Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Lagardere Travel Retail, a.s.
IČO: 25099167

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu13. 1. 1997
Obchodní firma
od 8. 1. 2016

Lagardere Travel Retail, a.s.

od 6. 3. 2006 do 8. 1. 2016

HDS Retail Czech Republic, a.s.

od 3. 3. 2003 do 6. 3. 2006

CZ Retail, a.s.

od 31. 3. 1999 do 3. 3. 2003

HDS Retail Czech Republic, a.s.

od 13. 1. 1997 do 31. 3. 1999

Pražská prodejní, a.s.

Sídlo
od 31. 3. 1999 do 13. 1. 2009
Praha 8, Pobřežní 16, PSČ 180 00
od 13. 1. 1997 do 31. 3. 1999
Praha 5, Drtinova 8, PSČ 150 00
IČO
od 13. 1. 1997

25099167

Identifikátor datové schránky:b2vedtp
Právní forma
od 13. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4494 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 2. 2014
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 29. 11. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 28. 7. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 7. 2008
- pekařství, cukrářství
od 10. 9. 2003
- hostinská činnost
od 10. 9. 2003 do 28. 7. 2008
- zprostředkování služeb
od 10. 9. 2003 do 28. 7. 2008
- zprostředkování obchodu
od 13. 1. 1997 do 28. 7. 2008
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)
od 13. 1. 1997 do 28. 7. 2008
- reklamní a propagační činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2020
- Společnost Lagardere Travel Retail, a.s., jako společnost nástupnická byla sloučena se zanikající společností Lagardere Main Food s.r.o., IČO: 275 99 736, se sídlem Náměstí Marie Poštové 854, 266 01 Beroun, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 118003. Na společnost Lagardere Travel Retail, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Lagardere Main Food s.r.o.
od 1. 9. 2017
- Společnost byla sloučena se zanikajícími společnostmi Best Coffee s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00, IČO 27607968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 118543 a Lagardere Food Services, a. s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00, IČO 25058282, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4101. Na společnost přešlo jmění zanikajících společností Best Coffee s.r.o. a Lagardere Food Services , a.s.
od 6. 2. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 6. 2. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 4. 7. 2012
- Společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. byla sloučena se zanikající psolečností First European Enterprise s.r.o., se sídlem Praha 5, Lahovice, Strakonická 120, PSČ 159 00, IČ: 257 35 039. V souvislosti se sloučením přešlo na společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. jmění zanikající společnosti First European Enterprise s.r.o.
od 9. 3. 2012
- Část podniku společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s., spočívající v souhrnu hmotných složek jakož i osobních a nehmotných složek podnikání užívaných nebo určených výhradně nebo převážně k provozování části sítě kaváren Costa Coffee v České republice b yla převedena na základě smlouvy ze dne 13. února 2012 na nabyvatele Best Coffe s.r.o., IČ: 27607968, Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00 Česká republika.
od 3. 5. 2010 do 4. 8. 2010
- Dne 21. dubna 2010 rozhodla společnost LAGARDERE SERVICES jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti ve výši 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) o částku 126 000 000,- Kč ( slovy: sto dvacet šest milionů korun českých) na celkovou výši 150 000 000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v počtu celkem 126 000 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž s e připouští možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny nově vydávané akcie, tedy 126 000 kusů akcií Společnosti, budou představenstvem Společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s emisním kurzem 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každou up isovanou akcii k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti LAGARDERE SERVICES, se sídlem Paříž, rue Lord Byron 2, PSČ 750 08, Francouzská republika, jež