Humatex, a.s., IČO: 25458442 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Humatex, a.s. Údaje byly staženy 7. 6. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25458442. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25458442 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 12. 2002
Obchodní firma
od 19. 1. 2009

Humatex, a.s.

od 16. 12. 2002 do 19. 1. 2009

SD - Humatex, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 16. 12. 2002

25458442

DIČ

CZ25458442

Identifikátor datové schránky:x3kegis
Právní forma
od 16. 12. 2002
Akciová společnost
Spisová značka1454 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 24. 4. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 5. 2003
- hornická činnost v rozsahu § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, a § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění
od 16. 12. 2002 do 24. 4. 2015
- výroba chemických látek a chemických přípravků
od 16. 12. 2002 do 24. 4. 2015
- velkoobchod
od 16. 12. 2002 do 24. 4. 2015
- specializovaný maloobchod
od 16. 12. 2002 do 24. 4. 2015
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Ostatní skutečnosti
od 24. 4. 2015
- Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. postupem dle § 778 odst. 5 zákona o korporacích.
od 16. 6. 2005 do 22. 11. 2005
- Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 49 90 19 82, v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2005 o snížení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., se sídlem Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 418 01, IČ: 25 45 84 42, takto: Snížení základního kapitálu je odůvodněno požadavkem jediného akcionáře optimalizovat strukturu kapitálu společnosti a odčerpat nadbytečné finanční zdroje z důvodu jejich efektivnějšího využití, a to za situace, kdy snížení základního kapitálu nenaruší so lventnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů vůči společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet v termínu do 90 (slovy devadesáti) dnů poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem o zápisu sníženého základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Základní kapitál společnosti SD - Humatex, a.s. bude snížen z částky 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tedy o částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). S nížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 25 ks (slovy dvacet pět kusů) akcií dle § 213a obchodního zákoníku, kdy se jmenovitá hodnota jedné akcie snižuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na 800.000,- K č (slovy osm set tisíc korun českých). K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku.
od 7. 5. 2003 do 14. 8. 2003
- Jediný akcionář rozhodl dne 25.2.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., a to na základě zprávy představenstva zpracované dle § 204 odst. 3 obch. zák. ze dne 18.2.2003 takto : Základní kapitál bude zvýšen o částku 23 000 000,-Kč, tj. dvacet tři milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 23 kusů upisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování všech akcií, tj. 23 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie jeden milion korun českých. Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982. Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou a činí 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dle znaleckého posudku 23 762 000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, která činí 23 000 000,- Kč, tj. 762 000,- Kč, je určen tímto rozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, Důlní 199 a počátek lhůty pro upisování akcií začíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázán v souladu s ust. § 203 odst. 4) obch. zák. na rozvazovací podmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konec této lhůty je čtrnáct dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel se o počátku běhu této lhůty dozví písemným oznámením představenstva, které mu bude prokazatelně doručeno. O konci této lhůty je povinno ho vyrozumět představenstvo prokazatelně písemným oznámením ihned, jakmile obdrží pravomocné usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nepeněžitého vkladu nejpozději do třiceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, ul. Důlní čp. 199. Nepeněžitý vklad charakteru movitého majetku bude splacen na základě předávacího protokolu fyzickým předáním v sídle společnosti. Nepeněžitý vklad charakteru nemovitého majetku bude splacen na základě písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s fyzickým předáním nemovitostí. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládají Severočeské doly a.s. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: nehmotný majetek - marketingový průzkum trhu humátových sorbentů a solí huminových kyselin, movitý majetek - ocelové plošiny, kompresorová stanice, čerpadla, extraktory, soustruhy, vrtačky, rypadlo, stroje šicí na uzavírání pytlů, váhy můstkové a laboratorní, dopravníky pásové, Škoda Fabia CVK 63-84, vozík vysokozdvi- žný, odstředivka, dopravníky technologické, jeřáb mostový, technologie výroby tekutých humátů, nádrže sedimentační a usazovací, sušárna skříňová, předvářka, třídič, fotometr, transportér, sušárna Buhlerova, zařízení vzduchotechniky, zařízení balící, pila na kov, kolový mlýn, pec muflová, mikrovlnný mineralizátor, přístroj prosívací, souprava sušících válců, sušič dvouválcový, Caterpillar, stroj zametací, manipulační zařízení, kolektor inženýrských sítí, elektronická zabezpečovací signalizace, nemovitý majetek: Pozemky v k.ú. Bílina, LV č. 3079: Část parcely č. 2390/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/5 o výměře 4294 m2 - zastavěná plocha. Část parcely č. 2372/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2372/196 o výměře 4144 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha. Část parcely č. 2390/2, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/6 o výměře 494 m2 - ostatní plocha, jiná plocha. Parc. č. 2372/36 o výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2372/123 o výměře 162 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2391 o výměře 698 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/3 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/4 o výměře 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoří Parc. č. 2372/34 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky v k.ú. Duchcov, LV č. 2049: Parc. č. 3283/1 o výměře 68935 m2 - ostatní plocha. Stavby zapsané do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina, LV č. 3079: Objekt bydlení čp. 199 na parc. č. 2391. V účetní evidenci vedený jako kanceláře, expedice, dílna - invent č. 10174. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/34. V účetní evidenci vedený jako zastřešená skládka - invent. č. 10219. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/36. V účetní evidenci vedený jako sklad - invent. č. 10310. Jiná stavba na parc. č. 2372/123. V účetní evidenci vedený jako sklad louhu - invent. č. 10895. Výroba na parc. č. 2390/3. V účetní evidenci vedený jako garáž - invent. č. 10208. Výroba na parc. č. 2390/4. V účetní evidenci vedený jako čerpací stanice - invent. č. 20233. Výroba na parc. č. 2390/5 (odděleno z p.č. 2390/1 - stavba rozdělena). V účetní evidenci vedeno jako sklad - invent. č. 10123, výrobna humitanů - invent. č. 10169, šatny a koupelny - invent. č. 10216, sklad - invent. č. 10390, vzduchotechnika, ventilátory - invent. č. 31654. Stavby nezapisované do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina: Zpevněná plocha betonová - invent. č. 20248. Přístřešek u čerpací stanice - invent. č. 10917. Vozovka u staré vrátnice - invent. č. 20332. Kanalizace trubní - invent. č. 20236. Ostatní potrubí - invent. č. 20227. Oplocení - invent. č. 20273. Venkovní osvětlení - invent. č. 20251. Elektroinstalace - invent. č. 20242. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem o hospodářské hodnotě nepeněžitého vkladu vybraného obchodního majetku společnosti Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82, znalce Ing. Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, 337 01 Rokycany, jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc 1004/2003-19 ze dne 15.1.2003, právní moc 5.2.2003, č. posudku 308/2002 ze dne 24.2.2003. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 23 762 000,- Kč, tj. dvacet tři milionu sedm set šedesát dva tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 23 kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.
