OLYMP - finanční společnost a.s., IČO: 25097784 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. Údaje byly staženy 10. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25097784. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25097784 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 1. 1997
Obchodní firma
od 6. 1. 1997

OLYMP - finanční společnost a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 12. 2006 do 16. 7. 2019
Praha 10, Révová 3242/3, PSČ 100 00
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Praha 10, Třebohostická 2283/12
IČO
od 6. 1. 1997

25097784

DIČ

CZ25097784

Identifikátor datové schránky:v3jfhaa
Právní forma
od 6. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4480 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 12. 2006
- oceňování majetku pro a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik
od 6. 1. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 1. 1997
- činnost ekonomických poradců
od 6. 1. 1997
- činnost účetních poradců
od 6. 1. 1997
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 6. 1. 1997
- forfaiting a factoring
Ostatní skutečnosti
od 8. 12. 2006 do 8. 1. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., konaná dne 9. listopadu 2006: a) rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1. Vladimíra Jechová Vápeníková, nar. 28.9.1967, bytem Praha 10, Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 6 (slovy: šest) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, 2. Ing. Jaroslava Dlabolová, nar. 15.2.1960, bytem Praha 8, Společná 2190/1, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 4 (slovy: čtyři) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhoduje, že akcie budou upisovány v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost, a.s. ve lhůtě patnácti dnů poté, kdy předem určenému zájemci bude doručen návrh na smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznáme ním počátku běhu lhůty bude předem určenému zájemci zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat části ,, Ostatní skutečnosti?: toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstřík u, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li úpis akcií takto proveden před zápisem tohoto rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude předem určenému zájemci, který akcie takto již upsal, zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání: d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., je stanoven částkou 850.000,- Kč (slovy: osmsetpadesáttisíc korun českých), e) připouští možnost započtení: 1. peněžité pohledávky uvedené Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uzavřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové na zaplacení jistiny uvedené pohledávky, 2. části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z peněžité pohledávky uvedené Ing. Jaroslavy Dlabolové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uza vřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Jaroslavou Dlabolovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Jaroslavy Dlabolové na zaplacení části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny uvedené pohledávky, s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. f) stanoví, že smlouva o započtení bude mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s. a shora uvedenými předem určenými zájemci - upisovateli uzavřena ve lhůtě dvou týdnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u a upsání akcií, a to v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové na splacení emis ního kursu ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých) proti jistině shora uvedené pohledávky Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Jaroslavou Dlabolovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Jaroslavě Dlabolové na splacení emisního kursu ve výši 3. 400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) proti části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny shora uvedené pohledávky Ing. Jaroslavy Dlabolové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyp lývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek.
od 24. 9. 1997 do 23. 1. 2002
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15.5.1997 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního jmění společnosti o částku Kč 38.000.000,-, a to upsáním 380 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každá. Všechny nové akcie jsou akciemi na jméno, kmenové, v listinné podobě, s emisním kursem Kč 100.000,-. Jediný akcionář sám upisuje všechny nově vydávané akcie, se lhůtou splacení do šesti měsíců po právní moci usnesení o zá- pisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacením na účet společnosti.
od 24. 9. 1997 do 8. 12. 2006
- Akcie možno převést pouze s předchozím souhlasem akcionáře či akcionářů, kteří mají v držení akcie představující alespoň 70% základního jmění společnosti.
od 6. 1. 1997 do 23. 1. 2002
