Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ZEMI a.s. Mičovice, Mičovice, IČO: 25183907 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZEMI a.s. Mičovice. Údaje byly staženy 27. 1. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 25183907. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25183907 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
29. 10. 1998
Obchodní firma
ZEMI a. s. Mičovice
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 10. 7. 2015
ZEMI a.s. Mičovice
zapsáno 10. 7. 2015
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Mičovice 55, Mičovice
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 8. 12. 2016
Sídlo Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Prachatice
Obec: Mičovice
Část obce: Mičovice
Adresní místo: Mičovice 55
IČO
25183907
zapsáno 29. 10. 1998
DIČ
Identifikátor datové schránky
955tzbv
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 29. 10. 1998
Spisová značka
B 945/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 29. 10. 1998
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

25. 1. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Jan Melichar
1. 10. 2022
Změna funkce: Jan Melichar z přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
23. 8. 2021
Zapsán skutečný majitel Jan Melichar, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
23. 8. 2021
Vymazán skutečný majitel Jan Melichar
23. 6. 2020
Zapsán člen dozorčí rady Věra Kasardová, jako člen dozorčí rady

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

ZEMI a.s. Mičovice, IČO: 25183907: vizualizace vztahů osob a společností

ZEMI a.s. Mičovice, IČO: 25183907

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /v režimu volné živnosti/
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 4. 6. 2009
Opravy motorových vozidel
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 4. 6. 2009
Opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 4. 6. 2009
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 4. 6. 2009
Výroba a opravy zemědělských strojů
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 4. 6. 2009
Zemní práce /v režimu volné živnosti/
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 4. 6. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
zapsáno 1. 7. 2008 vymazáno 4. 6. 2009
Zemědělská výroba
zapsáno 29. 10. 1998
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 4. 6. 2009
Opravy silničních vozidel
zapsáno 4. 6. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
zapsáno 4. 6. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 4. 6. 2009
Základní kapitál
1 005 000 Kč
Splaceno: 1 005 000 Kč
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 16. 2. 2000
40 755 000 Kč
Splaceno: 40 755 000 Kč
zapsáno 16. 2. 2000 vymazáno 8. 3. 2012
36 434 000 Kč
Splaceno: 36 434 000 Kč
zapsáno 8. 3. 2012 vymazáno 8. 3. 2019
31 888 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 8. 3. 2019
Akcie
1005 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 16. 2. 2000
200 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 16. 2. 2000 vymazáno 8. 3. 2012
1975 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 16. 2. 2000 vymazáno 8. 3. 2012
1005 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady (bližší podmínky upravuje čl.2.6. stanov společnosti).
zapsáno 16. 2. 2000 vymazáno 8. 3. 2012
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 8. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2014
1572 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 8. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2014
714 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady (bližší podmínky upravuje čl.2.6. stanov společnosti).
zapsáno 8. 3. 2012 vymazáno 5. 3. 2014
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou nebo právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z čistého obchodního jmění společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud ně-který z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně sdělí tuto skutečnost nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií, - právní důvod převodu, - označení budoucího nabyvatele v souvislosti s nutností aktualizace v seznamu akcionářů a tím naplnění ustanovení § 156 odst. 2 obch. zák. a zamezení problémů ve vztahu k ust. § 156 odst. 3, kdy osoba, jež není v seznamu akcionářů, nemá nárok, pokud to sama zavinila na výkon hlasovacího práva, - cenu za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je valná hromada povinna odmítnout, pokud a/ nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře, b/ žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti, c/ mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým, d/ mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
zapsáno 5. 3. 2014 vymazáno 13. 8. 2014
1572 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou nebo právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z čistého obchodního jmění společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud ně-který z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně sdělí tuto skutečnost nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií, - právní důvod převodu, - označení budoucího nabyvatele v souvislosti s nutností aktualizace v seznamu akcionářů a tím naplnění ustanovení § 156 odst. 2 obch. zák. a zamezení problémů ve vztahu k ust. § 156 odst. 3, kdy osoba, jež není v seznamu akcionářů, nemá nárok, pokud to sama zavinila na výkon hlasovacího práva, - cenu za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je valná hromada povinna odmítnout, pokud a/ nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře, b/ žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti, c/ mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým, d/ mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
zapsáno 5. 3. 2014 vymazáno 13. 8. 2014
