Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Švandrlík a.s.
IČO: 25497855

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu3. 11. 2004
Obchodní firma
od 1. 11. 2007

Švandrlík a.s.

od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007

Švandrlík s.r.o.

Sídlo
od 3. 11. 2004 do 5. 12. 2014
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
IČO
od 3. 11. 2004

25497855

DIČ

CZ25497855

Identifikátor datové schránky:pbegjdu
Právní forma
od 1. 11. 2007
Akciová společnost
od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka1819 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 5. 12. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 5. 12. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 11. 2004 do 5. 12. 2014
- silniční motorová doprava nákladní Druh dopravy: nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti
od 3. 11. 2004 do 5. 12. 2014
- zasilatelství
od 3. 11. 2004 do 5. 12. 2014
- skladování zboží a manipulace s nákladem
Ostatní skutečnosti
od 12. 12. 2007 do 20. 12. 2007
- Ostatní skutečnosti: - Valná hromada společnosti Švandrlík a.s. (dále jen "společnost") rozhodla dne 06.12.2007 o zvýšení základního kapitálu této společnosti za níže uvedených podmínek: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 13.880.000,-Kč (slovy třináctmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 13.880.000,-Kč (slovy třináctmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých) se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 137 ks (jednostotřicetsedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a upsáním nových akcií v počtu 18 ks (osmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 13.880.000,-Kč (slovy třináctmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých). 3) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) bude činit 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých), emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíckorun českých) bude činit 10.000,-Kč (desettisíc korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií činí celkem 13.880.000,-Kč (třináctmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých). 4) Schvaluje se vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů z důvodu, že je v důležitém zájmu společnosti, aby nové akcie upsali předem určení zájemci, a to: Ing. Jan Švandrlík, r.č. xxxx, bytem Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10, kter ý je schopen splatit emisní kurz akcií nepeněžitým vkladem svého podniku včetně nemovitostí, které má v podílovém spoluvlastnictví s Janou Švandrlíkovou, a které jsou jeho součástí a jsou potřebné pro vytvoření sceleného areálu budov a pozemků v Chrastavě , čímž dojde k posílení finanční stability a vlastního kapitálu společnosti, Jaromír Švandrlík, r.č. xxxx, bytem Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10, který je schopen splatit emisní kurz akcií nepeněžitým vkladem nemovitostí, které má ve společ ném jmění manželů s Janou Švandrlíkovou a které jsou potřebné pro vytvoření sceleného areálu budov a pozemků v Chrastavě, a dále nepeněžitým vkladem movitých věcí - nákladních automobilů návěsů dalších součástí a příslušenství, čímž by mělo dojít k celkov ému posílení finanční stability a vlastního kapitálu společnosti a rovněž tak k rozvoji možnosti podnikání společnosti, Jana Švandrlíková, r.č. xxxx, bytem Liberec 10, Stromovka 223/10, která je schopna splatit emisní kurz akcií nepeněžitým vkladem nemovitostí, které má ve společném jmění manželů s Jaromírem Švandrlíkem a které jsou potřebné pro vytvoření sceleného areálu budov a pozemků v  Chrastavě, čímž by mělo dojít k celkovému posílení finanční stability a vlastního kapitálu společnosti a rovněž tak k rozvoji možnosti podnikání společnosti. 