KM Beta a.s., IČO: 25316583 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti KM Beta a.s. Údaje byly staženy 9. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25316583. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25316583 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 11. 1996
Obchodní firma
od 8. 11. 1996

KM Beta a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 15. 12. 2016
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Hodonín
Obec: Hodonín
Část obce: Hodonín
Ulice: Dolní Valy
Adresní místo: Dolní Valy 3739/4
PSČ: 69501
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
Hodonín, Dolní Valy , PSČ 695 01
od 3. 5. 2012 do 18. 2. 2014
Hodonín, Dolní Valy , PSČ 695 01
od 12. 1. 2004 do 3. 5. 2012
Hodonín, Dolní Valy 2, PSČ 695 01
od 8. 11. 1996 do 12. 1. 2004
Hodonín, Plucárna 1, PSČ 695 01
IČO
od 8. 11. 1996

25316583

DIČ

CZ25316583

Identifikátor datové schránky:fjsesmm
Právní forma
od 8. 11. 1996
Akciová společnost
Spisová značka2134 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 8. 2010
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 10. 8. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 7. 2008
- hornická činnost podle § 2 písm. b) c) d) e) i), zákona č. 61/1988 Sb.
od 27. 8. 2003 do 10. 8. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti stavebních hmot a stavebních výrobků
od 20. 3. 2002
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 20. 3. 2002 do 10. 8. 2010
- specializovaný maloobchod
od 20. 3. 2002 do 10. 8. 2010
- velkoobchod
od 20. 3. 2002 do 10. 8. 2010
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 13. 7. 1998 do 10. 8. 2010
- Silniční motorová doprava nákladní
od 8. 11. 1996 do 20. 3. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 8. 11. 1996 do 20. 3. 2002
- Výroba betonového zboží a umělého kamene
Ostatní skutečnosti
od 15. 9. 2020
- Valná hromada společnosti KM Beta a.s. (dále jen Společnost) dne 15.9.2020: Určila, že hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Jaroslav Vogeltanz, dat. nar. 16.12.1956, bytem Hodonín, Brněnská 8, (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení je ho žádosti o svolání této valné hromady činí 91 400 000 Kč (slovy: Devadesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných hlavním akcionářem představuje 99,93% (devadesát devět c elých devadesát tři setin procenta) základního kapitálu Společnosti a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesáti procentní) podíl na hl asovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze Seznamu akcionářů, který je veden Společností. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účas tnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. zák. č. 90/1992 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Rozhodla ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s ú činností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Určila, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 37.000,-Kč (třicet sedm tisíc korun) za každých 10.000,-Kč (deset tisíc) jmenovité hodnoty akcie, která bude předmětem nuc eného přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 280-014/2020 ze dne 12.8.2020, který zpracoval Doc. Ing. Pavel Legát CSc., Urbánkova 24, 624 00 Brno. Uvedla, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Pověřené osobě (dále jen Pověřená osoba), která je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v sou ladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti prokázáno před konáním této valné hromady a to písemným potvrzením Pověřené osoby. Pověřená osoba vyplatí protiplnění do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení informace od Společnosti, že akcionář předložil Spol ečnosti účastnické cenné papíry, které byly předmětem nuceného přechodu vlastnického práva, na bankovní účet akcionáře, který je uvedený ke Dni účinnosti přechodu v Seznamu akcionářů vedeném Společností. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl v lastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto účastnickým cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li akcionář, že zástavní právo ještě před p řechodem vlastnického práva zaniklo. Poskytnutí přiměřeného plnění prostřednictvím Pověřené osoby jde na náklady Hlavního akcionáře. Případný úrok z prodlení bude vyplacen ve smyslu ustanovení § 388 ZOK. Stanovila, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti a to v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 14.00 hod. Po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku uveřejní společnost způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Informaci o způsobu výplaty protiplnění. Upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto nepředloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost post upovat podle ust. § 346 odst. 1 věty první ZOK.
