Verneřický Angus a.s., IČO: 25023721 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Verneřický Angus a.s. Údaje byly staženy 12. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25023721. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25023721 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 8. 1997
Obchodní firma
od 21. 10. 2003

Verneřický Angus a.s.

od 1. 8. 1997 do 21. 10. 2003

PM - Kamenický Šenov a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 16. 10. 2013
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Litoměřice
Obec: Lovečkovice
Část obce: Levínské Petrovice
Adresní místo: Levínské Petrovice 35
PSČ: 41145
od 21. 10. 2003 do 16. 10. 2013
Verneřice, Mírové náměstí 142, PSČ 407 25
od 23. 6. 1998 do 21. 10. 2003
Verneřice, Příbramská 278, PSČ 407 25
od 1. 8. 1997 do 23. 6. 1998
Česká Lípa, Jiráskova 614, PSČ 470 01
IČO
od 1. 8. 1997

25023721

DIČ

CZ25023721

Identifikátor datové schránky:6eugvsk
Právní forma
od 1. 8. 1997
Akciová společnost
Spisová značka1008 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 1. 8. 2018
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 10. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 9. 2014
- zemědělská výroba podle zvláštního zákona
od 5. 6. 2004 do 10. 9. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 23. 6. 1998 do 21. 10. 2003
- řeznictví a uzenářství
od 1. 8. 1997 do 10. 9. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
od 1. 8. 1997 do 10. 9. 2014
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 16. 6. 2021
- Obchodní závod společnosti Verneřický Angus a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavře né dne 16. června 2021 mezi společností Verneřický Angus a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů zejména ze Smlouvy o úvěru č. 2021006469, ve výši jistiny 37.610.000,-- EUR a so uvisejících dluhů do částky 37.610.000,-- EUR, vznikajících nejpozději do 30. června 2041.
od 10. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 9. 2014 do 22. 10. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 9. 2014 do 22. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 12. 2005 do 3. 2. 2006
- Valná hromada společnosti dne 29.11.2005 rozhodla takto: a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. je možnost udržení bankovního financování a umožnění dalšího rozvoje společnosti. b) Základní kapitál společnosti Verneřický Angus a.s. se zvyšuje z částky 8.300.000,- Kč (slovy: osmmilionůtřistatisíc korun českých) o částku 2.600.000,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) na celkovou částku 10.900.000,- Kč (slovy: desetmil ionůdevětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. bude vydáno 26 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. d) Akcie budou upisovány v sídle společnosti Spojené farmy a.s., se sídlem Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, IČ: 25096630. Lhůta k upisování nových akcií činí třicet (30) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, jejímž uzavřením budou akcie upsány. Upisování nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. do obchodního rejstříku. e) Zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. bude provedeno formou upisování nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Spojené farmy a.s., se sídlem Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, IČ 25096630, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4468 (dále jen "Spojené farmy a.s."). f) Emisní kurz nových akcií bude zcela splacen nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je budova bez čp/če - zem. stavení, postavená na pozemku parc. č. st. 508, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Dě čín, na listu vlastnictví č. 310 pro katastrální území a obec Valkeřice, okres Děčín (dále jen "Nepeněžitý vklad"). g) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn nezávislým znalcem, panem Ing. Pavlem Liškou, jmenovaným pro tento účel soudem, a to znaleckým posudkem vyhotoveným dne 26.10.2005 pod číslem 1331. Hodnota Nepeněžitého vkladu zjištěná na základě znaleckého posudk u činí 2.663.850,- Kč (slovy: dvamilionyšestsetšedesáttřitisíceosmsetpadesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, tj. částka 63.850,- Kč (slovy: šedesáttřitisíceosmsetpadesát korun českých) se považuje za emisní ážio. h) Společnost Spojené farmy a.s. je povinna splatit Nepeněžitý vklad ve svém sídle nejpozději do patnácti (15) dnů od upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o vkladu se společností Verneřický Angus a.s. a předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Verneřický Angus a.s. K předání předmětu Nepeněžitého vkladu musí dojít nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o vkladu.
od 20. 7. 2004
