Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

IPB Invest, a.s.
IČO: 25522248

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu16. 3. 1998
Obchodní firma
od 1. 10. 2003

IPB Invest, a.s.

od 16. 3. 1998 do 1. 10. 2003

IPB Invest, s.r.o.

Sídlo
od 9. 1. 2002 do 2. 4. 2005
Třebíč, L. Pokorného 9, PSČ 674 01
od 16. 3. 1998 do 9. 1. 2002
Třebíč, L. Pokorného 9
IČO
od 16. 3. 1998

25522248

DIČ

CZ25522248

Identifikátor datové schránky:r7rekwn
Právní forma
od 1. 10. 2003
Akciová společnost
od 16. 3. 1998 do 1. 10. 2003
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka3947 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 12. 8. 2011 do 10. 10. 2017
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 11. 8. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 4. 2005 do 11. 8. 2011
- realitní činnost
od 2. 4. 2005 do 11. 8. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 2. 4. 2005 do 11. 8. 2011
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 3. 1998 do 11. 8. 2011
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 16. 3. 1998 do 11. 8. 2011
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3a příloze 1 - 3 živnostenského zákona
od 16. 3. 1998 do 11. 8. 2011
- zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3a v příloze 1 - 3 živnostenského zákona
od 16. 3. 1998 do 11. 8. 2011
- pronájem movitého majetku, vyjma činností uvedených v § 3a v příloze 1 - 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 3. 10. 2018
- Valná hromada přijala dne 3. 10. 2018 následující usnesení: Základní kapitál společnosti se snižuje za těchto podmínek a tímto způsobem: a) Důvod snížení základního kapitálu: Optimalizace kapitálové struktury společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 161.000.000,- Kč, slovy: jedno sto šedesát jedna milionů korun českých, na výši 32.200.000,-Kč, slovy: třicet dva milionů dvě stě tisíc korun českých, tedy o 128.800.000,- Kč, slovy: jedno sto dvacet osm milionů osm set tisíc korun českých. c) Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 128.800.000,- Kč, slovy: jedno sto dvacet osm milionů osm set tisíc korun českých, bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena akcionářům společnosti nejpozději do 5 let ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na základě jejich písemné žádosti doručené do sídla společnosti. d) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 161 kusů akcií společnosti, kdy stávající jmenovitá hodnota 1 kusu akcie se z výše 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun český ch, snižuje na 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých. e) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny: Akcionář je povinen předložit akcie do třiceti pracovních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 7. 2014 do 10. 10. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 9. 7. 2014 do 10. 10. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 1. 10. 2008 do 3. 11. 2008
- Předsedající valné hromady přednesla návrh na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada schvaluje návrh na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: a) Základní kapitál bude zvýšen o částku 100,000.000,- Kč upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Upsány budou akcie listinné, na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Emisní kurs na jednu akcii se rovná nominální hodnotě, tedy 1,000.000,- Kč za 1 kus akcie. Bude upsáno 100 kusů akcií, počet akcií odpovídá rozsahu emise. c) Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání dalších finančních zdrojů, které jsou zatím závazky společnosti tak, aby byly vyrovnány závazky společnosti a současně došlo k z ískání dalších finančních zdrojů či kapitalizaci pohledávek vůči společnosti. Navýšení základního kapitálu umožňuje získat mimo jiné i přímé další finanční zdroje. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst. 2 Obch. z. d) Protože akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, budou nabídnuty již nyní určitým zájemcům, kterými jsou: pan Ing. Pavel Balík, r.č. xxxx, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ: 674 01 e) Úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti IPB Invest, a.s. lhůtě do 40 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kursu oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. g) S nově vydanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jde o akcie kmenové. h) Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 o dst. 3 Obch. z. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. i) Část emisního kursu bude předem určenými zájemci splacena výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Započítávány budou pohledávky určených zájemců ze Smluv o půjčce proti pohledávkám určených zájemců ke splacení kursu. Pohledávky vůči společnosti, které již nyní mají být započteny, jsou: - pohledávka věřitele Ing. Pavla Balíka, r.č. xxxx, bytem Třebíč, Javorová 1032, PSČ: 674 01, vůči společnosti ze Smlouvy o půjčce ze dne 1.10.2006 ve výši 40,000.000,- Kč. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. K uzavření těchto smluv o započtení pohledávek za společnost se pověřuje představenstvo. Započtení bude provedeno v nominální výši pohledáv ek dle příslušných ustanovení obecně závazných norem a smlouvy budou uzavřeny do 40 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejs tříku. k) U akcií, které nebudou upsány započtením podle předchozího ustanovení a bude jejich emisní kurs splácen v penězích, zřizuje se následující účet u banky, na který je povinen upisovatel splatit emisní kurs v penězích: účet vedený u Komerční banky a.s., č .ú. 43-3016xxxx. Lhůta ve které je povinen splatit emisní kurs, je do 40 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o provedení zápisu týkajícího se usnesení valné hromady společnosti o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 9. 2006 do 16. 11. 2006
- Záměr zvýšení základního kapitálu - důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti tím, že navrženým započtením peněžité pohledávky Ing. Pavla Balíka proti pohledávce na splacení emisního kurzu upisov aných akcií zanikne vůči tomuto věřiteli dluh společnosti, což povede ke snížení závazků a zamezení dalších ztrát společnosti spočívajících v povinnosti uhradit věřiteli kromě samotného závazku také sankční úroky. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 58,000.000,- Kč upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení kapitálu. Upsány budou akcie listinné na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč emisní kurz na jednu akcii se rovná nominální hodnotě tedy 1,000.000,- Kč za jeden kus akcie, bude tedy upsáno 58 ks akcií. Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti tak, aby byly vyrovnány závazky společnosti a současně došlo ke kapitalizaci poh ledávek vůči společnosti. Protože akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je pan Ing. Pavel Balík, r.č. xxxx, Javorová 1032, 674 01 Třebíč. Úpis akcií bude pro bíhat v sídle společnosti IPB Invest, a.s. ve lhůtě 40-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisovateli bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kurzu oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou fo rmu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz bude určeným zájemcem splacen výhradně započtením peněžité pohledávky spole čnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, když započteny budou pohledávky pana Pavla Balíka vůči společnosti ze smluv o půjčce ze dne 1.4.2005 a 2.1.2006 v celkové výši 60,000.000,- Kč. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti prot i pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. K uzavření této smlouvy o zápočtu se za společnosti pověřuje paní Marie Bártová.
od 1. 10. 2003
- Dne 24.03.2003 rozhodl jediný společník společnosti IPB Invest, s.r.o. se sídlem v Třebíči, L. Pokorného 9, PSČ 674 01, IČ 25522248, o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou IPB Invest, a.s.. Společno st IPB Invest, s.r.o. byla původně vedena v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 29992.
Kapitál
od 6. 2. 2019
Základní kapitál 32 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2016 do 6. 2. 2019
Základní kapitál 161 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 9. 2015 do 8. 2. 2016
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 2008 do 15. 9. 2015
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 11. 2006 do 3. 11. 2008
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2003 do 16. 11. 2006
Základní kapitál 42 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 11. 2002 do 1. 10. 2003
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 9. 1. 2002 do 7. 11. 2002
Základní kapitál 25 000 000 Kč
od 8. 6. 2001 do 9. 1. 2002
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 15. 7. 1999 do 8. 6. 2001
Základní kapitál 3 000 000 Kč
od 16. 3. 1998 do 15. 7. 1999
Základní kapitál 100 000 Kč
od 6. 2. 2019
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 161.
od 6. 2. 2019
Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.
od 8. 2. 2016 do 6. 2. 2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 161.
od 8. 2. 2016 do 6. 2. 2019
Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.
od 9. 7. 2014 do 8. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 200.
