OLYMP - finanční společnost a.s., IČO: 25097784 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. Údaje byly staženy 12. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25097784. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25097784 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 1. 1997
Obchodní firma
od 6. 1. 1997

OLYMP - finanční společnost a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 12. 2006 do 16. 7. 2019
Praha 10, Révová 3242/3, PSČ 100 00
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Praha 10, Třebohostická 2283/12
IČO
od 6. 1. 1997

25097784

DIČ

CZ25097784

Identifikátor datové schránky:v3jfhaa
Právní forma
od 6. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4480 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 12. 2006
- oceňování majetku pro a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik
od 6. 1. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 1. 1997
- činnost ekonomických poradců
od 6. 1. 1997
- činnost účetních poradců
od 6. 1. 1997
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 6. 1. 1997
- forfaiting a factoring
Ostatní skutečnosti
od 8. 12. 2006 do 8. 1. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., konaná dne 9. listopadu 2006: a) rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1. Vladimíra Jechová Vápeníková, nar. 28.9.1967, bytem Praha 10, Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 6 (slovy: šest) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, 2. Ing. Jaroslava Dlabolová, nar. 15.2.1960, bytem Praha 8, Společná 2190/1, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 4 (slovy: čtyři) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhoduje, že akcie budou upisovány v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost, a.s. ve lhůtě patnácti dnů poté, kdy předem určenému zájemci bude doručen návrh na smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznáme ním počátku běhu lhůty bude předem určenému zájemci zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat části ,, Ostatní skutečnosti?: toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstřík u, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li úpis akcií takto proveden před zápisem tohoto rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude předem určenému zájemci, který akcie takto již upsal, zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání: d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., je stanoven částkou 850.000,- Kč (slovy: osmsetpadesáttisíc korun českých), e) připouští možnost započtení: 1. peněžité pohledávky uvedené Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uzavřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové na zaplacení jistiny uvedené pohledávky, 2. části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z peněžité pohledávky uvedené Ing. Jaroslavy Dlabolové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uza vřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Jaroslavou Dlabolovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Jaroslavy Dlabolové na zaplacení části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny uvedené pohledávky, s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. f) stanoví, že smlouva o započtení bude mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s. a shora uvedenými předem určenými zájemci - upisovateli uzavřena ve lhůtě dvou týdnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u a upsání akcií, a to v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové na splacení emis ního kursu ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých) proti jistině shora uvedené pohledávky Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Jaroslavou Dlabolovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Jaroslavě Dlabolové na splacení emisního kursu ve výši 3. 400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) proti části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny shora uvedené pohledávky Ing. Jaroslavy Dlabolové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyp lývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek.
od 24. 9. 1997 do 23. 1. 2002
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15.5.1997 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního jmění společnosti o částku Kč 38.000.000,-, a to upsáním 380 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každá. Všechny nové akcie jsou akciemi na jméno, kmenové, v listinné podobě, s emisním kursem Kč 100.000,-. Jediný akcionář sám upisuje všechny nově vydávané akcie, se lhůtou splacení do šesti měsíců po právní moci usnesení o zá- pisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacením na účet společnosti.
od 24. 9. 1997 do 8. 12. 2006
- Akcie možno převést pouze s předchozím souhlasem akcionáře či akcionářů, kteří mají v držení akcie představující alespoň 70% základního jmění společnosti.
od 6. 1. 1997 do 23. 1. 2002
