Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KAREL DVOŘÁK, a. s.
IČO: 25183567

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 10. 1998
Obchodní firma
od 26. 10. 1998

KAREL DVOŘÁK, a. s.

Sídlo
od 16. 11. 2016 do 15. 3. 2019
Tábor, Vožická , PSČ 390 02
od 26. 10. 1998 do 16. 11. 2016
Tábor, Vožická 2604
IČO
od 26. 10. 1998

25183567

Identifikátor datové schránky:x7iqswv
Právní forma
od 26. 10. 1998
Akciová společnost
Spisová značka959 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 5. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 1. 1999 do 28. 12. 2002
- směnárenská činnost
od 15. 1. 1999 do 28. 12. 2002
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 25. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- silniční motorová doprava osobní
od 25. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 17. 11. 1998
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 17. 11. 1998
- projektová činnost ve výstavbě
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- kovoobráběčství
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- obkladačství
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- opravy motorových vozidel
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- opravy karoserií
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- hostinská činnost
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- podlahářství
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- zámečnictví
od 17. 11. 1998 do 28. 12. 2002
- truhlářství
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- provozování cestovní kanceláře
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- poskytování ubytovacích služeb
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- pronájem motorových vozidel
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- výroba cementového zboží
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- provozování pily - pořez dřeva na katru
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- sklenářské práce
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- malířské a natěračské práce
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- výroba, montáž a servis oken z plastů
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
- lakýrnické práce
od 26. 10. 1998 do 5. 6. 2009
- obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 10. 1998 do 5. 6. 2009
- realitní činnost
od 26. 10. 1998 do 5. 6. 2009
- pronájem průmyslového zboží
Ostatní skutečnosti
od 20. 8. 2003 do 23. 9. 2003
- Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 49.979.700,00 Kč. Hodnota základního kapitálu společnosti bude po zvýšení celkem činit 52.226.700,00 Kč. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 3210 ks kmenových listinných akcií na jméno, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva, ve jmenovité hodnotě 15.570,00 Kč ( slovy:patnácttisícpětsetsedmdesát korun českých ) za jednu akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Na jednu stávající akcii bude upsána jedna akcie nová. Emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je ozdravení chodu společnosti a posílení vnitřních zdrojů společnosti. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou všechny upsány předem určeným zájemcem panem Karlem Dvořákem , r.č. xxxx, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208 s tím, že tyto akcie budou upsány ve lhůtě 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozh odnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu lhůty bude upisovateli oznámeno představenstvem společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti do 3 dnů ode dne., kdy tato sku tečnost nastane s tím, že spolu s tímto oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v ! 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití p řednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Tábor, Vožická 2604. Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 roku od právní moci usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to na účet číslo 30xxxx, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s.. Valná hromada vyslovila souhlas se splacením části emisního kurzu nově upisovaných akcií započtením pohledávek pana Krla Dvořáka, r.