Městská nemocnice, a.s.
IČO: 25262238

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 1997
Obchodní firma
od 1. 1. 1997

Městská nemocnice, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1997 do 17. 7. 2014
Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, PSČ 544 01
IČO
od 1. 1. 1997

25262238

DIČ

CZ25262238

Identifikátor datové schránky:kkae6u3
Právní forma
od 1. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka1584 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 17. 7. 2014
- Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
od 17. 7. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 17. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 1. 1997
- Hostinská činnost
od 1. 1. 1997 do 17. 7. 2014
- Poskytování zdravotní péče na základě § 32 zákona č. 20/66 Sb. ve znění novel a doplňujících předpisů
od 1. 1. 1997 do 17. 7. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní
od 1. 1. 1997 do 17. 7. 2014
- Ubytovací služby (v rámci živnosti volné)
od 1. 1. 1997 do 17. 7. 2014
- Praní prádla
Ostatní skutečnosti
od 17. 8. 2016
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 29. června 2016 přijal toto u s n e s e n í : S c h v a l u j e se zvýšení základního kapitálu společnosti Městská nemocnice, a.s. se sídlem Vrchlického 1504, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, identifikační číslo 252 62 238, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 450.000,-- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 9 (slovy: devět ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z pěti tisíc dvě stě sedmi ( 1/5207 ), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši deset z pěti tisíc dvě stě sedmi ( 10/5207) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši sto z pěti tisíc dvě stě sedmi ( 100/5207). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 9 (slovy: devět ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnos t Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365/9, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Městská nemocnice, a.s. se sídlem Vrchlického 1504, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01, identifikační číslo 252 62 238. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu 273xxxx, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlo uva o upsání akcií.
od 2. 12. 2015 do 17. 8. 2016
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 30. září 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 18 (slovy: osmnáct) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie. Forma akcií: akcie na jméno. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisí c korun českých, podíl ve výši jedna z pěti tisíc dvaceti sedmi ( 1/5027 ); na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát t isíc korun českých, podíl ve výši deset z pěti tisíc dvaceti sedmi ( 10/5027 ) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: pad esát tisíc korun českých, podíl ve výši jedno sto z pěti tisíc dvaceti sedmi ( 100/5027 ). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 18 (slovy: osmnáct) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, ident ifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Městská nemocnice a.s., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, PSČ 5 44 01.Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o u psání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu 273xxxx, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.
od 1. 10. 2014 do 2. 12. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 2. 12. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 9. 7. 2008 do 2. 12. 2015
- Valná hromada rozhodla dne dvacátéhošestého května roku dvoutisícíhoosmého (26. 5. 2008) takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o 25,135.000,- Kč (dvacetpětmiliónůjednostotřicetpěttisíc korun českých). Částka 25,135.000,- Kč (dvacetpětmiliónůjednostotřicetpěttisíc korun českých) bude použita na krytí kumulované ztráty z minulých let. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let a skutečnost, že čistá aktiva nepokrývají základní jmění a rezervní fond. Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií se sníží o polovinu. Lhůta pro předložení akcií společnosti se stanoví v trvání 30ti dnů ode dne právní moci usnesení soudu o snížení základního kapitálu.
od 10. 4. 1997
- Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
od 1. 1. 1997 do 10. 4. 1997
- Splaceno 100 % základního jmění.
od 1. 1. 1997 do 3. 7. 2006
- Jediný akcionář: Město Dvůr Králové nad Labem.
Kapitál
od 17. 8. 2016
Základní kapitál 26 485 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2015 do 17. 8. 2016
Základní kapitál 26 035 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 9. 2008 do 2. 12. 2015
Základní kapitál 25 135 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 1997 do 25. 9. 2008
Základní kapitál 50 270 000 Kč
od 1. 1. 1997 do 10. 4. 1997
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 17. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 29.
od 2. 12. 2015 do 17. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 20.
od 4. 11. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 4. 11. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 4. 11. 2008 do 2. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 25. 9. 2008 do 4. 11. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 25. 9. 2008 do 4. 11. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 25. 9. 2008 do 4. 11. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 11. 11. 2005 do 25. 9. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 11. 11. 2005 do 25. 9. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 11. 11. 2005 do 25. 9. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 10. 4. 1997 do 11. 11. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 027.
