KM Beta a.s.
IČO: 25316583

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 11. 1996
Obchodní firma
od 8. 11. 1996

KM Beta a.s.

Sídlo
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
Hodonín, Dolní Valy , PSČ 695 01
od 3. 5. 2012 do 18. 2. 2014
Hodonín, Dolní Valy , PSČ 695 01
od 12. 1. 2004 do 3. 5. 2012
Hodonín, Dolní Valy 2, PSČ 695 01
od 8. 11. 1996 do 12. 1. 2004
Hodonín, Plucárna 1, PSČ 695 01
IČO
od 8. 11. 1996

25316583

DIČ

CZ25316583

Identifikátor datové schránky:fjsesmm
Právní forma
od 8. 11. 1996
Akciová společnost
Spisová značka2134 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 8. 2010
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 10. 8. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 7. 2008
- hornická činnost podle § 2 písm. b) c) d) e) i), zákona č. 61/1988 Sb.
od 27. 8. 2003 do 10. 8. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti stavebních hmot a stavebních výrobků
od 20. 3. 2002
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 20. 3. 2002 do 10. 8. 2010
- specializovaný maloobchod
od 20. 3. 2002 do 10. 8. 2010
- velkoobchod
od 20. 3. 2002 do 10. 8. 2010
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 13. 7. 1998 do 10. 8. 2010
- Silniční motorová doprava nákladní
od 8. 11. 1996 do 20. 3. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 8. 11. 1996 do 20. 3. 2002
- Výroba betonového zboží a umělého kamene
Ostatní skutečnosti
od 11. 8. 2008 do 31. 1. 2009
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 91.200.000,- Kč a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 45.600.000,- Kč na částku ve výši 136.800.000,- Kč . Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 4.560 kusů listinných kmenových akcií znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé z nich. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude kancelář ředitele společnosti Ing. Jaroslava Vogeltanze v sídle společnosti, tj. Hodonín, Dolní Valy 2, PSČ 695 01, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářům sdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace o přednostním právu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat dvě nové akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, - předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 4.560 kusů listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé z nich, - emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 21 dnů ode dne, kdy bude zveřejněna v obchodním věstníku skutečnost, že došlo k zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazena na účet č.ú. 169xxxx vedený u GE Money Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem Milanem Rylkou, r.č. xxxx, Mutěnice, Sklepní 1114. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím proti jeho podpisu, zaslaným do deseti dnů ode dne uply nutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Spolu s oznámením obdrží předem určený zájemce návrh Smlouvy o upsání akcií. Pro úpis předem určeným zájemcem se dále stanovuje: - lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií se stanovuje v délce 15 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, - místem úpisu akcií, t.j. místem uzavření smlouvy o upsání akcií bude kancelář ředitele společnosti Ing. Jaroslava Vogeltanze v sídle společnosti, t.j. Hodonín, Dolní Valy 2, PSČ 695 01 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. - emisní kurs akcií upisovaných předem určeným zájemcem je roven jejich jmenovité hodnotě, - celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií, - emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet č.ú. 169xxxx vedený u GE Money Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši 21,600.000,-Kč a to z vlastních zdrojů společnosti.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 2. Základní jmění společnosti se zvyšuje z části zisku, vykázaného v účetní závěrce za rok 1997.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 3. Budou vydány nové akcie a to v počtu 2160 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, které budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního jmění se podílejí stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií t.j. na jednu stávající akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadá 18 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 4. Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti akcionáře způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Lhůta pro převzetí nových akcií společnosti bude činit deset dnů, přičemž počátkem běhu této lhůty bude padesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši 180.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto výši.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 2. Předmětem úpisu bude 18 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 3. Informace o přednostním právu akcionářů k úpisu nových akcií, jež bude uveřejněna podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníka bude obsahovat: - místem úpisu nových akcií bude sídlo společnosti t.j. Hodonín, Plucárna č.1, - úpis akcií bude možno provést v pracovních dnech v době od 8.00 do 10.00 hod v termínu do dvou týdnů ode dne počátku běhu této lhůty, přičemž tento den bude určen v oznámení, jež představenstvo uveřejní podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníka, - na dosavadní jednu akcii společnosti lze upsat 0,176 ks nových akcií, přičemž při násobku počtu akcií lze upsat pouze celou akcii, - předmětem úpisu akcionářů s přednostním právem k úpisu bude 18 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě, - emisní kurs pro akcionáře, kteří využijí přednostního práva bude činit 10.000,- Kč za jednu akcii t.j., je roven jmenovité hodnotě akcie.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 4. Zbývající akcie, které nebudou upsány dosavadními akcionáři, budou všechny s poukazem na ustanovení § 205 obchodního zákoníku upsány na základě dohody všech akcionářů. Emisní kurs pro tento případ bude roven jmenovité hodnotě akcie.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 5. Dohoda o úpisu akcií, uzavřená stávajícími akcionáři, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníka bude uzavřena ve lhůtě do dvou týdnů ode dne skončení úpisu akcionářů s přednostním právem, přičemž tento den bude určen v oznámení, jež představenstvo uveřejní podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníka.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 6. Před provedením úpisu musí upisovatel v případě peněžního vkladu prokázat splacení minimálně 30% emisního kursu.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 7. Úpis akcií může být proveden jen peněžními vklady.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
- Základní jmění: 1 020 000,-Kč, splaceno.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
- Akcie: 102 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč.
Kapitál
od 31. 1. 2009
Základní kapitál 136 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2001 do 31. 1. 2009
Základní kapitál 45 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2000 do 25. 7. 2001
Základní kapitál 33 060 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 1999 do 25. 7. 2000
Základní kapitál 27 360 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 1998 do 6. 8. 1999
Základní kapitál 22 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 1997 do 23. 12. 1997
Základní kapitál 1 200 000 Kč
od 23. 12. 1997 do 12. 10. 1998
Základní kapitál 1 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
Základní kapitál 1 020 000 Kč
od 13. 3. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 440.
od 13. 3. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 128.
od 10. 8. 2010 do 13. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 440.
od 10. 8. 2010 do 13. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 128.
od 31. 1. 2009 do 10. 8. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 6 840.
od 25. 7. 2001 do 31. 1. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 25. 7. 2001 do 31. 1. 2009
v listinné podobě
od 25. 7. 2000 do 25. 7. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 6. 8. 1999 do 25. 7. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 12. 10. 1998 do 6. 8. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 23. 12. 1997 do 12. 10. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 120.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 102.
Statutární orgán
od 15. 12. 2016
Ing. JAROSLAV VOGELTANZ - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 4. 10. 2016
den vzniku funkce: 5. 10. 2016
od 15. 12. 2016
MILAN RYLKA - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 4. 10. 2016
od 15. 12. 2016
Ing. JOSEF ŠEVELA, CSc. - člen představenstva
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 4. 10. 2016
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
Ing. JAROSLAV VOGELTANZ - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 14. 10. 2011 - 4. 10. 2016
den vzniku funkce: 17. 10. 2011 - 4. 10. 2016
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
Ing. JOSEF ŠEVELA, CSc. - člen představenstva
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 14. 10. 2011 - 4. 10. 2016
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
MILAN RYLKA - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 14. 10. 2011 - 4. 10. 2016
od 8. 12. 2011 do 18. 2. 2014
Ing. Jaroslav Vogeltanz - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 14. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 10. 2011
od 8. 12. 2011 do 18. 2. 2014
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 14. 10. 2011
od 8. 12. 2011 do 18. 2. 2014
Milan Rylka - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 14. 3. 2007
Petr Motyčka - člen představenstva
Strážnice, Úprkova 922, PSČ 696 62
den vzniku členství: 4. 8. 2006 - 9. 12. 2006
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Ing. Jaroslav Vogeltanz - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská 8, PSČ 695 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, 317, PSČ 696 12
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Milan Rylka - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní 1114, PSČ 696 11
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Ing. Milan Černek - člen představenstva
Kyjov, Nádražní 473, PSČ 697 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Petr Motyčka - člen představenstva
Strážnice, Úprkova 922, PSČ 696 62
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 13. 10. 2005 do 14. 3. 2007
