Berry Trade a.s., IČO: 25169751 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Berry Trade a.s. Údaje byly staženy 14. 11. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25169751. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25169751 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 11. 1997
Obchodní firma
od 10. 3. 2009

Berry Trade a.s.

od 12. 7. 2005 do 10. 3. 2009

MOTO UNION a.s.

od 11. 3. 1999 do 12. 7. 2005

MOTO UNION a.s. v likvidaci

od 24. 11. 1997 do 11. 3. 1999

MOTO UNION a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 7. 7. 2014 do 21. 6. 2019
Praha, Pod rybníkem , PSČ 154 00
od 10. 3. 2009 do 7. 7. 2014
Praha 5, Ke Smíchovu 197, PSČ 150 00
od 24. 11. 1997 do 10. 3. 2009
Vodňany, Budějovická 319
IČO
od 24. 11. 1997

25169751

DIČ

CZ25169751

Identifikátor datové schránky:u83c4s3
Právní forma
od 24. 11. 1997
Akciová společnost
Spisová značka15251 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 7. 2019
- Opravy silničních vozidel
od 24. 7. 2019
- Projektová činnost ve výstavbě
od 24. 7. 2019
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 7. 7. 2014
- výroba elektřiny
od 10. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 3. 2009
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 14. 4. 1998 do 10. 3. 2009
- výzkum a výroba zemědělských strojů - mimo činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/91Sb.
od 14. 4. 1998 do 10. 3. 2009
- výzkum, vývoj a výroba příslušenství a částí motorových vozidel - mimo činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/91 Sb.
od 14. 4. 1998 do 10. 3. 2009
- výroba motorových dopravních prostředků - mimo činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/91 Sb.
od 14. 4. 1998 do 10. 3. 2009
- opravy motorových vozidel
od 14. 4. 1998 do 10. 3. 2009
- opravy zemědělských strojů
od 24. 11. 1997 do 10. 3. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 2. 9. 2014
- Akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu této ztráty (důvod snížení). 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 79,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů korun českých), a to z částky ve výši 81,000.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion korun českých) na částku ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva mil iony korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že společnost vymění stávající dva kusy akcií na jméno vydaných společností o jmenovité hodnotě 40,500.000,- Kč každá za dva kusy akcií na jméno vy daných společností o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každá. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanoví na tři měsíce, a to počínaje dnem zveřejnění výzvy představenstva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu do jednoho měsíce ode dne záp isu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.
od 7. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 7. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 7. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 3. 1999 do 12. 7. 2005
- Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 26.2.1999 o zrušení společnosti s účinností ke dni 1.4.1999 a o jejím vstupu do likvidace k témuž dni.
od 5. 3. 1999
- Úpis akcií nové emise na základě usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění ze dne 27.10.1998 byl neúčinný.
od 23. 11. 1998
- Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 27.10.1998 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem nové emise akcií takto: 1. Základní jmění se zvyšuje o částku Kč 50.000.000,-, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Bude upsáno celkem 5OO ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč, převoditelných se souhlasem představenstva. Emisní kurz jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. 3. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na úpis mladých akcií společnosti. 4. Veškeré mladé akcie budou upisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Veřejná výzva k upisování akcií společnosti bude uveřejněna alespoň v jednom deníku s celostátní distribucí, a to nejpozději do 14 dnů od data právní moci usnesení o zápisu z výšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. Místem úpisu mladých akcií společnosti je sídlo společnosti, Vodňany, Budějovická 319, lhůta pro úpis akcií na základě veřejné výzvy k úpisu akcií je stanovena na 30 dnů od data právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 6. Úpis bude považován za platný mimo jiné pouze tehdy, splatí-li upisovatel alespoň 30% jmenovité hodnoty (emisního kurzu) jím upsaných akcií na účet společnosti č. 4160xxxx, vedený u KB, pobočka Vodňany, a to nejpozději do 14 dnů od zápisu upisovatele do listiny upisovatelů.