5) Schvaluje se, aby předem určení zájemci upsali akcie takto: Ing. Jan Švandrlík 69 ks (šedesátdevět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) za emisní kurs 100.0000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a 8 ks (osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), tedy celkem akcie v hodnotě 6.980.000,- Kč (šestmilionůdevětsetosmdesáttisíc korun českých) za emisní kurs 6.980.000,- Kč (šestmilionů devětsetosmdesáttisíc korun českých), Jaromí r Švandrlík 55 ks (padesátpět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) za emisní kurs 100.0000,-Kč (jednostotisíc korun českých) a 3 ks (tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné po době o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc korun českých), tedy celkem akcie v hodnotě 5.530.000,-Kč (pětmilionůpětsettřicettisíc korun českých) za emisní kurs 5.530.000,-Kč (pětmilionůpětsettřicettisíc korun českých), Jana Švandrlíková 13 ks (třináct kusů) kmenových akcií n a jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) za emisní kurs 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) a 7 ks (sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc korun českých), tedy celkem akcie v hodnotě 1.370.000,-Kč (jedenmiliontřistasedmdesáttisíc korun českých) za emisní kurs 1.370.000,-Kč (jedenmiliontřistasedmdesáttisíc korun českých). 6) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží každý od společnosti pravomoc né usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počátek běhu lhůty k upisován í akcií; emisní kurs takto upisované akcie se pak stanoví u 137 ( jednostotřicetisedmi) kusů akcií na 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) a u 18 (osmnácti) kusů akcií na 10.000,-Kč (desettisíc korun českých). 7) Schvaluje se splacení emisního kurzu akcií upsaných Ing. Janem Švandrlíkem nepeněžitým vkladem, a to vkladem jeho podniku Ing. Jan Švandrlík, IČ 65624394, se sídlem Liberec 10, Stromovka 223/10, 460 10, který tvoří: hmotný majetek v hodnotě 6.443.750,- Kč (šestmilionůčtyřistačtyřicettřitisícsedmsetpadesát korun českých), pohledávky v hodnotě 273.224,-Kč (slovy dvěstěsedmdesáttřitisícdvěstědvacetčtyři korun českých), finanční majetek v hodnotě 263.908,-Kč (slovy dvěstěšedesáttřitisícdevětsetosm korun čes kých), který je tvořen zůstatkem na bankovních účtech, zůstatkem v pokladně a ceninách. Hmotný majetek sestává z osobního automobilu Škoda Fabia reg. zn. 1L3 3173 v hodnotě 143.750,- Kč, jedné poloviny nemovitostí - administrativního a skladového objektu čp. 257 v Dolní Chrastavě jiná stavba postaveného na parcele č. St. 227, parcely č. St. 227 zastavěná plocha a nádvoří, haly bez čp/če průmyslového objektu postaveného na parcele č. St. 335, parcely č. St. 335 zastavěná plocha a nádvoří, parcely č. 389/1 ostatní plocha manipulační plocha, parcely č. 389/2 ostatní plocha manipulační plocha a parcely č. 812 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v katastrálním území Dolní Chrastava zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec v katastru nemovito stí pro obec Chrastava, kat. území Dolní Chrastava na LV č. 1000 v hodnotě 6.300.000,- Kč. Uvedený nepeněžitý vklad podniku byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Patrikem Žďánským, bytem Liberec XIII, Libušina 329/7 ve znaleckém posudku č. 1248/317-2007 ze dne 3.12.2007 a ve znaleckém posudku č. 1228/297-2 007. Obvyklá cena nepeněžitého vkladu podniku byla ve znaleckém posudku stanovena na částku 6.980.000,- Kč (šestmilionůdevětsetosmdesáttisíc korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být tímto nepeněž itým vkladem splaceny. Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 69 (šedesátdevět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) a 8 (osm) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc korun č eských). 