Wrbna Racing, a.s., IČO: 25058614 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Wrbna Racing, a.s. Údaje byly staženy 26. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25058614. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25058614 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 6. 1996
Obchodní firma
od 4. 1. 2006

Wrbna Racing, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 17. 6. 1996

25058614

DIČ

CZ25058614

Identifikátor datové schránky:5nzg29v
Právní forma
od 4. 1. 2006
Akciová společnost
Spisová značka10384 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 1. 2006 do 22. 8. 2006
- agroturistika
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- chov,výcvik a testace koní
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- ubytovací služby
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Ostatní skutečnosti
od 1. 12. 2016
- Společnost Wrbna Racing, a.s., se sídlem Trnová 38, PSČ 25210, IČO: 25058614, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Dostihové centrum Světlá Hora, a.s., se sídlem č.p. 38, 252 10 Trnová, IČO: 28965825. V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost Wrbna Racing, a.s. a nástupnická společnost se tak stala právním nástupcem uvedené zanikající společnosti.
od 1. 10. 2009
- Na základě projektu přeměny formou rozdělení odštěpením se založením nové společnosti ze dne 25.6.2009, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 8.9.2009, došlo u společnosti Wrbna Racing, a.s., IČ: 250 58 614 se sídlem Trnová 38, PSČ 252 10 k odštěpení části jejího jmění a k přechodu tohoto jmění na nástupnickou společnost Dostihové centrum Světlá Hora, a.s. se sídlem Světlá Hora, Světlá 407, PSČ 793 31.
od 16. 9. 2009 do 26. 9. 2013
- Jediný akcionář společnosti Wrbna Racing, a.s., tj. společnost WRBNA HOLDINGS LIMITED, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 a § 187 odst. 1 písm. j) a následujících obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením § 21 a následujících zákona o přeměnác h při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti Wrbna Racing, a.s. v souladu s ustanovením § 266 odst. 2 zákona o přeměnách a v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku takto: a) Základní kapitál se snižuje o částku 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdvamilionů korun českých). Výše základního kapitálu rozdělované společnosti bude po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, se kterým bude zároveň zapsáno i snížení základního kapi tálu rozdělované společnosti, činit 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetosm milionů korun českých). Snížený základní kapitál bude rozdělen na 120 kusů (slovy: jednostodvacet kusů) kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá v jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyřista tisíc korun českých). b) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je splnění zákonného požadavku ve smyslu ustanovení § 266 odst. 1,2 zákona o přeměnách, tj. základní kapitál bude snížen minimálně o částku přesahující rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a základního ka pitálu rozdělované společnosti vykázaného v její zahajovací rozvaze (tento rozdíl dle zahajovací rozvahy činí 52.761.836,29 Kč), přičemž tímto snížením bude jednak uhrazena ztráta za rok 2008 a ztráta z minulých let v celkové výši 62.588.543,09 Kč (slovy: šedesátdva milionů pětsetosmdesátosm tisíc pětsetčtyřicettři korun českých devět haléřů), přičemž z této částky činí ztráta společnosti za rok 2008 částku 11.330.147,81 Kč (slovy: jedenáct milionů třistatřicet tisíc jednostočtyřicetsedm korun českých osm desátjedna haléřů) a ztráta z minulých let částku 51.258.395,28 Kč (slovy: padesátjedna milionů dvěstěpadesátosm tisíc třistadevadesátpět korun českých dvacetosm haléřů) a dále část snížení ve výši 9.411.456,91 Kč (slovy: devět milionů čtyřistajedenáct ti síc čtyřistapadesátšest korun českých devadesátjedna haléřů) bude použita na tvorbu rezervního fondu k úhradě budoucí ztráty. c) Částka ve výši 11.330.147,81 Kč (slovy: jedenáct milionů třistatřicet tisíc jednostočtyřicetsedm korun českých osmdesátjedna haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z roku 2008 (evidované v účetnictví společn osti dle konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy tato částka bude zúčtována s účtem 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Částka ve výši 51.258.395,28 Kč (slovy: padesátjedna milionů dvěstěpadesátosm tisíc třistadevadesátpět korun českých dvacetosm haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované v účetnictví spole čnosti dle konečné účetní závěrky ke dni 31.12.2008), tedy tato částka bude zúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta z minulých let. Částka ve výši 9.411.456,91 Kč (slovy: devět milionů čtyřistajedenáct tisíc čtyřistapadesátšest korun českých devadesátjedna haléřů) z celkové hodnoty snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu společnosti za účelem uhrazení budoucí zt ráty, tedy tato částka bude zaúčtována na účet 421 - Rezervní fond. d) Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií, a to tak, že současná nominální hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000.0 00,- Kč bude snížena na částku 400.000,- Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 48.000.000,- Kč rozdělen na 120 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, neomezeně převoditelných, které nebudou kótované na oficiálních trzích. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou současných za akcie o nižší jmenovité hodnotě. e) Lhůta k předložení dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za účelem jejich výměny činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne, kdy akcionář obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o jmenovité hodnotě 400.0 00,- Kč. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu (tj. též rozdělení) do obchodního rejstříku. Místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Trnová 38, PSČ 252 10. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 5. 12. 2008 do 26. 9. 2013