714 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou nebo právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z čistého obchodního jmění společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud ně-který z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně sdělí tuto skutečnost nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií, - právní důvod převodu, - označení budoucího nabyvatele v souvislosti s nutností aktualizace v seznamu akcionářů a tím naplnění ustanovení § 156 odst. 2 obch. zák. a zamezení problémů ve vztahu k ust. § 156 odst. 3, kdy osoba, jež není v seznamu akcionářů, nemá nárok, pokud to sama zavinila na výkon hlasovacího práva, - cenu za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je valná hromada povinna odmítnout, pokud a/ nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře, b/ žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti, c/ mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým, d/ mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
zapsáno 5. 3. 2014 vymazáno 13. 8. 2014
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou či právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z vlastního kapitálu společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud některý z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně tuto skutečnost sdělí nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií - právní důvod převodu - označení budoucího nabyvatele - cenu, za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je představenstvo povinno odmítnout, pokud: a) nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře b) žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti podle těchto stanov c) mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým d) mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
zapsáno 13. 8. 2014 vymazáno 10. 7. 2015
1572 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou či právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z vlastního kapitálu společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud některý z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně tuto skutečnost sdělí nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií - právní důvod převodu - označení budoucího nabyvatele - cenu, za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je představenstvo povinno odmítnout, pokud: a) nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře b) žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti podle těchto stanov c) mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým d) mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
zapsáno 13. 8. 2014 vymazáno 10. 7. 2015
714 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcie společnosti je omezena souhlasem představenstva a tím, že akcionáři společnosti mají předkupní právo na akcie společnosti podle poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Pokud akcionář pojme úmysl převést své akcie na jinou fyzickou či právnickou osobu (vyjma převodu na osoby blízké), je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za stejných podmínek tím způsobem, že písemně oznámí představenstvu nabídku s uvedením počtu převáděných akcií a jejich číselným označením a požadovanou cenou, která může činit nejvýše částku připadající na tyto akcie z vlastního kapitálu společnosti určeného na základě roční účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Tato nabídka bude představenstvem zveřejněna ve vývěsní skříňce u vchodu do sídla společnosti, kde bude vyznačena doba dvaceti pěti dnů jako nabídkového řízení. Pokud některý z akcionářů projeví vážný zájem o odkoupení akcií, musí o tomto písemně informovat představenstvo, které na následném jednání po uplynutí dvaceti pěti denní lhůty nabídkového řízení písemně tuto skutečnost sdělí nabízejícímu akcionáři nejpozději do 50ti dnů od podání nabídky. Pokud ostatní akcionáři neprojeví zájem o odkoupení akcií v nabídkovém řízení, může nabízející akcionář akcie po udělení souhlasu představenstva převést na jinou fyzickou či právnickou osobu. Pokud ale nabízející akcionář změní podmínky nabídky, je povinen stejným způsobem nabídku opakovat. Jestliže zájem poptávky akcionářů převyšuje nabízený počet akcií, získají tyto akcie akcionáři v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. V opačném případě, tj. v případě nižší poptávky akcionářů, než je nabízený počet akcií, mají právo získat všechny nabízené akcie akcionáři, kteří projevili zájem o odprodej, a to v poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Nabízející akcionář je po uzavření nabídkového řízení a vyrozumění představenstvem povinen požádat písemně představenstvo o udělení souhlasu k převodu akcií, přičemž žádost musí obsahovat: - počet převáděných akcií - právní důvod převodu - označení budoucího nabyvatele - cenu, za niž budou akcie převedeny. Udělení souhlasu s převodem akcií je představenstvo povinno odmítnout, pokud: a) nebyly dodrženy podmínky předkupního práva pro ostatní akcionáře b) žádost o souhlas s převodem akcií nemá náležitosti podle těchto stanov c) mají být předmětem darování vyjma darování osobám blízkým d) mají být předmětem zástavy či jiného zajišťovacího úkonu.
zapsáno 13. 8. 2014 vymazáno 10. 7. 2015
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 8. 3. 2019
1572 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 8. 3. 2019
714 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 8. 3. 2019
187 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 8. 3. 2019
1257 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 8. 3. 2019
618 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 8. 3. 2019
Ostatní skutečnosti
