IP Projekt a.s., IČO: 25391747 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IP Projekt a.s. Údaje byly staženy 18. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25391747. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25391747 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 2. 1998
Obchodní firma
od 19. 2. 1998

IP Projekt a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 11. 2015 do 11. 9. 2020
Ostrava, Vrázova , PSČ 703 00
od 21. 9. 2015 do 21. 11. 2015
Ostrava, Výškovická , PSČ 700 30
od 16. 4. 2009 do 21. 9. 2015
Ostrava, Výškovická 3085/2, PSČ 700 30
od 21. 9. 2005 do 16. 4. 2009
Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 702 00
od 4. 6. 2003 do 21. 9. 2005
Ostrava, Stodolní 835/17, PSČ 702 00
od 25. 2. 2003 do 4. 6. 2003
Ostrava, Syllabova 488/19, PSČ 703 00
od 10. 11. 1999 do 25. 2. 2003
Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 04
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811
IČO
od 19. 2. 1998

25391747

DIČ

CZ25391747

Identifikátor datové schránky:8k7ekv2
Právní forma
od 19. 2. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1848 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 20. 1. 2023
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené"
od 20. 1. 2023
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 15. 4. 2009 do 20. 1. 2023
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 10. 2003 do 15. 4. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 16. 10. 2003 do 15. 4. 2009
- činnost technických poradců v oblasti strojírenství
od 16. 10. 2003 do 15. 4. 2009
- příprava a vypracování technických návrhů
od 15. 2. 2000 do 15. 4. 2009
- konstrukce, projektování a montáž strojního zařízení (mimo zdvihovacích mechanismů a tlakových nádob)
od 15. 2. 2000 do 30. 9. 2015
- posuzování vlivů na životní prostředí
od 19. 2. 1998
- projektová činnost ve výstavbě
od 19. 2. 1998 do 15. 4. 2009
- poradenství a konzultace v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě
od 19. 2. 1998 do 15. 4. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 19. 2. 1998 do 15. 4. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a reklamy
od 19. 2. 1998 do 15. 4. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 13. 9. 2007 do 14. 11. 2007
- Valná hromada společnosti konaná dne 6.8.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospod ářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.200.000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých) o částku ve výši 4.400.000,- Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých) na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šestmilion ůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 220 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč; všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; akcie budou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady; zvýšení zák ladního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých); d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před konáním této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to panu Ing. Pavlu Volfovi, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Liboru Novákovi, r.č. 67-05-26/1 178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Radimu Ondříškovi, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií a panu Ing. Michael u Ševčíkovi, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií (dále též jen "předem určení zájemci"); f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti IP Projekt a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 702 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 20.000,- Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; upisovatel je povinen splatit: 100 % emisního kursu upsan ých akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady za psáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 20 4 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: akcionář pan Ing. Pavel Volf, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) ze Smlouvy o úplatném převodu pohled ávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Libor Novák, r.č. 67-05-26/1178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 je oprávněn započíst své peněžité pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007 pro částku ve výši 1.020.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvacettisíc korun českých) a ze Smlouvy o půjčce ze dne 11.7.2005 pro částku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých); akcionář pan Ing. Radim Ondříšek, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu po hledávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Michael Ševčík, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; * peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Pavla Volfa bude započtena ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele spla tit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; * peněžité pohledávky akcionáře Ing. Libora Nováka budou započteny ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochá zí k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovat ele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; * peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Radima Ondříška bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k zapo čtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit e misní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; * peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Michaela Ševčíka bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k zap očtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;
