Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

KONSIG CZ a.s., Čelákovice, IČO: 25516329 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti KONSIG CZ a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25516329. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25516329 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
29. 1. 1998
Obchodní firma
KONSIG CZ a.s.
zapsáno 29. 1. 1998
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Náměstí 84, 595 01 Velké Meziříčí
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Náměstí č.p.84, 594 01 Velké Meziříčí
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 24. 2. 2009
Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
zapsáno 24. 2. 2009 vymazáno 24. 9. 2018
Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy - Mníšek pod Brdy
zapsáno 24. 9. 2018 vymazáno 5. 2. 2021
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Obec: Čelákovice
Část obce: Čelákovice
Ulice: Křižíkova
Adresní místo: Křižíkova 270/17
IČO
25516329
zapsáno 29. 1. 1998
DIČ
Identifikátor datové schránky
9t8ete9
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 29. 1. 1998
Spisová značka
B 2524/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 7. 4. 2009
B 15196/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 7. 4. 2009
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

25. 8. 2021
Zapsán skutečný majitel Jozef Macháček, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
25. 8. 2021
Vymazán skutečný majitel Ivo Dubš, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
25. 8. 2021
Změna funkce: Ivo Dubš z skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
5. 2. 2021
Zapsán člen statutárního orgánu Miloslav Štěrba, jako člen správní rady
5. 2. 2021
Změněn počet členů statutárního orgánu z 2 na 3