je zapsána ve francouzském obchodním rejstříku pod č. 1989 B 08184, IČ: 330 814 732 R.C.S. PARI S, a bude je možno upsat v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty pro upsání akcií začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Společnosti společnosti LAGARDERE SERVICES na adresu jejího zástupce, pana Marti na Lukáše, do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společnost í LAGARDERE SERVICES do výše uvedeného sídla Společnosti a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo Společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude Společností zaslán předem určenému z ájemci, resp. panu Martinu Lukášovi jako jeho zástupci, po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. 6. Připouští se možnost započtení pohledávek předem určeného zájemce, a to společnosti LAGARDERE SERVICES, vůči Společnosti svědčící mu na základě půjčky poskytnuté Společnosti, proti pohledávce Společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsan ých společností LAGARDERE SERVICES. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí pohledávka společnosti LAGARDERE SERVICES za Společností 126 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet šest milionů korun českých). Splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno výhradně započtením pohledávek na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a společností LAGARDERE SERVICES. Společnost LAGARDERE SERVICES prohlašuje, že má zájem na započtení s vé pohledávky plynoucí z půjčky poskytnuté Společnosti vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu, jak je uvedeno výše. 7. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo Společnosti společnosti LAGARDERE SERVICES jako předem určenému zájemci k rukám jejího zástupce, pana Martina Lukáše, na shora uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Dohoda o započ tení musí být uzavřena po nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií mezi společností LAGARDERE SERVCIES a Společností, a současně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy o započtení akceptovaný společností LAGARDERE SERVICES dojde Společnosti na adresu sídla. 8. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 9. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Společnosti vzdal přednostního práva na upisování akcií, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se vydán í akcií nového druhu, emisní kurz bude splacen výhradně započtením a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti náležitosti uve dené v §203 odst. 2 písm. c), f), g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 10. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov Společnosti a změna stanov Společnosti nabývá v souladu s § 17 3 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
od 6. 1. 2003 do 15. 1. 2003
- Dne 6. prosince 2002 rozhodla společnost Hachette Distribution Services S.A. jako jediný akcionář společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:
od 6. 1. 2003 do 15. 1. 2003
- 1. Základní kapitál společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. ve výši 12 000 000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. se zvyšuje z částky 12 000 000,- Kč na 24 000 000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 6. 1. 2003 do 15. 1. 2003
- 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě celkem 12 000 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Emisní kurz bude činit 12 500,- Kč na jednu novou akcii, přičemž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kč a emisní ážio 11 500,- Kč za jednu novou akcii. Akcie nového druhu nebudou vydány.
od 6. 1. 2003 do 15. 1. 2003
- 3. Vzhledem k tomu, že společnost Hachette Distribution Services S.A. jako jediný akcionář společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. se vzdala přednostního práva na úpis nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu, společnost Hachette Distribution Services S.A. jako jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady určila, že všechny nové akcie budou podle § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání společnosti Rautakirja Oyj, se sídlem Koivuvaarankuja 2, P.O.B. 1, FIN-01641, Finsko jako předem určenému zájemci postupem podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku.