- Jediný akcionář společnosti Wrbna Racing, a.s., tj. společnost WRBNA HOLDINGS LIMITED, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnu tí o zvýšení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad část ku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), zn ějící na jméno a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (přede m určenému) zájemci, a to společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 122-126 Tooley Street, Londýn SE1 2TU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, IČ: 6020971, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Wrbna Racing, a.s. na adrese Trnová 38, PSČ 252 10, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení ná vrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (pře dem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doru čení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti p roti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu: 1. peněžitá pohledávka ve výši 70.390.633,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůtřistadevadesáttisícšestsettřicettři korun českých) - dále jen "předmětná pohledávka"; tato předmětná pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 2.4.2007 mezi společností WRBNA HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a společností Wrbna Racing, a.s. jako dlužníkem ve znění Dohody o změně obsahu závazku uzavře né mezi týmiž smluvními stranami dne 24.10.2008; uvedená částka představuje jistinu předmětné pohledávky; předmětná pohledávka byla dlužníkem uznána ve formě Uznání závazku ze dne 24.10.2008; k započtení bude použita část předmětné pohledávky ve výši 70.0 00.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých), 2. existence předmětné pohledávky společnosti WRBNA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti Wrbna Racing, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 28.11.2008 vypracovanou Ing. Antonínem Faltou, auditorem č. osvědčení 0752; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započ tení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wrbna racing, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých).
Kapitál
od 1. 10. 2009
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2008 do 1. 10. 2009
Základní kapitál 120 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 1. 2006 do 17. 12. 2008
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 120 v listinné podobě.
od 1. 10. 2009 do 8. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120 v listinné podobě.
od 17. 12. 2008 do 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120 v listinné podobě.
od 4. 1. 2006 do 17. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 8. 1. 2021
Ing. ONDŘEJ HRADIL - člen správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 1. 2021
od 8. 1. 2021
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 1. 2021
den vzniku funkce: 4. 1. 2021
od 8. 1. 2021 do 8. 1. 2021
Ing. ONDŘEJ HRADIL - člen správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2017 - 10. 9. 2020
od 8. 1. 2021 do 8. 1. 2021
Ing. ONDŘEJ HRADIL - člen správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 9. 2020 - 31. 12. 2020
od 8. 1. 2021 do 8. 1. 2021
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2017 - 10. 9. 2020
den vzniku funkce: 10. 9. 2017 - 10. 9. 2020
od 8. 1. 2021 do 8. 1. 2021
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 9. 2020 - 31. 12. 2020
den vzniku funkce: 11. 9. 2020 - 31. 12. 2020
od 1. 10. 2014 do 1. 1. 2021
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - statutární ředitel
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
od 1. 10. 2014 do 8. 1. 2021
Ing. ONDŘEJ HRADIL - člen správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 9. 2014 - 9. 9. 2017
od 1. 10. 2014 do 8. 1. 2021
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 9. 2014 - 9. 9. 2017
den vzniku funkce: 9. 9. 2014 - 9. 9. 2017
od 26. 9. 2013 do 1. 10. 2014
Ing. MARCELA HRADILOVÁ - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
od 4. 1. 2006 do 26. 9. 2013
Ing. Marcela Gajdová - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance 5/2174, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006
od 8. 1. 2021
Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech každý člen správní rady samostatně.
od 1. 10. 2014 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel.
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
Za představenstvo jedná jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 1. 10. 2009 do 1. 10. 2014
Ing. Petr Vavřinek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Pod Beránkem 1439, PSČ 156 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2009
Ing. Petr Vavřinek - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 59/1075, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006
den vzniku funkce: 4. 1. 2006
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
Ing. Ondřej Hradil - člen dozorčí rady
Praha 2, Wenzigova 7, PSČ 120 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 9. 9. 2014
od 4. 1. 2006 do 1. 10. 2014
Kateřina Kosmová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Paříkova 910/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 4. 1. 2006 - 9. 9. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2006 - 1. 10. 2014
Akcionáři
od 26. 9. 2007 do 24. 12. 2014
WRBNA HOLDINGS LIMITED, Identifikační číslo: 6020971
Londýn, SE1 2TU, Tooley Street 122-126, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 4. 1. 2006 do 26. 9. 2007
WRBNA HOLDINGS LIMITED
Londýn, EC3V 0EH, Gracechurch Street 52-54, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 4. 1. 2006 do 26. 9. 2007
- IČ: ID 40 74 353
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

-7

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-50

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-115

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-150

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-175

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-395

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Firmy se stejným IČO

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services