od 9. 7. 2014 do 8. 2. 2016
Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.
od 3. 11. 2008 do 9. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 3. 11. 2008 do 9. 7. 2014
Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.
od 27. 6. 2008 do 3. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 27. 6. 2008 do 3. 11. 2008
Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.
od 16. 11. 2006 do 27. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 16. 11. 2006 do 27. 6. 2008
neregistrované. Omezení převoditelnosti: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.
od 1. 10. 2003 do 16. 11. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 42.
od 1. 10. 2003 do 16. 11. 2006
v listinné podobě, neregistrované Omezení převoditelnosti: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 28. 2. 2019
Ing. PAVEL BALÍK - předseda představenstva
Třebíč - Podklášteří, Javorová, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2018
den vzniku funkce: 20. 6. 2018
od 10. 10. 2017
JUDr. KAMILA ZEDNÍČKOVÁ - místopředseda představenstva
Třebíč - Podklášteří, Žerotínovo nám., PSČ 674 01
den vzniku členství: 21. 10. 2014
den vzniku funkce: 10. 10. 2017
od 14. 12. 2016 do 28. 2. 2019
Ing. PAVEL BALÍK - předseda představenstva
Třebíč - Podklášteří, Javorová, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 20. 6. 2018
den vzniku funkce: 20. 6. 2013 - 20. 6. 2018
od 14. 12. 2016 do 28. 2. 2019
-
od 3. 12. 2014 do 10. 10. 2017
JUDr. KAMILA ZEDNÍČKOVÁ - člen představenstva
Třebíč - Podklášteří, Žerotínovo nám., PSČ 674 01
den vzniku členství: 21. 10. 2014
od 11. 7. 2014 do 3. 12. 2014
Ing. ANTONÍN BARTUŠEK - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 21. 10. 2014
od 11. 7. 2014 do 3. 12. 2014
-
od 9. 7. 2014 do 11. 7. 2014
Ing. ANTONÍN BARTUŠEK - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 20. 6. 2013
od 9. 7. 2014 do 11. 7. 2014
-
od 9. 7. 2014 do 14. 12. 2016
Ing. PAVEL BALÍK - předseda představenstva
Třebíč - Podklášteří, Javorová, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2013
den vzniku funkce: 20. 6. 2013
od 9. 7. 2014 do 14. 12. 2016
-
od 28. 6. 2013 do 9. 7. 2014
PAVEL BALÍK - předseda představenstva
Třebíč - Podklášteří, Javorová, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2013
den vzniku funkce: 20. 6. 2013
od 28. 6. 2013 do 9. 7. 2014
ANTONÍN BARTUŠEK - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 20. 6. 2013
od 28. 6. 2013 do 10. 10. 2017
MARIE BÁRTOVÁ - místopředseda představenstva
Třebenice, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 10. 10. 2017
den vzniku funkce: 20. 6. 2013 - 10. 10. 2017
od 27. 6. 2008 do 28. 6. 2013
Ing. Pavel Balík - předseda představenstva
Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
od 27. 6. 2008 do 28. 6. 2013
Marie Bártová - místopředseda představenstva
Třebenice, 81, PSČ 675 52
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
od 27. 6. 2008 do 28. 6. 2013
Ing. Antonín Bartušek - člen představenstva
Lipník u Hrotovic, 37, PSČ 675 52
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
od 27. 9. 2006 do 27. 6. 2008
Marie Bártová - místopředseda představenstva
Třebenice, 81, PSČ 675 52
den vzniku členství: 29. 5. 2006 - 20. 6. 2008
den vzniku funkce: 29. 5. 2006 - 20. 6. 2008
od 1. 10. 2003 do 27. 9. 2006
Milena Balíková - místopředseda představenstva
Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 29. 5. 2006
od 1. 10. 2003 do 27. 6. 2008
Ing. Pavel Balík - předseda představenstva
Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 20. 6. 2008
od 1. 10. 2003 do 27. 6. 2008
Ing. Antonín Bartušek - člen představenstva
Lipník u Hrotovic, Lipník 37, PSČ 675 52
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 20. 6. 2008
od 9. 1. 2002 do 1. 10. 2003
Milena Balíková - jednatel
Třebíč, Javorová 1032
den vzniku funkce: 29. 10. 2001 - 1. 10. 2003
od 6. 11. 2000 do 1. 10. 2003
ing. Pavel Balík - jednatel
Třebíč, Javorová 1032
den vzniku funkce: 16. 3. 1998 - 1. 10. 2003
od 16. 3. 1998 do 15. 7. 1999
Milena Balíková - jednatel
Třebíč, Kotlářská 2
od 16. 3. 1998 do 6. 11. 2000
ing. Pavel Balík - jednatel
Třebíč, Kotlářská 2
od 10. 10. 2017
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněno jednat a zastupovat představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně v plném rozsahu.
od 1. 10. 2003 do 10. 10. 2017
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněno jednat a zastupovat představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně v plném rozsahu. Ostatní členové představenstva jsou oprávněni jedn at výhradně společně s předsedou či místopředsedou představenstva.
od 16. 3. 1998 do 1. 10. 2003
