Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., IČO: 25051997 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25051997. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25051997 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
21. 5. 1996
Datum výmazu
9. 3. 2023
Obchodní firma
HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s.
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 9. 3. 2023
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
U Sluncové 618, 180 00 Praha 8 - Karlín
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 30. 10. 2016
U Sluncové 618/25, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 30. 10. 2016 vymazáno 9. 3. 2023
IČO
25051997
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 9. 3. 2023
DIČ
Identifikátor datové schránky
rurefpy
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 9. 3. 2023
Spisová značka
B 3998/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 9. 3. 2023
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

9. 3. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Lenka Kodešová Vinšová
9. 3. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Milan Šedivý
9. 3. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Mgr. Martin Sadílek
9. 3. 2023
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně, s výjimkou právních jednání s hodnotou předmětu plnění do částky 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) včetně nebo jednání, jehož hodnotu předmětu nelze určit, kdy společnost zastupují společně místopředseda představenstva a jakýkoliv další člen představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Při právních jednáních ve věci zcizení či zatížení jakéhokoliv podílu v jakékoliv obchodní korporaci nebo ke zcizení či zatížení jakékoliv nemovité věci společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně, a to bez ohledu na hodnotu předmětu plnění stanovenou v předchozí větě.
9. 3. 2023
Vymazán skutečný majitel Pavel Hoffman

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., IČO: 25051997: vizualizace vztahů osob a společností

HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., IČO: 25051997

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 17. 6. 2010
Pronájem sportovních zařízení včetně poskytování doplňkových služeb
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 17. 6. 2010
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 17. 6. 2010
Ubytovací služby
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 17. 6. 2010
Hostinská činnost
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 9. 3. 2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 17. 6. 2010 vymazáno 9. 3. 2023
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 9. 3. 2023
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 9. 3. 2023
Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 17. 12. 1996
397 400 000 Kč
zapsáno 17. 12. 1996 vymazáno 11. 12. 2020
157 418 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 11. 12. 2020 vymazáno 4. 5. 2021
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 5. 2021 vymazáno 9. 3. 2023
Akcie
10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 17. 12. 1996
3974 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 17. 12. 1996 vymazáno 8. 10. 2013
3974 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 8. 10. 2013 vymazáno 14. 12. 2016
3973 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 19. 12. 2016
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 72 000 Kč
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 19. 12. 2016
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 28 000 Kč
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 19. 12. 2016
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 309 972 000 Kč
zapsáno 19. 12. 2016 vymazáno 2. 1. 2017
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 87 428 000 Kč
zapsáno 19. 12. 2016 vymazáno 2. 1. 2017
100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 974 000 Kč
zapsáno 2. 1. 2017 vymazáno 11. 12. 2020
100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 574 180 Kč
zapsáno 11. 12. 2020 vymazáno 4. 5. 2021
100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 4. 5. 2021 vymazáno 9. 3. 2023
Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., identifikační číslo 250 51 997, konaná dne 28. července 2010 a rozhodla ve smyslu § 183i a násl. obch. zák. o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen \"den účinnosti přechodu akcií\"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem je Ing. Luděk Vinš, r.č. 620107/0931, bytem Praha 10, Rektorská 234/40, který vlastní akcie společnosti znějící na majitele vydané dne 22.5.1997 pod poř. č. 1-4 o jmenovité hodnotě každé Kč 99,100.000,--, s nimiž je spojeno 3.964 hlasů. souhrnná hodnota těchto akcií činí 99,74% základního kapitálu a jsou s nimi spojena hlasovací práva ve stejné výši. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením listinných akcií ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 110.200,-- (slovy jednostodesettisícdvěsta korun českých) za každou akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- (slovy jednostotisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 1435-35/2010 ze dne 15.6.2010 vypracovaným společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6, identifikační číslo 442 66 154. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do 20 pracovních ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je odevzdají do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Podmínkou pro výplatu protiplnění je osobní odevzdání akcií v sídle banky Československá obchodní banka, a.s., identifikační číslo 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, útvar Back Office podílových fondů a výplat, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 ve lhůtě nebo v dodatečné lhůtě. Při osobním předání je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, popř. cestovní pas, v případě právnických osob též výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické osoby jednat za právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a.s., identifikační číslo 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, pobočka Václavské náměstí 32, Praha 1 (dále jen „banka“). Protiplnění bude vypláceno oprávněné osobě bezhotovostním převodem na účet, který za tímto účelem oprávněná osoba bance sdělí. Neodevzdá-li oprávněná osoba své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obch. zák. požadovat výplatu protiplnění. Banka vyplatí protiplnění u listinných akcií znějících na majitele tomu, kdo byl vlastníkem vykoupených akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva (původní vlastník), ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak banka poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení banky o tom, že předal bance přede dnem konání mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.