Kapitál
od 22. 11. 2005
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 8. 2003 do 22. 11. 2005
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 12. 2002 do 14. 8. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 400 000, počet akcií: 50 v listinné podobě.
od 19. 1. 2009 do 8. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50 v listinné podobě.
od 22. 11. 2005 do 19. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 v listinné podobě.
od 22. 11. 2005 do 19. 1. 2009
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze za předchozího souhlasu dozorčí rady. Stejný postup se uplatní při zastavení těchto akcií.
od 14. 8. 2003 do 22. 11. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 14. 8. 2003 do 22. 11. 2005
druh: kmenové podoba: listinná Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze za předchozího souhlasu dozorčí rady. Stejný postup se uplatní při zastavení těchto akcií.
od 16. 12. 2002 do 14. 8. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 16. 12. 2002 do 14. 8. 2003
druh: kmenové podoba: listinná Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné pouze za předchozího souhlasu dozorčí rady. Stejný postup se uplatní při zastavení těchto akcií.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 6. 2023
JUDr. VERONIKA PAVLÁTKOVÁ PAUKNEROVÁ - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2023
den vzniku funkce: 1. 4. 2023
od 23. 6. 2021
Ing. PAVEL DANĚK - Předseda představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 7. 5. 2021
den vzniku funkce: 7. 5. 2021
od 25. 5. 2021
Ing. MONIKA MALÁ - Člen představenstva
Most, Jaroslava Vrchlického, PSČ 434 01
den vzniku členství: 1. 4. 2021
od 3. 5. 2018 do 1. 6. 2023
JUDr. VERONIKA PAVLÁTKOVÁ PAUKNEROVÁ - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 3. 2018 - 29. 3. 2023
den vzniku funkce: 29. 3. 2018 - 29. 3. 2023
od 5. 1. 2017 do 25. 5. 2021
ALENA VITÁKOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Jakoubkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 13. 12. 2016 - 31. 3. 2021
od 30. 9. 2016 do 23. 6. 2021
Ing. PAVEL DANĚK - Předseda představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 6. 5. 2016 - 6. 5. 2021
den vzniku funkce: 6. 5. 2016 - 6. 5. 2021
od 12. 6. 2015 do 3. 5. 2018
JUDr. VERONIKA PAVLÁTKOVÁ PAUKNEROVÁ - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 28. 3. 2018
den vzniku funkce: 1. 4. 2014 - 28. 3. 2018
od 19. 2. 2015 do 30. 9. 2016
Ing. PAVEL DANĚK - Předseda představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 5. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 5. 2012 - 5. 5. 2016
od 19. 2. 2015 do 5. 1. 2017
ALENA VITÁKOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Jakoubkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 19. 12. 2012 - 12. 12. 2016
od 5. 6. 2014 do 12. 6. 2015
JUDr. VERONIKA PAVLÁTKOVÁ PAUKNEROVÁ - Místopředseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2014
den vzniku funkce: 1. 4. 2014
od 6. 2. 2014 do 5. 6. 2014
JUDr. VERONIKA PAVLÁTKOVÁ PAUKNEROVÁ - Místopředseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 3. 2010 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 31. 3. 2010 - 31. 3. 2014
od 10. 12. 2012 do 19. 2. 2015
ALENA VITÁKOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 21. 5. 2012 do 19. 2. 2015
Ing. Pavel Daněk - Předseda představenstva
Bílina, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 1. 5. 2012
den vzniku funkce: 1. 5. 2012
od 6. 2. 2012 do 21. 5. 2012
Milan Vrzák - Předseda představenstva
Teplice, Arbesova 1582/9, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 30. 4. 2012
den vzniku funkce: 1. 1. 2012 - 30. 4. 2012
od 4. 5. 2010 do 6. 2. 2014
JUDr. Veronika Pauknerová - Místopředseda představenstva
Praha 6, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 3. 2010 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 31. 3. 2010 - 31. 3. 2014
od 19. 1. 2009 do 10. 12. 2012
Alena Vitáková - Člen představenstva
Bílina, Čapkova 846, PSČ 418 01
den vzniku členství: 19. 12. 2008 - 18. 12. 2012
od 1. 2. 2008 do 6. 2. 2012
Milan Vrzák - Předseda představenstva
Teplice, Arbesova 1582/9, PSČ 415 01
den vzniku členství: 31. 12. 2007 - 31. 12. 2011
den vzniku funkce: 31. 12. 2007 - 31. 12. 2011
od 12. 2. 2007 do 1. 2. 2008
Ing. Jaromír Staněk - předseda představenstva
Most-Vtelno, Mostecká 92, PSČ 434 01
den vzniku členství: 26. 1. 2007 - 31. 12. 2007
den vzniku funkce: 30. 1. 2007 - 31. 12. 2007
od 12. 2. 2007 do 19. 1. 2009
Alena Vitáková - člen představenstva
Bílina, Čapkova 846, PSČ 418 01
den vzniku členství: 26. 1. 2007 - 8. 12. 2008
od 12. 2. 2007 do 4. 5. 2010
Ing. Hana Šléglová - místopředseda představenstva
Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 1. 2007 - 30. 3. 2010
den vzniku funkce: 30. 1. 2007 - 30. 3. 2010
od 30. 9. 2004 do 12. 2. 2007
Ing. Hana Šléglová - místopředsedkyně představenstva
Praha 6, Tibetská 806/2
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 26. 1. 2007
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 26. 1. 2007
od 16. 12. 2002 do 30. 9. 2004
Ing. Hana Šléglová - Místopředsedkyně představenstva
Praha 9 - Satalice, Za Novákovou zahradou 383, PSČ 190 15
den vzniku členství: 16. 12. 2002
den vzniku funkce: 16. 12. 2002
od 16. 12. 2002 do 12. 2. 2007
Ing. Jaromír Staněk - Předseda představenstva
Most-Vtelno, Mostecká 92, PSČ 434 01
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 26. 1. 2007
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 26. 1. 2007
od 16. 12. 2002 do 12. 2. 2007
Alena Vitáková - Členka představenstva
Bílina, Čapkova 846, PSČ 418 01
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 26. 1. 2007
od 24. 4. 2015
Za společnost jedná předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším čle nem představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva.
od 16. 12. 2002 do 24. 4. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a podepisuje předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 1. 6. 2023
Ing. PETR PAUKNER - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2023
den vzniku funkce: 1. 4. 2023
od 1. 6. 2023
Ing. HANA ŠLÉGLOVÁ - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Vokovice, Tibetská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2023
den vzniku funkce: 1. 4. 2023
od 1. 6. 2023
Ing. JANA HAVELKOVÁ - Člen dozorčí rady
Káraný, Jizerská, PSČ 250 75
den vzniku členství: 1. 4. 2023
od 3. 5. 2018 do 1. 6. 2023
Ing. HANA ŠLÉGLOVÁ - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Vokovice, Tibetská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 3. 2018 - 29. 3. 2023
den vzniku funkce: 29. 3. 2018 - 29. 3. 2023
od 22. 3. 2018 do 1. 6. 2023
Ing. PETR PAUKNER - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 2. 2018 - 6. 2. 2023
den vzniku funkce: 6. 2. 2018 - 6. 2. 2023
od 22. 3. 2018 do 1. 6. 2023
Ing. JANA HAVELKOVÁ - Člen dozorčí rady
Káraný, Jizerská, PSČ 250 75
den vzniku členství: 6. 2. 2018 - 6. 2. 2023
od 5. 6. 2014 do 3. 5. 2018
Ing. HANA ŠLÉGLOVÁ - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Vokovice, Tibetská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 28. 3. 2018
den vzniku funkce: 1. 4. 2014 - 28. 3. 2018
od 28. 3. 2014 do 5. 6. 2014
Ing. HANA ŠLÉGLOVÁ - Místopředseda dozorčí rady
Praha 6 - Vokovice, Tibetská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 3. 2010 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 5. 2. 2014 - 31. 3. 2014
od 28. 3. 2014 do 22. 3. 2018
Ing. PETR PAUKNER - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 2. 2014 - 5. 2. 2018
den vzniku funkce: 5. 2. 2014 - 5. 2. 2018
od 28. 3. 2014 do 22. 3. 2018
Ing. JANA HAVELKOVÁ - Člen dozorčí rady
Káraný, Jizerská, PSČ 250 75
den vzniku členství: 4. 2. 2014 - 5. 2. 2018
