Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GKR HOLDING a.s.
IČO: 25044192

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 11. 1998
Obchodní firma
od 16. 11. 1998

GKR HOLDING a.s.

Sídlo
od 27. 8. 2015 do 22. 5. 2017
Praha, Kaprova , PSČ 110 00
od 31. 5. 2013 do 27. 8. 2015
Praha, Politických vězňů , PSČ 110 00
od 17. 4. 2007 do 31. 5. 2013
Praha 1, Dušní 112/16, PSČ 110 00
od 11. 6. 2005 do 17. 4. 2007
Praha 1, Jeruzalémská č.p. 962/3, PSČ 110 00
od 7. 2. 2004 do 11. 6. 2005
Praha 1, Václavské náměstí č.p. 775/8, PSČ 100 00
od 16. 11. 1998 do 7. 2. 2004
Roudnice nad Labem, Kratochvílova 2659, PSČ 413 01
IČO
od 16. 11. 1998

25044192

DIČ

CZ25044192

Identifikátor datové schránky:94vd9xj
Právní forma
od 16. 11. 1998
Akciová společnost
Spisová značka9196 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 31. 5. 2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 31. 5. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 7. 2003
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 31. 7. 2003 do 7. 2. 2004
- truhlářství
od 31. 7. 2003 do 31. 5. 2013
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 31. 7. 2003 do 31. 5. 2013
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 7. 2003 do 31. 5. 2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 31. 7. 2003 do 31. 5. 2013
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 25. 4. 2000 do 31. 5. 2013
- reklamní činnost
od 16. 11. 1998 do 31. 5. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 11. 1998 do 31. 5. 2013
- zprostředkování v oblasti obchodu, výkonů a služeb
od 16. 11. 1998 do 31. 5. 2013
- činnost ekonomických a organizačních poradců
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2016
- Jediný akcionář společnosti učinil dne 10.06.2016 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1. Jako jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 10.000.000,00 Kč (slovy deset milion ů korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.000.000,00 Kč (slovy čtrnáct milionů korun českých). 2. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. 3. Upisováno bude celkem 40 nových kusových kmenových akcií na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti. Jediný akcionář, který vlastní 100 kusových akcií, tak bude oprávněn upsat všech 40 nových kusových akcií. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani nebudou nabídnuty k úpisu žádné mu jinému zájemci. 5. Akcie musí být upsány nejpozději do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. K ups ání akcií dojde v sídle společnosti. Upisovateli bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií oznámen písemnou výzvou statutárního ředitele k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Tuto výzvu doručí statutární ředitel upisovateli nejp ozději do 1 (slovy jednoho) týdne od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, jehož výše činí celkem 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), nejpozději do 3 (slovy tří) měsíců od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 2079xxxx.
od 1. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 8. 2014 do 8. 8. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 1. 8. 2014 do 8. 8. 2017
- Počet členů správní rady: 3
od 11. 6. 2005 do 1. 11. 2005
- Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 30.3.2005 notářským zápisem NZ 41/2005, N 41/2005 notářky JUDr. Hany králové v Litoměřicích o tom, že se zvyšuje základní kapitál společnosti GKR HOLDING a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 6.400.000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 3.600.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč a to upsáním: 2. 36 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláští práva (kmenové akcie). 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva dle § 204a odst.5 obchodního zákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Karlu Kad lecovi. 6. Akcie budou věřitelem panem Karlem Kadlecem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 7. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od p rvního dne úpisu. 8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsán í akcií a návrh dohody na započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKR HOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 10. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce a společností GKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kurzu všech 36 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Do hodou o započtení bude upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 11. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splacení emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií.
