Den zániku členstvi: 15. 6. 2023
zapsáno 5. 5. 2021 vymazáno 15. 6. 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Tomáš Šupa
Jarní, 696 11 Mutěnice - Mutěnice
zapsáno 5. 5. 2021 vymazáno 15. 6. 2023

Jediný akcionář

Jediný akcionář
FPD CORPORATION CZ a.s., IČO: 27643549
Na příkopě 850/8, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 22. 3. 2011 vymazáno 8. 6. 2014
Jediný akcionář
FPD CORPORATION CZ a.s., IČO: 27643549
Na příkopě 850/8, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 8. 6. 2014 vymazáno 5. 5. 2021
Jediný akcionář
FPD CORPORATION CZ a.s., IČO: 27643549
Na příkopě 850/8, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 5. 5. 2021 vymazáno 15. 6. 2023
Jediný akcionář
EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s., IČO: 24825557
Řeznická 1486/5, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 15. 6. 2023 vymazáno 15. 6. 2023
Jediný akcionář
PANARA s.r.o., IČO: 25575783
Popelákova 2307/24, 628 00 Brno - Líšeň
zapsáno 15. 6. 2023

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Miloš Bačík
Popelákova, 628 00 Brno - Líšeň
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 6. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 15. 6. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Martin Dejdar

Martin Dejdar

herec

860
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1644
-
+
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

podnikatel a uhlobaron

-715
-
+
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

zakladatel Seznam.cz

-450
-
+
Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-700
-
+
Roman Janoušek

Roman Janoušek

podnikatel a lobbista

-860
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.