Ing. František Kellner - člen představenstva
Kyjov, Klínky 2425, PSČ 697 01
den vzniku členství: 11. 3. 2005 - 4. 8. 2006
od 13. 10. 2005 do 14. 3. 2007
Milan Rylka - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní 1114, PSČ 696 11
den vzniku členství: 11. 3. 2005 - 9. 12. 2006
od 13. 10. 2005 do 14. 3. 2007
Ing. Milan Černek - člen představenstva
Kyjov, Nádražní 473, PSČ 697 01
den vzniku členství: 11. 3. 2005 - 9. 12. 2006
od 10. 3. 2003 do 14. 3. 2007
Ing. Jaroslav Vogeltanz - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská 8
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 10. 3. 2003 do 14. 3. 2007
Ing. Pavel Suchánek - člen představenstva
Rohatec, Padělky 25
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 24. 6. 2002 do 10. 3. 2003
Ing. Pavel Suchánek - předseda představenstva
Rohatec, Padělky 25
den vzniku funkce: 30. 5. 2001
od 24. 6. 2002 do 10. 3. 2003
Ing. Jaroslav Vogeltanz - člen představenstva
Hodonín, Brněnská 8
den vzniku funkce: 30. 5. 2001
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, 317
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 25. 7. 2000 do 24. 6. 2002
Ing. Jaroslav Vogeltanz - člen představenstva
Hodonín, Brněnská 8
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 23. 12. 1997 do 24. 6. 2002
Ing. Pavel Suchánek - předseda představenstva
Rohatec, Padělky 25
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Pavel Suchánek - předseda představenstva
Hodonín, Jižní 13
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2000
Ing. Jaroslav Vogeltanz - člen představenstva
Hodonín, Očovská 26
od 8. 11. 1996 do 24. 6. 2002
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, 317
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2001
Způsob jednání: Za společnost jednají navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2001
Způsob jednání: Za společnost jednají navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 1. 2017
Ing. HANA HOLÍKOVÁ - předseda
Rohatec, Květná, PSČ 696 01
den vzniku členství: 10. 12. 2016
den vzniku funkce: 10. 12. 2016
od 12. 1. 2017
JUDr. JAN DRÁBEK - člen
Hodonín, Purkyňova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 21. 12. 2016
od 12. 1. 2017
JANA VOGELTANZOVÁ - člen
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 21. 12. 2016
od 18. 2. 2014 do 12. 1. 2017
Ing. HANA HOLÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Rohatec, Květná, PSČ 696 01
den vzniku členství: 9. 12. 2011 - 10. 12. 2016
den vzniku funkce: 22. 12. 2011 - 10. 12. 2016
od 18. 2. 2014 do 12. 1. 2017
JANA VOGELTANZOVÁ - člen dozorčí rady
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 21. 12. 2016
od 25. 10. 2013 do 12. 1. 2017
JUDr. JAN DRÁBEK - člen dozorčí rady
Hodonín, Purkyňova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 21. 12. 2016
od 3. 5. 2012 do 25. 10. 2013
JUDr. Jan Drábek - člen dozorčí rady
Hodonín, Purkyňova 68, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011
od 3. 5. 2012 do 18. 2. 2014
Ing. Hana Holíková - předseda dozorčí rady
Rohatec, K Olšičkám, PSČ 696 01
den vzniku členství: 9. 12. 2011
den vzniku funkce: 22. 12. 2011
od 3. 5. 2012 do 18. 2. 2014
Jana Vogeltanzová - člen dozorčí rady
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011
od 14. 3. 2007 do 3. 5. 2012
Ing. Hana Holíková - předseda dozorčí rady
Rohatec, K Olšičkám 996/3, PSČ 696 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 9. 12. 2011
den vzniku funkce: 12. 1. 2007 - 9. 12. 2011
od 14. 3. 2007 do 3. 5. 2012
Ing. Věra Fialová - člen dozorčí rady
Ořechov, Zahradní 3
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 9. 12. 2011
od 14. 3. 2007 do 3. 5. 2012
JUDr. Jan Drábek - člen dozorčí rady
Hodonín, Purkyňova 68, PSČ 695 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 9. 12. 2011
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
Ing. František Jezdinský - předseda
Praha, Gotthardská 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
Ing. Věra Fialová - člen
Ořechov, Zahradní 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 25. 7. 2001 do 24. 6. 2002
Ing. František Jezdinský - předseda
Praha, Gotthardská 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2001 do 24. 6. 2002
Ing. Věra Fialová - člen
Ořechov, Zahradní 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2001 do 24. 6. 2002
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2000 do 25. 7. 2001
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Purkyňova 68
od 10. 7. 1997 do 25. 7. 2001
Ing. František Jezdinský - předseda
Praha, Gotthardská 3
od 8. 11. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. František Jezdinský - člen
Praha, Gotthardská 3
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2000
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Konečná 3
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2001
Ing. Věra Fialová - členka
Ořechov, Zahradní 3
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+71
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-31
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-44
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-231
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-471
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.