SK Dynamo České Budějovice, a. s., IČO: 25187791 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SK Dynamo České Budějovice, a. s. Údaje byly staženy 6. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25187791. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25187791 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 1. 1999
Obchodní firma
od 11. 2. 2004

SK Dynamo České Budějovice, a. s.

od 20. 1. 1999 do 11. 2. 2004

SK České Budějovice, a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 10. 2016
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Část obce: České Budějovice 7
Ulice: Střelecký ostrov
Adresní místo: Střelecký ostrov 27/3
PSČ: 37001
od 20. 1. 1999 do 11. 10. 2016
České Budějovice, Střelecký ostrov 3
IČO
od 20. 1. 1999

25187791

DIČ

CZ699000335

Identifikátor datové schránky:fngsg67
Právní forma
od 20. 1. 1999
Akciová společnost
Spisová značka974 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 11. 11. 2014
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
od 11. 11. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 11. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 5. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 6. 2009 do 11. 11. 2014
- poskytování tělovýchovných služeb
od 16. 4. 2004
- hostinská činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- pořádání sportovních a kulturních akcí
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- manažerská činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- pronájem movitého a nemovitého majetku
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- reklamní činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- pedagogická činnost v oblasti sportu
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 20. 1. 1999 do 11. 11. 2014
- činnosti spojené se sportovní činností v oblasti kopané
Ostatní skutečnosti
od 5. 4. 2004 do 16. 4. 2004
- Vzhledem k tomu, že: - je splněna podmínka § 203, odst. 1 ObchZ. rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti SK ČB na návrh představenstva SK ČB o zvýšení základního kapitálu SK ČB postupem podle dle § 202, 203 a násl. ObchZ. upsáním nových akcií SK ČB dle následujícího určení takto: - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. a) ObchZ.: základní kapitál SK ČB se zvyšuje o 12.000.000,--Kč (z dosavadní výše 2.000.000,--Kč), přičemž se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 2.400.000,--Kč, t.j. na výslednou maximální částku základního kapitálu SK ČB až 16,400.000,--Kč. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm b) ObchZ.: o počet upisovaných akcií: 120, při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu SK ČB o 22 kusů akcií dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. až 144 ks o jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,--Kč o druh upisovaných akcií: kmenové o forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných apředstavenstvem) o podoba upisovaných akcií: listinná (akcie je možné vydat též formou hromadných akcií) akcie nebudou přijaty k obchodování na veřejných trzích. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm c) ObchZ.: přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií: přednostní právo k úpisu 100% nově emitovaných akcií SK ČB, specifikovaných v předchozím odstavci, má jediný akcionář, který toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB postupem dle ObchZ. - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: podpisem smlouvy dle § 204, odst. 5 ObchZ. ve lhůtě 3 týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců SK ČB a jediného akcionáře na smlouvy o upsání akcií. -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii SK ČB s nominální hodnotou 100.000,--Kč: na 1 původní akcii s nominální hodnotou 100.000,--Kč lze upsat 6 ks nových akcií s nominální hodnotou 100.000,-Kč (upisovací poměr je roven 1:6), při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. je jediný akcionář oprávněn upsat na stávajících 20 ks akcií ve svém majetku až 144 kusů nových akcií SK ČB) - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení: jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem), podoba: listinná, emisní kurz: je roven jmenovité hodnotě akcií, t.j. 100.000,--Kč.
