Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Wrbna Racing, a.s., Trnová, IČO: 25058614 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Wrbna Racing, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25058614. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25058614 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
17. 6. 1996
Obchodní firma
Wrbna Racing, a.s.
zapsáno 4. 1. 2006
Adresa firmy
Trnová 38, 252 10 Trnová
zapsáno 4. 1. 2006
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-západ
Obec: Trnová
Část obce: Trnová
Adresní místo: Trnová 38
IČO
25058614
zapsáno 17. 6. 1996
DIČ
Identifikátor datové schránky
5nzg29v
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 4. 1. 2006
Spisová značka
B 10384/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. 1. 2006

Poslední změny a události

8. 1. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Marcela Hradilová
8. 1. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Marcela Hradilová
8. 1. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Marcela Hradilová
8. 1. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Ondřej Hradil
8. 1. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Ondřej Hradil

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Agroturistika
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 22. 8. 2006
Chov,výcvik a testace koní
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2014
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2014
Ubytovací služby
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. 10. 2014
Základní kapitál
50 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 17. 12. 2008
120 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 12. 2008 vymazáno 1. 10. 2009
48 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2009
Akcie
50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 17. 12. 2008
120 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 17. 12. 2008 vymazáno 1. 10. 2009
120 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400 000 Kč
zapsáno 1. 10. 2009 vymazáno 8. 1. 2021
120 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400 000 Kč
zapsáno 8. 1. 2021
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář společnosti Wrbna Racing, a.s., tj. společnost WRBNA HOLDINGS LIMITED, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 122-126 Tooley Street, Londýn SE1 2TU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, IČ: 6020971, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Wrbna Racing, a.s. na adrese Trnová 38, PSČ 252 10, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci. tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu: 1. peněžitá pohledávka ve výši 70.390.633,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůtřistadevadesáttisícšestsettřicettři korun českých) - dále jen \"předmětná pohledávka\". tato předmětná pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 2.4.2007 mezi společností WRBNA HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a společností Wrbna Racing, a.s. jako dlužníkem ve znění Dohody o změně obsahu závazku uzavřené mezi týmiž smluvními stranami dne 24.10.2008. uvedená částka představuje jistinu předmětné pohledávky. předmětná pohledávka byla dlužníkem uznána ve formě Uznání závazku ze dne 24.10.2008. k započtení bude použita část předmětné pohledávky ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých), 2. existence předmětné pohledávky společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti Wrbna Racing, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 28.11.2008 vypracovanou Ing. Antonínem Faltou, auditorem č. osvědčení 0752. 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wrbna racing, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých).
zapsáno 5. 12. 2008 vymazáno 26. 9. 2013
Jediný akcionář společnosti Wrbna Racing, a.s., tj. společnost WRBNA HOLDINGS LIMITED, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 a § 187 odst. 1 písm. j) a následujících obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením § 21 a následujících zákona o přeměnách při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti Wrbna Racing, a.s. v souladu s ustanovením § 266 odst. 2 zákona o přeměnách a v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku takto: a) Základní kapitál se snižuje o částku 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdvamilionů korun českých). Výše základního kapitálu rozdělované společnosti bude po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, se kterým bude zároveň zapsáno i snížení základního kapitálu rozdělované společnosti, činit 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetosm milionů korun českých). Snížený základní kapitál bude rozdělen na 120 kusů (slovy: jednostodvacet kusů) kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá v jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyřista tisíc korun českých). b) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je splnění zákonného požadavku ve smyslu ustanovení § 266 odst. 1,2 zákona o přeměnách, tj. základní kapitál bude snížen minimálně o částku přesahující rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a základního kapitálu rozdělované společnosti vykázaného v její zahajovací rozvaze (tento rozdíl dle zahajovací rozvahy činí 52.761.836,29 Kč), přičemž tímto snížením bude jednak uhrazena ztráta za rok 2008 a ztráta z minulých let v celkové výši 62.588.543,09 Kč (slovy: šedesátdva milionů pětsetosmdesátosm tisíc pětsetčtyřicettři korun českých devět haléřů), přičemž z této částky činí ztráta společnosti za rok 2008 částku 11.330.147,81 Kč (slovy: jedenáct milionů třistatřicet tisíc jednostočtyřicetsedm korun českých osmdesátjedna haléřů) a ztráta z minulých let částku 51.258.395,28 Kč (slovy: padesátjedna milionů dvěstěpadesátosm tisíc třistadevadesátpět korun českých dvacetosm haléřů) a dále část snížení ve výši 9.411.456,91 Kč (slovy: devět milionů čtyřistajedenáct tisíc čtyřistapadesátšest korun českých devadesátjedna haléřů) bude použita na tvorbu rezervního fondu k úhradě budoucí ztráty. c) Částka ve výši 11.330.147,81 Kč (slovy: jedenáct milionů třistatřicet tisíc jednostočtyřicetsedm korun českých osmdesátjedna haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z roku 2008 (evidované v účetnictví společnosti dle konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy tato částka bude zúčtována s účtem 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Částka ve výši 51.258.395,28 Kč (slovy: padesátjedna milionů dvěstěpadesátosm tisíc třistadevadesátpět korun českých dvacetosm haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované v účetnictví společnosti dle konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy tato částka bude zúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta z minulých let. Částka ve výši 9.411.456,91 Kč (slovy: devět milionů čtyřistajedenáct tisíc čtyřistapadesátšest korun českých devadesátjedna haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu společnosti za účelem uhrazení budoucí ztráty, tedy tato částka bude zaúčtována na účet 421 - Rezervní fond. d) Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií, a to tak, že současná nominální hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000.000,- Kč bude snížena na částku 400.000,- Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 48.000.000,- Kč rozdělen na 120 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, neomezeně převoditelných, které nebudou kótované na oficiálních trzích. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou současných za akcie o nižší jmenovité hodnotě. e) Lhůta k předložení dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za účelem jejich výměny činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne, kdy akcionář obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu (tj. též rozdělení) do obchodního rejstříku. Místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Trnová 38, PSČ 252 10. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
zapsáno 16. 9. 2009 vymazáno 26. 9. 2013
Na základě projektu přeměny formou rozdělení odštěpením se založením nové společnosti ze dne 25.6.2009, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 8.9.2009, došlo u společnosti Wrbna Racing, a.s., IČ: 250 58 614 se sídlem Trnová 38, PSČ 252 10 k odštěpení části jejího jmění a k přechodu tohoto jmění na nástupnickou společnost Dostihové centrum Světlá Hora, a.s. se sídlem Světlá Hora, Světlá 407, PSČ 793 31.
zapsáno 1. 10. 2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 1. 10. 2014
Společnost Wrbna Racing, a.s., se sídlem Trnová 38, PSČ 25210, IČO: 25058614, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Dostihové centrum Světlá Hora, a.s., se sídlem č.p. 38, 252 10 Trnová, IČO: 28965825. V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost Wrbna Racing, a.s. a nástupnická společnost se tak stala právním nástupcem uvedené zanikající společnosti.
zapsáno 1. 12. 2016