od 16. 10. 2003 do 16. 4. 2009
- Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady.
Kapitál
od 14. 11. 2007
Základní kapitál 6 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 2. 2000 do 14. 11. 2007
Základní kapitál 2 200 000 Kč, splaceno 2 200 000 Kč.
od 19. 2. 1998 do 15. 2. 2000
Základní kapitál 2 200 000 Kč, splaceno 1 100 000 Kč.
od 20. 1. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v zaknihované podobě.
od 20. 1. 2023
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem dle platného znění stanov společnosti.
od 20. 1. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v zaknihované podobě.
od 20. 1. 2023
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem dle platného znění stanov společnosti.
od 20. 1. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v zaknihované podobě.
od 20. 1. 2023
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem dle platného znění stanov společnosti.
od 9. 11. 2016 do 20. 1. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v zaknihované podobě.
od 9. 11. 2016 do 20. 1. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v zaknihované podobě.
od 9. 11. 2016 do 20. 1. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v zaknihované podobě.
od 30. 12. 2014 do 9. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 30. 12. 2014 do 9. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 30. 12. 2014 do 9. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 16. 4. 2009 do 30. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 16. 4. 2009 do 30. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 16. 4. 2009 do 30. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 14. 11. 2007 do 16. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 330 v listinné podobě.
od 11. 8. 2007 do 14. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 110 v listinné podobě.
od 16. 10. 2003 do 11. 8. 2007
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 110.
od 16. 10. 2003 do 11. 8. 2007
v listinné podobě
od 10. 11. 1999 do 16. 10. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 110.
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 110.
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Akcie mají omezenou převoditelnost, když k převodu akcií je nutný souhlas valné hromady.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 20. 1. 2023
Ing. ROSTISLAV ZBIEG, Ph.D. - člen správní rady
Ostrava - Bartovice, Bémova, PSČ 717 00
den vzniku členství: 19. 1. 2023
od 28. 7. 2021 do 20. 1. 2023
VÁCLAV TÁBOR - člen správní rady
Ostrava - Hrabůvka, Horní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 6. 2021 - 19. 1. 2023
od 31. 3. 2021
Ing. RADIM ONDŘÍŠEK - předseda správní rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, 1. května, PSČ 725 25
den vzniku členství: 26. 9. 2019
den vzniku funkce: 26. 9. 2019
od 31. 3. 2021
Ing. MICHAEL ŠEVČÍK - člen správní rady
Ostrava - Bělský Les, Vlasty Vlasákové, PSČ 700 30
den vzniku členství: 26. 9. 2019
od 31. 3. 2021 do 28. 7. 2021
Ing. JIŘÍ VLADAŘ - člen správní rady
Ostrava - Zábřeh, Patrice Lumumby, PSČ 700 30
den vzniku členství: 26. 9. 2019 - 22. 6. 2021
od 13. 3. 2020 do 1. 1. 2021
Ing. RADIM ONDŘÍŠEK
Ostrava - Polanka nad Odrou, 1. května, PSČ 725 25
den vzniku funkce: 25. 9. 2014
od 13. 3. 2020 do 31. 3. 2021
Ing. RADIM ONDŘÍŠEK - člen správní rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, 1. května, PSČ 725 25
den vzniku členství: 25. 9. 2014 - 25. 9. 2019
od 30. 12. 2014 do 13. 3. 2020
Ing. RADIM ONDŘÍŠEK - člen správní rady
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 9. 2014
od 30. 12. 2014 do 13. 3. 2020
Ing. RADIM ONDŘÍŠEK
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 25. 9. 2014
od 30. 12. 2014 do 31. 3. 2021
Ing. JIŘÍ VLADAŘ - člen správní rady
Ostrava - Zábřeh, Patrice Lumumby, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 9. 2014 - 25. 9. 2019
od 30. 12. 2014 do 31. 3. 2021
Ing. MICHAEL ŠEVČÍK - člen správní rady
Ostrava - Bělský Les, Vlasty Vlasákové, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 9. 2014 - 25. 9. 2019
od 21. 12. 2013 do 30. 12. 2014
Ing. JIŘÍ VLADAŘ - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Patrice Lumumby, PSČ 700 30
den vzniku členství: 7. 12. 2009 - 25. 9. 2014
od 10. 12. 2009 do 21. 12. 2013
Ing. Jiří Vladař - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, P.Lumumby 2595/3, PSČ 700 30
den vzniku členství: 7. 12. 2009
od 10. 12. 2009 do 30. 12. 2014
Ing. Radim Ondříšek - předseda představenstva
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 65, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 25. 9. 2014
den vzniku funkce: 7. 12. 2009 - 25. 9. 2014
od 20. 5. 2008 do 10. 12. 2009
Ing. Libor Novák - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, V Zahradách 2298/213, PSČ 708 00
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 7. 12. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 7. 12. 2009
od 14. 11. 2007 do 20. 5. 2008
Ing. Pavel Volf - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 557/89, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 8. 2007 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 7. 8. 2007 - 10. 3. 2008
od 21. 9. 2005 do 14. 11. 2007
Ing. Libor Novák - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, V Zahradách 2298/213, PSČ 708 00
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 7. 8. 2007