- Dne 11.3.2004 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku společnosti Verneřický Angus a.s. - farma Levínské Petrovice. Prodávajícím je Verneřický Angus a.s., kupujícím je Zelená louka s.r.o., se sídlem Levínské Petrovice čp. 35, pošta Úštěk, PSČ: 411 4 5, IČO: 25450450.
od 26. 3. 2004 do 21. 8. 2004
- Valná hromada společnosti dne 27.1.2004 rozhodla takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.900.000,- Kč (slovy: Čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských) na 8.300.000,- Kč (slovy: Osmmilionůtřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 49 (slovy: Čtyřicetdevět) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, proto nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je akcionář pan Ing. Petr Krogman, r.č. xxxx, bytem Praha 6-Suchdol, Kamýcká 1219, PSČ: 165 00 - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Spojené farmy a.s., Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, PSČ: 160 00, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu Úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. - emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Ing. Petra Krogmana, který tvoří tyto nemovitosti: -chlév na stavební parcele číslo 471 -kravín na stavebních parcelách číslo 478/2 a číslo 478/1 -seník na stavební parcele číslo 512 -stavební parcela číslo 512 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Valkeřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 328 pro obec a kat. území Valkeřice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín, popsané a oceněné ve znaleckém posudku číslo 3363-023/04 ze dne 20.1.2004 znalce Mg r. Milana Špičky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 5.11.2003 č.j. Nc 1082/2003-5, na celkovou částku 4.912.760,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsetdvanácttisícsedmsetšedesátkorunčeských - schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce Mgr. Milana Špičky na částku 4.912.760,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsetdvanácttisícsedmsetšedesátkorunčeských, z níž se na zvýšení základního kapitálu započítává částka 4.900.000,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských - schvaluje se počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, které budou vydány za tento nepeněžitý vklad takto: 49 (slovy Čtyřicetdevět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských), v listinné po době, znějící na jméno - lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu se určují takto: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s úředn ě ověřenými podpisy, ve Valkeřicích v areálu, v němž se nachází předmět nepeněžitého vkladu, a to před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel, př edá společnosti písemné prohlášení o vkladu do společnosti, a současně předá společnosti písemně předmět nepeněžitého vkladu.
od 14. 9. 2001 do 9. 1. 2002
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3.8.2001 rozhodl takto: a) schválil záměr na zvýšení základního kapitálu o částku 2,400.000,- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) na 3,400.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcie neupisují peněžitými vklady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost RL - Management s.r.o., se sídlem Velký Šenov, Brtnická 360, IČ: 25008510 - lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti CPH a.s., Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třice (30) dnů ode dne, kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu - úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě - lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnáci (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s úředně ověřenými podpisy, v místě určeném představenstvem společnosti, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel, předá společnosti písemné prohlášení o vkladu do společnosti, a současně předá společnosti předmět nepeněžitého vkladu b) schválil upisování akcií nepeněžitým vkladem, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a současně se jedná o důležitý zájem společnosti, jak to vyplývá ze Zprávy představenstva společnosti PM - Kamenický Šenov a.s. c) schálil předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou nemovitosti - velkokapacitní kravín na pozemku st. parc. č. 147 - pozemek jiného vlastníka, odchovna, prasat na pozemku st. parc. č. 149 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, odchovna prasat na pozemku st. parc. č. 150 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, inženýrské stavby, tj. silážní jámy na pozemku parc. č. 148 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, jímka, hnojiště na pozemku parc. č. 1343/4 - ostatní plocha, manipulační plocha a pozemky st. parc. č. 148- zastavěná plocha, ost. stav. objekt, st. par. č. 149 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, st. parc. č. 150 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, parc. č. 1343/4 - ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 1343/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše zapsáno na LV č. 37 pro katastrální území Příbram pod Bukovou Horou, obec Verneřice u Katastrálního úřadu Děčín, a jichž je předem určený zájemce - vkladatel - společnost RL - Manangement s.r.o. - jediným a výlučným vlastníkem d) schválil výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného společným znaleckým posudkem soudních znalců Josefa Jaroše a Pavla Rejna, poř. č. 3772-142-01 ze dne 10.7.2001 částkou 2.450.