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti: 1/ Jediný akcionář společnosti ZEMI a.s. Mičovice, tj. Zemědělské družstvo Mičovice, rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti ZEMI a.s. Mičovice se sídlem Mičovice 55,IČ 25 18 39 07 upsáním nových akcií o částku 39,750.000,- Kč (slovy třicetdevět milionů sedmsetpadesát tisíc korun českých), tj. na částku 40,755.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů sedmsetpadesátpět ticíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2/ Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 200 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě á 100.000,- Kč a 1975 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč. Forma akcií bude listinná a akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění, počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů společnosti, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. 3/ Úpis akcií bude nabídnut jedinému akcionáři, tj. Zemědělskému družstvu Mičovice se sídlem Mičovice, okres Prachatice, PSČ 384 02, IČ 48 20 48 54. 4/ Místo pro upisování a splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti v Mičovicích, a to od 11.6.1999 do 18.6.1999 včetně. Emisní kurz akcií se rovná 1.472,- Kč na 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie. 5/ Schvaluje se upisování akcií, tj. splacení emisního kurzu v plné výši (včetně ážia) nepeněžitými vklady, přičemž předmětem vkladu jsou nemovitosti blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky č.1210, 1221, 1444, 1408, 2277, 2463, 2462, 2448, 2449, 1378, 1442, 1440, 1379, 1376, 1777, 2503, 1406, 1443, 1380, 1457, 1455, 1480, 2503 znalců Václava Částky a Františka Marka, ovocné stromy a oplocení pozemků blíže specifikované a oceněné znaleckým posudkem č.1454 znalců Václava Částky a Františka Marka, movité věci blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky ing. Vojtěcha Tomana ze dne 15.3.1999, Zdeňka Rubeše ze dne 17.3.1999 a Michala Kočana ze dne 3.4.1999, nedokončená výroba blíže specifikované a oceněná znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č. 17/99 a ing. Jana Hláska č. 117/99, zásoby blíže specifikované a oceněné znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č.19/99 a ing. Jana Hláska č. 116/99, zvířata mimo základní stádo blíže specifikovaná a oceněná znaleckými posudky znalců ing. Lubomíra Štambaského č.18/99 a ing.Jana Hláska č.111/99, 115/99, 114/99, 110/99, 106/99, 103/99, 107/99, 108/99, 105/99 a 442 ks akcií BAAVVST ISIN 770960002432 (Velkovýkrmna prasat a.s. Strunkovice nad Blanicí) o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč připsaných na účet majitele Zemědělské družstvo Mičovice. 6/ Celková výše ocenění předmětných vkladů podle znaleckých posudků shora uvedených představuje celkem 58,529.575,- Kč (celkově nižší ocenění).
zapsáno 14. 7. 1999 vymazáno 16. 2. 2000
Valná hromada ZEMI a.s. Mičovice dne 6. 5. 2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: Základní kapitál společnosti ZEMI a.s. Mičovice se snižuje z částky 40,755.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) na částku 36,434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých), tedy o 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění zákonné povinnosti uvedené v ustanovení § 161b odstavec 4 obchodního zákoníku, totiž že společnost do 18ti měsíců od nabytí vlastních akcií tyto nabyté akcie nezcizila. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnost naloží tak, že částku 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých) převede na účet ?Ostatní kapitálové fondy?. Snížení základního kapitálu pak bude provedeno protokolárním zničením vlastních akcií společnosti, a to: - 403 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) pořadových čísel 111152 až 111180 nepřerušené číselné řady, pořadových čísel 111791 až 111930 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 111557 až 111790 nepřerušené číselné řady, - 291 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pořadových čísel 100583 až 100590 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 100673 až 100955 nepřerušené číselné řady. Představenstvu společnosti se ukládá do 30. června 2011 připravit uvedené akcie ke zničení a jejich zničení protokolárně provést bezodkladně po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 8. 8. 2011 vymazáno 8. 3. 2012
Počet členů statutárního orgánu: 5
zapsáno 13. 8. 2014 vymazáno 10. 7. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 13. 8. 2014 vymazáno 10. 7. 2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.7.2018 o snížení základního kapitálu takto: Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, přičemž ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku, a to za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 36.434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 31.888.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých). Společnost použije ke snížení základního kapitálu všechny vlastní akcie, které má v majetku, tj. 59 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v celkové jmenovité hodnotě 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých), které budou zničeny dle ustanovení § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií společnosti odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu dle platných právních předpisů. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti.
zapsáno 19. 9. 2018 vymazáno 8. 3. 2019
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.7.2018 o snížení základního kapitálu takto: Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, přičemž ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku, a to za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 36.434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 31.888.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých). Společnost použije ke snížení základního kapitálu všechny vlastní akcie, které má v majetku, tj. 424 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v celkové jmenovité hodnotě 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých), které budou zničeny dle ustanovení § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií společnosti odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 4.546.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu dle platných právních předpisů. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti.
zapsáno 8. 3. 2019 vymazáno 8. 3. 2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 13. 8. 2014
Na společnost ZEMI a.s. Mičovice přešla sloučením část jmění společnosti Energie Poběžovice s.r.o., identifikační číslo 03012964, se sídlem Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice, spisová značka C 29804 vedená u Krajského soudu v Plzni, uvedená v projektu rozdělení společnosti. Rozhodným dnem rozdělení je 1.1.2023.
zapsáno 1. 1. 2023

