Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ALMEDA, a.s.
IČO: 25079174

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 9. 1996
Obchodní firma
od 30. 9. 1996

ALMEDA, a.s.

Sídlo
od 30. 9. 1996 do 20. 3. 2008
Praha 6 - Suchdol, Osvobození 991/34
IČO
od 30. 9. 1996

25079174

Identifikátor datové schránky:ivrcq29
Právní forma
od 30. 9. 1996
Akciová společnost
Spisová značka4310 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 9. 2014
- výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 9. 2014
- poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
od 27. 1. 2012 do 22. 9. 2014
- provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu: - interní lékařství ( včetně kardiologie, diabetologie, endokrinologie ) - chirurgie ( včetně urologie, ortopedie, rehabilitace ) - gynekologie a porodnictví - dermatovenerologie - OKB ( včetně krevního skladu ) - neurologie - ORL - oční - Rtg ( včetně radiodiagnostiky a sonografie )
od 30. 9. 1996 do 27. 1. 2012
- provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu: - interní lékařství ( včetně kardiologie, diabetologie, endokrinologie ) - chirurgie ( včetně urologie, ortopedie, rehabilitace ) - gynekoligie a porodnictví - dermatovenerologie - OKB ( včetně krevního skladu ) - neurologie - ORL - oční - Rtg ( včetně radiodiagnostiky a sonografie )
od 30. 9. 1996 do 22. 9. 2014
- úklidová činnost
od 30. 9. 1996 do 22. 9. 2014
- pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami
od 30. 9. 1996 do 22. 9. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 9. 1996 do 22. 9. 2014
- činnost organizačních poradců
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2017
- Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 31.10.2017 mezi společností ALMEDA, a.s., se sídlem Neratovice, Alšova 462, PSČ 27711, identifikační číslo: 25079174 jako prodávajícím a společností ORTHOMED s.r.o., se sídlem Praha 3, Pod Vrcholem 2333/5, PSČ 13000, identifikační číslo: 27067742 jako kupujícím a na základě uložení ke dni 1.11.2017 předmětné smlouvy o prodeji části závodu do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93869, byla převedena na kupujícího s účinností od 1.11.2017 část závodu prodávajícího, a to oddělení jednodenní lůžkové péče v oboru chirurgie nacházející se v areálu nemocnice Neratovice, specifikované ve smlouvě a jejích přílohách, IČP jednodenní lůžkové péče 25 310 118, IČP všeobecné chirurgické ambulance 25 310 133.
od 3. 5. 2017
- Valná hromada, vzhledem k tomu, že: (A) společnost VAMED MEDITERRA a.s., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03447553 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích; (B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře; (C) společnosti byl předložen znalecký posudek č. 1/903/2017, ze dne 14.3.2017 vypracovaný znaleckým ústavem TPA Valuation & Advisory s.r.o., přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31.12.2016, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou, (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto valná hromada společnosti v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): 1. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydaným v listinné podobě, ve vlastnictví akcionáře společnosti odlišného od Hlavníh o akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; 2. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 11.205,- Kč (slovy jedenáct tisíc dvě stě pět korun českých) za každou Akcii; 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty pr otiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.
od 28. 12. 2015
- Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: Čtyři miliony Korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu společnosti 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4 000 (čtyř tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, vydaných jako cennými papíry na jméno. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně záv azných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným společností. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií ve dvou kolech. V prvním kole budou nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií v souladu s ust. § 484 odst. 1 zák. č 90/201 2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK"). Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií v prvním kole, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií v souladu s u st. § 484 odst. 2 ZOK ve druhém kole. d) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií podle § 484 odst. 1 ZOK: - první kolo - Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti na adrese Neratovice, Alšova 462, PSČ 277 11, a to v pracovní dny od 9 do 16 hodin ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle ust. § 485 odst. 1 ZOK). Toto oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnosti uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, a to do tří pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 4 (čtyři) kusy nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000,- Kč, tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie jen v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet zřízený společností. e) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií podle ust. § 484 odst. 2 ZOK - druhé kolo - Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu akcionářům, kteří v prvním kole přednostního práva využili. Místo a lhůta pro upisování akcií a emisní kurs budou shodné s údaji uvedenými shora pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis podle ust. § 484 odst. 1 ZOK. Oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnos ti, kteří upsali akcie v prvním kole, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, a to do tří pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k zániku přednostního práva v prvním kole. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole podle ust. § 484 odst. 1 ZOK. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet č. 2112xxxx, zřízený společností, u UniCred it Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. f) Ve smyslu ust. § 475 písm. l) ZOK rozhoduje valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky společnosti VAMED MEDITERRA a.s. vůči společnosti ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií proti pohledávce spol ečnosti vůči společnosti VAMED MEDITERRA a.s. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Společnost VAMED MEDITERRA a.s. má vůči společnosti ke dni 30. 9. 2015 pohledávku ve výši 29.285.694,53 Kč na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24. 8. 201 2, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním předchůdcem společnosti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem. Tato pohledávka bude započtena z části, a to ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií. Valná hromada souhlasí, že pohledávka bude započtena před její splatností. g) V souladu s ust. § 21 odst. 3 ZOK valná hromada schvaluje smlouvu o započtení (dohodu) ve znění předloženém představenstvem společnosti. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: (i) smlouvu o započtení předá společnost společnosti VAMED MEDITERRA a.s. při upisování akcií, (ii) smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že část pohledávky zaniká ke dni uzavření této smlouvy, (iii) pohledávka společnosti VAMED MEDITERRA a.s. určená k započtení je pohledávka ze Smlouvy o půjčce ze dne 24. 8. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním pře dchůdcem společnosti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, ke dni 30. 9. 2015 ve výši 29.285.694,53 Kč, přičemž započtena bude část pohledávky ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií v jednotlivých k olech upisování, (iv) uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií společností VAMED MEDITERRA a.s., (v) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, (vi) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním, resp. druhém kole upisování, tedy před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 22. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 1. 2014
- Dne 27.12.2013 společnost ALMEDA, a.s. uzavřela se společností VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. smlouvu o prodeji části podniku, na základě které došlo k prodeji samostatné části podniku společnosti ALMEDA, a.s., laboratoře biochemie a hematologie v areálu nemocnice Neratovice, společnosti VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