od 5. 4. 2004 do 16. 4. 2004
- - ve smyslu § 203, odst. 2, písm d) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK ČB budou upsány (jediným akcionářem) s využitím přednostního práva způsobem dle § 204, odst. 5 Obch., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnosti SK ČB, proto n ebudou existovat žádné akcie neupsané s využitím přednostního práva. Žádné akcie tak nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. e) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK Čb budou upsány (jediným akcionářem ) s využitím přednostního práva postupem a způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností S K ČB, proto nebudou existovat žádné akcie upisované bez využití přednostního práva. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. f) ObchZ.: účet u banky a lhůta, v níž je jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, ev. jiní výše uvedení upisovatelé nově emitovaných akcií SK ČB povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií: jediný akcionář jako upisovatel všech výše specifikovaných nově emitovaných akcií SK ČB je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, t.j. do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o ups ání akcií, kterou uzavře se společností SK ČB, a to na bankovní účet SK ČB, č.ú.: 4200xxxx, vedený u VOLKSBANK CZECH REPUBLIC. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm g) ObchZ.: vydání nového druhu akcií se neprovádí - ve smyslu § 203, odst. 2, písm h) ObchZ: upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští - ve smyslu § 203, odst. 2 písm. i) ObchZ: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že o určení konečné částky zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo SK ČB ve shodě s podmínkami smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 ObchZ., ktero u uzavře jediný akcionář s SK ČB - ve smyslu § 203, odst. 2, písm j) ObchZ.: možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti SK ČB proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. V tomto případě je pak upisovatel oprávněn započítst své stávající pohledávky vůči SK ČB proti pohledávce SK ČB na splacení emis ního kurzu, a to až do plné výše pohledávky SK ČB na splacení emisního kurzu. Příslušnou dohodu o započtení SK ČB a upisovatel uzavřenou bez zbytečného odkladu a zavazují se poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm k) ObchZ.: vydání poukázek na akcie podle § 204b ObchZ. se neschvaluje - ve smyslu § 203, odst. 4 ObchZ.: upisování akcií hlavním akcionářem fornou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnostíSK ČB, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. j ediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu SK ČB do obchodního rejstříku. - nově emitované akcie SK ČB je možné vydat jako hromadné, a to až do výše 10 násobku jednotlivých akcií. Pravidla pro výměnu hromadných akcií SK ČB budou doplněna do stávajícího znění stanov SK ČB doplněním stanov v následujícím bodu tohoto rozhodn utí jediného akcionáře SK ČB. - Je splněna podmínka § 203 odst. 2 a ObchZ. o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti SK ČB. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady SK ČB, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady SK ČB ve smyslu § 190, o zvýšení základního kapitálu, má za následek změnu stávajícího obsahu stanov SK ČB a toto výše uvedené rozhodnutí nahrazuje ve smyslu § 173, odst. 3 ObchZ. rozhodnutí o změně stanov SK ČB. Představenstvo SK ČB je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové věci doví, úplné znění stanov ve smyslu § 173, odst. 4 ObchZ.
od 27. 4. 2001 do 12. 10. 2001
- Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti: - důvod snížení - úhrada ztrát společnosti za minulé období - rozsah snížení - základní jmění bude sníženo z částky 44,800.000,- Kč, slovy čtyřicetčtyřimiliónůosmsettisíc korun českých o 42,800.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůosmsettisíc korun českých na novou výši 2,000.000,- Kč, slovy dvamilióny korun českých - způsob snížení základního jmění - snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, přičemž vzaty z oběhu budou tyto akcie v držení jediného akcionáře: 380 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 60 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč navrhovaný stav po snížení: základní jmění ve výše 2,000.000,- Kč je rozděleno do akcií na jméno takto: 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