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Tomáš Štrobl
Jáma, Jáma
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Člen představenstva
Václav Bárta
Jáma, Jáma
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Místopředseda představenstva
František Šíma
Mičovice, Mičovice
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Člen představenstva
Terezie Schönbauerová
Ratiborova Lhota, Ratiborova Lhota
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Člen představenstva
Jaromíra Chlandová
Ratiborova Lhota, Ratiborova Lhota
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Předseda představenstva
František Voráček
Mičovice, Mičovice
Den vzniku funkce: 22. 3. 2001
Den zániku funkce: 7. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Místopředseda představenstva
Jiří Šnajdr
Ratiborova Lhota, Ratiborova Lhota
Den vzniku funkce: 22. 3. 2001
Den zániku funkce: 7. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Člen představenstva
Jan Lhotský
Lhenice, Lhenice
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Člen představenstva
Tomáš Šrobl
Jáma, Jáma
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Člen představenstva
Jan Vágner
Jáma, Jáma
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Předseda představenstva
František Voráček
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku funkce: 10. 4. 2006
Den zániku funkce: 18. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 18. 4. 2008
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 30. 4. 2008
Místopředseda představenstva
Tomáš Štrobl
Jáma, 383 01 Mičovice
Den vzniku funkce: 10. 4. 2006
Den zániku funkce: 22. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 30. 4. 2008
Člen představenstva
Josef Bílý
Lhenice, 384 02 Lhenice
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2015
Člen představenstva
Josef Vincík
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 30. 4. 2008
Člen představenstva
František Šíma
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2015
Předseda představenstva
Tomáš Štrobl
Jáma, 383 01 Mičovice
Den vzniku funkce: 22. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 30. 4. 2008 vymazáno 19. 1. 2014
Místopředseda představenstva
Josef Vincík
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku funkce: 22. 4. 2008
Den zániku funkce: 25. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 30. 4. 2008 vymazáno 10. 7. 2015
Člen představenstva
Jaroslav Joun
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2008
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 30. 4. 2008 vymazáno 10. 7. 2015
Předseda představenstva
Tomáš Štrobl
Jáma, 383 01 Mičovice - Jáma
Den vzniku funkce: 22. 4. 2008
Den zániku funkce: 25. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 19. 1. 2014 vymazáno 10. 7. 2015
Předseda představenstva
Petr Hřídel
Na Chalupy, 370 06 Srubec - Srubec
Den vzniku funkce: 26. 6. 2015
Den zániku funkce: 14. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 26. 1. 2017
Místopředseda představenstva
Jan Melichar
Pod Cvrčkovem, 383 01 Prachatice - Prachatice II
Den vzniku funkce: 26. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 2. 7. 2016
Člen představenstva
Jakub Melichar
Pod Cvrčkovem, 383 01 Prachatice - Prachatice II
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 1. 7. 2016
Člen představenstva
Lukáš Filip
Kostnická, 384 21 Husinec - Husinec
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 26. 1. 2017
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Čechura
Konečná, 331 41 Kralovice - Kralovice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 15. 2. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 10. 4. 2017
Člen představenstva
Jakub Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 15. 2. 2017
zapsáno 1. 7. 2016 vymazáno 10. 4. 2017
Místopředseda představenstva
Jan Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
Den vzniku funkce: 26. 6. 2015
Den zániku funkce: 14. 1. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 2. 7. 2016 vymazáno 26. 1. 2017
Předseda představenstva
Jan Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
Den vzniku funkce: 14. 1. 2017
Den zániku funkce: 30. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 26. 1. 2017 vymazáno 31. 7. 2017
Místopředseda představenstva
Lukáš Filip
Kostnická, 384 21 Husinec - Husinec
Den vzniku funkce: 14. 1. 2017
Den zániku funkce: 30. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 26. 1. 2017 vymazáno 31. 7. 2017
Člen představenstva
Petr Hřídel
Na Chalupy, 370 06 Srubec - Srubec
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 15. 2. 2017
zapsáno 26. 1. 2017 vymazáno 10. 4. 2017
Člen představenstva
Jan Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 30. 6. 2022
zapsáno 31. 7. 2017 vymazáno 25. 1. 2024
Člen představenstva
Jan Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2022
zapsáno 25. 1. 2024
Počet členů
5
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 31. 7. 2017
1
zapsáno 31. 7. 2017
Způsob jednání
Jednat jménem společnosti navenek ve všech věcech je oprávněn předseda představenstva a místopředseda a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost je oprávněn předseda představenstva a místopředseda.
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 13. 8. 2014
Zastupovat společnost navenek ve všech věcech je oprávněn předseda představenstva a místopředseda, a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost jsou oprávněni předseda představenstva a místopředseda společně.
zapsáno 13. 8. 2014 vymazáno 10. 7. 2015
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 31. 7. 2017
Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva samostatně.
zapsáno 31. 7. 2017

