Vsacko Hovězí a.s., IČO: 25366734 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vsacko Hovězí a.s. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25366734. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25366734 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 3. 1997
Obchodní firma
od 6. 3. 1997

Vsacko Hovězí a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 12. 2013
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Vsetín
Obec: Janová
Část obce: Janová
Adresní místo: Janová 266
PSČ: 75501
od 20. 10. 2008 do 10. 12. 2013
Janová, 266, PSČ 755 01
od 6. 3. 1997 do 20. 10. 2008
Hovězí č.p. 614, okr. Vsetín , PSČ 756 01
IČO
od 6. 3. 1997

25366734

DIČ

CZ25366734

Identifikátor datové schránky:z5zgys2
Právní forma
od 6. 3. 1997
Akciová společnost
Spisová značka1540 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 11. 8. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 11. 8. 2014
- rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemků
od 11. 8. 2014
- živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní
od 2. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 6. 2007 do 2. 11. 2009
- poskytování technických služeb
od 19. 6. 2007 do 2. 11. 2009
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 19. 6. 2007 do 11. 8. 2014
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní i mezinárodní - provozovana vozidly do i nad 3,5 tuny celkové hmotnosti
od 14. 3. 2006
- opravy silničních vozidel
od 11. 8. 1998 do 14. 3. 2006
- silniční motorová doprava osobní
od 11. 8. 1998 do 14. 3. 2006
- opravy motorových vozidel
od 11. 8. 1998 do 14. 3. 2006
- prodej jedů, žíravin a pesticidů
od 11. 8. 1998 do 19. 6. 2007
- silniční motorová doprava nákladní
od 11. 8. 1998 do 2. 11. 2009
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej
od 11. 8. 1998 do 2. 11. 2009
- výroba hotových krmiv
od 11. 8. 1998 do 2. 11. 2009
- zpracování papíru, výroba kartonů
od 11. 8. 1998 do 2. 11. 2009
- práce zemědělskými stroji
od 6. 3. 1997 do 11. 8. 2014
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 5. 12. 2019
- Dle projektu rozdělení ve formě odštěpení sloučením ze dne 23. 10. 2019, o rozdělení rozdělované společnosti Pozemky UNICAPITAL s.r.o., se sídlem tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 050 69 688, odštěpením sloučením části jmění s nástu pnickými společnostmi MORAVAN, a.s., se sídlem č.p. 198, 742 58 Kateřinice, identifikační číslo 476 72 439, ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem č.p. 92, 742 43 Pustějov, identifikační číslo 619 74 986, Vsacko Hovězí a.s., se sídlem č.p. 266, 755 01 Janová, i dentifikační číslo 253 66 734 a Mléčná farma Lubina, spol. s r.o., se sídlem Lubina 525, 742 21 Kopřivnice, identifikační číslo 496 09 696, došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti Pozemky UNICAPITAL s.r.o., přičemž takto vyčleněná část jejíh o jmění přešla odštěpením sloučením na nástupnické společnosti MORAVAN, a.s., ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., Vsacko Hovězí a.s. a Mléčná farma Lubina, spol. s r.o. k rozhodnému dni 1.1.2019.
od 3. 3. 2015 do 12. 5. 2016
- I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti Vsacko Hovězí a.s., se sídlem Janová 266, PSČ 755 01, IČ: 25366734, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1540 (dále jen Společnost) je společnost Mléčné farmy, s.r.o., se sídlem Lubina 525, PSČ 742 21 Kopřivnice, IČ: 286 51 391, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37036 (dále jen Hlavní akcionář), když vlastní 3 326 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podo bě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč a 4 380 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000,-Kč, jejíž základní kapitál činí 50 025 000,-Kč, tedy vlastní ve Společnosti účastnic ké cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 47 126 000,- Kč, což činí 94,2 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 94,2 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Spole čnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 212,- Kč (slovy: dvě stě dvanáct korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a částku 2 117,-Kč (slovy: dva tisíce jed no sto sedmnáct korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocen ění akcií Společnosti č. 799/02/15 ze dne 12.1.2015 vypracovaným ke dni 31.10.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti sp olu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částka 212,- Kč (s lovy: dvě stě dvanáct korun českých) a hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částka 2 117,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto sedmnáct korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění to mu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů ne bo na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je ban kou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akci onáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hromady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění.
od 11. 8. 2014 do 3. 9. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 8. 2014 do 3. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 11. 8. 2014 do 3. 9. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 11. 2009 do 19. 10. 2010
- 1. Základní kapitál společnosti Vsacko Hovězí, a.s. se zvyšuje o částku 8.200.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu ve výši 50.025.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 820 kusů nových listinných kmenových akcií, na jméno upisovatele, s nominální hodnotou každé akcie ve výši 10.000,-Kč. 3. Přednostní právo všech akcionářů na úpis akcií se vylučuje postupem dle § 204a ObchZ. 4. Všechy akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, společností Genoservis, a.s., IČ 47151609, se sídlem Grygov, Komenského 367, PSČ 783 73 (dále jen "předem určený zájemce"). 5. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 204 odst. 5 ObchZ formou podpisu smlouvy o úpisu akcií s předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií přede m určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci odeslán do 20 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs každé nové akcie s nominální hodnotou 10.000,-Kč se stanoví ve výši 10.000,-Kč. 7. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. 8. Smlouva o započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude podepsána současně se smlouvou o úpisu akcií. Návrh na uzavření smlouvy o započtení bude předem určenému zájmci odeslán do 20 dn ů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Smlouvu o započtení musí předem určený zájemce podepsat současně se smlouvou o úpisu akcií ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Představenstvo akciové společnosti rozhodlo na společném zasedání s dozorčí radou dne 21.12.1998 o zvýšení základního jmění společnosti v souladu s ust. § 203 a § 210 obchodního zákoníku.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Základní jmění společnosti Vsacko Hovězí a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Základní jmění ve výši Kč 37.568.000,- se zvyšuje o částku 4.257.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány nové akci, a to: 477 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- 378 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,-
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Všechny nově upsané akcie jsou akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upsání akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Hovězí 614, okr. Vsetín, PSČ: 756 01, v sekretariátu předsedy představenstva společnosti.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Doba upisování se stanoví 50 dnů.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněnce. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem úpisu akcií.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: 1.) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského obchodního družstva Horní Vsacko, se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47672714, podle zákona číslo 42/1992.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona číslo 42/1992 Sb., dozorčí rada jednomyslně schvaluje v výši, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne 08.10.1998 - znalecký posudek č. 39/1998, a ing. René Matyse, CSc. ze dne 08.10.1998, znalecký posudek č. 39/1998. Oba znalci jsou znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského obchodního družstva Horní Vsacko v Hovězí, okr. Vsetín, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 412/98, N 440/98 notářky JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- 2.) Pohledávky fyzických osob, vlastníků vypořádacích podílů, kteří ukončili členství ve smyslu ustanovení § 233 obchodního zákoníku v Zemědělském obchodním družstvu Horní Vsacko, se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47672714.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Ocenění nepeněžitých vkladů, pohledávek fyzických osob, vlastníků vypořádacích podílů jednomyslně schvaluje dozorčí rada ve výši, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne 08.10.1998 - znalecký posudek č. 39/1998,a ing. René Matyse, CSc. ze dne 08.10.1998, znalecký posudek č. 39/1998. Oba znalci jsou znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství.
od 12. 4. 1999 do 18. 8. 1999
- Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - fyzickým osobám, které ukončily členství v Zemědělském obchodním družstvu Horní Vsacko, se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín a jsou vlastníky vypořádacích podílů vůči tomuto družstvu a jež jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 412/98, N 440/98 notářky JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně.
