Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
IČO: 25081489

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu8. 10. 1996
Obchodní firma
od 4. 9. 2009

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

od 8. 10. 1996 do 4. 9. 2009

UNIVYC, a.s.

Sídlo
od 8. 10. 1996 do 3. 11. 2016
Praha 1, Rybná 14
IČO
od 8. 10. 1996

25081489

DIČ

CZ25081489

Identifikátor datové schránky:9ffs4yk
Právní forma
od 8. 10. 1996
Akciová společnost
Spisová značka4308 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 1. 2007 do 4. 9. 2009
- vypořádání obchodů s investičními nástroji: 1) investiční certifikáty ve smyslu § 3 odst. 2 písm. d) a § 3 odst. 3 písm. a) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 2) opční listy, jiné tuzemské cenné papíry, se kterými může být spojeno podobné právo a zahraniční cenné papíry nesoucími obdobná práva (warranty) ve smyslu § 3 odst. 2 písm. c) nebo d) a § 3 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 3) futures ve smyslu § 3 odst. 3 písm. b) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kde podkladovým aktivem je a) akcie přijatá k obchodování na organizovaném trhu v zemi EU nebo OECD, b) index akciových trhů zemí EU nebo OECD, včetně indexů zahrnujících akcie z více zemí a koše takových indexů, c) měna země EU nebo OECD, d) úroková sazba měny země EU nebo OECD, e) cena a/nebo výnos státního dluhopisu vydaného státem EU nebo OECD denominovaného v měně státu EU nebo OECD, včetně koše takových dluhopisů, f) cena emisní povolenky stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD, g) cena komodity stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD.
od 3. 1. 2003 do 4. 9. 2009
- vypořádání obchodů uzavřených na veřejném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha s následujícími instrumenty kapitálového trhu: a) futures ve smyslu ustanovení §8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty kurzového indexu složeného z akcií registrovaných na veřejném trhu v České republice, z nichž žádná nemá v tomto indexu váhu větší než 35%; b) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty úrokové míry běžně používané na finančním trhu v České republice; c) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty koše alespoň 2 státních dluhopisů ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, registrovaných na veřejném trhu v České republice a provádění činností souvisejících s vypořádáním obchodů s instrumenty kapitálového trhu podle písm. a) až c) výše, které spočívají v řízení rizik plynoucích z jejich vypořádání včetně správy prostředků svěřených účastníku řízení jako jistota za splnění závazků z nich plynoucích a v provádění poradenské a školící činnosti ve vztahu k jejich vypořádání.
od 3. 10. 2000 do 4. 9. 2009
- činnosti související s vypořádáním obchodů s cennými papíry, mimo jiné i: zprostředkování půjček cenných papírů pro účastníky vypořádání, zajištění činností dle § 34 až 37 zákona o cenných papírech pro účastníky vypořádání, řízení rizik plynoucích z vypořádání obchodů s cennými papíry včetně správy peněžních prostředků v záručních fondech, obstarání splácení a vrácení cenných papírů pro emitenta těchto cenných papírů, vypořádání primárních emisí cenných papírů a provádění poradenské a školící činnosti ve vztahu k vypořádání obchodů s cennými papíry
od 8. 10. 1996 do 3. 10. 2000
- vypořádání burzovních obchodů
od 8. 10. 1996 do 3. 10. 2000
- vedení účtů cenných papírů členům UNIVYC, a.s. včetně práv spojených s těmito cennými papíry
od 8. 10. 1996 do 4. 9. 2009
- vypořádání obchodů s cennými papíry
Předmět činnosti
od 4. 9. 2009
- činnost centrálního depozitáře ve smyslu § 100 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
od 4. 9. 2009
