Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Step TRUTNOV a.s.
IČO: 25276956

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu16. 10. 1997
Obchodní firma
od 16. 10. 1997

Step TRUTNOV a.s.

Sídlo
od 13. 5. 2011 do 14. 8. 2013
Praha, Litevská 1174/8, PSČ 100 00
od 20. 1. 2009 do 13. 5. 2011
Trutnov, Horská 695, PSČ 541 02
od 16. 10. 1997 do 20. 1. 2009
Trutnov 4, Horská 289, PSČ 541 02
IČO
od 16. 10. 1997

25276956

DIČ

CZ25276956

Identifikátor datové schránky:gbxggfh
Právní forma
od 16. 10. 1997
Akciová společnost
Spisová značka17259 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 7. 2014
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
od 15. 7. 2014
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 15. 7. 2014
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 10. 8. 2005 do 15. 7. 2014
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 4. 6. 2005 do 15. 7. 2014
- Činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 4. 6. 2005 do 15. 7. 2014
- Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 7. 10. 2002
- Projektová činnost ve výstavbě
od 7. 10. 2002 do 15. 7. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
od 7. 10. 2002 do 15. 7. 2014
- Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
od 7. 10. 2002 do 15. 7. 2014
- Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
od 7. 10. 2002 do 15. 7. 2014
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
- Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
- Projektová činnost ve výstavbě
Ostatní skutečnosti
od 25. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 25. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 15. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 15. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 15. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 1. 2012 do 23. 1. 2012
- Valná hromada společnosti přijala dne 22. prosince 2011 následující rozhodnutí: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně nepeněžitým vkladem o 15.400.000,- Kč vydáním 154 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, přičemž upisování nad č ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč, c) všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci - Liboru Pavlíčkovi, MBA, nar. 10. srpna 1954, bytem Praha 7, Holešovice, Veletržní 826/63, k upsání těmito nepeněžitými vklady ve vlastnictví akcionáře Ing. Libora Pavlíčka, MBA: 1. budovy bez čísla popisného/evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) postavené na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 587, 2. budovy bez čísla popisného/evidenčního (způsob využití výroba) postavené na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 1240, 3. budovy bez čísla popisného/evidenčního (způsob využití výroba) postavené na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 1241, 4. budovy bez čísla popisného/evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) postavené na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 1243, 5. budovy bez čísla popisného/evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) postavené na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako stavební parcela čísla parcelního st. 1244, 6. pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako stavební parcely čísel parcelních st. 587, st. 1240, st. 1241, st. 1243, st. 1244, st 1534, st. 1535, a pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako pozemková parcela čísla parcelního 1089/21, zapsaných v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví číslo 5022 pro obec Trutnov a katastrální území Horní Staré Město, oceněných znaleckým posudkem číslo 2852-127/11 znalce Ing. Františka Řezníčka, Trutnov, Jiráskovo nám. 212/11, jmenovan ého pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2011 spisové značky 2Nc 5796/2011, které nabylo právní moci dne 10. prosince 2011, částkou 15 483 000,00 Kč, kdy na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 15 400 000,00 Kč a upisovateli tedy bude vydáno 154 nových akcií, d) rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, jež mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka 83 000,00 Kč, bude použit na tvorbu rezervního fondu společnosti, e) vypracování návrhu smlouvy o upsání akcií je povinno na náklady společnosti zajistit představenstvo a nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit upisovateli, f) smlouva o upsání akcií musí být uzavřena nejpozději do 90 dnů od doručení návrhu smlouvy upisovateli, místem upisování je sídlo společnosti na adrese Praha, Vršovice, Litevská 1174/8, PSČ 100 00, vždy v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod, g) vklad musí být splacen předáním prohlášení o vkladu podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (tj. ve vkládaných nemovitostech) nejpozději do 7 (sedmi) dnů od u psání akcií; o předání a převzetí nemovitosti musí být sepsán zápis.
od 1. 9. 2003 do 5. 12. 2003
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 31.3.2003 o zvýšení základního kapitálu: - zvýšení základního kapitálu Step TRUTNOV a.s. se sídlem Trutnov 4, Horská 289, okres Trutnov, PSČ 541 02, identifikační číslo 2 5276956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 1700 (dále jen akciová společnost) o částku 8.800.000,-Kč (slovy: osm milionů osm set tisíc korun českých) upsáním 88 (slovy: osmdesát osm) kusů nových k menových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu - určení, že akcie , které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, uzavřené do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku - emisní kurz každé nově upisované kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - možnost započtení peněžité pohledávky vůči akciové společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a to tak, že emisní kurz nově upsaných akcií akcionáři bude splacen výhradně započtením jejich splatných peněžitých pohledávek vůči akciové spole čnosti na základě uzavřené smlouvy o započtení mezi jednotlivými akcionáři a akciovou společností - tyto pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Smlouva o započtení mezi akciovou společností a jednotlivými akcionáři bude uzavřena nejpozději do deseti dnů ode dne uzavření dohody mezi akcionáři podle § 205 obchodního zákoníku. Na pohledávky akciové společnosti vůči jednotlivým akcionářům na splacení emisního kurzu akcií, které vyplynou z uzavřené dohody mezi akcionáři podle § 205 obchodního zákoníku, budou započteny tyto peněžité pohledávky akcionářů vůči akciové společnosti: 1) pohledávka akcionáře Libora Pavlíčka, rodné číslo xxxx2, bytem Trutnov, Schwantnerova čp. 920, ve výši 4.000.000,- Kč ( slovy: čtyři miliony korun českých) což představuje část dosud nezaplacené kupní ceny za prodej materiálových zásob akciové společnosti, a to na základě faktury, daňového dokladu číslo 97299 ze dne 4. listopadu 1997. Tato pohledávka je splatná dne 31. prosince 2002. Předmětná pohledávka je zaúčtována u akciové společnosti účetním dokladem číslo 10970009 a je evidována na anal ytickém účtu 321 100, 2) pohledávka akcionáře Libora Pavlíčka, rodné číslo xxxx2, bytem Trutnov, Schwantnerova čp. 920, ve výši 450.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), což představuje část dosud nezaplacené smluvní ceny za nájem nemovitostí pro akci ovou společnost za rok 1999, a to na základě nájemní smlouvy ze dne 2. ledna 1999. Tato pohledávka je dle dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřeného dne 18.12.1999, splatná dne 31. prosince 2002. Předmětná pohledávka je zaúčtována u akciové společnosti úč etním dokladem číslo 10991215 a je evidována na analytickém účtu 321 100, 3) pohledávka akcionáře Libora Pavlíčka, rodné číslo xxxx2, bytem Trutnov, Schwantnerova čp. 920, ve výši 1.450.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých), což představuje celou dosud nezaplacenou smluvní cenu za nájem ne movitostí pro akciovou společnost za rok 2000, a to na základě nájemní smlouvy ze dne 3. ledna 2000. Tato pohledávka je dle dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřeného dne 18. prosince 2000, splatná dne 31. prosince 2002. Předmětná pohledávka je zaúčtována u akciové společnosti účetním dokladem číslo 20212941 a je evidována na analytickém účtu 321 100, 4) pohledávka akcionáře Libora Pavlíčka, rodné číslo xxxx2, bytem Trutnov, Schwantnerova čp. 920, ve výši 1.450.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých), což představuje celou dosud nezaplacenou smluvní cenu za nájem ne movitostí pro akciovou společnost za rok 2001, a to na základě faktury-daňového dokladu č. 2113 ze dne 1. prosince 2001. Tato pohledávka je dle dohody, uzavřené dne 20. prosince 2001, splatná dne 31. prosince 2002. Předmětná pohledávka je zaúčtována u ak ciové společnosti účetním dokladem číslo 21121426 a je evidována na analytickém účtu 321 100, 5) pohledávka akcionáře Libora Pavlíčka, rodné číslo xxxx2, bytem Trutnov, Schwantnerova čp. 920, ve výši 1.450.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých), což představuje celou dosud nezaplacenou smluvní cenu za nájem ne movitostí pro akciovou společnost za rok 2002, a to na základě faktury-daňového dokladu č. 2202 ze dne 4. prosince 2002. Tato pohledávka je dle dohody, uzavřené dne 16. prosince 2002, splatná dne 31. prosince 2002. Předmětná pohledávka je zaúčtována u ak ciové společnosti účetním dokladem číslo 22121143 a je evidována na analytickém účtu 321 100. Dnem uzavření smluv o započtení bude splacen emisní kurz upsaných akcií jednotlivými akciováři.
Kapitál
od 23. 1. 2012
Základní kapitál 26 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 12. 1998 do 23. 1. 2012
Základní kapitál 11 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 1997 do 21. 12. 1998
Základní kapitál 11 000 000 Kč, splaceno 10 435 000 Kč.
od 25. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 254.
od 25. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 15. 7. 2014 do 25. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 254.
od 15. 7. 2014 do 25. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 23. 1. 2012 do 15. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 254.
od 16. 10. 1997 do 23. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 16. 10. 1997 do 15. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 25. 7. 2014
LIBOR PAVLÍČEK - statutární ředitel
Praha - Holešovice, Veletržní, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 10. 6. 2014 do 15. 7. 2014
JAROSLAV HUBÁČEK - Člen představenstva
Lužice, Velkomoravská, PSČ 696 18
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 4. 2014
od 23. 5. 2013 do 15. 7. 2014
KLÁRA PAVLÍČKOVÁ - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Veletržní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 4. 2013 - 15. 7. 2014
od 6. 6. 2012 do 10. 6. 2014
Ing. Čeněk Vašák - člen představenstva
Trutnov - Střední Předměstí, Hornova, PSČ 541 01
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 31. 3. 2014
od 19. 7. 2011 do 23. 5. 2013
Ing. Tomáš Kašpar - člen představenstva
Trutnov - Střední Předměstí, Hornova, PSČ 541 01
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 4. 2. 2013
od 19. 7. 2011 do 15. 7. 2014
Libor Pavlíček, MBA - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Veletržní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 11. 10. 2007 - 15. 7. 2014
od 13. 5. 2011 do 19. 7. 2011
Libor Pavlíček, MBA - předseda představenstva
Praha 8 - Holešovice, Veletržní 826, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 10. 2007
den vzniku funkce: 11. 10. 2007
od 18. 12. 2007 do 13. 5. 2011
Libor Pavlíček, MBA - předseda představenstva
Trutnov, Schwantnerova 920, PSČ 541 01
den vzniku členství: 10. 10. 2007
den vzniku funkce: 11. 10. 2007
od 29. 11. 2007 do 18. 12. 2007
Libor Pavlíček - předseda představenstva
Trutnov, Schwantnerova 920, PSČ 541 01
den vzniku členství: 10. 10. 2007
den vzniku funkce: 11. 10. 2007
od 29. 11. 2007 do 19. 7. 2011
Ing. Tomáš Kašpar - člen představenstva
Dlouhá Třebová, Na Kopci 104, PSČ 561 17
den vzniku členství: 10. 10. 2007
od 29. 11. 2007 do 6. 6. 2012
Ing. Čeněk Vašák - člen představenstva
Trutnov, Palackého 387, PSČ 541 01
den vzniku členství: 10. 10. 2007
od 4. 6. 2005 do 29. 11. 2007
Ing. Tomáš Kašpar - Člen představenstva
Dlouhá Třebová, 104
den vzniku členství: 11. 4. 2005 - 10. 10. 2007
od 7. 10. 2002 do 4. 6. 2005
Antonín Šantroch - Člen představenstva
Trutnov II, U Hřiště č.p. 638, PSČ 541 02
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 11. 4. 2005
od 7. 10. 2002 do 29. 11. 2007
Libor Pavlíček - Předseda představenstva
Trutnov, Schwantnerova č.p. 920, PSČ 541 01
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 10. 10. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2002 - 10. 10. 2007
od 7. 10. 2002 do 29. 11. 2007
Ing. Jaroslav Čada - Člen představenstva
Trutnov, O. Nedbala č.p. 737, PSČ 541 01
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 10. 10. 2007
od 20. 8. 1999 do 7. 10. 2002
Ing. Jaroslav Čada - Člen představenstva