od 15. 12. 1997 do 11. 8. 1998
- Jediný akcionář Zemědělské obchodní družstvo Horní Vsacko se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47 67 27 14 rozhodl dne 16.06.1997 o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je nutnost získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál pro rozšíření výroby. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje o 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmiliónůkorun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše do 57.143.000,-Kč (slovy: padesátsedmmiliónůjednostočtyřicettřikorun českých). O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady. Budou upisovány: akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upsání akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Hovězí 614, okr. Vsetín, PSČ: 756 01 v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 60 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií.
od 15. 12. 1997 do 11. 8. 1998
- Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: 1) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského obchodního družstva Horní Vsacko, se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47 67 27 14 podle zákona č. 42/1992 Sb. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisu akcií. Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského obchodního družstva Horní Vsacko se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 210/1997 JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně. 2) Pohledávky fyzických osob - vlastníků vypořádacích podílů kteří ukončily členství ve smyslu ustanovení § 233 obchodního zákoníku v Zemědělském obchodním družstvu Horní Vsacko se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47 67 27 14. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisu akcií. Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - fyzickým osobám, které ukončily členství v Zemědělském obchodním družstvu Horní Vsacko, se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín a jsou vlastníky vypořádacích podílů vůči tomuto družstva, jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 210/1997 JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně.
od 15. 12. 1997 do 11. 8. 1998
- 3) Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění Zemědělské obchodní družstvo Horní Vsacko se sídlem v Hovězí, okr. Vsetín, IČO: 47 67 27 14 úpisem nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví tohoto družstva: * dosušovna krmiv v areálu farmy Janová na st.p.č. 316/13, katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín v hodnotě 4.050.000,-Kč * dosušovna obilí v areálu farmy Janová st.p.č. 316/13, katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín v hodnotě 1.000.000,-Kč * výrobna tvarovaných krmiv v areálu farmy Janová na st.p.č. 316/13, katastrální území Janová, okres Vsetín v hodnotě 950.000,-Kč * prodejna zemědělských potřeb v areálu farmy Janová na st.p.č. 316/11, katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín v hodnotě 450.000,-Kč * administrativně - sociální budova v areálu farmy Janová na st.p.č. 316/7, katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín v hodnotě 650.000,-Kč * sklad krmiv v areálu farmy Janová na st.p.č. 316/5, katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín v hodnotě 332.031,-Kč (zaokrouhleno: 332.000,-Kč) Nemovitosti celkem : 7.432.000,-Kč.
od 6. 3. 1997 do 11. 8. 1998
- Jediný akcionář: Zemědělské obchodní družstvo Horní Vsacko se sídlem Hovězí, okr. Vsetín IČO: 47 67 27 14.
od 6. 3. 1997 do 19. 10. 2010
- Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100%.
od 6. 3. 1997 do 19. 10. 2010
- Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
Kapitál
od 19. 10. 2010
Základní kapitál 50 025 000 Kč
od 18. 8. 1999 do 19. 10. 2010
Základní kapitál 41 825 000 Kč
od 11. 8. 1998 do 18. 8. 1999
Základní kapitál 37 568 000 Kč
od 6. 3. 1997 do 11. 8. 1998
Základní kapitál 1 042 000 Kč
od 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 3 455 v zaknihované podobě.
od 29. 8. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: k převodu akcie je nutný souhlas představenstva dle článku 6 stanov
od 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 4 657 v zaknihované podobě.
od 29. 8. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: k převodu akcie je nutný souhlas představenstva dle článku 6 stanov
od 19. 10. 2010 do 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 657.
od 19. 10. 2010 do 29. 8. 2014
v listinné podobě
od 18. 8. 1999 do 19. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 837.
od 18. 8. 1999 do 19. 10. 2010
v listinné podobě
od 18. 8. 1999 do 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 455.
od 18. 8. 1999 do 29. 8. 2014
v listinné podobě
od 11. 8. 1998 do 18. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 978.
od 11. 8. 1998 do 18. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 459.