- vybrané činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, které má centrální depozitář uvedeny v povolení k činnosti. Centrální depozitář může: a) obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, b) zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů, c) poskytovat svým účastníkům půjčky cenných papírů vedených v centrální a samostatné evidenci cenných papírů, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto půjčky zprostředkovávat, d) spravovat peněžní prostředky a investiční nástroje uložené jako jistota za splnění závazků plynoucích z vypořádávaných obchodů s investičními nástroji, e) zřizovat pro své účastníky účty zákazníků u zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti jako má centrální depozitář, f) provádět zúčtování obchodů realizovaných na komoditních burzách podle zvláštního právního předpisu, který upravuje komoditní burzy, g) obstarávat pro své účastníky jiné činnosti související s činností centrálního depozitáře podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Ostatní skutečnosti
od 11. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 10. 2004 do 29. 11. 2004
- jediný akcionář společnosti Burza cenných papírů Praha, a. s. se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ 47115629, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti UNIVYC, a. s. dne 22. září 2004 takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) se zvyšuje o částku 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti 100.000.000,- Kč (slovy sto mi lionů korun českých) , a to upsáním 90.000 (devadesáti tisíc) kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všech 90.000 (devadesát tisíc) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie bude upsáno bez využití přednostníh o práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti - Burzou cenných papírů Praha, a. s. se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ 47115629 a to smlouvou o upsání akcií, kterou Burza cenných papírů Praha, a. s., uzavře se společností UNIVYC, a. s. se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ 25081489. Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy počne běžet pátý pracovní den ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí pěti týdnů od prvního dne úpisu s tím, že předem určenému zájemci - jedinému akcionáři bude počátek této lhůty představenstvem oznámen dopisem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli neb o svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti - Burza cenných papírů Praha, a. s. uzavřít se společností UNIVYC,a.s. smlouvu o upsání akcií. Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo Burzy cenných papírů Praha, a. s. Praha 1, Rybná 14/682, sekretariát místopředsedy burzovní komory v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hod. Upisovatel je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií celý emisní kurz jim upsaných akcií, a to na zvláštní účet č. 192xxxx vedený na obchodní firmu UNIVYC, a. s. u Československé obchodní banky, a. s.
od 30. 6. 1998
- omezení převoditelnosti akcií : v souladu s ust. čl. 10 Stanov UNIVYC, a.s. mohou být akcie převedeny na jiné osoby jen s předchozím souhlasem představenstva.
od 8. 10. 1996
- Obchodní společnost UNIVYC, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Burzovní registr cenných papírů, s.r.o.-Rg. C 19209, vymazané bez likvidace dle ust. § 69 obch. zák.
Kapitál
od 29. 11. 2004
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 10. 2004 do 29. 11. 2004
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 1999 do 22. 10. 2004
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 8. 10. 1996 do 11. 2. 1999
Základní kapitál 7 000 000 Kč
od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 000.
