Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 1. 1998
Obchodní firma
od 15. 8. 2005

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

od 16. 1. 1998 do 15. 8. 2005

Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s.

Sídlo
od 30. 10. 2008 do 2. 12. 2014
Hradec Králové, Na Brně 362/15, PSČ 500 06
od 15. 8. 2005 do 30. 10. 2008
Hradec Králové, Pouchovská 440, PSČ 500 03
od 16. 1. 1998 do 15. 8. 2005
Hradec Králové, Kydlinovská 1521, PSČ 501 52
IČO
od 16. 1. 1998

25282174

DIČ

CZ25282174

Identifikátor datové schránky:7vngmmd
Právní forma
od 16. 1. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1765 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 12. 6. 2009
- rozvod tepelné energie
od 12. 6. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 12. 6. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 12. 6. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 12. 6. 2009
- vodoinstalatérství, topenářství
od 12. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 6. 2009
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor
od 27. 12. 2002 do 12. 6. 2009
- Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
od 27. 12. 2002 do 12. 6. 2009
- Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní
od 27. 12. 2002 do 12. 6. 2009
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 27. 12. 2002 do 12. 6. 2009
- Montáž měřidel
od 27. 12. 2002 do 12. 6. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 27. 12. 2002 do 12. 6. 2009
- Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Silniční motorová doprava nákladní
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Zámečnictví
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Truhlářství
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Zednictví
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Obkladačství
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Pokrývačství
od 16. 1. 1998 do 27. 12. 2002
- Klempířství
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Správa nemovitého majetku
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Poradenství v oblasti bytového a tepelného hospodářství
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Výroba tepla
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Rozvod tepla
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Vodoinstalatérství
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Izolatérství
od 16. 1. 1998 do 12. 6. 2009
- Topenářství
Ostatní skutečnosti
od 23. 1. 2012
- Dne 25. 5. 2005 byla mezi společností Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., IČ 252 82 174, jako prodávajícím a Správou sportovních zařízení města Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové, IČ 648 11 069, jako kupujícím, uzavřena smlouva o prodeji části podniku, označeného jako organizační složka Správa nemovitého majetku, která je blíže specifikována v čl. III. smlouvy o prodeji části podniku.
od 15. 12. 2004 do 15. 8. 2005
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. 10. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti: - a) Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu přebytku vlastních zdrojů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři. - b) Základní kapitál se snižuje z částky 301,400.000,-- Kč (tři sta jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na výši, v jakém rozsahu bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy. - c) Snížení základního kapitálu bude realizováno na základě veřejného návrhu smlouvy v maximálním rozsahu 5 (pět) kusů akcií s nominální hodnotou 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). - d) Akcie budou vzaty z oběhu úplatně za částku 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) za akcii. - e) Listinné akcie budou předloženy do 3 (tří) měsíců ode dne zveřejnění zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 3. 1998 do 31. 3. 1998
- Město Hradec Králové - jediný akcionář akciové společnosti Správa nemovitostí, a.s. (dále jen akcionář) rozhodl, že zvýší základní jmění společnosti bez výzvy k upisování akcií o 77,500.000,- Kč, slovy : sedmdesátsedmmiliónůpětsettisíckorunčeských. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 7750 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorunčeských) znějících na jméno. Akcie budou vydány v zaknihované podobě, nebudou veřejně obchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Základní jmění společnosti bude tedy činit 301,400.000,-- Kč, slovy: třistajedenmiliónčtyřistatisíckorunčeských, a bude rozvrženo na 30140 ks, slovy: třicettisícjednostočtyřicet kusů, akcií znějících na jméno s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských. Základní jmění se zvyšuje tak, že upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem, majetkem vedeným v účetnictví akcionáře, a to následujícím způsobem: 1) Nemovitostmi blíže popsanými a oceněnými jednak ve znaleckém posudku soudního znalce pana René Tomše ze dne 23.