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Marcela Gajdová
Na Zatlance, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 26. 9. 2013
Člen představenstva
Ing. Marcela Hradilová
Na Zatlance, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den zániku funkce: 1. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
zapsáno 26. 9. 2013 vymazáno 1. 10. 2014
Způsob jednání
Za představenstvo jedná jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2014

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Ing. Marcela Hradilová
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 9. 9. 2014
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel.
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Člen správní rady
Ing. Ondřej Hradil
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 9. 9. 2014
Den zániku členstvi: 9. 9. 2017
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 8. 1. 2021
Předseda správní rady
Ing. Marcela Hradilová
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 9. 9. 2014
Den zániku funkce: 9. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 9. 9. 2014
Den zániku členstvi: 9. 9. 2017
zapsáno 1. 10. 2014 vymazáno 8. 1. 2021
Člen správní rady
Ing. Ondřej Hradil
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 10. 9. 2017
Den zániku členstvi: 10. 9. 2020
zapsáno 8. 1. 2021 vymazáno 8. 1. 2021
Člen správní rady
Ing. Ondřej Hradil
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2020
Den zániku členstvi: 31. 12. 2020
zapsáno 8. 1. 2021 vymazáno 8. 1. 2021
Člen správní rady
Ing. Ondřej Hradil
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2021
zapsáno 8. 1. 2021
Předseda správní rady
Ing. Marcela Hradilová
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 10. 9. 2017
Den zániku funkce: 10. 9. 2020
Den vzniku členstvi: 10. 9. 2017
Den zániku členstvi: 10. 9. 2020
zapsáno 8. 1. 2021 vymazáno 8. 1. 2021
Předseda správní rady
Ing. Marcela Hradilová
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 11. 9. 2020
Den zániku funkce: 31. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 11. 9. 2020
Den zániku členstvi: 31. 12. 2020
zapsáno 8. 1. 2021 vymazáno 8. 1. 2021
Předseda správní rady
Ing. Marcela Hradilová
Na Zatlance, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 4. 1. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2021
zapsáno 8. 1. 2021
Počet členů
2
zapsáno 1. 10. 2014
Způsob jednání
Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech každý člen správní rady samostatně.
zapsáno 8. 1. 2021

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Ondřej Hradil
Wenzigova, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den zániku funkce: 9. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
Den zániku členstvi: 1. 10. 2014
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Vavřinek
Voskovcova, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2009
Člen dozorčí rady
Kateřina Kosmová
Paříkova, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den zániku funkce: 1. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
Den zániku členstvi: 9. 9. 2014
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 1. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Vavřinek
Pod Beránkem, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Den vzniku funkce: 4. 1. 2006
Den zániku funkce: 1. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2006
Den zániku členstvi: 9. 9. 2014
zapsáno 1. 10. 2009 vymazáno 1. 10. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
WRBNA HOLDINGS LIMITED
Londýn, EC3V 0EH, Gracechurch Street 52-54, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
IČ: ID 40 74 353
zapsáno 4. 1. 2006 vymazáno 26. 9. 2007
Jediný akcionář
WRBNA HOLDINGS LIMITED, Identifikační číslo: 6020971
Londýn, SE1 2TU, Tooley Street 122-126, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 26. 9. 2007 vymazáno 24. 12. 2014

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

160
-
+
Marcel Gecov

Marcel Gecov

bývalý fotbalista, podnikatel

10
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-648
-
+
Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

šlechtic, podnikatel

-1310
-
+
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-631
-
+
Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-588
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.