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Miroslav Šnajdr
Jáma, Jáma
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Člen dozorčí rady
Božena Pintrová
Mičovice, Mičovice
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Člen dozorčí rady
Jan Lhotský
Na panské mezi, Lhenice
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 31. 5. 2001
Předseda dozorčí rady
Josef Bílý
Lhenice, Lhenice
Den vzniku funkce: 22. 3. 2001
Den zániku funkce: 7. 4. 2006
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Člen dozorčí rady
František Šíma
Mičovice, Mičovice
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Člen dozorčí rady
Josef Vincík
Mičovice, Mičovice
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2001
Den zániku členstvi: 7. 4. 2006
zapsáno 31. 5. 2001 vymazáno 14. 6. 2006
Předseda dozorčí rady
Jiří Šnajdr
Ratiborova Lhota, 383 01 Mičovice
Den vzniku funkce: 10. 4. 2006
Den zániku funkce: 25. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Jan Lhotský
Lhenice, 384 02 Lhenice
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Stanislav Fessl
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku členstvi: 7. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 14. 6. 2006 vymazáno 10. 7. 2015
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jan Mauric
Nad spádem, 147 00 Praha - Podolí
Den vzniku funkce: 26. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 18. 11. 2016
Člen dozorčí rady
Zdeněk Hanka
Vrbice, 384 73 Vrbice - Vrbice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 31. 7. 2017
Člen dozorčí rady
Petra Klaudová
Nová, 373 73 Štěpánovice - Štěpánovice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 15. 2. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 10. 4. 2017
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jan Mauric
Branická, 140 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 26. 6. 2015
Den zániku funkce: 30. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2015
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 18. 11. 2016 vymazáno 31. 7. 2017
Člen dozorčí rady
Filip Lukáš
Kostnická, 384 21 Husinec - Husinec
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 1. 6. 2020
zapsáno 31. 7. 2017 vymazáno 23. 6. 2020
Člen dozorčí rady
Věra Kasardová
Primátorská, 383 01 Prachatice - Prachatice II
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2020
zapsáno 23. 6. 2020
Počet členů
3
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 31. 7. 2017
1
zapsáno 31. 7. 2017

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Zemědělské družstvo Mičovice
Mičovice, Mičovice
zapsáno 29. 10. 1998 vymazáno 6. 9. 2006
Jediný akcionář
Jan Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
zapsáno 28. 6. 2019

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Jan Melichar
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 87 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 1. 2019
zapsáno 21. 1. 2019 vymazáno 23. 8. 2021
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Jan Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 28. 6. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 23. 8. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jan Melichar
Velké náměstí, 383 01 Prachatice - Prachatice I
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 28. 6. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Petr Kellner

Petr Kellner

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-1025
-
+
Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

3697
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1004
-
+
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

fotbalista

1152
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

552
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-389
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem