Pomoraví Babice, a.s.
IČO: 25318730

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 11. 1996
Obchodní firma
od 27. 11. 1996

Pomoraví Babice, a.s.

Sídlo
od 4. 12. 2013
Babice 52, PSČ 687 03
od 12. 6. 2012 do 4. 12. 2013
Babice, , PSČ 687 03
od 12. 9. 2000 do 12. 6. 2012
Babice č.52, farma zemědělského družstva, , PSČ 687 03
od 27. 11. 1996 do 12. 9. 2000
Babice, farma zemědělského družstva , PSČ 687 03
IČO
od 27. 11. 1996

25318730

DIČ

CZ25318730

Identifikátor datové schránky:4ekfqwv
Právní forma
od 27. 11. 1996
Akciová společnost
Spisová značka2147 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 9. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny včetně, - náklady provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny včetně
od 30. 7. 2010
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 16. 1. 2009
- opravy silničních vozidel
od 16. 1. 2009
- obráběčství
od 16. 1. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 16. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 1. 2009 do 9. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 16. 1. 2009 do 9. 7. 2014
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 2. 10. 2002
- hostinská činnost
od 2. 10. 2002 do 16. 1. 2009
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 2. 10. 2002 do 16. 1. 2009
- ubytovací služby
od 2. 10. 2002 do 16. 1. 2009
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- velkoobchod
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- specializovaný maloobchod
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- zprostředkování obchodu
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- zprostředkování služeb
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- přípravné práce pro stavby
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, opravy silničních vozidel
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2009
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
od 8. 6. 2002 do 30. 7. 2010
- opravy pracovních strojů
od 18. 4. 1997 do 8. 6. 2002
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 18. 4. 1997 do 8. 6. 2002
- zemní práce
od 18. 4. 1997 do 8. 6. 2002
- automatizované zpracování dat
od 18. 4. 1997 do 8. 6. 2002
- činnost účetních poradců
od 18. 4. 1997 do 8. 6. 2002
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 4. 1997 do 16. 1. 2009
- kopírovací práce
od 18. 4. 1997 do 16. 1. 2009
- kovoobráběčství
od 18. 4. 1997 do 16. 1. 2009
- zámečnictví
od 18. 4. 1997 do 16. 1. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 27. 11. 1996
- základní zemědělská prvovýroba včetně prodeje vlastních výrobků
Ostatní skutečnosti
od 19. 12. 2017
- Valná hromada společnosti schválila dne 19.12.2017 toto rozhodnutí: 1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost CHEMAGRA s. r. o., IČ: 25982605, se sídlem: Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18656 (dále také jen Hlavn í akcionář), který vlastní ve Společnosti i) 59 (padesát devět) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) , ii) 3 965 (tři tisíce devět set šedesát pě t) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), iii) 1 572 (jeden tisíc pět set sedmdesát dva) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinn é podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady tj. ke dni 13. 11. 2017 (třináctého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) činí 100 .222.000,- Kč (jedno sto milionů dvě stě dvacet dva tisíc korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 91,11 % (devadesát jedna celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 91,11 % (devadesát jedna celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady valné h romady přesahuje 90% (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede S polečnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK; 2) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a t o s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; 3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 363.000,- Kč (tři sta šedesát tři tisíc korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) ve výši 3.630,- Kč (tři tisíce šest set třicet korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) ve výši 363,- Kč (tři sta šedesát tři korun č eských) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 400-19/2017 ze dne 10. 11. 2017 (desátého listopadu roku dva t isíce sedmnáct), který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město, IČ: 66602131. 4) Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, veden ém Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK . Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno p řed konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 5) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavs ké náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontakt ovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650. 7) upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.
od 9. 7. 2014 do 1. 8. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 9. 7. 2014 do 1. 8. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 9. 8. 2005
