Tukový průmysl Praha, a.s.
IČO: 25135881

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 6. 1997
Obchodní firma
od 11. 6. 1997

Tukový průmysl Praha, a.s.

Sídlo
od 11. 6. 1997 do 12. 1. 2012
Praha 9 Třeboradice, Koubova 79
IČO
od 11. 6. 1997

25135881

Identifikátor datové schránky:h57s2z7
Právní forma
od 11. 6. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4776 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 9. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 31. 12. 2002
- realitní činnost
od 31. 12. 2002
- ubytovací služby
od 31. 12. 2002
- zprostředkování obchodu
od 31. 12. 2002
- zprostředkování služeb
od 31. 12. 2002
- balící činnost
od 31. 12. 2002
- zastupování v celním řízení
od 31. 12. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 12. 2002
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 31. 12. 2002
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 12. 8. 1997
- zasilatelství
od 12. 8. 1997
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- zasilatelství
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- zasilatelství
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- silniční motorová doprava nákladní
od 11. 6. 1997
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 11. 6. 1997
- propagační činnost
od 11. 6. 1997
- reklamní činnost
od 11. 6. 1997
- skladování
od 11. 6. 1997
- pronájem nebytových prostor
od 11. 6. 1997 do 12. 8. 1997
- vnitrostátní zasilatelství
od 11. 6. 1997 do 3. 9. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
Ostatní skutečnosti
od 20. 8. 2008
- Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. ze dne 4.srpna 2008 došlo k rozdělení společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. odštěpením sloučením se společností TOPTRANS Holding a.s., se sídlem Praha 10, U plynárny 1290/99, PSČ 101 00, IČ: 283 71 895, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14167, na kterou přešla část obchodního jmění společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. uvedená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a převzetí obc hodního jmění.
od 23. 7. 2008
- Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 30.dubna 2008 mezi společností Tukový průmysl Praha, a.s. (jako vkladatelem) a společností TOPTRANS EU, a.s., IČ: 36 703 923, se sídlem Na Priehon 50, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Okresním soudem Nitra, oddíl Sa, vložka č.10363/N, došlo k převodu části podniku společnosti Tukový průmysl Praha, a.s., spočívající v Tukový průmysl Praha, a.s., odštěpný závod TOPTRANS- středisko 01200- Toptrans a Tukový průmysl Praha, a.s., odštěpný závod TOPTRANS - STŘEDISKO 01280, středisko 01100 - Režijní středisko, středisko 01110 - Hospodářská správa a středisko 01140 - Počítačové sítě, na společnost TOPTRANS EU, a.s., a to jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu T OPTRANS EU, a.s. Uvedená smlouva o vkladu části podniku byla dne 28. dubna 2008 schválena řádně valnou hromadou společnosti Tukový průmysl Praha, a.s., v souladu s ustanovením §67a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Převod části podniku na základě uvedené smlouvy o vkladu části podniku nabyl účinnosti dne 1.5.2008.
od 9. 9. 2004 do 2. 12. 2004
- Valná hromada, konaná dne 9. června 2004, přijala toto usnesení: 1) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií podle § 203 obch. zák. ze současné výše 196.000.000,- Kč o částku 122.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 318.000.000,- Kč, s tím, že upisování nad navrhovanou částk u zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových listinných akcií na majitele v počtu 122 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč. Upisování emisního kursu akcií se nepřipouští. 3) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle § 204a obch. zák., neboť ke zvýšení základního kapitálu dojde dohodou akcionářů dle § 205 obch. zák., přičemž důležitým zájmem společnosti je zájem na snížení závazků společnosti a zv ýšení konkurenceschopnosti bez nezbytnosti vyrovnat pohledávky v penězích, ale formou započtení. 