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) e) schválil počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad takto: - celkový počet nově vydaných akcií činí: 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
Kapitál
od 3. 2. 2006
Základní kapitál 10 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 8. 2004 do 3. 2. 2006
Základní kapitál 8 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 1. 2002 do 21. 8. 2004
Základní kapitál 3 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 1997 do 9. 1. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 109 v listinné podobě.
od 3. 2. 2006 do 10. 9. 2014
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 109 v listinné podobě.
od 21. 8. 2004 do 3. 2. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 83.
od 21. 8. 2004 do 3. 2. 2006
v listinné podobě
od 9. 1. 2002 do 21. 8. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 34.
od 9. 1. 2002 do 21. 8. 2004
v listinné podobě
od 1. 8. 1997 do 9. 1. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 11. 2020
ZDENĚK HAVELKA - Člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
od 11. 11. 2020
MARTIN NĚMEČEK - Člen představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
od 25. 11. 2016 do 11. 11. 2020
ZDENĚK HAVELKA - Člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2019
od 5. 1. 2016 do 25. 11. 2016
ZDENĚK HAVELKA - Člen představenstva
Prachatice - Prachatice II, Slámova, PSČ 383 01
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 5. 1. 2016 do 11. 11. 2020
MARTIN NĚMEČEK - Člen představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2019
od 22. 10. 2014 do 5. 1. 2016
MARTIN NĚMEČEK - Člen představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 22. 10. 2014 do 5. 1. 2016
ZDENĚK HAVELKA - Člen představenstva
Prachatice - Prachatice II, Slámova, PSČ 383 01
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 16. 10. 2013 do 22. 10. 2014
Ing. MILAN BOLESLAV - Člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
od 16. 10. 2013 do 22. 10. 2014
PETR BÍLEK - Člen představenstva
Horní Police, K. H. Máchy, PSČ 471 06
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
od 26. 7. 2013 do 22. 10. 2014
Ing. PETR KROGMAN - Předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Praha 6, Kamýcká, PSČ 165 00
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
den vzniku funkce: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Milan Boleslav - Člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Petr Bílek - Člen představenstva
Horní Police, K.H.Máchy, PSČ 471 06
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí 746/12, PSČ 165 00
den vzniku členství: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
den vzniku funkce: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Milan Boleslav - Člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Petr Bílek - Člen představenstva
Horní Police, K.H.Máchy 186, PSČ 471 06
den vzniku členství: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí 746/12, PSČ 165 00
den vzniku členství: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Milan Boleslav - Člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Petr Bílek - Člen představenstva
Horní Police, K.H.Máchy 186, PSČ 471 06
den vzniku členství: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 26. 7. 2013
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí 746/12, PSČ 165 00
den vzniku členství: 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 16. 10. 2013
Ing. Milan Boleslav - Člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 16. 10. 2013
Petr Bílek - Člen představenstva
Horní Police, K.H.Máchy 186, PSČ 471 06
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 27. 10. 2004 do 17. 8. 2012
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 1219, PSČ 165 00
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
od 21. 10. 2003 do 27. 10. 2004
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Praha 8, nám. Dr.V. Holého 1056/15, PSČ 180 00
den vzniku členství: 5. 5. 2003
den vzniku funkce: 5. 5. 2003
od 21. 10. 2003 do 17. 8. 2012
Petr Bílek - Člen představenstva
Horní Police, K.H. Máchy 186, PSČ 471 06
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
od 21. 10. 2003 do 17. 8. 2012
Ing. Milan Boleslav - Člen představenstva
Horní Police, 203, PSČ 471 06
