Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Druhá Poběžovická, a.s.
IČO: 25227131

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 12. 1998
Obchodní firma
od 1. 12. 1998

Druhá Poběžovická, a.s.

Sídlo
od 1. 12. 1998 do 31. 7. 2015
Poběžovice, Vranovská 142, PSČ 345 22
IČO
od 1. 12. 1998

25227131

DIČ

CZ25227131

Identifikátor datové schránky:6kudsce
Právní forma
od 1. 12. 1998
Akciová společnost
Spisová značka762 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 29. 6. 2016
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 31. 7. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 31. 7. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 5. 2004
- vedení účetnictví
od 2. 3. 2002 do 31. 7. 2015
- ubytovací služby
od 23. 8. 2001 do 31. 7. 2015
- zprostředkování obchodu
od 7. 9. 2000 do 31. 7. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 13. 4. 1999 do 15. 5. 2004
- účetnické práce
od 13. 4. 1999 do 31. 7. 2015
- silniční motorová doprava nákladní
od 13. 4. 1999 do 31. 7. 2015
- pronájem mechanizačních prostředků a vybavení budov
od 1. 12. 1998
- zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2018
- V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Poběžovická, a.s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzní, oddíl B, vložka 474, na nástupnickou spo lečnost Druhá Poběžovická, a.s., IČO 252 27 131, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 762. V důsledku fúze se jediným akcionářem nástupnické společnosti stala obchodní společnost AGRO Poběžovice s.r.o., IČO 051 41 702, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32829, a to ke ni zápisu dané fúze do obchodního rejstříku.
od 6. 6. 2017 do 13. 12. 2017
- Valná hromada obchodní společnosti Druhá Poběžovická, a.s., IČO 252 27 131, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 762 (dále jen Společnost), konaná dne 31. 05. 2017 (třic átého prvního května roku dva tisíce sedmnáct) od 11:00 hodin v sídle Společnosti na adrese: adrese Vranovská 142, 345 22 Poběžovice. (dále jen valná hromada) přijala svými usneseními tato navržená rozhodnutí: I. Valná hromada Společnosti rozhoduje o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem je společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 474 (dále i jen hlavní akcionář a/nebo Poběžovická, a.s.). Hlav ní akcionář je vlastníkem celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů akcií emitovaných Společností jako cenné papíry, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných jako: 3 8 (třicet osm) kusů hromadných listin série A nahrazující celkem 134.926 (jedno sto třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel 1 až 559, 602 až 133156 a 133189 až 135000. Z uvedeného vyplývá, že společnost Poběžovic ká, a. s., je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 134.926.000,00,- Kč (jedno sto třicet čtyři milionů devět set dvacet šest tisíc korun českých), což představuje podíl 99,95 % (devadesát devět celých devadesát pět setin pro centa) na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen zákon o obchodních korporacích). b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Řádná valná hromada společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 74 (sedmdesát čtyři) kusů akcií vydaných Společností, pořadová čísla: 560 až 601 a 133157 až 133188, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Poběžovická, a. s., IČO 635 06 149, se sídlem Vranovská 142, 345 22 Poběžovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, od díl B, vložka 474. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále i jen Datum přechodu akcií). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.381,00,- Kč (jeden tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) za jednu kmenovou akcii vydanou jako cenný papír, na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,00,- Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Druhá Poběžovická, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 45121/2017 ze dne 14. 03. 2017 (čtrnáctého bře zna roku dva tisíce sedmnáct), vypracovaným znalcem, kterým je společnost Pražská znalecká kancelář, s.r.o., se sídlem Na bateriích 822/9, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO 489 10 660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248881 (dále i jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační, neúplné substanční a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu znalec vypočetl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přecho du vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dále i jen dosavadní akcionáři) je předloží společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, 616 00 Brno - Žabovřesky, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:0 0 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnut o zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.