od 31. 7. 2003 do 12. 1. 2004
- Jediný akcionář společnosti Antonín Kühn v působnosti valné hromady společnosti rozhodl 24.9.2002 notářským zápisem NZ 208/2002, N 214/2002 notářky JUDr. Hany Králové v Litoměřicích o tom, že se zvyšuje základní kapitál společnosti GKR HOLDING a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 5.400.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 6.400.000,-Kč a to upsáním: 2. 54 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé akcie. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o vyloučení přednostního práva dle $ 204a odst. 5 obchodního zákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Antonínu Kühnovi. 6. Akcie budou věřitelem panem Antonínem Kühnem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. 8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKR HOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 10.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce - a společnosti GKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 54 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Dohodou o započtení bude upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 11.Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce o uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 12.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 1. 9. 2016
Základní kapitál 14 000 000 Kč, splaceno err %.
od 1. 11. 2005 do 1. 9. 2016
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 1. 2004 do 1. 11. 2005
Základní kapitál 6 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 11. 1998 do 12. 1. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2016
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 140.
od 1. 9. 2016
Akcie na jméno je možné převést jen se souhlasem valné hromady společnosti.
od 1. 8. 2014 do 1. 9. 2016
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 100.
od 1. 8. 2014 do 1. 9. 2016
Akcie na jméno je možné převést jen se souhlasem valné hromady společnosti.
od 8. 1. 2014 do 1. 8. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 1. 11. 2005 do 8. 1. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 12. 1. 2004 do 1. 11. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 64.
od 12. 1. 2004 do 1. 11. 2005
v listinné podobě
od 16. 11. 1998 do 12. 1. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 8. 8. 2017
ANTONÍN KÜHN - statutární ředitel
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku funkce: 17. 7. 2017
od 11. 4. 2015 do 8. 8. 2017
ANTONÍN KÜHN - statutární ředitel
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku funkce: 24. 3. 2015 - 17. 7. 2017
od 1. 8. 2014 do 11. 4. 2015
ANTONÍN KÜHN - statutární ředitel
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku funkce: 1. 8. 2014 - 24. 3. 2015
od 31. 5. 2013 do 1. 8. 2014
ANTONÍN KÜHN - předseda představenstva
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 1. 8. 2014
den vzniku funkce: 7. 2. 2013 - 1. 8. 2014
od 31. 5. 2013 do 1. 8. 2014
JAROSLAVA CIMROVÁ - člen představenstva
Lovosice, Pod Vinicí, PSČ 410 02
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 1. 8. 2014
od 31. 5. 2013 do 1. 8. 2014
Ing. arch. Mario Bagič - člen představenstva
Split, Varaždinská 53, 21000, Chorvatská republika
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 1. 8. 2014
od 31. 7. 2003 do 31. 5. 2013
Antonín Kühn - Předseda představenstva
Brozany nad Ohří, 390, PSČ 411 81
den vzniku funkce: 18. 11. 1998 - 7. 2. 2013
od 7. 8. 2001 do 31. 7. 2003
Jiří Cimr - Člen představenstva
Lovosice, Pod Vinicí 1141/2, PSČ 410 02
den vzniku členství: 10. 4. 2001 - 24. 9. 2002
od 7. 8. 2001 do 31. 5. 2013
Ing. arch. Mario Bagič - Člen představenstva
Split, Varaždinská 53, 21000, Chorvatská republika
den vzniku členství: 10. 4. 2001 - 7. 2. 2013
od 1. 12. 2000 do 31. 7. 2003
Antonín Kühn - Předseda představenstva
Litoměřice, Družstevní 36/17
den vzniku funkce: 18. 11. 1998
od 1. 12. 2000 do 31. 5. 2013
Jaroslava Cimrová - Člen představenstva
Lovosice, Pod Vinicí 1141, PSČ 410 02
den vzniku členství: 27. 11. 2000 - 7. 2. 2013
od 16. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Ing. Tomáš Bursík - Předseda představenstva