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 91-1880/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 48,524.000,-- Kč, slovy: čtyřicetosmmiliónůpětsetdvacetčtyřitisícekorunčeských, a ve znaleckém posudku soudního znalce pana René Tomše ze dne 24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 97-1886/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 397.620,-- Kč, slovy: třistadevadesátsedmtisícšestsedvacetkorunčeských, a jednak ve znaleckém posudku soudního znalce pana ing. Tomislava Badinského ze dne 22.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 46/2036/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 48,102.470,-- Kč, slovy: čtyřicetosmmiliónůjednostodvatisícečtyřistasedmdesátkorunčeských a ve znaleckém posudku soudního znalce pana ing. Tomislava Badinského ze dne 24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 57/2047/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 397.620,-- Kč, slovy: třistadevadesátsedmtisícšestsetdvacetkorunčeských. Akcionář rozhodl, že tyto nemovitosti vkládá do základního jmění v ceně 13,000.000,-- Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských. Vlastnické právo k těmto nemovitostem nabude akciová společnost rozhodnutím Katastrálního úřadu Hradec Králové o povolení vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí, a to na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, předaného společnosti. 2) Souborem hmotného investičního majetku blíže popsaného a oceněného ve znaleckém posudku ze dne 15.1.1998 ve znění dodatku k tomuto znaleckému posudku ze dne 16.1.1998, podaného soudním znalcem panem ing. Aloizem Nemečkem (posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 1/1998) a soudním znalcem panem Jindřichem Dufkem (posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 470/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku 126,887.000,-- Kč, slovy : jednostodvacetšestmiliónůosmset- osmdesátsedmtisíckorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 35,000.000,-- Kč, slovy: třicetpětmiliónůkorunčeských. 3) Majetek blíže popsaným a oceněným ve znaleckém posudku ze dne 23.3.1998, podaného soudním znalcem panem ing. Vladimírem Horákem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 2/98) a soudním znalcem panem ing. Vítězslavem Hálkem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 2/98), podle kterého činí cena tohoto majetku částku 91,290.000,-- Kč slovy: devadesátjedenmilióndvěstědevadesáttisíckorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 24,000.000,--Kč, slovy : dvacetčtyřimiliónykorunčeských. 4) Souborem drobného hmotného investičního majetku blíže popsaného a oceněného ve znaleckém posudku ze dne 16.3.1998 ve znění dodatku ze dne 17.3.1998, podaného soudním znalcem panem Miloslavem Holým (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 1704/98) a soudním znalcem panem Jindřichem Dufkem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 474/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku 6,795.776,-- Kč, slovy: šestmiliónůsedmsetdevadesátpět- tisícsedmsetsedmdesátšestkorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 2,500.000,-- Kč, slovy: dvamiliónypětsettisíckorun- českých. 5) Vozidly blíže popsanými a oceněnými ve znaleckém posudku ze dne 14.1.1998 ve znění dodatku ze dne 16.1.1998, podaného soudním znalcem panem ing. Jiřím Maixnerem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 537) a soudním znalcem panem ing. Ladislavem Motyčkou (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 615), podle kterého činí cena těchto vozidel částku 6,338.700,-- Kč, slovy: šestmiliónů- třistatřicetosmtisícsedmsetkorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 3,000.000,-- Kč, slovy: třimiliónykorunčeských.
Kapitál
od 15. 8. 2005
Základní kapitál 251 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 1998 do 15. 8. 2005
Základní kapitál 301 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 1. 1998 do 31. 3. 1998
Základní kapitál 223 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 4. 2. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 4. 2. 2004 do 15. 8. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 31. 3. 1998 do 4. 2. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 30 140.
od 31. 3. 1998 do 4. 2. 2004
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
od 16. 1. 1998 do 31. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 22 390.
