Bobrovská, a.s.
IČO: 25309790

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 9. 1996
Obchodní firma
od 15. 2. 2002

Bobrovská, a.s.

od 2. 9. 1996 do 15. 2. 2002

První bobrovská, a.s.

Sídlo
od 15. 2. 2002 do 29. 7. 2014
Bobrová, čp. 308
od 2. 9. 1996 do 15. 2. 2002
Bobrová, č. 227
IČO
od 2. 9. 1996

25309790

DIČ

CZ25309790

Identifikátor datové schránky:vstnpcu
Právní forma
od 2. 9. 1996
Akciová společnost
Spisová značka2058 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 20. 7. 2010
- opravy silničních vozidel
od 20. 7. 2010
- Zámečnictví, nástrojářství
od 20. 7. 2010
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 20. 7. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 4. 1998 do 20. 7. 2010
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 20. 8. 1997 do 15. 2. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 20. 8. 1997 do 20. 7. 2010
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 20. 8. 1997 do 20. 7. 2010
- zemní práce
od 20. 8. 1997 do 20. 7. 2010
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo oborů vyhrazených zákonem č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
od 20. 8. 1997 do 20. 7. 2010
- opravy motorových vozidel
od 20. 8. 1997 do 20. 7. 2010
- zámečnictví
od 2. 9. 1996
- zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 29. 7. 2014
- Zapisují se nové stanovy společnosti ze dne 18.6.2014
od 29. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 29. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 3. 2000
- Valná hromada dne 25.2.2000 rozhodla o změně článků 5, 9 a 20 stanov.
od 20. 12. 1999 do 29. 7. 2014
- Zapisují se nové stanovy společnosti ze dne 26.7.1999.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 26.7.1999 o zvýšení základního jmění.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- a) Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost stabilizace akciové společnosti, poněvadž nemovitosti, které mají být vloženy do akciové společnosti, akciová společnost již užívá a pronajímá si je.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- b) Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- c) Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o 18.119.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů sto devatenáct tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- d) Bude upisováno 18.119 kusů, slovy: osmnáct tisíc sto devatenáct kusů, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých. Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě, převoditelné podle stanov akciové společnosti a obch.zák., jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204 a obch.zák. nepoužije. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Bobrové 227, okres Žďár nad Sázavou, v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v emisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů, slovy: patnáct dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- e) Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti ve vlastnictví Agroinvest Bobrová, družstvo, se sídlem Bobrová 308, okres Žďár nad Sázavou, IČO: 49968521, což jsou nemovitosti zapsané na LV 478 pro obec Bobrová a k.ú. Horní Bobrová jako zemědělská hospodářská budova (dle znal. pos. se jedná o bývalý kravín K 174), ost. stav. objekt na st.143 (dle znal.pos. se jedná o posklizňovou linku 1), zeměd. hosp. budova na st. 146/1, st. 146/2 a st. 146/3 (dle znal. pos. se jedná o posklizňovou linku 2), zeměď. hosp. budova na st. 157 (dle znal. pos. se jedná o teletník), zeměď. hosp. budova na st. 158 (dle znal. pos. se jedná o ocelokolnu), zem. hosp. budova na st. 160/1 a 160/2 (dle znal. pos. se jedná o sklad pohonných hmot), zem. hosp. budova na st. 170 (dle znal. pos. se jedná o odchovnu mladého dobytka), ost. stav. objekt na st. 173 (dle znal. pos. se jedná o silážní žlab) a ost. stav. objekt na st. 174 (dle znal. pos. se jedná o sklad olejů), nemovitosti zapsané na LV 147 pro obec Mirošov a k.úz. Mirošov u Bobrové jako zeměď. hosp. budova na st. 108 (dle znal. posudku se jedná o kravín K 174) a zeměď. hosp. budova na st. 109 (dle znal. pos. se jedná o ocelokolnu a 1/2 nemovitostí zapsaných na LV 484 pro obec Bobrová a k.