8) Schvaluje se splacení emisního kurzu akcií upsaných Jaromírem Švandrlíkem nepeněžitým vkladem, a to: a) vkladem movitých věcí - silničních motorových a přípojných vozidel, kterými jsou: MAN 8.185 LLC, N2 tahač návěsu, tech. průkaz UB 681304, VIN: WMAL33ZZZ4Y121657, reg. zn. 2L7 6947, AVIA A3 1T-N Euro 2, N2 nákladní automobil valník s plachtou, tech. prů kaz AN 424294, VIN: TNA3 1 TNHYVA000114, reg. zn. LIA 93-48, AVIA A31.1 L ZČ, NAV N2, nákladní automobil valníkový, tech. průkaz XA 025493, VIN: TNAA311L000431, reg. zn. LIA 99-34, DAF FA 180B08, NA-N2-V nákladní automobil valníkový, tech. průkaz XA 022980, VIN: XLRAE45CE0Lxxxx, reg. zn. 1L61660, LIAZ 18.33 PB, NA-N3-V nákladní automobil valníkový, tech. průkaz AM 488225, VIN:U6A1833PBS6xxxx, reg. zn. 1L2 1051, LIAZ 18.33 PB, NA-N3 -V nákladní automobil valníkový, tech. průkaz AN 435506, VIN: U6A1833PBT6xxxx, reg.zn. LIB 04-65, MAN 12.225 LC, N3 nákladní automobil, tech. průkaz AP 472292, VIN: WMAL71ZZZ2Yxxxx, reg. zn. LBN 78-05, LIAZ 18.29 PB, NA-N3-V nákladní automobil valníkový, tech. průkaz AN 430349, VIN: U6A1829PBT6xxxx, LIAZ 110.050-f, N3 nákladní automobil valníkový, tech. průkaz AI 439939, VIN: TNG110.050L2CL0005/1990, reg. zn. LIB 04-25, MAN F 2000, 19.464 FLLS, N3 nákladní automobil, tech. průkaz BF 310288, VIN: WMAT33ZZZYM281059, reg. zn. 1L9 3658, MAN L 2000, B 130, N2 nákladní automobil, te ch. průkaz BF 402928, VIN: WMAL33ZZZ2Y089465, reg. zn. 1L2 7825, PANAV PV 22.16.02, PN-04 automobilový přívěs valníkový, tech. průkaz AL 586744, VIN: TKPPV2292R1200072/94, reg. zn. ILO 4502, BSS PV 20.15-L, PN-04 automobilový přívěs valníkový, tech. průka z AK 050124, VIN: 1927/90, reg. zn. LI 83-75, BSS PV 20.15-L-CT, PN-04 automobilový přívěs valníkový, tech. průkaz AK 049900, VIN: 1575/90, reg. zn. LI 83-74, PANAV PVL 24, PV-04-PN-V přívěs nákladní valníkový, tech. průkaz AN 002649, VIN: TKPPVL240V0xxxx, reg,. zn. LI 85-78 LIAZ 22.16 VD 20, PN-04-V přívěs nákladní valníkový, tech. průkaz AM 393500, VIN: U5A2216VDS6010028/95, reg. zn. LI 83-82 , SVAN CHTP11V-17.5, 04 přívěs nákladní tandemový, tech. průkaz AP 521439, VIN: TK9CHTP1121SS5072/2002, reg. zn. LIA 11-05, SAMRO ST 39 WH, 04 nákladní přívěs valníkový, tech. průkaz BF 977978, VIN: VK1ST9WHRE500620, reg. zn. 3S3 5636, b) vkladem nemovitostí, kterými jsou: parcela č. St. 966 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr, parcela č. 377/3 trvalý travní porost a parcela č. 377/4 trvalý travní porost, vše v katastrálním území Chrastava I zapsané u Katastrálního úřadu pro Libere cký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec v katastru nemovitostí pro obec Chrastava, kat. území Chrastava I na LV č. 1431 a dům čp. 392 v Chrastavě občanská vybavenost postavený na parcele č. St. 319/2, parcela č. St. 319/2 zastavěná plocha a nádvoří, pa rcela č. St. 319/3 zastavěná plocha společný dvůr, parcela č. 373/1 ostatní plocha jiná plocha, parcela č. 373/3 zahrada, parcela č. 374/1 ostatní plocha jiná plocha a parcela č. 374/2 ostatní plocha jiná plocha, vše v katastrálním území Chrastava I zapsa né u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec v katastru nemovitostí pro obec Chrastava, kat. území Chrastava I na LV č. 16 s přihlédnutím ke geometrickému plánu vyhotoveného GEOKART v.o.s. pod č. 641-605/2007 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec dne 18.7.2007 pod č. 930/2007. Uvedený nepeněžitý vklad movitých věcí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Josefem Duchanem, bytem Liberec 25, Jeřmanická 480/13 ve znaleckém p osudku č. 300/07/M z listopadu 2007. Obvyklá cena nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku stanovena na částku 4.158.400,- Kč (čtyřimilionyjednostopadesátosmtisícčtyřista korun českých) a podle závěrů znalce odpovídá emisnímu kursu akcií, které mají být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. Uvedený nepeněžitý vklad nemovitostí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Patrikem Žďánským, bytem Liberec XIII, Libušina 329/7 ve znaleckém posudku č. 1222/291-2007. Obvyklá