od 16. 1. 1998 do 31. 3. 1998
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
Statutární orgán
od 26. 7. 2017
Ing. JIŘÍ SEIDLER - předseda představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Dubinkou, PSČ 516 01
den vzniku členství: 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 23. 5. 2017
od 26. 7. 2017
Ing. PETR JURÁNEK - místopředseda představenstva
Kostelec nad Orlicí, Husova, PSČ 517 41
den vzniku členství: 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 23. 5. 2017
od 26. 7. 2017
TOMÁŠ PATERA - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Palachova, PSČ 500 12
den vzniku členství: 23. 5. 2017
od 26. 7. 2017
VLASTIMIL ONDRÁČEK - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Palachova, PSČ 500 06
den vzniku členství: 23. 5. 2017
od 26. 7. 2017
Bc. LIBOR ŽÁK, DiS. - člen představenstva
Hradec Králové, Labská kotlina, PSČ 500 02
den vzniku členství: 23. 5. 2017
od 17. 3. 2016 do 26. 7. 2017
VLASTIMIL ONDRÁČEK - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Palachova, PSČ 500 06
den vzniku členství: 9. 2. 2016 - 23. 5. 2017
od 5. 1. 2016 do 26. 7. 2017
Ing. PETR JURÁNEK - místopředseda představenstva
Kostelec nad Orlicí, Husova, PSČ 517 41
den vzniku členství: 1. 12. 2015 - 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 1. 12. 2015 - 23. 5. 2017
od 1. 12. 2015 do 5. 1. 2016
Ing. PETR JURÁNEK - člen představenstva
Kostelec nad Orlicí, Husova, PSČ 517 41
den vzniku členství: 1. 12. 2015
den vzniku funkce: 1. 12. 2015 - 1. 12. 2015
od 18. 8. 2015 do 1. 12. 2015
Ing. JIŘÍ JIROUŠEK, MBA - místopředseda představenstva
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě, PSČ 503 02
den vzniku členství: 10. 6. 2015 - 30. 11. 2015
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 30. 11. 2015
od 18. 8. 2015 do 17. 3. 2016
Ing. JAROSLAV ŠTĚCHOVSKÝ - člen představenstva
Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně, PSČ 503 41
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 2. 12. 2015
od 18. 8. 2015 do 26. 7. 2017
Ing. JIŘÍ SEIDLER - předseda představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Dubinkou, PSČ 516 01
den vzniku členství: 10. 6. 2015 - 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 15. 6. 2015 - 23. 5. 2017
od 18. 8. 2015 do 26. 7. 2017
TOMÁŠ PATERA - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Palachova, PSČ 500 12
den vzniku členství: 10. 6. 2015 - 23. 5. 2017
od 18. 8. 2015 do 26. 7. 2017
Bc. LIBOR ŽÁK, DiS. - člen představenstva
Hradec Králové, Labská kotlina, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 23. 5. 2017
od 31. 7. 2015 do 18. 8. 2015
JUDr. PAVEL STANĚK - místopředseda představenstva
Předměřice nad Labem, Na Obci, PSČ 503 02
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 2. 12. 2014 do 18. 8. 2015
TOMÁŠ PATERA - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Palachova, PSČ 500 12
den vzniku členství: 3. 4. 2012 - 9. 6. 2015
od 8. 3. 2014 do 18. 8. 2015
Ing. JIŘÍ SEIDLER - předseda představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Dubinkou, PSČ 516 01
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 9. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2011 - 9. 6. 2015
od 8. 3. 2014 do 18. 8. 2015
Ing. JIŘÍ JIROUŠEK - člen představenstva
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě, PSČ 503 02
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 9. 6. 2015
od 10. 2. 2014 do 18. 8. 2015
Ing. JOSEF MALÍŘ - člen představenstva
Hradec Králové, Dlouhá, PSČ 500 03
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 7. 6. 2013 do 31. 7. 2015