od 6. 3. 1997 do 11. 8. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 042.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 8. 8. 2023
Ing. KAMILA VALŠTÝNOVÁ - předseda představenstva
Polešovice, , PSČ 687 37
den vzniku členství: 1. 8. 2023
den vzniku funkce: 2. 8. 2023
od 8. 8. 2023
Ing. ROMAN BÍLEK - člen představenstva
Nový Jičín, Pod Skalkou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 1. 8. 2023
od 4. 11. 2022
Bc. MICHAL ŠIMČÍK - člen představenstva
Huslenky, , PSČ 756 02
den vzniku členství: 26. 9. 2022
od 4. 11. 2022 do 8. 8. 2023
Ing. FILIP ZELENSKÝ - předseda představenstva
Čelechovice na Hané, Příční, PSČ 798 16
den vzniku členství: 26. 9. 2022 - 1. 8. 2023
den vzniku funkce: 26. 9. 2022 - 1. 8. 2023
od 4. 11. 2022 do 8. 8. 2023
Ing. LADISLAV ŠKAŘUPA - člen představenstva
Loučka, , PSČ 756 44
den vzniku členství: 26. 9. 2022 - 1. 8. 2023
od 17. 7. 2020 do 4. 11. 2022
Ing. FILIP ZELENSKÝ - předseda představenstva
Čelechovice na Hané, Příční, PSČ 798 16
den vzniku členství: 19. 6. 2020 - 26. 9. 2022
den vzniku funkce: 19. 6. 2020 - 26. 9. 2022
od 17. 7. 2020 do 4. 11. 2022
Ing. LADISLAV ŠKAŘUPA - člen představenstva
Loučka, , PSČ 756 44
den vzniku členství: 19. 6. 2020 - 26. 9. 2022
od 8. 8. 2019 do 17. 7. 2020
Ing. ROMAN BÍLEK - předseda představenstva
Nový Jičín, Pod Skalkou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 11. 4. 2019 - 19. 6. 2020
den vzniku funkce: 11. 4. 2019 - 19. 6. 2020
od 8. 8. 2019 do 17. 7. 2020
JANA DĚDKOVÁ - člen představenstva
Choryně, , PSČ 756 42
den vzniku členství: 11. 4. 2019 - 19. 6. 2020
od 20. 6. 2019 do 4. 11. 2022
Ing. ONDŘEJ MARTINEC - člen představenstva
Karolinka, Kobylská, PSČ 756 05
den vzniku členství: 1. 6. 2019 - 1. 6. 2022
od 12. 5. 2016 do 20. 6. 2019
Ing. JAROSLAV KOCUREK - člen představenstva
Huslenky, , PSČ 756 02
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 26. 3. 2019
od 12. 5. 2016 do 8. 8. 2019
Ing. ROMAN BÍLEK - předseda představenstva
Nový Jičín, Pod Skalkou, PSČ 741 01
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 11. 4. 2019
den vzniku funkce: 11. 4. 2016 - 11. 4. 2019
od 12. 5. 2016 do 8. 8. 2019
JANA DĚDKOVÁ - člen představenstva
Choryně, , PSČ 756 42
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 11. 4. 2019
od 5. 1. 2016 do 12. 5. 2016
MILAN VYSOUDIL - předseda představenstva
Hrabová, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 30. 11. 2015 - 11. 4. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2015 - 11. 4. 2016
od 5. 1. 2016 do 12. 5. 2016
VLADIMÍR PETRUŽELA - místopředseda představenstva
Hutisko-Solanec - Hutisko, , PSČ 756 62
den vzniku členství: 1. 12. 2015 - 11. 4. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2015 - 11. 4. 2016
od 10. 12. 2013 do 5. 1. 2016
LUBOMÍR FALTÝNEK - člen představenstva
Olomouc - Nový Svět, Ručilova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 30. 11. 2015
od 23. 11. 2013 do 5. 1. 2016
MILAN VYSOUDIL - předseda představenstva
Hrabová, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 30. 11. 2015
den vzniku funkce: 26. 4. 2011 - 30. 11. 2015
od 13. 3. 2013 do 10. 12. 2013
DANIEL ŠUSTEK - člen představenstva
Nový Jičín, Budovatelů, PSČ 741 01
den vzniku členství: 4. 10. 2012 - 27. 6. 2013
od 13. 3. 2013 do 5. 1. 2016
VLADIMÍR PETRUŽELA - člen představenstva
Hutisko-Solanec - Hutisko, , PSČ 756 62
den vzniku členství: 4. 10. 2012 - 30. 11. 2015