od 6. 1. 2003 do 15. 1. 2003
- 4. Úpis akcií bez využití přednostního práva, tj. úpis všech akcií upisovaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, bude proveden v souladu s bodem 3 výše na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Rautakirja Oyj jako předem určeným zájemcem a společností HDS Retail Czech Republic, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností HDS Retail Czech Republic, a.s. zaslán společnosti Rautakirja Oyj na adresu jejího sídla Koivuvaarankuja 2, P.O.B. 1, FIN-01641, Finsko po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Rautakirja Oyj bude považováno za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2 písm. e) obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti Rautakirja Oyj. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v souladu s § 203 odst.4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. do obchodního rejstříku, pokud nebude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zapsáno před přijetím návrhu smlouvy o upsání akcií společností Rautakirja Oyj. Určený zájemce bude oprávněn upsat akcie společnosti tak, že akceptuje návrh smlouvy o upsání akcií, který mu společnost doručí. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm.e) obchodního zákoníku.
od 6. 1. 2003 do 15. 1. 2003
- 5. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. otevřený pro tento účel č. 3646xxxx vedený u Komerční banky, a.s. se sídlem: Praha 1, Na příkopě 33 čp. 969. Upisovatel splatí celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celou jmenovitou a celé emisní ážio upsaných nových akcií, na tento účet nejpozději do 8 dnů ode dne upsání akcií. Tímto úplným splacením emisního kursu na uvedený účet dojde ke splnění podmínek uvedených v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku a § 206 odst. 1 obchodního zákoníku.
od 15. 5. 2000 do 15. 1. 2003
- Základní jmění ve výši 12.000.000,-Kč splaceno. Akcie v zaknihované podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
od 23. 2. 2000 do 19. 4. 2000
- Jediný akcionář rozhodl dne 10.1.2000 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 10.000.000,- Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku. Celkový počet upisovaných akcií bude 10.000 ks, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě. Akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti s využitím jeho přednostního práva ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem, kdy bude společností doručeno jedinému akcionáři vyrozumění o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Jediný akcionář provede úpis nových akcií v sídle advokátní kanceláře Weinhold a partneři, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva bude stejný jako nominální hodnota těchto akcií, tedy 1.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií bude dle ust.§204 odst.4 obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kdy bude společností doručeno jedinému akcionáři vyrozumění o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Představenstvo společnosti uveřejní výzvu k upisování akcií v jednom celostátně distribuovaném deníku. Upisování akcií na základě veřejné výzvy proběhne ve lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy k upisování akcií a končí uplynutím dvou týdnů od uveřejnění výzvy k upisování akcií. Upisování se uskuteční v sídle advokátní kanceláře Weinhold a partneři, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude stejný jako nominální hodnota těchto akcií, tedy 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií na účet 191558xxxx vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 7, U průhonu 38, 170 00, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 14. 6. 1999 do 15. 5. 2000
- Základní jmění ve výši 2000000,-Kč splaceno. Akcie v zaknihované podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
