Pyramis Holding, a.s., IČO: 25126644 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Pyramis Holding, a.s. Údaje byly staženy 18. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25126644. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25126644 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 5. 1997
Obchodní firma
od 6. 5. 1997

Pyramis Holding, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 10. 2008 do 23. 6. 2010
Praha 10, Pražská 16, PSČ 102 21
od 22. 10. 2002 do 1. 10. 2008
Praha 9, Beranových 65, PSČ 199 02
od 23. 12. 1998 do 22. 10. 2002
Praha 4, U mlýna 1/797, PSČ 140 00
od 6. 5. 1997 do 23. 12. 1998
Praha 4, Olbrachtova 1677/3, PSČ 140 00
IČO
od 6. 5. 1997

25126644

DIČ

CZ25126644

Identifikátor datové schránky:wqpfwhz
Právní forma
od 6. 5. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4698 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 5. 2008 do 1. 10. 2008
- hornická činnost v rozsahu § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb. - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů v rozsahu § 2 písm. e) zákona č. 61/1998 Sb. - zřizování a provozování odvalů, výsypejk , odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d)
od 11. 2. 2004 do 8. 9. 2009
- realitní činnost
od 6. 5. 1997 do 8. 9. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.)
od 6. 5. 1997 do 8. 9. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Ostatní skutečnosti
od 27. 3. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 3. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 11. 2003 do 11. 2. 2004
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu jejího Sb., kapitálového posílení o částku 9.000.000,- Kč ( slovy : devět miliónů korun českých ) s tím, že upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 9 kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milión korun českých ). Akcie nebudou registrované, nový druh akcií se nevydává. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Zvýšení základního kapitálu společnosti Pyramis Holding, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Vladimír Vrbica, r.č. 69-12-04/7274,bytem Liberec IV,Mlýnská 537/21, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve zně ní pozdějších předpisů ( dále jen " obchodní zákoník " ) . Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst.5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Pyramis Holding, a.s., v Praze 9, Beranových 65 a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - Mgr. Vladimíru Vrbicovi, r.č. 69 - 12 - 04 / 7274, bytem Liberec IV, Mlýnská 537/21 spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnos ti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Mgr.Vladimírem Vrbicou výše uvedeným a proto zašle představ enstvo tomuto předem určenému zájemci dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v půdobnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zap sáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Jedná se o pohledávky ze smluv o půjčce a to : 1. Ze dne 1.5.2001 uzavřené mezi Sovereign Bank jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 65. 000,- EUR ( 2.054.000,- Kč ) , postoupenou na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.4. 2002 na společnost PR IMATECH LLC, následně postoupeno na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5. 12. 2002 na MGR. Vladimíra Vrbicu. 2. Ze dne 20. 9.2001 uzavřené mezi Sovereign Bank jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s. , jako dlužníkem na částku 22.500,- EUR ( 711.000,- Kč) , postoupenou na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25. 4. 2002 na společnost na spol ečnost PRIMATECH LLC, následně postoupeno na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5.12. 2002 na Mgr. Vladimíra Vrbicu. 3. Ze dne 1.8.2001 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s.,jako dlužníkem na částku 66.000,- EUR ( 2.085.600,- Kč) . 4. Ze dne 1.9.2001 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 90.000,- EUR ( 2.844.000,- Kč) . 5. Ze dne 10.11.2002 uzavřené mezi Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako věřitelem a společností Pyrramis Holding, a.s., jako dlužníkem na částku 200.000,- Kč . 6. Pohledávka společnosti I.C.S. Consulting CZ, spol. s r.o., vzniklé na základě kupní smlouvy na koupi nemovitostí (neutralizačních stanic v katastrálním území Letňany) uzavřené mezi I.C.S. Consulting CZ, spol s r.o., jako prodávajícím a společností Pyra mis Holding,a.s., jako kupujícím dne 9. 9. 2002. Společnost I.C.S. Consulting CZ, spol. s r.o. postoupila svoji pohledávku za společností Pyramis Holding,a.s. smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2002 na společnost PRIMATECH LLC. Pohledávka Mgr. Vladimíra Vrbicy za společností Pyramis Holding,a.s. ve výši 1.050.000,- Kč vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 5.12.2002 mezi společností PRIMATECH LLC jako postupitelem a Mgr. Vladimírem Vrbicou, jako postupníkem. Dne 31.12.2002 provedl Mgr. Vladimír Vrbica konverzi zahraniční měny EUR na Kč kurzem České národní banky 31,60Kč za 1 EUR. Celková výše pohledávek vyplývajících z výše uvedených smluv v přepočtu na koruny české činí 8.944.600,- Kč (slovy: osm milionů devětsetčtyřicetčtyři tisíc šestset korun českých ) . Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započtením výše uvedených peněžitých pohledávek Mgr. Vladimíra Vrbicy za společností Pyramis Holding a.s. proti pohledávce společnosti Pyramis Holding a.s. na splacení emisního kurzu ve výši 8.944.600,- Kč ( slovy : osm milionů devětsetčtyřicetčtyři tisíc šestset korun českých ) .Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Mgr. Vladimíra Vrbicy, kterou má Mgr. Vladimír Vrbica vůči společnosti Pyramis Hol ding, a.s. proti pohledávce společnosti Pyramis Holding, a.s. na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s o známením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci při úpisu akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje, že část emisního kursu upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 55.400,- Kč ( slovy : padesátpět tisíc korun českých ), který bude splacen peněžními prostředky na účet zvlášť za účelem splacení emisního kurzu nově upsaných akcií představenstvem společnosti zřízen u banky. Číslo účtu bude upisovateli představenstvem společnosti sděleno při úpisu akcií. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se stanoví 14 dnů ode dne upsání všech akcií.
