Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Domácí Půjčky, a.s.
IČO: 25120549

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 4. 1997
Obchodní firma
od 4. 12. 2004

Domácí Půjčky, a.s.

od 22. 4. 1997 do 4. 12. 2004

DP Holding a.s.

od 11. 4. 1997 do 22. 4. 1997

HP Holding a.s.

Sídlo
od 24. 9. 2013 do 17. 12. 2013
Roudnice nad Labem, Žižkova , PSČ 413 01
od 6. 11. 2004 do 24. 9. 2013
Praha 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00
od 18. 10. 2000 do 6. 11. 2004
Praha 8, Velká Skála 677/1, PSČ 181 00
od 11. 4. 1997 do 18. 10. 2000
Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00
IČO
od 11. 4. 1997

25120549

Identifikátor datové schránky:tupdrai
Právní forma
od 11. 4. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4655 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 20. 11. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 20. 11. 2014
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 22. 12. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 22. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 11. 2004 do 22. 12. 2009
- Zastavárenská činnost
od 6. 11. 2004 do 22. 12. 2009
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 6. 11. 2004 do 22. 12. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 6. 11. 2004 do 22. 12. 2009
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 10. 2. 1999 do 22. 12. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 10. 2. 1999 do 22. 12. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb
od 10. 2. 1999 do 22. 12. 2009
- Pronájem průmyslového zboží
od 10. 2. 1999 do 22. 12. 2009
- Správa movitých a nemovitých věcí
od 10. 2. 1999 do 22. 12. 2009
- Leasing movitých a nemovitých věcí
od 11. 4. 1997 do 22. 12. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 4. 1997 do 22. 12. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 19. 9. 2014 do 20. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 19. 9. 2014 do 20. 11. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 31. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil rozhodnutí o snížení základního kapitálu tohoto znění: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 79.000.000,-- Kč (sedmdesátdevětmilionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném zněn í, (dále též jen ZoK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu těchto akcií: a) 90 (devadesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), b) 7 (sedm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno a jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 79.000.000,-- Kč (sedmdesátdevětmilionů korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita takto: a) částka ve výši 17.380.000,-- Kč (sedmnáctmilionůtřistaosmdesáttisíc korun českých) bude převedena do kapitálových fondů Společnosti, b) částka ve výši 61.620.000,-- Kč (šedesátjedenmilionšestsetdvacettisíc korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: a) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 78.000,-- Kč (sedmdesátosmtisíc korun českých), b) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 780.000,-- Kč (sedmsetosmdesáttisíc korun českých). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Lhůta pro předložení akcií Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZoK.
od 22. 8. 2011 do 10. 10. 2011
- Valná hromada konaná dne 16. srpna 2011 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 80.000.000,-- Kč (slovy osmdesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva a které ne budou kótované (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do jednoho týdne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno je možno upsat podíl o velikosti 8/10 (osm desetin) na jednom kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějící na jméno. Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Upsání všech akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem je společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502, zapsaná v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, číslo vložky 1449, (dále též jen " Wotan Credit, a.s." nebo "určitý zájemce"). b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) Obchodního zákoníku. c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí dva měsíce ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Praze 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Domácí Půjčky, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být ná vrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitým zájemcem) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) bude upsána emisn ím kursem 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: - 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 246xxxx vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který z a tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 14. 12. 2000 do 3. 2. 2005