od 13. 1. 1997 do 14. 6. 1999
- Základní jmění ve výši 2000000,-Kč splaceno. Akcie v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
Kapitál
od 4. 8. 2010
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 1. 2003 do 4. 8. 2010
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 2000 do 15. 1. 2003
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 13. 1. 1997 do 19. 4. 2000
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 6. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 150 000 v zaknihované podobě.
od 6. 2. 2014
základní druh akcií dle stanov
od 4. 8. 2010 do 6. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 126 000 v zaknihované podobě.
od 15. 1. 2003 do 6. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24 000.
od 15. 1. 2003 do 6. 2. 2014
podoba: zaknihovaná
od 19. 4. 2000 do 15. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 000.
od 31. 3. 1999 do 19. 4. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 13. 1. 1997 do 31. 3. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
Statutární orgán
od 9. 1. 2018
LUC MANSION - člen představenstva
Paříž, 227 Bd St Germain, PSČ 750 07, Francouzská republika
den vzniku členství: 11. 12. 2017
od 26. 10. 2009 do 9. 1. 2018
Frederic Renault - člen představenstva
Paříž, 52 rue de Rome 75008, Francouzská republika
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 11. 12. 2017
od 8. 2. 2006 do 26. 10. 2009
Ing. Petr Cuce - člen představenstva
Úvaly, Muchova 1599, PSČ 250 82
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 20. 10. 2009
od 8. 2. 2006 do 14. 12. 2009
Ing. Richard Kalhous - předseda představenstva
Roztoky, Václavská 455, PSČ 252 63
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 2. 12. 2009
den vzniku funkce: 1. 2. 2006 - 2. 12. 2009
od 8. 2. 2006 do 14. 12. 2009
Ing. Ondřej Rošický - člen představenstva
Praha 6, Španielova 1297/84, PSČ 163 00
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 2. 12. 2009
od 12. 5. 2003 do 8. 2. 2006
Ing. Richard Kalhous - Předseda představenstva
Roztoky, Václavská 455, PSČ 252 63
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 31. 1. 2006
den vzniku funkce: 3. 2. 2003 - 31. 1. 2006
od 12. 5. 2003 do 8. 2. 2006
Ing. Jiří Hron - člen představenstva
Měšice, Měšická 367, PSČ 250 64
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 4. 8. 2005
od 12. 5. 2003 do 8. 2. 2006
Ing. Ondřej Rošický - člen představenstva
Praha 6, Španielova 1297/84, PSČ 163 00
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 31. 1. 2006
od 31. 3. 1999 do 12. 5. 2003
Ing. Richard Kalhous - předseda představenstva
Roztoky, Václavská 455, PSČ 252 63
od 31. 3. 1999 do 12. 5. 2003
Ing. Petr Cuce - člen představenstva
Praha 3, Radhošťská 3, PSČ 130 00
od 12. 3. 1999 do 31. 3. 1999
Ing. Jiří Čurda - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 118
od 12. 3. 1999 do 31. 3. 1999
Ing. Luboš Machulda - člen představenstva
Benešov, Bezručova 1253
od 13. 1. 1997 do 12. 3. 1999
Jiří Matouš - člen představenstva
Horoměřice, Za dvorem 526, PSČ 252 62
od 13. 1. 1997 do 12. 3. 1999
ing. Sylvie Šmeráková - člen představenstva
Praha 7, Haškova 16, PSČ 170 00
od 13. 1. 1997 do 12. 5. 2003
ing. Jiří Hron - člen představenstva
Měšice, Měšická 16, PSČ 250 64
den vzniku členství: 31. 1. 2003
od 14. 12. 2009
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
od 10. 9. 2003 do 14. 12. 2009
Jménem společnosti jednají předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 31. 3. 1999 do 10. 9. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že za společnost podepisují vždy dva členové představenstva a to předseda a jeden člen, a to vlastnoručními podpisy a připojením razítka společnosti.
od 13. 1. 1997 do 31. 3. 1999
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že za společnost podepisují vždy dva členové představenstva a to vlastnoručními podpisy a připojením razítka společnosti.
Prokura
od 1. 2. 2019
Ing. RICHARD PROCHÁZKA
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
od 1. 2. 2019
- Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu Společnosti (např. uzavírání kupních a nájemních smluv), s výjimkou nabývání a pozbývání účasti v jiných společnostech a právních jednání spočívajících v uzavřen í, změně nebo doplnění jakékoliv smlouvy o koupi nebo prodeji investičního majetku za protiplnění placené Společnosti nebo Společností přesahující částku 150.000 EUR (nebo odpovídající ekvivalent v jiné cizí měně či českých korunách). Veškerá právní jedná ní, která jdou nad rámec rozsahu prokury, vyžadují předchozí souhlas představenstva Společnosti. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti, s výjimkou nájemních smluv na nemovitosti, které je prokurista oprávněn uzavírat, měnit, ukončovat a činit v jejich souvislosti veškeré úkony. Je-li udělena prokura více osobám, jednají alespoň dva prokuristé společně.
od 25. 8. 2017 do 1. 2. 2019
Ing. RICHARD KALHOUS
Roztoky, Václavská, PSČ 252 63
od 14. 12. 2009 do 30. 11. 2013
Ing. Ondřej Rošický
Praha 6, Španielova 1297/84, PSČ 163 00
od 14. 12. 2009 do 25. 8. 2017
Ing. Richard Kalhous
Roztoky, Václavská 455, PSČ 252 63
od 21. 1. 2010
Je- li udělena prokura více osobám, jednají za společnost alespoň dva prokuristé společně.
od 30. 12. 2009 do 21. 1. 2010
Je- li udělena prokura více osobám, jednají alespoň dva prokuristé společně.
od 14. 12. 2009 do 30. 12. 2009
Prokurista je oprávněn zatěžovat nemovitosti v rozsahu stanoveném stanovami společnosti. Je-li udělena prokura více osobám, jednají alespoń dva prokuristé společně.
Dozorčí rada
od 30. 10. 2017
FREDERIC CHEVALIER - člen dozorčí rady
Paříž, 60 rue Lecourbe- 75015, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2017
od 9. 3. 2012 do 30. 10. 2017
Vincent Louis Dominique Romet - předseda dozorčí rady
Paříž, 2 rue Lord Byron, PSČ 75008, Francouzská republika
den vzniku členství: 6. 6. 2011 - 20. 9. 2017
den vzniku funkce: 20. 6. 2011 - 20. 9. 2017
od 13. 6. 2011 do 9. 3. 2012
Vincent Louis Dominique Romet - člen dozorčí rady
Paříž, 2 rue Lord Byron, PSČ 75008, Francouzská republika
den vzniku členství: 6. 6. 2011
od 13. 6. 2011 do 16. 8. 2013
Přemysl Grunt - člen dozorčí rady
Chýně, Točivá, PSČ 253 01
den vzniku členství: 17. 5. 2011 - 10. 7. 2013
od 13. 6. 2011 do 6. 2. 2014
Andrzej Kacperski - člen dozorčí rady
ul. Białobrzeska 15/181, PL-02-0370, Varšava, Polská republika
den vzniku členství: 6. 6. 2011 - 1. 1. 2014
od 17. 12. 2007 do 13. 6. 2011
Emmanuel de Place - předseda dozorčí rady
Paris, Rue Molitor 19, PSČ 750 16, Francouzská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2007 - 6. 6. 2011
den vzniku funkce: 3. 12. 2007 - 6. 6. 2011
od 7. 11. 2007 do 17. 12. 2007
Emmanuel de Place - člen dozorčí rady
Paris, Rue Molitor 19, PSČ 750 16, Francouzská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2007
od 7. 11. 2007 do 13. 6. 2011
Christophe Gantzer - člen dozorčí rady
ST CLOUD, Rue Tennerolles 43 B, PSČ 922 10, Francouzská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2007 - 6. 6. 2011
od 24. 3. 2006 do 13. 6. 2011
Andrzej Kacperski - člen dozorčí rady
ul. Solipska 27/19, PL-02-482, Varšava, Polská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2006 - 1. 5. 2011
od 20. 7. 2005 do 24. 3. 2006
Kalvar Kase - člen dozorčí rady
Harjumaa - Viimsi, Rohuneeme tee 117, Estonská republika
den vzniku členství: 16. 5. 2005 - 31. 1. 2006
od 20. 7. 2005 do 7. 11. 2007
Vincent Louis Dominique Romet - předseda dozorčí rady
Relais H - 126 Rue Jules Guesde, 92689 Levallois-Perret Ceres, Francouzská republika
den vzniku členství: 16. 5. 2005 - 29. 10. 2007
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 29. 10. 2007
od 20. 7. 2005 do 7. 11. 2007
Guillaume Beuscart - člen dozorčí rady
Courbevoie, Villa des Couronnes 12, PSČ 924 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 16. 5. 2005 - 29. 10. 2007
od 10. 9. 2003 do 10. 9. 2003
Patrice Henri Lucien Melli - předseda
Brou - sur - Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1, Francouzská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2003
den vzniku funkce: 13. 5. 2003
od 10. 9. 2003 do 20. 7. 2005
Patrice Henri Lucien Melli - předseda
