Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AKCENTA CZ a.s.
IČO: 25163680

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu16. 6. 1997
Obchodní firma
od 1. 7. 2013

AKCENTA CZ a.s.

od 16. 6. 1997 do 1. 7. 2013

AKCENTA CZ,a.s.

Sídlo
od 1. 7. 2013 do 24. 4. 2017
Praha, Ovocný trh , PSČ 110 00
od 8. 7. 2004 do 1. 7. 2013
Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 101 00
od 16. 6. 1997 do 8. 7. 2004
Tábor, Soběslavská 2399
IČO
od 16. 6. 1997

25163680

DIČ

CZ25163680

Identifikátor datové schránky:cdjcpra
Právní forma
od 16. 6. 1997
Akciová společnost
Spisová značka9662 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 5. 2012
- platební služby dle zák. č. 284/09 Sb.: - vkládání hotovosti na platební účet vedený společností dle § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, - výběr hotovosti z platebního účtu vedeného společností dle § 3 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona, - provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, - vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona, - provádění převodů peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona
od 2. 5. 2012
- činnost obchodníka s cennými papíry dle zák. č. 256/04 Sb. v rozsahu hlavních investičních služeb, tj.: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, - doplňkové investiční služby: úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, vše ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona
od 28. 4. 2010 do 2. 5. 2012
- obchody s devizovými hodnotami - nákup a prodej cizí měny za jinou měnu bezhotovostním převodem peněžních prostředků
od 28. 4. 2010 do 2. 5. 2012
- povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), d) a doplňkové investiční služby - podle § 4 odst. 3 písm. a)
od 13. 5. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 5. 2009 do 2. 5. 2012
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 6. 9. 2000 do 13. 5. 2009
- poskytování peněžních služeb - zprostředkování úhrad do zahraničí a přijímání úhrad ze zahraničí
od 6. 9. 2000 do 13. 5. 2009
- obchody s devizovými hodnotami - nákup a prodej cizí měny za jinou měnu bezhotovostním převodem peněžních prostředků
od 16. 6. 1997 do 16. 1. 2003
- obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 6. 1997 do 16. 1. 2003
- realitní činnost
od 16. 6. 1997 do 16. 1. 2003
- reklamní a propagační činnost
od 16. 6. 1997 do 13. 5. 2009
- účetnické práce
od 16. 6. 1997 do 13. 5. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 16. 6. 1997 do 13. 5. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 16. 6. 1997 do 13. 5. 2009
- administrativní práce
Ostatní skutečnosti
od 10. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 10. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 11. 2008 do 24. 2. 2009
- Usnesením valné hromady ze dne 13. 11. 2008 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o 29 370 000,-- Kč (dvacet devět milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých), snížením jmenovité hodnoty akcií: 1. 21 (dvaceti jednoho) kusu o stávající jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč na novou výši 450 000,- Kč 2. 162 (sto šedesáti dvou) kusů o stávající jmenovité hodnotě 200 000,- Kč na novou výši 90 000,- Kč 3. důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti, který nebude pro společnost v nadcházejícím období potřebný z důvodu dobrých (tj. kladných a stále rostoucích) hospodářských výsledků podnikání společnosti 4. částka snížení bude vyplacena akcionářům poměrně dle hodnoty jimi vlastněných akcií 5. akcionáři jsou povinni předložit akcie k výměně ve lhůtě 10 (deseti) dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 8. 10. 2008 do 11. 11. 2008
- Usnesením valné hromady ze dne 2. 10. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 32 400 000,-- Kč (třicet dva milióny čtyři sta tisíc korun českých), vydáním 162 (jednoho sta šedesáti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmeno vité hodnotě 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s omezenou převoditelností podle čl. IX. odst. 10 stanov, v emisním kurzu, který se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých); při hlasování na valné hromadě bude na každou novou akcii o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč připadat jeden hlas, na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč bude při hlasování na valné hromadě připadat 5 (pět) hlasů. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem předem určených zájemců, a to vkladem vlastnického práva ke kombinované ochranné známce AKCENTA, zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 271165, pro třídu 36 ? finanční služby, jejímiž vl astníky jsou Ing. Milan Lacina, nar. 8.11.1971, bytem Tábor, Čekanická 325, Simona Šafaříková, nar. 26.9.1979, bytem Český Krumlov, Na Vyhlídce 147, a Vít Lacina, nar. 20.5.1986, bytem Tábor, Čekanická 325, kterou společnost dosud užívá na základě licenčn í smlouvy; ochranná známka byla oceněna znaleckým posudkem číslo 032/2008 znalce JUDr. Miroslava Kupky, jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27.6.2008 spisové značky 2 Nc 4713/2008, které nabylo právní moci dne 19.7.2008, na celkem 32 540 000,-- Kč; na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 32 400 000,-- Kč (třicet dva milióny čtyři sta tisíc korun českých) korun českých, částka 140 000,-- Kč je emisním ážiem, a upisovatelům tedy budou vydány celke m 162 (jedno sto šedesát dvě) nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno vydávané v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s omezenou převoditelností, tedy každému ze tří spoluvlastníků ochranné známky, která je předmětem nepeněžitého vkladu, 54 nové akcie. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům ? spoluvlastníkům ochranné známky, která tvoří nepeněžitý vklad, nejpozději do 3 (tří) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písem nou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lh ůtě 15 (patnácti dnů) počínající třetím dnem dne nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti na adrese: Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 101 00, v pracovní dny v době o d 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; smlouva o upsání akcií musí obsahovat prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a předáním příslušné dokumentace vztahující se k ochranné známce nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepen ěžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu (resp. dokumentace vkladu) musí být sepsán zápis.
od 29. 5. 2006 do 8. 6. 2006
- Jediný akcionář společnosti AKCENTA CZ, a.s. rozhodl dne 23.května 2006 takto: 1) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti AKCENTA SC, a.s., a to ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c), § 204a odst. 7 a ustanovení § 220b odst. 5 obch odního zákoníku. 2) Jediný akcionář rozhoduje, že se zvyšuje základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s., a to následovně: a) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s. je 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), tedy z částky 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částk u 21,000.000,- Kč (dvacet jedna milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s. bude zvýšen upsáním 11 kusů nových kmenových akcií společnosti AKCENTA CZ, a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) připadá podíl 10/11 na jedné nové akcii s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. a) Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. b) Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určitému zájemci, který bude jediný akcionář společnosti AKCENTA CZ, a.s. - pan Milan Lacina, r.č.: xxxx, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. c) Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Předem určený zájemce bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti AKCENTA CZ, a.s. na adrese Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ: 101 00, v dob ě od 9:00 hod. do 16:00 hod. d) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsa hovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti AKCENTA CZ, a.s. - tj. panu Milanu Lacinovi do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o z ápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti AKCENTA CZ, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti AKCENTA CZ, a.s. je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti AKCENTA CZ, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovate li návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. a) Způsob splacení emisního kursu akcií: Celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením proti pohledávkám jediného akcionáře za společností AKCENTA CZ, a.s. které pro tento účel schválil jediný akcionář, a to dnem uzavření smlouvy o započ tení pohledávek. 3) Jediný akcionář uděluje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu. Specifikace pohledávky. Věřitel: Milan Lacina, r.č. xxxx, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56. Dlužník: AKCENTA CZ, a.s., IČ: 251 63 680 se sídlem Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ: 101 00. Výše pohledávky: 11,000.000,- Kč. Prá vní důvod (titul) vzniku pohledávky: Právním důvodem (titulem) vzniku pohledávky je povinnost společnosti AKCENTA CZ, a.s. dle ustanovení § 451 odst.1 občanského zákoníku vydat jedinému akcionáři panu Milanu Lacinovi, r.č. xxxx, bytem Tábor, Měšic e, Čekanická 325, PSČ: 391 56 bezdůvodné obohacení ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), vzniklé na straně společnosti AKCENTA CZ, a.s. v důsledku přijetí peněžní prostředků ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů koru n českých) na základě absolutně neplatné Smlouvy o půjčce ze dne 20.