SOLODOOR a.s., IČO: 25209779 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SOLODOOR a.s. Údaje byly staženy 15. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25209779. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25209779 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1997
Obchodní firma
od 20. 7. 2005

SOLODOOR a.s.

od 30. 5. 2002 do 20. 7. 2005

SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s.

od 20. 5. 2002 do 30. 5. 2002

"SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s."

od 1. 5. 1997 do 20. 5. 2002

Dřevařská výroba Sušice, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 12. 2. 2015
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Sušice
Část obce: Sušice II
Ulice: Nádražní
Adresní místo: Nádražní 166
PSČ: 34201
od 16. 5. 2011 do 12. 2. 2015
Sušice, Nádražní , PSČ 342 01
od 1. 5. 1997 do 16. 5. 2011
Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53
IČO
od 1. 5. 1997

25209779

DIČ

CZ25209779

Identifikátor datové schránky:wtdchhp
Právní forma
od 1. 5. 1997
Akciová společnost
Spisová značka622 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 19. 5. 2011
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 30. 7. 2010
- truhlářství, podlahářství
od 30. 7. 2010
- pokrývačství, tesařství
od 30. 7. 2010
- zámečnictví, nástrojářství
od 30. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 1. 5. 1997 do 30. 7. 2010
- truhlářství
od 1. 5. 1997 do 30. 7. 2010
- tesařství
od 1. 5. 1997 do 30. 7. 2010
- zámečnictví
od 1. 5. 1997 do 30. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
Ostatní skutečnosti
od 23. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 12. 2009 do 27. 1. 2010
- Mimořádná valná hromada společnosti SOLODOOR a. s. konaná dne 1.12.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním osmdesáti nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti SOLODOOR a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 252 09 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 622, dále jen "společnost", se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč, sl ovy čtyřicet miliónů korun českých, z původní výše 75.500.000,- Kč, slovy sedmdesát pět miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši 115.500.000,- Kč, slovy jedno sto patnáct miliónů pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno osmdesát (80) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, které nebudou kótované, dále také jen "nové akcie". 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je společnost European Property Group, a.s., IČ: 269 22 452, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4 128, dále také jen "Určitý zájemce" nebo "společnost European Property Group, a.s.". 4. Lhůta pro upsání akcií Určitému zájemci činí čtrnáct (14) dní a počne běžet dnem zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude Ur čitému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upsání akcií. Nové akcie společnosti budou Určitým zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoní ku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností v sídle Určitého zájemce v průběhu lhůty pro upsání akcií. 5. Emisní kurs všech nových akcií je roven součtu jejich jmenovitých hodnot a bude splacen započtením níže specifikovaných peněžitých pohledávek Určitého zájemce za společností proti peněžité pohledávce společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií. 6. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií o jmenovité hodnotě každé ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, proti níže specifikovaným pohledávkám Určitého zájemce za společností, v celkové výši 40.000.000,- Kč, slovy čtyřicet miliónů korun českých, vzniklých: - z Licenční smlouvy o ochranných známkách uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ve znění dodatk u č. 1 ze dne 26. 9. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za užívání ochranných známek a práv za rok 2007 a rok 2008 ve výši určené znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené z naleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 12.751.942,42 Kč, slovy dvanáct milionů sedm set padesát jeden tisíc devět set čtyřicet dva a 42/100 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 4.012.867,07 Kč, slovy čtyři miliony dvanáct tisíc osm set šedesát sedm a 7/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 8.739.075,35 Kč, slovy osm milionů sedm set třicet devět tisíc sedmdesát pět a 35/100 korun českých, dosud trvá; - ze Smlouvy o podílu na zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a.s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek za rok 2007 a rok 2008 ve výši určen é znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené znaleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 35.739.525,85 Kč, slovy třicet pět milionů sedm set třicet devět tisíc pět set dvacet pět a 85/1 00 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 12.038.601,20 Kč, slovy dvanáct milionů třicet osm tisíc šest set jedna a 20/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 23.700.924,65 Kč, slovy dvacet tři milionů sedm set tisíc dev ět set dvacet čtyři a 65/100 korun českých, dosud trvá; - z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a Určitým zájemcem jako prodávajícím dne 28. 7. 2009, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit Určitému zájemci kupní cenu za soubor movitých věcí - dopravní p rostředky a technická zařízení v celkové výši 1 124 420,- Kč, slovy jeden milión jedno sto dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých, přičemž tato pohledávka dosud nebyla uhrazena, a to ani částečně; - z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s., IČ: 282 72 315, se sídlem Brno, Rybnická 132/126, PSČ 634 00, jako prodávajícím dne 29. 7. 2009 a z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a . s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s. jako prodávajícím dne 20. 8. 2009, ze kterých vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit společnosti TOSTEPTAN a. s. kupní cenu za soubor movitých věcí a hmotného investičního majetku v celkové výši 9 636 739,- Kč, slovy devět miliónů šest set třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 3.200.000,- Kč, slovy tři milióny dvě stě tisíc korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 6.436.7 39,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, dosud trvá, přičemž tato pohledávka společnosti TOSTEPTAN a. s. za společností SOLODOOR a. s. ve výši 6.436.739,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tis íc sedm set třicet devět korun českých, byla dne 1. 9. 2009 postoupena podle článku II. odst. (5) Dohody o způsobu úhrady závazku uzavřené mezi společností TOSTEPTAN a.s. jako postupitelem a Určitým zájemcem jako postupníkem na Určitého zájemce. 7. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií. Určitý zájemce uzavře se společností smlou vu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Valná hromada schvaluje vydání osmdesáti (80) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, Určitému zájemci, a to za peněžitý vklad splacený započtením pohledávek ve výši 40.000.000,- Kč.
od 13. 1. 2005 do 10. 2. 2005
- Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. rozhodla na svém jednání 8. 12. 2004 v souladu s ust. § 203 obchod. zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií takto: Základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. se zvyšuje o částku 13.000.000,- Kč, slovy třináct milionů korun českých, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány nepeněžitými vklady (bez využití přednostního práva dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku) - nemovitostmi obchodní společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., IČ 26928949, se sídlem Brno, Příkop 8, čp. 834, PSČ 602 00, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Sušice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Sušice nad Otavou na LV č. 5401. Jedná se o budovu bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemek v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcelu č. 509/16 o výměře 3691 m2. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 2328-157/04 znalce Karla Kopače ze dne 21. 9. 2004 částkou 13.346.81 0,- Kč. Za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli, a to společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., vydáno 26 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovité hodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle shora uvedeného znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činí 346.810,- Kč. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60, odst. 1 obchodního zákoníku, v platném znění, a předmětných nemovitostí, tedy budovy bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemku v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcely č. 509/16 o výměře 3691 m2, společnosti v jejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však d o šedesáti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci.