cena nepeněžitého vkladu nemovito stí byla ve znaleckém posudku stanovena na částku 1.376.350,-Kč (jedenmiliontřistasedmdesátšesttisíctřistapadesát korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. Na u vedený nepeněžitý vklad bude vydáno 55 (padesátpět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jednostotisíc korun českých) a 3 (tři) kusy akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc kor un českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem jím splacených akcií v částce 4.750,-Kč (čtyřitisícesedmsetpadesát korun českých) bude zaúčtován do rezervního fondu. 9) Schvaluje se splacení emisního kurzu akcií upsaných Janou Švandrlíkovou nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou dům čp. 392 v Chrastavě občanská vybavenost postavený na parcele č. St. 319/2, parcela č. St. 319/2 zastavěná plocha a n ádvoří, parcela č. St. 319/3 zastavěná plocha společný dvůr, parcela č. 373/1 ostatní plocha jiná plocha, parcela č. 373/3 zahrada, parcela č. 374/1 ostatní plocha jiná plocha a parcela č. 374/2 ostatní plocha jiná plocha, vše v katastrálním území Chrasta va I zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec v katastru nemovitostí pro obec Chrastava, kat. území Chrastava I na LV č. 16 s přihlédnutím ke geometrickému plánu vyhotoveného GEOKART v.o.s. pod č. 641-605/2007 a p otvrzeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec dne 18.7.2007 pod č. 930/2007. Uvedený nepeněžitý vklad nemovitostí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Patrikem Žďánským, bytem Liberec XIII, Libušina 329/7 ve z naleckém posudku č. 1222/291-2007. Obvyklá cena nepeněžitého vkladu podniku byla ve znaleckém posudku stanovena na částku 1.373.650,-Kč (jedenmiliontřistasededmdesáttřitisícšetsetpadesát korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 13 (třináct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) a 7 (sedm) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem jím splacených akcií v částce 3.650,-Kč (třitisícešestsetpadesát korun českých) bude zaúčtován do rezervního fondu. 10) Po zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 15.880.000,-Kč (patnáctmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých) a bude rozepsán na 157 ks (jednostopadesátsedm kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) a na 18 ks (osmnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc korun českých).
od 1. 11. 2007
- Změna právní formy byla provedena na podkladě rozhodnutí společníků při výkonu působnosti valné hromady společnosti Švandrlík s.r.o., se sídlem Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10, IČO 254 97 855, spis. zn. C, vložka číslo 21116, sepsané formou notář ského zápisu v notářské kanceláři v Liberci ze dne 15.10.2007, č.j. NZ 341/2007, N 373/2007.
Kapitál
od 20. 12. 2007
Základní kapitál 15 880 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 2007 do 20. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007
Základní kapitál 200 000 Kč
od 5. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 157.
od 5. 12. 2014
kmenové bez zvláštních práv a povinností, převoditelnost akcií je omezena předkupním právem ostatních akcionářů
od 5. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 18.
od 5. 12. 2014
kmenové bez zvláštních práv a povinností, převoditelnost akcií je omezena předkupním právem ostatních akcionářů
od 20. 12. 2007 do 5. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 157.
od 20. 12. 2007 do 5. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 1. 11. 2007 do 20. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 5. 12. 2014
Ing. JAN ŠVANDRLÍK - statutární ředitel
Liberec - Liberec X-Františkov, Stromovka, PSČ 460 10
den vzniku funkce: 5. 12. 2014
od 5. 12. 2014 do 5. 12. 2014
Ing. JAN ŠVANDRLÍK - předseda představenstva
Liberec - Liberec X-Františkov, Stromovka, PSČ 460 10
