Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZEMI a. s. Mičovice
IČO: 25183907

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 10. 1998
Obchodní firma
od 29. 10. 1998

ZEMI a. s. Mičovice

Sídlo
od 29. 10. 1998
Mičovice 55
IČO
od 29. 10. 1998

25183907

Identifikátor datové schránky:955tzbv
Právní forma
od 29. 10. 1998
Akciová společnost
Spisová značka945 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 4. 6. 2009
- opravy silničních vozidel
od 4. 6. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
od 4. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 6. 2009
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 1. 7. 2008 do 4. 6. 2009
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 29. 10. 1998
- zemědělská výroba
od 29. 10. 1998 do 4. 6. 2009
- opravy motorových vozidel
od 29. 10. 1998 do 4. 6. 2009
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 29. 10. 1998 do 4. 6. 2009
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
od 29. 10. 1998 do 4. 6. 2009
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /v režimu volné živnosti/
od 29. 10. 1998 do 4. 6. 2009
- zemní práce /v režimu volné živnosti/
od 29. 10. 1998 do 4. 6. 2009
- výroba a opravy zemědělských strojů
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 13. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 13. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 8. 2011 do 8. 3. 2012
- Valná hromada ZEMI a.s. Mičovice dne 6. 5. 2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: Základní kapitál společnosti ZEMI a.s. Mičovice se snižuje z částky 40,755.000, - Kč (slovy: čtyřicet milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) na částku 36,434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých), tedy o 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění zákonné povinnosti uvedené v ustanovení § 161b odstavec 4 obchodního zákoníku, totiž že společnost do 18ti měsíců od nabytí vlastních akcií tyto nabyté akcie nezcizila. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnost naloží tak, že částku 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých) převede na účet ?Ostatní kapitálové fondy?. Snížení základního kapitálu pak bude provedeno protokolárním zničením vlastních akcií společnosti, a to: - 403 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) pořadových čísel 111152 až 111180 nepřerušené číselné řady, pořadových čísel 111791 až 111930 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 111557 až 111790 nepřerušené číselné řady, - 291 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pořadových čísel 100583 až 100590 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 100673 až 100955 nepřerušené číselné řady. Představenstvu společnosti se ukládá do 30. června 2011 připravit uvedené akcie ke zničení a jejich zničení protokolárně provést bezodkladně po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 7. 1999 do 16. 2. 2000
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti: 1/ Jediný akcionář společnosti ZEMI a.s. Mičovice, tj. Zemědělské družstvo Mičovice, rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti ZEMI a.s. Mičovice se sídlem Mičovice 55,IČ 25 18 39 07 upsáním nových akcií o částku 39,750.000,- Kč (slovy třicetdevět milionů sedmsetpadesát tisíc korun českých), tj. na částku 40,755.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů sedmsetpadesátpět ticíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2/ Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 200 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě á 100.000,- Kč a 1975 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč. Forma akcií bude listinná a akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění, počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů společnosti, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. 3/ Úpis akcií bude nabídnut jedinému akcionáři, tj. Zemědělskému družstvu Mičovice se sídlem Mičovice, okres Prachatice, PSČ 384 02, IČ 48 20 48 54. 4/ Místo pro upisování a splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti v Mičovicích, a to od 11.6.1999 do 18.6.1999 včetně. Emisní kurz akcií se rovná 1.472,- Kč na 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie. 5/ Schvaluje se upisování akcií, tj. splacení emisního kurzu v plné výši (včetně ážia) nepeněžitými vklady, přičemž předmětem vkladu jsou nemovitosti blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky č.1210, 1221, 1444, 1408, 2277, 2463, 2462, 2448, 2449, 1378, 1442, 1440, 1379, 1376, 1777, 2503, 1406, 1443, 1380, 1457, 1455, 1480, 2503 znalců Václava Částky a Františka Marka, ovocné stromy a oplocení pozemků blíže specifikované a oceněné znaleckým posudkem č.1454 znalců Václava Částky a Františka Marka, movité věci blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky ing. Vojtěcha Tomana ze dne 15.3.1999, Zdeňka Rubeše ze dne 17.3.1999 a Michala Kočana ze dne 3.4.1999, nedokončená výroba blíže specifikované a oceněná znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č. 17/99 a ing. Jana Hláska č. 117/99, zásoby blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č.19/99 a ing. Jana Hláska č. 116/99, zvířata mimo základní stádo blíže specifikovaná a oceněná znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č.18/99 a ing.Jana Hláska č.111/99, 115/99, 114/99, 110/99, 106/99, 103/99, 107/99, 108/99, 105/99 a 442 ks akcií BAAVVST ISIN 770960002432 (Velkovýkrmna prasat a.s. Strunkovice nad Blanicí) o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč připsaných na účet majitele Zemědělské družstvo Mičovice. 6/ Celková výše ocenění předmětných vkladů podle znaleckých posudků shora uvedených představuje celkem 58,529.575,- Kč (celkově nižší ocenění).
Kapitál
od 8. 3. 2012