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
od 8. 3. 1999 do 21. 10. 2003
Ing. Jan Crha - Místopředseda představenstva
Aš, Kvapilova 3, PSČ 352 01
od 8. 3. 1999 do 21. 10. 2003
Jan Polák - Člen představenstva
Rumburk, Lesní 53/25, PSČ 408 01
od 1. 8. 1997 do 8. 3. 1999
MUDr. Miloš Kravciv - Místopředseda představenstva
Praha 6, Galandova 1233/9, PSČ 160 00
od 1. 8. 1997 do 8. 3. 1999
Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. - Člen představenstva
Praha 5, V břízkách 1025
od 1. 8. 1997 do 21. 10. 2003
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
bytem Nový Šaldorf 133, okres Znojmo
od 5. 1. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 21. 10. 2003 do 5. 1. 2016
Za společnost jedná a společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda je oprávněn jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost s e děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.
od 1. 8. 1997 do 21. 10. 2003
Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva nebo 2 prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, připojí člen představenstva nebo prokurista svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.
Dozorčí rada
od 11. 11. 2020
MILAN TRNĚNÝ - Člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
od 5. 1. 2016 do 11. 11. 2020
MILAN TRNĚNÝ - Člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2019
od 22. 10. 2014 do 5. 1. 2016
MILAN TRNĚNÝ - Člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 16. 10. 2013 do 22. 10. 2014
Ing. MAGDALENA HRUŠKOVÁ - Předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
od 16. 10. 2013 do 22. 10. 2014
RŮŽENA NOVÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
od 16. 10. 2013 do 22. 10. 2014
Ing. KAMIL TOMAN - Člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012 - 1. 10. 2014
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Magdalena Hrušková - Předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
den vzniku funkce: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Kamil Toman - Člen dozorčí rady
Hostivice, Prostřední, PSČ 253 01
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 16. 4. 2009
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Magdalena Hrušková - Předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
den vzniku funkce: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Kamil Toman - Člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová 1909, PSČ 253 01
den vzniku členství: 16. 4. 2009 - 15. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Magdalena Hrušková - Předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 17. 8. 2012
Ing. Kamil Toman - Člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová 1909, PSČ 253 01
den vzniku členství: 15. 4. 2012 - 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 16. 10. 2013
Ing. Magdalena Hrušková - Předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 16. 10. 2013
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 17. 8. 2012 do 16. 10. 2013
Ing. Kamil Toman - Člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová 1909, PSČ 253 01
den vzniku členství: 7. 6. 2012
od 21. 10. 2003 do 17. 8. 2012
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská 325, PSČ 407 25
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
od 21. 10. 2003 do 17. 8. 2012
Ing. Kamil Toman - Člen dozorčí rady
Hostivice, Prostřední 817, PSČ 253 01
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
od 26. 2. 2001 do 21. 10. 2003
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská 334, PSČ 407 25
od 26. 2. 2001 do 21. 10. 2003
Jaroslav Flieger - Člen dozorčí rady
Markvartice 211, PSČ 407 42
od 26. 2. 2001 do 17. 8. 2012
Ing. Magdalena Hrušková - Předseda dozorčí rady
Praha 5, Arbesovo nám. 12, PSČ 150 00
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 21. 4. 2006
od 1. 8. 1997 do 26. 2. 2001
Ing. Gabriel Kovács - Předseda dozorčí rady
Praha 5, Žilovská 760, PSČ 155 00
od 1. 8. 1997 do 26. 2. 2001
Pavel Šebera - Člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Pavla Švandy 11, PSČ 150 00
od 1. 8. 1997 do 26. 2. 2001
Ing. Lucie Štětinová - Člen dozorčí rady
Perštejn, Sluneční 167, PSČ 431 63
Akcionáři
od 14. 3. 2017
Spojené farmy a.s., IČO: 25096630
Praha - Nové Město, Vladislavova, PSČ 110 00
od 8. 3. 1999 do 9. 1. 2002
CPH a.s., IČO: 25096630
Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10
od 23. 6. 1998 do 8. 3. 1999
CPH a.s., IČO: 25096630
Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský
+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-4

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-14

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-19

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-28

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-40

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services