od 14. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 6. 2002 do 10. 11. 2004
- Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu.
od 7. 6. 2002 do 10. 11. 2004
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.000.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 7. 6. 2002 do 10. 11. 2004
- 2. Bude vydáno 7.000 ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Jedná se o kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě.
od 7. 6. 2002 do 10. 11. 2004
- 3. Akcionáři společnosti nemohou uplatnit své přednostní právo na úpis akcií. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem. Akcie musejí být upsány ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu lhůty oznámí společnost vlastníkovi nepeněžitého vkladu doporučeným dopisem. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 6. 2002 do 10. 11. 2004
- 4. Předmětem nepeněžitého vkladu budou následující nemovitosti: a) V katastrálním území Svržno, obci Houstoň, okrese Domažlice, zapsané na listu vlastnictví číslo 298 u Katastrálního úřadu v Domažlicích: - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 41 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 45 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 52 - jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 55 - jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 66 - pozemek číslo parcely St. 41 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 705 m2 - pozemek číslo parcely St. 45 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1849 m2 - pozemek číslo parcely St. 52 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2 - pozemek číslo parcely St. 55 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 - pozemek číslo parcely St. 65 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2 - pozemek číslo parcely St. 66 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 - pozemek číslo parcely 417/5 - ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 2830 m2 - pozemek číslo parcely 467/13 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 7519 m2 - pozemek číslo parcely 467/20 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 1243 m2 - pozemek číslo parcely 467/21 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 3400 m2 - pozemek číslo parcely 467/22 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 591 m2 - pozemek číslo parcely 467/23 - ostatní plochy, manipulační plocha o výměře 252 m2 b) V katastrálním území Holubeč, obci Houstoň, okrese Domažlice, zapsané na listu vlastnictví číslo 100 u Katastrálního úřadu v Domažlicích: - objekt bydlení čp. 9, postavený na pozemku číslo parcely St. 23 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 46 - občanská vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 47 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 51, včetně vodojemu postaveném na cizím pozemku číslo parcely 172/1 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 52 - technická vybavenost bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 54 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku číslo parcely St. 55/1 a na cizím pozemku číslo parcely St. 55/3 - zemědělská stavba bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 55/2 - vodárna bez čísla popisného, postavená na cizím pozemku číslo parcely St. 57/1 a St. 57/2 - pozemek číslo parcely St. 23 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1680 m2 - pozemek číslo parcely St. 46 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 1385 m2 - pozemek číslo parcely St. 47 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 336 m2 - pozemek číslo parcely St. 51 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1534 m2 - pozemek číslo parcely St. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2
od 7. 6. 2002 do 10. 11. 2004
- 5. Akcie budou nabídnuty vlastníkovi nepeněžitého vkladu, obchodní společnosti VHC - holding, a. s., IČ 25224425, sídlo Poběžovice, nám. Míru 36, PSČ 345 22, okres Domažlice.
od 7. 6. 2002 do 10. 11. 2004
- 6. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem dvou nezávislých znalců na částku 7.550.000,- Kč. Představenstvo rozhodlo ocenit nepeněžitý vklad pro účely zvýšení základního kapitálu částkou 7.550.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 7.000 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a hodnotou nepeněžitého vkladu je emisním ážiem.
Kapitál
od 1. 12. 1998
Základní kapitál 135 000 000 Kč
od 2. 3. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 135 000.