- Ke všem listinným akciím na jméno emitovaným společností Pomoraví Babice, a.s. existuje předkupní právo každého z akcionářů společnosti když způsob a lhůty jejího uplatnění jsou uvedeny ve stanovách společnosti přijatých valnou hromadou společnosti dne 7. 12.2001, zejména pak v jejich § 5, odst. 3,4 a 5.
od 8. 6. 2002
- V souvislosti s novelu změna stanov schválena na valné hromadě 7.12.2001.
od 18. 11. 1997 do 18. 11. 1997
- I. Mimořádná valná hromada schvaluje: 1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních 90.000.000,-Kč na 110.000,-Kč tedy o 20.000.000,-Kč s tím, že se, a to bez dalšího, nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- I. Mimořádná valná hromada schvaluje: 1) Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních 90.000.000,-Kč na 110.000.000,- Kč tedy o 20.000.000,-Kč s tím, že se, a to bez dalšího, nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- a) Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom bude provedeno novou emisí: aa) 1.000 ks listinných akcií, znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. ab) 10.000 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak s odvoláním se na znění ustanovení § 204a, odst.1, obchodního zákoníku v jeho platném znění, nemá žádný ze stávajících akcionářů společnosti přednostní právo na upsání nových touto společností do budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšení základního jmění bude splaceno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře do společnosti.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- c) S ohledem na shora uvedené všechny společností nově vydané listinné akcie znějící na jméno do budoucna upíše a splatí Zemědělské obchodní družstvo Babice, IČO 00140716.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- d) Všechny shora uvedené, společností nově vydávané listinné akcie znějící na jméno smí být, ze strany Zemědělského obchodního družstva Babice, IČO 00140716, upsány v 5-ti denní lhůtě, která počne plynout prvého dne následujícího po dni pravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, Krajským obchodním soudem v Brně vedeným. Místem upisování je advokátní kancelář JUDr.Vladimíra Hodbodě,CSc., Opuštěná 4, Brno. Dobou upisování pak je kterýkoli pracovní den zmíněné lhůty v době od 8 do 16.30 hod.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- Emisní kurs nově společností vydaných listinných akcií znějících na jméno činí: da) 19.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,Kč db) 1.900,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč přičemž jeho výše je odůvodněna předpokládanými náklady se zvýšením základního jmění spojených a dále pak, a to zejména, nutností vytvoření dostatečných rezerv společnosti. Marným uplynutím této lhůty právo tohoto akcionáře k upsání předmětných akcií zaniká. Současně s tím pak pozbývá účinnost bodu I.1) a I.2) tohoto usnesení.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- e) Celý emisní kurs nově vydaných akcií, přitom musí být, ze strany upisovatele, splacen v okamžiku jejich faktického upsání, a to formou zákonem předepsanou.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- f) Každý z případných držitelů společností do budoucna nově vydávaných listinných akcií znějících na jméno má právo účastnit se valné hromady společnosti a na této hlasovat s tím, že na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie mu náleží jeden hlas. Akcie znějící na jméno je přitom převoditelná v souladu s platnými stanovami společnosti, rubopisem a jejím faktický předáním. Právo na výplatu dividend, právo na likvidační zůstatek, jakož i právo na přednostní upisování akcií, z držení kterékoli listinné akcie znějící na jméno vyplývající, je přitom převoditelné samostatně. Vydáním těchto listinných akcií znějících na jméno nejsou práva akcionářů majících společností již dříve vydané listinné akcie znějící na jméno jakkoli dotčena.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- g) Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedených listinných akcií, znějících na majitele, tedy Zemědělské obchodní družstvo Babice přitom tyto splatí, ve 100% výši jejich jmenovité hodnoty, včetně jejich emisního ážia, takto:
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 1. soubor movitých věcí
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 2. materiál
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 3. nedokončená výroba
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 4. výrobky
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 5. Pohledávky
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 6. HIM - stavby, jejichž popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 16.266,-Kč.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 7. HIM - jiný hmotný majetek, jehož popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 25.000,-Kč.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 8. HIM - nedokončené investice, jejichž popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 150.000,-Kč.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 9. DHIM, jehož seznam a popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladu 413.890,-Kč.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- 10. Finanční investice, jejichž popis je proveden v příslušném znaleckém posudku, cena vkladů 2.302.000,-Kč.