od 29. 11. 2004 do 18. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 000.
od 11. 2. 1999 do 29. 11. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 8. 10. 1996 do 11. 2. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 000.
Statutární orgán
od 25. 1. 2019
Doc. PhDr. Ing. ANTONIE DOLEŽALOVÁ, PhD. - člen představenstva
Praha - Žižkov, Za Vackovem, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 9. 2018
od 20. 12. 2018
doc. JUDr. BOHUMIL HAVEL, Ph.D - člen představenstva
Černošice, Mokropeská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 24. 9. 2018
od 12. 8. 2018
Ing. ONDŘEJ DUSÍLEK - člen představenstva
Psáry - Dolní Jirčany, Horní, PSČ 252 44
den vzniku členství: 9. 2. 2017
od 25. 7. 2018
Ing. HELENA ČACKÁ - člen
Bořanovice - Pakoměřice, Líbeznická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 12. 3. 2018
od 25. 7. 2018
Ing. JIŘÍ OPLETAL - člen
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 12. 3. 2018
od 21. 2. 2017 do 12. 8. 2018
Ing. ONDŘEJ DUSÍLEK - člen představenstva
Ostrava - Pustkovec, Krásnopolská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 9. 2. 2017
od 15. 2. 2017 do 21. 2. 2017
ing. ONDŘEJ DUSÍLEK - člen představenstva
Ostrava - Pustkovec, Krásnopolská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 9. 2. 2017
od 8. 12. 2016
Ing. PETR KOBLIC - předseda představenstva
Praha - Braník, Nad branickým pivovarem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 2. 6. 2016
den vzniku funkce: 2. 6. 2016
od 2. 4. 2015 do 25. 7. 2018
Ing. HELENA ČACKÁ - člen
Bořanovice - Pakoměřice, Líbeznická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 12. 3. 2015 - 12. 3. 2018
od 2. 4. 2015 do 25. 7. 2018
Ing. JIŘÍ OPLETAL - člen
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 12. 3. 2015 - 12. 3. 2018
od 30. 12. 2013 do 8. 12. 2016
PETR KOBLIC - předseda představenstva
Praha - Braník, Nad branickým pivovarem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 13. 5. 2016
den vzniku funkce: 23. 10. 2013 - 13. 5. 2016
od 4. 10. 2013 do 30. 12. 2013
PETR KOBLIC - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Nad branickým pivovarem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 13. 5. 2013
od 18. 6. 2012 do 2. 4. 2015
Ing. Jiří Opletal - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 26. 4. 2012 - 12. 3. 2015
od 13. 12. 2011 do 4. 10. 2013
Ing. Petr Koblic - předseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Ovenecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 5. 2010 - 12. 5. 2013
den vzniku funkce: 14. 9. 2011 - 12. 5. 2013
od 13. 12. 2011 do 2. 4. 2015
Ing. Helena Čacká - místopředseda představenstva
Bořanovice - Pakoměřice, Líbeznická, PSČ 250 65
den vzniku členství: 16. 10. 2011 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 10. 2011 - 16. 10. 2014
od 26. 6. 2009 do 18. 6. 2012
Ing. Jiří Opletal - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova 1130/34, PSČ 152 00
den vzniku členství: 23. 4. 2009 - 25. 4. 2012
od 2. 12. 2008 do 13. 12. 2011
Ing. Helena Čacká - místopředseda představenstva
Bořanovice, Pakoměřice, V Álejíčkách 82
den vzniku členství: 15. 10. 2008 - 15. 10. 2011
den vzniku funkce: 19. 10. 2005 - 14. 9. 2011
od 6. 5. 2008 do 26. 6. 2009
Ing. Jan Klenor - člen představenstva
Prachatice - Zvíkov, 148, PSČ 384 72
den vzniku členství: 25. 2. 2008 - 23. 4. 2009
od 6. 9. 2007 do 13. 12. 2011
Ing. Petr Koblic - předseda představenstva
Praha 7, Ovenecká 37
den vzniku členství: 24. 6. 2007 - 12. 5. 2010
den vzniku funkce: 15. 8. 2007 - 12. 5. 2010
od 12. 1. 2006 do 2. 12. 2008
Ing. Helena Čacká - místopředseda představenstva
Bořanovice, Pakoměřice, V Álejíčkách 82
den vzniku členství: 21. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 10. 2005
od 2. 6. 2005 do 6. 5. 2008