od 4. 5. 2010 do 28. 3. 2014
Ing. Hana Šléglová - Člen dozorčí rady
Praha 6, Tibetská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 3. 2010
od 19. 1. 2009 do 4. 5. 2010
Mgr. Miroslav Pařík - Člen dozorčí rady
Praha 4, Pod Krčským lesem 1383/4, PSČ 142 00
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 30. 3. 2010
od 19. 1. 2009 do 28. 3. 2014
Ing. Petr Paukner - Předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 804/56, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 19. 3. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2008 - 19. 3. 2012
od 19. 1. 2009 do 28. 3. 2014
Ing. Miloslava Vaňková - Místopředseda dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Ve Vilách 30/2, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 19. 3. 2012
den vzniku funkce: 19. 12. 2008 - 19. 3. 2012
od 1. 2. 2008 do 19. 1. 2009
Ing. Antonín Vincenc - Předseda dozorčí rady
Teplice, Liberecká 2304/11, PSČ 415 01
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 10. 12. 2007 - 17. 12. 2008
od 1. 2. 2008 do 19. 1. 2009
Ing. Naděžda Kuklíková - Místopředsedkyně dozorčí rady
Bílina, Prokopa Holého 425/2, PSČ 418 01
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 10. 12. 2007 - 17. 12. 2008
od 1. 2. 2008 do 19. 1. 2009
Ing. Markéta Šetková - Člen dozorčí rady
Spořice, Nerudova 216, PSČ 431 01
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 17. 12. 2008
od 12. 2. 2007 do 1. 2. 2008
Ing. Markéta Šetková - Členka dozorčí rady
Spořice, Nerudova 216, PSČ 431 01
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 10. 12. 2007
od 14. 4. 2004 do 12. 2. 2007
Ing. Markéta Šetková - Členka dozorčí rady
Chomutov, Blatenská 3986, PSČ 430 01
den vzniku členství: 15. 12. 2003
od 14. 4. 2004 do 1. 2. 2008
Ing. Naděžda Kuklíková - Místopředsedkyně dozorčí rady
Bílina, Prokopa Holého 425/2, PSČ 418 01
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 15. 12. 2003 - 10. 12. 2007
od 25. 2. 2004 do 14. 4. 2004
Ing. Jan Demjanovič - Místopředseda dozorčí rady
Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 432 01
den vzniku členství: 3. 11. 2003 - 15. 12. 2003
den vzniku funkce: 3. 11. 2003 - 15. 12. 2003
od 25. 2. 2004 do 14. 4. 2004
Ing. Erich Grünbaum - Člen dozorčí rady
Krupka, Sídliště 565, PSČ 417 41
den vzniku členství: 3. 11. 2003 - 15. 12. 2003
od 25. 2. 2004 do 1. 2. 2008
Ing. Antonín Vincenc - Předseda dozorčí rady
Teplice, Liberecká 2304/11, PSČ 415 01
den vzniku členství: 3. 11. 2003 - 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 3. 11. 2003 - 10. 12. 2007
od 16. 12. 2002 do 25. 2. 2004
Ing. Antonín Vincenc - Předseda dozorčí rady
Teplice, Liberecká 2304/11, PSČ 415 01
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 3. 11. 2003
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 3. 11. 2003
od 16. 12. 2002 do 25. 2. 2004
Ing. Jan Demjanovič - Místopředseda dozorčí rady
Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 432 01
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 3. 11. 2003
den vzniku funkce: 16. 12. 2002 - 3. 11. 2003
od 16. 12. 2002 do 25. 2. 2004
Ing. Erich Grünbaum - Člen dozorčí rady
Krupka, Sídliště 565, PSČ 417 41
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 3. 11. 2003
Akcionáři
od 12. 4. 2018
CARBOUNION HOLDING, a.s., IČO: 04668995
Praha - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
od 26. 10. 2016 do 12. 4. 2018
CARBOUNION HOLDING, a.s., IČO: 04668995
Praha - Bubeneč, U Vorlíků, PSČ 160 00
od 18. 11. 2008 do 26. 10. 2016
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s.r.o., IČO: 25692917
Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ 110 00
od 16. 12. 2002 do 18. 11. 2008
Severočeské doly a.s., IČO: 49901982
Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

0

+
-
Kamil Bartošek
+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

0

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-1

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-1

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-2

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services