ú. Horní Bobrová jako zeměď. hosp. budova na st. 187/1, 187/2, 187/3 a 187/4 (dle znal. pos. se jedná o seník) a stavba, která není předmětem zápisu do KN, a to salaš u vepřína v kat.úz. Bobrová.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- Nepeněžité vklady budou splaceny dnem předání písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obch.zák. spolu s předáním nemovitostí a stavby salaše upisovatelem. Upisovatel podepíše písemné prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí a stavby salaše s úředně ověřenými podpisy. Vlastnické právo k nemovitostem nabude akciová společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě výše uvedeného písemného prohlášení vkladatele.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- f) Ocenění nepeněžitých vkladů - nemovitostí cit. výše a stavby nezapsané v KN - schvaluje valná hromada ve výši 18.119.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů sto devatenáct tisíc korun českých, jak je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 1570/060/1999 znalce Jaroslava Grodla a znaleckého posudku číslo 54-740/99 znalce Ing. Františka Fialy, oba jsou znalci v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí (v tomto bodě proběhlo hlasování v souladu s § 186c odst.2 písm.b) obch.zák. - Agroinvest nehlasoval, ostatní přítomní akcionáři hlasovali pro).
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- g) Hospodářské využití vkladů - staveb - spočívá v tom, že akciová společnost vložený majetek použije pro zemědělskou výrobu, poněvadž má jako hlavní předmět podnikání zemědělskou výrobu a veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářsky využity.
od 12. 11. 1999 do 20. 12. 1999
- h) Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Agroinvest Bobrová, družstvo, se sídlem Bobrová 308, okres Žďár nad Sázavou, IČO: 49968521.
od 4. 5. 1999 do 10. 3. 2000
- Společnost se řídí stanovami v úplném znění ze dne 23.4.1999.
od 2. 4. 1998 do 10. 3. 2000
- Společnost se řídí stanovami ze dne 16.1.1998.
od 20. 8. 1997 do 20. 12. 1999
- Jediný akcionář Zemědělské družstvo Bobrová-Dlouhé, se sídlem 592 55 Bobrová 227, IČO 00 14 35 61.
od 20. 8. 1997 do 10. 3. 2000
- Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 6.6.1997.
od 2. 9. 1996
- Způsob zřízení: Obchodní společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny ze dne 21.6.1996.
Kapitál
od 20. 12. 1999
Základní kapitál 53 119 000 Kč, splaceno 53 119 000 Kč.
od 20. 8. 1997 do 20. 12. 1999
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 35 000 000 Kč.
od 2. 9. 1996 do 20. 8. 1997
Základní kapitál 35 000 000 Kč
od 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 419.
od 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 270.
od 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 35.
od 31. 5. 2000 do 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 419.
od 31. 5. 2000 do 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 270.
od 31. 5. 2000 do 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 31. 5. 2000 do 7. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 35.
od 20. 12. 1999 do 31. 5. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 53 119.
od 4. 5. 1999 do 20. 12. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 35 000.
od 2. 9. 1996 do 4. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 500.
Statutární orgán
od 2. 7. 2013
MILOSLAV SMUTKA - předseda představenstva
Mirošov, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 28. 6. 2013
od 2. 7. 2013
VLADISLAVA JANDLOVÁ - místopředseda představenstva
Mirošov, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 28. 6. 2013
od 2. 7. 2013
BOŽENA MELICHAROVÁ - člen představenstva
Bobrová, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 28. 6. 2013
od 10. 9. 2008 do 2. 7. 2013
Ing. Miloslav Smutka - předseda představenstva
Mirošov, 28, PSČ 592 55
den vzniku členství: 22. 8. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 22. 8. 2008 - 28. 6. 2013
od 10. 9. 2008 do 2. 7. 2013
Vladislava Jandlová - místopředseda představenstva
Mirošov, 26, PSČ 592 55
den vzniku členství: 22. 8. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 22. 8. 2008 - 28. 6. 2013
od 10. 9. 2008 do 2. 7. 2013
Božena Melicharová - člen představenstva
Bobrová, 8, PSČ 592 55
den vzniku členství: 22. 8. 2008 - 28. 6. 2013
od 3. 1. 2004 do 10. 9. 2008
Ing. Miloslav Smutka - předseda představenstva
Mirošov, 28
den vzniku funkce: 20. 6. 2003 - 22. 8. 2008
od 3. 1. 2004 do 10. 9. 2008
Vladislava Jandlová - místopředseda představenstva
Mirošov, 26
den vzniku funkce: 20. 6. 2003 - 22. 8. 2008
od 3. 1. 2004 do 10. 9. 2008
Božena Melicharová - členka představenstva
Bobrová, 8
den vzniku funkce: 20. 6. 2003 - 22. 8. 2008
od 2. 4. 1998 do 3. 1. 2004
Ing. Miloslav Smutka - předseda představenstva
Bobrová 83,
den vzniku funkce: 2. 4. 1998 - 19. 6. 2003
od 2. 4. 1998 do 3. 1. 2004
Miroslav Roháček - místopředseda představenstva
Bobrová 60,
den vzniku funkce: 2. 4. 1998 - 20. 6. 2003
od 2. 4. 1998 do 3. 1. 2004
Božena Melicharová - členka představenstva
Bobrová 8,
den vzniku funkce: 2. 4. 1998 - 20. 6. 2003
od 2. 9. 1996 do 2. 4. 1998
Miroslav Roháček - předseda představenstva
Bobrová, 60
od 2. 9. 1996 do 2. 4. 1998
Jaroslav Ptáček - místopředseda představenstva
Bobrová, 200
od 2. 9. 1996 do 2. 4. 1998
František Doubravský - člen představenstva
Mirošov, 70
od 2. 9. 1996 do 2. 4. 1998
Jiří Drdla - člen představenstva
Dlouhé, 32
od 2. 9. 1996 do 2. 4. 1998
Pavel Chalupa - člen představenstva
Mirošov, 28
od 2. 9. 1996 do 2. 4. 1998
Jan Mazel - člen představenstva
Radešínská Svratka, 35
od 2. 9. 1996 do 2. 4. 1998
Jaroslav Novotný - člen představenstva
Bobrová, 264
od 10. 3. 2000
Způsob zastupování: Společnostst zastupuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Společnost může rovněž zastupovat člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 2. 9. 1996 do 10. 3. 2000
Způsob zastupování: Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem společnosti je oprávněn jednat pouze předseda představenstva a místopředseda představenstva a to každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí předseda a nebo místopředseda podpis uvedený na podpisovém vzoru, který je uložen u rejstříkového soudu.
Dozorčí rada
od 19. 9. 2015
PAVEL ŽILKA - předseda dozorčí rady
Bobrová, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2015
od 19. 9. 2015
Ing ROSTISLAV MAZEL - člen dozorčí rady
Mirošov, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 19. 9. 2015
JAROSLAV TRNKA - člen dozorčí rady
Bobrová, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 29. 7. 2010 do 19. 9. 2015
Pavel Žilka - předseda dozorčí rady
Bobrová, 185, PSČ 592 55
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010
od 29. 7. 2010 do 19. 9. 2015
Ing. Rostislav Mazel - člen dozorčí rady
Mirošov, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 29. 7. 2010 do 19. 9. 2015
Jaroslav Trnka - člen dozorčí rady
Bobrová, , PSČ 592 55
den vzniku členství: 29. 6. 2010
od 5. 10. 2005 do 29. 7. 2010
Pavel Žilka - předseda dozorčí rady
Bobrová, 185
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 5. 10. 2005 do 29. 7. 2010
Ing. Rostislav Mazel - člen dozorčí rady
Mirošov, 12
den vzniku funkce: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 5. 10. 2005 do 29. 7. 2010
Jaroslav Trnka - člen dozorčí rady
Bobrová, 4
den vzniku funkce: 28. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 24. 10. 2000 do 5. 10. 2005
Pavel Žilka - předseda
Bobrová, 185
den vzniku funkce: 21. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 24. 10. 2000 do 5. 10. 2005
Ing. Rostislav Mazel - člen
Radešínská Svratka, 35
den vzniku funkce: 21. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 24. 10. 2000 do 5. 10. 2005
Jaroslav Trnka - člen
Bobrová, 4
den vzniku funkce: 21. 7. 2000 - 28. 6. 2005
od 2. 9. 1996 do 24. 10. 2000
Ing. Marie Křížková - členka dozorčí rady
Bobrová, 107
od 2. 9. 1996 do 24. 10. 2000
Jaroslav Sobotka - člen dozorčí rady
Bobrová, 11
od 2. 9. 1996 do 24. 10. 2000
Pavel Žilka - člen dozorčí rady
Bobrová, 185
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+345
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-92
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-219
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-256
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-471
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.