od 9. 1. 2020
- Valná hromada společnosti KM Beta a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 136.800.000,-Kč (jedno sto třicet šest milionů osm set tisíc korun českých) na novou výši 91.460.000,-Kč (devadesát jedna milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých). Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu jsou ty, že společnost KM Beta a.s. na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 6.9.2019 (šestého září roku dva tisíce devatenáct) nabyla vlastní akcie od tří bývalých a kcionářů společnosti. Vzhledem k tomu, že není účelné, aby společnost vlastnila své akcie, dochází ke snížení základního kapitálu společnosti o hodnotu, kterou představují akcie, jež jsou ve vlastnictví společnosti. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Základní kapitál se snižuje o částku 45.340.000,-Kč (čtyřicet pět milionů tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Ke snížení základního kapitálu budou v souladu s ustanovením §521 odst. 1 ZOK použity listinné kmeno vé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých), druh A, série 1, pořadové číslo 000091-000128 a dále listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, druh B, série 1, pořadové číslo 000071-000437. Ke snížen í základního kapitálu dojde tím, že dvě osoby, pověřené představenstvem společnosti, zajistí jejich fyzickou likvidaci a vyhotoví o jejich likvidaci písemný zápis. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo v souladu s účetními předp isy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. V souladu se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění.
od 11. 8. 2008 do 31. 1. 2009
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 91.200.000,- Kč a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 45.600.000,- Kč na částku ve výši 136.800.000,- Kč . Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 4.560 kusů listinných kmenových akcií znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé z nich. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude kancelář ředitele společnosti Ing. Jaroslava Vogeltanze v sídle společnosti, tj. Hodonín, Dolní Valy 2, PSČ 695 01, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářům sdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace o přednostním právu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat dvě nové akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, - předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 4.560 kusů listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každé z nich, - emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 21 dnů ode dne, kdy bude zveřejněna v obchodním věstníku skutečnost, že došlo k zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazena na účet č.ú. 169xxxx vedený u GE Money Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem Milanem Rylkou, r.č. xxxx, Mutěnice, Sklepní 1114. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím proti jeho podpisu, zaslaným do deseti dnů ode dne uply nutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Spolu s oznámením obdrží předem určený zájemce návrh Smlouvy o upsání akcií. Pro úpis předem určeným zájemcem se dále stanovuje: - lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií se stanovuje v délce 15 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, - místem úpisu akcií, t.j. místem uzavření smlouvy o upsání akcií bude kancelář ředitele společnosti Ing. Jaroslava Vogeltanze v sídle společnosti, t.j. Hodonín, Dolní Valy 2, PSČ 695 01 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. - emisní kurs akcií upisovaných předem určeným zájemcem je roven jejich jmenovité hodnotě, - celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií, - emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet č.ú. 169xxxx vedený u GE Money Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši 21,600.000,-Kč a to z vlastních zdrojů společnosti.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 2. Základní jmění společnosti se zvyšuje z části zisku, vykázaného v účetní závěrce za rok 1997.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 3. Budou vydány nové akcie a to v počtu 2160 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, které budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního jmění se podílejí stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií t.j. na jednu stávající akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadá 18 ks nových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.