od 18. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- Hodnota vkladu celkem 39.134.493,-Kč.
od 21. 7. 1997
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 31.1.1997.
od 21. 7. 1997 do 26. 3. 1998
- Základní jmění: 90 000 000 Kč, splaceno 89 300 000 Kč.
od 21. 7. 1997 do 26. 3. 1998
- Akcie: 9 000 ks akcií na jméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10.000 Kč.
od 18. 4. 1997 do 21. 7. 1997
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.1.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti o 89,000.000,- Kč na 90,000.000,- Kč úpisem 8.900 ks akcií na jméno jm. hodnoty 10.000,- Kč. Emisní kurs činí 17.844,- Kč na každou akcii. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Navýšení bude zcela upsáno a splaceno nepeněžitými vklady jediného akcionáře. Upisování proběhne ve lhůtě 5 dnů počínající dnem následujícím po dni právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.1.1997 v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Místem úpisu je advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., v Brně, Opuštěná 4, každý pracovní den v době od 8 do 16.30 hodin.
od 27. 11. 1996 do 21. 7. 1997
- Základní jmění: 1,000.000 Kč, splaceno 300.000 Kč.
od 27. 11. 1996 do 21. 7. 1997
- Akcie: lOO ks akcií na jméno, jm. hodnoty lO.OOO Kč. Akcionáři mají předkupní právo na nákup akcií v případě zamýšleného převodu na jinou osobu.
Kapitál
od 26. 3. 1998
Základní kapitál 110 000 000 Kč, splaceno 110 000 000 Kč.
od 21. 7. 1997 do 26. 3. 1998
Základní kapitál 90 000 000 Kč
od 27. 11. 1996 do 21. 7. 1997
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 59.
od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 4 900.
od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 2 000.
od 30. 7. 2010 do 9. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 59.
od 30. 7. 2010 do 9. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 900.
od 30. 7. 2010 do 9. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 26. 3. 1998 do 30. 7. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 26. 3. 1998 do 30. 7. 2010
listinná podoba akcií
od 26. 3. 1998 do 30. 7. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 26. 3. 1998 do 30. 7. 2010
listinná podoba akcií
od 27. 11. 1996 do 21. 7. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 1. 8. 2016
WALTER SCHROTT - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 1. 8. 2016
VLADIMÍR BEČIČKA - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Na Stráni, PSČ 686 05
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 1. 8. 2016
MARTIN SMÉKAL - člen představenstva
Vranovice-Kelčice - Vranovice, , PSČ 798 08
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 4. 12. 2013 do 1. 8. 2016
Ing. WALTER SCHROTT - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 29. 6. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 29. 6. 2016
od 4. 12. 2013 do 1. 8. 2016
Ing. VLADIMÍR BEČIČKA - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Na Stráni, PSČ 686 05
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 2. 12. 2013
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 2. 12. 2013
od 19. 8. 2013 do 1. 8. 2016
MARTIN SMÉKAL - člen představenstva
Vranovice-Kelčice - Vranovice, , PSČ 798 08
den vzniku členství: 26. 6. 2013 - 30. 6. 2016
od 30. 7. 2012 do 30. 7. 2012
Ing. Walter Schrott - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 30. 7. 2012 do 30. 7. 2012
Ing. Vladimír Bečička - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Na strání 597
den vzniku členství: 2. 12. 2008
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 30. 7. 2012 do 19. 8. 2013
Bc. Milan Andrýsek - člen představenstva
Buchlovice, K Mazánku 812, PSČ 687 08
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 26. 6. 2013
od 30. 7. 2012 do 4. 12. 2013
Ing. Walter Schrott - předseda představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 30. 7. 2012 do 4. 12. 2013
Ing. Vladimír Bečička - místopředseda představenstva
Kroměříž - Mařatice, Na Stráni, PSČ 686 05
den vzniku členství: 2. 12. 2008
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 5. 10. 2011 do 30. 7. 2012
Ing. Walter Schrott - člen představenstva
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 6. 2011
od 16. 1. 2009 do 5. 10. 2011
Antonín Adamík - člen představenstva
Huštěnovice, 323, PSČ 687 03
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 29. 6. 2011
od 16. 1. 2009 do 30. 7. 2012
Ing. Vladimír Bečička - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Na Stráni 597, PSČ 686 05
den vzniku členství: 2. 12. 2008
den vzniku funkce: 2. 12. 2008 - 28. 6. 2012
od 16. 1. 2009 do 30. 7. 2012
Bc. Milan Andrýsek - místopředseda představenstva
Buchlovice, K Mazánku 812, PSČ 687 08
den vzniku členství: 2. 12. 2008
den vzniku funkce: 2. 12. 2008 - 28. 6. 2012
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Ing. Vladimír Bečička - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Na Stráni 597, PSČ 686 01
den vzniku členství: 7. 12. 2006
den vzniku funkce: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Ing. František Maňásek - místopředseda představenstva
Babice, 176, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006
den vzniku funkce: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Věra Balíčková - člen představenstva