února 2006. Společnost AKCENTA CZ, a.s. tak přijala plnění bez právního důvodu dle ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku, čím se bezdůvodně obohatila a vznikla jí dle ustanovení § 451 odst. 1 občanského zákoníku povinnost toto bezdůvodné obohacení vydat panu Milanu Lacinovi. Dne 23.května 2006 uznala společnost AKCENTA CZ, a.s. svůj dluh vůči jedinému akcionáři panu Milanu Lacinovi ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) vzniklý z titu povinnosti vydat bezdůvodné obohacení vzniklé na straně společnosti AKCENTA CZ, a.s. dle ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku poté, co společnost AKCENTA CZ, a.s. přijala od jediného akcionáře pana Milana Laciny peněžní prostředky ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) na základě absolutn ě neplatné Smlouvy o půjčce ze dne 20.února 2006, tzn., že získala plnění bez právního důvodu. 4) Jediný akcionář schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohdoy o započtení pohledávek, a to následovně: Lhůta 14 dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet od dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen jednému akcionáři společnosti AKCENTA CZ, a.s. - panu Milanu Lacinovi, r.č. xxxx, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56 nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení pohledávek se b ere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro započtení pohledávek.
od 10. 5. 2003 do 19. 11. 2003
- Valná hromada společnosti ze dne 15. 4. 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: - důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zreálnění jmenovité hodnoty akcií tak, aby odpovídala objektivní a reálné hodnotě majetku společnosti v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem - částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena stávajícímu akcionáři - základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9,800.000,- Kč - snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou 198 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 10 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč v listinné podobě - akcionáři se ukládá, aby předložil společnosti v jejím sídle 198 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč nejpozději do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 3. 2000 do 29. 3. 2000
- Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 2.3.2000 se zvyšuje základní jmění z dosavadních 1,000.000,-Kč o 9,000.000,-Kč na částku 10,000.000,-Kč. za těchto podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští - na navržené zvýšení základního jmění bude upsáno 90 kusů akcií (kmenových) na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jeden kus, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných - nově vydané akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři s využitím přednostního práva, a to peněžitým vkladem v sídle emitenta ve lhůtě 30 dnů od dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku - emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč se stanoví ve výši 100.000,-Kč - současní akciénáři jsou povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy budou akcie upsány, minimálně 30% emisního kursu upsanýc akcií, a to buď na účet společnosti vedený u SMW BANKA, a.s. Pobočka České Budějovice, č.ú. 7200xxxx nebo v hotovosti do pokladny společnosti v sídle emitenta anebo k rukám správce vkladu. Správcem vkladu se určuje pan Milan Lacina, r.č. xxxx, bytem Tábor, Čekanická 325. Zbytek emisního kursu jsou povinni uhradit stejným způsobem nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií - nově vydané akcie jsou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a jsou s nimi spojena všechna práva podle stanov, které omezují převoditelnost kmenových akcií.
od 16. 6. 1997
- Stanovy omezují převoditelnost kmenových akcií.
od 16. 6. 1997 do 19. 11. 2003
- Základní jmění splaceno v plné výši - l.000.000,- Kč.
Kapitál
od 24. 2. 2009
Základní kapitál 24 030 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 11. 2008 do 24. 2. 2009
Základní kapitál 53 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2006 do 11. 11. 2008
Základní kapitál 21 000 000 Kč, splaceno 21 000 000 Kč.
od 19. 11. 2003 do 12. 6. 2006
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 16. 1. 2003 do 19. 11. 2003
Základní kapitál 19 800 000 Kč
od 29. 3. 2000 do 16. 1. 2003
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 16. 6. 1997 do 29. 3. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 28. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 v listinné podobě.
od 28. 5. 2015
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 stanov.
od 28. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 162 v listinné podobě.
od 28. 5. 2015
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 stanov.
od 24. 2. 2009 do 28. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 v listinné podobě.
od 24. 2. 2009 do 28. 5. 2015
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek IX.odst. 10 stanov.
od 24. 2. 2009 do 28. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 162 v listinné podobě.
od 24. 2. 2009 do 28. 5. 2015
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek IX.odst. 10 stanov.
od 11. 11. 2008 do 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 v listinné podobě.
od 11. 11. 2008 do 24. 2. 2009
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek IX.odst. 10 stanov.