od 13. 7. 1998 do 12. 10. 1998
- 4. Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti akcionáře způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Lhůta pro převzetí nových akcií společnosti bude činit deset dnů, přičemž počátkem běhu této lhůty bude padesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši 180.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto výši.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 2. Předmětem úpisu bude 18 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 3. Informace o přednostním právu akcionářů k úpisu nových akcií, jež bude uveřejněna podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníka bude obsahovat: - místem úpisu nových akcií bude sídlo společnosti t.j. Hodonín, Plucárna č.1, - úpis akcií bude možno provést v pracovních dnech v době od 8.00 do 10.00 hod v termínu do dvou týdnů ode dne počátku běhu této lhůty, přičemž tento den bude určen v oznámení, jež představenstvo uveřejní podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníka, - na dosavadní jednu akcii společnosti lze upsat 0,176 ks nových akcií, přičemž při násobku počtu akcií lze upsat pouze celou akcii, - předmětem úpisu akcionářů s přednostním právem k úpisu bude 18 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě, - emisní kurs pro akcionáře, kteří využijí přednostního práva bude činit 10.000,- Kč za jednu akcii t.j., je roven jmenovité hodnotě akcie.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 4. Zbývající akcie, které nebudou upsány dosavadními akcionáři, budou všechny s poukazem na ustanovení § 205 obchodního zákoníku upsány na základě dohody všech akcionářů. Emisní kurs pro tento případ bude roven jmenovité hodnotě akcie.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 5. Dohoda o úpisu akcií, uzavřená stávajícími akcionáři, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníka bude uzavřena ve lhůtě do dvou týdnů ode dne skončení úpisu akcionářů s přednostním právem, přičemž tento den bude určen v oznámení, jež představenstvo uveřejní podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníka.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 6. Před provedením úpisu musí upisovatel v případě peněžního vkladu prokázat splacení minimálně 30% emisního kursu.
od 10. 7. 1997 do 23. 12. 1997
- 7. Úpis akcií může být proveden jen peněžními vklady.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
- Základní jmění: 1 020 000,-Kč, splaceno.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
- Akcie: 102 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč.
Kapitál
od 26. 5. 2020
Základní kapitál 91 460 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2009 do 26. 5. 2020
Základní kapitál 136 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2001 do 31. 1. 2009
Základní kapitál 45 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 7. 2000 do 25. 7. 2001
Základní kapitál 33 060 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 1999 do 25. 7. 2000
Základní kapitál 27 360 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 1998 do 6. 8. 1999
Základní kapitál 22 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 1997 do 23. 12. 1997
Základní kapitál 1 200 000 Kč
od 23. 12. 1997 do 12. 10. 1998
Základní kapitál 1 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
Základní kapitál 1 020 000 Kč
od 26. 5. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 73 v listinné podobě.
od 26. 5. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 13. 3. 2015 do 26. 5. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 440 v listinné podobě.
od 13. 3. 2015 do 26. 5. 2020
Akcie na jméno err, počet akcií: 128 v listinné podobě.
od 10. 8. 2010 do 13. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 440 v listinné podobě.
od 10. 8. 2010 do 13. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 128 v listinné podobě.
od 31. 1. 2009 do 10. 8. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 6 840 v listinné podobě.
od 25. 7. 2001 do 31. 1. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 25. 7. 2001 do 31. 1. 2009
v listinné podobě