Babice, 481, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Rostislav Buchtík - člen představenstva
Babice, 529, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Zdeněk Rožek - člen představenstva
Babice, 498, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Jaroslav Vranka - člen představenstva
Babice, 492, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Jana Zapletalová - člen představenstva
Kudlovice, 40, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Ing. František Maňásek - předseda představenstva
Babice, 176
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Ing. Vladimír Bečička - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Na Stráni 597
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Rostislav Buchtík - člen představenstva
Babice, 529
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Zdeněk Rožek - člen představenstva
Babice, 498
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Marta Skřivánková - členka představenstva
Babice, 493
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Jaroslav Vranka - člen představenstva
Babice, 492
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Jana Zapletalová - členka představenstva
Kudlovice, 40
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Ing. František Maňásek - předseda představenstva
Babice, 176
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Ing. Eliška Syslová - místopředsedkyně představenstva
Babice, 253
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Ludmila Kločková - členka představenstva
Traplice, 324
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Vlastimila Polášková - členka představenstva
Babice, 438
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Jaromír Hammer - člen představenstva
Kudlovice, 56
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Jaroslav Vranka - člen představenstva
Babice, 492
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Jaroslav Šmíd - člen představenstva
Babice, 562
od 9. 7. 2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 27. 11. 1996 do 9. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo prokurista (ředitel) společnosti.
Dozorčí rada
od 1. 8. 2016
FRANTIŠEK MAŇÁSEK - předseda dozorčí rady
Babice, , PSČ 687 03
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 1. 8. 2016
JANA SCHROTTOVÁ - člen dozorčí rady
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 1. 8. 2016
ROSTISLAV BUCHTÍK - člen dozorčí rady
Babice, , PSČ 687 03
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 4. 12. 2013 do 1. 8. 2016
Ing. FRANTIŠEK MAŇÁSEK - předseda dozorčí rady
Babice, , PSČ 687 03
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 2. 12. 2013
den vzniku funkce: 2. 12. 2008 - 2. 12. 2013
od 4. 12. 2013 do 1. 8. 2016
Ing. JANA SCHROTTOVÁ - člen dozorčí rady
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 29. 6. 2016
od 19. 8. 2013 do 1. 8. 2016
ROSTISLAV BUCHTÍK - člen dozorčí rady
Babice, , PSČ 687 03
den vzniku členství: 26. 6. 2013 - 30. 6. 2016
od 5. 10. 2011 do 19. 8. 2013
Antonín Adamík - člen dozorčí rady
Huštěnovice, , PSČ 687 03
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 26. 6. 2013
od 5. 10. 2011 do 4. 12. 2013
Ing. Jana Schrottová - člen dozorčí rady
Kroměříž, Havlíčkova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 6. 2011
od 16. 1. 2009 do 5. 10. 2011
Věra Balíčková - člen dozorčí rady
Babice, 481, PSČ 687 03
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 29. 6. 2011
od 16. 1. 2009 do 5. 10. 2011
Rostislav Buchtík - člen dozorčí rady
Babice, 529, PSČ 687 03
den vzniku členství: 2. 12. 2008 - 29. 6. 2011
od 16. 1. 2009 do 4. 12. 2013
Ing. František Maňásek - předseda dozorčí rady
Babice, 176, PSČ 687 03
den vzniku členství: 2. 12. 2008
den vzniku funkce: 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Bc. Milan Andrýsek - předseda dozorčí rady
Buchlovice, K Mazánku 812, PSČ 687 08
den vzniku členství: 7. 12. 2006
den vzniku funkce: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Josef Vranka - člen dozorčí rady
Babice, 449, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2009
Jaroslav Šmíd - člen dozorčí rady
Babice, 562, PSČ 687 03
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 2. 12. 2008
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Josef Vranka - člen
Babice, 449
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Věra Balíčková - členka
Babice, 481
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 8. 6. 2002 do 16. 1. 2007
Jaroslav Šmíd - člen
Babice, 562
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 7. 12. 2006
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Ing. Marie Daňhelová - členka
Buchlovice, 561
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Florián Trňák - člen
Traplice, 62
od 27. 11. 1996 do 8. 6. 2002
Marta Skřivánková - členka
Babice, 493
Hodnocení firmy
+4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+345
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-31
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-122
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-219
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-306
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.