od 11. 11. 2008 do 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 162 v listinné podobě.
od 11. 11. 2008 do 24. 2. 2009
Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek IX.odst. 10 stanov.
od 12. 6. 2006 do 11. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 v listinné podobě.
od 19. 11. 2003 do 11. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 19. 11. 2003 do 11. 11. 2008
v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek IX.odst. 10 stanov.
od 16. 1. 2003 do 19. 11. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 198.
od 16. 1. 2003 do 19. 11. 2003
v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek IX.odst. 10 stanov.
od 29. 3. 2000 do 16. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 16. 6. 1997 do 29. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 29. 9. 2019
Bc. DANIEL JOHANIS, MBA - místopředseda představenstva
Praha - Modřany, Spinozova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 27. 3. 2012
den vzniku funkce: 10. 4. 2012
od 15. 2. 2017
MILAN CERMAN - předseda představenstva
Zámostí-Blata - Blata, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 12. 7. 2011
den vzniku funkce: 10. 4. 2012
od 1. 7. 2013
JAN KARGER - člen představenstva
Praha - Střížkov, Bínova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 28. 5. 2013
od 2. 5. 2012 do 1. 7. 2013
Petra Nová - člen představenstva
Hradec Králové - Březhrad, Jasmínová, PSČ 503 32
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 19. 3. 2013
od 2. 5. 2012 do 15. 2. 2017
Milan Cerman - předseda představenstva
Blata, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 12. 7. 2011
den vzniku funkce: 10. 4. 2012
od 2. 5. 2012 do 29. 9. 2019
Bc. Daniel Johanis, MBA - místopředseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Spinozova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 27. 3. 2012
den vzniku funkce: 10. 4. 2012
od 17. 8. 2011 do 2. 5. 2012
Milan Cerman - člen představenstva
Blata, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 12. 7. 2011
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Ing. Milan Lacina - místopředseda představenstva
Tábor - Měšice, Čekanická 325, PSČ 391 56
den vzniku členství: 2. 10. 2008
den vzniku funkce: 2. 10. 2008 - 1. 9. 2010
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Milan Lacina - předseda představenstva
Tábor, Čekanická 325
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 1. 6. 2007
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 1. 6. 2007
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Milan Lacina - předseda představenstva
Tábor, Čekanická 325
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2007 - 1. 9. 2010
od 1. 10. 2010 do 17. 8. 2011
Ing. Martin Kušmirek, MBA - člen představenstva
Klecany, Na Kopečku, PSČ 250 67
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 12. 7. 2011
od 1. 10. 2010 do 2. 5. 2012
Ing. Milan Lacina - předseda představenstva
Tábor - Měšice, Čekanická 325, PSČ 391 56
den vzniku členství: 2. 10. 2008 - 27. 3. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 27. 3. 2012
od 1. 10. 2010 do 2. 5. 2012
Petra Nová - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Březhrad, Jasmínová, PSČ 503 32
den vzniku členství: 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 10. 4. 2012
od 29. 6. 2009 do 1. 10. 2010
Ing. Jiří Mach - člen představenstva
Hradec Králové - Třebeš, Urxova 295/3
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 28. 7. 2010
od 8. 10. 2008 do 1. 10. 2010
Ing. Milan Lacina - místopředseda představenstva
Tábor - Měšice, Čekanická 325, PSČ 391 56
den vzniku členství: 2. 10. 2008
den vzniku funkce: 2. 10. 2008
od 16. 1. 2003 do 8. 10. 2008
Ing. Marie Kupková - místopředseda představenstva
Tábor - Čelkovice, Vilová 195
den vzniku členství: 2. 3. 2000 - 2. 10. 2008
den vzniku funkce: 3. 12. 2002 - 2. 10. 2008
od 16. 1. 2003 do 29. 6. 2009
Miroslav Pech - člen představenstva
Tábor 4, Zahradní 292
den vzniku členství: 3. 12. 2002 - 9. 6. 2009
od 20. 3. 2000 do 16. 1. 2003
Ing. Marie Kupková - člen představenstva
Tábor - Čelkovice, Vilová 195
od 16. 6. 1997 do 20. 3. 2000
Stanislav Gracias - člen představenstva
Praha lO - Vršovice, Kodaňská 4
od 16. 6. 1997 do 16. 1. 2003
Ing. Vladimír Bredler - místopředseda představenstva
Benešov u Prahy, Zapova 964
od 16. 6. 1997 do 1. 10. 2010
Milan Lacina - předseda představenstva
Tábor, Čekanická 325
od 17. 8. 2011
Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že jednají vždy zároveň dva členové představenstva. Představenstvo může jiného svého člena pověřit k samostatnému jednání jménem společnosti.
od 29. 6. 2009 do 17. 8. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo samostatně člen představenstva.
od 8. 10. 2008 do 29. 6. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva může jménem společnosti jednat pouze spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Představens tvo může jiného svého člena písemně pověřit k samostatnému jednání jménem společnosti.
od 16. 1. 2003 do 8. 10. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného člena
od 20. 3. 2000 do 16. 1. 2003
