Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

OLYMP - finanční společnost a.s.
IČO: 25097784

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 1. 1997
Obchodní firma
od 6. 1. 1997

OLYMP - finanční společnost a.s.

Sídlo
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Praha 10, Třebohostická 2283/12
IČO
od 6. 1. 1997

25097784

DIČ

CZ25097784

Identifikátor datové schránky:v3jfhaa
Právní forma
od 6. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4480 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 12. 2006
- oceňování majetku pro a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik
od 6. 1. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 1. 1997
- činnost ekonomických poradců
od 6. 1. 1997
- činnost účetních poradců
od 6. 1. 1997
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 6. 1. 1997
- forfaiting a factoring
Ostatní skutečnosti
od 8. 12. 2006 do 8. 1. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., konaná dne 9. listopadu 2006: a) rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1. Vladimíra Jechová Vápeníková, nar. 28.9.1967, bytem Praha 10, Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 6 (slovy: šest) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, 2. Ing. Jaroslava Dlabolová, nar. 15.2.1960, bytem Praha 8, Společná 2190/1, s tím, že tomuto předem určenému zájemci bude nabídnuto upsání 4 (slovy: čtyři) kusů akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhoduje, že akcie budou upisovány v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost, a.s. ve lhůtě patnácti dnů poté, kdy předem určenému zájemci bude doručen návrh na smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznáme ním počátku běhu lhůty bude předem určenému zájemci zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat části ,, Ostatní skutečnosti?: toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstřík u, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li úpis akcií takto proveden před zápisem tohoto rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude předem určenému zájemci, který akcie takto již upsal, zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání: d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., je stanoven částkou 850.000,- Kč (slovy: osmsetpadesáttisíc korun českých), e) připouští možnost započtení: 1. peněžité pohledávky uvedené Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uzavřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové na zaplacení jistiny uvedené pohledávky, 2. části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z peněžité pohledávky uvedené Ing. Jaroslavy Dlabolové za společností OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.11.1998, uza vřené mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s.jako postupníkem a Ing. Jaroslavou Dlabolovou jako postupitelem, započtení se připouští k nároku Ing. Jaroslavy Dlabolové na zaplacení části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny uvedené pohledávky, s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. f) stanoví, že smlouva o započtení bude mezi společností OLYMP - finanční společnost a.s. a shora uvedenými předem určenými zájemci - upisovateli uzavřena ve lhůtě dvou týdnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u a upsání akcií, a to v sídle společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Vladimírou Jechovou Vápeníkovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové na splacení emis ního kursu ve výši 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíc korun českých) proti jistině shora uvedené pohledávky Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyplývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek. Předmětem smlouvy o započtení, kterou uzavře společnost OLYMP - finanční společnost a.s. s Ing. Jaroslavou Dlabolovou, bude zápočet pohledávky společnosti OLYMP - finanční společnost a.s. vůči Ing. Jaroslavě Dlabolové na splacení emisního kursu ve výši 3. 400.000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistatisíc korun českých) proti části ve výši 3.400.000,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistatisíc korun českých) z jistiny shora uvedené pohledávky Ing. Jaroslavy Dlabolové vůči společnosti OLYMP - finanční společnost a.s., vyp lývající ze shora uvedené smlouvy o postoupení pohledávek.
od 24. 9. 1997 do 23. 1. 2002
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15.5.1997 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního jmění společnosti o částku Kč 38.000.000,-, a to upsáním 380 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každá. Všechny nové akcie jsou akciemi na jméno, kmenové, v listinné podobě, s emisním kursem Kč 100.000,-. Jediný akcionář sám upisuje všechny nově vydávané akcie, se lhůtou splacení do šesti měsíců po právní moci usnesení o zá- pisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacením na účet společnosti.
od 24. 9. 1997 do 8. 12. 2006
- Akcie možno převést pouze s předchozím souhlasem akcionáře či akcionářů, kteří mají v držení akcie představující alespoň 70% základního jmění společnosti.
od 6. 1. 1997 do 23. 1. 2002
- jediný akcionář : OLYMP PRAHA s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 2283/12, IČ 65414101
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
- Rozsah splacení základního jmění :100%
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
- akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě
Kapitál
od 8. 1. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 6. 1. 1997 do 8. 1. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 31. 7. 2015