JUDr. PAVEL STANĚK - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Za Jízdárnou, PSČ 500 09
den vzniku členství: 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 24. 6. 2011
od 25. 4. 2012 do 2. 12. 2014
Tomáš Patera - člen představenstva
Praskačka, , PSČ 503 33
den vzniku členství: 3. 4. 2012
od 18. 8. 2011 do 23. 1. 2012
Ing. Zdeněk Harapát - člen představenstva
České Meziříčí, Boženy Němcové, PSČ 517 71
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 10. 1. 2012
od 18. 8. 2011 do 7. 6. 2013
JUDr. Pavel Staněk - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Za Jízdárnou, PSČ 500 09
den vzniku členství: 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 24. 6. 2011
od 18. 8. 2011 do 10. 2. 2014
Ing. Josef Malíř - člen představenstva
Hradec Králové, Dlouhá, PSČ 500 03
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 18. 8. 2011 do 8. 3. 2014
Ing. Jiří Seidler - předseda představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Dubinkou, PSČ 516 01
den vzniku členství: 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 24. 6. 2011
od 18. 8. 2011 do 8. 3. 2014
Ing. Jiří Jiroušek - člen představenstva
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě, PSČ 503 02
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 7. 2. 2011 do 18. 8. 2011
Ing. Josef Malíř - člen představenstva
Hradec Králové, Dlouhá 103, PSČ 500 03
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 7. 2. 2011 do 18. 8. 2011
JUDr. Pavel Staněk - člen představenstva
Hradec Králové, Za Jízdárnou, PSČ 500 09
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 29. 8. 2007 do 18. 8. 2011
Ing. Jiří Seidler - předseda představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Dubinkou 1630, PSČ 516 01
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 27. 8. 2007 do 29. 8. 2007
Ing. Jiří Seidler - předseda představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Nad Dubinkou 1630, PSČ 794 01
den vzniku členství: 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 19. 6. 2007
od 9. 8. 2007 do 27. 8. 2007
Ing. Jiří Seidler - předseda představenstva
Krnov, Horní 1114/1, PSČ 794 01
den vzniku členství: 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 19. 6. 2007
od 9. 8. 2007 do 7. 2. 2011
Ing. Josef Malíř - člen představenstva
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Albertova 713, PSČ 500 02
den vzniku členství: 19. 6. 2007
od 9. 8. 2007 do 7. 2. 2011
Mgr. Pavel Staněk - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Mandysova 1297, PSČ 500 12
den vzniku členství: 19. 6. 2007
od 9. 8. 2007 do 18. 8. 2011
Ing. Boris Herman - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Karla IV. 15/613, PSČ 500 02
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 9. 8. 2007 do 18. 8. 2011
Ing. Jiří Jiroušek, MBA - člen představenstva
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 204, PSČ 503 02
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 20. 2. 2007 do 9. 8. 2007
Ing. Boris Herman - předseda představenstva
Hradec Králové, Karla IV. 15/613, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 12. 2006 - 19. 6. 2007
od 20. 2. 2007 do 9. 8. 2007
Ing. arch. Jan Falta - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Emy Destinnové 889/4, PSČ 500 09
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 12. 2006 - 19. 6. 2007
od 20. 2. 2007 do 9. 8. 2007
Jan Jirka - člen představenstva
Hradec Králové, Velké náměstí 134, PSČ 500 02
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 19. 6. 2007