od 10. 12. 1998
- Splaceno 100 % základního jmění
od 30. 9. 1996 do 10. 12. 1998
- Splaceno 30% základního jmění
Kapitál
od 28. 12. 2015
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 9. 1996 do 28. 12. 2015
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 28. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 5 000.
od 30. 6. 1998 do 28. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 30. 9. 1996 do 30. 6. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 6. 2020
Bc. DAVID KOSÁK, MSc. - Předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Šmeralova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 5. 2018
od 20. 6. 2018 do 3. 6. 2020
Bc. DAVID KOSÁK, MSc. - Předseda představenstva
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 5. 2018
od 16. 6. 2017
MICHAL SCHEINOST - člen představenstva
Libčice nad Vltavou, Hašlerova, PSČ 252 66
den vzniku členství: 16. 6. 2017
den vzniku funkce: 16. 6. 2017
od 14. 2. 2017
MONIKA KALINOVÁ - člen představenstva
Kly - Lom, , PSČ 277 41
den vzniku členství: 18. 1. 2017
den vzniku funkce: 18. 1. 2017
od 14. 2. 2017 do 16. 6. 2017
FILIP CHARVÁT - člen představenstva
Praha - Malá Strana, Karmelitská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 18. 1. 2017 - 15. 6. 2017
den vzniku funkce: 18. 1. 2017 - 15. 6. 2017
od 3. 7. 2016 do 14. 2. 2017
Bc. JITKA ŽĎÁROVÁ, DiS. - Člen představenstva
Dolní Újezd, , PSČ 569 61
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 18. 1. 2017
od 29. 6. 2016 do 3. 7. 2016
Bc. JITKA ŽĎÁROVÁ, DiS. - Člen představenstva
Kladeruby, , PSČ 756 43
den vzniku členství: 1. 10. 2015
od 19. 10. 2015 do 29. 6. 2016
Bc. JITKA ŠKAŘUPOVÁ, DiS. - Člen představenstva
Kladeruby, , PSČ 756 43
den vzniku členství: 1. 10. 2015
od 19. 10. 2015 do 20. 6. 2018
Ing. MARTIN VALKOVIČ, MBA - předseda představenstva
Sázava - Černé Budy, Na Vyhlídku, PSČ 285 06
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 31. 3. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 31. 3. 2018
od 9. 9. 2015 do 19. 10. 2015
FILIP CHARVÁT - předseda představenstva
Praha - Malá Strana, Karmelitská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 13. 12. 2012 - 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 13. 12. 2012 - 1. 10. 2015
od 15. 1. 2013 do 9. 9. 2015
FILIP CHARVÁT - předseda představenstva
Praha - Malá Strana, Říční, PSČ 118 00
den vzniku členství: 13. 12. 2012
den vzniku funkce: 13. 12. 2012
od 25. 4. 2012 do 15. 1. 2013
MUDr. Ivo Jokl - předseda představenstva
Praha 1, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 3. 2012 - 13. 12. 2012
den vzniku funkce: 28. 3. 2012 - 13. 12. 2012
od 27. 1. 2012 do 14. 2. 2017
Ing. Josef Homolka - místopředseda představenstva
Praha 10, Na Královce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 11. 2011 - 18. 1. 2017
den vzniku funkce: 30. 11. 2011 - 18. 1. 2017
od 3. 8. 2011 do 27. 1. 2012
Ing. Helena Rögnerová - místopředseda představenstva
Praha - Praha 1, Biskupská 14, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 30. 11. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 30. 11. 2011
od 3. 8. 2011 do 25. 4. 2012
Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin, MBA - předseda představenstva
Vídeň, Musilplatz 9/7, PSČ 116 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2008 - 28. 3. 2012
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 28. 3. 2012
od 3. 8. 2011 do 19. 10. 2015
Mgr. Zuzana Kolbasová - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Ševčíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 1. 10. 2015
od 25. 11. 2009 do 3. 8. 2011
Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin, MBA - člen představenstva
Vídeň, Musilplatz 9/7, PSČ 116 0, Rakouská republika
den vzniku funkce: 9. 12. 2008
od 12. 10. 2009 do 3. 8. 2011
Ir. Hermanus Gerhardus Heerink - člen představenstva
Praha 6, Norbertov 714/4, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 17. 6. 2011
od 9. 2. 2009 do 25. 11. 2009
Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin, MBA - člen představenstva
Vídeň, Gentzgasse 14-20/1/10, PSČ 118 0, Rakouská republika
den vzniku funkce: 9. 12. 2008
od 20. 3. 2008 do 12. 10. 2009
MUDr. Václav Drahoňovský - člen
Libiš, Zahradní 689, PSČ 277 11
den vzniku členství: 28. 5. 2001 - 28. 8. 2009
od 20. 3. 2008 do 3. 8. 2011
Ing. Helena Rögnerová - člen představenstva
Praha - Praha 1, Biskupská 14, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007
od 15. 8. 2005 do 9. 2. 2009
Manfred Rieger - člen představenstva
Tübingen, Lustnau, Steinbößstr. 33, 720 74, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 7. 2005 - 9. 12. 2008
od 28. 3. 2003 do 15. 8. 2005
František Fiala - člen
Praha 6 - Vokovice, Na Křídle 111
den vzniku členství: 28. 5. 2001 - 21. 7. 2005
od 28. 3. 2003 do 20. 3. 2008
MUDr. Václav Drahoňovský - člen
Praha 2, Podskalská 295
den vzniku členství: 28. 5. 2001
od 28. 3. 2003 do 20. 3. 2008
MUDr. Luboš Kmeť - člen
Neratovice, Kojetická 1021
den vzniku členství: 28. 5. 2001 - 18. 12. 2007
od 11. 7. 2000 do 3. 8. 2001
JUDr. David Uhlíř
Praha 6, Na Ořechovce 38
od 11. 7. 2000 do 28. 3. 2003
MUDr. Oleg Reich
Praha 6, Bělohorská 124/1689
od 11. 7. 2000 do 28. 3. 2003
MUDr. Tomáš Bilina
Praha 4, Bělčická 2821/4
od 30. 6. 1998 do 11. 7. 2000
JUDr. Luboš Kmeť
Praha 5, Zázvorkova 2007
od 30. 6. 1998 do 11. 7. 2000
Ing. Petr Zempliner
Praha 1, Konviktská 2
od 30. 6. 1998 do 11. 7. 2000
Petr Kocian
Praha 8, Na Truhlářce 6
od 21. 8. 1997 do 30. 6. 1998
Mgr. Petr Pecháček
Praha 5, Nad Turbovou 23
od 21. 8. 1997 do 30. 6. 1998
František Fiala
Praha 6, Na křídle 3/111, PSČ 160 00
od 30. 9. 1996 do 21. 8. 1997
MUDr. Tomáš Roith
Neratovice, K.H.Máchy 1217
od 30. 9. 1996 do 21. 8. 1997
Zdeněk Zelenka
Praha 6, Osvobození 991/34
od 30. 9. 1996 do 30. 6. 1998
Petr Kocian
Praha 4, Levského 3221
od 30. 9. 1996 do 11. 7. 2000
MUDr. Petr Pudil
Praha 4, Písnická 763
od 30. 9. 1996 do 28. 3. 2003
MUDr. Ivan Reich
Praha 2, Moravská 22
od 22. 9. 2014
Za společnost jednají a podepisují společně vždy nejméně dva členové představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že připojí k názvu společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
od 11. 7. 2000 do 22. 9. 2014
Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva. Za společnost podepisují společně vždy nejméně dva členové představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí své podpisy.
od 30. 9. 1996 do 11. 7. 2000
Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva. Za společnost podepisují společně vždy nejméně dva členové předtavenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí své podpisy.
Prokura
od 28. 3. 2003 do 20. 3. 2008
MUDr. Luboš Kmeť
Neratovice, Kojetická 1021
od 11. 7. 2000 do 28. 3. 2003
MUDr. Ivan Reich
Praha 1, Vodičkova 9/730
od 11. 7. 2000 do 20. 3. 2008
Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem prokuru označujícím.
Dozorčí rada
od 3. 4. 2019
IVETA HÁJKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, Mezilesí, PSČ 193 00
den vzniku členství: 3. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 4. 2017
od 27. 4. 2017
Ing. TOMÁŠ BERAN - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 3. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 4. 2017
od 27. 4. 2017 do 3. 4. 2019
IVETA HÁJKOVÁ - člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Prokopova, PSČ 413 01
den vzniku členství: 3. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 4. 2017
od 19. 10. 2015 do 14. 2. 2017
Ing. TOMÁŠ BERAN - Člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 18. 1. 2017
od 22. 9. 2014 do 19. 10. 2015
JITKA ŠKAŘUPOVÁ - člen dozorčí rady
Kladeruby, , PSČ 756 43
den vzniku členství: 31. 7. 2014 - 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2014
od 22. 9. 2014 do 14. 2. 2017
MONIKA KALINOVÁ - člen dozorčí rady
Kly - Lom, , PSČ 277 41
den vzniku členství: 31. 7. 2014 - 18. 1. 2017
den vzniku funkce: 31. 7. 2014 - 18. 1. 2017
od 25. 4. 2012
Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin, MBA - předseda dozorčí rady
Vídeň, Musilplatz 9/7, PSČ 116 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 3. 2012
den vzniku funkce: 28. 3. 2012