č. xxxx, bytem Tábor, Vožická 2604, jejichž celková výše činí 15.747.080,00 Kč, když se jedná o tytzo pohledávky: a) pohledávka pana Karla Dvořáka, r.č. xxxx, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, vůči obchodní společnosti KAREL DVOŘÁK a.s. ve výši jistiny 14.101.899,00 Kč, dle smlouvy o úvěru ze dne 19.8.2002 b) pohledávky pana Karla Dvořáka, r.č. xxxx bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, vůči obchodní společnosti KAREL DVOŘÁK a.s. ve výši jistiny 1.645.189,70 Kč, dle smlouvy o půjčce mezi obchodní společností Galerie Dvořák, a.s., se sídlem Tábor, Vožic ká 2604, IČ: 26027801 a obchodní společností KAREL DVOŘÁK, a.s. která byla Karlu Dvořákovi postoupena smlouvu o postoupení pohledávky mezi obchodní společností Galerie Dvořák, a.s. jako postupitelem a panem Karlem Dvořákem, r.č. xxxx, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, jako postupníkem. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti k rukám akcionáře - pana Karla Dvořáka do 5 ti dnů ode dne upsání akcií. Dohoda musí být s akcionářem uzavřena do 15-ti dnů od doručení návrhu k jeho rukám. Náležitosti této dohody se řídí ustanove ními o započtení pohledávek, obsaženými v § 358 a násl. obchodního zákoníku.
od 5. 8. 2003 do 8. 8. 2003
- Valná hromada společnosti konaná dne 27.června 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu dle § 211 a § 213a za použití § 216a obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty společnosti, která vznikla v účetním období r. 2001 a 2002 takto: Základní kapitál společnosti, který ke dni konání valné hromady společnosti činí 321.000.000,00 Kč, se snižuje o celkovou částku 318.753.000,00 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to ze stáv ající jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč na jmenovitou hodnotu 700,00 Kč ( slovy: sedmset korun českých ) za jednu akcii, přičemž hodnota základního kapitálu společnosti bude po snížení činit 2.247.000,00 Kč ( tj. slovy dvamilionydvěstěčt yřicetsedmtisíc korun českých ). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii spolu s podpisem předsedy představenstva společnosti, který je oprávněný samostatně jednat jménem společnosti. Částka, o kterou se základní kapitál společnosti snižuje, tj. 318.753.000,00 Kč, bude zcela použita ke krytí ztráty společnosti, která vznikla v účetním období roku 2000, 2001 a 2002. Akcionáři společnosti jsou povinni na základě výzvy představenstva společnosti , uskutečněné v souladu se zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, předložit představenstvu všechny své listinné akcie k vyznačení snížení jejich jmenovité h odnoty, a to ve lhůtě 30-ti dnů od výzvy představenstva společnosti.
od 8. 7. 2002 do 17. 7. 2002
- Usnesením Okresního soudu v Táboře č.j. 3 Nc 4110/2002-4 ze dne 5.6.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému Karel Dvořák a.s., se sídlem Tábor, Vožická 2604, IČ 25183567 podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.12.2000 č.j. 12 Cm 715/2000-114 k uspokojení pohledávky oprávněného BKV Stavební společnost s r.o., se sídlem Bor u Tachova, Přimdská 630, IČ 14704641 v částce 424.004,- Kč s 15 % úrokem z prodlení od 3.12.1999 do zaplacení a dále k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Lindauerova 6, 301 00 Plzeň.
od 30. 10. 1998 do 15. 1. 1999
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27. 10. 1998 o zvýšení základního jmění společnosti: 1. Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o 320,000.000,- Kč tak, že bude činit celkem 321,000.000,- Kč. 2. Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem, a to vkladem části podniku Karel Dvořák - stavební a obchodní firma, místo podnikání Tábor, Vožická 2604, oceněným posudkem znalce Ing. Jiřího Kořínka, Kališnická 32, České Budějovice, zapsaným pod číslem 10/21/98 znaleckého deníku na hodnotu 380,000.000,- Kč. 3. Upisování základního jmění nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 4. Bude upsáno 3.200 akcií na jméno o nominální hodnotě 100.000,- Kč. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva na úpis a budou tedy upsány Karlem Dvořákem na základě dohody uzavřené v souladu s ustanovením § 205 ObZ. 5. Emisní kurz jedné akcie činí 118.772,81 Kč. 6. Dohoda akcionářů bude uzavřena ve lhůtě sedmi dnů ode dne zápisu rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku. 7. Celý nepeněžitý vklad bude splacen společnosti do deseti dnů od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 29. 7. 2004