4) Všechny akcie budou upsány dohodou všech akcionářů podle § 205 obch.zák. 5) Upsáním akcií se rozumí uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. ve formě notářského zápisu, přičemž místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. na adrese U plynárny 99, Praha 10, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nab ytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všem upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií dopisem na adresu jejich sídla zaslaným nejpoději sed m dnů ode dne doručení rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, budou-li všichni tito upisovatelé společnosti známi. Nebudou-li všichni upisovatelé společnosti známi, oznámí spol ečnost počátek běhu lhůty k upisování akcií ve lhůtě uvedené v předchozí větě způsobem pro svolání valné hromady. Emisní kurs takto vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Emisní kurs všech akcií bude výhradně splacen započtením, bude-li uzavřena dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák.. Předmětem započtení jsou pohledávka společnosti vůči akcionáři SHIRA ANSTALT (dále jen ,, věřitel ´´) na splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu vůči pohledávkám věřitele vůči společnosti vzniklých ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a věřitelem dne 13.5.2002 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy ve výši 77.000.000,- Kč a smlouvy o půjčce uzavřené mezi společnost í a věřitelem dne 12.9.2002 ve výši 45.000.000,- Kč. Smlouvou (dohodou) o započtení zanikne zcela pohledávka společnosti na splacení emisního kursu akcií. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti věřiteli na adresu jeho sídla do sedmi dn ů ode dne uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný věřitelem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uavřena před podáním návrhu na zá pis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se dostavili k přev zetí nových akcií společnosti.
od 4. 2. 2004 do 15. 4. 2004
- Valná hromada konaná dne 11. listopadu 2003 přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje: 1) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií podle § 203 obch. zák. ze současné výše 196.000.000,- Kč o částku 122.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 318.000.000,- Kč, s tím, že upisov ání nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových listinných akcií na majitele v počtu 122 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,-Kč. Upisování emisního kursu akcií se nepřipouští. 3) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle § 204a obch.zák., neboť ke zvýšení základního kapitálu dojde dohodou akcionářů dle § 205 obch. zák., přičemž důležitým zájmem společnosti je zájem na snížení závazků společnosti a zvý šení konkurenceschopnosti bez nezbytnosti vyrovnat pohledávky v penězích, ale formou započtení. 4) Všechny akcie budou upsány dohodou všech akcionářů podle § 205 obch. zák. 5) Upsáním akcií se rozumí uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. ve formě notářského zápisu,přičemž místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Tukový průmysl Praha,a.s. na adrese U plynárny 99, Praha 10, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabyt í právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všem upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií dopisem na adresu jejich sídla zaslaným nejpozději sedm dnů ode dne doručení rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, budou-li všichni tito upisovatelé společnosti známi. Nebudou-li všichni upisovatelé společnosti známi,oznámí společ nost počátek běhu lhůty k upisování akcií ve lhůtě uvedené v předchozí větě způsobem pro svolání valné hromady. Emisní kurs takto v ydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Emisní kurs všech akcií bude výhradně splacen započtením, bude-li uzavřena dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák.. Předmětem započtení jsou pohledávka společnosti vůči akcionáři SHIRA ANSTALT (dále jen " věřitel") na splacení emisního kursu akcií na zv ýšení základního kapitálu vůči pohledávkám věřitele vůči společnosti vzniklých ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a věřitelem dne 13.5.2002 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy ve výši 77.000.000 Kč a smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a  věřitelem dne 12.9.2002 ve výši 45.000.000 Kč. Smlouvou (dohodou) o započtení zanikne zcela pohledávka společnosti na splacení emisního kursu akcií.Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti věřiteli na adresu jeho sídla do sedmi dnů ode dn e uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem,kdy návrh dohody o započtení akceptovaný věřite lem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převz etí nových akcií společnosti.
od 22. 9. 2000 do 31. 12. 2002
- Akcionáři společnosti rozhodli na řádné valné hromadě konané dne 19,7,2000 o navýšení základního jmění společnosti o částku 16000000,- Kč, tj. o navýšení základního jmění společnosti na částku 98000000,- Kč upisováním nových akcií. Dle rozhodnutí valné hromady budou akcie : Druh akcií : Kmenové Podoba akcií : Listinná Forma akcií : Na majitele Jmenovitá hodnota akcií : 1000000.- Kč Emisní kuzr akcií : 1000000,- Kč Počet kusů akcií : 16
od 22. 9. 2000 do 31. 12. 2002