zapsáno 11. 7. 2013 vymazáno 3. 8. 2016
Insolvenční správce společnosti STROJEXPORT-VIA, s.r.o., v konkurzu, IČO: 48109941, se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré město, 110 00 Praha 1, JUDr. Josef Cupka, IČO: 14897857, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, zahrnul do majetkové podstaty společnosti STROJEXPORT-VIA, s.r.o., v konkurzu, dne 20.07.2015 celkem 100% akcií společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA a.s., IČO: 250 51 997, se sídlem U Sluncové 618, Praha 8 - Karlín, PSČ 180 00. Insolvenční správce JUDr Josef Cupka, IČO: 14897857, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, je tak ve společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA a.s., IČO: 250 51 997, se sídlem U Sluncové 618, Praha 8 - Karlín, PSČ 180 00, oprávněn v plném rozsahu vykonávat práva a povinnosti jediného akcionáře.
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 3. 8. 2016
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.06.2012, č.j. 49Cm 220/2012-89 bylo vydáno předběžné opatření, ze kterého vyplývá, že společnost HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., IČ 25051997 je povinna zdržet se chování, které by umožnilo osobě, resp. osobám, které předloží 4 kusy listinných hromadných akcií společnosti znějících na majitele, s datem 22.05.2007, pořadové číslo 1 - 4, každá o jemnovité hodnotě 99.100.000,- Kč, vykonávat veškerá akcionářská práva spojená s vlastnictvím těchto hromadných akcií, a to až do dby pravomocného rozhodnutí soudu v řízení o žalobě. Usnesení bylo potvrzeno rozhodnutím Vrchního soudu ze dne 15.08.2012, č.j. 9Cmo 351/2012-167.
zapsáno 11. 11. 2013 vymazáno 9. 8. 2017
Dne 15.5.2019 byl k 35 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.974.000,- Kč (každé), opatřených pořadovými čísly 0044 - 0078, emitovaných společností HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., IČO: 25051997, se sídlem Praha 8, Karlín, U Sluncové 618/25, PSČ 186 00 (dále jen \"Akcie\"), na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ze dne 15.5.2019 uzavřené mezi společností Gilraen & Co, a.s., IČO: 05055041, se sídlem Praha 1, Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00, jako zástavním věřitelem, a společností P&J Asset Group s.r.o., IČO:07173431, se sídlem Praha 4, Lhotka, Durychova 101/66, PSČ 142 00, jako zástavcem, zřízen zákaz zcizení a zatížení Akcií jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele. Zákaz zcizení a zatížení Akcií byl zřízen jako věcné právo a byl sjednán na dobu ode dne uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím do 31.5.2034.
zapsáno 12. 6. 2019 vymazáno 2. 11. 2022
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 9. 3. 2023
Na společnost HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti ČECHIE B.V.B. spol. s r.o., IČO: 49680439, se sídlem U Sluncové 618/25, Karlín, 186 00 Praha 8.
zapsáno 4. 10. 2018 vymazáno 9. 3. 2023
Dne 10.12.2020 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti o 239.982.000,- Kč, tj. z částky 397.400.000,- Kč na částku 157.418.000,- Kč, a to za účelem úhrady ztráty z hospodaření předmětné společnosti dosažené za období do 31.10.2020. Základní kapitál byl snížen snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota každé ze 100 akcií se snížila o 2.399.820,- Kč, to jest z 3.974.000,- Kč na 1.574.180,- Kč.
zapsáno 11. 12. 2020 vymazáno 9. 3. 2023
Společnost HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. byla rozdělena odštěpením sloučením se společností ČECHIE GROUP a.s. se sídlem Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ 08828181, čímž došlo k odštěpení části jejího jmění dle Projektu Rozdělení odštěpením sloučením HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. a L & H spol. s r.o. se společností ČECHIE GROUP a.s. ze dne 18.03.2021, a přechodu této části jmění na společnost ČECHIE GROUP a.s.
zapsáno 4. 5. 2021 vymazáno 9. 3. 2023
Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 17.1.2023 došlo k fúzi sloučením společnosti Fénix Security s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ 24183857, jakožto nástupnické společnosti, se společností HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. jakožto společností zanikající. Jmění zanikající společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. přešlo na nástupnickou společnost Fénix Security s.r.o. Právním důvodem výmazu společnosti HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s. z obchodního rejstříku je její zánik bez likvidace v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností Fénix Security s.r.o.
zapsáno 9. 3. 2023 vymazáno 9. 3. 2023