od 1. 1. 1997 do 10. 4. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 5. 4. 2018
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556 - Člen představenstva
Hradec Králové, Pivovarské náměstí, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 24. 9. 2015 do 5. 4. 2018
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556 - Člen představenstva
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 1. 10. 2014 do 24. 9. 2015
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556 - Člen představenstva
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 1. 10. 2014 do 24. 9. 2015
- Zmocněnec: Mgr. Karel Baše, Ludovíta Štúra 753/10, 500 03 Hradec Králové
od 17. 7. 2014
Ing. MIROSLAV VÁVRA, CSc. - předseda představenstva
Kocbeře, , PSČ 544 64
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 17. 7. 2014
JANA HOLANOVÁ - místopředseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Ve Strži, PSČ 544 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 17. 7. 2014
-
od 17. 5. 2013 do 17. 7. 2014
JANA HOLANOVÁ - předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Ve Strži, PSČ 544 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 3. 2013 - 30. 6. 2014
od 17. 5. 2013 do 17. 7. 2014
MIROSLAV VÁVRA - místopředseda představenstva
Kocbeře, , PSČ 544 64
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 3. 2013 - 30. 6. 2014
od 17. 5. 2013 do 17. 7. 2014
JANA TŘEŠŇÁKOVÁ - člen představenstva
Nové Město nad Metují, Družební, PSČ 549 01
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 30. 6. 2014
od 17. 5. 2013 do 17. 7. 2014
EDITA VAŇKOVÁ - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Krkonošská, PSČ 544 01
den vzniku členství: 6. 3. 2013 - 30. 6. 2014
od 17. 5. 2013 do 17. 7. 2014
VLADIMÍR HRÁDEK - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Fibichova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 6. 3. 2013 - 30. 6. 2014
od 13. 4. 2012 do 17. 5. 2013
PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. - člen představenstva
Hradec Králové - Malšova Lhota, K Břízkám, PSČ 500 09
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 21. 12. 2012
od 13. 4. 2012 do 17. 5. 2013
Jana Holanová - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Ve Strži, PSČ 544 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 30. 6. 2014
od 6. 12. 2010 do 17. 5. 2013
PharmDr. Jana Třešňáková - místopředseda představenstva
Nové Město nad Metují, Družební 1517, PSČ 549 01
den vzniku členství: 24. 2. 2009
den vzniku funkce: 12. 3. 2009 - 26. 3. 2013
od 6. 12. 2010 do 17. 5. 2013
Ing. Jiří Jarkovský - člen představenstva
Hradec Králové - Roudnička, Zalomená, PSČ 500 02
den vzniku členství: 6. 10. 2010 - 21. 12. 2012
od 23. 4. 2009 do 6. 12. 2010
PharmDr. Jana Třešňáková - místopředseda představenstva
Hronov, Českých bratří 32, PSČ 549 31
den vzniku členství: 24. 2. 2009
den vzniku funkce: 12. 3. 2009
od 23. 4. 2009 do 6. 12. 2010
MUDr. Jiří Veselý - člen představenstva
Broumov, Dělnické domy 81, PSČ 550 01
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 6. 10. 2010
od 23. 4. 2009 do 13. 4. 2012
MUDr. Jiří Štětina - člen představenstva
Hradec Králové, Petra Jilemnického 332, PSČ 503 01
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 14. 12. 2011
od 23. 4. 2009 do 13. 4. 2012
Jiří Gangur - člen představenstva
Jívka, 68, PSČ 542 13
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 14. 12. 2011
od 23. 4. 2009 do 17. 5. 2013
Ing. Miroslav Vávra, CSc. - předseda představenstva
Kocbeře, 104, PSČ 544 64
den vzniku členství: 24. 2. 2009
den vzniku funkce: 12. 3. 2009 - 26. 3. 2013
od 30. 1. 2008 do 23. 4. 2009
Ing. Jaroslav Nádvorník - člen představenstva
Hradec Králové, Ovocnářská 604, PSČ 503 11
den vzniku členství: 30. 10. 2007 - 24. 2. 2009
od 15. 2. 2007 do 23. 4. 2009
Ing. Petr Mrázek - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Polní 2154, PSČ 544 01
den vzniku členství: 15. 12. 2006 - 24. 2. 2009
od 22. 5. 2006 do 15. 2. 2007
Ing. Jiří Rain - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Vorlech 3030