Kapitál
od 16. 4. 2004
Základní kapitál 16 400 000 Kč, splaceno 16 400 000 Kč.
od 12. 10. 2001 do 16. 4. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Základní kapitál 44 800 000 Kč, splaceno 44 800 000 Kč.
od 19. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 164 v zaknihované podobě.
od 19. 1. 2018
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady.
od 11. 11. 2014 do 19. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 164 v listinné podobě.
od 11. 11. 2014 do 19. 1. 2018
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady.
od 16. 4. 2004 do 11. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 164.
od 16. 4. 2004 do 11. 11. 2014
v listinné podobě Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem a.s.
od 12. 10. 2001 do 16. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 12. 10. 2001 do 16. 4. 2004
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem a.s.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem a. s.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 7. 2021
JUDr. VLADIMÍR KOUBEK - jediný člen a předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Topolová, PSČ 373 41
den vzniku členství: 10. 6. 2021
den vzniku funkce: 10. 6. 2021
od 12. 9. 2017 do 1. 7. 2021
MARTIN VOZÁBAL - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Kaštanová, PSČ 373 41
den vzniku členství: 4. 9. 2017 - 10. 6. 2021
od 2. 3. 2015 do 12. 9. 2017
MARTIN VOZÁBAL - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Kaštanová, PSČ 373 41
den vzniku členství: 25. 2. 2015 - 31. 8. 2017
od 21. 6. 2013 do 2. 3. 2015
KAREL POBORSKÝ - předseda představenstva
Praha 1 - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 3. 2011 - 25. 2. 2015
den vzniku funkce: 11. 3. 2011 - 25. 2. 2015
od 2. 7. 2012 do 21. 6. 2013
Karel Poborský - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách, PSČ 373 41
den vzniku členství: 10. 3. 2011
den vzniku funkce: 11. 3. 2011
od 2. 7. 2012 do 2. 3. 2015
Ing. Daniela Marková - člen představenstva
Borovany, Hlubocká, PSČ 373 12
den vzniku členství: 10. 3. 2011 - 25. 2. 2015
od 7. 2. 2008 do 31. 5. 2013
Mgr. Jiří Kotrba - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 978, PSČ 373 41
den vzniku členství: 21. 1. 2008 - 19. 5. 2013
od 17. 8. 2007 do 7. 2. 2008
Ing. Pavel Matoušek - člen představenstva
Česká Třebová - Parník, Dr. E.Beneše 594, PSČ 560 02
den vzniku členství: 24. 7. 2007 - 21. 1. 2008
od 27. 2. 2006 do 2. 7. 2012
Karel Poborský - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách 1034, PSČ 373 41
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 10. 3. 2011
den vzniku funkce: 24. 1. 2006 - 10. 3. 2011
od 27. 2. 2006 do 2. 7. 2012
Ing. Daniela Marková - člen představenstva
Borovany, Hlubocká 611, PSČ 373 12
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 10. 3. 2011
od 25. 6. 2005 do 3. 8. 2005
Ing. Božena Stachová - člen představenstva
České Budějovice, Zavadilka 2505, PSČ 370 05
od 25. 6. 2005 do 17. 8. 2007
Zdeněk Kořínek - člen představenstva
Dubné, 103, PSČ 373 84
od 11. 2. 2004 do 25. 6. 2005
Ing. Lubomír Skála - člen představenstva
Třeboň, U Francouzů 1131
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 18. 2. 2005
od 11. 2. 2004 do 25. 6. 2005
Ing. Miloslav Varady - člen představenstva
České Budějovice, Prachatická 23
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 18. 2. 2005
od 11. 2. 2004 do 27. 2. 2006
Mgr. Radomil Procházka - předseda představenstva
Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
den vzniku funkce: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
od 12. 10. 2001 do 11. 2. 2004
Jiří Stiegler - místopředseda představenstva
Strakonice, 1. máje 1142
den vzniku členství: 13. 6. 2001 - 29. 7. 2003
den vzniku funkce: 14. 6. 2001 - 29. 7. 2003
od 27. 9. 2001 do 12. 10. 2001
Jiří Stiegler - místopředseda představenstva
Strakonice, 1. máje 1142
den vzniku členství: 13. 6. 2001
den vzniku funkce: 14. 6. 2001
od 27. 9. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Miloslav Varady - předseda představenstva
