POEX Velké Meziříčí,a.s., IČO: 25518356 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti POEX Velké Meziříčí,a.s. Údaje byly staženy 18. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25518356. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25518356 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu17. 2. 1998
Obchodní firma
od 17. 2. 1998

POEX Velké Meziříčí,a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 31. 7. 2009 do 7. 3. 2016
Velké Meziříčí, Třebíčská 384, PSČ 594 01
od 17. 2. 1998 do 31. 7. 2009
Velké Meziříčí, Františkov č.261/14, PSČ 594 01
IČO
od 17. 2. 1998

25518356

DIČ

CZ25518356

Identifikátor datové schránky:9refqf7
Právní forma
od 17. 2. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2407 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 12. 8. 2009
- hostinská činnost
od 12. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 2. 1998 do 12. 8. 2009
- výroba potravin mimo obory uvedené v příloze č.1, skupině 108 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
od 17. 2. 1998 do 12. 8. 2009
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
od 17. 2. 1998 do 12. 8. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb
od 17. 2. 1998 do 12. 8. 2009
- balení potravin
Předmět činnosti
od 15. 3. 2013
- výroba elektřiny
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 26. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 25. 3. 2014
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.3.2014 o změně podoby akcií takto: Mění se podoba všech akcií společnosti z listinných na zaknihované. Akcionářům se stanoví lhůta k odevzdání akcií společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, ve které má být zaknihovaná akcie evidována.
od 5. 2. 2004 do 10. 6. 2004
- Výpis z usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 30. září 2003 Řádná valná hromada společnosti schvaluje 1. Zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 10.000.000,- Kč na 20.000.000,- Kč, tedy o 10.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad rámec tohoto základního kapitálu se nepřipouští a) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových listinných akcií znějících na jméno, a to 10ti kusů mladých listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 1.050.000,- Kč. b) S každou do budoucna společností nově vydanou akcií znějící na majitele, každou z nich o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jsou spojena stejná práva jako se společností doposud vydanými akciemi na jméno s tím, že s touto je spojeno 1.000 hlasů. c) Celkem 10 kusů "mladých" listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč upíše a v souladu s ustanovením § 59, odst. 6 obchodního zákoníku i splatí, formou nepeněžitého vkladu, formou převodu pohledávky, společnost ZZN Hospodářské potře by, a.s., IČ 64509818, se sídlem Soškova 1344, 592 31 Nové Město na Moravě, a to vložením své pohledávky, ve výši 10.500.000,- Kč, jež má za společností POEX Velké Meziříčí, a.s. z titulu smluv o postoupení pohledávek. S takovýmto započtením části pohledá vky dává představenstvo společnosti, v souladu se zněním ustanovení § 202, odst. 4, písm. c) obchodního zákoníku, souhlas. d) Žádný ze stávajících akcionářů nemá přednostní právo na upsání společností nově do budoucna emitovaných listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Pro případ, že předem určený, shora uvedený upisovatel, svého přednostního práva k úpisu akcií nevyužije, stává se usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení jejího základního kapitálu právně neúčinné. e) Nově společností emitované akcie musí být upsány v jediném kole, a to, v počtu 10 ks formou smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisovateli je k upsání akcií poskytnuta lhůta 24 měsíců ode dne doručení n ávrhu smlouvy o upsání akcií. Takovýto návrh odešle představenstvo společnosti POEX Velké Meziříčí, a.s. shora uvedenému, předem určenému zájemci nejpozději do 60ti dnů ode dne, kdy usnesení obchodního rejstříku o zápisu zvýšení základního kapitálu společ nosti do obchodního rejstříku, podle ustanovení § 203, odst. 4, nabude právní moci rozhodnutí.
