Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Wrbna Racing, a.s.
IČO: 25058614

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 6. 1996
Obchodní firma
od 4. 1. 2006

Wrbna Racing, a.s.

Sídlo
IČO
od 17. 6. 1996

25058614

DIČ

CZ25058614

Identifikátor datové schránky:5nzg29v
Právní forma
od 4. 1. 2006
Akciová společnost
Spisová značka10384 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 1. 2006 do 22. 8. 2006
- agroturistika
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- chov,výcvik a testace koní
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- ubytovací služby
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Ostatní skutečnosti
od 1. 12. 2016
- Společnost Wrbna Racing, a.s., se sídlem Trnová 38, PSČ 25210, IČO: 25058614, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Dostihové centrum Světlá Hora, a.s., se sídlem č.p. 38, 252 10 Trnová, IČO: 28965825. V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost Wrbna Racing, a.s. a nástupnická společnost se tak stala právním nástupcem uvedené zanikající společnosti.
od 1. 10. 2009
- Na základě projektu přeměny formou rozdělení odštěpením se založením nové společnosti ze dne 25.6.2009, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 8.9.2009, došlo u společnosti Wrbna Racing, a.s., IČ: 250 58 614 se sídlem Trnová 38, PSČ 252 10 k odštěpení části jejího jmění a k přechodu tohoto jmění na nástupnickou společnost Dostihové centrum Světlá Hora, a.s. se sídlem Světlá Hora, Světlá 407, PSČ 793 31.
od 16. 9. 2009 do 26. 9. 2013
- Jediný akcionář společnosti Wrbna Racing, a.s., tj. společnost WRBNA HOLDINGS LIMITED, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 a § 187 odst. 1 písm. j) a následujících obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením § 21 a následujících zákona o přeměnác h při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti Wrbna Racing, a.s. v souladu s ustanovením § 266 odst. 2 zákona o přeměnách a v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku takto: a) Základní kapitál se snižuje o částku 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdvamilionů korun českých). Výše základního kapitálu rozdělované společnosti bude po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, se kterým bude zároveň zapsáno i snížení základního kapi tálu rozdělované společnosti, činit 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetosm milionů korun českých). Snížený základní kapitál bude rozdělen na 120 kusů (slovy: jednostodvacet kusů) kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá v jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyřista tisíc korun českých). b) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je splnění zákonného požadavku ve smyslu ustanovení § 266 odst. 1,2 zákona o přeměnách, tj. základní kapitál bude snížen minimálně o částku přesahující rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a základního ka pitálu rozdělované společnosti vykázaného v její zahajovací rozvaze (tento rozdíl dle zahajovací rozvahy činí 52.761.836,29 Kč), přičemž tímto snížením bude jednak uhrazena ztráta za rok 2008 a ztráta z minulých let v celkové výši 62.588.543,09 Kč (slovy: šedesátdva milionů pětsetosmdesátosm tisíc pětsetčtyřicettři korun českých devět haléřů), přičemž z této částky činí ztráta společnosti za rok 2008 částku 11.330.147,81 Kč (slovy: jedenáct milionů třistatřicet tisíc jednostočtyřicetsedm korun českých osm desátjedna haléřů) a ztráta z minulých let částku 51.258.395,28 Kč (slovy: padesátjedna milionů dvěstěpadesátosm tisíc třistadevadesátpět korun českých dvacetosm haléřů) a dále část snížení ve výši 9.411.456,91 Kč (slovy: devět milionů čtyřistajedenáct ti síc čtyřistapadesátšest korun českých devadesátjedna haléřů) bude použita na tvorbu rezervního fondu k úhradě budoucí ztráty. c) Částka ve výši 11.330.147,81 Kč (slovy: jedenáct milionů třistatřicet tisíc jednostočtyřicetsedm korun českých osmdesátjedna haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z roku 2008 (evidované v účetnictví společn osti dle konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy tato částka bude zúčtována s účtem 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Částka ve výši 51.258.395,28 Kč (slovy: padesátjedna milionů dvěstěpadesátosm tisíc třistadevadesátpět korun českých dvacetosm haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované v účetnictví spole čnosti dle konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy tato částka bude zúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta z minulých let. Částka ve výši 9.411.456,91 Kč (slovy: devět milionů čtyřistajedenáct tisíc čtyřistapadesátšest korun českých devadesátjedna haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu společnosti za účelem uhrazení budoucí zt ráty, tedy tato částka bude zaúčtována na účet 421 - Rezervní fond. d) Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií, a to tak, že současná nominální hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000.0 00,- Kč bude snížena na částku 400.000,- Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 48.000.000,- Kč rozdělen na 120 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, neomezeně převoditelných, které nebudou kótované na oficiálních trzích. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou současných za akcie o nižší jmenovité hodnotě. e) Lhůta k předložení dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za účelem jejich výměny činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne, kdy akcionář obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o jmenovité hodnotě 400.0 00,- Kč. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu (tj. též rozdělení) do obchodního rejstříku. Místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Trnová 38, PSČ 252 10. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 5. 12. 2008 do 26. 9. 2013
- Jediný akcionář společnosti Wrbna Racing, a.s., tj. společnost WRBNA HOLDINGS LIMITED, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnu tí o zvýšení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad část ku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), zn ějící na jméno a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (přede m určenému) zájemci, a to společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 122-126 Tooley Street, Londýn SE1 2TU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, IČ: 6020971, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Wrbna Racing, a.s. na adrese Trnová 38, PSČ 252 10, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení ná vrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (pře dem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doru čení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti p roti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu: 1. peněžitá pohledávka ve výši 70.390.633,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůtřistadevadesáttisícšestsettřicettři korun českých) - dále jen "předmětná pohledávka"; tato předmětná pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 2.4.2007 mezi společností WRBNA HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a společností Wrbna Racing, a.s. jako dlužníkem ve znění Dohody o změně obsahu závazku uzavře né mezi týmiž smluvními stranami dne 24.10.2008; uvedená částka představuje jistinu předmětné pohledávky; předmětná pohledávka byla dlužníkem uznána ve formě Uznání závazku ze dne 24.10.2008; k započtení bude použita část předmětné pohledávky ve výši 70.0 00.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých), 2. existence předmětné pohledávky společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti Wrbna Racing, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 28.11.2008 vypracovanou Ing. Antonínem Faltou, auditorem č. osvědčení 0752; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započ tení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wrbna racing, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých).
Kapitál
od 1. 10. 2009
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2008 do 1. 10. 2009
Základní kapitál 120 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 1. 2006 do 17. 12. 2008
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 17. 12. 2008 do 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 4. 1. 2006 do 17. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
Statutární orgán
od 1. 10. 2014
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - statutární ředitel
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
od 26. 9. 2013 do 1. 10. 2014
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
od 4. 1. 2006 do 26. 9. 2013
Ing. Marcela Gajdová - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance 5/2174, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006
od 1. 10. 2014
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel.
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
Za představenstvo jedná jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.
Správní rada
od 1. 10. 2014
Ing. ONDŘEJ HRADIL - člen správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 9. 2014
od 1. 10. 2014
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
Dozorčí rada
od 1. 10. 2009 do 1. 10. 2014
Ing. Petr Vavřinek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Pod Beránkem 1439, PSČ 156 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2009
Ing. Petr Vavřinek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 59/1075, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
Ing. Ondřej Hradil - člen dozorčí rady
Praha 2, Wenzigova 7, PSČ 120 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 9. 9. 2014
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
Kateřina Kosmová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Paříkova 910/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
Akcionáři
od 26. 9. 2007 do 24. 12. 2014
WRBNA HOLDINGS LIMITED, Identifikační číslo: 6020971
Londýn, SE1 2TU, Tooley Street 122-126, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 4. 1. 2006 do 26. 9. 2007
WRBNA HOLDINGS LIMITED
Londýn, EC3V 0EH, Gracechurch Street 52-54, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 4. 1. 2006 do 26. 9. 2007
- IČ: ID 40 74 353
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jak zaplatit daň z nemovitosti za rok 2019. Termín se blíží, tady je návod