České Budějovice, Prachatická 23
od 27. 9. 2001 do 11. 2. 2004
- - člen představenstva od 20.1.1999 - místopředseda představenstva od 14.6.1999 - předseda představenstva od 14.6.2001
od 27. 9. 2001 do 11. 2. 2004
Miroslav Leroch - člen představenstva
České Budějovice, Pekárenská 13
den vzniku členství: 13. 6. 2001 - 29. 7. 2003
od 27. 7. 2000 do 27. 9. 2001
Zdeněk Čadek - člen představenstva
České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
od 27. 7. 2000 do 27. 9. 2001
JUDr. Stanislav Flaška - člen představenstva
České Budějovice, Strádova 37
od 27. 7. 2000 do 27. 9. 2001
Ing. Lubomír Skála - předseda představenstva
Třeboň II., U Francouzů 1131
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
Zdeněk Čadek - předseda představenstva
České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
Miroslav Leroch - člen představenstva
České Budějovice, Pekárenská 13
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
Zdeněk Procházka - člen představenstva
České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II č. 12
od 20. 1. 1999 do 27. 9. 2001
Ing. Miloslav Varady - místopředseda představenstva
České Budějovice, Prachatická 23
od 27. 3. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 27. 2. 2006 do 27. 3. 2015
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj p odpis člen představenstva.
od 20. 1. 1999 do 27. 2. 2006
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představvenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují předseda a místopředseda představenstva každý samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 11. 2. 2004 do 27. 2. 2006
Emil Kristek
České Budějovice 2, Milady Horákové 1395/16
Dozorčí rada
od 9. 10. 2021
Ing. LUBOMÍR SKÁLA - člen dozorčí rady
Třeboň - Třeboň II, U Francouzů, PSČ 379 01
den vzniku členství: 16. 9. 2021
od 16. 4. 2019
Mgr. RADOMIL PROCHÁZKA - předseda dozorčí rady
Nová Ves - Hůrka, , PSČ 370 06
den vzniku členství: 29. 8. 2018
den vzniku funkce: 30. 8. 2018
od 16. 4. 2019
prof. Ing. MAREK VOCHOZKA, MBA, Ph.D. - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Kpt. Nálepky, PSČ 370 08
den vzniku členství: 29. 8. 2019
od 16. 4. 2019
Ing. VLADIMÍR HOMOLA - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vnislavova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 29. 8. 2018
od 16. 4. 2019 do 16. 4. 2019
Mgr. RADOMIL PROCHÁZKA - předseda dozorčí rady
Nová Ves - Hůrka, , PSČ 370 06
den vzniku členství: 9. 1. 2014 - 29. 8. 2018
den vzniku funkce: 10. 1. 2014 - 29. 8. 2018
od 16. 4. 2019 do 16. 4. 2019
Ing. ZDENĚK BLAŽEK - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, Horní, PSČ 370 08
den vzniku členství: 9. 1. 2014 - 29. 8. 2018
od 16. 4. 2019 do 16. 4. 2019
ANTONÍN ŠŤASTNÝ - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 9. 1. 2014 - 29. 8. 2018
od 16. 4. 2019 do 16. 4. 2019
Ing. TOMÁŠ JINDRA, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě, PSČ 373 65
den vzniku členství: 9. 1. 2014 - 29. 8. 2018
od 16. 4. 2019 do 16. 4. 2019
KAREL HÁJEK - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Vondrov, PSČ 373 41
den vzniku členství: 9. 1. 2014 - 29. 8. 2018
od 16. 4. 2019 do 25. 5. 2021
ANTONÍN ŠŤASTNÝ - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 29. 8. 2018 - 30. 4. 2021
od 16. 4. 2019 do 9. 10. 2021
KAREL HÁJEK - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Vondrov, PSČ 373 41
den vzniku členství: 29. 8. 2018 - 16. 9. 2021
od 16. 4. 2019 do 9. 10. 2021
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, K Hůrce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 29. 8. 2018 - 16. 9. 2021
od 16. 4. 2019 do 9. 10. 2021
Ing. TOMÁŠ JINDRA, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě, PSČ 373 65
den vzniku členství: 29. 8. 2018 - 16. 9. 2021
od 16. 4. 2019 do 9. 10. 2021
Ing. ZDENĚK BLAŽEK - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, Horní, PSČ 370 08
den vzniku členství: 29. 8. 2018 - 16. 9. 2021
od 8. 11. 2016 do 16. 4. 2019
MAREK VOCHOZKA - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Kpt. Nálepky, PSČ 370 08
den vzniku členství: 10. 10. 2016 - 29. 8. 2018
od 11. 10. 2016 do 16. 4. 2019
Mgr. RADOMIL PROCHÁZKA - předseda dozorčí rady
Nová Ves - Hůrka, , PSČ 370 06
den vzniku členství: 25. 1. 2011 - 9. 1. 2014