od 21. 10. 1997 do 11. 2. 2004
- Společnost má jediného akcionáře - obchodní společnost W. Holding, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Lamačova 8/657, PSČ 150 00, identifikační číslo 63 98 16 45.
od 6. 5. 1997 do 21. 10. 1997
- Základní jmění je splaceno v rozsahu 30%. Společnost má jediného akcionáře - obchodní společnost W. Holding, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Lamačova 8/657, PSČ 150 00, identifikační číslo 63 98 16 45.
Kapitál
od 11. 2. 2004
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 10. 1997 do 11. 2. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 5. 1997 do 21. 10. 1997
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 11. 2. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 22. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 6. 5. 1997 do 22. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 27. 3. 2014
Pavol Holec - člen představenstva
č.p. 217, 919 52 Dolné Dubové, , Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 19. 3. 2012 do 27. 3. 2014
Ing. Jozef Výboch - člen představenstva
Dekýš, Dekýš, PSČ 969 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 3. 2012 - 17. 2. 2014
od 26. 5. 2008 do 19. 3. 2012
Mgr. Vladimír Vrbica - předseda
Liberec IV. - Perštýn, Lípová 664/6, PSČ 460 01
den vzniku funkce: 23. 7. 2001 - 5. 3. 2012
od 11. 2. 2004 do 26. 5. 2008
Mgr. Vladimír Vrbica - předseda
Liberec IV. - Perštýn, Mlýnská 537/21
den vzniku funkce: 23. 7. 2001
od 10. 10. 2001 do 11. 2. 2004
Mgr. Vladimír Vrbica - předseda
Praha 5, Lamačova 8
den vzniku funkce: 23. 7. 2001
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001
Jana Moravcová - předseda
Praha 9 - Kbely, Holenická 32
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001
Jaroslav Skálová - člen
Praha 8, Krosenská 543
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001
Pavla Kučerová - člen
Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1060/52
od 6. 5. 1997 do 6. 5. 1997
Mgr. Alexander Rolko - předseda představenstva
Praha 4, Zárubova 502/23, PSČ 140 00
od 6. 5. 1997 do 23. 12. 1998
Mgr. Alexander Holko - předseda představenstva
Praha 4, Zárubova 502/23, PSČ 140 00
od 6. 5. 1997 do 23. 12. 1998
Radek Vohradský - člen představenstva
Praha 8, Sosnovecká 578/12, PSČ 180 00
od 6. 5. 1997 do 23. 12. 1998
Linda Řeřichová - člen představenstva
Praha 5, Lamačova 8/657, PSČ 150 00
od 6. 5. 1997
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s do- větkem "předseda představenstva".
Dozorčí rada
od 19. 3. 2012
Jozef Výboch - člen dozorčí rady
Dekýš, Dekýš, PSČ 969 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 3. 2012
od 19. 3. 2012
Marta Výbochová - člen dozorčí rady
Dekýš, Dekýš, PSČ 969 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 3. 2012
od 19. 3. 2012
Tibor Cyprus - člen dozorčí rady
Levice, Františka Hečku, PSČ 934 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 3. 2012
od 10. 10. 2001 do 19. 3. 2012
Vladimír Vrbica - člen
Chocholná-Velčice, Chocholná 54, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 7. 2001 - 5. 3. 2012
od 10. 10. 2001 do 19. 3. 2012
Martin Vrbica - člen
Trenčín, Východná 2337/17, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 7. 2001 - 5. 3. 2012
od 10. 10. 2001 do 19. 3. 2012
Robert Števko - člen
Trenčín, Jána Halašu 2704/5, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 7. 2001 - 5. 3. 2012
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001
Helena Gallyašová - předseda
Praha 10 - Horní Měcholupy, Parmská 359
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001
Vladimíra Gajdůšková - člen
Světlá nad Sázavou, Na Bradle 957
od 23. 12. 1998 do 10. 10. 2001
Jaroslav Chvojsíková - člen
Jihlava, Na kopci 4193/13
od 6. 5. 1997 do 23. 12. 1998
Martin Pávek - předseda dpzorčí rady
Praha 8, Křižíkova 69/123, PSČ 180 00
od 6. 5. 1997 do 23. 12. 1998
Petra Svobodová - člen dozorčí rady
Plzeň, Ke Kukačce 800/14, PSČ 312 05
od 6. 5. 1997 do 23. 12. 1998
Daniel Mareš - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Hroudě 1276/9, PSČ 100 00
Akcionáři
od 27. 3. 2014
TRIAPRI s.r.o., IČO: 01495054
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Staškova, PSČ 460 14
od 19. 3. 2012 do 27. 3. 2014
Ing. Jozef Výboch
Dekýš, Dekýš, PSČ 969 01, Slovenská republika
od 1. 10. 2008 do 19. 3. 2012
Mgr. Vladimír Vrbica
Liberec - Liberec IV., Perštýn, Lípová 664/6, PSČ 460 01
od 11. 2. 2004 do 1. 10. 2008
Mgr. Vladimír Vrbica
Liberec IV. - Perštýn, Mlýnská 537/21
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+182

+
-
Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+127

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

-4

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-17

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-24

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-31

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services