od 2. 5. 2011 do 15. 12. 2011
Ing. Michal Novák - místopředseda představenstva
Hovězí, , PSČ 756 01
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 18. 11. 2011
den vzniku funkce: 26. 4. 2011 - 18. 11. 2011
od 2. 5. 2011 do 15. 12. 2011
Ing. Karel Liška - člen představenstva
Kopřivnice - Mniší, , PSČ 742 21
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 18. 11. 2011
od 2. 5. 2011 do 23. 11. 2013
Milan Vysoudil - předseda představenstva
Hrabová, , PSČ 789 01
den vzniku členství: 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 26. 4. 2011
od 29. 4. 2011 do 2. 5. 2011
Ing. Lumír Grussmann - předseda představenstva
Hostašovice, , PSČ 741 01
den vzniku členství: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
od 29. 4. 2011 do 2. 5. 2011
Ing. Vladimír Petružela - místopředseda představenstva
Hutisko - Solanec - Hutisko, , PSČ 742 13
den vzniku členství: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
od 29. 4. 2011 do 2. 5. 2011
Květoslava Hrbáčková - člen představenstva
Vsetín, Mládí, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
od 20. 10. 2008 do 29. 4. 2011
Ing. Michal Novák - člen představenstva
Opava - Vávrovice, Novosvětská 92/22, PSČ 747 73
den vzniku členství: 25. 9. 2008 - 15. 4. 2010
od 14. 3. 2006 do 29. 4. 2011
František Hromek - předseda představenstva
Studénka, Družstevní 260, PSČ 742 13
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 11. 8. 2010
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 11. 8. 2010
od 17. 1. 2006 do 14. 3. 2006
František Hromek - předseda představenstva
Studénka - Butovice, Budovatelská 810, PSČ 742 13
den vzniku členství: 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 12. 2005
od 17. 1. 2006 do 19. 6. 2007
Ing. František Parák - člen představenstva
Vsetín, Pod Žamboškou 265, PSČ 755 01
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 8. 3. 2007
od 17. 1. 2006 do 19. 6. 2007
Josef Mikulenčák - člen představenstva
Janová, 2, PSČ 755 01
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 8. 3. 2007
od 17. 1. 2006 do 20. 10. 2008
Ing. Michal Kirschbaum - člen představenstva
Olomouc - Povel, Heyrovského 408/31, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 25. 9. 2008
od 17. 1. 2006 do 29. 4. 2011
Ing. Vladimír Petružela - místopředseda představenstva
Hutisko-Solanec - Hutisko, 650, PSČ 756 62
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 4. 11. 2010
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 4. 11. 2010
od 8. 1. 2005 do 17. 1. 2006
Jaroslav Kocurek - člen představenstva
Huslenky, 143
den vzniku členství: 26. 4. 2004 - 15. 12. 2005
od 28. 5. 2002 do 8. 1. 2005
Ing. Josef Staněk - člen představenstva
Zděchov, 212
den vzniku členství: 28. 2. 2002 - 31. 3. 2004
od 28. 5. 2002 do 17. 1. 2006
Ing. František Parák - předseda představenstva
Vsetín, Pod Žamboškou 265
den vzniku členství: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
od 28. 5. 2002 do 17. 1. 2006
Josef Polách - místopředseda představenstva
Zděchov, čp. 38
den vzniku členství: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
od 28. 5. 2002 do 17. 1. 2006
František Chrástecký - člen představenstva
Hovězí, 572
den vzniku členství: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
od 28. 5. 2002 do 17. 1. 2006
Josef Mikulenčák - člen představenstva
Janová, čp. 2
den vzniku členství: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