od 2. 3. 2002
v listinné podobě, akcie jsou převoditelné pouze s písemným souhlasem představenstva
od 1. 12. 1998 do 2. 3. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 135 000.
od 1. 12. 1998 do 2. 3. 2002
akcie jsou převoditelné pouze s písemným souhlasem představenstva
Statutární orgán
od 17. 5. 2018
OTAKAR ROLL - člen představenstva
Poběžovice, Větrná, PSČ 345 22
den vzniku členství: 1. 5. 2018
od 12. 10. 2015
VĚRA LANGOVÁ - Předseda představenstva
Poběžovice, Masarykova, PSČ 345 22
den vzniku členství: 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 12. 10. 2015
Bc. MILOSLAVA PEKÁROVÁ - Místopředseda představenstva
Mutěnín, , PSČ 345 25
den vzniku členství: 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 12. 10. 2015 do 17. 5. 2018
Ing. JAROSLAVA ROLLOVÁ - člen představenstva
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 30. 4. 2018
od 23. 7. 2015
ROMAN VONDRYSKA - člen představenstva
Bělá nad Radbuzou - Újezd Svatého Kříže, , PSČ 345 25
den vzniku členství: 15. 6. 2015
od 23. 7. 2015
JAN VEBER - člen představenstva
Hostouň, Dobrohostova, PSČ 345 25
den vzniku členství: 15. 6. 2015
od 23. 7. 2015 do 12. 10. 2015
VĚRA LANGOVÁ - místopředseda představenstva
Poběžovice, Masarykova, PSČ 345 22
den vzniku členství: 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 1. 10. 2015
od 23. 7. 2015 do 12. 10. 2015
Ing. JAROSLAVA ROLLOVÁ - předseda představenstva
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 29. 7. 2015
od 23. 7. 2015 do 12. 10. 2015
MILOSLAVA PEKÁROVÁ - člen představenstva
Mutěnín, , PSČ 345 25
den vzniku členství: 15. 6. 2015
od 24. 11. 2011 do 23. 7. 2015
Jan Veber - člen představenstva
Hostouň, Dobrohostova, PSČ 345 25
den vzniku členství: 7. 10. 2011 - 15. 6. 2015
od 27. 10. 2011 do 27. 10. 2011
Ing. Jaroslava Rollová - místopředseda představenstva
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 28. 5. 2010
den vzniku funkce: 28. 5. 2010 - 28. 7. 2011
od 27. 10. 2011 do 27. 10. 2011
Ing. Marie Pajdarová - člen představenstva
Poběžovice, Mnichovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 28. 5. 2010
od 27. 10. 2011 do 23. 7. 2015
Ing. Jaroslava Rollová - předseda představenstva
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 28. 5. 2010 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 7. 2011 - 15. 6. 2015
od 27. 10. 2011 do 23. 7. 2015
Ing. Marie Pajdarová - místopředseda představenstva
Poběžovice, Mnichovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 28. 5. 2010 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 7. 2011 - 15. 6. 2015
od 27. 10. 2011 do 23. 7. 2015
Miloslava Pekárová - člen představenstva
Mutěnín, , PSČ 345 25
den vzniku členství: 28. 7. 2011 - 15. 6. 2015
od 3. 4. 2006 do 27. 10. 2011
Ing. Jaroslava Rollová - místopředseda představenstva
Poběžovice, Vranovská 244, PSČ 345 22
den vzniku členství: 1. 12. 1998 - 28. 5. 2010
den vzniku funkce: 27. 2. 2003 - 28. 5. 2010
od 9. 3. 2006 do 3. 4. 2006
Ing. Jaroslava Rollová - místopředseda představenstva
Poběžovice, Uranovská 244, PSČ 345 22
den vzniku funkce: 27. 2. 2003
od 7. 6. 2003 do 9. 3. 2006
Ing. Jaroslava Rollová - místopředseda představenstva
Poběžovice, Zahradní 83
den vzniku funkce: 27. 2. 2003
od 7. 6. 2003 do 27. 10. 2011
Ing. Marie Pajdarová - člen představenstva
Poběžovice, Mnichovská 41
den vzniku členství: 1. 12. 1998 - 28. 5. 2010
od 7. 6. 2003 do 27. 10. 2011
Ing. Josef Halavič - předseda představenstva
Poběžovice, Vranovská 238
den vzniku členství: 7. 6. 2000 - 28. 7. 2011
den vzniku funkce: 27. 2. 2003 - 28. 7. 2011
od 7. 9. 2000 do 7. 6. 2003
Ing. Josef Halavič - místopředseda představenstva
Poběžovice, Vranovská 238
od 7. 9. 2000 do 28. 9. 2004
Ing. Miroslav Vondryska - člen představenstva
Újezd Svatého Kříže, 19
od 7. 9. 2000 do 24. 11. 2011
Jan Veber - člen představenstva
Hostouň, 190
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Milan Bláha - člen představenstva
Poběžovice, Zahradní 112
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Petr Urban - člen představenstva
Poběžovice, 79
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Josef Hynek - člen představenstva
Poběžovice, Augustinova 21
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Ing. Václav Cozl - člen představenstva
Domažlice, Kunešova 508
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Jan Veber - místopředseda představenstva
Hostouň, 190
od 1. 12. 1998 do 7. 6. 2003
Ing. Marie Pajdarová - předseda představenstva
Poběžovice, Mnichovská 41
od 1. 12. 1998 do 7. 6. 2003
Ing. Jaroslava Rollová - člen představenstva
Poběžovice, Zahradní 83
od 31. 7. 2015
a) Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoliv člen představenstva. b) Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí člen představenstva jednající za společnost svůj podpis.
od 17. 4. 2004 do 31. 7. 2015
Způsob jednání: a) zastupování - jednat za společnost je oprávněn předseda, místopředseda a každý člen představenstva samostatně b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda, místopředseda či jednající člen představenstva samostatně
od 23. 8. 2001 do 17. 4. 2004
Způsob jednání: a) zastupování - jednat za společnost je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně
od 1. 12. 1998 do 23. 8. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně
Prokura
od 12. 10. 2015
PETR PEKÁR
Mutěnín, , PSČ 345 25
od 12. 10. 2015
- Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
od 23. 7. 2015 do 2. 5. 2019
Ing. JOSEF HALAVIČ
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
od 23. 7. 2015 do 2. 5. 2019
- Prokurista je oprávněn zcizovat nemovitosti azatěžovat je.
od 27. 10. 2011 do 23. 7. 2015
Ing. Josef Halavič
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
od 27. 10. 2011 do 23. 7. 2015
- Prokurista je oprávněn zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
od 12. 10. 2015
Způsob jednání: Za společnost jedná prokurista samostatně. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
Dozorčí rada
od 2. 5. 2019
JAROSLAVA STRAKOVÁ - Člen dozorčí rady
Pasečnice - Nová Pasečnice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 3. 12. 2018
KAREL TURČAN - Předseda dozorčí rady
Holýšov, Pod Makovým vrchem, PSČ 345 62
den vzniku členství: 1. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 12. 2018
od 3. 12. 2018
Ing. MIROSLAV VONDRYSKA - Člen dozorčí rady
Bělá nad Radbuzou - Újezd Svatého Kříže, , PSČ 345 25
den vzniku členství: 1. 12. 2018
od 3. 12. 2018
JANA ŠÍMOVÁ - Člen dozorčí rady
Hostouň, Petra Bezruče, PSČ 345 25
den vzniku členství: 1. 12. 2018
od 12. 10. 2018 do 3. 12. 2018
KAREL TURČAN - Předseda dozorčí rady
Holýšov, Pod Makovým vrchem, PSČ 345 62
den vzniku členství: 1. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 5. 2018
od 17. 5. 2018 do 12. 10. 2018
KAREL TURČAN - Předseda dozorčí rady
Poběžovice, Masarykova, PSČ 345 22
den vzniku členství: 1. 5. 2018
den vzniku funkce: 1. 5. 2018
od 23. 7. 2015
MUDr. IRENA ROLLOVÁ - člen dozorčí rady
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 15. 6. 2015
od 23. 7. 2015 do 16. 4. 2018
Ing. MARIE PAJDAROVÁ - předseda dozorčí rady
Poběžovice, Mnichovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 30. 3. 2018
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 30. 3. 2018
od 23. 7. 2015 do 2. 5. 2019
Ing. BLANKA PITTNEROVÁ - člen dozorčí rady
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 30. 4. 2019
od 28. 6. 2013 do 23. 7. 2015
VĚRA LANGOVÁ - předsedkyně
Poběžovice, Masarykova, PSČ 345 22
den vzniku členství: 28. 5. 2010 - 15. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 5. 2010 - 15. 6. 2015
od 6. 5. 2011 do 28. 6. 2013
Věra Langová - předsedkyně
Poběžovice, Krátká 145
od 22. 3. 2006 do 23. 7. 2015
Irena Rollová - člen dozorčí rady
Poběžovice, Vranovská 244, PSČ 345 22
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 15. 6. 2015
od 9. 3. 2006 do 22. 3. 2006
Irena Rollová - člen dozorčí rady
Poběžovice, Uranovská 244, PSČ 345 22
den vzniku členství: 17. 6. 2005
od 25. 7. 2005 do 9. 3. 2006
Irena Rollová - člen dozorčí rady
Poběžovice, Zahradní 83, PSČ 345 22
den vzniku členství: 17. 6. 2005
od 7. 9. 2000 do 23. 8. 2001
Jan Veber - člen
Hostouň, Petra Bezruče 190
od 7. 9. 2000 do 23. 8. 2001
Roman Vondryska - člen
Újezd Svatého Kříže, 19
od 7. 9. 2000 do 25. 7. 2005
Ing. Václav Cozl - člen
Domažlice, Kunešova 508
od 7. 9. 2000 do 6. 5. 2011
Věra Turčanová - předsedkyně
Poběžovice, Krátká 145
od 7. 9. 2000 do 23. 7. 2015
Ing. Blanka Pittnerová - člen
Poběžovice, Vranovská 238
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Darja Rácová - předseda
Poběžovice, 79
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Václav Mothejzík - člen
Horšovský Týn, 227
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Václav Decker - člen
Poběžovice, 246
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Ondrej Gáborík - člen
Poběžovice, Pohraniční stráže 17
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Ing. Miroslav Vondryska - člen
Újezd Svatého Kříže, 19
Akcionáři
od 1. 11. 2018
AGRO Poběžovice s.r.o., IČO: 05141702
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
od 13. 12. 2017 do 1. 11. 2018
Poběžovická, a. s., IČO: 63506149
Poběžovice, Vranovská, PSČ 345 22
od 1. 12. 1998 do 7. 9. 2000
Poběžovická, a.s.
Poběžovice, Vranovská 142
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