Základní kapitál 52 226 700 Kč, splaceno 52 226 700 Kč.
od 23. 9. 2003 do 29. 7. 2004
Základní kapitál 52 226 700 Kč, splaceno 17 994 080 Kč.
od 8. 8. 2003 do 23. 9. 2003
Základní kapitál 2 247 000 Kč, splaceno 2 247 000 Kč.
od 15. 1. 1999 do 8. 8. 2003
Základní kapitál 321 000 000 Kč, splaceno 321 000 000 Kč.
od 26. 10. 1998 do 15. 1. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 23. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 210.
od 23. 9. 2003
v listinné podobě
od 8. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 210.
od 8. 8. 2003
v listinné podobě
od 15. 1. 1999 do 8. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 210.
od 26. 10. 1998 do 15. 1. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 18. 8. 2017
JAN DEIM - člen představenstva
Tábor - Horky, U Kříže, PSČ 390 01
den vzniku členství: 3. 2. 2010
od 14. 11. 2015
Ing. JAN BURSA - člen představenstva
Košice, , PSČ 391 17
den vzniku členství: 11. 11. 2002
od 26. 6. 2013 do 18. 8. 2017
JAN DEIM - člen představenstva
Tábor, Janáčkova, PSČ 390 02
den vzniku členství: 3. 2. 2010
od 22. 9. 2010 do 26. 6. 2013
Jan Deim - člen představenstva
Tábor, Janáčkova 3086, PSČ 390 02
den vzniku členství: 3. 2. 2010
od 11. 2. 2010 do 22. 9. 2010
Jan Deim - člen představenstva
Tábor, Pražského povstání 2850, PSČ 390 03
den vzniku členství: 3. 2. 2010
od 11. 2. 2010 do 26. 2. 2015
Karel Dvořák - předseda představenstva
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 390 01
den vzniku členství: 3. 2. 2010 - 11. 12. 2014
den vzniku funkce: 3. 2. 2010 - 11. 12. 2014
od 9. 6. 2009 do 11. 2. 2010
Karel Dvořák - předseda představenstva
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 390 01
den vzniku členství: 12. 9. 2008 - 3. 2. 2010
den vzniku funkce: 3. 6. 2009 - 3. 2. 2010
od 17. 9. 2008 do 9. 6. 2009
Karel Dvořák - místopředseda představenstva
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 390 01
den vzniku členství: 12. 9. 2008
den vzniku funkce: 12. 9. 2008 - 3. 6. 2009
od 17. 9. 2008 do 9. 6. 2009
Ing. Jiří Konůpek - člen představenstva
Slapy u Tábora, 111, PSČ 391 76
den vzniku členství: 12. 9. 2008 - 3. 6. 2009
od 17. 9. 2008 do 11. 2. 2010
Ing. Petr Převrátil - člen představenstva
Tábor - Záluží, 36, PSČ 390 02
den vzniku členství: 14. 4. 2005 - 3. 2. 2010
od 17. 9. 2008 do 14. 11. 2015
Ing. Jan Bursa - člen představenstva
České Budějovice, Staroměstská 6, PSČ 370 04
den vzniku členství: 11. 11. 2002
od 2. 5. 2005 do 17. 9. 2008
Ing. Petr Převrátil - místopředseda představenstva
Záluží 36, 390 02 Tábor
den vzniku členství: 14. 4. 2005
den vzniku funkce: 14. 4. 2005 - 12. 9. 2008
od 30. 1. 2004 do 2. 5. 2005
Ing. Martin Plechata - člen představenstva
Tábor, Kpt. Jaroše 2405
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 14. 4. 2005
od 28. 12. 2002 do 2. 5. 2005
Ing. Zbyněk Tůma - místopředseda představenstva
Přeštice, 5.května 390
den vzniku členství: 11. 11. 2002 - 14. 4. 2005
den vzniku funkce: 11. 11. 2002 - 14. 4. 2005
od 28. 12. 2002 do 17. 9. 2008
Ing. Jan Bursa - místopředseda představenstva
České Budějovice, Staroměstská 6
den vzniku členství: 11. 11. 2002
den vzniku funkce: 11. 11. 2002 - 12. 9. 2008
od 30. 8. 1999 do 5. 7. 2002
Ing. Milan Mojžíš - člen představenstva
Český Krumlov, Urbinská 143
od 26. 10. 1998 do 30. 8. 1999
Ing. Jan Bursa - místopřeseda představenstva
České Budějovice, Staroměstská 6
od 26. 10. 1998 do 30. 8. 1999
Ing. Vladimír Kočí - člen představenstva
Tábor, Partyzánská 2495
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
Ing. Jan Procházka - místopředseda představenstva
Tábor, Dlouhá 339
den vzniku členství: 26. 10. 1998
den vzniku funkce: 26. 10. 1998
od 26. 10. 1998 do 28. 12. 2002
Ing. Petr Převrátil - člen představenstva
Tábor, Helsinská 2738
den vzniku členství: 26. 10. 1998
od 26. 10. 1998 do 30. 1. 2004
Ing. Petr Král - místopředseda představenstva