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014
od 30. 10. 2014 do 31. 7. 2015
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - Člen představenstva
Praha - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014
od 19. 10. 2013 do 30. 10. 2014
Ing. JAROSLAVA DLABOLOVÁ - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Společná, PSČ 182 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 1. 9. 2013 do 30. 10. 2014
BARBORA KOCHOVÁ - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 8. 12. 2006
Mgr. Dagmar Jechová - člen představenstva
Bílina, K.H.Máchy 294/5, PSČ 418 01
den vzniku členství: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 1. 9. 2013
Barbora Kochová - člen představenstva
Praha 3, Biskupcova 7, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 19. 10. 2013
Ing. Jaroslava Dlabolová - člen představenstva
Praha 8, Společná 2190/1, PSČ 180 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková - předseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, PSČ 103 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 23. 1. 2002 do 8. 12. 2006
Ing. Vladimíra Vápeníková - předseda představenstva
Praha 10 - Kolovraty, Nad Vrbami 469/10, PSČ 103 00
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 1997 - 9. 11. 2006
od 23. 1. 2002 do 8. 12. 2006
Barbora Kochová - člen
Praha 3, Biskupcova 7
den vzniku členství: 15. 6. 2000 - 9. 11. 2006
od 28. 1. 1999 do 8. 12. 2006
Mgr. Dagmar Jechová - člen
Bílina, K.H. Máchy 294/5
den vzniku členství: 6. 1. 1997
od 16. 10. 1998 do 23. 1. 2002
ing. Jaroslava Dlabolová - člen
Praha 8, Mirovická 1116
den vzniku členství: 16. 4. 1998 - 15. 6. 2000
od 24. 9. 1997 do 23. 1. 2002
Ing. Vladimíra Vápeníková - předseda představenstva
Praha 8, Na průhonu 653/19
od 6. 1. 1997 do 24. 9. 1997
Ing. Vladimíra Vápeníková - člen
Praha 8, Na průhonu 653/19
od 6. 1. 1997 do 16. 10. 1998
Jaromír Jech - člen
Praha 10 - Kolovraty, Nad vrbami 469
od 6. 1. 1997 do 28. 1. 1999
Dagmar Jechová - člen
Bílina, K.H. Máchy 294/5
od 30. 10. 2014
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně, nebo - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná a podepisuje - předseda představenstva samostatně - dva členové představenstva společně - jeden člen představenstva samostatně, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Oprávněná osoba nebo osoby podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 7. 3. 2018
ONDŘEJ DLABOLA
Odolena Voda, Hlohová, PSČ 250 70
od 7. 3. 2018
- Prokurista se samostatnou prokurou.
Dozorčí rada
od 30. 10. 2014
Ing. VLADIMÍRA JECHOVÁ VÁPENÍKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Kolovraty, V cihelně, PSČ 103 00
den vzniku členství: 5. 9. 2014
od 22. 8. 2013 do 30. 10. 2014
JAN KOHOUTEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Prosek, Ctěnická, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 8. 12. 2006
Ing. Vladimír Dlabola - předseda dozorčí rady
Praha 8, Společná 2190/1, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
den vzniku funkce: 27. 9. 2006 - 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 22. 8. 2013
Jan Kohoutek - člen dozorčí rady
Praha 9, Ctěnická 693, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Růžena Nechanská - předseda dozorčí rady
Praha 3, Květinková 371/14, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
den vzniku funkce: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 8. 12. 2006 do 30. 10. 2014
Marcela Tůmová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Kubánské náměstí 1270/7, PSČ 100 00
den vzniku členství: 9. 11. 2006 - 5. 9. 2014
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Vladimír Dlabola - člen
Praha 8, Mirovická 1116
den vzniku členství: 6. 1. 1997
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Jan Kohoutek - člen
Praha 9, Ctěnická 693
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
od 6. 1. 1997 do 8. 12. 2006
Marcela Tůmová - člen
Praha 9, Tupolevova 515
den vzniku členství: 6. 1. 1997 - 9. 11. 2006
Hodnocení firmy
-16
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

25. 2. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

O deset tisíc terminálů bez poplatků mohou živnostníci žádat od 1. března.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 8 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
Česká spořitelna 2 601,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Komerční banka 2 607,97 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 659,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+100
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+19
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-20
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-82
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-111
+
-

Články na Heroine.cz

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Nový dokumentární film V síti režiséra Viktora Klusáka v Česku rozpoutal debatu o fenoménu...více

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Je smutným faktem, že většina z nás v životě zažije ztrátu milovaného člověka. Každý rok...více

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Na sociálních sítích se nedávno rozvinula bouřlivá debata kolem tweetu muže, který nechtěně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nemoc z povolání
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Nemoc z povolání

Otázka: Dobrý den, byla mi uznána nemoc z povolání a potřebuji zjistit na co mám nárok. Konkrétně pracuji jako obsluha CNC (strojírenství). Dle výsledků epikutánních testů mi byla zjištěna alergie na tzv.kathon...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services