Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BOHEME HOTELS, a.s.
IČO: 25141376

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 7. 1997
Obchodní firma
od 1. 7. 1997

BOHEME HOTELS, a.s.

Sídlo
od 23. 4. 2003 do 30. 8. 2006
Praha 8, Ke Stírce 1774/42, PSČ 182 00
od 1. 7. 1997 do 23. 4. 2003
Praha 8, Ke Stírce 42
IČO
od 1. 7. 1997

25141376

DIČ

CZ25141376

Identifikátor datové schránky:gacc6zj
Právní forma
od 1. 7. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4819 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 1. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 4. 1999 do 4. 1. 2011
- směnárenská činnost
od 1. 7. 1997
- hostinská činnost
od 1. 7. 1997 do 23. 6. 2001
- provozování cestovní kanceláře
od 1. 7. 1997 do 4. 1. 2011
- ubytovací služby
od 1. 7. 1997 do 4. 1. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami )
Ostatní skutečnosti
od 24. 2. 2009
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 13.10.2008 o přechodu části jmění rozdělované společnosti, kterou je společnost BOHEME HOTELS, a.s., na jednu nástupnickou společnost, jíž je akciová společnost s obchodní firmou Hotel Aron a.s.
od 28. 11. 2006 do 2. 5. 2007
- Valná hromada společnosti BOHEME HOTELS, a.s., IČ: 251 41 376, se sídlem Praha 3, Žerotínova 1147/39, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 4819 (dále jen "Společnost") rozhodla dne 20. 11. 2006 v ná vaznosti na udělení souhlasu valné hromady Společnosti s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. 7. 2006 (slovy třicátého prvního července roku dva tisíce šest) uzavřenou mezi Společností, jako prodávajícím, a společností Hotel Henrietta, a.s ., IČ: 271 27 613, se sídlem Praha 8, Ke Stírce 1774/42, PSČ 182 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9178, jako kupujícím, a z důvodu předpokládaného přebytku vlastních zdrojů Společnosti v důsledku vyplacen í kupní ceny výše uvedené části podniku ve výši třicet pět milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých (35.368.000,- Kč), o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše padesát jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc korun českých (51.240.000 ,- Kč) o částku třicet pět milionů čtyřicet osm tisíc sto šedesát korun českých (35.048.160,- Kč) na celkovou novou výši základního kapitálu šestnáct milionů sto devadesát jeden tisíc osm set čtyřicet korun českých (16.191.840,- Kč), a to za následujících podmínek a následujícím způsobem: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude Společností vyplacena akcionářům Společnosti dle poměru součtu jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií Společnosti k výši základního kapitálu Společnosti po předložení akcií Společnosti, a to tak, že do devíti (9) měsíců ode dne konání valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu Společnosti bude akcionářům vyplacena částka ve výši dvacet pět milionů devět set sedmdesát osm tisíc šest set osmdesát korun českých (25.978.680,- Kč), a do dvace ti čtyř (24) měsíců ode dne konání valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu Společnosti bude akcionářům Společnosti vyplacena částka ve výši devět milionů šedesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých (9.069.480,- Kč), tedy celková č ástka odpovídající snížené jmenovité hodnotě akcií Společnosti ve výši třicet pět milionů čtyřicet osm tisíc sto šedesát korun českých (35.048.160,- Kč), a to na účty, které akcionáři písemně oznámí Společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je řešení stávající situace Společnosti, kdy výše základního kapitálu Společnosti překračuje aktuální a budoucí potřeby Společnosti. V důsledku snížení základního kapitálu má dojít ke snížení vlastního kapit álu Společnosti a k úpravě struktury jejího financování. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům Společnosti ve výše uvedených termínech za splnění předpokladu, že již byl pravomocně proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a poté, co budou uspokojeny nebo zajištěny pohledávky věřitelů podle § 215 odstavce 3 obchodního zákoníku, popřípadě poté, co bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o dostatečném zajištění pohledávky podle § 215 odstavce 4 obchodního zákoníku. Vyplacení částky odpo vídající snížení základního kapitálu bude možné provést rovněž formou započtení splatných pohledávek Společnosti za akcionářem. Společnost s ohledem na znění § 213 odstavec 1 obchodního zákoníku nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot u všech akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku. Jmenovitá hodnota každé z 512 ks (pět set dvanácti) kmenových akcií na jméno o stávající jmenovit é hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude snížena o 68.400,- Kč (slovy šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 31.600,- Kč (slovy třicet jeden tisíc šest set korun českých) a jme novitá hodnota každé ze 40 ks (čtyřiceti) kmenových akcií na jméno o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bude snížena o 684,- Kč (slovy šest set osmdesát čtyři korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie , a to 316,- Kč (slovy tři sta šestnáct korun českých). Obsah rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle ustanovení § 211 odstavce 1 obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo Společnosti nejméně dvakrát za sebou s alespo ň třicetidenním odstupem v Obchodním věstníku s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do devadesáti (90) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodn ím věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno. Snížením základního kapitálu Společnosti nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. Představenstvo Společnosti do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku poprvé zveřejněno rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení zákl adního kapitálu písemně oznámí rozsah snížení základního kapitálu všem známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči Společnosti přede dnem prvního uveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu v Obchodním věstník u, s výzvou, aby přihlásili své nesplatné pohledávky vůči Společnosti k zajištění do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy obdrží oznámení. Společnost pak provede dodatečné zajištění pohledávek věřitelů nebo uspokojení již splatných pohledávek. Nedojde-li mezi věřiteli a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Po uplynutí devadesáti (90) dnů od doručení oznámení věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu podá představenstvo Společnosti návrh na zápis snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není třeba dodržet, pokud se Společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu prok ázat. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo Společnosti nové akcie se sníženými jmenovitými hodnotami (respektive hromadné listiny je nahrazující) a vyzve akcionáře Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemné výzvy akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, aby předložili své akcie (respektive hromadné listiny je nahrazující) za účelem jejich výměny za akcie (respektive hromadné li stiny je nahrazující) s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (tento den bude ve výzvě přesně označen).
od 30. 8. 2006
- Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31.7.2006 byla společnosti Hotel Henrietta, a.s., IČ: 271 27 613, se sídlem Praha 8, Ke Stírce 174/42, PSČ 18200, prodána část podniku - hotel Henrietta.
od 2. 1. 2001 do 16. 5. 2002
- Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 9. března 2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 30,740.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 307 nových kmenových listinných akcií na majitele třetí emise o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 40 nových kmenových listinných akcií na majitele třetí emise o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
od 2. 1. 2001 do 16. 5. 2002
- Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií. Akcie nebudou nabídnuty k veřejnému úpisu.
od 2. 1. 2001 do 16. 5. 2002
- Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to panu Ing. Ladislavu Krulichovi, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Čkalova 8, který bude oprávněn vykonat úpis ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy ho k tomu představenstvo po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vyzve, a to v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00 hod.
od 2. 1. 2001 do 16. 5. 2002
- Valná hromada vyslovila souhlas, aby vkladem do základního jmění byla v nominální hodnotě 2,000.000,- Kč vložena pohledávka, kterou má pan Ing. Ladislav Krulich vůči společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 7. října 1999 ve výši 2,000.000,- Kč. Emisní kurs akcií o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč bude splacen vkladem výše uvedené pohledávky v nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniknou.
od 2. 1. 2001 do 16. 5. 2002
- Částka 2,000.000,- Kč je výší ocenění vkladů.
od 2. 1. 2001 do 16. 5. 2002
- Emisní kurs zbývajících akcií ve jmenovité hodnotě 28.740.000,- Kč bude splacen nepeněžitým vkladem, a to těmito nemovitostmi: dům č.p. 1774 se stavební parcelou p.č.399, zastavěná plocha o výměře 444 m2 vše k.ú. Kobylisy, obec Praha s tím, že tento nepeněžitý vklad se oceňuje na základě posudků Ing. Lubomíra Wernera ze dne 26. listopadu 1999 číslo 485-68/99 a Ing. Marie Rozkošné ze dne 17. listopadu 1999 číslo 162-42/99 na 28.740.000,- Kč.
od 2. 1. 2001 do 16. 5. 2002