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 20. 10. 2006
od 22. 5. 2006 do 30. 1. 2008
MUDr. Miroslav Švábl - člen představenstva
Broumov, Komenského 263
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 30. 10. 2007
od 22. 5. 2006 do 23. 4. 2009
Ing. Miroslav Vávra, CSc. - předseda představenstva
Kocbeře, 104
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 24. 2. 2009
den vzniku funkce: 6. 3. 2006 - 24. 2. 2009
od 22. 5. 2006 do 23. 4. 2009
Ing. Rostislav Všetečka - místopředseda představenstva
Opočno, Pohořská 138
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 24. 2. 2009
den vzniku funkce: 6. 3. 2006 - 24. 2. 2009
od 22. 5. 2006 do 23. 4. 2009
Daniel Lukeš - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 2455, PSČ 544 01
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 24. 2. 2009
od 24. 5. 2004 do 22. 5. 2006
Ing. Petr Mrázek - předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Polní 2154
den vzniku členství: 18. 12. 2002 - 6. 3. 2006
den vzniku funkce: 10. 2. 2004 - 6. 3. 2006
od 24. 5. 2004 do 22. 5. 2006
Ing. Miroslav Vávra, Csc. - člen představenstva
Kocbeře, 104
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 6. 3. 2006
od 24. 5. 2004 do 22. 5. 2006
Ing. Jiří Rain - člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Vorlech 3030
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 6. 3. 2006
od 8. 10. 2003 do 24. 5. 2004
Mgr. Roman Chaloupka - Předseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem - Žireč, 65
den vzniku členství: 18. 12. 2002 - 10. 2. 2004
den vzniku funkce: 18. 12. 2002 - 10. 2. 2004
od 8. 10. 2003 do 24. 5. 2004
Ing. Petr Mrázek - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Polní 2154
den vzniku členství: 18. 12. 2002
od 8. 10. 2003 do 22. 5. 2006
Zdeněk Kmínek - Místopředseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Vančurova 2713
den vzniku členství: 18. 12. 2002 - 6. 3. 2006
den vzniku funkce: 18. 12. 2002 - 6. 3. 2006
od 9. 3. 1999 do 8. 10. 2003
Ing. Marie Čermáková - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Dobrovského 338
od 9. 3. 1999 do 8. 10. 2003
Jan Machek - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Švehlova 400
od 9. 3. 1999 do 8. 10. 2003
Jan Bém - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Sylvárov 2533
od 1. 1. 1997 do 9. 3. 1999
Ing. Milan Moravec - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Na vyhlídce 1053
od 1. 1. 1997 do 9. 3. 1999
Ing. Ladislav Lubina - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 81
od 1. 1. 1997 do 9. 3. 1999
Josef Pišta - Člen představenstva
Dvůr Králové nad Labem, K.Světlé 2136
od 17. 7. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
od 1. 1. 1997 do 17. 7. 2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo jeden či několik členů představenstva, kteří byli k tomuto písemně zmocněni představenstvem, nebo ředitel či jím zplnomocněný zástupce, nebo kterákoli osoba, která k tomu byla představenstvem zmocněna, nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda ( v době nepřítomnosti předsedy) a nejméně jeden člen představenstva, nebo ředitel či jím zplnomocněný zástupce, nebo kterákoli osoba, která k tomu byla představenstvem zmocněna, nebo prokurista se samostatnou prokurou. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 15. 7. 2017
Mgr. EDITA VAŇKOVÁ - Předsedkyně dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Krkonošská, PSČ 544 01
den vzniku členství: 27. 8. 2015
den vzniku funkce: 9. 3. 2017
od 28. 3. 2017
Ing. JAN JAROLÍM - Člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Alešova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 15. 12. 2016
od 28. 3. 2017
Ing. MILOŠ DOHNÁLEK, LL.M. - Člen dozorčí rady
Hřibojedy - Hvězda, , PSČ 544 01
den vzniku členství: 15. 12. 2016
od 24. 9. 2015 do 28. 3. 2017
JIŘÍ GANGUR - předseda dozorčí rady
Jívka, , PSČ 542 13
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 14. 12. 2016
den vzniku funkce: 16. 10. 2014 - 14. 12. 2016
od 24. 9. 2015 do 15. 7. 2017