den vzniku funkce: 26. 1. 2011 - 9. 1. 2014
od 11. 10. 2016 do 16. 4. 2019
ANTONÍN ŠŤASTNÝ - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 1. 2009 - 9. 1. 2014
od 11. 10. 2016 do 16. 4. 2019
Ing. TOMÁŠ JINDRA, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009 - 9. 1. 2014
od 3. 12. 2015 do 16. 4. 2019
Ing. ZDENĚK BLAŽEK - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, Horní, PSČ 370 08
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 9. 1. 2014
od 5. 11. 2015 do 16. 4. 2019
VLADIMÍR HOMOLA - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vnislavova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 15. 4. 2013 - 15. 4. 2018
od 30. 7. 2015 do 16. 4. 2019
KAREL HÁJEK - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Vondrov, PSČ 373 41
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 9. 1. 2014
od 3. 1. 2014 do 11. 10. 2016
Ing. TOMÁŠ JINDRA, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 3. 10. 2013 do 11. 10. 2016
ANTONÍN ŠŤASTNÝ - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 26. 8. 2013 do 2. 2. 2017
ONDŘEJ VITHA - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 5, E. Beneše, PSČ 370 06
den vzniku členství: 26. 8. 2013 - 19. 1. 2017
od 26. 8. 2013 do 16. 4. 2019
MIROSLAV DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, K Hůrce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 26. 8. 2013 - 26. 8. 2018
od 21. 6. 2013 do 5. 11. 2015
VLADIMÍR HOMOLA - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vnislavova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 15. 4. 2013
od 25. 10. 2012 do 11. 10. 2016
Mgr. Radomil Procházka - předseda dozorčí rady
Nová Ves - Hůrka, , PSČ 370 06
den vzniku členství: 25. 1. 2011
den vzniku funkce: 26. 1. 2011
od 2. 7. 2012 do 26. 8. 2013
Ing. Miroslav Dvořák - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, K Hůrce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 25. 8. 2008 - 25. 8. 2013
od 2. 7. 2012 do 26. 8. 2013
Ing. Ondřej Vitha - člen dozorčí rady
České Budějovice, E. Beneše
den vzniku členství: 25. 8. 2008 - 25. 8. 2013
od 2. 7. 2012 do 30. 7. 2015
Karel Hájek - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou - Vondrov, , PSČ 373 41
den vzniku členství: 15. 4. 2009
od 12. 11. 2010 do 3. 1. 2014
Ing. Tomáš Jindra, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě 393, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 12. 11. 2010
Bc. Tomáš Jindra - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě 393, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 21. 6. 2013
Ing. Jan Špika - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice, Jabloňová 2128/30
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 15. 4. 2013
den vzniku funkce: 13. 3. 2006 - 15. 4. 2013
od 16. 3. 2009 do 21. 6. 2013
David Gorčica - člen dozorčí rady
Chlumec, 18, PSČ 383 32
den vzniku členství: 14. 1. 2009 - 15. 4. 2013
od 16. 3. 2009 do 3. 10. 2013
Antonín Šťastný - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 971, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 20. 2. 2007 do 10. 11. 2009
Pavel Míka - člen dozorčí rady
Veselí nad Lužnicí, Alešovo nábřeží 443, PSČ 391 81
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 16. 10. 2009
od 25. 10. 2006 do 16. 3. 2009
Ing. David Částek - člen dozorčí rady
Brno - Lesná, Tomečkova 890/4, PSČ 638 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 14. 1. 2009
od 25. 10. 2006 do 10. 11. 2009
Ing. Jan Špika - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice, K.Lavičky 18
den vzniku členství: 29. 7. 2003
den vzniku funkce: 13. 3. 2006
od 25. 10. 2006 do 10. 11. 2009
Mgr. Pavel Matoušek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Vrbenská 2217/39, PSČ 370 06
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 16. 10. 2009
od 25. 10. 2006 do 25. 10. 2012
Mgr. Radomil Procházka - předseda dozorčí rady
Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 25. 1. 2011
den vzniku funkce: 13. 3. 2006 - 25. 1. 2011
od 27. 2. 2006 do 25. 10. 2006
Mgr. Radomil Procházka - člen dozorčí rady
Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
den vzniku členství: 27. 1. 2006
od 3. 8. 2005 do 3. 8. 2005
Petr Kocar - člen dozorčí rady
České Budějovice, České Vrbné 2194, PSČ 370 11