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 16. 6. 1997 do 20. 3. 2000
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva, a to buď předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda a člen představenstva anebo místopředseda a člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a člen představenstva, popř. místopředseda představenstva a člen představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 6. 2017
MILAN LACINA - předseda
Černá v Pošumaví - Bližná, , PSČ 382 26
den vzniku členství: 1. 5. 2015
den vzniku funkce: 1. 5. 2015
od 15. 7. 2016
Bc. JIŘÍ MACEK - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Nerudova, PSČ 500 02
den vzniku členství: 28. 4. 2014
od 28. 5. 2015 do 11. 6. 2017
MILAN LACINA - předseda
Tábor - Měšice, Čekanická, PSČ 391 56
den vzniku členství: 1. 5. 2015
den vzniku funkce: 1. 5. 2015
od 10. 7. 2014 do 28. 5. 2015
Ing. MILAN LACINA - předseda dozorčí rady
Vysoká nad Labem, Na Vinici, PSČ 503 31
den vzniku členství: 27. 3. 2012 - 30. 4. 2015
den vzniku funkce: 29. 4. 2014 - 30. 4. 2015
od 10. 7. 2014 do 15. 7. 2016
Bc. JIŘÍ MACEK - člen dozorčí rady
České Meziříčí, Bož. Němcové, PSČ 517 71
den vzniku členství: 28. 4. 2014
od 18. 7. 2013 do 10. 7. 2014
MILAN LACINA - předseda dozorčí rady
Tábor - Měšice, Čekanická, PSČ 391 56
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 28. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 28. 4. 2014
od 1. 7. 2013 do 10. 7. 2014
Ing. MILAN LACINA - člen dozorčí rady
Vysoká nad Labem, Na Vinici, PSČ 503 31
den vzniku členství: 27. 3. 2012
od 1. 7. 2013 do 10. 7. 2014
PETRA NOVÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Březhrad, Jasmínová, PSČ 503 32
den vzniku členství: 28. 5. 2013 - 28. 4. 2014
od 2. 5. 2012 do 1. 7. 2013
Ing. Milan Lacina - člen dozorčí rady
Tábor - Měšice, Čekanická, PSČ 391 56
den vzniku členství: 27. 3. 2012
od 17. 8. 2011 do 10. 7. 2014
Sylva Hajná - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Kyjevská, PSČ 503 41
den vzniku členství: 12. 7. 2011 - 28. 4. 2014
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Milan Veselý - předseda dozorčí rady
Sezimovo Ústí II., Školní náměstí 689
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2007 - 1. 9. 2010
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Věra Šimková - člen dozorčí rady
Tábor, Vídeňská 2774
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 1. 9. 2010
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Josef Dvořák - člen dozorčí rady
Horní Cerekev,
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 1. 9. 2010
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Milan Veselý - předseda dozorčí rady
Sezimovo Ústí II., Školní náměstí 689
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 1. 6. 2007
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 1. 6. 2007
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Věra Šimková - člen dozorčí rady
Tábor, Vídeňská 2774
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 1. 6. 2007
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
Josef Dvořák - člen dozorčí rady
Horní Cerekev,
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 1. 6. 2007
od 1. 10. 2010 do 17. 8. 2011
Věra Šimková - člen dozorčí rady
Tábor, Vídeňská 2774
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 12. 7. 2011
od 1. 10. 2010 do 2. 5. 2012
Milan Veselý - člen dozorčí rady
Sezimovo Ústí II., Průmyslová 1111, PSČ 391 02
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 27. 3. 2012
od 1. 10. 2010 do 18. 7. 2013
Milan Lacina - předseda dozorčí rady
Tábor, Čekanická 325
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 28. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 28. 4. 2014
od 16. 6. 1997 do 20. 3. 2000
Ing. Zora Holá - místopředseda dozorčí rady
Turnov, Sportovní 1534
od 16. 6. 1997 do 20. 3. 2000
Miroslav Pech - člen dozorčí rady
Tábor 4, Zahradní 292
od 16. 6. 1997 do 1. 10. 2010
Milan Veselý - předseda dozorčí rady
Sezimovo Ústí II., Školní náměstí 689
od 16. 6. 1997 do 1. 10. 2010
Věra Šimková - člen dozorčí rady
Tábor, Vídeňská 2774
od 16. 6. 1997 do 1. 10. 2010
Josef Dvořák - člen dozorčí rady
Horní Cerekev, Horní Ves 61
Akcionáři
od 28. 5. 2015
AKCENTA GROUP SE, IČO: 28252900
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Gočárova třída, PSČ 500 02
od 18. 7. 2013 do 28. 5. 2015
MILAN LACINA
Tábor - Měšice, Čekanická, PSČ 391 56
od 13. 5. 2009 do 18. 7. 2013
Milan Lacina
Tábor, Čekanická 325, PSČ 391 56
od 16. 1. 2003 do 5. 5. 2008
Milan Lacina
Tábor, Čekanická 325
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 378 219 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-8
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-17
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-23
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-24
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-140
+
-

Články na Heroine.cz

Ženy vpřed

Ženy vpřed

Za své filmy o sexuálním zneužívání nebo bývalém slovenském premiérovi Mečiarovi posbírala...více

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services