Tábor, Družstevní 267
den vzniku členství: 26. 10. 1998
den vzniku funkce: 26. 10. 1998
od 26. 10. 1998 do 2. 5. 2005
Ing. Jan Krejčí - místopředseda představenstva
Tábor - Čelkovice, U Lípy 218
den vzniku členství: 26. 10. 1998 - 14. 4. 2005
den vzniku funkce: 26. 10. 1998 - 14. 4. 2005
od 26. 10. 1998 do 9. 6. 2009
Karel Dvořák - předseda představenstva
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208
den vzniku členství: 26. 10. 1998 - 3. 6. 2009
den vzniku funkce: 26. 10. 1998 - 3. 6. 2009
od 17. 9. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jednají jménem společnosti všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo místopředseda představnstva samostatně. Členové představenstva jsou oprávněni jedna t samostatně ve všech záležitostech s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí, které jsou ve vlastnictví společnosti a s výjimkou uzavírání úvěrových a zástavních smluv. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, případně člen představenstva samostatně, podepisuje-li za společnost v rámci svého oprávnění jednat za spo lečnost.
od 26. 10. 1998 do 17. 9. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jednají jménem společnosti všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Místopředsedové představenstva jsou oprávněni jednat samostatně ve všech záležitostech s vyjímkou zcizování a zatěžování nemovitostí, které jsou ve vlastnictví společnosti a s vyjímkou uzavírání úvěrových a zástavních smluv. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí vlastnoruční podpis buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně, případně místopředseda představenstva samostatně, podepisuje-li za společnost v rámci svého oprávnění jednat za společnost.
Prokura
od 26. 2. 2007 do 17. 9. 2008
Ing. Jiří Konůpek
Slapy u Tábora, Slapy 111, PSČ 391 76
od 26. 2. 2007 do 17. 9. 2008
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista není oprávněn zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, uzavírat úvěrové a zástavní smlouvy.
Dozorčí rada
od 14. 11. 2015
IVANA DVOŘÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy, PSČ 390 01
od 14. 11. 2015
IVANA DVOŘÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy, PSČ 390 01
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 26. 6. 2013
KAREL DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Tábor, Hradební, PSČ 390 01
den vzniku členství: 3. 2. 2010
den vzniku funkce: 3. 2. 2010
od 11. 2. 2010 do 26. 6. 2013
Karel Dvořák - člen dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 390 01
den vzniku členství: 3. 2. 2010
den vzniku funkce: 3. 2. 2010
od 30. 12. 2009 do 14. 11. 2015
Ivana Dvořáková - člen dozorčí rady
Tábor, U Lípy 208, PSČ 390 02
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 9. 6. 2009 do 30. 12. 2009
Ing. Petra Adlerová - člen dozorčí rady
Milevsko, Jeřábkova 661, PSČ 399 01
den vzniku členství: 11. 11. 2002 - 16. 10. 2009
od 9. 6. 2009 do 11. 2. 2010
Karel Dvořák - předseda dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, PSČ 390 01
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 3. 2. 2010
den vzniku funkce: 3. 6. 2009 - 3. 2. 2010
od 14. 10. 2005 do 9. 6. 2009
Ing. Jan Krejčí - člen dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy 218, PSČ 390 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 3. 6. 2009
od 30. 1. 2004 do 14. 10. 2005
Ilona Hazmuková - člen dozorčí rady
Tábor, Chýnovská 813, PSČ 390 01
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 30. 6. 2005
od 28. 12. 2002 do 9. 6. 2009
Ing. Petra Adlerová - předseda dozorčí rady
Milevsko, Jeřábkova 661
den vzniku členství: 11. 11. 2002
den vzniku funkce: 11. 11. 2002 - 3. 6. 2009
od 30. 8. 1999 do 28. 12. 2002
Ing. Jan Bursa - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Staroměstská 6
od 26. 10. 1998 do 30. 8. 1999
JUDr. Stanislav Flaška - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Strádova 37
od 26. 10. 1998 do 30. 1. 2004
Lubomír Smažík - člen dozorčí rady
Dražice, 230
od 26. 10. 1998 do 14. 11. 2015
Ivana Dvořáková - člen dozorčí rady
Tábor - Čelkovice, U Lípy 208
Hodnocení firmy
-7
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Americká odvykačka