Základní kapitál 36 434 000 Kč, splaceno 36 434 000 Kč.
od 16. 2. 2000 do 8. 3. 2012
Základní kapitál 40 755 000 Kč, splaceno 40 755 000 Kč.
od 29. 10. 1998 do 16. 2. 2000
Základní kapitál 1 005 000 Kč, splaceno 1 005 000 Kč.
od 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 13. 8. 2014
Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou či právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z vlastního kapitálu společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud některý z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně tuto skutečnost sdělí nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií - právní důvod převodu - označení budoucího nabyvatele - cenu, za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je představenstvo povinno odmítnout, pokud: a) nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře b) žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti podle těchto stanov c) mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým d) mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
od 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 572 v listinné podobě.
od 13. 8. 2014
Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou či právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z vlastního kapitálu společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud některý z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně tuto skutečnost sdělí nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií - právní důvod převodu - označení budoucího nabyvatele - cenu, za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je představenstvo povinno odmítnout, pokud: a) nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře b) žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti podle těchto stanov c) mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým d) mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
od 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 714 v listinné podobě.
od 13. 8. 2014
Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou či právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z vlastního kapitálu společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud některý z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně tuto skutečnost sdělí nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií - právní důvod převodu - označení budoucího nabyvatele - cenu, za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je představenstvo povinno odmítnout, pokud: a) nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře b) žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti podle těchto stanov c) mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým d) mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
od 5. 3. 2014 do 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 5. 3. 2014 do 13. 8. 2014
Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou nebo právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z čistého obchodního jmění společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud ně-který z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně sdělí tuto skutečnost nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií, - právní důvod převodu, - označení budoucího nabyvatele v souvislosti s nutností aktualizace v seznamu akcionářů a tím naplnění ustanovení § 156 odst. 2 obch. zák. a zamezení problémů ve vztahu k ust. § 156 odst. 3, kdy osoba, jež není v seznamu akcionářů, nemá nárok, pokud to sama zavinila na výkon hlasovacího práva, - cenu za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je valná hromada povinna odmítnout, pokud a/ nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře, b/ žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti, c/ mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým, d/ mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
od 5. 3. 2014 do 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 572 v listinné podobě.
od 5. 3. 2014 do 13. 8. 2014
Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou nebo právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z čistého obchodního jmění společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud ně-který z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně sdělí tuto skutečnost nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií, - právní důvod převodu, - označení budoucího nabyvatele v souvislosti s nutností aktualizace v seznamu akcionářů a tím naplnění ustanovení § 156 odst. 2 obch. zák. a zamezení problémů ve vztahu k ust. § 156 odst. 3, kdy osoba, jež není v seznamu akcionářů, nemá nárok, pokud to sama zavinila na výkon hlasovacího práva, - cenu za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je valná hromada povinna odmítnout, pokud a/ nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře, b/ žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti, c/ mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým, d/ mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
od 5. 3. 2014 do 13. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 714 v listinné podobě.
od 5. 3. 2014 do 13. 8. 2014
Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou nebo právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z čistého obchodního jmění společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud ně-který z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně sdělí tuto skutečnost nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií, - právní důvod převodu, - označení budoucího nabyvatele v souvislosti s nutností aktualizace v seznamu akcionářů a tím naplnění ustanovení § 156 odst. 2 obch. zák. a zamezení problémů ve vztahu k ust. § 156 odst. 3, kdy osoba, jež není v seznamu akcionářů, nemá nárok, pokud to sama zavinila na výkon hlasovacího práva, - cenu za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je valná hromada povinna odmítnout, pokud a/ nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře, b/ žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti, c/ mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým, d/ mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