od 25. 7. 2000 do 25. 7. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 6. 8. 1999 do 25. 7. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 12. 10. 1998 do 6. 8. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 280.
od 23. 12. 1997 do 12. 10. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 120.
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 102.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 1. 2022
Ing. JAROSLAV VOGELTANZ - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 5. 10. 2021
den vzniku funkce: 6. 10. 2021
od 9. 1. 2020
JANA VOGELTANZOVÁ - člen představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 8. 1. 2020
od 2. 9. 2019
Ing. MAREK ŽÍDEK - člen představenstva
Brno - Líšeň, Bednaříkova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 2. 9. 2019
den vzniku funkce: 2. 9. 2019
od 15. 12. 2016 do 2. 9. 2019
Ing. JOSEF ŠEVELA, CSc. - člen představenstva
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 4. 10. 2016 - 2. 9. 2019
od 15. 12. 2016 do 9. 1. 2020
MILAN RYLKA - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 4. 10. 2016 - 8. 1. 2020
od 15. 12. 2016 do 5. 1. 2022
Ing. JAROSLAV VOGELTANZ - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 4. 10. 2016 - 4. 10. 2021
den vzniku funkce: 5. 10. 2016 - 4. 10. 2021
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
Ing. JAROSLAV VOGELTANZ - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 14. 10. 2011 - 4. 10. 2016
den vzniku funkce: 17. 10. 2011 - 4. 10. 2016
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
Ing. JOSEF ŠEVELA, CSc. - člen představenstva
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 14. 10. 2011 - 4. 10. 2016
od 18. 2. 2014 do 15. 12. 2016
MILAN RYLKA - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 14. 10. 2011 - 4. 10. 2016
od 8. 12. 2011 do 18. 2. 2014
Ing. Jaroslav Vogeltanz - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 14. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 10. 2011
od 8. 12. 2011 do 18. 2. 2014
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, , PSČ 696 12
den vzniku členství: 14. 10. 2011
od 8. 12. 2011 do 18. 2. 2014
Milan Rylka - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 14. 3. 2007
Petr Motyčka - člen představenstva
Strážnice, Úprkova 922, PSČ 696 62
den vzniku členství: 4. 8. 2006 - 9. 12. 2006
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Ing. Jaroslav Vogeltanz - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská 8, PSČ 695 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, 317, PSČ 696 12
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Milan Rylka - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní 1114, PSČ 696 11
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Ing. Milan Černek - člen představenstva
Kyjov, Nádražní 473, PSČ 697 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 14. 3. 2007 do 8. 12. 2011
Petr Motyčka - člen představenstva
Strážnice, Úprkova 922, PSČ 696 62
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 14. 10. 2011
od 13. 10. 2005 do 14. 3. 2007
Ing. František Kellner - člen představenstva
Kyjov, Klínky 2425, PSČ 697 01
den vzniku členství: 11. 3. 2005 - 4. 8. 2006
od 13. 10. 2005 do 14. 3. 2007
Milan Rylka - člen představenstva
Mutěnice, Sklepní 1114, PSČ 696 11
den vzniku členství: 11. 3. 2005 - 9. 12. 2006
od 13. 10. 2005 do 14. 3. 2007
Ing. Milan Černek - člen představenstva
Kyjov, Nádražní 473, PSČ 697 01
den vzniku členství: 11. 3. 2005 - 9. 12. 2006
od 10. 3. 2003 do 14. 3. 2007
Ing. Jaroslav Vogeltanz - předseda představenstva
Hodonín, Brněnská 8
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 10. 3. 2003 do 14. 3. 2007
Ing. Pavel Suchánek - člen představenstva
Rohatec, Padělky 25
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 24. 6. 2002 do 10. 3. 2003
Ing. Pavel Suchánek - předseda představenstva
Rohatec, Padělky 25
den vzniku funkce: 30. 5. 2001
od 24. 6. 2002 do 10. 3. 2003
Ing. Jaroslav Vogeltanz - člen představenstva
Hodonín, Brněnská 8
den vzniku funkce: 30. 5. 2001
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, 317
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 25. 7. 2000 do 24. 6. 2002
Ing. Jaroslav Vogeltanz - člen představenstva
Hodonín, Brněnská 8
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 23. 12. 1997 do 24. 6. 2002
Ing. Pavel Suchánek - předseda představenstva
Rohatec, Padělky 25
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 8. 11. 1996 do 23. 12. 1997
Ing. Pavel Suchánek - předseda představenstva
Hodonín, Jižní 13