od 4. 4. 2003 do 20. 6. 2003
- Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. rozhodla na svém jednání dne 30.10.2002 v souladu s ust. § 203 obchod. zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií takto: - základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. bude zvýšen o částku Kč 11.000.000,-, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie budou upsány nepeněžitými vlady (bez využití přednostního práva dle ust. - 204a obchodního zák.) - nemovitostmi obchodní společnosti SOLO a.s., IČ 45 35 91 56, se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 604 35, zapsanými na LV č. 61 vedeném pro k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, a to halou postavenou na pozemku st. p.č. 509/17, pozemkem st. p.č. 509/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.602 m2, pozemkem st. p.č. 509/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.223 m2 a částmi pozemku p.č. 2096/13 - ostatní plocha označenými geometrickým plánem pro rozdělení pozemku vypracovaným dne 29.1.2002 obchodní společností SORS s.r.o., se sídlem Sušice, Na Hrázi 270/II, pod č. 1672-10/2002 jako pozemek p.č. 2096/28 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 974 m2 a pozemek p.č. 2096/29 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 335 m2 s tím, že nemovistosti byly oceněny posudkem znalce, pana Karla Kopače, bytem Sušice II, Volšovská čp. 861, jmenovaného soudem na částku 11.333.850,- Kč, dle vypracovaného znaleckého posudku č. 1923-185/02, - za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli, společnosti SOLO a.s., vydáno 22 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovité hodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vladu dle znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činí Kč 333.850,-, - obchodní společnost SOLO a.s. je povinna upsat akcie, nejpozději do 30-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci v sídle společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s., se sídlem v Sušici, Nádražní 166/II, - nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle ust. § 60 odst. 1 obch. zákoníku, v platném znění, a předmětných nemovitostí, tj. haly postavené na pozemku st. p.č. 509/17, pozemku st. p.č. 509/17, pozemku st. p.č. 509/3, pozemku p.č. 2096/28 a pozemku p.č. 2096/29 vše v k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, společnosti v jejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 60-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci.
od 8. 7. 1998 do 14. 12. 1998
- 1) Jediný akcionář Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 v působnosti valné hromady podle § 190 obch. zák. dne 11.6.1998 rozhodl v souladu s § 203 och. zák. o záměru zvýšit základní jmění společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. upisováním nových akcií takto: a) základní jmění společnosti 1.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 50.500.000,- Kč (slovy padesátmilionůpetsettisíc korun českých) na částku 51.500.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) upisováno bude 50.500 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě, c) přednostní právo, v souladu s § 204a odst. 2, může jediný akcionář vykonat v pracovní době v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II., ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze, s využitím přednostního práva, upsat 2.020 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- kč znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě emisním kurzem 1,15. Rozhodný den je určen § 204a odst. 4 obch. zák. Celkově lze s přednostním právem upsat 20.200 ks akcií emisním kurzem 1,15. Emisní ážio činí 3.030.000,- Kč, d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny upsány jediným akcionářem v souladu s § 205 