Brou - sur - Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1, Francouzská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 16. 5. 2005
den vzniku funkce: 12. 5. 2003 - 16. 5. 2005
od 10. 9. 2003 do 20. 7. 2005
Jean Luc Chassigneux - člen
10 allée du Clairbourg, 91370 Verrieres le Buisson, Francouzská republika
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 16. 5. 2005
od 12. 5. 2003 do 10. 9. 2003
Patrice Meli - člen
Brou - sur - Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1, Francouzská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2003
od 12. 5. 2003 do 20. 7. 2005
Jukka Nikkinen - člen
Oravamäentie 2 D 12, 02750 Espoo, Finská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 16. 5. 2005
od 12. 5. 2003 do 24. 3. 2006
Andrzej Kacperski - člen
ul. Solipska 27/19, PL-02-482, Varšava, Polská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 31. 1. 2006
od 12. 5. 2003 do 24. 3. 2006
Tuulikki Kuusrainen - člen
Taka-Niiperin tie 22 A, 02970 Espoo, Finská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 31. 1. 2006
od 12. 5. 2003 do 24. 3. 2006
Harri Koivula - člen
Paijalantie 15 A 2, 04300 Tuusula, Finská republika
den vzniku členství: 31. 1. 2003 - 31. 1. 2006
od 19. 12. 2000 do 12. 5. 2003
Patrice Henri Lucien Melli, nar.3.7.1963 - člen
Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), 28 allee des Bocages B1, Francouzská republika
od 23. 2. 2000 do 12. 5. 2003
Luc Richard - člen
Mery sur Oise, 53 bis, avenue Marcel Perrin, F-95540, Francouzská republika
od 31. 3. 1999 do 23. 2. 2000
Bertrand Vinot - člen
Le Vésinet, F-78110, 21 avenue Georges Clémenceau, Francouzská republika
od 31. 3. 1999 do 19. 12. 2000
Jaen-Baptiste Morin, nar. 19. března 1965 - člen
Paříž, F-75018, 10boulevard de Clichy, Francouzská republika
od 31. 3. 1999 do 12. 5. 2003
Gilles Raillard - člen
Paříž, F 75016, 3 villy Mozart, Francouzská republika
od 12. 3. 1999 do 31. 3. 1999
Luděk Hulan - člen
Praha 9, Doležalova 1014
od 12. 3. 1999 do 31. 3. 1999
Ing. Milan Hála - člen
Praha 10, Na luka 87
od 12. 3. 1999 do 31. 3. 1999
Milan Věrtelář - člen
Praha 8, Notečská 563/12
od 13. 1. 1997 do 12. 3. 1999
Sylvie Sclingand - člen
Horoměřice, Za dvorem 526, PSČ 252 62
od 13. 1. 1997 do 12. 3. 1999
- nar.2.9.1945
od 13. 1. 1997 do 12. 3. 1999
Mgr. Václav Šmerák - člen
Praha 4, Nuselská 1/2, PSČ 140 00
od 13. 1. 1997 do 12. 3. 1999
ing. Karel Matouš - člen
Čelákovice, Na Stráni 1629, PSČ 250 88
Akcionáři
od 20. 7. 2017
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
Paříž, 52 avenue Hoche, PSČ 750 08, Francouzská republika
od 14. 3. 2016 do 20. 7. 2017
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
Paříž, rue Lord Byron, PSČ 750 08, Francouzská republika
od 7. 11. 2007 do 14. 3. 2016
LAGARDERE SERVICES
Paříž, rue Lord Byron 2, PSČ 750 08, Francouzská republika
od 8. 2. 2006 do 7. 11. 2007
Hachette Distribution Services S.A.
Paříž, rue Lord Byron 2, PSČ 750 08, Francouzská republika
od 31. 3. 1999 do 15. 1. 2003
Hachette Distribution Services SA
Paříž, 750 08, 2 rue Lord Byron, Francouzská republika
od 31. 3. 1999 do 15. 1. 2003
- zapsaná v obchodním rejstříku PARIS B 330 814 732
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Komerční banka 2 590,07 Kč
Expobank CZ 2 591,50 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 638,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-37
+
-
2.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-89
+
-
3.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-105
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-108
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-143
+
-

Články na Heroine.cz

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: neschopenka po ukončení prac. poměru
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > neschopenka po ukončení prac. poměru

Otázka: Dobrý den, byla mi dána v listopadu výpověď, podepsala jsem bohužel zaměstnavateli dohodu, a teď na konci ledna 2020 mi oficiálně končí smlouva. Nyní nastupuji s úrazem ještě v lednu 2020 na neschopenku...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services