od 8. 3. 2012 do 5. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 8. 3. 2012 do 5. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 572 v listinné podobě.
od 8. 3. 2012 do 5. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 714 v listinné podobě.
od 8. 3. 2012 do 5. 3. 2014
Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady (bližší podmínky upravuje čl.2.6. stanov společnosti).
od 16. 2. 2000 do 8. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 200.
od 16. 2. 2000 do 8. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 975.
od 16. 2. 2000 do 8. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 005.
od 16. 2. 2000 do 8. 3. 2012
Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady (bližší podmínky upravuje čl.2.6. stanov společnosti).
od 29. 10. 1998 do 16. 2. 2000
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 005.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán - představenstvo
od 19. 1. 2014
TOMÁŠ ŠTROBL - předseda představenstva
Mičovice - Jáma, , PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 22. 4. 2008
od 30. 4. 2008
Josef Vincík - místopředseda představenstva
Mičovice, 5, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 22. 4. 2008
od 30. 4. 2008
Jaroslav Joun - člen představenstva
Mičovice, 52, PSČ 383 01
den vzniku členství: 18. 4. 2008
od 30. 4. 2008 do 19. 1. 2014
Tomáš Štrobl - předseda představenstva
Mičovice, Jáma 8, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 22. 4. 2008
od 14. 6. 2006
Josef Bílý - člen představenstva
Lhenice, 332, PSČ 384 02
den vzniku členství: 7. 4. 2006
od 14. 6. 2006
František Šíma - člen představenstva
Mičovice, 33, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
od 14. 6. 2006 do 30. 4. 2008
František Voráček - předseda představenstva
Mičovice, 61, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006 - 18. 4. 2008
den vzniku funkce: 10. 4. 2006 - 18. 4. 2008
od 14. 6. 2006 do 30. 4. 2008
Tomáš Štrobl - místopředseda představenstva
Mičovice, Jáma 8, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 10. 4. 2006 - 22. 4. 2008
od 14. 6. 2006 do 30. 4. 2008
Josef Vincík - člen představenstva
Mičovice, 5, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
František Voráček - předseda představenstva
Mičovice, 61
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 22. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
Jiří Šnajdr - místopředseda představenstva
Ratiborova Lhota, 4
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 22. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
Jan Lhotský - člen představenstva
Lhenice, 349
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
Tomáš Šrobl - člen představenstva
Jáma, 8
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
Jan Vágner - člen představenstva
Jáma, 12
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Ing. Tomáš Štrobl - předseda představenstva
Jáma, 8
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Václav Bárta - člen představenstva
Jáma, 24
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
František Šíma - místopředseda představenstva
Mičovice, 33
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Terezie Schönbauerová - člen představenstva
Ratiborova Lhota, 1
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Jaromíra Chlandová - člen představenstva
Ratiborova Lhota, 25
od 13. 8. 2014
Zastupovat společnost navenek ve všech věcech je oprávněn předseda představenstva a místopředseda, a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost jsou oprávněni předseda představenstva a místopředseda společně.
od 29. 10. 1998 do 13. 8. 2014
Jednat jménem společnosti navenek ve všech věcech je oprávněn předseda představenstva a místopředseda a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost je oprávněn předseda představenstva a místopředseda.
Dozorčí rada
od 14. 6. 2006
Jiří Šnajdr - předseda dozorčí rady
Mičovice, Ratiborova Lhota 4, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 10. 4. 2006
od 14. 6. 2006
Jan Lhotský - člen dozorčí rady
Lhenice, 349, PSČ 384 02
den vzniku členství: 7. 4. 2006
od 14. 6. 2006
Stanislav Fessl - člen dozorčí rady
Mičovice, 52, PSČ 383 01
den vzniku členství: 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
Josef Bílý - předseda dozorčí rady
Lhenice, 332
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
den vzniku funkce: 22. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
František Šíma - člen dozorčí rady
Mičovice, 33
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 31. 5. 2001 do 14. 6. 2006
Josef Vincík - člen dozorčí rady
Mičovice, 5
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 7. 4. 2006
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Miroslav Šnajdr - člen dozorčí rady
Jáma, 2
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Božena Pintrová - člen dozorčí rady
Mičovice, 42
od 29. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Jan Lhotský - člen dozorčí rady
Lhenice, Na panské mezi 349
Akcionáři
od 29. 10. 1998 do 6. 9. 2006
Zemědělské družstvo Mičovice
Mičovice,
Hodnocení firmy
+9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+24
+
-
2.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+15
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-10
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-40
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-44
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services