Mgr. EDITA VAŇKOVÁ - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Krkonošská, PSČ 544 01
den vzniku členství: 27. 8. 2015
od 1. 10. 2014
OTAKAR RUML - Člen dozorčí rady
Nová Paka, Na Vyhlídce, PSČ 509 01
den vzniku členství: 2. 9. 2014
od 1. 10. 2014
JOSEF DVOŘÁK - Člen dozorčí rady
Jičín - Holínské Předměstí, Seifertova, PSČ 506 01
den vzniku členství: 2. 9. 2014
od 17. 7. 2014 do 1. 10. 2014
Ing. JOSEF WEYMAN - předseda dozorčí rady
Rohoznice, , PSČ 507 71
den vzniku členství: 22. 2. 2011 - 2. 9. 2014
den vzniku funkce: 6. 2. 2012 - 2. 9. 2014
od 17. 7. 2014 do 1. 10. 2014
MUDr. JIŘÍ ŠTĚTINA - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického, PSČ 503 01
den vzniku členství: 21. 12. 2011 - 2. 9. 2014
od 17. 7. 2014 do 24. 9. 2015
JIŘÍ GANGUR - člen dozorčí rady
Jívka, , PSČ 542 13
den vzniku členství: 14. 12. 2011
od 17. 7. 2014 do 28. 3. 2017
Ing. JAN SEMERÁK - člen dozorčí rady
Úpice, Smetanova, PSČ 542 32
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 14. 12. 2016
od 17. 5. 2013
NADĚŽDA BERGMANOVÁ - Člen dozorčí rady
Pecka, , PSČ 507 82
den vzniku členství: 6. 3. 2013
od 17. 5. 2013 do 24. 9. 2015
DUŠAN KUBICA - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Fibichova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 6. 3. 2013 - 29. 6. 2015
od 13. 4. 2012 do 17. 5. 2013
Mgr. Edita Vaňková - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, PSČ 544 01
den vzniku členství: 14. 12. 2011 - 6. 3. 2013
od 13. 4. 2012 do 17. 7. 2014
Ing. Josef Weyman - předseda dozorčí rady
Rohoznice, , PSČ 507 71
den vzniku členství: 22. 2. 2011 - 2. 9. 2014
den vzniku funkce: 6. 2. 2012 - 2. 9. 2014
od 13. 4. 2012 do 17. 7. 2014
Jiří Gangur - člen dozorčí rady
Jívka, , PSČ 542 13
den vzniku členství: 14. 12. 2011
od 13. 4. 2012 do 17. 7. 2014
Ing. Jan Semerák - člen dozorčí rady
Úpice, Smetanova, PSČ 542 32
den vzniku členství: 14. 12. 2011
od 13. 4. 2012 do 17. 7. 2014
MUDr. Jiří Štětina - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického, PSČ 503 01
den vzniku členství: 21. 12. 2011 - 2. 9. 2014
od 22. 6. 2011 do 13. 4. 2012
Mgr. Petr Vojtěch - předseda dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Kotkova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 29. 3. 2011 - 14. 12. 2011
den vzniku funkce: 31. 3. 2011 - 14. 12. 2011
od 22. 6. 2011 do 13. 4. 2012
Ing. Josef Weyman - člen dozorčí rady
Rohoznice, , PSČ 507 71
den vzniku členství: 22. 2. 2011
od 22. 6. 2011 do 17. 5. 2013
Vladimír Hrádek - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Fibichova, PSČ 544 01
den vzniku členství: 29. 3. 2011 - 6. 3. 2013
od 22. 5. 2006 do 22. 6. 2011
Mgr. Petr Vojtěch
Dvůr Králové nad Labem, Kotkova 850, PSČ 544 01
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 29. 3. 2011
od 22. 5. 2006 do 22. 6. 2011
Vladimír Hrádek
Dvůr Králové nad Labem, Fibichova 1113
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 29. 3. 2011
od 22. 5. 2006 do 22. 6. 2011
Ing. Josef Veyman
Rohoznice, 140
den vzniku členství: 6. 3. 2006 - 22. 2. 2011
od 4. 3. 1999 do 22. 5. 2006
Ing. Luděk Šec
Dvůr Králové nad Labem, Okružní čp. 2310
od 4. 3. 1999 do 22. 5. 2006
Ing. Josef Veyman
Rohoznice čp. 140, pošta Miletín
od 4. 3. 1999 do 22. 5. 2006
Ing. Milan Serbousek
Trutnov II, Za komínem čp. 486
Akcionáři
od 5. 4. 2018
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Pivovarské náměstí, PSČ 500 03
od 18. 6. 2014 do 5. 4. 2018
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Pospíšilova, PSČ 500 03
od 23. 4. 2009 do 18. 6. 2014
Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s., IČO: 25997556
Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03
Hodnocení firmy
+4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+90
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-95
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-196
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-362
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-404
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.