- Přednostní právo akcionářů upsat část akcií podle ustanovení § 204 se vylučuje. Veškeré akcie, které jsou předmětem upisování budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl, a.s. formou peněžitého vkladu, a to na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obch. zákoníku.Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. Akcie budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku v souladu s odst. 4 usnesení valné hromady. Upsáním akcií se rozumí doručení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku do kanceláře společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. na adrese Praha 10, Plynárny 99, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu upisovaných akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich upsání na účet společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. vedený u ČSOB, č.ú. 16-11xxxx. Celý emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců od jejich upsání na výše uvedený účet společnosti. Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění.
od 14. 6. 1999 do 22. 2. 2000
- Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 21.4.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 1) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustné. 2) Nově upisované akcie budou stejného druhu, jmenovité hodnoty, formy a podoby jako dříve upsané akcie. Předmětem upisování bude 20 (slovy: dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jedenmilion Kč), v listinné podobě znějících na majitele. 3) Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií podle ust. § 204a obchodního zákoníku se vylučuje. 4) Veškeré akcie, které jsou předmětem upisování podle tohoto rozhodnutí, budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. formou peněžitého vkladu, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. 5) Akcie budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. podle § 205 v souladu s odst. 4 tohoto usnesení. Upsáním akcií se rozumí doručení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku do kanceláře společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. na adrese Praha 10, U Plynárny 99, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicetprocent) emisního kursu upisovaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání na účet společnosti Tukový průmysl Praha, a.s. vedený u IPB a.s., č.ú. 124xxxx. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců od jejich upsání na výše uvedený účet společnosti. 7) Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upisování akcií nepeněžitými vklady a není připuštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění.
od 22. 6. 1998 do 17. 11. 1998
- Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 21.04.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 1) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 40.000.000,-Kč peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustné. 2) Nově upisované akcie budou stejného druhu, jmenovité hodnoty, formy a podoby jako dříve upsané akcie. Předmětem upisování bude 40 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, v listinné podobě, znějících na majitele. 3) Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií podle § 204a se vylučuje. 4) Veškeré akcie, které jsou předmětem upisování podle tohoto rozhodnutí, budou upsány akcionáři společnosti Tukový průmysl Praha a.s. formou peněžitého vkladu, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jiným zájemcům ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. 5) Upsáním akcií se rozumí doručení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku do kanceláře společnosti Tukový průmysl Praha a.s. na adrese Praha 10, U Plynárny 99, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6) Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upisovaných akcií ve vlhůtě 30 dnů od jejich upsání na účet společnosti Tukový průmysl Praha a.s. vedený u IPB a.s., č.ú. 123xxxx. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců od jejich upsání na výše uvedený účet společnosti. 7) Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upisování akcií nepeněžitými vklady a není připuštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění.
od 4. 2. 1998
- Společnost byla založena bez upisování akcií. Základní jmění 22.OOO.OOO,--Kč bylo při zápisu společnosti do obchodního rejstříku zcela splaceno, a to nepeněžitým vkladem ve výši 2l.5O7.OOO,--Kč a peněžitým vkladem ve výši 493.OOO,--Kč.
od 11. 6. 1997 do 4. 2. 1998
- Společnost byla založena bez upisování akcií. Základní jmění 22.OOO.OOO,--Kč bylo při zápisu společnosti do obchodního rejstříku zcela splaceno, a to nepeněžitým vkladem ve výši 2l.5O7.OOO,--Kč a peněžitým vkladem ve výši 493.OOO,--Kč. Jediným akcionářem je Tukový průmysl spol. s r.o., IČO 40614638, se sídlem v Praze 9, Koubova 79.
Exekuce
od 12. 1. 2012
- Exekučním příkazem soudního exekutora Mgr. Jiřího Nevřely ze dne 3.2.2009 číslo jednací 054EX 804/08-15 bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem podniku povinného: Tukový průmysl Praha, a.s., IČ: 25135881.