24. 4. 2019 | Jak na to | Petra Dlouhá

Jak zaplatit daň z nemovitosti za rok 2019. Termín se blíží, tady je návod

Na úhradu daně z nemovitých věcí zbývá pár týdnů. Poradíme, jak na to. A naše kalkulačka ukáže, kolik si připlatíte, když nestihnete zaplatit včas.

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

24. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

Když přestane chodit mzda, protože zaměstnavatel je v platební neschopnosti, je to zlé. Můžete se o peníze soudit a čekat, jak dopadne insolvenční řízení, v první řadě ale běžte na úřad práce. Ten vám může mzdu proplatit za zaměstnavatele. Víme, jak na to.

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 8 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat hlavně e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 4 komentáře

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

Fio banka, která patří k nejlevnějším v Česku, ode dneška ruší i poplatek za takzvané europlatby. Kvůli novému nařízení EU budou muset zlevnit také další banky. Nový ceník Fio přináší třeba i výhodnější výběry z cizích bankomatů.

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

23. 4. 2019 | Jak na to | Jana Poncarová

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

Jsou to snadné kupecké počty. Hlávkový salát stojí kolem patnácti dvaceti korun, přitom za stejnou cenu pořídíte i sáček semínek, z něhož vypěstujete třeba dvacet salátů. Podobné je to s ředkvičkami. Pak už záleží na tom, na kolik si ceníte své práce – nebo jestli zahradničení berete jako kombinaci příjemného s užitečným.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Česká spořitelna 2 693,00 Kč
ČSOB 2 688,50 Kč
Sberbank CZ 2 712,00 Kč
Komerční banka 2 715,40 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 751,50 Kč
Raiffeisenbank 2 769,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+7
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-11
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-14
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-55
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-91
+
-

Články na Heroine.cz

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services