- Valná hromada konaná dne 1,8,2000 schválila usnesení o zvýšení základního jmění: Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 2,000.000,- Kč, tedy z částky 1,000.000,- Kč na částku 3,000.000,- Kč. Zvýšení nad navrhovanou částku se nepřipouští. Vylučuje se přednostní právo akcionáře k úpisu základního jmění, neboť nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je JUDr. Tomáš Nebeský, r.č. 64 04 09/0055, bytem Roudnice nad Labem, Za rozhlednou 1915. Předem určený zájemce je povinen upsat a splatit nové akcie určené na zvýšení základního jmění na účet společnosti, vedený u IPB a.s. Praha, č.ú. 160xxxx ve lhůtě do 60 dnů od právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty je představenstvo společnosti povinno informovat předem určeného zájemce JUDr. Tomáše Nebeského formou doporučeného dopisu, zaslaného na adresu trvalého bydliště. Místem výkonu upisování akcií je sídlo společnosti a emisní kurz nově upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě akcií. Zvýšení základního jmění bude rozděleno na 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydávány v listinné podobě.
od 11. 4. 1997 do 27. 10. 1999
- Jediný akcionář: D.K.K., a.s. České Budějovice, Rudolfovská 88-202 IČ: 63 90 81 31
od 11. 4. 1997 do 10. 10. 2011
- Splaceno 100% základního jmění
Kapitál
od 19. 9. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 2011 do 19. 9. 2014
Základní kapitál 81 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 2011 do 23. 11. 2011
Základní kapitál 81 000 000 Kč, splaceno 25 000 000 Kč.
od 11. 4. 1997 do 10. 10. 2011
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 31. 3. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 31. 3. 2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 7 v listinné podobě.
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 10. 10. 2011 do 31. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 10. 10. 2011 do 31. 3. 2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 11. 3. 2005 do 31. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 11. 3. 2005 do 31. 3. 2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 3. 2. 2005 do 11. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 3. 2. 2005 do 11. 3. 2005
v listinné podobě
od 11. 4. 1997 do 3. 2. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 12. 5. 2020
NEMO - CB, s.r.o., IČO: 02629739 - Předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 4, Rudolfovská tř., PSČ 370 01
den vzniku členství: 9. 3. 2020
den vzniku funkce: 9. 3. 2020
od 12. 5. 2020
Ing. VĚRA BEDNAŘÍKOVÁ - člen představenstva
Praha - Bohnice, K Farkám, PSČ 181 00
den vzniku členství: 9. 3. 2020
den vzniku funkce: 9. 3. 2020
od 19. 9. 2014 do 12. 5. 2020
RSDr. JIŘÍ TOMÁNEK - předseda představenstva
Písek - Pražské Předměstí, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 9. 3. 2020
den vzniku funkce: 11. 9. 2014 - 9. 3. 2020
od 19. 9. 2014 do 12. 5. 2020
ZUZANA ŠIMÁČKOVÁ - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 9. 3. 2020
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
ZUZANA ŠIMÁČKOVÁ - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
RSDr. JIŘÍ TOMÁNEK - místopředseda představenstva
Písek - Pražské Předměstí, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
JITKA NOVOTNÁ - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Myslíkova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
-
od 19. 9. 2013 do 31. 3. 2014
ZUZANA ŠIMÁČKOVÁ - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí, PSČ 413 01
den vzniku členství: 3. 8. 2012 - 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 3. 8. 2012 - 20. 3. 2014
od 28. 6. 2013 do 31. 3. 2014
RSDr. JIŘÍ TOMÁNEK - místopředseda představenstva
Písek - Pražské Předměstí, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 3. 1. 2011 - 20. 3. 2014
od 21. 8. 2012 do 19. 9. 2013
Zuzana Šimáčková - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí, PSČ 413 01
den vzniku členství: 3. 8. 2012 - 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 3. 8. 2012 - 20. 3. 2014
od 2. 2. 2011 do 28. 6. 2013
RSDr. Jiří Tománek - místopředseda představenstva
Písek, Přemyslova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 3. 1. 2011 - 20. 3. 2014
od 24. 6. 2010 do 31. 3. 2014
Jitka Novotná - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Myslíkova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 3. 6. 2010 - 20. 3. 2014
od 12. 1. 2009 do 2. 2. 2011