od 22. 12. 1997 do 1. 1. 1998
- Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 17.12.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem druhé emise akcií takto: 1. Základní jmění se zvýší o částku Kč 8O.OOO.OOO,-, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Bude upsáno celkem 8OO ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1OO.OOO,-Kč, převoditelných se souhlasem představenstva. 3. Veškeré upisované mladé akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti podle ust. §204a odst.1 obch. zák. Přítomný akcionář souhlasí s tím, aby bylo upouštěno od zvláštního uveřejnění informace o přednostním právu ve smyslu ust. §204a odst. 2 obch. zák., když za uveřejnění bude považováno doručení notářského zápisu pořízeného o tomto rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu společnosti. Upsání akcií jinou osobou než jediným akcionářem, na základě veřejné výzvy či jinak se nepřipouští. 4. Veškeré mladé akcie upíše jediný akcionář nepeněžitými vklady dále označenými, a to a) částí vlastního podniku, představovaného závodem, popsaným a oceněnými znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. 1 a č. 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí b) 467 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1OO.OOO,-Kč, emitenta ADACO a.s., IČO 25165003, se sídlem v Dolním Skrýchově 59, převoditelných se souhlasem představenstva, popsanými a oceněnými znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. 1 a č. 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí. 5. Schvaluje se předmět nepeněžitých vkladů, uvedených v odst. 4 písm. a) a b) a schvaluje se též jejich ocenění znaleckými posudky ke dni 3O.9.1997, a to ve výši 54.623.105,-Kč u vkladu sub. 4a) 46.700.000,-Kč u vkladu sub. 4b) celkem tedy činí hodnota obou vkladů 101.323.105,-Kč. 6. Při úpisu se hodnota vkladů podle jejich schváleného ocenění v částce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenou posudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií ve smyslu ust. §163a odst. 3 obch. zák. zúčtuje jako emisní ážio, tzn. že emisní kurs činí 126.653,88125 Kč a emisní ážio 26.653,88125 Kč. Případný rozdíl mezi hodnotou vkladů stanovenou shora uvedenými posudky a jejich hodnotou v den splacení ve smyslu ust. §59 odst. 5 obch. zák. se vypořádá v souladu se stanovami společnosti. 7. Veškeré mladé akcie musí upisovatel upsat a schválené nepeněžité vklady splatit do 31.12.1997 v sídle společnosti. Upisovatel je přitom povinen a) upsat mladé akcie podpisem listiny upisovatelů b) splatit vklad popsaný v příloze č. 1 a č. 2 tohoto NZ - prohlášením o vložení části podniku ve smyslu ust. §59 odst. 4 ve spojení s ust. §§ 476-788 obch.zák. - prohlášením o vložení nemovitostí a jejich předáním společnosti podle ust. §60 odst. 1 ve spojení s ust. §204 odst. 3 obch. zák. c) splatit vklad popsaný v příloze č. 1 a č. 2 tohoto NZ - rubopisem akcií uvedených v odstavci 4.b) tohoto notářského zápisu.
od 24. 11. 1997 do 1. 1. 1998
- Jediný akcionář: MOTOR JIKOV, a.s., České Budějovice, Kněžskodvorská 26, IČO 211 214
Kapitál
od 2. 9. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 1. 1. 1998 do 2. 9. 2014
Základní kapitál 81 000 000 Kč, splaceno 81 000 000 Kč.
od 24. 11. 1997 do 1. 1. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 24. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 2. 9. 2014 do 24. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 v zaknihované podobě.
od 7. 7. 2014 do 2. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 40 500 000, počet akcií: 2 v zaknihované podobě.
od 12. 7. 2005 do 7. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 1. 1. 1998 do 12. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 810.
od 1. 1. 1998 do 12. 7. 2005
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 24. 11. 1997 do 1. 1. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 24. 11. 1997 do 1. 1. 1998
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 8. 2021
FILIP PETR ŠPINKA - člen představenstva
Praha - Smíchov, Jindřicha Plachty, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 8. 2021
od 7. 7. 2014 do 9. 8. 2021
PETR ŠPINKA - člen představenstva
Praha - Smíchov, Jindřicha Plachty, PSČ 150 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 9. 8. 2021
od 27. 2. 2013 do 7. 7. 2014
PETR ŠPINKA - člen představenstva
Praha - Smíchov, Jindřicha Plachty, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 26. 6. 2014
od 10. 3. 2009 do 27. 2. 2013
Ing. Petr Špinka - člen představenstva
Praha 5, Vodní 528/9, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 26. 6. 2014
od 7. 6. 2004 do 10. 3. 2009