od 12. 1. 2012
- Správce podniku: Mgr. Michal Šimků, se sídlem Praha 1, Spálená 92/21, IČ: 66252377.
od 12. 1. 2012 do 12. 1. 2012
- Exekučním příkazem soudního exekutora Mgr. Jiřího Nevřely ze dne 3.2.2009 číslo jednací 054EX 804/08-15 bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem podniku povinného: Tukový průmysl Praha, a.s., IČ: 25135881. Správcem podniku byl ustanoven: Mgr. Jan Ševčík, advokát, se sídlem Na Královně 862, 156 00, Praha 5.
od 12. 1. 2012 do 12. 1. 2012
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 č.j. 73 Nc 3201/2008-26 ze dne 8.9.2011, které nabylo právní moci dne 1.11.2011 bylo ve výroku I. rozhodnuto o tom, že se Mgr. Jiří Nevřela zprošťuje provedení exekuce nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 10.2.2008, čj. 73Nc 3201/2008-13. Výrokem II. tohoto usnesení bylo rozhodnuto o tom, že provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
od 12. 1. 2012 do 12. 1. 2012
- Rozhodnutím soudního exekutora JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph.D., čj. 147 EX 753/11-95, ze dne 24.11.2011 bylo rozhodnuto o zproštění dosavadního správce podniku Mgr. Jana Ševčíka, se sídlem Praha 5, Na Královně 862. Soudní exekutor ustanovuje správcem podniku Mgr. Michala Šimků, se sídlem Praha 1, Spálená 92/21, IČ: 66252377.
Kapitál
od 20. 8. 2008
Základní kapitál 15 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2004 do 20. 8. 2008
Základní kapitál 318 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 9. 2003 do 2. 12. 2004
Základní kapitál 196 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 2001 do 9. 9. 2003
Základní kapitál 98 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 2000 do 30. 5. 2001
Základní kapitál 82 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 11. 1998 do 22. 2. 2000
Základní kapitál 62 000 000 Kč
od 11. 6. 1997 do 17. 11. 1998
Základní kapitál 22 000 000 Kč
od 20. 8. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 318.
od 2. 12. 2004 do 20. 8. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 318.
od 2. 12. 2004 do 20. 8. 2008
v listinné podobě
od 9. 9. 2003 do 2. 12. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 196.
od 9. 9. 2003 do 2. 12. 2004
v listinné podobě
od 30. 5. 2001 do 9. 9. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 98.
od 30. 5. 2001 do 9. 9. 2003
v listinné podobě
od 22. 2. 2000 do 30. 5. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 82.
od 17. 11. 1998 do 22. 2. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 62.
od 11. 6. 1997 do 17. 11. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 22.
Statutární orgán
od 30. 12. 2016
KATEŘINA BABINSKÁ - člen představenstva
Ptice, Uhlířská, PSČ 252 18
den vzniku členství: 15. 10. 2009
od 18. 9. 2013
Mgr. VERONIKA GOLDOVÁ - člen představenstva
Černošice, V rybníčkách, PSČ 252 28
den vzniku členství: 15. 10. 2009
od 2. 12. 2009
Mgr. Martin Horák - předseda představenstva
Čistá u Horek, 68, PSČ 512 35
den vzniku členství: 15. 10. 2009
den vzniku funkce: 16. 10. 2009
od 2. 12. 2009 do 18. 9. 2013
Mgr. Veronika Goldová - člen představenstva
Černošice, V Rybníčkách 1588, PSČ 252 28
den vzniku členství: 15. 10. 2009
od 2. 12. 2009 do 30. 12. 2016
Kateřina Babinská - člen představenstva
Ptice, 238, PSČ 252 18
den vzniku členství: 15. 10. 2009
od 30. 8. 2007 do 2. 12. 2009
Ing. Pavel Jiroušek - předseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 15. 10. 2009
den vzniku funkce: 13. 6. 2007 - 15. 10. 2009
od 30. 8. 2007 do 2. 12. 2009
Ing. Ivo Modlitba - člen představenstva
Praha 6, K Horoměřicům 10, PSČ 165 00
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 15. 10. 2009
od 30. 8. 2007 do 2. 12. 2009
Ing. Ľubomír Bartošovič - člen představenstva
Chorvátský Grob, Vajnorská 3, PSČ 900 25, Slovenská republika
od 27. 4. 2006 do 30. 8. 2007
Ing. Pavel Jiroušek - předseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 11. 6. 1997 - 12. 6. 2007
den vzniku funkce: 10. 5. 1999 - 12. 6. 2007
od 15. 6. 1999 do 27. 4. 2006
Ing. Pavel Jiroušek - Předseda představenstva
Praha 9, Doležalova 1045
den vzniku členství: 11. 6. 1997
den vzniku funkce: 10. 5. 1999
od 11. 6. 1997 do 15. 6. 1999
Ing. Pavel Jiroušek - člen
Praha 9, Doležalova 1045
od 11. 6. 1997 do 30. 8. 2007
Ing. Jiří Wittler - člen
Praha 2, Náplavní 9
den vzniku členství: 11. 6. 1997 - 12. 6. 2007
od 11. 6. 1997 do 30. 8. 2007
Ing. Ivo Modlitba - člen
Praha 6, K Horoměřicům 10
den vzniku členství: 11. 6. 1997 - 12. 6. 2007
od 11. 6. 1997
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo člen představenstva, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva. Za společnost mohou činit právní úkony i jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem.