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Ján Bulla
Bořislavka, 160 00 Praha 6
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 21. 2. 1997
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Pavlíček
Augustinova, 148 00 Praha 4
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 21. 2. 1997
Člen představenstva
Václav Vízelka
Mošnova, 150 00 Praha 5
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 21. 2. 1997
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Pavlíček
Augustinova, 148 00 Praha 4
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 19. 5. 1998
Předseda představenstva
Ing. Ján Bulla
Bořislavka, 160 00 Praha 6
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 23. 6. 2010
Člen představenstva
Václav Vízelka
Mošnova, 150 00 Praha 5
Den zániku členstvi: 10. 6. 2010
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 23. 6. 2010
Člen
Miloslav Rott
Římská, 121 00 Praha 2
Den zániku členstvi: 2. 2. 2004
zapsáno 19. 5. 1998 vymazáno 15. 9. 2004
Člen představenstva
Pavel Svoboda
Zelenohorská, Praha 8 - Bohnice
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2004
zapsáno 15. 9. 2004 vymazáno 23. 6. 2010
Předseda představenstva
Ing. Ján Bulla
Bořislavka, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 10. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
zapsáno 23. 6. 2010 vymazáno 11. 7. 2014
Člen představenstva
Pavel Svoboda
Zelenohorská, Praha 8 - Bohnice
Den zániku funkce: 25. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
Den zániku členstvi: 25. 8. 2015
zapsáno 23. 6. 2010 vymazáno 23. 9. 2015
Člen představenstva
Irini Sedláčková
Vybíralova, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
zapsáno 23. 6. 2010 vymazáno 2. 11. 2013
Člen představenstva
Irini Sedláčková
Vybíralova, 198 00 Praha - Černý Most
Den zániku funkce: 25. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
Den zániku členstvi: 25. 8. 2015
zapsáno 2. 11. 2013 vymazáno 23. 9. 2015
Předseda představenstva
Ing. Ján Bulla
náměstí Bořislavka, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 10. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
zapsáno 11. 7. 2014 vymazáno 25. 2. 2015
Předseda představenstva
Ing. Ján Bulla
náměstí Bořislavka, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 10. 6. 2010
Den zániku funkce: 25. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
Den zániku členstvi: 25. 8. 2015
zapsáno 25. 2. 2015 vymazáno 23. 9. 2015
Předseda představenstva
Václav Vízelka
Mošnova, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 25. 8. 2015
Den zániku funkce: 22. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 25. 8. 2015
Den zániku členstvi: 22. 4. 2016
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 30. 5. 2016
Předseda představenstva
Jiří Langmajer
Bradského, 269 01 Rakovník - Rakovník II
Den vzniku funkce: 22. 4. 2016
Den zániku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2016
Den zániku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 30. 5. 2016 vymazáno 3. 8. 2016
Předseda představenstva
Mgr. Martin Sadílek
Štěpánská, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 30. 10. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Lenka Vinšová
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 18. 7. 2021
Člen představenstva
Milan Šedivý
Pražská, 259 01 Votice - Votice
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 21. 12. 2022
Předseda představenstva
Mgr. Martin Sadílek
Štěpánská, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 30. 10. 2016 vymazáno 21. 12. 2022
Místopředseda představenstva
Ing. Lenka Kodešová Vinšová
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 18. 7. 2021 vymazáno 28. 7. 2021
Místopředseda představenstva
Ing. Lenka Kodešová Vinšová
Kotěrova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 28. 7. 2021 vymazáno 21. 12. 2022
Předseda představenstva
Mgr. Martin Sadílek
Štěpánská, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 20. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2022
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 9. 3. 2023
Místopředseda představenstva
Ing. Lenka Kodešová Vinšová
Kotěrova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2022
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 9. 3. 2023
Člen představenstva
Milan Šedivý
Pražská, 259 01 Votice - Votice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2022
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 9. 3. 2023
Počet členů
1
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 3. 8. 2016
3
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 9. 3. 2023
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost : Společnost zastupuje vůči všem třetím osobám v celém rozsahu samostatně každý člen představenstva, oprávnění posepisovat za společnost přísluší vždy dvěma členům představenstva.
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 23. 6. 2010
Jménem společnosti jedná za představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva.
zapsáno 23. 6. 2010 vymazáno 3. 8. 2016
Společnost zastupují vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 3. 3. 2021
Společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně, s výjimkou právních jednání s hodnotou předmětu plnění do částky 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) včetně nebo jednání, jehož hodnotu předmětu nelze určit, kdy společnost zastupují společně místopředseda představenstva a jakýkoliv další člen představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Při právních jednáních ve věci zcizení či zatížení jakéhokoliv podílu v jakékoliv obchodní korporaci nebo ke zcizení či zatížení jakékoliv nemovité věci společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně, a to bez ohledu na hodnotu předmětu plnění stanovenou v předchozí větě.
zapsáno 3. 3. 2021 vymazáno 9. 3. 2023