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2000
Ing. Jaroslav Vogeltanz - člen představenstva
Hodonín, Očovská 26
od 8. 11. 1996 do 24. 6. 2002
Ing. Josef Ševela, CSc. - člen představenstva
Hovorany, 317
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2001
Způsob jednání: Za společnost jednají navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2001
Způsob jednání: Za společnost jednají navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 18. 3. 2022
JUDr. JAN DRÁBEK - předseda dozorčí rady
Hodonín, Purkyňova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 14. 1. 2022
den vzniku funkce: 14. 1. 2022
od 18. 3. 2022
VĚRA VOGELTANZOVÁ - člen dozorčí rady
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 14. 1. 2022
den vzniku funkce: 14. 1. 2022
od 9. 1. 2020
Bc. PAVLA VOGELTANZOVÁ - člen
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 7. 1. 2020
od 12. 1. 2017 do 9. 1. 2020
JANA VOGELTANZOVÁ - člen
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 21. 12. 2016 - 2. 1. 2020
od 12. 1. 2017 do 18. 3. 2022
Ing. HANA HOLÍKOVÁ - předseda
Rohatec, Květná, PSČ 696 01
den vzniku členství: 10. 12. 2016 - 10. 12. 2021
den vzniku funkce: 10. 12. 2016 - 10. 12. 2021
od 12. 1. 2017 do 18. 3. 2022
JUDr. JAN DRÁBEK - člen
Hodonín, Purkyňova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 21. 12. 2016 - 21. 12. 2021
od 18. 2. 2014 do 12. 1. 2017
Ing. HANA HOLÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Rohatec, Květná, PSČ 696 01
den vzniku členství: 9. 12. 2011 - 10. 12. 2016
den vzniku funkce: 22. 12. 2011 - 10. 12. 2016
od 18. 2. 2014 do 12. 1. 2017
JANA VOGELTANZOVÁ - člen dozorčí rady
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 21. 12. 2016
od 25. 10. 2013 do 12. 1. 2017
JUDr. JAN DRÁBEK - člen dozorčí rady
Hodonín, Purkyňova, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011 - 21. 12. 2016
od 3. 5. 2012 do 25. 10. 2013
JUDr. Jan Drábek - člen dozorčí rady
Hodonín, Purkyňova 68, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011
od 3. 5. 2012 do 18. 2. 2014
Ing. Hana Holíková - předseda dozorčí rady
Rohatec, K Olšičkám, PSČ 696 01
den vzniku členství: 9. 12. 2011
den vzniku funkce: 22. 12. 2011
od 3. 5. 2012 do 18. 2. 2014
Jana Vogeltanzová - člen dozorčí rady
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 20. 12. 2011
od 14. 3. 2007 do 3. 5. 2012
Ing. Hana Holíková - předseda dozorčí rady
Rohatec, K Olšičkám 996/3, PSČ 696 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 9. 12. 2011
den vzniku funkce: 12. 1. 2007 - 9. 12. 2011
od 14. 3. 2007 do 3. 5. 2012
Ing. Věra Fialová - člen dozorčí rady
Ořechov, Zahradní 3
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 9. 12. 2011
od 14. 3. 2007 do 3. 5. 2012
JUDr. Jan Drábek - člen dozorčí rady
Hodonín, Purkyňova 68, PSČ 695 01
den vzniku členství: 9. 12. 2006 - 9. 12. 2011
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
Ing. František Jezdinský - předseda
Praha, Gotthardská 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
Ing. Věra Fialová - člen
Ořechov, Zahradní 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 24. 6. 2002 do 14. 3. 2007
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 9. 12. 2006
od 25. 7. 2001 do 24. 6. 2002
Ing. František Jezdinský - předseda
Praha, Gotthardská 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2001 do 24. 6. 2002
Ing. Věra Fialová - člen
Ořechov, Zahradní 3
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2001 do 24. 6. 2002
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 5. 2001
od 25. 7. 2000 do 25. 7. 2001
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Purkyňova 68
od 10. 7. 1997 do 25. 7. 2001
Ing. František Jezdinský - předseda
Praha, Gotthardská 3
od 8. 11. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. František Jezdinský - člen
Praha, Gotthardská 3
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2000
JUDr. Jan Drábek - člen
Hodonín, Konečná 3
od 8. 11. 1996 do 25. 7. 2001
Ing. Věra Fialová - členka
Ořechov, Zahradní 3
Akcionáři
od 29. 10. 2020
Ing. JAROSLAV VOGELTANZ
Hodonín, Brněnská, PSČ 695 01
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+44

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-2

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-8

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-17

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-20

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-65

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services