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.
Dozorčí rada
od 28. 2. 2019
MARTIN MIKULÁŠEK - předseda dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, M. Majerové, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2018
den vzniku funkce: 20. 6. 2018
od 28. 2. 2019
MIROSLAV LORENC - člen dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Haška, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2018
od 28. 6. 2013 do 3. 10. 2018
IVANA SUCHÁ - člen dozorčí rady
Heraltice, , PSČ 675 21
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 3. 10. 2018
od 28. 6. 2013 do 28. 2. 2019
MARTIN MIKULÁŠEK - předseda dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, M. Majerové, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 20. 6. 2018
den vzniku funkce: 20. 6. 2013 - 20. 6. 2018
od 28. 6. 2013 do 28. 2. 2019
MIROSLAV LORENC - člen dozorčí rady
Třebíč - Nové Dvory, Jar. Haška, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 20. 6. 2018
od 12. 8. 2011 do 28. 6. 2013
Ivana Suchá - člen dozorčí rady
Heraltice, 95, PSČ 675 21
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
od 27. 6. 2008 do 12. 8. 2011
Ivana Suchá - člen dozorčí rady
Třebíč, Novodvorská 1045/20, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008
od 27. 6. 2008 do 28. 6. 2013
Martin Mikulášek - předseda dozorčí rady
Třebíč, M.Majerové 722/29, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
od 27. 6. 2008 do 28. 6. 2013
Miroslav Lorenc - člen dozorčí rady
Třebíč, Jar. Haška 645/7, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 20. 6. 2013
od 27. 9. 2006 do 27. 6. 2008
Milena Balíková - člen dozorčí rady
Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01
den vzniku členství: 29. 5. 2006 - 20. 6. 2008
od 2. 4. 2005 do 27. 9. 2006
Marie Bártová - člen dozorčí rady
Lipník u Hrotovic, Třebenice 81, PSČ 675 52
den vzniku funkce: 14. 12. 2004 - 29. 5. 2006
od 2. 4. 2005 do 27. 6. 2008
Jan Němec - předseda dozorčí rady
Třebíč, Marie Majerové 711/33, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 14. 12. 2004 - 20. 6. 2008
od 2. 4. 2005 do 27. 6. 2008
Miroslav Lorenc - člen dozorčí rady
Třebíč, Jar. Haška 645/7, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 14. 12. 2004 - 20. 6. 2008
od 1. 10. 2003 do 2. 4. 2005
Jan Němec - předseda
Třebíč, Marie Majerové 711/33, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 14. 12. 2004
od 1. 10. 2003 do 2. 4. 2005
Marie Bártová - člen
Lipník u Hrotovic, Třebenice 81, PSČ 675 52
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 14. 12. 2004
od 1. 10. 2003 do 2. 4. 2005
Leoš Hort - člen
Želetava, 145, PSČ 675 26
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 14. 12. 2004
Společníci s vkladem
od 7. 11. 2002 do 1. 10. 2003
ing. Pavel Balík
Třebíč, Javorová 1032
Vklad: 30 000 000 Kč, splaceno 30 000 000 Kč. Obchodní podíl 100:100
od 9. 1. 2002 do 7. 11. 2002
ing. Pavel Balík
Třebíč, Javorová 1032
Vklad: 25 000 000 Kč, splaceno 25 000 000 Kč. Obchodní podíl 100:100
od 8. 6. 2001 do 9. 1. 2002
ing. Pavel Balík
Třebíč, Javorová 1032
Vklad: 12 000 000 Kč, splaceno 12 000 000 Kč. Obchodní podíl 100:100
od 6. 11. 2000 do 8. 6. 2001
ing. Pavel Balík
Třebíč, Javorová 1032
Vklad: 3 000 000 Kč, splaceno 3 000 000 Kč.
od 15. 7. 1999 do 6. 11. 2000
ing. Pavel Balík
Třebíč, Kotlářská 2
Vklad: 3 000 000 Kč, splaceno 3 000 000 Kč.
od 16. 3. 1998 do 15. 7. 1999
ing. Pavel Balík
Třebíč, Kotlářská 2
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 000 Kč.
Akcionáři
od 1. 10. 2003 do 7. 11. 2003
Ing. Pavel Balík
Třebíč, Javorová 1032, PSČ 674 01
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 629,37 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 679,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 306 413 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+52
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+5
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+3
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-25
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-33
+
-

Články na Heroine.cz

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

„Bez kvót to nepůjde.“ Ženy v politických stranách

O tom, proč je důležité zvýšit zastoupení žen ve veřejném životě, v politice, v mocenských...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Insolvence, invalidní důchod
Poradna > Poradna při finanční tísni > Insolvence, invalidní důchod

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká pomoc pro člověka, který je v insolvenci a zároveň je invalidní důchodce. Jedná se o mou mamku, kterou čekají ještě tři roky splácení vyměřeného dluhu...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services