Žitenice, Pohořany 120, PSČ 411 41
od 16. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Antonín Kühn - Člen představenstva
Litoměřice, Družstevní 36/17
od 16. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Václav Rychtařík - Člen představenstva
Litoměřice, Tolstého 2
od 16. 11. 1998 do 7. 8. 2001
Ing. Karel Pleyer - Člen představenstva
Litoměřice, U Medulánky 471/8
od 1. 8. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 7. 8. 2001 do 1. 8. 2014
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Ing. arch. Mario Bagič není oprávněn jednat a podepisovat za společnost.
od 16. 11. 1998 do 7. 8. 2001
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Správní rada
od 30. 3. 2019
JAROSLAVA CIMROVÁ - člen správní rady
Lovosice, Pod Vinicí, PSČ 410 02
den vzniku členství: 28. 2. 2019
od 30. 3. 2019
JAROSLAVA OLEJNÍČKOVÁ - člen správní rady
Roudnice nad Labem, Okružní, PSČ 413 01
den vzniku členství: 28. 2. 2019
od 30. 1. 2019 do 30. 3. 2019
ANTONÍN KÜHN - člen správní rady
Brozany nad Ohří, Zahradní, PSČ 411 81
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 28. 2. 2019
od 16. 8. 2017 do 30. 1. 2019
ANTONÍN KÜHN - člen správní rady
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku členství: 1. 8. 2014
od 8. 8. 2017
ANTONÍN KÜHN - předseda správní rady
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku členství: 17. 7. 2017
den vzniku funkce: 17. 7. 2017
od 11. 4. 2015 do 8. 8. 2017
JAROSLAVA OLEJNÍČKOVÁ - člen správní rady
Roudnice nad Labem, Okružní, PSČ 413 01
den vzniku členství: 24. 3. 2015 - 17. 7. 2017
den vzniku funkce: 24. 3. 2015 - 17. 7. 2017
od 11. 4. 2015 do 16. 8. 2017
ANTONÍN KÜHN - předseda správní rady
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku členství: 1. 8. 2014
den vzniku funkce: 24. 3. 2015 - 17. 7. 2017
od 1. 8. 2014 do 11. 4. 2015
ANTONÍN KÜHN - předseda správní rady
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 24. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 8. 2014 - 24. 3. 2015
od 1. 8. 2014 do 11. 4. 2015
ANTONÍN KÜHN - člen správní rady
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku členství: 1. 8. 2014
od 1. 8. 2014 do 30. 3. 2019
JAROSLAVA CIMROVÁ - člen správní rady
Lovosice, Pod Vinicí, PSČ 410 02
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 28. 2. 2019
Dozorčí rada
od 31. 5. 2013 do 1. 8. 2014
JAROSLAVA OLEJNÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Okružní, PSČ 413 01
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 1. 8. 2014
den vzniku funkce: 7. 2. 2013 - 1. 8. 2014
od 31. 5. 2013 do 1. 8. 2014
FRANTIŠEK KIRÁLY - člen dozorčí rady
Litoměřice - Předměstí, Revoluční, PSČ 412 01
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 13. 3. 2014
od 31. 5. 2013 do 1. 8. 2014
HANA KÜHNOVÁ - člen dozorčí rady
Brozany nad Ohří, Na Zámku, PSČ 411 81
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 1. 8. 2014
od 7. 2. 2004 do 31. 5. 2013
Jaroslava Olejníčková - Předseda dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Okružní 2713, PSČ 413 01
den vzniku členství: 26. 11. 2003 - 7. 2. 2013
den vzniku funkce: 26. 11. 2003 - 7. 2. 2013
od 1. 12. 2000 do 7. 2. 2004
Antonín Kühn - Předseda dozorčí rady
Brozany, Na Průhonu 304, PSČ 411 81
den vzniku funkce: 27. 11. 2000 - 26. 11. 2003
od 1. 12. 2000 do 31. 5. 2013
František Király - Člen dozorčí rady
Litoměřice, Revoluční 1836/18, PSČ 412 01
den vzniku členství: 27. 11. 2000 - 7. 2. 2013
od 1. 12. 2000 do 31. 5. 2013
Hana Kühnová - Člen dozorčí rady
Brozany, 390, PSČ 411 81
den vzniku členství: 27. 11. 2000 - 7. 2. 2013
od 16. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Ján Kudlička - Předseda dozorčí rady
Terezín, Dlouhá ul. 1
od 16. 11. 1998 do 1. 12. 2000
JUDr. Irena Wenzlová - Člen dozorčí rady
Litoměřice, Dobrovského 13
od 16. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Mgr. Pavel Wenzl - Člen dozorčí rady
Litoměřice, Sovova 709/5
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 2 komentáře

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 4 komentáře

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 14 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+150
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-6
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-50
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-63
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-130
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services