obch. zák., e) upisování akcií bez využití přednostního práva bude probíhat v pracovní době v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Emisní kurz je tvořen rozdílem hodnoty nepeněžitého vkladu, získaného nižším údajem ze dvou znaleckých posudků, a částky započítané na zvýšení základního jmění společnosti a činí 1,1356. Celkově lze bez využití přednostního práva upsat 30.300 ks akcií. Emisní ážio činí 4.109.000,- Kč, f) emisní kurz akcií upsaných na základě přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem jediným akcionářem v plné výši 23.230.000,- kč na účet společnosti č. 9869xxxx vedený u Komerční banky, a.s. v Sušici bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obchodního zákoníku, nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upsaných bez využití přednostního práva bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 34.409.000,- Kč v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obch.zák., nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, způsobem uvedeným v § 204 a § 60 odst. 1 obch.zák., předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí, g) akcie nového druhu nebudou vydány, h) akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány a splaceny nepeněžitými vklady oceněnými, v souladu s § 59 odst. 3 obch.zák., dvěma znaleckými posudky znalců: Františka Poláka, bytem Vídeňská ulice 9, 339 01 Klatovy IV. ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 555/4/98 znaleckého deníku a Václava Řeřichy, bytem Tajanov č. 42, 330 01 Klatovy ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 3692 znaleckého deníku. Jedná se o nemovitosti, popsané ve výše uvedených znaleckých posudcích, tj. hlavní stavby a stavební pozemky. Nemovitosti jsou uvedeny na listu vlastnickém č. 61 vlastníka Solo Sušice a.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 096 Sušice a katastrální území Sušice nad Otavou, oddělené Geometrickým plánem pro rozdělení areálu Solo Sušice a.s. a doměření staveb zpracovatele SORS s.r.o. Sušice č. zak. 1297 - 260/97 ze dne 10.11.1997 včetně výkazu výměr, podle katastru nemovitostí, s přiřazenými novými parcelními čísly takto: - p.č. 509/13 o výměře 7980 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 50 přířezovna, č. 56 kombinované nosníky, - p.č. 509/14 o výměře 2253 m2 - zastavěná plocha - dvůr Nepeněžité vklady byly v souladu s § 59 odst. 3 obch.zák. znalci oceněny tržní cenou takto: - František Polák - 34.409.000,- Kč - Václav Řeřicha - 34.465.542,- Kč, přičemž nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 34.409.000,- Kč, která odpovídá nižšímu údaji ze dvou znaleckých posudků. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splácených tímto vkladem. ch) upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění (záměr) bude zapsáno do obchodního rejstříku, i) emisní ážio ve výši 7.139.000,- Kč bude, po splacení vkladů a právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, převedeno do kapitálového fondu společnosti. j) vlastnické právo k nemovitostem nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. 2) Jediným akcionářem společnosti je: Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156
Kapitál
od 27. 1. 2010
Základní kapitál 115 500 000 Kč
od 10. 2. 2005 do 27. 1. 2010
Základní kapitál 75 500 000 Kč
od 20. 6. 2003 do 10. 2. 2005
Základní kapitál 62 500 000 Kč
od 14. 12. 1998 do 20. 6. 2003
Základní kapitál 51 500 000 Kč
od 1. 5. 1997 do 14. 12. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 231 v zaknihované podobě.
od 23. 5. 2014
Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 7. 12. 2010 do 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 231 v listinné podobě.
od 7. 12. 2010 do 23. 5. 2014
Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
od 27. 1. 2010 do 7. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 231.
od 27. 1. 2010 do 7. 12. 2010
v listinné podobě
od 10. 2. 2005 do 27. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 151.
od 10. 2. 2005 do 27. 1. 2010
v listinné podobě
od 20. 6. 2003 do 10. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 125.
od 20. 6. 2003 do 10. 2. 2005
v listinné podobě
od 14. 12. 1998 do 20. 6. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 51 500.
od 14. 12. 1998 do 20. 6. 2003
v zaknihované podobě