Ing. Jan Klenor - člen představenstva
Prachatice - Zdíkov, 148, PSČ 384 72
den vzniku členství: 19. 1. 2005 - 19. 1. 2008
od 4. 9. 2004 do 6. 9. 2007
Ing. Petr Koblic - předseda představenstva
Praha 7, Ovenecká 37
den vzniku členství: 23. 6. 2004 - 23. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 7. 2004 - 23. 6. 2007
od 3. 1. 2003 do 4. 9. 2004
Ing. Pavel Hollmann, MBA - předseda
Kladno, Bendlova 1736
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 31. 5. 2004
den vzniku funkce: 25. 9. 2002 - 31. 5. 2004
od 3. 1. 2003 do 3. 2. 2005
Ing. Tomáš Ševčík - člen
Praha 9, Bryksova 756/66
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 31. 7. 2004
od 3. 1. 2003 do 12. 1. 2006
Ing. Helena Čacká - místopředseda
Bořanovice - Pakoměřice, V Álejíčkách 82
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 11. 9. 2005
den vzniku funkce: 25. 9. 2002 - 11. 9. 2005
od 27. 2. 2002 do 3. 1. 2003
Ing. Tomáš Ševčík - místopředseda
Praha 9, Kpt. Stránského 993/8
den vzniku funkce: 15. 8. 2001 - 11. 9. 2002
od 27. 2. 2002 do 3. 1. 2003
Ing. Jiří Bér - člen
Praha 1, Bílkova 14
den vzniku členství: 27. 6. 2001 - 11. 9. 2002
od 30. 6. 1998 do 30. 6. 1998
Ing. Pavel Holmann - předseda
Kladno, Bendlova 1736
od 30. 6. 1998 do 27. 2. 2002
Ing. Jiří Bér - místopředseda
Praha 1, Bílkova 14
od 30. 6. 1998 do 27. 2. 2002
Ing. Tomáš Hládek - člen
Praha 4, Kosmická 750
od 30. 6. 1998 do 3. 1. 2003
Ing. Pavel Hollmann - předseda
Kladno, Bendlova 1736
od 30. 6. 1998 do 3. 1. 2003
Ing. Jan Struž - člen
Řež u Prahy, Husinec 47
od 30. 6. 1998 do 3. 1. 2003
Ing. Radovan Tlamsa - člen
Praha 4, Majerského 2032/9
od 8. 10. 1996 do 30. 6. 1998
Ing. Jiří Franc - Předseda představenstva
Říčany, Krameriova 1119/12
od 8. 10. 1996 do 30. 6. 1998
JUDr.Ing. Václav Školout - Místopředseda představenstva
Praha 4, Na Nivách 913
od 8. 10. 1996 do 30. 6. 1998
Ing. Miroslav Kučera - Člen představenstva
Praha 5, Chaplinovo nám. 650
od 8. 10. 1996 do 30. 6. 1998
Ing. Jan Struž - Člen představenstva
Řež, Husinec 47
od 8. 10. 1996 do 30. 6. 1998
Ing. Jiří Bér - Člen představenstva
Praha 1, Bílkova 14
od 11. 7. 2014
Společnost zastupují společně alespoň dva členové představenstva.
od 4. 6. 2010 do 11. 7. 2014
Jménem společnosti jednají společně alespoň 2 (dva) členové představenstva.
od 3. 1. 2003 do 4. 6. 2010
Jménem společnosti jedná předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
od 8. 10. 1996 do 3. 1. 2003
Jménem společnosti jedná předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 20. 12. 2018
JUDr. TOMÁŠ DAVID - člen dozorčí rady
Bernartice nad Odrou, , PSČ 741 01
den vzniku členství: 6. 12. 2018
od 20. 12. 2018
Ing. DAVID KUČERA - předseda dozorčí rady
Praha - Suchdol, Návazná, PSČ 165 00
den vzniku členství: 6. 12. 2018
den vzniku funkce: 7. 12. 2018
od 20. 12. 2018
Mgr. RADAN MAREK - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Madridská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 12. 2018
od 20. 12. 2018
Ing. MIROSLAV PROKEŠ, CSc. - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Šlejnická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 12. 2018
od 7. 3. 2016 do 20. 12. 2018
Mgr. RADAN MAREK
Praha - Vršovice, Madridská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 6. 12. 2018
od 7. 3. 2016 do 20. 12. 2018
MIROSLAV PROKEŠ
Praha - Dejvice, Šlejnická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 6. 12. 2018
od 7. 3. 2016 do 20. 12. 2018
Ing. DAVID KUČERA
Praha - Suchdol, Návazná, PSČ 165 00
den vzniku členství: 18. 12. 2015 - 6. 12. 2018
od 23. 7. 2014 do 7. 3. 2016
DAVID KUČERA - člen dozorčí rady
Praha - Suchdol, Návazná, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 12. 2013 - 17. 12. 2015
od 30. 12. 2013 do 23. 7. 2014