JUDr. Tomáš Lejček - místopředseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1254/61, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 31. 12. 2010
od 28. 7. 2008 do 12. 1. 2009
JUDr. Tomáš Lejček - místopředseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 827/15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 20. 6. 2008
od 28. 7. 2008 do 24. 6. 2010
Václav Vimmer - člen představenstva
Ústí nad Labem, Kmochova 3157/35, PSČ 400 11
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 3. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 7. 2007 - 20. 6. 2008
od 2. 8. 2007 do 2. 8. 2007
Václav Vimmer - předseda představenstva
Ústí nad Labem, Kmochova 3157/35, PSČ 400 11
den vzniku členství: 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 17. 7. 2007
od 2. 8. 2007 do 28. 7. 2008
Václav Vimmer - místopředseda představenstva
Ústí nad Labem, Kmochova 3157/35, PSČ 400 11
den vzniku členství: 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 17. 7. 2007
od 8. 3. 2007 do 2. 8. 2007
Ing. Jaroslav Kopper - člen představenstva
Praha 5, Zvoncovitá 1974/1, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 18. 7. 2007
od 8. 3. 2007 do 21. 8. 2012
Zuzana Šimáčková - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 71, PSČ 413 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 19. 3. 2012
den vzniku funkce: 28. 2. 2007 - 19. 3. 2012
od 26. 1. 2007 do 8. 3. 2007
Zuzana Šimáčková - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 71, PSČ 413 01
den vzniku členství: 19. 12. 2006
od 26. 1. 2007 do 2. 8. 2007
Václav Vimmer - člen představenstva
Ústí nad Labem, Kmochova 3157/35, PSČ 400 11
den vzniku členství: 19. 12. 2006
od 4. 12. 2004 do 14. 2. 2006
Ing. Pavel Anděl - místopředseda představenstva
Litoměřice, Karla IV. 2174/6, PSČ 412 01
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 24. 1. 2006
od 4. 12. 2004 do 26. 1. 2007
Ing. Jaromír Diblík - člen představenstva
Týnec nad Sázavou - Chrást nad Sázavou, 219, PSČ 257 42
den vzniku funkce: 18. 10. 2004 - 19. 12. 2006
od 6. 11. 2004 do 4. 12. 2004
Pavel Anděl - místopředseda představenstva
Litoměřice, Karla IV. 2174/6, PSČ 412 01
den vzniku funkce: 24. 6. 2004
od 6. 11. 2004 do 8. 3. 2007
Ing. Jaroslav Kopper - předseda představenstva
Praha 5, Zvoncovitá 1974/1, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 28. 2. 2007
od 27. 11. 2003 do 6. 11. 2004
JUDr. Tomáš Nebeský - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 10. 2003 - 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 20. 10. 2003 - 24. 6. 2004
od 27. 11. 2003 do 4. 12. 2004
Ing. Jan Machač - člen představenstva
Velvary, Malovarská 563, PSČ 273 24
den vzniku členství: 20. 10. 2003 - 18. 10. 2004
od 6. 6. 2002 do 6. 11. 2004
Eva Nebeská - místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 20. 7. 1999 - 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 20. 7. 1999 - 24. 6. 2004
od 20. 10. 2001 do 27. 11. 2003
JUDr. Tomáš Nebeský - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
od 27. 10. 1999 do 6. 6. 2002
Eva Puršlová - místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 971
od 10. 2. 1999 do 27. 10. 1999
Doc. Dr. Oldřich Chronc, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 2, Bělehradská 47
od 10. 2. 1999 do 20. 10. 2001
JUDr. Tomáš Nebeský - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Za rozhlednou 1915
od 10. 2. 1999 do 27. 11. 2003
Ing. Josef Homola - člen představenstva
Příbram, Pod haldou 454
od 11. 4. 1997 do 10. 2. 1999
Jan Krumphanzl - předseda představenstva
Praha 6 - Střešovice, Nfa Hubálce 707/10, PSČ 160 00
od 11. 4. 1997 do 10. 2. 1999
Karel Boháček - místopředseda představenstva
Broumov, Křinické sídl. 212, PSČ 550 01
od 11. 4. 1997 do 10. 2. 1999
Dr. Ladislav Odvárka - člen představenstva
České Budějovice, Prachatická 13, PSČ 370 05
od 19. 9. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 24. 11. 2007 do 31. 3. 2014
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
od 2. 8. 2007 do 24. 11. 2007
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
od 10. 2. 1999 do 10. 2. 1999
Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti
od 10. 2. 1999 do 2. 8. 2007
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.
od 11. 4. 1997 do 11. 4. 1997
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní výt uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis umocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách těchto stanov, je neplatná. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, popř. zástupce jednající na základě plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura".
od 11. 4. 1997 do 10. 2. 1999