od 7. 11. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. arch. Jan Falta - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Emy Destinnové 889/4, PSČ 500 09
den vzniku členství: 1. 4. 2003
od 7. 11. 2006 do 9. 8. 2007
Ing. Jiří Seidler - člen představenstva
Krnov, Horní 1114/1, PSČ 794 01
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 19. 6. 2007
od 15. 12. 2004 do 7. 11. 2006
Ing. Pavel Zámečník - člen představenstva
Hradec Králové, Pod Zámečkem 385, PSČ 500 06
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 28. 6. 2006
od 15. 12. 2004 do 20. 2. 2007
Jan Jirka - předseda představenstva
Hradec Králové, Velké náměstí 134, PSČ 500 02
den vzniku členství: 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 9. 2004 - 21. 12. 2006
od 30. 9. 2004 do 15. 12. 2004
Jan Jirka - člen představenstva
Hradec Králové, Velké náměstí 134, PSČ 500 02
den vzniku členství: 8. 6. 2004
od 30. 9. 2004 do 20. 2. 2007
Ing. Boris Herman - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Karla IV. 15/613, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 4. 2003
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 21. 12. 2006
od 31. 3. 2004 do 30. 9. 2004
Ing. Martin Dvořák - místopředseda představenstva
Hradec Králové, E. Beneše 1533, PSČ 500 12
den vzniku členství: 1. 1. 2004 - 8. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 1. 2004 - 8. 6. 2004
od 14. 10. 2003 do 4. 2. 2004
Ing. Martin Dvořák - místopředseda představenstva
Hradec Králové, E. Beneše 1533, PSČ 500 12
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 30. 9. 2003
den vzniku funkce: 16. 4. 2003 - 30. 9. 2003
od 14. 10. 2003 do 30. 9. 2004
Ing. Boris Herman - člen představenstva
Hradec Králové, Karla IV. 15/613, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 4. 2003
od 14. 10. 2003 do 15. 12. 2004
Ing. Pavel Zámečník - předseda představenstva
Hradec Králové, Pod Zámečkem 385, PSČ 500 06
den vzniku členství: 1. 4. 2003
den vzniku funkce: 16. 4. 2003 - 29. 9. 2004
od 14. 10. 2003 do 7. 11. 2006
Ing. arch. Jan Falta - člen představenstva
Hradec Králové, Bidlova 922, PSČ 500 03
den vzniku členství: 1. 4. 2003
od 14. 10. 2003 do 9. 8. 2007
Ing. Václav Vašata - člen představenstva
Hradec Králové, Blodkova 346, PSČ 500 06
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 19. 6. 2007
od 20. 8. 1999 do 14. 10. 2003
Ing. Jitka Rejchrtová - člen představenstva
Hradec Králové, Jana Masaryka 1320, PSČ 500 12
od 16. 2. 1999 do 14. 10. 2003
Mgr. Petr Kmoch - člen představenstva
Hradec Králové, Domečkova 222, PSČ 500 12
od 16. 2. 1999 do 14. 10. 2003
Ing. Bedřich Koros - člen představenstva
Hradec Králové, Kyjovská 490, PSČ 500 06
od 16. 1. 1998 do 16. 2. 1999
Vlastimil Novotný - člen představenstva
Hradec Králové, Jilemnického 377, PSČ 503 01
od 16. 1. 1998 do 16. 2. 1999
JUDr. Arnošt Urban - člen představenstva
Hradec Králové, Za Lípou 548, PSČ 500 09
od 16. 1. 1998 do 20. 8. 1999
Ing. Vlastimil Bělík - člen představenstva
Hradec Králové, Bratří Štefanů 805, PSČ 500 03
od 16. 1. 1998 do 14. 10. 2003
Ing. Pavel Zámečník - předseda představenstva
Hradec Králové, Pod zámečkem 385, PSČ 500 06
od 16. 1. 1998 do 14. 10. 2003
PharmDr. Jiří Sova - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Jungmannova 1390, PSČ 500 02
od 2. 12. 2014
Za představenstvo jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy předseda nebo dva členové představenstva.
od 16. 1. 1998 do 2. 12. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva jedná za společnost společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se dě je tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí výše uvedené osoby svůj podpis, resp. podpisy.