DAVID KUČERA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 12. 2013
od 29. 4. 2013 do 7. 3. 2016
RADAN MAREK - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Madridská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 17. 12. 2015
od 29. 4. 2013 do 7. 3. 2016
MIROSLAV PROKEŠ - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Šlejnická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 17. 12. 2015
od 13. 12. 2011 do 30. 12. 2013
Ing. Petr Horáček - člen dozorčí rady
Praha 2 - Nové Město, Gorazdova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 7. 8. 2011 - 30. 11. 2013
od 24. 5. 2010 do 29. 4. 2013
Mgr. Radan Marek - člen dozorčí rady
Praha 10, Madridská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 17. 12. 2009 - 17. 12. 2012
od 24. 5. 2010 do 29. 4. 2013
Ing. Miroslav Prokeš, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 6, Šlejnická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 12. 2009 - 17. 12. 2012
od 8. 9. 2008 do 13. 12. 2011
Ing. Petr Horáček - předseda dozorčí rady
Praha 2, Gorazdova 1983/17, PSČ 120 00
den vzniku členství: 6. 8. 2008 - 6. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2008 - 6. 8. 2011
od 1. 9. 2008 do 8. 9. 2008
Ing. Petr Horáček - člen dozorčí rady
Praha 2, Gorazdova 1983/17, PSČ 120 00
den vzniku členství: 6. 8. 2008
od 11. 1. 2007 do 1. 9. 2008
JUDr. Martin Draslar - člen dozorčí rady
Praha 10, Jetelová 2857/3
den vzniku členství: 6. 12. 2006 - 6. 8. 2008
od 11. 1. 2007 do 10. 4. 2010
Mgr. Radan Marek - člen dozorčí rady
Praha 10, Madridská 12
den vzniku členství: 6. 12. 2006 - 6. 12. 2009
od 11. 1. 2007 do 10. 4. 2010
Ing. Miroslav Prokeš, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 6, Šlejnická 2017/3
den vzniku členství: 6. 12. 2006 - 6. 12. 2009
od 12. 1. 2006 do 11. 1. 2007
Ing. Věslav Michalik, CSc. - člen dozorčí rady
Dolní Břežany, 405
den vzniku členství: 21. 9. 2005 - 30. 11. 2006
od 12. 1. 2006 do 11. 1. 2007
Ing. Jan Struž - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 2760/12
den vzniku členství: 21. 9. 2005 - 30. 11. 2006
od 12. 1. 2006 do 11. 1. 2007
Ing. Petra Wendelová - člen dozorčí rady
Praha 6, K Háji 889
den vzniku členství: 21. 9. 2005 - 30. 11. 2006
od 3. 1. 2003 do 12. 1. 2006
Ing. Věslav Michalik, CSc. - člen
Dolní Břežany, 405
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 11. 9. 2005
od 3. 1. 2003 do 12. 1. 2006
Ing. Jan Struž - člen
Praha 3 - Žižkov, Pod Parukářkou 2760/12
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 11. 9. 2005
od 3. 1. 2003 do 12. 1. 2006
Ing. Petra Wendelová - člen
Praha 6, K Háji 889
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 11. 9. 2005
od 3. 10. 2000 do 3. 1. 2003
JUDr. Martin Kryl
Praha 4, U Zámeckého parku 19
od 3. 10. 2000 do 3. 1. 2003
Ing. Jaroslava Studenovská
Sedlčany, Pod Cihelným vrchem 1210, PSČ 264 01
od 11. 2. 1999 do 3. 10. 2000
Ing. Jaroslava Studenovská
Praha 9 - Horní Počernice, Leštínská 2337/26
od 22. 10. 1996 do 11. 2. 1999
Ing. Jaroslava Mášová
Praha 5, Kettnerova 2058, PSČ 150 00
od 22. 10. 1996 do 3. 10. 2000
JUDr. Martin Kryl
Praha 4, V zápolí 29, PSČ 140 00
od 22. 10. 1996 do 3. 1. 2003
JUDr. Alena Tomanová
Praha 4, Hurbanova 11, PSČ 140 00
Akcionáři
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 1 komentářů

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 3 komentáře

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 14 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

+11
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-9
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-26
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-32
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-98
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services