- Upisovatel je povinen jednat tak, aby ke splacení vkladů došlo do deseti dnů po úpisu akcií. Smlouva o postoupení pohledávek a vkladové prohlášení budou sepsány a uzavřeny v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, a to některý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00 hod.
od 13. 1. 1999 do 24. 5. 1999
- Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 29.12.1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti. 1. Základní jmění bude zvýšeno o 19.500.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Základní jmění bude takto zvýšeno upsáním 195 nových kmenových listinných akcií na majitele druhé emise, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 3. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií. 4.Akcie nebudou nabídnuty k veřejnému úpisu. 5. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to panu Ing. Ladislavu Krulichovi, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Čkalova 8. 6. Tento zájemce bude oprávněn vykonat úpis ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy ho k tomu představenstvo po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vyzve, a to v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7.00 do 14.00 hod. 7.Valná hromada souhlasí , aby vkladem do základního jmění byla v nominální hodnotě 19.500.000,- Kč vložená pohledávka, kterou má pan Ing. Ladislav Krelich vůči společnosti na základě dohody o privativní novaci ze dne 28.12.1998. Částka 19.500.000,- Kč je výší ocenění vkladu. 8. Emisní kurs všech akcií bude roven jeich jmenovité hodnotě a bude splacen vkladem pohledávky uvedené v čl. 7 v nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniknou. 9. Upisovat je povinen jednat při uzavírání smlouvy o postoupení pohledávky tak, aby ke splacení vkladu došlo do deseti dnů po úpisu akcií. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, a to některý pracovní den po dobu výši uvedené lhůty od 7.00 do 14.00 hod.
od 1. 7. 1997
- Splaceno 100% základního jmění.
od 1. 7. 1997
- Akciová společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií.
Kapitál
od 24. 2. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 5. 2007 do 24. 2. 2009
Základní kapitál 16 191 840 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 5. 2002 do 2. 5. 2007
Základní kapitál 51 240 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 5. 1999 do 16. 5. 2002
Základní kapitál 20 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 2. 5. 2007 do 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 512.
od 2. 5. 2007 do 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 16. 5. 2002 do 2. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 512.
od 16. 5. 2002 do 2. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 24. 5. 1999 do 16. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 205.
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 15. 10. 2016
ALEŠ KRULICH - člen představenstva
Zduchovice, , PSČ 262 63
den vzniku členství: 1. 10. 2009
od 7. 9. 2016
Ing. MONIKA SZWARCOVÁ - člen představenstva
Praha - Břevnov, Závěrka, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 10. 2009
od 14. 6. 2013
Ing. LADISLAV KRULICH - předseda představenstva
Zduchovice, , PSČ 262 63
den vzniku členství: 1. 10. 2009
den vzniku funkce: 1. 10. 2009
od 3. 1. 2011 do 14. 6. 2013
Ing. Ladislav Krulich - předseda představenstva
Praha 6, V.P. Čkalova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2009
den vzniku funkce: 1. 10. 2009
od 3. 1. 2011 do 7. 9. 2016
Ing. Monika Szwarcová - člen představenstva
Praha 6 - Lysolaje, Podholí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 10. 2009
od 3. 1. 2011 do 15. 10. 2016
Aleš Krulich - člen představenstva
Kamýk nad Vltavou - Zduchovice, , PSČ 262 63
den vzniku členství: 1. 10. 2009
od 9. 10. 2006 do 9. 10. 2006
Ing. Ladislav Krulich - předseda představenstva
Praha 6, V.P. Čkalova 448/8, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2001 - 1. 10. 2005
den vzniku funkce: 1. 10. 2001 - 1. 10. 2005
od 9. 10. 2006 do 9. 10. 2006
Aleš Krulich - člen představenstva
Praha 5, Lohniského 5, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 10. 2001 - 1. 10. 2005
od 9. 10. 2006 do 9. 10. 2006
Ing. Monika Szwarcová - člen představenstva
Praha 6, V.P. Čkalova 448/8, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2001 - 1. 10. 2005
od 9. 10. 2006 do 3. 1. 2011
Ing. Ladislav Krulich - předseda představenstva
Praha 6, V.P. Čkalova 448/8, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2005 - 1. 10. 2009
den vzniku funkce: 3. 10. 2005 - 1. 10. 2009
od 9. 10. 2006 do 3. 1. 2011
Aleš Krulich - člen představenstva
Zduchovice, 28, PSČ 262 63
den vzniku členství: 1. 10. 2005 - 1. 10. 2009
od 9. 10. 2006 do 3. 1. 2011
Ing. Monika Szwarcová - člen představenstva
Praha 6, V.P. Čkalova 448/8, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 10. 2005 - 1. 10. 2009
od 23. 4. 2003 do 9. 10. 2006