od 29. 11. 2001 do 28. 5. 2002
Josef Hájek - člen představenstva
Hovězí čp. 579, okres Vsetín
den vzniku členství: 26. 4. 2001 - 28. 2. 2002
od 18. 8. 1999 do 28. 5. 2002
Ing. Josef Staněk - člen představenstva
Zděchov 212, okr. Vsetín
den vzniku členství: 6. 3. 1997 - 28. 2. 2002
od 18. 8. 1999 do 28. 5. 2002
Karel Matuš - místopředseda představenstva
Vsetín, Rokytnice 330, okres Vsetín
den vzniku členství: 6. 3. 1997 - 28. 2. 2002
den vzniku funkce: 26. 4. 1999 - 28. 2. 2002
od 6. 3. 1997 do 18. 8. 1999
Ing. Josef Staněk - místopředseda představenstva
Zděchov 212, okr. Vsetín
od 6. 3. 1997 do 18. 8. 1999
Karel Matuš - člen představenstva
Vsetín, Rokytnice 330
od 6. 3. 1997 do 29. 11. 2001
František Pokorný - člen představenstva
Hovězí 575, okr. Vsetín
od 6. 3. 1997 do 28. 5. 2002
Ing. František Parák - předseda představenstva
Vsetín, Pod Žamboškou 265
den vzniku členství: 6. 3. 1997 - 28. 2. 2002
den vzniku funkce: 6. 3. 1997 - 28. 2. 2002
od 6. 3. 1997 do 28. 5. 2002
František Chrástecký - člen představenstva
Hovězí 572, okr. Vsetín
den vzniku členství: 6. 3. 1997 - 28. 2. 2002
od 1. 6. 2016
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva.Podepisování za Společnost se děje tím způsobem, že k napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka Společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva.
od 11. 8. 2014 do 1. 6. 2016
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. K napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo s polečně dva členové představenstva.
od 14. 3. 2006 do 11. 8. 2014
Jednání: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 6. 3. 1997 do 14. 3. 2006
Jednání: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - čva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 1. 2. 2022
JARMILA KUPKOVÁ - předseda dozorčí rady
Bílov, , PSČ 743 01
den vzniku členství: 1. 12. 2021
den vzniku funkce: 1. 12. 2021
od 17. 7. 2020 do 1. 2. 2022
PETRA DAŇOVÁ - předseda dozorčí rady
Vsetín, MUDr. Františka Sovy, PSČ 755 01
den vzniku členství: 19. 6. 2020 - 1. 12. 2021
den vzniku funkce: 19. 6. 2020 - 1. 12. 2021
od 12. 7. 2017 do 17. 7. 2020
Ing. KRISTIÁN ROIK - předseda dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 1. 6. 2017 - 1. 6. 2020
den vzniku funkce: 1. 6. 2017 - 1. 6. 2020
od 12. 5. 2016 do 12. 7. 2017
JUDr. ALENA SIKOROVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Slavonín, Topolová, PSČ 783 01
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 1. 6. 2017
od 10. 12. 2013 do 11. 8. 2014
KVĚTOSLAVA HRBÁČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Vsetín, Mládí, PSČ 755 01
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 16. 12. 2013
den vzniku funkce: 26. 4. 2011 - 16. 12. 2013
od 13. 3. 2013 do 11. 8. 2014
STANISLAVA TYČOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Horní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 4. 10. 2012 - 16. 12. 2013
od 13. 3. 2013 do 12. 5. 2016
JAROSLAV KOCUREK - člen dozorčí rady
Huslenky, , PSČ 756 02
den vzniku členství: 4. 10. 2012 - 11. 4. 2016
od 2. 5. 2011 do 15. 12. 2011
Růžena Škrlová - člen dozorčí rady
Hovězí, , PSČ 756 01
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 25. 11. 2011
od 2. 5. 2011 do 10. 12. 2013
Květoslava Hrbáčková - předseda dozorčí rady
Vsetín, Mládí, PSČ 755 01
den vzniku členství: 26. 4. 2011 - 16. 12. 2013