Dozorčí rada
od 22. 9. 2017
Ing. PAVEL LISÝ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 22. 8. 2017
od 26. 7. 2017
VLADIMÍR LESÁK - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Gočárova třída, PSČ 500 02
den vzniku členství: 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 30. 6. 2017
od 26. 7. 2017
PAVEL HORÁK - místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové - Kukleny, U Svodnice, PSČ 500 04
den vzniku členství: 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 30. 6. 2017
od 26. 7. 2017
DANA MAREČKOVÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Jiřího Purkyně, PSČ 500 02
den vzniku členství: 23. 5. 2017
od 26. 7. 2017
Ing. VLASTIMIL JUPPA - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Husova, PSČ 500 08
den vzniku členství: 23. 5. 2017
od 26. 7. 2017
JOSEF BLATNÍK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pouchov, Na Dubech, PSČ 503 41
den vzniku členství: 23. 5. 2017
od 26. 7. 2017 do 1. 9. 2017
PhDr. Ing. Mgr. LUKÁŠ JANEČEK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, PSČ 500 12
den vzniku členství: 23. 5. 2017 - 15. 8. 2017
od 10. 2. 2017 do 26. 7. 2017
JOSEF BLATNÍK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pouchov, Na Dubech, PSČ 503 41
den vzniku členství: 20. 12. 2016 - 23. 5. 2017
od 20. 7. 2016 do 26. 7. 2017
PhDr. Ing. Mgr. LUKÁŠ JANEČEK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, PSČ 500 12
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 23. 5. 2017
od 18. 8. 2015 do 20. 7. 2016
PhDr. Ing. Mgr. LUKÁŠ JANEČEK - člen dozorčí rady
Rokytnice v Orlických horách, Školní, PSČ 517 61
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 18. 8. 2015 do 26. 7. 2017
VLADIMÍR LESÁK - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Gočárova třída, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 20. 4. 2015 - 23. 5. 2017
od 18. 8. 2015 do 26. 7. 2017
Ing. VLASTIMIL JUPPA - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Husova, PSČ 500 08
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 23. 5. 2017
od 18. 8. 2015 do 26. 7. 2017
DANA MAREČKOVÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Jiřího Purkyně, PSČ 500 02
den vzniku členství: 10. 6. 2015 - 23. 5. 2017
od 2. 12. 2014 do 18. 8. 2015
Ing. VÁCLAV LUDVÍK - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, A. Malé, PSČ 500 06
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 29. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 2. 12. 2014 do 18. 8. 2015
MUDr. JAN HÝSEK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 2. 12. 2014 do 10. 2. 2017
JOSEF BLATNÍK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pouchov, Na Dubech, PSČ 503 41
den vzniku členství: 15. 11. 2011 - 15. 11. 2016
od 24. 7. 2014 do 18. 8. 2015
DANA MAREČKOVÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Jiřího Purkyně, PSČ 500 02
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 9. 6. 2015
od 10. 2. 2014 do 18. 8. 2015
Ing. FRANTIŠEK BARÁK - člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Šimonova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 11. 2. 2013 do 26. 7. 2017
PAVEL HORÁK - místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové - Kukleny, U Svodnice, PSČ 500 04
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 31. 1. 2013 - 23. 5. 2017
od 5. 12. 2011 do 2. 12. 2014
Josef Blatník - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pouchov, Na Dubech, PSČ 503 41
den vzniku členství: 15. 11. 2011
od 18. 8. 2011 do 10. 2. 2014
Ing. František Barák - člen dozorčí rady
Praha 6, Šimonova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 18. 8. 2011 do 24. 7. 2014
Dana Marečková - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Wintrova, PSČ 500 02
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 18. 8. 2011 do 2. 12. 2014
Ing. Václav Ludvík - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, A. Malé, PSČ 500 03
den vzniku členství: 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 29. 6. 2011
od 18. 8. 2011 do 2. 12. 2014
MUDr. Jan Hýsek - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Štefánikova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 7. 2. 2011 do 11. 2. 2013
Pavel Horák - místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové, U Svodnice, PSČ 500 04
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 14. 12. 2012
den vzniku funkce: 22. 11. 2007 - 31. 1. 2013
od 17. 1. 2008 do 18. 8. 2011
MUDr. Emil Jaroš, Ph.D. - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Střelecká 907/43, PSČ 500 02