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

KONSIG CZ a.s., IČO: 25516329: vizualizace vztahů osob a společností

KONSIG CZ a.s., IČO: 25516329

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného z.č. 455/91 Sb.
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 24. 2. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
zapsáno 12. 1. 2010 vymazáno 31. 3. 2015
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 24. 2. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. 2. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 31. 3. 2015
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 24. 9. 2018
6 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 24. 9. 2018
Akcie
10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč listinná podoba akcií
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 24. 2. 2009
100 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 24. 2. 2009 vymazáno 31. 3. 2015
100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 31. 3. 2015
5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 24. 9. 2018
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář rozhodl dne 17.09.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), tj. z původních 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých), upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, lze tedy upsat pouze celou navrhovanou částku zvýšení, tj. 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých). b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: 5 (pěti) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých). Nově vydané akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu, s nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. c) přednostní právo akcionářů na upsání části nových akcií dle ust. § 484 a násl. ZOK se ze zákona neuplatní, jelikož emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitým vkladem (ust. § 484 odst. 1 ZOK) a úpis nových akcií bude proveden v souladu s ust. § 479 ZOK uzavřením písemné smlouvy o úpisu akcií mezi jediným akcionářem a společností. d) všechny nově upisované akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, IČ: 46357033, uzavřením písemné smlouvy se společností dle ust. § 479 ZOK. Lhůta pro uzavření smlouvy o úpisu činí 1 (jeden) týden a počne běžet dnem doručení písemné výzvy statutárního ředitele jedinému akcionáři. Statutární ředitel je povinen doručit jedinému akcionáři výzvu k uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu a toto rozhodnutí bylo doručeno společnosti. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Statutární ředitel společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej jedinému akcionáři současně s výzvou k upsání akcií dle druhé věty. Jediný akcionář je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve lhůtě pro úpis akcií, jak je výše uvedeno, na adrese Čelákovice, Křižíkova 270, vždy v pracovní dny od 9,00 hod. do 12,00 hod. e) nově upisované akcie (ani jejich část) nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. f) akcie nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry. g) navrhovaný emisní kurs všech nově upisovaných akcií je vyšší, než jmenovitá hodnota a činí: 1.143.000,- Kč (jeden milion jedno sto čtyřicet tři tisíce korun českých) za jeden kus kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurs bude splacen výlučně vnesením nepeněžitého vkladu jediným akcionářem. h) schvaluje se nepeněžitý vklad, jehož předmětem budou nemovitosti ve vlastnictví jediného akcionáře společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., a to: - pozemek parc.č. St. 1743/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 220 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če - prům. objekt - lamelárna, - pozemek parc.č. St. 1743/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 418 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če - prům. objekt - kanceláře, - pozemek parc.č. St. 1744, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 470 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na LV č. 3180 pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice. Nemovitosti tvořící nepeněžitý vklad byly oceněny znaleckým posudkem č.ZU 5169-049/2018, zpracovaným společností ZNALCI A ODHADCI-znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Foltýnova 1027/16, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 25577298, ke dni ocenění 9. 3. 2018, na celkovou hodnotu 5.715.000,- Kč (pět milionů sedm set patnáct tisíc korun českých) (budova lamelárny inv. číslo 232 a 126 - včetně pozemků a jeřábové dráhy), což odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Označeného znalce pověřilo předmětným znaleckým úkolem představenstvo společnosti na svém zasedání. i) nepeněžitý vklad bude vnesen předáním nemovitostí a písemného prohlášení o vnesení nemovitostí společnosti jediným akcionářem v sídle jediného akcionáře, tj. v Čelákovicích, Křižíkova 270, nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o upsání. j) jako protiplnění za nepeněžitý vklad uvedený pod písm. h) tohoto usnesení bude jedinému akcionáři vydáno 5 (pět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých), emisní kurs činí 1.143.000,- Kč (jeden milion jedno sto čtyřicet tři tisíce korun českých) na jeden kus akcie. k) možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští.
zapsáno 24. 9. 2018 vymazáno 24. 9. 2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 31. 3. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Vratislav Kraus
Krškova, 594 01 Velké Meziříčí
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Místopředseda představenstva
Ing. Alena Kasparová
Pekařská, 738 01 Frýdek-Místek
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Člen představenstva
Ing. Jozef Franc
Tranovského, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Člen představenstva
Anna Žabková
kpt. Nálepky, Třinec VI
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Předseda představenstva
Ing. Vratislav Kraus
Krškova, 594 01 Velké Meziříčí
Den vzniku funkce: 28. 2. 2001
Den zániku funkce: 22. 1. 2009
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 6. 2. 2009
Člen představenstva
Ing. Marian Králik
Bardošova, Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. 2. 2001
Den zániku funkce: 22. 1. 2009
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 6. 2. 2009
Předseda představenstva
Jan Ptáček
Bajgarova, 198 00 Praha 9 - Kyje
Den vzniku funkce: 23. 1. 2009
Den zániku funkce: 16. 5. 2012
Den vzniku členstvi: 22. 1. 2009
Den zániku členstvi: 16. 5. 2012
zapsáno 6. 2. 2009 vymazáno 30. 5. 2012
Člen představenstva
Miroslav Velíšek
Arbesova, 274 01 Slaný
Den vzniku členstvi: 22. 1. 2009
Den zániku členstvi: 22. 4. 2014
zapsáno 6. 2. 2009 vymazáno 31. 3. 2015
Člen představenstva
Ing. Jiří Kuneš
V rolích, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 22. 1. 2009
Den zániku členstvi: 22. 4. 2014
zapsáno 6. 2. 2009 vymazáno 31. 3. 2015
Předseda představenstva
Miloš Janouch
Štechova, 272 02 Kladno, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku funkce: 16. 5. 2012
Den zániku funkce: 24. 11. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 5. 2012
Den zániku členstvi: 24. 11. 2014
zapsáno 30. 5. 2012 vymazáno 31. 3. 2015
Způsob jednání
Způsob jednání a podepisování: Společnost zastupuje navenek i uvnitř předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jimi pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsaném názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a dva členové představenstva nebo předseda a místopředseda společně nebo místopředseda a dva členové představenstva.
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Způsob jednání a podepisování: Za společnost jednají oba členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo člen představenstva.
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 12. 1. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná a podepisuje navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 12. 1. 2010 vymazáno 31. 3. 2015

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Miloslav Štěrba
Stankovského, 250 88 Čelákovice - Čelákovice
Den vzniku funkce: 24. 11. 2014
Den zániku funkce: 27. 6. 2019
zapsáno 31. 3. 2015 vymazáno 16. 10. 2019
Statutární ředitel
Miloslav Štěrba
Stankovského, 250 88 Čelákovice - Čelákovice
Den vzniku funkce: 27. 6. 2019
zapsáno 16. 10. 2019 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 31. 3. 2015 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel.
zapsáno 31. 3. 2015 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Předseda správní rady
Mgr. Ivo Dubš
Martina Kříže, 628 00 Brno - Líšeň
Den vzniku funkce: 24. 11. 2014
Den zániku funkce: 27. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2014
Den zániku členstvi: 27. 6. 2019
zapsáno 31. 3. 2015 vymazáno 16. 10. 2019
Člen správní rady
Helena Rašková
Krakovská, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 24. 11. 2014
Den zániku členstvi: 27. 6. 2019
zapsáno 31. 3. 2015 vymazáno 16. 10. 2019
Předseda správní rady
Mgr. Ivo Dubš
Martina Kříže, 628 00 Brno - Líšeň
Den vzniku funkce: 27. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2019
zapsáno 16. 10. 2019
Člen správní rady
Mgr. Vladimíra Rouzková
Martina Kříže, 628 00 Brno - Líšeň
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2019
zapsáno 16. 10. 2019
Člen správní rady
Miloslav Štěrba
Stankovského, 250 88 Čelákovice - Čelákovice
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2021
zapsáno 5. 2. 2021
Počet členů
2
zapsáno 31. 3. 2015 vymazáno 5. 2. 2021
3
zapsáno 5. 2. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně každý člen správní rady.
zapsáno 5. 2. 2021

Dozorčí rada

Předseda
Zdena Látalová
Lacinova, Brno
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Místopředseda
Igor Rechtorík
Štúrova, 922 05 Chtelnica, Slovenská republika
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Člen
Miroslav Vnuk
Spartakovská, 917 00 Trnava, Slovenská republika
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Člen
Michaela Siglová
Peknikova, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
Den zániku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 29. 1. 1998 vymazáno 27. 9. 2001
Předseda dozorčí rady
Zdena Látalová
Lacinova, Brno
Den vzniku funkce: 28. 2. 2001
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 27. 9. 2001
Předseda dozorčí rady
Zdeňka Látalová
Lacinova, Brno
Den vzniku funkce: 28. 2. 2001
Den zániku funkce: 22. 1. 2009
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 6. 2. 2009
Člen dozorčí rady
Viera Ladvenicová
Jiráskova, Trnava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. 2. 2001
Den zániku funkce: 22. 1. 2009
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 6. 2. 2009
Člen dozorčí rady
Roman Bajza
ul.A.Sládkoviča, Nové Město nad Váhom, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. 2. 2001
Den zániku funkce: 22. 1. 2009
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 6. 2. 2009
Předseda dozorčí rady
Mgr. Ivo Dubš
M. Kříže, 628 00 Brno
Den vzniku funkce: 22. 1. 2009
Den zániku funkce: 22. 4. 2014
Den vzniku členstvi: 22. 1. 2009
Den zániku členstvi: 22. 4. 2014
zapsáno 6. 2. 2009 vymazáno 31. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Jiří Královec
Živnostenská, 312 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 22. 1. 2009
Den zániku členstvi: 8. 10. 2012
zapsáno 6. 2. 2009 vymazáno 7. 11. 2012
Člen dozorčí rady
Helena Rašková
Krakovská, 705 00 Ostrava 3
Den vzniku členstvi: 22. 1. 2009
zapsáno 6. 2. 2009 vymazáno 29. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Michal Královec
Klidná, 337 01 Rokycany - Plzeňské Předměstí
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2012
Den zániku členstvi: 24. 11. 2014
zapsáno 7. 11. 2012 vymazáno 31. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Helena Rašková
Krakovská, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 22. 1. 2009
Den zániku členstvi: 22. 4. 2014
zapsáno 29. 8. 2013 vymazáno 31. 3. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
DEMONTA - ELEKTRO, spol. s r.o., IČO: 49976401
Moráňská 2, 594 01 Velké Meziříčí
zapsáno 27. 9. 2001 vymazáno 12. 1. 2010

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Ivo Dubš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 1. 2019
zapsáno 11. 1. 2019 vymazáno 25. 8. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ivo Dubš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 3. 2019
zapsáno 25. 8. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jozef Macháček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 3. 2019
zapsáno 25. 8. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Ivo Dubš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 2. 2021
zapsáno 25. 8. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

výtvarník

-185
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-177
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

658
-
+
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

bavič

-295
-
+
Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-465
-
+
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

ekonom

-126
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.