od 1. 5. 1997 do 14. 12. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 1. 5. 1997 do 14. 12. 1998
10 ks kmenových akcií znějících na majitele, z nichž každá akcie má jmenovitou hodnotu 100 000,- Kč
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 19. 8. 2020
MARTIN DOZRÁL - člen představenstva
Kuřim, Luční, PSČ 664 34
den vzniku členství: 21. 10. 2019
od 24. 10. 2019 do 19. 8. 2020
MARTIN DOZRÁL - člen představenstva
Brno - Medlánky, Hrázka, PSČ 621 00
den vzniku členství: 21. 10. 2019
od 29. 11. 2013 do 24. 10. 2019
Ing. JAROMÍR DAVID, CSc. - člen představenstva
Brno - Jundrov, V luzích, PSČ 637 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 21. 10. 2019
od 17. 9. 2013
MARTIN DAVID - předseda představenstva
Brno - Jundrov, Sosnová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 6. 2011
od 17. 9. 2013 do 12. 2. 2015
MARTIN DOZRÁL - člen představenstva
Brno - Medlánky, Hrázka, PSČ 621 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 12. 11. 2014
od 2. 8. 2012 do 17. 9. 2013
Martin Dozrál - člen představenstva
Brno, Jasná, PSČ 621 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 2. 8. 2012 do 17. 9. 2013
Martin David - předseda představenstva
Brno, Sosnová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 6. 2011
od 2. 8. 2012 do 29. 11. 2013
Ing. Jaromír David, CSc. - člen představenstva
Brno - Jundrov, V Luzích, PSČ 637 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 16. 5. 2011 do 2. 8. 2012
Ing. Jaromír David, CSc. - člen představenstva
Brno - Jundrov, V Luzích, PSČ 637 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 21. 6. 2011
od 7. 12. 2010 do 2. 8. 2012
Martin David - předseda představenstva
Brno, Sosnová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 29. 6. 2006 - 21. 6. 2011
od 17. 7. 2009 do 2. 8. 2012
Martin Dozrál - člen představenstva
Brno, Jasná 19, PSČ 621 00
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 21. 6. 2011
od 5. 9. 2008 do 16. 5. 2011
Ing. Roman Psohlavec - člen představenstva
Sušice II, Hrádecká 1073, PSČ 342 01
den vzniku členství: 25. 6. 2008 - 1. 2. 2011
od 7. 8. 2008 do 5. 9. 2008
Ing. Roman Psohlavec - člen představenstva
Sušice II, Smetanova 607, PSČ 342 01
den vzniku členství: 25. 6. 2008
od 7. 8. 2008 do 17. 7. 2009
Radim Mertl - člen představenstva
Praha 8 - Karlín, Březinova 474/5, PSČ 186 00
den vzniku členství: 25. 6. 2008 - 25. 6. 2009
od 4. 10. 2006 do 7. 12. 2010
Martin David - předseda představenstva
Brno, Absolonova 631/4, PSČ 624 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 29. 6. 2006
od 25. 5. 2004 do 7. 8. 2008
Ing. Roman Psohlavec - člen představenstva
Sušice II, Smetanova 607, PSČ 342 01
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 26. 5. 2008
od 25. 5. 2004 do 7. 8. 2008
Ing. Jaromír David - člen představenstva
Brno, V Luzích 1, PSČ 637 00
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 25. 6. 2008
od 29. 5. 2003 do 4. 10. 2006
Martin David - předseda
Brno, Dubová 645/21, PSČ 637 00
den vzniku funkce: 4. 12. 2001 - 29. 6. 2006
od 4. 4. 2003 do 25. 5. 2004
Ing. Milan Stehlík - člen
Mělčany, 91, PSČ 664 64
den vzniku funkce: 28. 12. 2001 - 5. 5. 2003
od 20. 5. 2002 do 4. 4. 2003
Ing. Milan Stehlík - člen
Brno, Pod Nemocnicí 23, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 28. 12. 2001
od 20. 5. 2002 do 29. 5. 2003
Martin David - předseda
Brno, Dubová 645/21, PSČ 637 00
den vzniku funkce: 4. 12. 2001
od 8. 3. 2001 do 20. 5. 2002
Ing. Jiří Pavlík - předseda
Oslavany, Školní 4, PSČ 664 12
od 8. 3. 2001 do 20. 5. 2002
Martin David - člen
Brno, Dubová 645/21, PSČ 637 00
od 8. 3. 2001 do 25. 5. 2004
Ing. Stanislav Bojanovský - člen
Sušice, Sirkařská 976, PSČ 342 01
den vzniku funkce: 4. 12. 2000 - 5. 5. 2003
od 8. 3. 2001 do 25. 5. 2004
Jindra Pšeidová - člen
Sušice, Pražská 1089, PSČ 342 01
den vzniku funkce: 4. 12. 2000 - 5. 5. 2003
od 23. 7. 1999 do 8. 3. 2001
Pavel Henzl - předseda představenstva
Brno, Hlavní 120, PSČ 628 00
od 3. 11. 1998 do 23. 7. 1999
Josef Bezeg - předseda představenstva
Brno, Kotlárova 3a, PSČ 628 00
od 3. 11. 1998 do 8. 3. 2001
Ing. Pavel Probst - člen představenstva
Sušice, Pravdova 447, PSČ 342 01
od 8. 7. 1998 do 3. 11. 1998
Ing. Stanislav Vašek - předseda představenstva
Sušice, Smetanova 566, PSČ 342 01
od 8. 7. 1998 do 8. 3. 2001