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní výt uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách těchto stanov, je neplatná. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, popř. zástupce jednající na základě plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura".
Dozorčí rada
od 12. 5. 2020
RSDr. JAROSLAV ŠLÉZAR - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Bojasova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 9. 3. 2020
den vzniku funkce: 9. 3. 2020
od 19. 9. 2014 do 12. 5. 2020
JITKA NOVOTNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Myslíkova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 11. 9. 2014 - 9. 3. 2020
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
Ing. JAROMÍR KOMÁREK - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Sosnovecká, PSČ 181 00
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
Ing. JAROSLAV GRAFEK - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Rýmařovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
od 31. 3. 2014 do 19. 9. 2014
VĚRA BEDNAŘÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 8 - Bohnice, K Farkám, PSČ 181 00
den vzniku členství: 20. 3. 2014 - 11. 9. 2014
od 28. 6. 2013 do 31. 3. 2014
VĚRA BEDNAŘÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 8 - Bohnice, K Farkám, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 12. 2009 - 20. 3. 2014
od 2. 2. 2011 do 31. 3. 2014
Ing. Jaromír Komárek - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Sosnovecká, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 12. 2010 - 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 29. 12. 2010 - 20. 3. 2014
od 22. 12. 2009 do 2. 2. 2011
Doc. Dr. Oldřich Chronc, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Prosek, Kopečná 453/11, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 12. 2009 - 9. 10. 2010
den vzniku funkce: 8. 12. 2009 - 9. 10. 2010
od 22. 12. 2009 do 28. 6. 2013
Věra Bednaříková - člen dozorčí rady
Praha 8 - Bohnice, Dolákova 553/16, PSČ 181 00
den vzniku členství: 8. 12. 2009 - 20. 3. 2014
od 22. 12. 2009 do 31. 3. 2014
Ing. Jaroslav Grafek - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Letňany, Rýmařovská 475, PSČ 199 00
den vzniku členství: 8. 12. 2009 - 20. 3. 2014
den vzniku funkce: 8. 12. 2009 - 20. 3. 2014
od 4. 12. 2004 do 22. 12. 2009
RSDr. Oldřich Chronc, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 2, Bělehradská 1402/47, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 24. 9. 2009
od 6. 11. 2004 do 4. 12. 2004
Oldřich Chronc - předseda dozorčí rady
Praha 2, Bělehradská 1402/47, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 24. 6. 2004
od 6. 11. 2004 do 22. 12. 2009
Věra Bednaříková - člen dozorčí rady
Moravské Budějovice, Na Výsluní 1592, PSČ 676 02
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 8. 12. 2009
od 27. 11. 2003 do 6. 11. 2004
Věra Bednaříková - člen dozorčí rady
Moravské Budějovice, Na Výsluní 1592, PSČ 676 02
den vzniku členství: 20. 7. 1999
od 27. 10. 1999 do 27. 11. 2003
Věra Kvapilová - člen dozorčí rady
Moravské Budějovice, Husova 1084
od 27. 10. 1999 do 6. 11. 2004
Doc. Dr. Oldřich Chronc, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 2, Bělehradská 47
od 10. 2. 1999 do 27. 10. 1999
Dr. Václav Pudil - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pšenčíkova 678
od 10. 2. 1999 do 27. 10. 1999
Ivana Kindlová - člen dozorčí rady
Praha 9, Kopečná 11
od 10. 2. 1999 do 22. 12. 2009
Ing. Václav Březák - místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Želivecká 30
den vzniku funkce: 24. 6. 2004 - 24. 9. 2009
od 11. 4. 1997 do 10. 2. 1999
JUDr. Zdeněk Durčák - předseda
Praha 4 - Modřany, Vazovova 3212, PSČ 140 00
od 11. 4. 1997 do 10. 2. 1999
Ing. Karel Fišer - místopředseda
Praha 10, Starostrašnická 51, PSČ 110 00
od 11. 4. 1997 do 10. 2. 1999
Tomáš Čermín - člen
Praha 5, V Hůrkách 2145, PSČ 150 00
Akcionáři
od 17. 12. 2013
Wotan Invest, a.s., IČO: 26063239
Praha - Bubeneč, Letenské náměstí, PSČ 170 00
od 6. 11. 2004 do 4. 12. 2004
JUDr. Tomáš Nebeský
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
Hodnocení firmy
-5
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 775,60 Kč
ČSOB 2 775,60 Kč
Expobank CZ 2 787,20 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
Česká spořitelna 2 808,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+157
+
-
2.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

-5
+
-
3.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-20
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-47
+
-
5.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-123
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services