od 27. 1. 2012 do 25. 4. 2012
Univ.Prof. DDr. Roland Staudinger, MSc. - předseda dozorčí rady
1230 Vídeň, Sterngasse 5, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2011 - 28. 3. 2012
den vzniku funkce: 30. 11. 2011 - 28. 3. 2012
od 3. 8. 2011 do 12. 5. 2014
Lenka Šorelová - člen dozorčí rady
Neratovice, Za Obchody, PSČ 277 11
den vzniku členství: 11. 5. 2011 - 12. 3. 2014
od 20. 8. 2010 do 27. 1. 2012
Ing. Josef Homolka - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Královce, PSČ 101 00
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 30. 11. 2011
od 12. 10. 2009 do 20. 8. 2010
MUDr. Václav Drahoňovský - člen dozorčí rady
Libiš, Zahradní 689, PSČ 277 11
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 16. 6. 2010
od 12. 10. 2009 do 3. 8. 2011
MUDr. Miloslav Ptáček - člen dozorčí rady
Neratovice - Lobkovice, Růžová 176, PSČ 277 11
den vzniku členství: 13. 11. 2008 - 11. 5. 2011
od 12. 10. 2009 do 22. 9. 2014
Bc. Jitka Škařupová, Dis. - člen dozorčí rady
Kostelec nad Labem, V Chaloupkách 622, PSČ 277 13
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 31. 7. 2014
od 20. 3. 2008 do 12. 10. 2009
MUDr. Martin Bořkovec - člen dozorčí rady
Praha - Praha 10, Vilová 5, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 5. 2006 - 9. 12. 2008
od 20. 3. 2008 do 12. 10. 2009
Ing. Jiří Šiška - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, Mileny Hážové 1295, PSČ 293 01
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 30. 6. 2008
od 15. 8. 2005 do 20. 3. 2008
Thomas Kupczik - člen dozorčí rady
Grünwald, Waldweg 13 b, 820 31, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 7. 2005 - 24. 5. 2006
od 28. 3. 2003 do 15. 8. 2005
ing. Vladimír Drvota
Praha 6, Nová Šárka 525
den vzniku členství: 28. 5. 2001 - 21. 7. 2005
od 28. 3. 2003 do 12. 10. 2009
ing. Martina Nekvasilová
Neratovice, Na Výsluní 1310
den vzniku členství: 28. 5. 2001 - 9. 12. 2008
od 11. 7. 2000 do 28. 3. 2003
Ing. Monika Havránková
Praha 2, Jana Masaryka 42
od 11. 7. 2000 do 28. 3. 2003
Ing. Božena Trohařová
Praha 6, Dejvická 524/17
od 11. 7. 2000 do 20. 3. 2008
Václava Procházková
Neratovice, Dr.E.Beneše 876
den vzniku členství: 19. 10. 1999 - 19. 10. 2004
od 21. 8. 1997 do 11. 7. 2000
MUDr. Miloslav Ptáček
Praha 8, Molákova 22
od 21. 8. 1997 do 11. 7. 2000
Ing. Eva Pšenčíková
Praha 8 - Libeň, Konšelská 459/4, PSČ 180 00
od 30. 9. 1996 do 21. 8. 1997
MUDr. Vladimír Komárek
Praha 2, Římská 16
od 30. 9. 1996 do 21. 8. 1997
Ing. Ivana Smetanová
Praha 4, Mikulova 1576
od 30. 9. 1996 do 11. 7. 2000
MUDr. Viktor Dibusz
Praha 7, Kostelní 24
Akcionáři
od 16. 6. 2017
VAMED MEDITERRA a.s., IČO: 03447553
Praha - Vinohrady, Škrétova, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 688,10 Kč
ČSOB 2 688,10 Kč
Komerční banka 2 688,61 Kč
Expobank CZ 2 697,60 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Raiffeisenbank 2 736,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+21
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+1
+
-
3.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-3
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-8
+
-
5.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

-76
+
-

Články na Heroine.cz

Nesnesitelná lehkost ženského vězení i znuděná nymfomanka. Co číst v srpnu u vody?

Nesnesitelná lehkost ženského vězení i znuděná nymfomanka. Co číst v srpnu u vody?

Pokud přemýšlíte, co si s sebou zabalit na druhou polovinu prázdnin, neváhejte sáhnout...více

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Možná už jste na Instagramu taky narazili na účty hospodyněk, které nadšeně vaří a pečou,...více

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

„Tak už je to tady. Feministky se utrhly ze řetězu a dělají lidem ze života peklo. Jako...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: MD/RD a hypotéka
Poradna > Hypoteční úvěr > MD/RD a hypotéka

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a současně "hrozí", že si za účelem zajištění vlastního bydlení budu muset požádat o hypotéku, bonitní jsem dostatečně, tedy v současné době, kdy ještě pracuji (sdělení mé banky,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services