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 7. 8. 2007
od 16. 10. 2003 do 10. 12. 2009
Ing. Radim Ondříšek - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 65, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 9. 2003
od 16. 10. 2003 do 30. 12. 2014
Ing. Michael Ševčík - člen představenstva
Ostrava - Bělský les, V.Vlasákové 14, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 25. 9. 2014
od 4. 6. 2003 do 21. 9. 2005
Ing. Libor Novák - předseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 1156/43
den vzniku členství: 14. 2. 2003
den vzniku funkce: 14. 2. 2003
od 25. 2. 2003 do 4. 6. 2003
Alexandra Šajarová - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Nad vrbou 1176
den vzniku členství: 20. 8. 2002 - 14. 2. 2003
den vzniku funkce: 20. 8. 2002 - 14. 2. 2003
od 25. 2. 2003 do 4. 6. 2003
Monika Dadáková - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Moravská 41
den vzniku členství: 20. 8. 2002 - 14. 2. 2003
od 27. 2. 2002 do 25. 2. 2003
Ing. Jindřich Molin - předseda představenstva
Ostrava-Svinov, Rošického 1078
den vzniku členství: 7. 11. 2001 - 20. 8. 2002
den vzniku funkce: 7. 11. 2001 - 20. 8. 2002
od 27. 2. 2002 do 25. 2. 2003
Ing. Ivo Chamrád - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Fr. Čechury 4463/4
den vzniku členství: 7. 11. 2001 - 20. 8. 2002
od 27. 2. 2002 do 4. 6. 2003
Jiří Kotrle - člen představenstva
Mohelnice, Nová ulice č.2
den vzniku členství: 7. 11. 2001 - 14. 2. 2003
od 10. 11. 1999 do 27. 2. 2002
Ing. Radek Pecina - předseda představenstva
Havířov - Podlesí, Kollárova 11
od 10. 11. 1999 do 27. 2. 2002
Petr Štíhel - člen představenstva
Frýdek - Místek, Mozartova 1779
od 10. 11. 1999 do 27. 2. 2002
Tomáš Božoň - člen představenstva
Horní Lhota, Hlavní 75, Velká Polom
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Ing. Martin Pecina - předseda představenstva
Havířov-Bludovice, Oblouková 30
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Ing. Daniel Pustka - člen představenstva
Palkovice 626,
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Ing. Josef Cincibuch - člen představenstva
Frýdek-Místek, Slezská 2890
od 20. 1. 2023
Společnost zastupuje navenek kterýkoli člen správní rady samostatně.
od 30. 12. 2014 do 1. 1. 2021
Za společnost jedná statutární ředitel.
od 16. 4. 2009 do 30. 12. 2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 4. 6. 2003 do 16. 4. 2009
Jednání: Za představenstvo (společnost) jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.
od 19. 2. 1998 do 4. 6. 2003
Jednání: Jménem společnosti jednají za představenstvo společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva.
Prokura
od 21. 11. 2015 do 20. 1. 2023
Ing. MICHAEL ŠEVČÍK
Ostrava - Bělský Les, Vlasty Vlasákové, PSČ 700 30
od 21. 11. 2015 do 20. 1. 2023
Prokurista je oprávněn jednat v rámci prokury samostatně.
Dozorčí rada
od 20. 5. 2008 do 30. 12. 2014
Václav Tábor - předseda dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Horní 730/33, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 25. 9. 2014
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 25. 9. 2014
od 20. 5. 2008 do 30. 12. 2014
Lenka Ševčíková - člen dozorčí rady
Ostrava - Bělský les, Vlasty Vlasákové 14, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 25. 9. 2014
od 20. 5. 2008 do 30. 12. 2014
Naďa Lyčková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Komenského 620/4, PSČ 708 00
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 25. 9. 2014
od 14. 11. 2007 do 20. 5. 2008
Ing. Libor Novák - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, V Zahradách 2298/213, PSČ 708 00
den vzniku členství: 7. 8. 2007 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 7. 8. 2007 - 10. 3. 2008
od 14. 11. 2007 do 20. 5. 2008
Ing. Petr Heřman - člen dozorčí rady
Dolní Lhota, Na Strážnici 400, PSČ 747 66
den vzniku členství: 7. 8. 2007 - 10. 3. 2008
od 14. 11. 2007 do 20. 5. 2008
Ing. Jiří Adámek - člen dozorčí rady
Ostrava - Plesná, Pěkná 232/5, PSČ 725 27
den vzniku členství: 7. 8. 2007 - 10. 3. 2008
od 4. 6. 2003 do 14. 11. 2007
Ing. Pavel Volf - předseda
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 557/89
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 7. 8. 2007
den vzniku funkce: 14. 2. 2003 - 7. 8. 2007
od 4. 6. 2003 do 14. 11. 2007
Eliška Konieczná - člen
Ostrava, Jih - Zábřeh, Tarnavova 3015/6
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 7. 8. 2007
od 4. 6. 2003 do 14. 11. 2007
Jarmila Jančová - člen
Ostrava - Poruba, Mongolská 1467/34
den vzniku členství: 14. 2. 2003 - 7. 8. 2007
od 10. 11. 1999 do 4. 6. 2003
Ing. Jan Poloch - člen
Ostrava-Jih-Zábřeh, Chalupníkova 1305/52
od 10. 11. 1999 do 4. 6. 2003
JUDr. Michal Kačmařík - člen
Bohumín, Mírová 948
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Ing. Jaromír Ivánek - člen
Palkovice 152,
od 19. 2. 1998 do 10. 11. 1999
Ing. Radek Pecina - člen
Havířov-Podlesí, Kollárova 11
od 19. 2. 1998 do 4. 6. 2003
Rostislav Šajar - předseda
Orlová-Lutyně, Nad vrbou 1176
Akcionáři
od 16. 10. 2003 do 24. 2. 2005
DH TRADE PARTNER s.r.o., IČO: 25871617
Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 835/17
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+13

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-9

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-77

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-117

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-127

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-329

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services