od 15. 12. 2000 do 28. 3. 2001
- Výpis z usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 3.11.2000 Mimořádná valná hromada schvaluje
od 15. 12. 2000 do 28. 3. 2001
- a) navýšení základního jmění společnosti o 3.800.000,- Kč tedy z dosavadních 6.200.000,- Kč na 10.000.000,- Kč s tím, že upisování nových akcíí nad rámec tohoto základního jmění se nepřipouští.
od 15. 12. 2000 do 28. 3. 2001
- b) navýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových listinných akcií znějících na majitele a to: ba) 374 kusů mladých listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 10.250,- Kč bb) 60 kusů mladých listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 1.025,- Kč S každou do budoucna nově společností vydanou akcií znějící na majitele jsou spojena stejná práva jako se společností doposud vydanými akciemi na jméno s tím, že za každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie náleží akcionáři jeden hlas. Převod akcie znějící na majitele není nijak omezen a uskutečňuje se pouhým předáním akcie.
od 15. 12. 2000 do 28. 3. 2001
- c) V souladu se zněním ustanovení § 204a, odst.1, a dále pak v souladu se zněním příslušných ustanovení stanov společnosti má každý z akcionářů přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění a to v rozsahu jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti.
od 15. 12. 2000 do 28. 3. 2001
- d) Společností do budoucna nově emitované akcie budou upisovány ve třech kolech a to: da) Prvé kolo upisování bude zahájeno nejdříve do 10 dnů a nejpozději do 30ti dnů ode dne kdy usnesení obchodního rejstříku o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci rozhodnutí. Místem upisování bude sídlo společnosti. V tomto prvém kole smí každý ze stávajících akcionářů upsat jen tolik akcií, k nimž má s ohledem na svůj dosavadní podíl na základním jmění společnosti, předkupní právo. Každý upisovatel musí celý emisní kurs jím případně upsaných akcií splatit hotově v okamžiku úpisu akcie, v opačném případě je takovýto jeho úkon právně irelevantní. db) Druhé kolo upisování akcií bude zahájeno následující den po skončení kola prvého. Druhé kolo upisování akcií nesmí být kratší než tři dny a uskuteční se v sídle společnosti. O termínu konání druhého kola upisování akcií bude každý akcionář společnosti vyrozuměn současně s vyrozuměním o termínu a místě konání prvého kola upisování akcií. V druhém kole upisování smí upisovat případně v prvém kole doposud neupsané akcie jen stávající akcionář společnosti s tím, že již není omezen předkupním právem ostatních akcionářů. Každý upisovatel musí jím v druhém kole upsané akcie, ve 100 % jejich emisního kursu splatit hotově nebo bezhotovostním převodem na účet společnosti tak, aby upisovatelem složená částka byla na účet společnosti připsána nejpozději do 10 dnů ode dne úpisu akcií. V opačném případě je takovýto jeho úkon právně irelevantní. dc) Pro případ, že v prvém kole nebudou upsány všechny nové akcie společnosti, budou zbylé akcie nabídnuty k upsání ve třetím kole, kterého se může zúčastnit kdokoli. Třetí kolo upisování akcií musí být zahájeno, budou-li k tomu důvody, 45 dnů počítaných ode dne zahájení prvého kola upisování akcií s tím, že musí trvat 5 dnů, a to v sídle společnosti. Termín konání třetího kola upisování akcií bude zveřejněn veřejnou výzvou na vývěsní desce společnosti v jejím sídle a to nejméně 3 dny před jeho zahájením. Každý upisovatel musí jím v třetím kole upsané akcie, ve 100 % jejich emisního kursu splatit hotově nebo bezhotovostním převodem na účet společnosti tak, aby upisovatelem složená částka byla na účet společnosti připsána nejpozději do 5 dnů ode dne úpisu akcií. V opačném případě je takovýto jeho úkon právně irelevantní.
od 15. 12. 2000 do 28. 3. 2001