ing. Ladislav Krulich - předseda
Praha 6, V.P.Čkalova 448/8, PSČ 160 00
od 23. 4. 2003 do 9. 10. 2006
Aleš Krulich - člen
Praha 5, Lohniského 5
od 23. 4. 2003 do 9. 10. 2006
ing. Monika Szwarcová - člen
Praha 6, V.P.Čkalova 448/8, PSČ 160 00
od 1. 7. 1997 do 23. 4. 2003
ing. Ladislav Krulich - předseda
Praha 6, Čkalova 8
od 1. 7. 1997 do 23. 4. 2003
Aleš Krulich - člen
Praha 5, Střížkovská 8/1506
od 1. 7. 1997 do 23. 4. 2003
ing. Monika Szwarcová - člen
Praha 6, Čkalova 8
od 1. 7. 1997
Jménem společnosti jedná předseda nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 2. 9. 2017
Ing. MIROSLAV HAVLÍK - člen dozorčí rady
Praha - Koloděje, Panský dvůr, PSČ 190 16
den vzniku členství: 5. 5. 2010
od 15. 10. 2016
RŮŽENA KRULICHOVÁ - člen dozorčí rady
Albrechtice, , PSČ 563 01
den vzniku členství: 5. 5. 2010
od 3. 1. 2011
Ing. Pěva Zemanová - předseda dozorčí rady
Praha 5, Dreyerova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 5. 5. 2010
den vzniku funkce: 5. 5. 2010
od 3. 1. 2011 do 15. 10. 2016
Růžena Krulichová - člen dozorčí rady
Albrechtice, , PSČ 563 01
den vzniku členství: 5. 5. 2010
od 3. 1. 2011 do 2. 9. 2017
Ing. Miroslav Havlík - člen dozorčí rady
Praha 9 - Koloděje, Panský Dvůr, PSČ 190 16
den vzniku členství: 5. 5. 2010
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Ladislav Krulich - člen dozorčí rady
Albrechtice, 159, PSČ 563 01
den vzniku členství: 1. 7. 2001 - 1. 5. 2002
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Růžena Krulichová - člen dozorčí rady
Albrechtice, 159, PSČ 563 01
den vzniku členství: 1. 7. 2001 - 1. 5. 2002
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Andrea Marešová - člen dozorčí rady
Praha 4, Steinerova 603, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 7. 2001 - 1. 5. 2002
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Ladislav Krulich - člen dozorčí rady
Albrechtice, 159, PSČ 563 01
den vzniku členství: 1. 5. 2002 - 5. 5. 2006
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Růžena Krulichová - člen dozorčí rady
Albrechtice, 159, PSČ 563 01
den vzniku členství: 1. 5. 2002 - 5. 5. 2006
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Andrea Marešová - člen dozorčí rady
Praha 4, Steinerova 603, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 5. 2002
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Andrea Divíšková - člen dozorčí rady
Praha 4, Steinerova 603, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 5. 2002 - 5. 5. 2006
od 7. 9. 2006 do 3. 1. 2011
Ladislav Krulich - předseda dozorčí rady
Albrechtice, 159, PSČ 563 01
den vzniku členství: 5. 5. 2006 - 5. 5. 2010
den vzniku funkce: 5. 5. 2006 - 5. 5. 2010
od 7. 9. 2006 do 3. 1. 2011
Růžena Krulichová - člen dozorčí rady
Albrechtice, 159, PSČ 563 01
den vzniku členství: 5. 5. 2006 - 5. 5. 2010
od 7. 9. 2006 do 3. 1. 2011
Andrea Divíšková - člen dozorčí rady
Praha 4, Steinerova 603, PSČ 149 00
den vzniku členství: 5. 5. 2006 - 5. 5. 2010
od 1. 7. 1997 do 7. 9. 2006
Ladislav Krulich - člen
Ústí nad Orlicí, Albrechtice 159
od 1. 7. 1997 do 7. 9. 2006
Růžena Krulichová - člen
Ústí nad Orlicí, Albrechtice 159
od 1. 7. 1997 do 7. 9. 2006
David Mach - člen
Praha 2, Londýnská 4
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

25. 2. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

O deset tisíc terminálů bez poplatků mohou živnostníci žádat od 1. března.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 8 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
Česká spořitelna 2 601,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Komerční banka 2 607,97 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 659,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-3
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-20
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-35
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-82
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-100
+
-

Články na Heroine.cz

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Nový dokumentární film V síti režiséra Viktora Klusáka v Česku rozpoutal debatu o fenoménu...více

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Je smutným faktem, že většina z nás v životě zažije ztrátu milovaného člověka. Každý rok...více

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Na sociálních sítích se nedávno rozvinula bouřlivá debata kolem tweetu muže, který nechtěně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nemoc z povolání
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Nemoc z povolání

Otázka: Dobrý den, byla mi uznána nemoc z povolání a potřebuji zjistit na co mám nárok. Konkrétně pracuji jako obsluha CNC (strojírenství). Dle výsledků epikutánních testů mi byla zjištěna alergie na tzv.kathon...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services