Jiří Fišer - člen představenstva
Šlapanice u Brna, Nádražní 959/85, PSČ 664 51
od 29. 12. 1997 do 3. 11. 1998
Josef Bezeg - člen představenstva
Brno, Kotlárova 3a, PSČ 628 00
od 1. 5. 1997 do 29. 12. 1997
ing. Pavel Bradáč - člen představenstva
Brno, Lidická 49, PSČ 602 00
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
Štefan Malaga - předseda představenstva
Sušice, Hrádecká 1021, PSČ 342 01
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
ing. Jan Dundel - člen představenstva
Brno, Armenská 5, PSČ 625 00
od 23. 5. 2014
Společnost zastupuje ve všech věcech každý ze členů představenstva samostatně
od 1. 5. 1997 do 23. 5. 2014
Způsob jednání a podepisování: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně; 2. podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 24. 10. 2019
Ing. JAROMÍR DAVID, CSc. - člen dozorčí rady
Brno - Jundrov, V luzích, PSČ 637 00
den vzniku členství: 21. 10. 2019
od 28. 2. 2013 do 23. 5. 2014
VLADAN STREJC - člen dozorčí rady
Sušice - Sušice II, Nádražní, PSČ 342 01
den vzniku členství: 29. 1. 2013 - 28. 4. 2014
od 19. 5. 2011 do 29. 7. 2019
doc. Ing. Jiří Kalášek, CSc. - předseda dozorčí rady
Brno - Jundrov, Osiková, PSČ 637 00
den vzniku členství: 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 26. 4. 2011
od 7. 8. 2008 do 16. 5. 2011
Ing. Jaromír David, CSc. - předseda dozorčí rady
Brno, V Luzích 765/1, PSČ 637 00
den vzniku členství: 25. 6. 2008 - 1. 2. 2011
den vzniku funkce: 25. 6. 2008 - 1. 2. 2011
od 7. 8. 2008 do 23. 5. 2014
Jindra Pšeidová - člen dozorčí rady
Sušice - Sušice II, Pražská 1089, PSČ 342 01
den vzniku členství: 25. 6. 2008 - 25. 9. 2013
od 11. 2. 2008 do 28. 2. 2013
Vladan Strejc - člen dozorčí rady
Sušice II, Nádražní 1243, PSČ 342 01
den vzniku funkce: 16. 1. 2008
od 4. 10. 2006 do 7. 8. 2008
Marek Kolíbal - člen dozorčí rady
Brno, Veveří 489/61, PSČ 602 00
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 25. 6. 2008
od 30. 6. 2004 do 4. 10. 2006
Marek Kolíbal - člen dozorčí rady
Brno, Veveří 61, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 9. 2000 - 1. 12. 2005
od 30. 6. 2004 do 7. 8. 2008
Jindra Pšeidová - předseda dozorčí rady
Sušice, Pražská 1089, PSČ 342 01
den vzniku členství: 5. 5. 2003 - 25. 6. 2008
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 25. 6. 2008
od 25. 5. 2004 do 30. 6. 2004
Jindra Pšeidová - člen dozorčí rady
Sušice, Pražská 1089, PSČ 342 01
den vzniku členství: 5. 5. 2003
od 29. 5. 2003 do 30. 6. 2004
Marek Kolíbal - předseda
Brno, Veveří 61, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 1. 9. 2000 - 5. 5. 2003
od 29. 5. 2003 do 11. 2. 2008
Ing. Jarmila Probstová - člen
Sušice, Pravdova 447/II, PSČ 342 01
den vzniku funkce: 15. 1. 2003 - 15. 1. 2008
od 2. 10. 2002 do 25. 5. 2004
Ing. Jiří Pavlík - člen
Oslavany, Školní 4, PSČ 664 12
den vzniku funkce: 27. 5. 2002 - 5. 5. 2003
od 8. 3. 2001 do 2. 10. 2002
Jiří Fišer - člen
Šlapanice u Brna, Nádražní 959/85, PSČ 664 51
den vzniku funkce: 4. 12. 2000 - 27. 5. 2002
od 8. 3. 2001 do 29. 5. 2003
Marek Kolíbal - předseda
Brno, Veveří 61, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 1. 9. 2000
od 8. 7. 1998 do 8. 3. 2001
Martin David - člen
Brno, Dubová 645/21, PSČ 637 00
od 8. 7. 1998 do 8. 3. 2001
Ing. Libor Spáčil - člen
Brno, Koniklecova 4, PSČ 634 00
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
ing. Jaromír Beneš - předseda
Brno, Lísky 4, PSČ 624 00
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
ing. Jiří Pavlík - člen
Oslavany, Školní 4, PSČ 664 12
od 1. 5. 1997 do 29. 5. 2003
Jaroslav Želízko - člen
Rozsedly 25, pošta Sušice, PSČ 342 01
den vzniku funkce: 1. 5. 1997 - 1. 5. 2002
Akcionáři
od 6. 12. 1999 do 8. 3. 2001
Sušický holding a. s.
Brno, Příkop 6, PSČ 604 35
od 29. 12. 1997 do 6. 12. 1999
Solo Sušice a. s.
Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53
Hodnocení firmy
-34
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+16

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-8

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-11

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-55

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-83

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-86

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services