23. 3. 2019 | Publicistika | Táňa Zabloudilová

Americká odvykačka

Všechny bolesti vašich pacientů utlumí naše prášky, kladli zástupci farmafirem na srdce americkým doktorům. Výsledkem je přes sto tisíc mrtvých.

Očima expertů: Zlato, pojď na to

22. 3. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Očima expertů: Zlato, pojď na to

Vyplatí se dnes investovat do zlata? A pokud ano, tak jakým způsobem?

Pár dobrých rad dTestu: Nejčastější omyly při reklamacích

22. 3. 2019 | Jak na to | Lukáš Zelený | 2 komentáře

Pár dobrých rad dTestu: Nejčastější omyly při reklamacích

Reklamace patří k nejdůležitějším spotřebitelským právům. Pravidla pro uplatňování takzvaných práv z vadného plnění však nejsou jednoduchá a zákazníci v nich často tápou. Přečtete si, s jakými omyly se nejčastěji setkáváme ve spotřebitelské poradně dTestu a jak si v takových situacích správně poradit.

Nová značka životního pojištění. Chce chránit, investicím se ale nebrání

21. 3. 2019 | Co se děje | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Nová značka životního pojištění. Chce chránit, investicím se ale nebrání

Nová pojišťovna Youplus slibuje lepší životní pojištění za rozumnou cenu. Prodávat bude jen přes makléře.

Pohřebné 2019. Kdo ho dostane a jak žádat

21. 3. 2019 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Pohřebné 2019. Kdo ho dostane a jak žádat

Pohřebné je v podstatě státní příspěvek na úhradu pohřbu. Nedostane ho ale každý. Kdo má na dávku nárok? Jak, kde a kdy o ni žádat? Shrnujeme vše důležité na jednom místě.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 642,00 Kč
Česká spořitelna 2 684,00 Kč
Sberbank CZ 2 705,00 Kč
ČSOB 2 683,90 Kč
Komerční banka 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
Raiffeisenbank 2 770,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 013 905 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-35
+
-
2.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-44
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-48
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-81
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-115
+
-

Články na Heroine.cz

Archeologie brutality. Jsme předurčeni k násilí?

Archeologie brutality. Jsme předurčeni k násilí?

Žijeme ve 21. století ve střední Evropě. Daleko od pravěkých pudů nebo středověkých praktik;...více

Zdravím z noční. #4 Mrtvička

Zdravím z noční. #4 Mrtvička

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Sex nechceme, díky

Sex nechceme, díky

Asexuály označuje písmeno „A“ v delší verzi známé zkratky sexuálních menšin LGBTQIA. Potřebujeme...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď internetového připojení
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výpověď internetového připojení

Otázka: Dobrý den, již několik let jsem měla smlouvu u jednoho poskytovatele internetu. Z důvodu stěhování jsem chtěla smlouvu vypovědět a tak jsem na společnost zavolala, abych se dozvěděla, co je pro to třeba...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services