den vzniku členství: 1. 11. 2012 - 5. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2012 - 5. 12. 2014
od 5. 12. 2014 do 5. 12. 2014
JAROMÍR ŠVANDRLÍK - člen představenstva
Liberec - Liberec X-Františkov, Stromovka, PSČ 460 10
den vzniku členství: 1. 11. 2012 - 5. 12. 2014
od 5. 12. 2014 do 5. 12. 2014
JANA ŠVANDRLÍKOVÁ - člen představenstva
Liberec - Liberec X-Františkov, Stromovka, PSČ 460 10
den vzniku členství: 1. 11. 2012 - 5. 12. 2014
od 1. 11. 2007 do 5. 12. 2014
Ing. Jan Švandrlík - předseda představenstva
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2012
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2012
od 1. 11. 2007 do 5. 12. 2014
Jaromír Švandrlík - člen představenstva
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2012
od 1. 11. 2007 do 5. 12. 2014
Jana Švandrlíková - člen představenstva
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2012
od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007
Jaromír Švandrlík - Jednatel
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
den vzniku funkce: 3. 11. 2004
od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007
Ing. Jan Švandrlík - Jednatel
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
den vzniku funkce: 3. 11. 2004
od 5. 12. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 5. 12. 2014 do 5. 12. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 1. 11. 2007 do 5. 12. 2014
Způsob jednání: Každý člen představenstva jedná jménem společnosti ve všech jejich věcech samostatně. Předseda a členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí spolu s uvedením své funkce i svůj podpis.
od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007
Způsob jednání: Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně ve všech záležitostech a za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti napsané nebo natištěné razítkem jednatel připojí svůj podpis dle podpisového vzoru.
Správní rada
od 5. 12. 2014
Ing. JAN ŠVANDRLÍK - předseda správní rady
Liberec - Liberec X-Františkov, Stromovka, PSČ 460 10
den vzniku členství: 5. 12. 2014
den vzniku funkce: 5. 12. 2014
od 5. 12. 2014
JANA ŠVANDRLÍKOVÁ - člen správní rady
Liberec - Liberec X-Františkov, Stromovka, PSČ 460 10
den vzniku členství: 5. 12. 2014
od 5. 12. 2014
JAROMÍR ŠVANDRLÍK - člen správní rady
Liberec - Liberec X-Františkov, Stromovka, PSČ 460 10
den vzniku členství: 5. 12. 2014
Dozorčí rada
od 13. 9. 2014 do 5. 12. 2014
Ing. TOMÁŠ ŠÁMAL - člen dozorčí rady
Proseč pod Ještědem - Domaslavice, , PSČ 463 43
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 2. 2009
od 1. 11. 2007 do 13. 9. 2014
Ing. Tomáš Šámal - člen dozorčí rady
Český Dub, Starý Dub 44, PSČ 463 43
den vzniku členství: 1. 11. 2007
od 1. 11. 2007 do 5. 12. 2014
Jiří Pokorný - předseda dozorčí rady
Liberec 6, Sametová 715, PSČ 460 01
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 2. 2009
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 1. 2. 2009
od 1. 11. 2007 do 5. 12. 2014
Ing. Martin Šrůtek - člen dozorčí rady
Liberec 4, Na Bídě 567, PSČ 460 01
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 2. 2009
Společníci s vkladem
od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007
Jana Švandrlíková
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 %
od 3. 11. 2004 do 1. 11. 2007
Ing. Jan Švandrlík
Liberec 10, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 %
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
Česká spořitelna 2 798,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 824,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+122
+
-
2.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+113
+
-
3.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+105
+
-
4.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+26
+
-
5.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+4
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services