- jediný akcionář : OLYMP PRAHA s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 2283/12, IČ 65414101
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
- Rozsah splacení základního jmění :100%
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
- akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
Kapitál
od 8. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 18. 3. 2022
MARTIN JECH - člen představenstva
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
den vzniku členství: 28. 2. 2022
od 30. 12. 2021 do 18. 3. 2022
Ing. VLADIMÍRA JECHOVÁ VÁPENÍKOVÁ, LL.M. - člen představenstva
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
den vzniku členství: 29. 10. 2021 - 28. 2. 2022
od 31. 7. 2015 do 30. 12. 2021
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014 - 29. 10. 2021
od 30. 10. 2014 do 31. 7. 2015
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014
od 19. 10. 2013 do 30. 10. 2014
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 1. 9. 2013 do 30. 10. 2014
BARBORA KOCHOVÁ - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 8. 12. 2006
Mgr. Dagmar Jechová - člen představenstva
Bílina, K.H.Máchy 294/5, PSČ 418 01
den vzniku členství: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 1. 9. 2013
Barbora Kochová - člen představenstva
Praha 3, Biskupcova 7, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 19. 10. 2013
Ing. Jaroslava Dlabolová - člen představenstva
Praha 8, Společná 2190/1, PSČ 180 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková - předseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, PSČ 103 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 23. 1. 2002 do 8. 12. 2006
Ing. Vladimíra Vápeníková - předseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, PSČ 103 00
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 1997 - 9. 11. 2006
od 23. 1. 2002 do 8. 12. 2006
Barbora Kochová - člen
Praha 3, Biskupcova 7
den vzniku členství: 15. 6. 2000 - 9. 11. 2006
od 28. 1. 1999 do 8. 12. 2006
Mgr. Dagmar Jechová - člen
Bílina, K.H. Máchy 294/5
den vzniku členství: 6. 1. 1997
od 16. 10. 1998 do 23. 1. 2002
ing. Jaroslava Dlabolová - člen
Praha 8, Mirovická 1116
den vzniku členství: 16. 4. 1998 - 15. 6. 2000
od 24. 9. 1997 do 23. 1. 2002
Ing. Vladimíra Vápeníková - předseda představenstva
Praha 8, Na průhonu 653/19
od 6. 1. 1997 do 24. 9. 1997
Ing. Vladimíra Vápeníková - člen
Praha 8, Na průhonu 653/19
od 6. 1. 1997 do 16. 10. 1998
Jaromír Jech - člen
Praha 10 - Kolovraty, Nad vrbami 469
od 6. 1. 1997 do 28. 1. 1999
Dagmar Jechová - člen
Bílina, K.H. Máchy 294/5
od 30. 10. 2014
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně, nebo - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná a podepisuje - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Oprávněná osoba nebo osoby podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 24. 6. 2021
ONDŘEJ DLABOLA
Svijanský Újezd, , PSČ 463 45
od 24. 6. 2021
- Prokurista se samostatnou prokurou.
od 7. 3. 2018 do 24. 6. 2021
ONDŘEJ DLABOLA
Odolena Voda, Hlohová, PSČ 250 70
od 7. 3. 2018 do 24. 6. 2021
- Prokurista se samostatnou prokurou.
Dozorčí rada
od 30. 12. 2021
BARBORA KOCHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 10. 2021
od 30. 10. 2014 do 30. 12. 2021
Ing. VLADIMÍRA JECHOVÁ VÁPENÍKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014 - 29. 10. 2021
od 22. 8. 2013 do 30. 10. 2014
JAN KOHOUTEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Prosek, Ctěnická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 8. 12. 2006
Ing. Vladimír Dlabola - předseda dozorčí rady
Praha 8, Společná 2190/1, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 22. 8. 2013
Jan Kohoutek - člen dozorčí rady
Praha 9, Ctěnická 693, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Růžena Nechanská - předseda dozorčí rady
Praha 3, Květinková 371/14, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Marcela Tůmová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Kubánské náměstí 1270/7, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Vladimír Dlabola - člen
Praha 8, Mirovická 1116
den vzniku členství: 6. 1. 1997
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Jan Kohoutek - člen
Praha 9, Ctěnická 693
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Marcela Tůmová - člen
Praha 9, Tupolevova 515
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
Akcionáři
od 18. 3. 2022
MA VERONIKA JECHOVÁ
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
Hodnocení firmy
-16
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+17

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+2

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-6

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-10

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-14

+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-32

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 153 318 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services