Trutnov, O.Nedbala 737
od 16. 10. 1997 do 20. 8. 1999
Ing. Petr Zapadlo - Člen představenstva
Trutnov, Ostrčilova 371/3
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
Libor Pavlíček - Předseda představenstva
Trutnov II, U hřiště 638
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
Antonín Šantroch - Člen představenstva
Trutnov II, Horská 602
od 15. 7. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 16. 10. 1997 do 15. 7. 2014
Zastupování za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s uvedením své funkce.
Správní rada
od 25. 7. 2014
LIBOR PAVLÍČEK - člen správní rady
Praha - Holešovice, Veletržní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 16. 7. 2014
Dozorčí rada
od 10. 6. 2014 do 15. 7. 2014
Věra Tvarůžková - předseda dozorčí rady
Batňovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 15. 7. 2014
od 10. 6. 2014 do 15. 7. 2014
EVA MYŠKOVÁ - Člen dozorčí rady
Lužec nad Cidlinou, , PSČ 503 62
den vzniku členství: 1. 5. 2014 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 5. 2014
od 4. 1. 2014 do 15. 7. 2014
Ing. JAN ERLEBACH - člen dozorčí rady
Bílá Třemešná, , PSČ 544 72
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 15. 7. 2014
od 19. 7. 2011 do 4. 1. 2014
Ing. Jan Erlebach - člen dozorčí rady
Bílá Třemešná, , PSČ 544 72
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 15. 7. 2014
od 19. 7. 2011 do 10. 6. 2014
Věra Tvarůžková - předseda dozorčí rady
Prosečné, , PSČ 543 73
den vzniku členství: 1. 11. 2010 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2010 - 15. 7. 2014
od 19. 7. 2011 do 10. 6. 2014
Václav Svoboda - člen dozorčí rady
Trutnov, Rozmarýnová, PSČ 541 02
den vzniku členství: 1. 4. 2011 - 30. 4. 2014
od 13. 5. 2011 do 19. 7. 2011
Věra Tvarůžková - předseda dozorčí rady
Prosečné, , PSČ 543 73
den vzniku členství: 31. 10. 2010
den vzniku funkce: 31. 10. 2010
od 13. 5. 2011 do 19. 7. 2011
Václav Svoboda - člen dozorčí rady
Trutnov, Rozmarýnová, PSČ 541 02
den vzniku členství: 31. 10. 2010
od 29. 11. 2007 do 13. 5. 2011
Pavla Vondroušová - předseda dozorčí rady
Dolní Nemojov, 18, PSČ 544 61
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 31. 10. 2010
den vzniku funkce: 11. 10. 2007 - 31. 10. 2010
od 29. 11. 2007 do 13. 5. 2011
Ing. Jaroslav Čada - člen dozorčí rady
Trutnov, O. Nedbala 737, PSČ 541 01
den vzniku členství: 10. 10. 2007 - 31. 10. 2010
od 29. 11. 2007 do 19. 7. 2011
Ing. Jan Erlebach - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Plk. Švece 1661, PSČ 544 01
den vzniku členství: 10. 10. 2007
od 25. 1. 2005 do 29. 11. 2007
Ing. Petr Vít - Předseda dozorčí rady
Trutnov, Smetanova 808
den vzniku funkce: 9. 11. 2004 - 10. 10. 2007
od 25. 1. 2005 do 29. 11. 2007
Pavla Vondroušová - Člen dozorčí rady
Dolní Nemojov, č.p. 18, PSČ 544 61
den vzniku členství: 16. 1. 2003 - 10. 10. 2007
od 30. 6. 2003 do 25. 1. 2005
Pavla Kratinová - Člen dozorčí rady
Dolní Nemojov, č.p. 18, PSČ 544 61
den vzniku členství: 16. 1. 2003
od 17. 4. 2003 do 29. 11. 2007
Ing. Čeněk Vašák - Člen dozorčí rady
Trutnov, Palackého 387, PSČ 541 01
den vzniku členství: 30. 8. 2002 - 10. 10. 2007
od 7. 10. 2002 do 17. 4. 2003
Robert Gall - Člen dozorčí rady
Trutnov, Žižkova č.p. 468, PSČ 541 01
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 30. 8. 2002
od 7. 10. 2002 do 30. 6. 2003
Jana Cermanová - Člen dozorčí rady
Trutnov II, Za komínem č.p. 493, PSČ 541 02
den vzniku členství: 8. 2. 2002
od 7. 10. 2002 do 25. 1. 2005
Jaroslav Hrubý - Člen dozorčí rady
Trutnov II, Zvonkova č.p. 470, PSČ 541 02
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 9. 11. 2004
od 20. 8. 1999 do 7. 10. 2002
Karel Ježek - Člen dozorčí rady
Trutnov 3, Voletinská 235
od 16. 10. 1997 do 20. 8. 1999
Ilona Lejdarová - Člen dozorčí rady
Trutnov II, Sněženková 501
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
Jaroslav Hrubý - Člen dozorčí rady
Trutnov II, Zvonková 470
od 16. 10. 1997 do 7. 10. 2002
Jana Cermanová - Člen dozorčí rady
Trutnov II, Za komínem 493
Hodnocení firmy
-8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

0
+
-
2.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-41
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-41
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-49
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-69
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services