den vzniku členství: 13. 6. 2005
od 3. 8. 2005 do 27. 2. 2006
Ivana Kulhavá - člen dozorčí rady
Doudleby, 40, PSČ 370 07
den vzniku členství: 13. 6. 2005 - 24. 1. 2006
od 3. 8. 2005 do 21. 6. 2013
Petr Kocar - člen dozorčí rady
České Budějovice, České Vrbné 2194, PSČ 370 11
den vzniku členství: 13. 6. 2005 - 15. 4. 2013
od 17. 8. 2004 do 3. 8. 2005
Karel Poborský - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách 1034, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 13. 6. 2005
od 17. 8. 2004 do 27. 2. 2006
Ing. Jiří Glowacz - člen dozorčí rady
Český Krumlov, Vyšehrad 158, PSČ 381 01
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 24. 1. 2006
od 17. 8. 2004 do 27. 2. 2006
Ladislav Marek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Chelčického 15, PSČ 370 01
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 24. 1. 2006
od 17. 8. 2004 do 20. 2. 2007
Ing. Jiří Bažata - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Studniční 1362, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 7. 12. 2006
od 17. 8. 2004 do 16. 3. 2009
Mgr. Stanislav Gorčica - člen dozorčí rady
Boršov nad Vltavou, Třešňová 317, PSČ 373 82
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 14. 1. 2009
od 17. 8. 2004 do 2. 7. 2012
Karel Hájek - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Vondrov 762, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 15. 4. 2009
od 11. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Zdeněk Čadek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 13. 6. 2005
od 11. 2. 2004 do 27. 2. 2006
JUDr. Vladimír Koubek - místopředseda dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou-Zámostí, Křesínská 1117
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
den vzniku funkce: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
od 11. 2. 2004 do 10. 11. 2009
Ing. Tomáš Kubín - člen dozorčí rady
České Budějovice, Pekárenská 5
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 16. 10. 2009
od 11. 2. 2004 do 2. 7. 2012
Ing. Miroslav Dvořák - člen dozorčí rady
České Budějovice, Roudné 167
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 25. 8. 2008
od 11. 2. 2004 do 2. 7. 2012
Ing. Ondřej Vitha - člen dozorčí rady
České Budějovice, E. Beneše 2244/100
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 25. 8. 2008
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Antonín Ješátko - člen dozorčí rady
České Budějovice-Pohůrka, Jabloňová 32, 370 06
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Karel Hudera - člen dozorčí rady
České Budějovice, Jírovcova 77, PSČ 370 04
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Mgr. Stanislav Křída - člen dozorčí rady
České Budějovice, Hosínská 9, PSČ 370 10
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
JUDr. Josef Průcha - člen dozorčí rady
České Budějovice, K Dolíčku 1, PSČ 370 06
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Karel Matoušek - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Vajgar 680/III, PSČ 377 01
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 3. 12. 2015
Ing. Zdeněk Blažek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Staré Hodějovice 142, 370 08
den vzniku členství: 20. 12. 2000
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
JUDr. Stanislav Flaška - člen dozorčí rady
České Budějovice, Strádova 37
od 20. 1. 1999 do 11. 2. 2004
Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. - člen dozorčí rady
České Budějovice, Plzeňská 5
od 20. 1. 1999 do 11. 2. 2004
Ing. Petr Jánský - člen dozorčí rady
České Budějovice, Pekárenská 44
od 20. 1. 1999 do 25. 10. 2006
Ing. Jan Špika - předseda dozorčí rady
České Budějovice, K. Lavičky 18
od 20. 1. 1999 do 21. 6. 2013
Vladislav Kurz - člen dozorčí rady
České Budějovice, S.K. Neumanna 12
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-6

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-20

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-28

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-35

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-52

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-110

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 153 318 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services