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 21. 6. 2011
od 9. 8. 2007 do 17. 1. 2008
Ing. Rostislav Jireš - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Gagarinova 705/33, PSČ 500 03
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 4. 12. 2007
od 9. 8. 2007 do 18. 8. 2011
Ing. Václav Ludvík - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, A. Malé 323, PSČ 500 06
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 9. 8. 2007 do 18. 8. 2011
Ing. František Barák - člen dozorčí rady
Praha 6, Šimonova 1110/25, PSČ 163 00
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 9. 8. 2007 do 18. 8. 2011
Dana Marečková - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pražské Předměstí, Winterova 1120, PSČ 500 02
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 21. 6. 2011
od 20. 2. 2007 do 5. 12. 2011
Josef Blatník - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Pouchov, Na Dubech 71, PSČ 503 41
den vzniku členství: 8. 11. 2006 - 15. 11. 2011
od 26. 7. 2005 do 20. 2. 2007
Lenka Říhová - člen dozorčí rady
Dohalice, 110, PSČ 503 13
den vzniku členství: 1. 7. 2005 - 31. 8. 2006
od 31. 5. 2005 do 9. 8. 2007
Ing. Pavla Finfrlová - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Dubová 544/2, PSČ 500 09
od 31. 5. 2005 do 9. 8. 2007
Miroslav Berák - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Sekaninova 400, PSČ 500 11
od 30. 9. 2004 do 9. 8. 2007
Ing. Václav Ludvík - člen dozorčí rady
Hradec Králové, A. Malé 323, PSČ 500 06
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 19. 6. 2007
od 14. 10. 2003 do 30. 9. 2004
Jan Jirka - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Velké náměstí 134, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 8. 6. 2004
od 14. 10. 2003 do 31. 5. 2005
Ing. Otakar Divíšek - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, U melounky 589, PSČ 503 01
den vzniku členství: 1. 4. 2003
den vzniku funkce: 15. 4. 2003
od 14. 10. 2003 do 31. 5. 2005
Alois Hájek - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Pouchovská 179, PSČ 503 41
den vzniku členství: 1. 4. 2003
od 14. 10. 2003 do 26. 7. 2005
Miloš Suchan - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Mrštíkova 932, PSČ 500 09
den vzniku členství: 2. 12. 2002 - 30. 6. 2005
od 14. 10. 2003 do 9. 8. 2007
Dana Marečková - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Winterova 1120, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 19. 6. 2007
od 14. 10. 2003 do 7. 2. 2011
Pavel Horák - místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové, Slezská 473, PSČ 500 03
den vzniku členství: 2. 12. 2002
den vzniku funkce: 22. 1. 2003
od 26. 2. 2002 do 14. 10. 2003
MUDr. Leoš Petr - člen dozorčí rady
Hradec Králové, M. Horákové 420, PSČ 500 06
den vzniku členství: 19. 6. 2001
od 16. 2. 1999 do 14. 10. 2003
Pavel Vokřál - místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové, Kyjevská 444, PSČ 503 41
od 16. 2. 1999 do 14. 10. 2003
PhDr. Bc. Jiří Nosek - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Brožíkova 1567, PSČ 500 06
od 16. 2. 1999 do 14. 10. 2003
Ing. Miroslav Zbudil - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Uhelná 868, PSČ 500 03
od 16. 1. 1998 do 16. 2. 1999
MUDr. Helena Audrlická - místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové, Selicharova 1286, PSČ 500 12
od 16. 1. 1998 do 16. 2. 1999
MUDr. Jaroslav Tejral, CSc. - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Na zahrádkách 195, PSČ 503 41
od 16. 1. 1998 do 16. 2. 1999
Pavel Vokřál - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Kyjevská 444, PSČ 503 41
od 16. 1. 1998 do 14. 10. 2003
Ing. Lubomír Štěpán - předseda dozorčí rady
Hradec Králové, K Hvězdárně 1503, PSČ 500 08
od 16. 1. 1998 do 14. 10. 2003
Eva Valešová - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Gočárova 902, PSČ 500 02
Akcionáři
od 7. 11. 2006
Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810
Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00
od 16. 1. 1998 do 7. 11. 2006
Město Hradec Králové, IČO: 00268810
Hradec Králové, Ulrichovo náměstí
Hodnocení firmy
+5
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 1 komentářů

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+12
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-79
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-122
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-227
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-333
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.