Dozorčí rada

Člen
JUDr. Josef Buzek
Nad Výšinkou, 150 00 Praha 5
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 21. 2. 1997
Člen
Ing. Luděk Vinš
Rektorská, 101 00 Praha 10
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 21. 2. 1997
Člen
Václav Toman
28.pluku, 101 00 Praha 10
zapsáno 21. 5. 1996 vymazáno 21. 2. 1997
Člen
JUDr. Josef Buzek
Nad Výšinkou, 150 00 Praha 5
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 1. 8. 2001
Člen
Ing. Luděk Vinš
Rektorská, 101 00 Praha 10
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 23. 6. 2010
Člen
Václav Toman
28.pluku, 101 00 Praha 10
Den zániku členstvi: 2. 2. 2004
zapsáno 21. 2. 1997 vymazáno 15. 9. 2004
Člen
JUDr. Josef Buzek
Podbělohorská, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den zániku členstvi: 28. 6. 2002
zapsáno 1. 8. 2001 vymazáno 14. 11. 2002
Člen
Ing. Ladislav Došek
Okrouhlá, 625 00 Brno
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2002
Den zániku členstvi: 2. 2. 2004
zapsáno 14. 11. 2002 vymazáno 15. 9. 2004
Člen dozorčí rady
Luděk Vinš
Horní Počernice, Praha 9 - Horní Počernice
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2004
zapsáno 15. 9. 2004 vymazáno 23. 6. 2010
Člen dozorčí rady
JUDr. Josef Buzek
Podbělohorská, Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2004
Den zániku členstvi: 10. 6. 2010
zapsáno 15. 9. 2004 vymazáno 23. 6. 2010
Člen dozorčí rady
Lenka Vinšová
Rektorská, 108 00 Praha 10
Den zániku funkce: 24. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
Den zániku členstvi: 24. 8. 2015
zapsáno 23. 6. 2010 vymazáno 23. 9. 2015
Člen
Luděk Vinš
Rektorská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
zapsáno 23. 6. 2010 vymazáno 4. 8. 2010
Člen dozorčí rady
Luděk Vinš
Třebešovská, 190 00 Praha 9 - Horní Počernice
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2010
Den zániku členstvi: 5. 4. 2011
zapsáno 23. 6. 2010 vymazáno 12. 8. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Luděk Vinš
Rektorská, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 31. 7. 2010
Den zániku funkce: 2. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 28. 7. 2010
Den zániku členstvi: 2. 5. 2012
zapsáno 4. 8. 2010 vymazáno 11. 7. 2013
Člen dozorčí rady
Květoslava Vinšová
Třebešovská, 193 00 Praha - Horní Počernice
Den zániku funkce: 24. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2011
Den zániku členstvi: 24. 8. 2015
zapsáno 12. 8. 2011 vymazáno 23. 9. 2015
Člen
Martina Vinšová
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2013
Den zániku funkce: 24. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2013
Den zániku členstvi: 24. 8. 2015
zapsáno 8. 10. 2013 vymazáno 23. 9. 2015
Předseda dozorčí rady
MUDr. Pavel Vepřek
Podjavorinské, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 25. 8. 2015
Den zániku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 24. 8. 2015
Den zániku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 3. 8. 2016
Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Halml
Máchova, 269 01 Rakovník - Rakovník II
Den vzniku funkce: 24. 8. 2015
Den zániku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 24. 8. 2015
Den zániku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 3. 8. 2016
Člen dozorčí rady
Luigi Basco Perucchini
U transformátoru, 251 66 Senohraby - Senohraby
Den vzniku funkce: 24. 8. 2015
Den zániku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 24. 8. 2015
Den zániku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 3. 8. 2016
Člen dozorčí rady
JUDr. Pavla Činátlová
Voskovcova, 152 00 Praha - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den zániku funkce: 8. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
Den zániku členstvi: 8. 12. 2016
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 14. 12. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Martina Vinšová
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 21. 12. 2022
Člen dozorčí rady
Petra Cicalová
Livornská, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku funkce: 15. 7. 2016
Den vzniku členstvi: 15. 7. 2016
zapsáno 3. 8. 2016 vymazáno 21. 12. 2022
Člen dozorčí rady
Adéla Jungrová
Platanová, 252 42 Jesenice - Jesenice
Den vzniku funkce: 8. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 8. 12. 2016
zapsáno 14. 12. 2016 vymazáno 21. 12. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Martina Vinšová
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2022
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 9. 3. 2023
Člen dozorčí rady
Petra Cicalová
Livornská, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku funkce: 20. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2022
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 9. 3. 2023
Člen dozorčí rady
Adéla Jungrová
Platanová, 252 42 Jesenice - Jesenice
Den vzniku funkce: 20. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2022
zapsáno 21. 12. 2022 vymazáno 9. 3. 2023
Počet členů
3
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 9. 3. 2023

Prokura

Prokurista
Martin Vinš
Rektorská, 108 00 Praha 10
zapsáno 23. 5. 2011 vymazáno 12. 8. 2016
Prokurista
Martin Vinš
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
zapsáno 12. 8. 2016 vymazáno 17. 11. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Luděk Vinš
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
zapsáno 8. 10. 2013 vymazáno 27. 11. 2015
Jediný akcionář
Luděk Vinš
Rektorská, 108 00 Praha - Malešice
zapsáno 27. 11. 2015 vymazáno 17. 8. 2016
Jediný akcionář
Palác Fénix, a.s., IČO: 49240382
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1
jediný akcionář
zapsáno 2. 11. 2022 vymazáno 9. 3. 2023

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Adéla Jungrová
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 7. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 8. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 34,83 %
zapsáno 27. 8. 2021 vymazáno 7. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marek Unčovský
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 7. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 8. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 26,95 %
zapsáno 27. 8. 2021 vymazáno 7. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Vladimír Bezděk
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 11. 2022
zapsáno 9. 3. 2023 vymazáno 9. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Petr Krátký
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 12. 2022
zapsáno 9. 3. 2023 vymazáno 9. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Jaromír Kohout
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 11. 2022
zapsáno 9. 3. 2023 vymazáno 9. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Pavel Hoffman
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 11. 2022
zapsáno 9. 3. 2023 vymazáno 9. 3. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-300
-
+
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-550
-
+
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-700
-
+
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

podnikatel a uhlobaron

-521
-
+
Jaroslav Beck

Jaroslav Beck

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-280
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-552
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.