- jediný akcionář : OLYMP PRAHA s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 2283/12, IČ 65414101
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
- Rozsah splacení základního jmění :100%
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
- akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
Kapitál
od 8. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 18. 3. 2022
MARTIN JECH - člen představenstva
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
den vzniku členství: 28. 2. 2022
od 30. 12. 2021 do 18. 3. 2022
Ing. VLADIMÍRA JECHOVÁ VÁPENÍKOVÁ, LL.M. - člen představenstva
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
den vzniku členství: 29. 10. 2021 - 28. 2. 2022
od 31. 7. 2015 do 30. 12. 2021
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014 - 29. 10. 2021
od 30. 10. 2014 do 31. 7. 2015
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014
od 19. 10. 2013 do 30. 10. 2014
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 1. 9. 2013 do 30. 10. 2014
BARBORA KOCHOVÁ - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 8. 12. 2006
Mgr. Dagmar Jechová - člen představenstva
Bílina, K.H.Máchy 294/5, PSČ 418 01
den vzniku členství: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 1. 9. 2013
Barbora Kochová - člen představenstva
Praha 3, Biskupcova 7, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 19. 10. 2013
Ing. Jaroslava Dlabolová - člen představenstva
Praha 8, Společná 2190/1, PSČ 180 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková - předseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, PSČ 103 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 23. 1. 2002 do 8. 12. 2006
Ing. Vladimíra Vápeníková - předseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, PSČ 103 00
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 1997 - 9. 11. 2006
od 23. 1. 2002 do 8. 12. 2006
Barbora Kochová - člen
Praha 3, Biskupcova 7
den vzniku členství: 15. 6. 2000 - 9. 11. 2006
od 28. 1. 1999 do 8. 12. 2006
Mgr. Dagmar Jechová - člen
Bílina, K.H. Máchy 294/5
den vzniku členství: 6. 1. 1997
od 16. 10. 1998 do 23. 1. 2002
ing. Jaroslava Dlabolová - člen
Praha 8, Mirovická 1116
den vzniku členství: 16. 4. 1998 - 15. 6. 2000
od 24. 9. 1997 do 23. 1. 2002
Ing. Vladimíra Vápeníková - předseda představenstva
Praha 8, Na průhonu 653/19
od 6. 1. 1997 do 24. 9. 1997
Ing. Vladimíra Vápeníková - člen
Praha 8, Na průhonu 653/19
od 6. 1. 1997 do 16. 10. 1998
Jaromír Jech - člen
Praha 10 - Kolovraty, Nad vrbami 469
od 6. 1. 1997 do 28. 1. 1999
Dagmar Jechová - člen
Bílina, K.H. Máchy 294/5
od 30. 10. 2014
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně, nebo - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná a podepisuje - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Oprávněná osoba nebo osoby podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 24. 6. 2021
ONDŘEJ DLABOLA
Svijanský Újezd, , PSČ 463 45
od 24. 6. 2021
- Prokurista se samostatnou prokurou.
od 7. 3. 2018 do 24. 6. 2021
ONDŘEJ DLABOLA
Odolena Voda, Hlohová, PSČ 250 70
od 7. 3. 2018 do 24. 6. 2021
- Prokurista se samostatnou prokurou.
Dozorčí rada
od 30. 12. 2021
BARBORA KOCHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 10. 2021
od 30. 10. 2014 do 30. 12. 2021
Ing. VLADIMÍRA JECHOVÁ VÁPENÍKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014 - 29. 10. 2021
od 22. 8. 2013 do 30. 10. 2014
JAN KOHOUTEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Prosek, Ctěnická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 8. 12. 2006
Ing. Vladimír Dlabola - předseda dozorčí rady
Praha 8, Společná 2190/1, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 22. 8. 2013
Jan Kohoutek - člen dozorčí rady
Praha 9, Ctěnická 693, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Růžena Nechanská - předseda dozorčí rady
Praha 3, Květinková 371/14, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Marcela Tůmová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Kubánské náměstí 1270/7, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Vladimír Dlabola - člen
Praha 8, Mirovická 1116
den vzniku členství: 6. 1. 1997
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Jan Kohoutek - člen
Praha 9, Ctěnická 693
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Marcela Tůmová - člen
Praha 9, Tupolevova 515
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
Akcionáři
od 18. 3. 2022
MA VERONIKA JECHOVÁ
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
Hodnocení firmy
-16
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+200

+
-
Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+108

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-64

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-70

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-120

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-161

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services