28. 3. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

28. 3. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Jak teď na platby a zálohy

27. 3. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Jak teď na platby a zálohy

Už je to černé na bílém. Dvě novely, které podnikatelům odpouštějí přinejmenším část sociálního a zdravotního pojištění, dnes vyšly ve Sbírce zákonů. Co ve skutečnosti mění? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Přežít! Záchrana české ekonomiky očima expertů

27. 3. 2020 | | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Přežít! Záchrana české ekonomiky očima expertů

Naše hospodářství nečeká v nejbližší době nic dobrého. Jak co nejefektivněji pomoct firmám, živnostníkům a domácnostem, aby nepadli na úplné dno?

Patnáct tisíc pro podnikatele. Stát dá přímou podporu

26. 3. 2020 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Patnáct tisíc pro podnikatele. Stát dá přímou podporu

Vláda chystá „minimální mzdu“ pro všechny podnikatele, kteří kvůli současným omezením nemůžou podnikat. Schválila i speciální ošetřovné pro OSVČ a novou variantu bezúročných půjček.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Komerční banka 2 812,46 Kč
Česká spořitelna 2 823,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-25
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-29
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-79
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-175
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-201
+
-

Články na Heroine.cz

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Přibývá videoher, v nichž ženy hrají hlavní roli. Mění se nejen, kdo ve videohrách vystupuje,...více

Rodina má dva příjmy a platové nerovnosti škodí všem, říká expertka Lenka Simerská

Rodina má dva příjmy a platové nerovnosti škodí všem, říká expertka Lenka Simerská

Česko je stále jednou ze zemí s citelným rozdílem v platech mužů a žen. Narovnání podmínek...více

Jsme posedlí sebeláskou. Od kolagenových ampulí až po Annu Hogenovou

Jsme posedlí sebeláskou. Od kolagenových ampulí až po Annu Hogenovou

Mít ráda sama sebe je určitě dobrá věc, zejména v čase karantény. Jenže už dlouho to lidi...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ošetřovne - koronavirus
Poradna > Poradna při finanční tísni > Ošetřovne - koronavirus

Otázka: Zdravím, ráda bych se chtěla zeptat jestli je možné abych si podala žádost o ošetřovne v době karantény a děti tak jsou doma.Mam 5 dětí s toho 4 školáci a s nejmenším děckem jsem na RP. (Věk..13,9..2x...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services