den vzniku funkce: 26. 4. 2011 - 16. 12. 2013
od 29. 4. 2011 do 2. 5. 2011
ing. Michal Novák - předseda dozorčí rady
Hovězí, , PSČ 756 01
den vzniku členství: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
od 29. 4. 2011 do 2. 5. 2011
ing. Karel Liška - člen dozorčí rady
Kopřivnice - Mniší, , PSČ 742 21
den vzniku členství: 4. 11. 2010 - 26. 4. 2011
od 11. 11. 2009 do 29. 4. 2011
Květoslava Hrbáčková - předseda dozorčí rady
Vsetín, Mládí 1566, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 9. 2008 - 4. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 10. 2009 - 4. 11. 2010
od 11. 11. 2009 do 15. 12. 2011
Karel Zemánek - místopředseda dozorčí rady
Ústí, 139, PSČ 755 01
den vzniku členství: 1. 10. 2009 - 25. 11. 2011
den vzniku funkce: 1. 10. 2009 - 25. 11. 2011
od 20. 10. 2008 do 11. 11. 2009
Květoslava Hrbáčková - člen dozorčí rady
Vsetín, Mládí 1566, PSČ 755 01
den vzniku členství: 25. 9. 2008
od 17. 1. 2006 do 20. 10. 2008
MVDr. Jana Novotná - člen dozorčí rady
Jarcová, 226, PSČ 757 01
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 25. 9. 2008
od 17. 1. 2006 do 11. 11. 2009
Ing. Jindřich Šnejdrla - předseda dozorčí rady
Valašské Meziříčí - Lhota, 62, PSČ 756 42
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 1. 10. 2009
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 1. 10. 2009
od 28. 5. 2002 do 17. 1. 2006
Josef Radílek - předseda
Vsetín, Dětská 1840/4
den vzniku členství: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
od 28. 5. 2002 do 17. 1. 2006
Jindřich Chrástecký - člen
Hovězí, 186
den vzniku členství: 28. 2. 2002 - 15. 12. 2005
od 28. 5. 2002 do 11. 11. 2009
Karel Zemánek - místopředseda
Ústí, čp. 139
den vzniku členství: 23. 3. 2001 - 23. 6. 2006
den vzniku funkce: 28. 2. 2002 - 23. 6. 2006
od 29. 11. 2001 do 28. 5. 2002
Josef Radílek - předseda
Vsetín, Dětská 1840/4, okres Vsetín
den vzniku členství: 17. 9. 1999 - 28. 2. 2002
den vzniku funkce: 9. 4. 2001 - 28. 2. 2002
od 29. 11. 2001 do 28. 5. 2002
Karel Zemánek - člen
Ústí čp. 139, okres Vsetín
den vzniku členství: 23. 3. 2001 - 23. 3. 2001
od 18. 11. 1999 do 29. 11. 2001
Ing. Jaroslav Kocurek - předseda
Huslenky 600,
od 18. 11. 1999 do 29. 11. 2001
Josef Radílek - člen
Vsetín, Dětská 1840/4, okres Vsetín
od 6. 3. 1997 do 18. 11. 1999
Josef Hájek - předseda
Hovězí 579, okr. Vsetín
od 6. 3. 1997 do 18. 11. 1999
Josef Pisklák - člen
Janová 217, okr. Vsetín
od 6. 3. 1997 do 28. 5. 2002
Jindřich Chrástecký - místopředseda
Hovězí 186, okr. Vsetín
den vzniku členství: 6. 3. 1997 - 28. 2. 2002
den vzniku funkce: 6. 3. 1997 - 28. 2. 2002
Akcionáři
od 4. 8. 2023
Hiland a.s., IČO: 09088962
Polešovice, , PSČ 687 37
od 17. 7. 2020 do 4. 8. 2023
Hiland a.s., IČO: 09088962
Grygov, Komenského, PSČ 783 73
od 12. 5. 2016 do 17. 7. 2020
UNICAPITAL AGRO a.s., IČO: 01892908
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
od 5. 1. 2016 do 12. 5. 2016
Mléčné farmy, s.r.o., IČO: 28651391
Kopřivnice - Lubina, , PSČ 742 21
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+1

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-5

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

-10

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-45

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-103

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-142

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services