- Emisní kurz nově upsaných akcií splatí každý z upisovatelů hotově, nebo na účet společnosti vedený u KB, a.s. pobočka Velké Meziříčí, č. účtu 8002600-751/0100.
od 15. 12. 2000 do 28. 3. 2001
- Pro případ, že se nepodaří upsat všechny mladé akcie, stává se upisování akcií právně neúčinným a společnost každému z upisovatelů vrátí jím složené finanční prostředky na upsané akcie do 5 dnů počítaných od skončení třetího kola upisování.
od 17. 2. 1998
- Společnost vznikla přeměnou POEX Velké Meziříčí, s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí, Františkov č.261/14, IČO 48906905, Rg C 11129 Krajského obchodního soudu v Brně, jako její jediný a universální právní nástupce.
Kapitál
od 10. 6. 2004
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 20 000 000 Kč.
od 28. 3. 2001 do 10. 6. 2004
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 10 000 000 Kč.
od 17. 2. 1998 do 28. 3. 2001
Základní kapitál 6 200 000 Kč, splaceno 6 200 000 Kč.
od 25. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 994 v zaknihované podobě.
od 25. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 60 v zaknihované podobě.
od 25. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 10 v zaknihované podobě.
od 20. 4. 2013 do 25. 3. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 994 v listinné podobě.
od 15. 3. 2013 do 20. 4. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 374 v listinné podobě.
od 15. 3. 2013 do 25. 3. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 60 v listinné podobě.
od 15. 3. 2013 do 25. 3. 2014
Každá listinná akcie na jméno je, bez ohledu na její jmenovitou hodnotu zcela volně převoditelná. Ve vztahu ke společnosti je však takovýto převod účinný až v okamžiku, kdy se o něm tato dozví.
od 15. 3. 2013 do 25. 3. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 10. 6. 2004 do 15. 3. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 10. 6. 2004 do 15. 3. 2013
v listinné podobě
od 5. 2. 2004 do 15. 3. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 60.
od 5. 2. 2004 do 15. 3. 2013
v listinné podobě Každá listinná akcie na jméno je, bez ohledu na její jmenovitou hodnotu zcela volně převoditelná. Ve vztahu ke společnosti je však takovýto převod účinný až v okamžiku, kdy se o něm tato dozví.
od 25. 10. 2001 do 5. 2. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 60.
od 25. 10. 2001 do 5. 2. 2004
v listinné podobě Každý z akcionářů společnosti má, pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kterékoli z jeho akcií znějící na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Podmínky realizace tohoto předkupního práva jsou upraveny stanovami společnosti. Uvedené předkupní právo je zcela neúčinné k osobám, jež jsou v souladu s ust. § 116 občanského zákoníku ve vztahu k původnímu akcionáři osobami blízkými.
od 25. 10. 2001 do 15. 3. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 620.
od 25. 10. 2001 do 15. 3. 2013
v listinné podobě
od 25. 10. 2001 do 15. 3. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 374.
od 25. 10. 2001 do 15. 3. 2013
v listinné podobě
od 28. 3. 2001 do 25. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 994.
od 28. 3. 2001 do 25. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 28. 3. 2001 do 25. 10. 2001
Každý z akcionářů společnosti má v případě zamýšleného převodu akcií předkupní právo. To neplatí v případě převodu akcií původního akcionáře na osoby jemu blízké podle § 116 občanského zákoníku.
od 17. 2. 1998 do 28. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 620.
od 17. 2. 1998 do 28. 3. 2001
Každý z akcionářů společnosti má v případě zamýšleného převodu akcií předkupní právo. To neplatí v případě převodu akcií původního akcionáře na osoby jemu blízké podle § 116 občanského zákoníku.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 5. 2023
Ing. JOSEF VONDRÁČEK - Předseda představenstva
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 17. 4. 2023
den vzniku funkce: 17. 4. 2023
od 11. 5. 2023
Ing. PAVEL KRATOCHVÍLA - Místopředseda představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť, PSČ 595 01