Ing. Jaroslav Vondruška - člen představenstva
Praha 3, Cimburkova 176
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 16. 2. 2009
od 25. 9. 2001 do 7. 6. 2004
Ing. Petr Špinka - předseda představenstva
Praha 5, Vodní 9/528
od 25. 9. 2001 do 7. 6. 2004
Václav Kuchta - člen představenstva
Klecany, Konečná 66
od 25. 9. 2001 do 7. 6. 2004
Miroslav Kouřil - člen představenstva
Praha 4, Vejvanovského 1611/18
od 24. 11. 1997 do 25. 9. 2001
Ing. Václav Bečka - předseda představenstva
Vodňany, Smetanova 1001/III
od 24. 11. 1997 do 25. 9. 2001
Ing. Petr Papoušek - člen představenstva
České Budějovice, Lidická 45
od 24. 11. 1997 do 25. 9. 2001
Ing. Josef Papež - člen představenstva
Strakonice, Přední Ptákovice 277
od 7. 7. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Má-li představenstvo jediného člena, pak ji zastupuje tento jediný člen.
od 10. 3. 2009 do 7. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento člen představenstva samostatně.
od 7. 6. 2004 do 10. 3. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za ně jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě sp olečnosti.
od 24. 11. 1997 do 7. 6. 2004
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva.
Likvidace
od 7. 6. 2004 do 12. 7. 2005
Mgr. Jiří Šmidrkal
Praha 7, Farského 1390/8
od 21. 2. 2000 do 7. 6. 2004
Mgr. Jan Vaňáč
Lenora, 26
od 11. 3. 1999 do 21. 2. 2000
Ing. Bohumil Čihák
Praha 4, Táborská 787/3
Dozorčí rada
od 7. 7. 2014
TOMÁŠ TRUNEČKA - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Dětská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 10. 3. 2009 do 7. 7. 2014
Tereza Špinková - člen dozorčí rady
Praha 5, Vodní 528/9, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 26. 6. 2014
od 10. 3. 2009 do 7. 7. 2014
Barbora Špinková - člen dozorčí rady
Praha 5, Vodní 528/9, PSČ 150 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 26. 6. 2014
od 10. 3. 2009 do 7. 7. 2014
Tomáš Trunečka - člen dozorčí rady
Praha 10, Dětská 2457/13, PSČ 100 00
od 7. 6. 2004 do 10. 3. 2009
Jan Žaloudek - člen dozorčí rady
Praha 4, Děkanská 146/6
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 16. 2. 2009
od 7. 6. 2004 do 10. 3. 2009
Milan Holý - člen dozorčí rady
Praha 6, Řečického 469/5
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 16. 2. 2009
od 7. 6. 2004 do 10. 3. 2009
Jaroslava Šebková - člen dozorčí rady
Praha 6, Řečického 469/5
den vzniku členství: 16. 3. 2004 - 16. 2. 2009
od 25. 9. 2001 do 7. 6. 2004
František Umlauf - předseda dozorčí rady
Kladno, Hřebečská 2647
od 25. 9. 2001 do 7. 6. 2004
JUDr. Oleg Brückler - člen dozorčí rady
Praha 8, Lodžská 464
od 25. 9. 2001 do 7. 6. 2004
Ing. Vlastimil Birčák - člen dozorčí rady
Praha 4, Petýrkova 1955
od 14. 4. 1998 do 25. 9. 2001
František Nosek - člen dozorčí rady
Bavorov, 434
od 24. 11. 1997 do 14. 4. 1998
Mgr. Jan Dušek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Branišovská 44
od 24. 11. 1997 do 8. 8. 2000
Ing. Zdeněk Daňha - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Krčínova 2
od 24. 11. 1997 do 25. 9. 2001
PaedDr. František Zborník - člen dozorčí rady
Vodňany, Kodádkova 476/II
Akcionáři
od 7. 9. 2016
Nicolas Van Ortton, s.r.o., IČO: 27106438
Tis u Blatna, , PSČ 331 65
od 7. 6. 2004 do 7. 9. 2016
Nicolas Van Ortton, s.r.o., IČO: 27106438
Praha 10, Na Královce 31/4
od 14. 4. 1998 do 7. 6. 2004
MOTOR JIKOV, a.s., IČO: 00211214
České Budějovice, Kněžskodvorská 26
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+104

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+92

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-20

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-28

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-39

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-85

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Novela zákoníku práce má zlepšit ochranu dohodářů a přiblížit je zaměstnancům s pracovní smlouvou. Podle firem to ale hlavně zvýší papírování a náklady. Lidé by pak častěji pracovali načerno, tedy s menší ochranou než mají podle dosavadních dohod.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Inflace je i v novém roce dvouciferná, ale na hlubokou recesi to podle Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger, nevypadá. Přesto by se prý firmy měly připravit na to, že jim přibude obchodních partnerů, kteří nezaplatí. Nebudou mít a ti větší ještě spíš nebudou chtít. Bude pro ně lacinější dlužit jiné firmě než bance.

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky pandemie dokázala...

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Možná to znáte: na prvním místě je práce a děti a na sebe už člověku nezbývá čas. Může to dojít tak daleko,...

Partners Financial Services