Dozorčí rada
od 2. 3. 2017
VÁCLAV SAILER - člen
Praha - Letňany, Chlebovická, PSČ 199 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007
od 6. 3. 2008
JUDr. František Vobořil - člen dozorčí rady
Třeboň II, Okružní 1194, PSČ 379 01
den vzniku členství: 18. 12. 2007
od 6. 3. 2008 do 24. 7. 2014
Miroslav Šmejkal - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1319/30, PSČ 149 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 22. 3. 2014
od 6. 3. 2008 do 2. 3. 2017
Václav Sailer - člen
Praha 9, Chlebovická 488, PSČ 190 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007
od 27. 4. 2006 do 6. 3. 2008
Miroslav Šmejkal - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1319/30, PSČ 149 00
den vzniku členství: 11. 6. 1997 - 18. 12. 2007
den vzniku funkce: 6. 8. 2002 - 18. 12. 2007
od 27. 4. 2006 do 6. 3. 2008
JUDr. František Vobořil - člen dozorčí rady
Třeboň - Třeboň II, Okružní 1194, PSČ 379 01
den vzniku členství: 11. 6. 1997 - 18. 12. 2007
od 31. 12. 2002 do 27. 4. 2006
Miroslav Šmejkal - předseda dozorčí rady
Praha 4, Harusova 1319
den vzniku členství: 11. 6. 1997
den vzniku funkce: 6. 8. 2002
od 31. 12. 2002 do 6. 3. 2008
Václav Sailer - člen
Praha 9, Chlebovická 488
den vzniku členství: 20. 6. 2002 - 18. 12. 2007
od 11. 6. 1997 do 31. 12. 2002
Jindřiška Maletínská - člen
Praha 6, Navigátorů 606
den vzniku členství: 11. 6. 1997 - 20. 6. 2002
od 11. 6. 1997 do 31. 12. 2002
Miroslav Šmejkal - člen
Praha 4, Harusova 1319
od 11. 6. 1997 do 27. 4. 2006
JUDr František Vobořil - člen
Praha 4, Kloboukova 2225
den vzniku členství: 11. 6. 1997
Odštěpné závody
Název
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
Tukový průmysl Praha a,s., odštěpný závod TOPTRANS
Sídlo
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
Praha lO, U plynárny 99
Předmět podnikání
od 3. 9. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 31. 12. 2002
- realitní činnost
od 31. 12. 2002
- ubytovací služby
od 31. 12. 2002
- zprostředkování obchodu
od 31. 12. 2002
- zprostředkování služeb
od 31. 12. 2002
- balící činnost
od 31. 12. 2002
- zastupování v celním řízení
od 31. 12. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 12. 2002
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 31. 12. 2002
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 12. 8. 1997
- zasilatelství
od 12. 8. 1997
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- zasilatelství
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- zasilatelství
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- silniční motorová doprava nákladní
od 11. 6. 1997
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 11. 6. 1997
- propagační činnost
od 11. 6. 1997
- reklamní činnost
od 11. 6. 1997
- skladování
od 11. 6. 1997
- pronájem nebytových prostor
od 11. 6. 1997 do 12. 8. 1997
- vnitrostátní zasilatelství
od 11. 6. 1997 do 3. 9. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
Vedoucí odštěpného závodu
od 27. 4. 2006 do 20. 8. 2008
Jiřina Svobodová
Lysá nad Labem - Byšičky, 28, PSČ 289 22
od 12. 8. 1997 do 27. 4. 2006
Jiřina Svobodová
Praha 6, Evropská 677
Název
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
Tukový průmysl Praha a.s., odštěpný závod TOPTRANS - AIR CARGO SERVICE
Sídlo
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
Praha 6, Letiště Ruzyně
Předmět podnikání
od 3. 9. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 31. 12. 2002
- realitní činnost
od 31. 12. 2002
- ubytovací služby
od 31. 12. 2002
- zprostředkování obchodu
od 31. 12. 2002
- zprostředkování služeb
od 31. 12. 2002
- balící činnost
od 31. 12. 2002
- zastupování v celním řízení
od 31. 12. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 31. 12. 2002
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 31. 12. 2002
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 12. 8. 1997
- zasilatelství
od 12. 8. 1997
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- zasilatelství
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- služby celních deklarantů
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- zasilatelství
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
- silniční motorová doprava nákladní
od 11. 6. 1997
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 11. 6. 1997
- propagační činnost
od 11. 6. 1997
- reklamní činnost
od 11. 6. 1997
- skladování
od 11. 6. 1997
- pronájem nebytových prostor
od 11. 6. 1997 do 12. 8. 1997
- vnitrostátní zasilatelství
od 11. 6. 1997 do 3. 9. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
Vedoucí odštěpného závodu
od 12. 8. 1997 do 20. 8. 2008
Petr Procházka
Kladno-Ostrovec, J. Voskovce
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 18 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Hypotéky přísněji! Jak vysokou hypotéku smíte nově dostat?

14. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska | 7 komentářů

Hypotéky přísněji! Jak vysokou hypotéku smíte nově dostat?

Naše kalkulačka povolené výše hypotéky spočítá, jak vysokou hypotéku vám banka smí nabídnout podle nových doporučení ČNB. Rozhodující je výše vašeho čistého příjmu.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

Nedávno projel Moravou a Čechami charitativní cyklistický peloton Na kole dětem. Díky sportovnímu projektu mistra světa v jízdě na vysokém kole Pepy Zimovčáka se za devět...více

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

Oxytocin – hormon lásky, který se ve velké míře vyplavuje u žen při porodu a kojení a u obou pohlaví při orgasmu, vytváří mezi matkou a dítětem i mezi partnery silné citové...více

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Social Science & Medicine, prokázala, že vášniví čtenáři knih žijí v průměru o dva roky déle než ti, kteří nečtou vůbec....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-57
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-90
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-120
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-127
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-144
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 579,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 641,00 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 702,22 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 728,80 Kč
Raiffeisenbank 2 739,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

Nedávno projel Moravou a Čechami charitativní cyklistický peloton Na kole dětem. Díky...více

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

Oxytocin – hormon lásky, který se ve velké míře vyplavuje u žen při porodu a kojení a...více

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Social Science & Medicine, prokázala,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.