den vzniku členství: 17. 4. 2023
den vzniku funkce: 17. 4. 2023
od 11. 5. 2023
JANA POSPÍCHALOVÁ - Člen představenstva
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 17. 4. 2023
od 23. 3. 2021 do 11. 5. 2023
JANA POSPÍCHALOVÁ - Místopředsedkyně představenstva
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 24. 2. 2021 - 17. 4. 2023
den vzniku funkce: 24. 2. 2021 - 17. 4. 2023
od 5. 9. 2018 do 11. 5. 2023
Ing. JOSEF VONDRÁČEK - Předseda představenstva
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 17. 4. 2018 - 17. 4. 2023
den vzniku funkce: 17. 4. 2018 - 17. 4. 2023
od 5. 9. 2018 do 11. 5. 2023
Ing. PAVEL KRATOCHVÍLA - Člen představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť, PSČ 595 01
den vzniku členství: 17. 4. 2018 - 17. 4. 2023
od 4. 3. 2016 do 5. 9. 2018
Ing. JOSEF VONDRÁČEK - Předseda představenstva
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 22. 1. 2018
den vzniku funkce: 23. 2. 2016 - 22. 1. 2018
od 4. 3. 2016 do 5. 9. 2018
Ing. PAVEL KRATOCHVÍLA - Člen představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť, PSČ 595 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 22. 1. 2018
den vzniku funkce: 23. 2. 2016 - 22. 1. 2018
od 4. 3. 2016 do 23. 3. 2021
JANA POSPÍCHALOVÁ - Místopředsedkyně představenstva
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 23. 2. 2016 - 23. 2. 2021
den vzniku funkce: 23. 2. 2016 - 23. 2. 2021
od 15. 3. 2013 do 4. 3. 2016
PAVEL KRATOCHVÍLA - předseda představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť, PSČ 595 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 22. 1. 2013 - 23. 2. 2016
od 15. 3. 2013 do 4. 3. 2016
JOSEF VONDRÁČEK - místopředseda představenstva
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 22. 1. 2013 - 23. 2. 2016
od 15. 3. 2013 do 4. 3. 2016
LEOŠ HAVLÁT - člen představenstva
Velké Meziříčí, Ve Vilách, PSČ 594 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 23. 2. 2016
od 8. 2. 2008 do 15. 3. 2013
Ing. Pavel Kratochvíla - předseda představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť 358, PSČ 595 01
den vzniku členství: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
od 8. 2. 2008 do 15. 3. 2013
Ing. Josef Vondráček - místopředseda představenstva
Martinice, 100, PSČ 594 01
den vzniku členství: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
od 8. 2. 2008 do 15. 3. 2013
Mgr. Leoš Havlát - člen představenstva
Velké Meziříčí, Ve vilách 10, PSČ 594 01
den vzniku členství: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
od 14. 6. 2003 do 8. 2. 2008
Ing. Pavel Kratochvíla - předseda představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť 358, PSČ 595 01
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
od 14. 6. 2003 do 8. 2. 2008
Vojtěch Večeřa - místopředseda představenstva
Velké Meziříčí, Oslava 13, PSČ 594 01
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
od 14. 6. 2003 do 8. 2. 2008
Jana Pospíchalová - člen představenstva
Velké Meziříčí, Martinice 15, PSČ 594 01
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
od 18. 8. 1999 do 14. 6. 2003
Luděk Nováček - člen představenstva
Velké Meziříčí, Martinice 56, PSČ 594 01
od 17. 2. 1998 do 17. 2. 1998
Ing. Pavel Kratochvíl - předseda představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť 358
od 17. 2. 1998 do 18. 8. 1999
Ing. Libor Marek - člen představenstva
Tasov, 262
od 17. 2. 1998 do 14. 6. 2003
Ing. Pavel Kratochvíla - předseda představenstva
Velká Bíteš, Nová čtvrť 358
od 17. 2. 1998 do 14. 6. 2003
Vojtěch Večeřa - místopředseda představenstva
Velké Meziříčí, Oslava 13
od 25. 3. 2014
Za společnost jedná navenek představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. V případě závazků ze směnek (včetně směnečného rukojemství), přijetí ručení, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru a dále všech smluv, u nichž zákon stanoví povinně písemnou formu, jednají společně předseda a místopředseda představenstva.
od 25. 10. 2001 do 25. 3. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje, jejím jménem jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel, resp. prokurista společnosti.Ředitel, resp.prokurista společnosti smí jménem společnosti jednat a podepisovat jen v případě jejich zápisu do obchodního rejstříku.
od 17. 2. 1998 do 25. 10. 2001
Způsob jednání: Společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo prokurista společnosti.
Dozorčí rada
od 11. 5. 2023
Mgr. LEOŠ HAVLÁT - Předseda dozorčí rady
Velké Meziříčí, Ve Vilách, PSČ 594 01
den vzniku členství: 17. 4. 2023
den vzniku funkce: 17. 4. 2023
od 11. 5. 2023
VOJTĚCH VEČEŘA - Člen dozorčí rady
Dolní Heřmanice - Oslava, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 17. 4. 2023
od 11. 5. 2023
DAGMAR VONDRÁČKOVÁ - Člen dozorčí rady
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 17. 4. 2023
od 23. 3. 2021 do 11. 5. 2023
Mgr. LEOŠ HAVLÁT - Předseda dozorčí rady
Velké Meziříčí, Ve Vilách, PSČ 594 01
den vzniku členství: 24. 2. 2021 - 17. 4. 2023
den vzniku funkce: 24. 2. 2021 - 17. 4. 2023
od 23. 3. 2021 do 11. 5. 2023
DAGMAR VONDRÁČKOVÁ - Člen dozorčí rady
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 24. 2. 2021 - 17. 4. 2023
od 5. 9. 2018 do 11. 5. 2023
MARIE VEČEŘOVÁ - Člen dozorčí rady
Dolní Heřmanice - Oslava, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 17. 4. 2018 - 17. 4. 2023
od 4. 3. 2016 do 23. 3. 2021
Mgr. LEOŠ HAVLÁT - Předseda dozorčí rady
Velké Meziříčí, Ve Vilách, PSČ 594 01
den vzniku členství: 23. 2. 2016 - 23. 2. 2021
den vzniku funkce: 24. 2. 2016 - 23. 2. 2021
od 4. 3. 2016 do 23. 3. 2021
DAGMAR VONDRÁČKOVÁ - Člen dozorčí rady
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 23. 2. 2016 - 23. 2. 2021
den vzniku funkce: 24. 2. 2016 - 23. 2. 2021
od 26. 8. 2014 do 4. 3. 2016
Ing. MAREK SVOBODA - člen dozorčí rady
Velká Bíteš, Družstevní, PSČ 595 01
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 23. 2. 2016
od 15. 3. 2013 do 4. 3. 2016
JANA POSPÍCHALOVÁ - předseda dozorčí rady
Martinice, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 23. 2. 2016
den vzniku funkce: 22. 1. 2013 - 23. 2. 2016
od 15. 3. 2013 do 5. 9. 2018
MARIE VEČEŘOVÁ - člen dozorčí rady
Dolní Heřmanice - Oslava, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 22. 1. 2013 - 22. 1. 2018
od 10. 5. 2010 do 26. 8. 2014
Pavel Švec - člen dozorčí rady
Jabloňov, , PSČ 594 01
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 20. 6. 2014
od 8. 2. 2008 do 15. 3. 2013
Jana Pospíchalová - předseda dozorčí rady
Martinice, 100, PSČ 594 01
den vzniku členství: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
den vzniku funkce: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
od 8. 2. 2008 do 15. 3. 2013
Ing. Libor Marek - člen dozorčí rady
Tasov, 262, PSČ 675 79
den vzniku členství: 29. 1. 2008 - 22. 1. 2013
od 14. 6. 2003 do 8. 2. 2008
Marie Havlátová - předseda
Velké Meziříčí, Ve vilách 10, PSČ 594 01
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
od 14. 6. 2003 do 8. 2. 2008
Ing. Libor Marek - člen
Tasov, 262, PSČ 675 79
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 28. 1. 2008
od 18. 4. 2002 do 10. 5. 2010
Pavel Švec - člen
Velké Meziříčí, Jabloňov 107, PSČ 594 01
den vzniku funkce: 2. 11. 2000 - 28. 4. 2010
od 17. 2. 1998 do 18. 4. 2002
Jaroslav Janšta - místopředseda
Dolní Heřmanice, 108
od 17. 2. 1998 do 14. 6. 2003
Jana Pospíchalová - předsedkyně
Velké Meziříčí, Martinice 15
od 17. 2. 1998 do 14. 6. 2003
Marie Havlátová - členka
Velké Meziříčí, Ve vilách 10
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+240

+
-
Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+155

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+11

+
-
Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

-5

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-112

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-174

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services